Atanan ve Yükselenler - Uludağ Üniversitesi

uludag.edu.tr

Atanan ve Yükselenler - Uludağ Üniversitesi

07.08.2000-

20.09.2001

tarihleri arasında

profesör, doçent

ve

yardımcı doçent

olarak atananlar

Prof. Dr. Yılmaz

ÖZEN

Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi Genel

Cerrahi AD. Lisans:

AÜ Tıp Fak.-1982

Uzmanık: UÜ Tıp

Fakültesi-1988

Prof. Dr. M. Kemal

HACIMUSTAFAOĞLU

UÜ Tıp Fakültesi Çocuk

Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı.

Lisans: HÜ Tıp Fak.-

1982 Uzmanlık: HÜ Tıp

Fakültesi-1994

Prof. Dr. Gürsel

SAVCI

UÜ Tıp Fakültesi

Radyodiagnostik

Anabilim Dalı.

Lisans: HÜ Tıp Fak.-

1982 Uzmanlk: UÜ

Tıp Fakültesi-1990

Prof. Dr. İ. Hakan

OYGUCU

UÜ Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı.

Lisans: UÜ Veteriner

Fakültesi -1985

Uzmanlık: UÜ Sağ. Bil.

Ens.-1990

Prof. Dr. Reşit MISTIK

UÜ Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji Anabilim

Dalı. Lisans: İÜ

Cerrahpaşa Tıp

Fakültesi-1975

Uzmanlık: UÜ Tıp

Fakültesi-1989

Prof. Dr. Ömer YERCİ

Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi Patoloji

Anabilim Dalı.

Lisans: ÇÜ Tıp

Fakültesi -1979

Uzmanlık: UÜ Tıp

Fakültesi-1988

Prof. Dr. Ramazan

KAHVECİ

UÜ Tıp Fakültesi

Plastik ve Rek. Cer.

Anabilim Dalı.

Lisans: HÜ Tıp Fak.-

1982 Uzmanlık: UÜ

Tıp Fakültesi-1989

Prof. Dr. Mustafa

GÜLLÜLÜ

UÜ Tıp Fakültesi İç

Hastalıkları AD. Lisans:

Atatürk Üniversitesi Tıp

Fakültesi-1982

Uzmanlık: UÜ Tıp

Fakültesi-1990


Prof. Dr. Mahmut

YAVUZ

Uludağ Üniversitesi Tıp

Fakültesi İç Hastalıkları

Anabilim Dalı. Lisans:

UÜ Tıp Fakültesi-1984

Uzmanlık: UÜ Tıp

Fakültesi-1990

Prof. Dr. Ali

AYDINLAR

UÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Anabilim Dalı.

Lisans: İstanbul

Üniversitesi Tıp Fakültesi-1980

Uzm.:

UÜ Tıp Fak.-1985

Prof. Dr. Ergün ÇİL

Uludağ Üniversitesi Tıp

Fakültesi Çocuk Sağlığı

ve Hastalıkları Anabilim

Dalı. Lisans: İstanbul

Üniversitesi Tıp Fakültesi-1981

Uzmanlık: UÜ

Tıp Fak. 1989

Prof. Dr. Dilek DURAK

Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Adli Tıp AD. Lisans:

Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas Tıp Fakültesi-

1983 Uzmanlık: UÜ Tıp

Fakültesi -1990

Prof. Dr. Veysel BOZ-

KURT

UÜ İİBF Yönetim ve

Çalışma Sosyolojisi

Anabilim Dalı.

Lisans: UÜ İİBF-1984

Doktora: UÜ Sos. Bil.

Ens.-1991

Prof. Dr. Ömer AKAT

Uludağ Üniversitesi

İİBF Üretim

Yönetim ve Pazarlama

Anabilim Dalı.

Lisans: BİTİA-1974

Doktora-University of

Bath/İng-1982

Prof. Dr. İsmail

TATLIOĞLU

UÜ İİBF Maliye

Teorisi Anabilim Dalı.

Lisans: Atatürk

Üniversitesi-1982

Doktora: UÜ Sos. Bil.

Ens.-1990

Prof. Dr. Doğan

ŞENYÜZ

UÜ İİBF Mali Hukuk

AD. Lisans: BİTİA-

1977. Mar. Üniv.

Hukuk Fak.-1990

Doktora:UÜ Sos. Bil.

