(\326\360retim \334yesi \335lan\375 2011-1.xls) - Uludağ Üniversitesi

uludag.edu.tr

(\326\360retim \334yesi \335lan\375 2011-1.xls) - Uludağ Üniversitesi

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz

Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar için ilgili birimlere ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün

içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 25.md.(a) bendi ve 26.md.(b/2)bendi gereğince daimi statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ Adli Tıp A.D. Profesör 1 1

TIP FAKÜLTESİ Aile Hekimliği A.D. Doçent 1 1

TIP FAKÜLTESİ Anatomi A.D. Doçent 1 1

TIP FAKÜLTESİ Anatomi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Profesör 1 2

TIP FAKÜLTESİ Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. Profesör 1 1

TIP FAKÜLTESİ Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. Doçent 1 1

TIP FAKÜLTESİ Biyofizik A.D. Yardımcı Doçent 3 1

Tıp Fakültesi Mezunu Olması,

Tıp Fizyolojisinde Uzmanlık

Belgesine Sahip Olması,

Biyofizik Doktorası Olması.

TIP FAKÜLTESİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Doçent 1 1

TIP FAKÜLTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D. Profesör 1 1

Sayfa 1 / 11


BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ Fizyoloji A.D. Profesör 1 1

TIP FAKÜLTESİ Fizyoloji A.D. Doçent 1 1

TIP FAKÜLTESİ Histoloji-Embriyoloji A.D. Profesör 1 1

TIP FAKÜLTESİ Kardiyoloji A.D. Profesör 1 1

TIP FAKÜLTESİ Nükleer Tıp A.D. Yardımcı Doçent 3 1

TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Doçent 1 1

TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1

TIP FAKÜLTESİ

Plastik, Rekonstriktif ve Estetik

Cerrahisi A.D.

Profesör 1 1

TIP FAKÜLTESİ Radyasyon Onkolojisi A.D. Doçent 1 2

TIP FAKÜLTESİ Radyasyon Onkolojisi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

TIP FAKÜLTESİ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Doçent 1 2

TIP FAKÜLTESİ Spor Hekimliği A.D. Profesör 1 1

TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyoloji A.D. Doçent 1 1

Sayfa 2 / 11


BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Farmakoloji A.D. Doçent 1 1

TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Profesör 1 1

TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Doçent 1 1

TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Patoloji A.D. Doçent 1 1

TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Patoloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1

TIP FAKÜLTESİ Tıp Tarihi ve Etik A.D. Doçent 1 1

TIP FAKÜLTESİ Tıp Tarihi ve Etik A.D. Yardımcı Doçent 3 1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Çalışma Ekonomisi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

Doktorasını Çalışma Ekonomisi

Bilim Dalından Almış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Hukuk Bilimleri A.D. Profesör 1 1

Doçentliğini Hukuk Bilimleri

Anabilim Dalından Almış

Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İktsat Teorisi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

Doktorasını İktisat Teorisi Bilim

Dalından Almış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İstatistik A.D. Profesör 1 2

Doçentliğini Nicel Karar

Yöntemlerinden Almış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İstatistik A.D. Yardımcı Doçent 3 1

Doktorasını İstatistik Bilim

Dalından Almış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Uluslararası İlişkiler A.D. Yardımcı Doçent 3 1

Doktorasını Uluslararası İlişkiler

Bilim Dalından Almış Olmak.

Sayfa 3 / 11


BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET AÇIKLAMA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

A.D.

Yardımcı Doçent 3 1

Doktorasını Yönetim ve Çalışma

Sosyolojisinden Almış Olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Çevre Bilimleri A.D. Yardımcı Doçent 3 1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Çevre Teknolojisi A.D. Doçent 1 1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Çevre Teknolojisi A.D. Yardımcı Doçent 3 2

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği A.D. Yardımcı Doçent 3 1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Konstriksüyon ve İmalat A.D. Doçent 1 1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Makina Teo.ve Dinamiği A.D. Yardımcı Doçent 3 1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Mekanik A.D. (İnşaat Müh.Böl.) Doçent 1 1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Taşıt Dinamiği ve Kontrol A.D. Doçent 1 1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Taşıt Dinamiği ve Kontrol A.D. Yardımcı Doçent 3 1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Tekstil Teknolojisi A.D. Profesör 1 2

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Tekstil Teknolojisi A.D. Doçent 1 1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Tekstil Teknolojisi A.D. Yardımcı Doçent 3 2

Sayfa 4 / 11


BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Termodinamik A.D. Profesör 1 1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Yapı Bilgisi A.D. Doçent 1 2

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Yöneylem Araştırması A.D. Profesör 1 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Doğum ve Jinekoloji A.D. Profesör 1 2

VETERİNER FAKÜLTESİ Anatomi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Biyokimya A.D. Profesör 1 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Biyokimya A.D. Doçent 1 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Cerrahi A.D. Doçent 1 2

VETERİNER FAKÜLTESİ Cerrahi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Doğum ve Jinekoloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Dölerme ve Suni Tohumlama A.D. Profesör 1 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Fizyoloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Genetik A.D. Doçent 1 1

Sayfa 5 / 11


BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET AÇIKLAMA

VETERİNER FAKÜLTESİ

Hayvan Besleme ve Beslenme

Hastalıkları A.D.

Yardımcı Doçent 3 1

VETERİNER FAKÜLTESİ İç Hastalıkları A.D. Yardımcı Doçent 3 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Mikrobiyoloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Patoloji A.D. Doçent 1 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Patoloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Su Ürünleri Hastalıkları A.D. Profesör 1 1

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veteriner Hekimliği Tarihi ve

Deontoloji A.D.

