üretmek ve üremek gelecek - Türk Tabipleri Birliği

ttb.org.tr

üretmek ve üremek gelecek - Türk Tabipleri Birliği

2

Üretmek ve Üremek

İçindekiler

Önsöz.................................................................................................................. 4

Giriş ..................................................................................................................... 6

1. Üreme ve üreme riskleri (Çeviren: Meral Türk Soyer).......... 8

Üremek : süregiden, hassas, karmaşık bir süreç......................... 8

Doğurganlık............................................................................................ 9

Erkek tarafı.............................................................................................10

Kadın tarafı.............................................................................................13

Üreme “kazaları”...................................................................................17

2. Çalışma ortamında eski ve yeni zehirler

(Çeviren: Meltem Çiçeklioğlu)............................................... 25

Üreme açısından kaygılandıran 30 kimyasal ............................25

Hep gündemde olan eski zehir......................................................26

Civa, “0” düzeyine ne zaman ulaşılacak?.....................................29

Karbon disülfür, uyarılmadan depresyona.................................31

Çözücüler: her yerde ve tehlikeli ...................................................33

Sağlık sektörü : korunma kendi masrafını karşılıyor...............34

Nadasa bırakılan bir alan..................................................................36

3. Topluluk Mevzuatı: risklerin ortadan kaldırılması yerine

uzaklaştırma (Çeviren: Kayıhan Pala)................................... 39

Uyumsuz ve etkisiz bir beraberlik..................................................40

Pazarın kuralları....................................................................................40

REACH’in katkısı...................................................................................47

İşyerlerinde önleme............................................................................53

Gebe kadın çalışanların direktifi : etkisiz ve potansiyel

olarak ayrımcı........................................................................................56

More magazines by this user
Similar magazines