Ens.-1984

Prof. Dr. Feray

ÇELİKÇAPA

UÜ İİBF Üretim

Yönetim ve Pazarlama

Anabilim Dalı.

Lisans: UÜ İİBF-1982

Doktora: UÜ Sos. Bil.

Ens.-1988

Prof. Dr. Abdülvahap

YİĞİT

UÜ Müh. Mim. Fak.

Termodinamik AD

Lisans: İTÜ Makina

Fak.-1982

Doktora: İTÜ Fen Bil.

Ens.-1990


Prof. Dr. Habib

UMUR

UÜ Mühendislik

Mimarlık Fakültesi

Termodinamik AD.

Lisans: KATÜ-1983

Doktora: London

Üniversity-1995

Prof. Dr. Osman

KOPMAZ

UÜ Müh. Mim. Fak.

Makine Teorisi ve

Dinamiği AD. Lisans:

İTÜ Müh. Mim. Fak.-

1977 Doktora: İTÜ Fen

Bil. Ens.-1988

Prof. Dr. Kadir

KESTİOĞLU

UÜ Müh. Mim. Fak.

Çevre Teknolojisi AD.

Lisans: İÜ Kim. Müh.

Böl.-1975 Doktora:

Dokuz Eylül Üniv. Fen

Bil. Ens.-1990

Prof. Dr. Bahri YILDIZ

UÜ Veteriner Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı.

Lisans: UÜ Veteriner

Fakültesi-1984

Doktora: UÜ Sağlık

Bilimleri

Enstitüsü-1988

Prof. Dr. Fahrünisa

CENGİZ

UÜ Veteriner Fak.

Fizyoloji AD. Lisans:

UÜ Veteriner

Fakültesi-1984

Doktora: İÜ Sağ. Bil.

Ens.-1991

Prof. Dr. Metin KAYA

UÜ Veteriner Fak.

Cerrahi Anabilim Dalı.

Lisans: İÜ Veteriner

Fak.-1979

Doktora: İstanbul

Üniversitesi Sağlık

Bilimleri Enstitüsü-1985

Prof. Dr. Mine

BALIKÇIER

UÜ Veteriner Fak.

Histoloji-Embriyoloji

AD. Lisans: UÜ

Veteriner Fak.-1984

Doktora: UÜ Sağ. Bil.

Ens.-1988

Prof. Dr. Semra

OKURSOY

UÜ Vet. Fak.

Parazitoloji AD.

Lisans: UÜ Veteriner

Fak.-1984

Doktora: UÜ Sağ. Bil.

Enstitüsü-1991

Prof. Dr. Mustafa

TAYAR

UÜ Veteriner Fakültesi

Besin Hijyeni ve

Teknolojisi AD. Lisans:

UÜ Vet. Fak.-1984

Doktora: UÜ Sağ. Bil.

Ens.-1989

Prof. Dr. Rasim

OKURSOY

UÜ Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları AD.

Lisans: AÜ Zir. Fak.-

1981 Doktora: North

Carolina State Üniv.

(ABD)-1991


Prof. Dr. Ömer Utku

ÇOPUR

UÜ Ziraat Fakültesi

Gıda Teknolojisi AD.

Lisans: AÜ Ziraat

Fakültesi-1981

Doktora: UÜ Fen Bil.

Ens.-1989

Prof. Dr. Mustafa

CEMİLOĞLU

UÜ Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi AD.

Lisans: AÜ Fen-Ed.

Fak.-1966

Doktora: UÜ. Sos. Bil.

Ens.-1989

Prof. Dr. Mefail HIZLI

UÜ İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi Anabilim

Dalı. Lisans: Uludağ

Üniversitesi İlâhiyat

Fakültesi-1984

Doktora: UÜ Sos. Bil.

Ens.-1992

Prof. Dr. M. Emin AY

UÜ İlâhiyat Fakültesi

İlköğretim Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

AD. Lisans: UÜ

İlahiyat Fakültesi-1984

Doktora: UÜ Sos. Bil.

Ens.-1992

Prof. Dr. Yusuf

OĞUZOĞLU

Uludağ Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yeniçağ Tarihi AD.

Lisans: AÜ DTCF-

1970 Doktora: AÜ

DTCF-1981

Prof. Dr. Kadri

ARSLAN

UÜ Fen-Edebiyat

Fakültesi Geometri AD.

