TOG: çocuğunuz engelli ya da ciddi derecede hastaysa (pdf ... - Svb

svb.nl

TOG: çocuğunuz engelli ya da ciddi derecede hastaysa (pdf ... - Svb

TOG: çocuğunuz engelli ya da

ciddi derecede hastaysa

İçindekiler TOG yardımı nedir? 2

Kimler TOG yardımı alır? 2

Kim için TOG yardımı alabilirsiniz? 2

TOG yardımı ne zaman başlar? 3

Ne kadar TOG yardımı alabilirsiniz? 4

Nasıl TOG yardımı alabilirsiniz 4

Çocuklarınız için diğer yardımlar 4

Daha geniş bilgi 5

Çocuk parası ve diğer yardımlar hakkında broşürler

www.svb.nl adresindeki internet sitesinde mevcuttur 5

SVB’nin diğer düzenlemeleri 5

9553TX/0213


TOG: çocuğunuz engelli ya da ciddi derecede hastaysa 2/6

Bir çocuğun doğumu sevinç verici bir olaydır. Ancak bu durum

çocuğunuzun engelli ya da ciddi derecede hasta olduğu

anlaşıldığında farklılaşabilir. Bu durum doğumdan bir süre

sonra da ansızın oluşabilir. Böyle bir durumun etkileri fazla

olmakla birlikte ek masrafları da beraberinde getirir. Özellikle

çocuğunuzun bakımını evinizde sağlıyorsanız. Bu tür

durumlarda Hollanda devleti size yardım sağlar. Bu yardım,

ailesiyle birlikte ikamet eden engelli çocukların ebeveynlerine

bakım yardımı (TOG yardımı) olarak adlandırılır. Konuyla ilgili

detaylı bilgiyi bu broşürümüzde bulabilirsiniz.

TOG yardımı nedir?

TOG yardımı çocukların yetiştirilmeleri ve bakımları için verilen ek bir

yardımdır. Ancak bu yardım tüm çocuklar için değil sadece ciddi derecede

hasta ya da engelli olan ve ebeveynleriyle birlikte yaşayan çocuklar içindir.

Kimler TOG yardımı alır?

Çocuğun ebeveyni ya da bakıcısı Hollandada ikamet ediyorsa, TOG yardımı alabilir.

Siz ya da çocuğunuz Hollanda dışında ikamet ediyorsa, farklı kurallar geçerlidir.

İmkanlar hakkında bilgi için SVB Roermond bölge müdürlüğü ile iletişim

kurunuz.

Kim için TOG yardımı

alabilirsiniz.

Çocuğunuz ciddi derecede hasta ya da engelliyse TOG yardımı alabilirsiniz.

Ayrıca çocuğunuzun 3 yaşında ya da üzeri ve 18 yaşın altı olması

gerekmektedir. TOG yardımını alabileceğiniz durumlar şöyle:

--

çocuğunuz sizinle birlikte yaşıyorsa

Çocuğunuz, haftanın en azından dört gecesini evinizde geçiriyorsa sizinle

birlikte yaşıyor olarak kabul edilir. Çocuğunuz örneğin hastaneye

kaldırıldığından ya da tatilde olduğundan, geçici bir süre için sizinle birlikte

yaşamıyorsa, TOG çerçevesinde yine de sizinle birlikte yaşıyor kabul edilir.

Çocuğunuz altı ayı aşkın bir süre başka bir yerde kalıyorsa, TOG çerçevesinde

sizinle birlikte yaşıyor kabul edilmez.

Çocuğun anne ve babası artık birlikte değilse, çocuk geceleri bazen anne

bazen de babanın yanında geçiriyor olabilir. Buna rağmen yine de TOG

yardımını alabilirsiniz. Bu, çocuğun velayetini paylaşırsanız mümkündür.

O halde TOG yardımı anne ile baba arasında paylaştırılır.


