Sağlıkta Hayaller/Yalanlar ve Gerçekler - Türk Tabipleri Birliği

ttb.org.tr

Sağlıkta Hayaller/Yalanlar ve Gerçekler - Türk Tabipleri Birliği

SAĞLIKTA

HAYALLER

YALANLAR

VE

GERÇEKLER


SAĞLIKTA HAYALLER• YALANLAR VE GERÇEKLER

1. YALAN: İSTEDİĞİM HASTANEDE TEDAVİ OLUYORUM.

GERÇEK: SAĞLIK SİGORTALI HASTALAR ESKİDEN ÖN-

CELİKLE DEVLET VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE,

SEVK ALMAK KOŞULUYLA DA SÖZLEŞMELİ ÖZEL HAS-

TANELERDE TEDAVİ OLABİLİYORLARDI. EVET, ŞİM-

DİLERDE HEPSİNDE DEĞİL AMA, SOSYAL GÜVENLİK

KURUMU’YLA SÖZLEŞME İMZALAYAN ÖZEL SAĞLIK

KURUMLARINDA TEDAVİ OLABİLİYORLAR. YALNIZ KÜ-

ÇÜK BİR SORUN VAR; TABURCU OLURKEN ÖNLERİNE

KONULAN MİLYARLARCA LİRALIK FATURAYI ÖDEYE-

BİLMELERİ GEREKİYOR!

2. YALAN: HASTANELERDE REHİN KALMA AYIBINA SON VER-

DİK.

GERÇEK: EVET, HASTANELER FATURAYI ÖDEYEMEYEN HAS-

TALARI ARTIK REHİN ALMIYOR. HASTAYA SENET İMZALATILI-

YOR, SONRA İCRA MEMURLARI GELİYOR. ÖDEYEMEYENLE-

RE DE HAPİSHANE YOLU GÖRÜNÜYOR.

2 3


SAĞLIKTA HAYALLER• YALANLAR VE GERÇEKLER

3. YALAN: GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASI ÇIKAR-

DIK. ARTIK HERKESİN SAĞLIK SİGORTASI VAR.

GERÇEK: İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANAMA-

YAN İŞSİZLER, KAYIT DIŞI SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR,

PRİMİNİ ÖDEYEMEYEN ESNAF VE SANATKÂRLAR, PRİ-

MİNİ ÖDEYEMEYEN ÇİFTÇİLER, 18 YAŞINI DOLDURAN

VE ÇALIŞMAYAN KIZ ÇOCUKLARI GENEL SAĞLIK Sİ-

GORTASINDAN YARARLANAMIYOR.

4. YALAN: GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİ ÖDEYEMEYEN

VATANDAŞLARIN PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK.

GERÇEK: YASAYA GÖRE AYLIK GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN

ÜÇTE BİRİNDEN FAZLA OLAN HER VATANDAŞ PRİM ÖDEMEK

ZORUNDA. 1 OCAK 2012’DEN İTİBAREN FAKİRLİK TESTİN-

DEN GEÇEMEYEN MİLYONLARCA VATANDAŞIN YEŞİL KARTI

İPTAL EDİLECEK.

4 5


SAĞLIKTA HAYALLER• YALANLAR VE GERÇEKLER

5. YALAN: GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ OLARAK FAYDA-

LANILACAK.

GERÇEK: SAĞLIK HİZMETİ ALABİLMEK İÇİN DÜZENLİ

OLARAK GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMEK

YETMİYOR. AYRICA KATILIM PAYLARI VE İLAVE ÜCRET

ÖDEMEK GEREKİYOR.

6. YALAN: GENEL SAĞLIK SİGORTASI BÜTÜN SAĞLIK HAR-

CAMALARINI KARŞILAYACAK.

GERÇEK: SİGORTALI VATANDAŞLARA VERİLECEK HİZMET-

LERİN KAPSAMI, MİKTARI VE SÜRESİ SOSYAL GÜVENLİK KU-

RUMU TARAFINDAN SINIRLANABİLECEK. TEMEL TEMİNAT

PAKETİ DIŞINDA KALAN HİZMETLER İÇİN “TAMAMLAYICI Sİ-

GORTA” YAPTIRMAK VEYA CEPTEN ÖDEMEK GEREKECEK.

7. YALAN: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE VATANDAŞ-

LARA MEVCUT OLANLARIN DIŞINDA EK BİR YÜK GE-

TİRİLMEDİ.

GERÇEK: SAĞLIK DURUMU GEREĞİ TEK KİŞİLİK ODA-

DA YATMASI GEREKEN HASTALARDAN “LÜKS ODA

ÜCRETİ” ADI ALTINDA YÜZDE ÜÇ YÜZ ÜCRET ALINI-

YOR. AYRICA BÜTÜN HASTALAR SOSYAL GÜVENLİK

KURUMU’NUN BELİRLEYECEĞİ “İSTİSNAİ SAĞLIK HİZ-

METLERİ” İÇİN YÜZDE ÜÇ YÜZ KATILIM PAYI ÖDEYE-

CEK.

