Hisar Kısa Film Festivali Seçkisi - Sadibey

sadibey.com

Hisar Kısa Film Festivali Seçkisi - Sadibey

Hisar Kısa Film Seçkisi (HKFS) 2011

Aday Film Başvuru Formu

Katılımcılar bu başvuru formu ile birlikte filmlerinin bir adet İngilizce Altyazılı DVD ya da Mini DV PAL kopyasını

belirtilen adrese 21 Ocak 2011 tarihine kadar göndermelidirler. Başvuru formunda yer alacak bilgiler seçki

kataloğunda kullanılabileceğinden lütfen formu eksiksiz olarak doldurunuz ve Genel Koşullar metnini dikkatle

okuyunuz. Tüm başvuru sahiplerine başarılar diliyoruz.

Eserin Özgün Adı :

Eserin İngilizce Adı :

Filmin Türü :

Kurmaca Belgesel Deneysel Canlandırma

Yapım Yılı :

Yönetmen :

Senaryo :

Görüntü Yönetmeni:

Sanat Yönetmeni :

Kurgu :

Ses :

Müzik :

Afiş/Internet Tasarımı:

Oyuncular :

Teknik Bilgiler

(Bu bölümde gösterim kopyasına ait teknik bilgileri giriniz.)

Süre:

Ön izleme kopyası: DVD Mini DV

Format: 35mm 16mm Betacam HDV Mini DV

Ratio: 1:33 1:66 1:85 16:9 4:3

Renk Bilgisi: Siyah Beyaz Renkli

Ses: Mono Stereo Dolby Dolby Surround

Bobin adedi (16mm ve 35mm için):

Filmin daha önce gösterildiği festivaller:

Filmin aldığı ödüller:

Yönetmenin adresi:

Sinopsis :

Telefon (lütfen cep, iş ve ev telefonlarını ayrı olarak belirtiniz)

Cep Tel : ( )

Ev Tel : ( )

İş Tel : ( )

Fax : ( )

E-Posta (lütfen okunaklı bir şekilde yazınız)

Başvuru Gönderim Adresi

Lütfen gönderdiğiniz zarfın üzerine HKFS 2011 ibaresini koyunuz.

Mithat Alam Film Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs

Bebek / İstanbul / Türkiye

Tel : (+90) 212 287 70 76-86

Fax : (+90) 212 287 70 68

E-Posta : mafm@boun.edu.tr

İnternet : www.mafm.boun.edu.tr

Yapımcı firma veya kişi adı:

Adresi :

Tel :

Fax :

E-Posta: (lütfen okunaklı bir şekilde yazınız)

Filmin haklarına sahip olan kişi/ firma:

Yönetmen Yapımcı Firma Dağıtımcı Firma Diğer

Seçkiye başvuru yapıldığında yönetmelikte belirtilen koşullar kabul

edilmiş sayılır. Başvuru sahibinin film haklarına sahip olan kişi/kurum

yetkilisi olması gerekmektedir.

Ad ve Soyad:

Tarih:

İmza:


HİSAR KISA FİLM SEÇKİSİ 2011 BAŞVURU YÖNETMELİĞİ

1. Hisar Kısa Film Seçkisi’ne gönderilecek olan filmlerde 30 dakikadan uzun olmaması kaydıyla tür sınırlaması (kurmaca, deneysel,

animasyon, belgesel) yoktur. Ancak jüri uygun gördüğü takdirde zaman sınırlaması kuralını kaldırabilir.

2. Katılımcılar, eksiksiz doldurulmuş başvuru formunu ve filmin İngilizce altyazılı bir mini DV ya da DVD formatında kaydedilmiş kopyasını

Mithat Alam Film Merkezi’nin (MAFM) belirleyeceği tarihe kadar Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi, Güney Kampüs, Bebek,

İstanbul adresine göndermelidir.

3. Hisar Kısa Film Seçkisi’ne gönderilecek filmlerdeki özgün olmayan müzik, görüntü vb. kullanımlarında kullanılan malzemenin telif

haklarının alındığı belgelenmelidir.

4. Hisar Seçkisi, ulusal bir yarışma olarak sadece T.C uyruklu yönetmenlere açıktır.

5. Katılımcılar, Hisar Kısa Film Seçkisi’ne birden fazla filmle katılabilirler.

6. Filmin daha önce bir festivale, yarışmaya katılmış olması ya da herhangi bir festivalde ödül kazanmış olması Hisar Kısa Film Seçkisi’ne

katılmasına engel değildir.

7. Hisar Film Seçkisi’ne yurtdışından gönderilecek zarfların üzerine “No Commercial Value, Cultural Purposes Only” ibaresi yazılmalıdır.

8. Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza

sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

9. Jüri seçimiyle Hisar Kısa Film Seçkisi’ne kabul edilen filmler, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından Hisar Seçkisi

DVD’sinde toplanır. Filmin haklarına sahip olan kişi/firma, başvuru formunu doldurarak, filminin bu DVD’de yayınlanacağını ve bu DVD’nin

tanıtım amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından yurtiçi/yurtdışındaki sinema kurumlarına, festivallerine ve

benzeri yerlere yollanabileceğini kabul etmiş sayılır.

10. Gönderilen filmler MAFM tarafından kesinlikle ticari olarak kullanılmayacaktır.

11. Katılımcı, Hisar Kısa Film Seçkisi’ne başvurduktan sonra filmini geri çekemez.

12. Bu formda belirtilen koşullara uymayan başvurular MAFM tarafından Hisar Kısa Film Seçkisi’nden çıkarılabilir.

13. Eleme: Başvuran filmlerin değerlendirilmesi iki etapta yapılacaktır. Öncelikle MAFM tarafından belirlenecek bir ön jüri filmlerin

tamamını izleyerek ana jürinin değerlendirmesine sunacağı filmleri belirleyecektir. Ana jüri ise ön jürinin kendilerine değerlendirme

amacıyla sunduğu filmleri izleyecektir. Her jüri üyesi kendi ilk on filmini sıralayarak MAFM’ye bildirecektir. MAFM jüri üyelerinin

sıralamalarını değerlendirerek on filmden oluşan Hisar Seçkisi’ni belirleyecektir.

14. Taşıma: Filmlerin gösterim kopyasının Hisar Seçkisi’ne gönderim giderleri başvuru sahibi tarafından; gösterim sonrası iade masrafları

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından karşılanacaktır.

15. Sigorta: Seçilen filmlere ait kopyaların Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’ne tesliminden itibaren kopyayı sağlayan kişi ya

da kuruluşa iadesine kadar geçen süre içindeki sigortasından MAFM sorumludur.

16. Hisar Seçkisi’ne kabul edilen filmlerin gösterim kopyasının (mini DV, DVD, Betacam, 16mm veya 35mm) MAFM’nin belirleyeceği tarihe

kadar gönderilmesi gerekmektedir.

17. Ön eleme için gönderilmiş olan kopyalar iade edilmez ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nin arşivinde saklanır.

18. MAFM arşivinde bulundurulacak olan Mini DV ve DVD kopyalar ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha

başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da

yönetmene haber verilir.

19. Hisar Kısa Film Seçkisi 2011’e giren 10 filmin açıklamasından sonra, bu filmlerin Mini DV ve ya AVI formatında kopyaları 4 Mart Cuma

günü saat 17:00’ye kadar MAFM’e ulaştırılmalıdır.

20. Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi, münhasıran Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi ’ne aittir.

More magazines by this user
Similar magazines