Lisans: ODTÜ-1982

Doktora: Leeds

Üniversity/İngiltere-

1993

Prof. Dr. Sevgi İYİ

UÜ Fen-Edebiyat Fak.

Sistematik Felsefe ve

Mantık Anabilim Dalı

Lisans: Hacettepe

Üniversitesi-1978

Doktora: Hacettepe

Üniversitesi-1989

Prof. Dr. Ahmet

CENGİZ

UÜ Fen-Edebiyat Fak.

Nükleer Fizik AD.

Lisans: AÜ Fen

Fakültesi-1983

Doktora: UÜ Fen Bil.

Ens.-1991

Doç. Dr. Semiha

NOYAN

UÜ Tıp Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji

AD. Lisans: AÜ Fen

Fakültesi-1984

Uzm.: UÜ Sağ. Bil.

Ens.-1994

Doç. Dr. Betül Berrin

SEVİNİR

UÜ Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim

Dalı. Lisans: HÜ Tıp

Fakültesi-1982 Uzm.:

HÜ Tıp Fak. -1989


Doç. Dr. Dilek

YEŞİLBURSA

UÜ Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim

Dalı. Lisans: Uludağ

Üniversitesi Tıp

Fakültesi-1989 Uzm.:

UÜ Tıp Fakültesi-1995

Doç. Dr. Oğuz İbrahim

BASUT

UÜ Tıp Fakültesi Kulak

Burun Boğaz AD.

Lisans: İÜ Cerrahpaşa

Tıp Fakültesi-1987

Uzmanlık: UÜ Tıp

Fakültesi-1993

Doç. Dr. Cengiz

GEBİTEKİN

UÜ Tıp Fakültesi Göğüs

Kalp ve Damar Cer.

AD. Lisans: İÜ Cerrahpaşa

Tıp Fak.-1985

Uzm.: İÜ Cerrahpaşa

Tıp Fakültesi-1995

Doç. Dr. Tanju ÖZKAN

Uludağ Üniversitesi Tıp

Fakültesi Çocuk Sağlığı

ve Hastalıkları Anabilim

Dalı. Lisans: Ankara

Üniversitesi Tıp

Fakültesi-1980 Uzm.:

AÜ Tıp Fakültesi-1987

Doç. Dr. Sara Şebnem

KILIÇ

UÜ Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları AD. Lisans:

Fırat Üniversitesi Tıp

Fak.-1990 Uzm.: FÜ

Tıp Fakültesi-1999

Doç. Dr. İlknur ARI

Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim

Dalı.

Lisans: UÜ Tıp

Fakültesi-1983 Uzm.:

UÜ Tıp Fakültesi-1995

Doç. Dr. İlkin

ÇAVUŞOĞLU

Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi Histoloji-

Embriyoloji AD.

Lisans: UÜ Tıp

Fakültesi-1986 Uzm.:

UÜ Tıp Fakültesi-1996

Doç. Dr. Ali Tayyar

AKBUNAR

UÜ Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim

Dalı. Lisans: İÜ

Cerrahpaşa Tıp Fak.-

1986 Uzm.: UÜ Tıp

Fakültesi-1995

Doç. Dr. Hülya BİLGİN

UÜ Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji

Anabilim Dalı.

Lisans: Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi-

1985 Uzm.: UÜ Tıp

Fakültesi-1993

Doç. Dr. Aysun

YILMAZLAR

Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji AD.

Lisans: UÜ Tıp

Fakültesi-1984 Uzm.:

UÜ Tıp Fakültesi-1994


Doç. Dr. Behzat NOYAN

Uludağ Üniversitesi Tıp

Fakültesi Fizyoloji

Anabilim Dalı.

Lisans: AÜ Fen

Fakültesi-1984

Uzmanlık: UÜ Sağ. Bil.

Enstitüsü-1994

Doç. Dr. Adalet MERAL

UÜ Tıp Fakültesi Çocuk

Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı.

Lisans: Ege Üniversitesi

Tıp Fakültesi-1985

Uzmanlık: UÜ Tıp

Fakültesi-1992

Doç. Dr. Türkkan

EVRENSEL

UÜ Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anablim Dalı. Lisans:

Trakya Üniversitesi-

1987 Uzmanlık: UÜ

Tıp Fakültesi-1995

Doç. Dr. İlknur KILKIŞ

Uludağ Üniversitesi

İİBF İş Hukuku ve

Sosyal Güvenlik

Hukuku AD.