8. YALAN: SİGORTALILAR SADECE AYAKTAN MUAYENELER-

DE KATILIM PAYI ÖDEYECEK.

GERÇEK: GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASI’NDA 2009 YILIN-

DA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE GÖRE BUNDAN SONRA HASTA-

NEYE YATANLAR DA, AMELİYAT OLANLAR DA KATILIM PAYI

ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK.

9. YALAN: MUAYENE KATILIM PAYI SADECE 2 TL OLA-

CAK.

GERÇEK: GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NIN YÜRÜRLÜ-

ĞE GİRDİĞİ DAHA İLK GÜN MUAYENE ÜCRETLERİNE

ZAM YAPILDI. UYGULAMA YARGIDAN DÖNDÜ AMA

HÜKÜMET YENİ BİR DÜZENLEME YAPARAK MUAYENE

ÜCRETLERİNİ % 650 ARTTIRDI. (AİLE HEKİMLİĞİ MU-

AYENELERİ İÇİN GETİRİLEN 2 TL KATILIM PAYI YARGI

TARAFINDAN TEKRAR İPTAL EDİLDİ.) ARTIK HER BİR

MUAYENE İÇİN DEVLET HASTANELERİNDE 8, ÖZEL

HASTANELERDE 15 TL MUAYENE ÜCRETİ ÖDENİYOR.

ÜSTELİK, BU DÜZENLEMELERLE, DAHA ÖNCE MUA-

YENE ÜCRETİ ÖDEMEYEN SSK’LI AKTİF ÇALIŞANLAR,

YEŞİL KARTLILAR, KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLE-

Rİ İLE AİLE BİREYLERİ DE ARTIK ÜCRET ÖDEMEK ZO-

RUNDALAR.

Tablo: Poliklinik Muayene Katılım Payları-Genel Sağlık

Sigortası’ndan (G$$) Önce ve Sonra

Sağlık Ocakları,

Aile Hekimlikleri

Devlet,

Üniversite

Hastaneleri

Özel

Hastaneler

Önce Sonra Önce Sonra Önce Sonra

Aktif SSK’lı Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz 8 TL Ücretsiz 15 TL

Aktif SSK’lı Aile

Bireyleri

Emekli SSK’lı ve

Aile Bireyleri

Aktif Bağ-Kur’lu

ve Aile Bireyleri

Emekli Bağ-Kur’lu

ve Aile Bireyleri

95 Kr Ücretsiz 95 Kr 8 TL 95 Kr 15 TL

95 Kr Ücretsiz 95 Kr 8 TL 95 Kr 15 TL

3,10 TL Ücretsiz 3,10 TL 8 TL 3,10 TL 15 TL

1,55 TL Ücretsiz 1,55 TL 8 TL 1,55 TL 15 TL

Emekli Sandığı

Mensupları

Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz 8 TL Ücretsiz 15 TL

Yeşil Kartlılar Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz 8 TL - -

6 7


SAĞLIKTA HAYALLER• YALANLAR VE GERÇEKLER

10. YALAN: SİGORTALILAR, SÖZLEŞME İMZALAYAN SAĞLIK

HİZMETİ SUNUCULARINDAN HİÇBİR BEDEL ÖDEMEKSİZİN

FAYDALANABİLECEKLER. İSTEYEN İSTEDİĞİ HASTANEYE Gİ-

DEBİLECEK.

GERÇEK: MİLYARLARCA LİRA İLAVE ÜCRET ÖDEYEMEYEN

VATANDAŞLAR GENEL SAĞLIK SİGORTALI OLSA BİLE ÖZEL

HASTANELERDEN YARARLANAMIYOR. YEŞİL KARTLI HASTA-

LAR İSE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE ANCAK SEVK İLE Gİ-

DEBİLİYOR, ÖZEL HASTANELERE İSE HİÇ GİDEMİYOR.

11. YALAN: ÖZEL HASTANELERDEKİ İLAVE ÜCRETLER

YÜZDE YİRMİYİ GEÇMEYECEK.