Doçent 1 1

VETERİNER FAKÜLTESİ Zootekni A.D. Doçent 1 1

ZİRAAT FAKÜLTESİ Arazi ve Su Kaynakları A.D. Doçent 1 1

ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri A.D. Profesör 1 1

ZİRAAT FAKÜLTESİ Entomoloji A.D. Doçent 1 2

ZİRAAT FAKÜLTESİ Hayvan Yetiştirme A.D. Profesör 1 1

ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım İşletmeciliği A.D. Profesör 1 1

Sayfa 6 / 11


BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET AÇIKLAMA

ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme A.D. Yardımcı Doçent 3 3

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Analitik Kimya A.D. Doçent 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Analiz ve Fonk.Teorisi A.D. Profesör 1 2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Anorganik Kimya A.D. Doçent 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bizans Sanatı A.D. Yardımcı Doçent 3 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Botanik A.D. Doçent 1 2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Eski Türk Edebiyatı A.D. Yardımcı Doçent 3 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Tarihi A.D. Doçent 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fiziko Kimya A.D. Yardımcı Doçent 3 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Genel Biyoloji A.D. Doçent 1 2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Genel Türk Tarihi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Hidrobiyoloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Katıhal Fiziği A.D. Yardımcı Doçent 3 2

Sayfa 7 / 11


BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Genetik A.D. Profesör 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Organik Kimya A.D. Profesör 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Uygulamalı Matematik A.D. Yardımcı Doçent 3 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A.D. Profesör 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A.D. Yardımcı Doçent 3 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Zooloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor A.D. Yardımcı Doçent 3 1

Yüzme Alanında Doktora

Yapmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ Fen Bilgisi Eğitimi A.D. Profesör 1 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ Fen Bilgisi Eğitimi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ Fransız Dili Eğitimi A.D. Profesör 1 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi Eğitimi A.D.

Doçent 1 1

Din Psikolojisi Alanında Doçent

Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi Eğitimi A.D.

Doçent 1 1

Dinler Tarihi Alanında Doçent

Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ İngiliz Dili Eğitimi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

Sayfa 8 / 11


BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik Eğitimi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ Müzik Eğitimi A.D. Yardımcı Doçent 3 1 Piano Dalında.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

A.D.

Yardımcı Doçent 3 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ Resim-İş Eğitimi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ Sınıf Öğretmenliği A.D. Yardımcı Doçent 3 1

Matematik Eğitiminde Doktora

Yapmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D. Doçent 1 1

Coğrafya Eğitiminde Doçent

Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D. Doçent 1 1

Coğrafya Eğitiminde Doçent

Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Eğitimi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ Din Eğitimi A.D. Profesör 1 1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ Din Eğitimi A.D. Doçent 1 1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ Din Felsefesi A.D. Profesör 1 1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ Din Psikolojisi A.D. Doçent 1 1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ Hadis A.D. Doçent 1 1

Sayfa 9 / 11


BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET AÇIKLAMA

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Hukuku A.D. Profesör 1 1

Temel Akademik Çalışmalarını

Aile hukuku Konusunda

Yapmış Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Hukuku A.D. Yardımcı Doçent 3 2

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi A.D. Doçent 1 2

İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tasavvuf A.D. Doçent 1 1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tefsir A.D. Yardımcı Doçent 3 1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Anasanat Dalı Profesör 1 1

HUKUK FAKÜLTESİ

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

A.D.

Yardımcı Doçent 3 1

Hukuk Fakültesi Mezunu ve

Kamu Hukuku Doktorası

Yapmış Olmak

HUKUK FAKÜLTESİ Genel Kamu Hukuku A.D. Yardımcı Doçent 3 1

Hukuk Fakültesi Mezunu ve

Kamu Hukuku Doktorası

Yapmış Olmak

HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Tarihi A.D. Yardımcı Doçent 3 1

Hukuk Fakültesi Mezunu ve

Kamu Hukuku Doktorası

Yapmış Olmak

HUKUK FAKÜLTESİ İdare Hukuku A.D. Yardımcı Doçent 3 1

Hukuk Fakültesi Mezunu ve

Kamu Hukuku Doktorası

Yapmış Olmak

HUKUK FAKÜLTESİ Medeni Hukuk A.D. Profesör 1 1

Hukuk Fakültesi Mezunu ve

Medeni Hukuk Doçenti Olmak

TEKNİK BİLİMLER MES.Y.O. Profesör 1 1

Makine Teknolojileri Eğitimi

Alanında Doçent.

TEKNİK BİLİMLER MES.Y.O. Doçent 1 1

Tarımsal Mekanizasyon

Alanında Doçent.

Sayfa 10 / 11


BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET AÇIKLAMA

TEKNİK BİLİMLER MES.Y.O. Doçent 1 1 Tekstil Bilimi Alanında Doçent.

TEKNİK BİLİMLER MES.Y.O. Doçent 1 1

Makine Teknolojileri Eğitimi

Alanında Doçent.

MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK Y.O. Doçent 1 1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve

Islahı Bilim Alanında Doçent

Ünvanı Almış Olmak.

MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK Y.O. Doçent 1 1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve

Islahı Bilim Alanında Doçent

Ünvanı Almış Olmak.

POSTA GAZETESİ - 27.Ağustos.2011

SON BAŞVURU TARİHİ: 12.Eylül.2011 Pazartesi

Sayfa 11 / 11

More magazines by this user
Similar magazines