ELMA DENİZ KARAKURT

Edebiyat.Kitap

Elma - Apple
Roman - Novel

S a y f a | 6

“Elma: 1. Meyvesi için yetiştirilen ağaç türü. (Bil. Gülgiller Familyası)

2. Aynı adlı ağacın kültürü yapılan meyvesi. –AÇIKLAMA: Yabânisi de

bulunan elma, dünyada en çok dikimi ve üretimi yapılan ağaçtır.

Türün tamamı, yeryüzüne Orta Asya'dan yayılmış olup Altay ve

Kafkas kökenlidir. İklim ve çeşit özellikleri göz önüne alındığında

yetişme alanı çok geniş olan ağacın ilk olarak K. Anadolu,

G. Kafkaslar, GB. Rusya ve D. Kazakistan dolaylarında üretildiği

sanılmaktadır. Tüm dünyada tarih boyunca çaprazlamalar da dâhil

olmak üzere 6100’ün üzerinde farklı elma çeşidi üretildiği ve

yetiştirildiği tahmin edilmektedir. Meyvesinin besin değeri çok

yüksektir. –KÖKENBİLİM: Orta Asya Türkçesi’nden hemen hemen

tüm lehçe ve şivelere aynı kökten geçerek kullanılan ad Türkiye

Türkçesi’nde, Alma –> Elma dönüşümüne uğramıştır. Kelimenin

kökeninde; “almak” fiilinin ve meyvenin rengini simgesel olarak ifade

eden "al" (kırmızı) sıfatının olduğu bilinmektedir.”

– Büyük Kültür Ansiklopedisi; Cilt: 8, Sayfa: 4126 –

D e n i z K a r a k u r t

ELMA

More magazines by this user
Similar magazines