GERÇEK: YASA İLK ÇIKTIĞINDA HİÇ YOKTU İLAVE ÜC-

RET. 2009’DA YÜZDE OTUZ OLDU. 2010’DAN İTİBAREN

İSE UYGULAMA TAMAMEN DEĞİŞTİ. ARTIK YÜZDE

YETMİŞ İLAVE ÜCRET ÖDEYEBİLEN “A SINIFI” SİGOR-

TALILAR A SINIFI HASTANELERE; YÜZDE ALTMIŞ İLA-

VE ÜCRET ÖDEYEBİLEN “B SINIFI” SİGORTALILAR B

SINIFI HASTANELERE; YÜZDE ELLİ ÖDEYEBİLENLER C

SINIFI HASTANELERE, YÜZDE KIRK ÖDEYEBİLENLER

D SINIFI HASTANELERE, YÜZDE OTUZ ÖDEYEBİLEN-

LER E SINIFI ÖZEL HASTANELERE GİDEBİLİYOR. ÜS-

TELİK HERHAN-

Gİ BİR DENE-

TİM OLMADIĞI

İÇİN BAZI ÖZEL

HASTANELER

VATANDAŞLAR-

DAN YASAL

SINIRIN ÇOK

DAHA ÜZERİN-

DE PARA ALI-

YORLAR.

12. YALAN: GENEL SAĞLIK SİGORTALI BÜTÜN VATANDAŞ-

LAR EŞİT OLACAK.

GERÇEK: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL HASTANELERE

GİDEN VATANDAŞLARI ÖDEME GÜÇLERİNE GÖRE A, B, C,

D, E SINIFLARINA AYIRDI. BUNDAN BÖYLE HERKES SINIFI-

NI BİLECEK, ÖZEL HASTANEYE ONA GÖRE GİDECEK. İLAVE

ÜCRET ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLAR MECBUR

KALSALAR BİLE ÖZEL HASTANELERİN KAPISINDAN İÇERİ Gİ-

REMEYECEK.

13. YALAN: 18 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR KOŞUL-

SUZ OLARAK GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA

ALINDI.

GERÇEK: ANNESİ, BABASI SİGORTALI OLMAYAN VE

YEŞİL KART ALAMAYAN AİLELERİN ÇOCUKLARI GE-

NEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANAMIYOR.

14. YALAN: 18 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN BÜTÜN

SAĞLIK HİZMETLERİ ÜCRETSİZ.

GERÇEK: 18 YAŞIN ALTINDA DA OLSA BÜTÜN HASTALAR KA-

TILIM PAYI VE İLAVE ÜCRET ÖDEMEK ZORUNDA.

15. YALAN: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

SİGORTASI (SSGSS) YASASI’NI SAĞLIKTA VE SOSYAL

GÜVENLİKTE NORM VE STANDART BİRLİĞİ SAĞLA-

MAK İÇİN ÇIKARTTIK.

GERÇEK: SSGSS YASASI IMF VE DÜNYA BANKASI’NIN

DİREKTİFLERİYLE ÇIKARILDI. NORM VE STANDART

BİRLİĞİ SAĞLANMADI AMA EMEKLİ MAAŞI ORANLARI

% 23-% 33 DÜŞÜRÜLDÜ, EMEKLİLİK YAŞI 65’E, PRİM

GÜN SAYISI 7.200’E ÇIKARILDI. EMEKLİLİK GERÇEKTİ,

HAYAL OLDU.

DÜNYA BANKASI

8 9


SAĞLIKTA HAYALLER• YALANLAR VE GERÇEKLER

16. YALAN: SSK HASTANELERİNİ SAĞLIKTA TEK ÇATI OLUŞ-

TURMAK İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DEVRETTİK.

GERÇEK: SSK HASTANELERİ “TEK ÇATI ALTINDA TOP-

LUYORUZ” BAHANESİYLE ÖZELLEŞTİRİLMEK İÇİN SAĞ-

LIK BAKANLIĞI’NA DEVREDİLDİ, TASFİYE EDİLDİ. ŞİMDİ,

MECLİS’TE BEKLEYEN KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA

TASARISI’NA GÖRE DEVREDİLEN SSK HASTANELERİ DE DA-

HİL SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI HASTANELER DOKSAN

PARÇAYA BÖLÜNECEK, DOKSAN ÇATI OLUŞACAK.

17. YALAN: DEVLET HASTANELERİNİ ÖZELLEŞTİRME-

YECEĞİZ, ÖZERKLEŞTİRECEĞİZ.

GERÇEK: KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI

MECLİS’TEN GEÇERSE DEVLET HASTANELERİ ŞİRKET

HASTANELERİNE DÖNÜŞECEK. YÖNETİM KURULU’NA

TİCARET ODASI’NIN TEMSİLCİSİ GİRECEK, HASTA-

NEYİ SATMAK DA DAHİL HER TÜRLÜ YETKİYE SAHİP

OLACAK.

18. YALAN: AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETİNİ BAŞLATTIK. AİLE HE-

KİMLERİ AİLE FOTOĞRAFINDA YER ALACAK, EVLERE GİDE-

CEK, YEDİ GÜN YİRMİ DÖRT SAAT HİZMET VERECEK. BÜTÜN

SAĞLIK SORUNLARINIZI AİLE

HEKİMİNİZ TAKİP EDECEK.