TOG: çocuğunuz engelli ya da ciddi derecede hastaysa 3/6

--

çocuğunuzun AWBZ endikasyonu varsa

AWBZ endikasyonu çocuğunuzun Olağanüstü Hastalık Masrafları Genel

Yasası (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten -AWBZ-) çerçevesinde kaç

saat bakımı ihtiyacı olduğunun tespitidir. Çocuğunuza haftada ortalama 10

saat ya da üzeri olan endikasyon tanındıysa, AWBZ endikasyonun geçerli

olduğu dönemler süresince TOG yardımı alabilirsiniz. Bu süre 3 ay ile azami

15 yıl arasındadır. Endikasyonun geçerlilik süresi sona erdiyse artık TOG

yardımı alamazsınız.

Endikasyonlar, Centrum Indicatiestelling Zorg (Endikasyon Kurumu Bakım

Merkezi-CIZ-) ile Bureau Jeugdzorg (Gençlere Bakım Bürosu-BJZ-) adlı

kurumlar tarafından sağlanır. Psikolojik ya da psikiyatrik sorunları olan çocuk

için endikasyon BJZ tarafından verilir. Tüm diğer durumlarda endikasyon CIZ

tarafından verilir.

CIZ hakkında ayrıntılı bilgi için www.ciz.nl adresindeki internet sitesini ziyaret

ediniz ya da (088) 789 16 60 numaralı telefonu arayınız. BJZ hakkında hakkında

ayrıntılı bilgi için www.bureaujeugdzorg.info adresindeki internet sitesini

ziyaret ediniz. Bu sitelerde yakınınızdaki şubelerin telefon numaralarını da

bulabilirsiniz.

--

çocuğunuzun ZG beyannamesi varsa

ZG beyannamesi (ZG = zintuigelijk gehandicapten = duyusal engellilik)

duyusal engelli olan bir çocuk için hangi ölçüde yardım ve bakıma ihtiyaç

olduğunu içerir bir beyannamedir. Çocuğunuzun bakımı için haftada

ortalama 10 ya da daha fazla saat üzerinden bir ZG beyannamesi

düzenlendiyse, TOG yardımı alabilirsiniz. Sadece duyusal engelli olan

çocuklar için bir ZG beyannamesi düzenlenebilir. Bu duyma, konuşma,

görme ve dil engelli çocuklar için geçerlidir.

Beyannameyi, duyusal engellilere sağlık hizmeti veren bir ZG-kurumundan

(ZG-zorgaanbieder) temin edebilirsiniz. ZG-kurumu, duyusal engellilere

bakım sağlayan bir kurum veya kuruluştur olup resmi makamlarca tanınmış

ve alanında uzman olmalıdır.

--

başka bir yardım ya da ödenti almıyorsanız

Çocuğunuz için Hollandadan ya da Hollanda dışından TOG yardımına

benzer başka bir yardım da alıyorsanız, TOG yardımını alamazsınız.

- - ticari bir yardım almıyorsanız

Çocuğunuzun bakımı için bir yardım ya da ödenti alıyorsanız ve çocuğunuz

bir ABWZ kurumu tarafından evinize yerleştirildi ancak çocuğunuzun

bakımıyla ilgili tüm sorumluluk bu kuruma aitse, TOG yardımı alamazsınız.


TOG: çocuğunuz engelli ya da ciddi derecede hastaysa 4/6

TOG yardımı ne

zaman başlar?

Örnek

TOG yardımı size Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere üç aylık

dönemlerle ödenir. TOG yardımı, AWBZ endikasyonu ve/veya ZG beyannamesi

geçerlilik kazandığı tarihi takip eden üç aylık dönemden itibaren başlar. Dönem

belirlenirken endikasyonda belirtilen başlangıç tarihine bakılır.