Lisans: UÜ İİBF-1983

Doktora: UÜ Sos. Bil.

Ens.-1991

Doç. Dr. Mircan

YILDIZ

UÜ İİBF Mali İktisat

Anabilim Dalı.

Lisans: Bursa Üniversitesi

İİBF-1981

Doktora: UÜ Sos. Bil.

Ens.-1990

Doç. Dr. Erkan

IŞIĞIÇOK

Uludağ Üniversitesi

İİBF İstatistik AD.

Lisans: UÜ İİBF-1987

Doktora: Uludağ

Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü-1993

Doç. Dr. Lale

KARABIYIK

Uludağ Üniversitesi

İİBF Muhasebe ve

Finansman AD.

Lisans: UÜ İİBF-1986

Doktora: UÜ Sosyal

Bilimler Enstitüsü-1993

Doç. Dr. Kemal

GÖZLER

UÜ İİBF Hukuk

Bilimleri AD.

Lisans: AÜ Hukuk

Fakültesi-1987

Doktora: Bordeau

Univ.-1995

Doç. Dr. Fatma ACAR

Uludağ Üniversitesi

İİBF İstatistik AD.

Lisans: UÜ İİBF-1983

Doktora:

Uludağ Üniversitesi

Sosyal Bilimler

Enstitüsü-1993

Doç. Dr. Atakan AVCI

UÜ Müh.Mim. Fak.

Termodinamik AD.

Lisans: Bursa Üniversitesi

Makine Fakültesi-

1982

Doktora: UÜ Fen Bil.

Enstitüsü-1990


Doç. Dr. Yaşar PALA

UÜ Müh. Mim. Fak.

Mekanik AD.

Lisans: UÜ Müh. Mim.

Fak.-1986

Doktora: Uludağ

Üniversitesi Fen

Bilimleri Enstitüsü-1992

Doç. Dr. Emin GÜLLÜ

UÜ Müh. Mim. Fak.

Konstrüksiyon ve

İmalat AD.

Lisans: Yıldız

Üniversitesi-1975

Doktora: İTÜ Fen Bil.

Enstitüsü-1987

Doç. Dr. M.

Abdülhalik İSKENDER

UÜ Müh. Mim. Fak.

Tekstil Teknolojisi AD.

Lisans: İÜ Kimya

Fakültesi-1976

Doktora: İTÜ Kimya

Fakültesi-1981

Doç. Dr. Binnaz

MERİÇ

UÜ Müh. Mim. Fak.

Tekstil Teknolojisi AD.

Lisans: UÜ Müh. Mim.

Fak.-1981

Doktora: UÜ Fen Bil.

Ens.-1995

Doç. Dr. İlhami

HORUZ

UÜ Müh. Mim. Fak.

Termodinamik AD.

Lisans: UÜ Müh. Mim.

Fak.-1988

Doktora: Strathclyde

University/İngiltere

Doç. Dr. Reşat ÖZCAN

UÜ Müh. Mim. Fak.

Mekanik AD.

Lisans: EÜ Makine

Fakültesi-1979

Doktora: Dokuz Eylül

Üniversitesi Fen Bil.

Ens.-1989

Doç. Dr. Yücel

TAŞDEMİR

UÜ Müh. Mim. Fak.

Çevre Teknolojisi AD.

Lisans: Dokuz Eylül

Üniversitesi-1989

Doktora: Illinois Insitue

of Technology-1997

Doç. Dr. Özcan

ÖZDEMİR

UÜ Müh. Mim. Fak.

Tekstil Teknolojisi AD.

Lisans: UÜ Müh. Mim.

Fak.-1982

Doktora: UÜ Fen Bil.

Ens.-1991

Doç. Dr. Levent

AYDIN

UÜ Veteriner

Fakültesi Parazitoloji

AD. Lisans: UÜ

Veteriner Fakültesi-

1988 Doktora: UÜ

Sağ. Bil. Ens.-1994

Doç. Dr. Metin PETEK

Uludağ Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

Zootekni Anabilim Dalı.