GERÇEK: AİLE HEKİMLERİ

SADECE MESAİ SAATLERİ

İÇERİSİNDE HİZMET VERİR.

MESAİ DIŞINDA ÇALIŞMAZ,

EVE GELMEZ. AİLE HEKİM-

LİĞİ BAŞLAYALI BEŞ YIL-

DAN FAZLA GEÇTİ. ANCAK

SEVK ZİNCİRİ NEDENSE BİR

TÜRLÜ KURULAMADI. AİLE

HEKİMİNİN KENDİSİNE BAĞ-

LI VATANDAŞLARIN BÜTÜN

SAĞLIK SORUNLARINI TAKİP

EDEBİLMESİ MÜMKÜN DE-

ĞİL.

19. YALAN: AİLE HEKİMİNİZ SİZİ DOĞUMDAN ÖLÜME

KADAR İZLEYECEK.

GERÇEK: AİLE HEKİMLERİNİN İŞ GÜVENCESİ YOK.

SÖZLEŞMESİ HER AN İÇİN FESHEDİLEBİLİR, SİZ DE

KENDİNİZE YENİ BİR AİLE HEKİMİ BULMAK ZORUNDA

KALABİLİRSİNİZ.

20. YALAN: AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİLİNCE SAĞLIK OCAKLA-

RINDAKİ GİBİ YIĞILMA OLMAYACAK.

GERÇEK: DÜNYANIN DİĞER ÜLKELERİNDE BİR AİLE HEKİMİ-

NE BİN BEŞ YÜZ, İKİ BİN NÜFUS BAĞLI İKEN TÜRKİYE’DE ÜÇ

BİN BEŞ YÜZ, DÖRT BİN NÜFUS BAĞLI. AİLE HEKİMLERİ BÜ-

TÜN GÜN YOĞUN BİR ŞEKİLDE HASTA BAKIYORLAR.

21. YALAN: SAĞLIKTA PERFORMANS SİSTEMİ KALİTE-

Yİ ARTTIRDI.

GERÇEK: PERFORMANS UYGULAMASI SADECE KOMP-

LİKASYONLARI ARTTIRDI. SİSTEM ZATEN KALİTEYİ

ÖLÇMÜYOR.

22. YALAN: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PERFORMANSA GÖRE

ÖDEME GETİRDİK. HEPSİ ÇOK MEMNUN.

GERÇEK: SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BİZZAT KENDİ YAPTIRDIĞI

SAĞLIK PERSONELİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI TAM AKSİNİ

SÖYLÜYOR. PERFORMANS ÇALIŞMA BARIŞINI BOZDU, MES-

LEKİ ETİK DEĞERLERİ AŞINDIRDI, SUİSTİMALLARİ ARTIRDI.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İNSANİ/GÜVENLİ KOŞULLARDA ÇALI-

10 11


SAĞLIKTA HAYALLER• YALANLAR VE GERÇEKLER

ŞARAK EMEKLİLİĞE YANSIYAN GÜVENCELİ ÜCRET İSTİYOR-

LAR.

23. YALAN: VATANDAŞLARIN SAĞLIK HİZMETİNE ÜC-

RETSİZ ULAŞABİLMESİ İÇİN TAM GÜN YASASINI ÇI-

KARDIK, KAMUDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN MUAYENE-

HANELERİNİ KAPATTIRDIK.

GERÇEK: SON YEDİ YILDA KAMUDA ÇALIŞAN DOK-

TORLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU MUAYENEHANELERİ-

Nİ KAPATTI. BUGÜN YÜZDE DOKSAN İKİSİ ZATEN TAM

GÜN ÇALIŞIYOR. ANCAK VATANDAŞLARIN SAĞLIK

İÇİN CEPLERİNDEN YAPTIKLARI HARCAMALAR AZAL-

MAK BİR YANA ÜÇ KAT ARTTI.

24. YALAN: SAĞLIK BAKANI SAĞLIKTA TAM GÜN UYGULA-

MASININ GEREKLİ OLDUĞUNA İNANIYOR. VATANDAŞLAR

ANNE, BABALARINI SIRTLARINA ALIP MUAYENEHANE MER-

DİVENLERİNİ TIRMANMASIN DİYE MUAYENEHANELERİ KA-

PATTIRIYOR.

GERÇEK: DOKTORLUK YAPARKEN, ERZURUM’DA HEM ÜNİ-

VERSİTEDE ÇALIŞIP HEM MUAYENEHANE İŞLETEN SAĞLIK

BAKANI’NIN KENDİSİDİR. MUAYENEHANESİ KAÇINCI KAT-

TAYDI AÇIKLASA DA BİLSEK.