Eva ile Bas 2 Mart’ta doğdular yani ikizler. Eva ile Bas engelli olarak dünyaya

geldi ve ebeveynleriyle birlikte yaşıyor. 3 yaşını doldurduklarında ebeveynleri

TOG yardımı için başvuruda bulundu. Eva için haftada 12,5 saat bakım için

endikasyon tanındı ve bu 12 Mart’ta geçerlilik kazanacak. Bas için ise haftada 11

saat bakım için endikasyon tanındı ve bu da 20 Temmuz’da geçerlilik kazanacak.

Eva için TOG yardımı ikinci üç aylık dönemde başlayacak zira ona tanınan

endikasyon bu üç aylık dönemden itibaren geçerlidir. Bas için TOG yardımıysa

ertesi dönemdem itibaren başlayacak yani üçüncü üç aylık dönemden itibaren.

AWBZ endikasyonu ve/veya ZG beyannamesi daha sonraki bir tarihte

geçerliyse, TOG yardımınız da daha sonra başlar. Sadece istisnai durumlarda,

TOG yardımını geriye dönük alabilirsiniz.

Ne kadar TOG yardımı

alabilirsiniz?

Örnek

TOG yardımı üç aylık dönemde yaklaşık 215 EUR’dur. Bu tutar üzerinden vergi

ödemenize gerek yoktur. TOG üç aylık dönem bitiminde çocuk parasıyla

birlikte ödenir. Tam tutarları öğrenmek isterseniz www.svb.nl/tog adresindeki

internet sitemize bakınız.

Eva için TOG yardımı ikinci dönemden itibaren ve Bas içinse üçüncü dönemden

itibaren başlayacaktır. Ebeveynleri Eva için ilk TOG yardımını Temmuz ayında ve

Bas için ilk TOG yardımını Ekim ayında alacak.

Nasıl TOG yardımı

alabilirsiniz

TOG yardımı için başvuru formunu doldurarak başvurabilirsiniz. Bunu

www.svb.nl/tog adresindeki internet sayfasında bulabilirsiniz. Formu ayrıca

SVB’nin Roermond bölge müdürlüğünün TOG bölümünden de isteyebilirsiniz.

Başvuru formuyla beraber geçerli AWBZ endikasyonu göndermeyi

unutmayınız. Bu endikasyon olmadan TOG yardımına başvuramazsınız.

AWBZ endikasyonu ve/veya ZG beyannamesi hakkında daha geniş bilgiyi, CIZ

ya da BJZ kurumlarından temin edebilirsiniz. ZG beyannamesi hakkında daha

geniş bilgi için ZG bakım kurumunuz ile irtibata geçiniz.

Çocuklar için diğer

yardımlar

TOG yardımının yanısıra, Hollanda devletinden alabileceğiniz başka yardımlar

da vardır.

Tek başına kazanç sağlayanlar için ek yardım

Yıl boyunca TOG yardımı aldıysanız, ek bir parasal yardım daha alabilmeniz

olasıdır. Bu sizin ya da (mali) eşinizin geliri yoksa ya da olan geliri çok düşükse


TOG: çocuğunuz engelli ya da ciddi derecede hastaysa 5/6

mümkün olabilir. Bu yardım size çocuk başına değil ailenizin tümü için ödenir.

Yani birden fazla çocuğun bakımını sağlıyor olmanız fark etmez. Bu konuda geniş

bilgi için www.svb.nl/tog adresindeki internet sitemizi ziyaret ediniz.

Çocuk parası

18 yaşını doldurmamış çocuklar için Genel Çocuk Parası Yasası (Algemene

Kinderbijslagwet -AKW-) çerçevesinde çocuk parası alabilirsiniz. Bu

çocuğunuzun günlük yetiştirilmesi ve bakımı için ödenen bir yardımdır. Çocuk

parasını üç aylık dönemlerle dönemin bitiminde alırsınız. Bu konuda daha geniş

bilgiyi www.svb.nl/kinderbijslag adresindeki internet sitemizde ya da ‘Çocuk

parası: çocuğunuz varsa’ adlı broşürümüzde bulabilirsiniz.

