üretmek ve üremek gelecek - Türk Tabipleri Birliği

ttb.org.tr

üretmek ve üremek gelecek - Türk Tabipleri Birliği

Üretmek ve Üremek 3

4. İşte üremeye ilişkin risklerin daha iyi önlenmesi için

(Çeviren: Mehmet Zencir)....................................................... 59

Amerika Birleşik Devletleri: Sendikalar ve feminist gruplar

doğrudan eylem için güçlerini birleştiriyor...............................60

Engelli parkur........................................................................................62

Çalışanlar: Önlemenin anahtar kişileri.........................................63

Sektörel yaklaşımın önemi...............................................................66

Üreme risklerinin ulusal önleme stratejilerine

dahil edilmesi........................................................................................68

Üreme risklerine karşı eylemin uluslar arası boyutu...............70

5. Sonuç......................................................................................... 73

Kaynaklar.........................................................................................................75

More magazines by this user
Similar magazines