25. YALAN: TTB DOKTORLARIN TAM GÜN ÇALIŞMASI-

NA KARŞI ÇIKIYOR

GERÇEK: TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK TAM

GÜN KÖLELİK DÜZENİNE KARŞI ÇIKIYOR; GREVLİ-

TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKAL HAKLAR VE EMEĞİMİ-

ZİN KARŞILIĞINI ALACAĞIMIZ, EMEKLİLİĞE YANSIYA-

CAK, GÜVENCELİ ÜC-

RETLERLE TAM SÜRE

ÇALIŞMAK İSTİYO-

RUZ. BU KONUDA HA-

ZIRLADIĞIMIZ YASA

TASARISI ÖNERİSİNİ

SAĞLIK BAKANI’NA

DA İLETTİK.

26. YALAN: DOKTORLAR ON YEDİ BİN LİRA MAAŞ ALIYOR.

GERÇEK: KAMUDA ÇALIŞIP O KADAR MAAŞ ALAN TEK DOK-

TOR OLSA OLSA SAĞLIK BAKANI’DIR.

27. YALAN: SENDİKAYA ÜYE OLMAK ANAYASAL BİR

HAKTIR.

GERÇEK: TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK BEŞ YÜZ ÖZEL HAS-

TANE VAR. SENDİKANIN GİREBİLDİĞİ ÖZEL HASTANE

SAYISI İKİ ELİN PARMAKLARINI GEÇMİYOR. SENDİKA-

YA ÜYE OLAN İŞTEN ATILIYOR.

28. YALAN: TÜRKİYE’DE TIP FAKÜLTESİ SAYISI YETERSİZ.

GERÇEK: TÜRKİYE’DE YETMİŞ DÖRT TIP FAKÜLTESİ VAR. BİR

MİLYON NÜFUSA DÜŞEN TIP FAKÜLTESİ SAYISI DÜNYA ORTA-

LAMASININ ÜÇ KATINDAN FAZLA.

29. YALAN: MALİ SIKINTIYA DÜŞEN TIP FAKÜLTELERİ-

NE YARDIM YAPIYORUZ.

GERÇEK: BÜTÇEDEN TIP FAKÜLTELERİNE YETERLİ

KAYNAK AYRILMIYOR. SONRA DA MALİ YARDIM ADI

ALTINDA SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLANIYOR; TIP FA-

KÜLTELERİNİN İDARİ, MALİ, BİLİMSEL ÖZERKLİĞİ YOK

EDİLİYOR.

30. YALAN: PERFORMANS SİSTEMİ TIP FAKÜLTELERİNİN YA-

RARINA OLACAK.

GERÇEK: TIP EĞİTİMİ AKSAYACAK, TIP FAKÜLTELERİ HİZMET

HASTANESİNE DÖNECEK.

31. YALAN: BİZ GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPTIK AMA

DOKTORLAR HASTALARA İLGİ GÖSTERMİYOR, YETER-

Lİ SÜRE AYIRMIYOR.

GERÇEK: TELEFONLA RANDEVU SİSTEMİNDE HAS-

TAYA AYRILAN SÜRE ON DAKİKAYI BİLE BULMUYOR.

RANDEVUSUZ HASTALAR DA EKLENİNCE HASTA BAŞI-

NA DÜŞEN TOPLAM SÜRE BEŞ DAKİKAYA KADAR İNİ-

YOR.

32. YALAN: İLACA ERİŞİM KOLAYLAŞTI. İSTEDİĞİM HASTANE-

DEN İLACIMI ALIYORUM.

12 13


SAĞLIKTA HAYALLER• YALANLAR VE GERÇEKLER

GERÇEK: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN BİLGİSAYAR SİS-

TEMİ DOĞRU DÜZGÜN ÇALIŞMADIĞI İÇİN İLACINI ALMAK

İSTEYEN HASTALAR

ECZANE ECZANE

DOLAŞMAK ZORUN-

DA KALIYORLAR.

ÜSTELİK, SOSYAL

GÜVENLİK KURU-

MU (SGK) BİRÇOK

İLACI ÖDEME LİS-

TESİNDEN ÇIKART-

TI. BU İLAÇLARIN

PARASININ TAMA-

MINI VATANDAŞLAR

CEPLERİNDEN ÖDÜ-

YOR. DAHASI, SGK

HESAPLAMA YAPARKEN BENZER, EŞDEĞER İLAÇLARIN EN

UCUZUNU ESAS ALIYOR. O İLAÇ ECZANELERDE BULUNMA-

SA BİLE REÇETEDE YAZILI OLANLA EN UCUZ İLAÇ ARASIN-

DAKİ FARK DA HASTALARIN CEBİNDEN ÇIKIYOR.