Lisans: UÜ Veteriner

Fakültesi-1990

Doktora: UÜ Sağlık

Bilimleri Enstitüsü-1996


Doç. Dr. Mustafa EREN

UÜ Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve

Beslenme Hast. AD.

Lisans: UÜ Veteriner

Fakültesi-1986

Doktora: UÜ Sağ. Bil.

Ens.-1997

Doç. Dr. Hatice

ERDOST

UÜ Veteriner Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji

AD. Lisans: UÜ

Veteriner Fakültesi-1988

Doktora: UÜ Veteriner

Fakültesi-1994

Doç. Dr. Nurten GALİP

Uludağ Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı.

Lisans: UÜ Veteriner

Fakültesi-1989

Doktora: UÜ Veteriner

Fakültesi-1995

Doç. Dr. İsmet

TÜRKMEN

UÜ Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve

Beslenme Hastalıkları

AD. Lisans: UÜ Vet.

Fak.-1987 Doktora: UÜ

Sağ. Bil. Ens.-1997

Doç. Dr. Engin

KENNERMAN

UÜ Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları AD.

Lisans: UÜ Veteriner

Fakültesi-1989.

Doktora: İÜ Sağ. Bil.

Ens.-1995

Doç. Dr. Kemal Sulhi

GÜNDOĞDU

UÜ Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve

Sulama AD. Lisans:

Çukurova Üniversitesi-

1985 Doktora: UÜ Fen

Bilimleri Enstitüsü-1992

Doç. Dr. Himmet

TEZCAN

UÜ Ziraat Fakültesi

Fitapatoloji Anabilim

Dalı. Lisans: EÜ Zir.

Fak.-1982

Doktora: EÜ Fen. Bil.

Ens.-1991

Doç. Dr. Hasan

DEĞİRMENCİ

UÜ Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve

Sulama AD. Lisans:

AÜ Ziraat Fakültesi-

1987 Doktora: UÜ Fen

Bil. Ens.-1997

Doç. Dr. Remzi KAYA

Uludağ Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Tefsir

Anabilim Dalı.

Lisans: UÜ Yüksek

İslam Enstitüsü-1981

Doktora: UÜ Sosyal

Bilimler Enstitüsü-1993

Doç. Dr. Şule ÖZTÜRK

UÜ Fen-Edebiyat

Fakültesi Genel Biyoloji

AD. Lisans: Ege

Üniversitesi Fen

Fakültesi-1979

Doktora: UÜ Fen

Bilimleri Enstitüsü-1989


Doç. Dr. Ş. Funda

BERKSOY

UÜ Fen-Edebiyat

Fakültesi Sanat Tarihi

AD. Lisans: İÜ Fen-

Edebiyat Fakültesi-1985

Doktora: Mimar Sinan

Üniversitesi-1993

Doç. Dr. Gürcan

GÜLERYÜZ

UÜ Fen-Edebiyat

Fakültesi Botanik AD.

Lisans: Ege Üniversitesi

Fen Fakültesi-1983

Doktora: UÜ Fen Bil.

Ens.-1992

Doç. Gülay GÖĞÜŞ

UÜ Devlet

Konservatuvarı.

Lisans: GÜ Eğt. Bil.

Ens. ve AÜ Eğt. Bil.

Ens.-1982. Sanatta Yet.:

İTÜ Türk Müzik Dev.

Konservatuvarı-1995

Doç. İsmail M. GÖĞÜŞ

UÜ Devlet

Konservatuvarı.

Lisans: Gazi Üni. Eğt.

Bil. Ens. ve AÜ Eğt.

Bil. Ens.-1982. Sanatta

Yet.: İTÜ Dev. Kons.

Sos. Bil. Ens.-1995

Yrd. Doç. Dr. H.

Hakan COŞKUN

UÜ Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz

Anabilim Dalı.

Lisans: HÜ Tıp Fak.-

1991 Uzmanlık: UÜ

Tıp Fakültesi-1996

Yrd. Doç. Dr.

Nizamettin KILIÇ

UÜ Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Anabilim Dalı.

Lisans: İÜ Tıp

Fakültesi-1989 Uzm.:

İÜ Tıp Fakültesi-1999

Yrd. Doç. Dr. Kayıhan

PALA

UÜ Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim

Dalı.