Çocuğa bağlı bütçe

Çocuk parası alıyorsanız, çocuğa bağlı bütçe de almanız olasıdır. Bu, çocuklu

ailelere aylık ek bir yardımdır. Çocuğa bağlı bütçe alıp almayacağınız, gelirinize

ve 18 yaş altında olan kaç çocuğunuzun olduğuna bağlıdır. Çocuğa bağlı bütçe

vergi dairesi tarafından ödenir. Bu konuda daha geniş bilgiyi www.svb.nl/

kinderbijslag adresindeki internet sitemizde ya da ‘Çocuğa bağlı bütçe’ adlı

broşürümüzde bulabilirsiniz.

Tek velili yetim ya da yetim ödeneği

Çocuğunuz ebeveynlerinden birini kaybettiyse, Genel Dul ve Yetimler Yasası

(Algemene nabestaandenwet -Anw-) gereğince tek velili yetim ödeneği

alabilirsiniz. Bu ödeneği en küçük çocuğunuz 18 yaşını doldurana kadar alırsınız.

Çocuk her iki ebeveynini kaybederse, yetim ödeneği alabilir. Bu konuda daha

geniş bilgiyi www.svb.nl/anw adresindeki internet sitemizde ya da ‘Anw:

ölümünüz durumunda ne olur’ adlı broşürümüzde bulabilirsiniz.

Daha geniş bilgi

Bu broşür ne zaman TOG yardımı alabileceğiniz hakkında genel bilgi

içermektedir. Sizin durumunuz açıklanan durumlardan farklı olabilir ya da belki

sorularınız vardır. O halde www.svb.nl/tog adresindeki internet sitemizi ziyaret

edebilir ya da SVB Roermond bölge müdürlüğünü telefonla arayabilirsiniz.

Görevlilerimiz size memnuniyetle yardımcı olurlar. SVB Roermond bölge

müdürlüğünün adres ve telefon numarasını internet sitemizde ‘İritbat’ başlığı

altında bulabilirsiniz. Ayrıca www.svb.nl/irtibat adresindeki internet sayfasından

e-posta da göndermeniz mümkündür.

Çocuk parası ve diğer

yardımlar hakkında

broşürler www.svb.nl

adresindeki internet

sitesinde mevcuttur

--

Çocuk parası: çocuğunuz varsa

--

Çocuk parası: çocuğunuz ek kazanç sağlarsa

--

Çocuk parası: çocuğunuz eğitim finansmanı bursu alırsa

--

Çocuk parası: çocuğunuz öğrenimini bırakırsa

--

Çocuk parası: çocuğunuz Hollanda dışında ikamet ederse

--

Çocuk parası: çocuğunuz artık sizinle beraber ikamet etmezse


TOG: çocuğunuz engelli ya da ciddi derecede hastaysa 6/6

--

Çocuk parası: çocuğunuz 16 yaşını doldurursa

--

Çocuk parası: başkasının çocuğunun bakımını sağlarsanız

--

Çocuğa bağlı bütçe

SVB’nin diğer

düzenlemeleri

SVB, TOG yardımının yanı sıra, AOW yaşlılık aylığı ve Anw geride kalanlar ödeneği

gibi sosyal güvenlik alanında başka düzenlemeleri icra eder. Bu konu hakkında

ayrıntılı bilgi için, www.svb.nl adresindeki internet sitemizi ziyaret ediniz

Er ya da geç herkes SVB’yle karşı karşıya gelir. Yaşamın

hemen güzel olaylarında hem de kaçınılmaz olaylarında.

Çocuk olarak, anne ya da baba olarak, geride kalan aile ferdi

olarak. Okula giderken, çalışırken ya da emekliyken. Bu

durumlarda SVB bir ödenek sağlar. Paraların kontrolünü ve

ödenmesini sağlar. Amacı yönünde, haklı olarak ve sessizce.

Yaşam boyunca.

More magazines by this user
Similar magazines