33. YALAN: TIBBİ MALZEMELERE ERİŞİM DE KOLAY-

LAŞTI.

GERÇEK: SGK, ŞEKER ÇUBUKLARINDA OLDUĞU GİBİ

BİRÇOK TIBBİ MALZEMEYİ DOĞRUDAN ÖDEMİYOR.

HASTALARIN BU MALZEMELERİ KENDİ PARALARIYLA

ALIP SONRA BEDELİNİ SGK’DAN GERİ ALMALARI GE-

REKİYOR. BU DA UZUN VE ZAHMETLİ BİR İŞ OLDUĞU

İÇİN VATANDAŞLAR TIBBİ MALZEMELERİN PARASINI

KENDİ CEPLERİNDEN ÖDEDİKLERİYLE KALIYORLAR.

34. YALAN: SAĞLIK ÇALIŞANLARI HALLERİNDEN MEMNUN.

BU NEDENLE SAĞDUYULU SAĞLIKÇILAR ÖRGÜTLERİNİN

EYLEM ÇAĞRISINA KATILMIYOR, EYLEMLERİ MARJİNAL

GRUPLAR YAPIYOR.

GERÇEK: HEKİMİ, HEMŞİRESİ, DİŞHEKİMİ, LABORANTI, EBE-

Sİ, ECZACISI, RADYOLOJİ TEKNİSYENİ, TAŞERON İŞÇİSİ, BÜ-

TÜN SAĞLIKÇILAR HALLERİNDEN ŞİKAYETÇİ. BU NEDENLE

SAĞDUYULUSU, SOLDUYU-

LUSU TEKMİL SAĞLIKÇI SINIFI

EYLEMLER YAPIYOR.

35. YALAN: SAĞLIK “RE-

FORMU” ÇERÇEVESİNDE

SAĞLIKTA ETKİLİ SEVK

ZİNCİRİ KURACAĞIZ.

GERÇEK: EKİM 2008’DE

DÖRT İLDE BAŞLATILAN

SEVK ZİNCİRİ UYGULAMA-

SI BÜYÜK BİR FİYASKOY-

LA SONUÇLANDI. SAĞLIK

“REFORMU” SEKİZ YILINI

DOLDURDU, HER NEDEN-

SE SEVK ZİNCİRİ HÂLÂ KU-

RULAMADI.

36. YALAN: HÜKÜMETİMİZ İŞÇİ SAĞLIĞINA ÇOK ÖNEM VERİ-

YOR, GEREKEN TEDBİRLER ALINIYOR.

GERÇEK: BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA’DA ON DOKUZ, BALI-

KESİR DURSUNBEY’DE ON ÜÇ, ZONGULDAK’TA OTUZ, EDİR-

NE KEŞAN’DA ÜÇ, ANKARA OSTİM’DE YİRMİ, KAHRAMAN-

MARAŞ ELBİSTAN’DA DOKUZ ÖLÜ. TRAFİK KAZALARINDAN

DEĞİL, SON BİRKAÇ YILDAKİ İŞ KAZALARINDAN BAHSEDİ-

YORUZ. BU ÜLKEDE HER GÜN YÜZLERCE İŞ KAZASI YAŞANI-

YOR. HER GÜN ÜÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBEDİYOR, ONLARCASI

YARALANIYOR.

37. YALAN: İŞ KAZALARI “KADER”DİR.

GERÇEK: GEÇEN YIL ZONGULDAK’TAKİ MADEN KAZA-

SINDA ÖLEN İKİ İŞÇİNİN CESETLERİNE AYLARCA ULA-

ŞILAMADI. ÇALIŞMA BAKANI’NA GÖRE ONLAR “GÜZEL

ÖLMÜŞLER”Dİ. BAŞBAKAN’A GÖRE DE İŞ KAZALARI

“KADER”MİŞ. BU İŞİN “FITRAT”INDA VARMIŞ ÖLMEK.

OYSA İŞ KAZALARININ SEBEBİNİN KADER DEĞİL, PAT-

RONLARIN KÂR HIRSI OLDUĞUNU BİLİYORUZ. İŞ KA-

ZALARININ SORUMLUSU PATRONLAR VE İŞÇİ SAĞLI-

14 15


SAĞLIKTA HAYALLER• YALANLAR VE GERÇEKLER

ĞI, İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GEREKLİ ÖNLEMLERİ

ALMAK YERİNE BU ALANI DAHA DA KONTROLSÜZ, DE-

NETİMSİZ HALE GETİREN AKP HÜKÜMETİ’DİR.

38. YALAN: KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN SAĞLIKÇILARIN

SAYISINI ARTTIRDIK.