Lisans: UÜ Tıp

Fakültesi-1988 Uzm.:

UÜ Sağ. Bil. Ens.-1997

Yrd. Doç. Dr. Selçuk

YILMAZLAR

UÜ Tıp Fakültesi

Nöroşirürji Anabilim

Dalı. Lisans: UÜ Tıp

Fakültesi-1986

Uzmanlık: UÜ Tıp

Fakültesi-1993

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt

ÖZAKIN

UÜ Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji Anabilim

Dalı. Lisans: AÜ Tıp

Fakültesi-1989

Uzmanlık: UÜ Tıp

Fakültesi-1996

Yrd. Doç. Dr. İbrahim

BARAN

UÜ Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim

Dalı. Uzmanlık: İÜ Tıp

Fakültesi-1991

Uzmanlık: UÜ Tıp

Fakültesi-1997


Yrd. Doç. Dr. Yasemin

HEPER

UÜ Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı.

Lisans: HÜ Tıp Fak.-

1985 Uzmanlık: HÜ

Tıp Fakültesi-1998

Yrd. Doç. Dr. Güzin

Yeşim ÖZGENEL

UÜ Tıp Fakültesi

Plastik ve Rek.

Cerrahi AD. Lisans:

UÜ Tıp Fakültesi-1991

Uzm.: UÜ Tıp

Fakültesi-1998

Yrd. Doç. Dr. Gülaydan

FİLİZ

Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi Patoloji

Anabilim Dalı.

Doktora:

Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi-1989

Yrd. Doç. Dr. Lâle

ÖZBEK

UÜ Tıp Fak.Fiziksel

Tıp ve Rehabilitasyon

AD. Lisans: Dokuz

Eylül Üniversitesi-1992

Uzmanlık: UÜ Tıp

Fakültesi-1996

Yrd. Doç. Dr. Konçuy

SİVRİOĞLU

UÜ Tıp Fak. Fiziksel

Tıp ve Rehabilitasyon

Anabilim Dalı.

Lisans: UÜ Tıp Fak.-

1994 Uzmanlık: UÜ

Tıp Fakültesi-1998

Yrd. Doç. Dr. Ümit

BİNGÖL

UÜ Tıp Fak.Fiziksel Tıp

ve Rehab.AD. Lisans:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fak.-1987 Uzm.:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi-1999

Yrd. Doç. Dr. Nevzat

KAHVECİ

UÜ Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim

Dalı. Lisans:

AÜ Tıp Fakültesi-1989

Uzmanlık: UÜ Tıp

Fakültesi-1996

Yrd. Doç. Dr. Ufuk

BAŞOĞLU

UÜ İİBF İktisat

Politikası AD.

Lisans: AÜ Siyasal

Bilgiler Fakültesi-

1988 Doktora: UÜ

Sos. Bil. Ens.-1998

Yrd. Doç. Dr. Mehmet

YÜCE

UÜ İİBF Mali Hukuk

Anabilim Dalı.

Lisans: UÜ İİBF-1991

Doktora:

UÜ Sosyal Bilimler

Enstitüsü-1999

Yrd. Doç. Dr. Ayşe

OĞUZLAR

UÜ İİBF İstatistik AD.

Lisans: Mimar Sinan

Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi-1989

Doktora:

UÜ Sos. Bil. Ens.-1998


Yrd. Doç. Dr. Özlem

IŞIĞIÇOK

Uludağ Üniversitesi

İİBF Çalışma

Ekonomisi AD.

Lisans: UÜ İİBF-1988

Doktora:

UÜ Sos. Bil. Ens.-1997

Yrd. Doç. Dr. Bekir

PARLAK

UÜ İİBF Yönetim

Bilimleri AD.

Lisans: UÜ İİBF-1987

Doktora: Cumhuriyet

Üniversitesi Sos. Bil.

Ens.-1998

Yrd. Doç. Dr. Erhan

PULAT

UÜ Müh. Mim. Fak.

Enerji Anabilim Dalı.

Lisans: ODTÜ-1988

Doktora: UÜ Fen

Bilimleri Enstitüsü-

1997

Yrd. Doç. Dr. Osman

Hilmi KOÇAL

UÜ Müh. Mim. Fak.

Telekomünikasyon AD.

Lisans: İTÜ-1988

Doktora:

İTÜ Fen Bilimleri

Enstitüsü-1997

Yrd. Doç. Dr. Şule

OĞUZ

UÜ Müh. Mim. Fak.