GERÇEK: SAĞLIK BAKANLIĞI KADROLU PERSONEL ALMAK

YERİNE HİZMETLERİ TAŞERON FİRMALARA DEVRETME-

Yİ TERCİH EDİYOR. KAMU KURUMLARINDA EN ÇOK TAŞE-

RON ÇALIŞTIRMA YARIŞINDA BAŞI SAĞLIK BAKANLIĞI ÇE-

KİYOR. ÜÇ YÜZ BİN KAMU ÇALIŞANININ GÖREV YAPTIĞI

BAKANLIK’TA YÜZ ON SEKİZ BİN DE TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞI-

YOR.

39. YALAN: TAŞERONDAN SATIN ALARAK HİZMET KA-

LİTESİNİ ARTTIRIYORUZ.

GERÇEK: SAĞLIKTA TA-

ŞERONLAŞMA SADECE

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ

İŞ GÜVENCESİNİ, ÇALIŞ-

MA VE YAŞAM KOŞULLA-

RINI KÖTÜLEŞTİRMEKLE

KALMIYOR; SAĞLIK HİZ-

METİNİN KALİTESİNİ DÜ-

ŞÜRÜYOR, HASTALARIN

HAYATINI TEHDİT EDİ-

YOR. 2005 YILI HAZİRAN

AYINDA EDİRNE’DE, TEM-

MUZ AYINDA MANİSA’DA,

AĞUSTOS AYINDA

KAYSERİ’DE, 2008 YILI

TEMMUZ-AĞUSTOS AY-

LARINDA ANKARA’DA,

EYLÜL AYINDA İZMİR’DE,

2009 TEMMUZ AYINDA

ŞANLIURFA’DA ONLARCA

BEBEK HASTANE ENFEK-

SİYONLARI NEDENİYLE

TOPLUCA HAYATINI KAYBETTİ. HEPSİNDE SORUMLU

AYNIYDI; SAĞLIKTA TAŞERONLAŞTIRMA.

40. YALAN: TAŞERONLAŞMA YOLUYLA MALİYETLERİ DÜŞÜ-

RÜYORUZ.

GERÇEK: 26 MAYIS 2009 GECESİ BURSA DEVLET

HASTANESİ’NDE ÇIKAN YANGINDA SEKİZ HASTA YAŞAMINI

YİTİRDİ. RAPORLAR YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİ ORTAYA KOY-

DU; RADYOLOJİ İHALESİNİ ALAN TAŞERON FİRMA YANGINA

DAYANIKSIZ UCUZ KABLO KULLANMIŞTI. SAĞLIKTA TAŞE-

RON UYGULAMASI MALİYETLERİ DÜŞÜRMÜYOR AMA HA-

YATLARI UCUZLATIYOR.

41. YALAN: BÜROKRATLARIMIZ GECE GÜNDÜZ HAL-

KIN İYİLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR.

GERÇEK: BAL TUTAN PARMAĞINI YALAR DERLER.

SOSYAL GÜVENLİK “REFORMU”NUN BAŞINDAKİ BÜ-

ROKRAT ULUSLARARASI BİR İLAÇ ŞİRKETİNİN TÜRKİ-

YE YÖNETİCİSİ, SAĞLIK “REFORMU”NUN BAŞINDAKİ

İSE DEVLETTEN BESLENEN BİR ÖZEL ÜNİVERSİTEYE

REKTÖR OLDU.

42. YALAN: SAĞLIKTA YOLSUZLUKLARA SON VERDİK.

GERÇEK: SAĞLIKTA YOLSUZLUKLAR BİTMEK BİR YANA KAT

BE KAT ARTTI. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN

2010 RAPORU’NDA YER ALAN BİLGİLERE GÖRE SAĞLIK SEK-

TÖRÜ YOLSUZLUKTA BİRİNCİLİĞİ GENE KİMSELERE KAPTIR-

MADI. GEÇEN YILKİ YÜZ ELLİ BEŞ YOLSUZLUK OPERASYO-

NUNDAN ELLİ DÖRDÜ SAĞLIK ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİL-

Dİ.

43. YALAN: VATANDAŞLAR HASTANELERDE ARTIK

KUYRUKLARDA BEKLEMEDEN, RAHAT HİZMET ALI-

YORLAR.

GERÇEK: HASTANELERDEKİ HİZMETLERİN DÜZELİP

DÜZELMEDİĞİNİN EN İYİ GÖSTERGESİ ACİL SERVİS-

LERDİR. SON YILLARDA ACİLLERİN YÜKÜ İYİDEN İYİ-

YE ARTTI, İSTİHAP HADDİNİ AŞTI.

16 17


SAĞLIKTA HAYALLER• YALANLAR VE GERÇEKLER

44. YALAN: SAĞLIKTA İŞLER İYİYE GİDİYOR.

GERÇEK: DAHA BİRKAÇ AY ÖNCE İKİ BUÇUK AYLIK KÜB-

RA BEBEK SAMSUN’DA AÇLIKTAN ÖLDÜ. “ALAMIYORDUM,

MAMA BİLE ALAMIYORDUM… GÜCÜM YETMİYORDU.” Dİ-

YORDU ANNESİ.