Mimarlık Tarihi AD.

Lisans: İDGSA-1979

Doktora:

Yıldız Teknik Üniversitesi-1997

Yrd. Doç. Dr. Ülgen

GÜNAY

UÜ Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni

Tohumlama AD.

Lisans: UÜ Vet. Fak.-

1993. Doktora: UÜ Sağ.

Bil. Ens.-1998

Yrd. Doç. Dr. Nazmiye

GÜNEŞ

UÜ Veteriner Fakültesi

Biyokimya AD.

Lisans: UÜ Veteriner

Fakültesi-1990

Doktora: UÜ Sağ. Bil.

Ens.-1995

Yrd. Doç. Dr. Arzu

AKPINAR BAYİZİT

UÜ Ziraat Fakültesi

Gıda Teknolojisi AD.

Lisans: UÜ Ziraat

Fakültesi-1991.

Doktora: University of

Hull/İng.-1997

Yrd. Doç. Dr. Ayşen

UZUN

UÜ Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri AD.

Lisans: UÜ Ziraat

Fakültesi-1988

Doktora: UÜ Fen Bil.

Ens.-1997

Yrd. Doç. Dr. Ümran

ERTÜRK

UÜ Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri AD.

Lisans: UÜ Ziraat

Fakültesi-1989

Doktora: UÜ Fen Bil.

Ens.-1998


Yrd. Doç. Dr. Zeynal

TÜMSAVAŞ

UÜ Ziraat Fakültesi

Toprak AD.

Lisans: Çukurova

Üniversitesi-1989

Doktora: UÜ Fen Bil.

Ens.-1998

Yrd. Doç. Dr. Jale

BİNTAŞ

UÜ Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi AD.

Lisans: Ege Üniversitesi

Fen Fakültesi-1986

Doktora: EÜ Fen Bil.

Ens.-1994

Yrd. Doç. Dr. Aysan

ŞENTÜRK

UÜ Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğrt.

Tek. Eğit. AD.

Lisans: UÜ İİBF-1987

Doktora: UÜ Sos. Bil.

Ens.-1998

Yrd. Doç. Dr. Mehmet

ZAMAN

UÜ Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili ve Eğitimi

AD. Lisans: Atatürk

Üniv. Eğt. Fak.-1986

Doktora: EÜ Sos. Bil.

Ens.-1998

Yrd. Doç. Dr. Gonca

ERİM

UÜ Eğitim Fakültesi

Resim İş Eğitimi

Anabilim Dalı.

Lisans: UÜ Eğt. Fak.-

1990 Doktora: MÜ

Güz. San. Ens.-1999

Yrd. Doç. Dr. Meral

ÖZTÜRK

UÜ Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili ve Eğitimi

AD. Lisans: UÜ Eğt.

Fak.-1987

Doktora: Reading

Üniversity/İng.-1998

Yrd. Doç. Dr. Derya D.

YILMAZ

UÜ Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili ve Eğitimi

AD. Lisans: HÜ

Edebiyat Fakültesi-1990

Doktora: Essex

University/İng.-1998

Yrd. Doç. Dr. Zübeyde

TEZEL

UÜ Eğt. Fak. İngiliz Dili

ve Eğitimi AD.

Lisans: UÜ Eğt. Fak.

Doktora: Indiana

University of

Pennsylvania/ABD-2000

Yrd. Doç. Dr. Zeki

ÇUBUK

UÜ Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi AD.

Lisans:UÜ Eğt. Fak.-

1985 Doktora: Marmara

Üniversitesi Fen. Bil.

Ens.-1990

Yrd. Doç. Dr. Erol

DEMİRBATIR

UÜ Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi AD.

Lisans: Gazi Üniversitesi

Gazi Eğt. Fak.-1990.

Doktora: Gazi Üniversitesi

Fen Bil. Ens.-1998


Yrd. Doç. Dr. Çiğdem

KARATEPE

UÜ Eğt. Fak. İng. Dili

ve Eğt. AD. Lisans:

ODTÜ Eğt. Fak.-1990

Doktora: University of

Liverpool Faculty of

Arts-1998

Yrd. Doç. Dr. M. Aydın

ATALAY

UÜ Eğt. Fak. Müzik

Eğitimi AD. Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi

Buca Eğt. Fak.-1980

Doktora: MÜ Fen. Bil.