45. YALAN: SAĞLIKTAKİ HEDEFİMİZİN ÖZELLEŞTİRME

OLDUĞU İFTİRADIR.

GERÇEK: ALTINDA CUMHURBAŞKANI’NIN,

BAŞBAKAN’IN, SAĞLIK BAKANI’NIN DA İMZASININ

BULUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ ÜÇÜNCÜ ULUSAL

PROGRAMI’NDA SAĞLIK RESMEN ÖZELLEŞTİRME

KAPSAMINA ALINDI.

46. YALAN: VATANDAŞLARIN İYİLİĞİ İÇİN REFORM YAPIYO-

RUZ. SAĞLIK REFORMUMUZ YERLİ MALIDIR.

GERÇEK: SAĞLIK “REFORMU” BİR IMF VE DÜNYA BANKA-

SI PROJESİDİR. “REFORM”UN SEKİZ YILLIK UYGULANMA-

SINDAN KAZANÇLI ÇIKAN TEK KESİM YERLİ VE ULUSÖTESİ

SERMAYE SINIFI, ÖZEL HASTANE PATRONLARI OLDU. BİZ

HASTALANDIKÇA ONLAR KAZANDI, ONLAR KAZANDIKÇA

BİZ KAYBETTİK. AKP DÖNEMİNDE EN FAZLA BÜYÜYEN ME-

DICALPARK HASTANELERİNİN PATRONU BAKIN NE DİYOR:

“TAYYİP ERDOĞAN İDOLÜM, ONA SEVDALIYIM.”

47. YALAN: SAĞLIKTA NE YAPIYORSAK VATANDAŞ İÇİN

YAPIYORUZ.

GERÇEK: SAĞLIK “REFORMU”NDAN EN ÇOK YANDAŞ-

LAR NASİPLENİYOR. BÜTÜN FABRİKALARI ÖZELLEŞTİ-

RİLEN TEKEL’İN İSTANBUL UNKAPANI’NDA ALTIN KIY-

METİNDEKİ BİNASI İLANSIZ, İHALESİZ YANDAŞ BİR

ÖZEL HASTANE GRUBUNA DEVREDİLDİ.

48. YALAN: DEVR-İ İKTİDARIMIZDA HİÇ BİR HASTANEYİ ÖZEL-

LEŞTİRMEDİK.

GERÇEK: OSMANLI PADİŞAHI İKİNCİ MAHMUT’UN KARISI

BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN’IN FAKİR FUKARA, GARİP GU-

REBA İÇİN YAPTIRDIĞI HASTANE ÖZELLEŞTİRİLDİ. MÜTE-

VELLİ HEYETİ’NİN BAŞKANLIĞINA DA ESKİ BİR AKP MİLLET-

VEKİLİ GETİRİLDİ. SADECE VAKIF GUREBA HASTANESİ’NİN

ON DOKUZ BİN METREKARELİK GAYRİMENKULÜ DEĞİL,

EYÜP’TEKİ ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇ BİN METREKARELİK GAYRİMEN-

KULÜN KULLANIM HAKKI VE BEŞİKTAŞ’TAKİ BEŞ BİN MET-

REKARELİK TAŞINMAZLARIN KİRALARI DA ÖZEL HASTANEYE

“DEVREDİLDİ.”

49. YALAN: TÜRKİYE SAĞLIKTA ÇAĞ ATLADI.

GERÇEK: HÜKÜMET, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÜN-

YANIN ON YEDİNCİ BÜYÜK EKONOMİSİ OLMASIYLA

ÖVÜNÜYOR. OYSA, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SAĞLIK

GÖSTERGELERİNİ DE İÇEREN 2010 YILI İNSANİ KAL-

KINMA İNDEKSİ’NDE TÜRKİYE, YÜZ ALTMIŞ DOKUZ

ÜLKE ARASINDA SEKSEN ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI.

18 19


50. YALAN: BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA, BERA-

BER ISLANDIK YAĞAN YAĞMURDA.

GERÇEK: YA SONRA, HASTALANINCA NE OLUYOR PEKİ? ON-

LAR “İSTİHAREYE YATTIM, RABBİM CLEVELAND DEDİ” DİYE-

REK SOLUĞU AMERİKA’LARDA ALIYOR, BİZE DOKUZUNCU

HARİCİYE KOĞUŞLARI KALIYOR.

Türk Tabipleri Birliği yayın organı Tıp Dünyası Gazetesi’nin Ekidir.

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17 - 23 Maltepe / ANKARA

20

More magazines by this user
Similar magazines