Ens.-1990

Yrd. Doç. Dr. Gülten

GÜLER

UÜ Eğitim Fakültesi

Alman Dili ve Eğitimi

AD. Lisans: İÜ Eğitim

Fakültesi-1989

Doktora: UÜ Sos. Bil.

Ens.-1995

Yrd. Doç. Dr. İsmet

ÖZTÜRK

UÜ Eğtim Fakültesi

İngiliz Dili ve Eğitimi

AD. Lisans: UÜ Eğitim

Fakültesi.

Doktora: Kent Üniversity/İng.-1997

Yrd. Doç. Dr. Bülent

ŞENAY

UÜ İlâhiyat Fak. İlköğ.

Din Kül. ve Ahl. Bil.

Öğr. AD. Lisans:UÜ

İlâhiyat Fakültesi-1989

Doktora: Lancester

Üniversity/İng.-1999

Yrd. Doç. Dr. Mehmet

ŞANVER

UÜ İlâhiyat Fak. İlköğ.

Din Kül. ve Ahl. Bil.

Öğr. AD. Lisans: UÜ

İlahiyat Fakültesi-1987

Doktora: UÜ Sos. Bil.

Ens.-1998

Yrd. Doç. Dr.

Abdülhamit BİRİŞİK

UÜ İlâhiyat Fak. İlköğr.

Din Kül.ve Ahl. Bil.

Öğr. AD. Lisans: MÜ

İlâhiyat Fakültesi-1987

Doktora: MÜ Sos. Bil.

Ens.-1996

Yrd. Doç. Dr. Adem

APAK

UÜ İlâhiyat Meslek

Yüksekokulu.

Lisans: UÜ İlâhiyat

Fakültesi-1992

Doktora: UÜ Sos. Bil.

Ens.-1999

Yrd. Doç. DR. Adem

BIÇAKÇI

UÜ Fen-Edebiyat

Fakültesi Botanik AD.

Lisans: Anadolu Üniversitesi-1988

Doktora: UÜ Fen Bil.

Ens.-1998

Yrd. Doç. Dr. Nisa

ÇELİK

UÜ Fen-Edebiyat

Fakültesi Uygulamalı

Matematik AD. Lisans:

UÜ Fen Fakültesi-1988

Doktora: UÜ Fen Bil.

Ens.-1998


Yrd. Doç. Dr. Mehmet B.

MERMUTLU

UÜ Fen-Edebiyat

Fakültesi Gen. Sos. ve

Met. AD. Lisans: İÜ

Eğitim Fakültesi-1975

Doktora: İÜ Sos. Bil.

Ens.-1996

Yrd. Doç. Dr. Emine

KOBAN

Uludağ Üniversitesi

Sosyal Bilimler Meslek

Yüksekokulu.

Lisans: UÜ İİBF-1986

Doktora: UÜ Sosyal

Bilimler Enstitüsü-1996

Yrd. Doç. Dr. Nur

YÜKSEK

UÜ Teknik Bilimler

Meslek Yüksekokulu.

Lisans: Fırat Üniversitesi

Veteriner Fakültesi-

1983 Doktora: AÜ Vet.

Fak.-1991

Yrd. Doç. Dr. Canan

DOKUZLU

UÜ Karacabey Meslek

Yüksekokulu. Lisans:

UÜ Veteriner

Fakültesi-1988.

Doktora: UÜ Sağ. Bil.

Ens.-1995

Yrd. Doç. Dr. Metin

GÜLDAŞ

UÜ Karacabey Meslek

Yüksekokulu.

Lisans: Trakya Üniversitesi

Ziraat Fakültesi-

1989 Doktora: TÜ Fen.

Bil. Ens.-1997

Yeni görevlerine atanan

ö¤retim üyelerini tebrik eder,

baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.

UÜ DERG‹ Yay›n Kurulu

gönülbağı

VEFAT

Dr. Ömür Aydın

Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı’nda

görev yapan Biyolog

Dr. Ömür Aydın, 1

Temmuz 2001 tarihinde

vefat etti. 1958 doğumlu

olan Aydın’ın genç yaşta yaşama veda etmesi

üniversite camiasını ve ailesini

üzüntüye boğdu. Ailesine ve yakınlarına

başsağlığı diliyoruz.

EMEKLİ OLANLAR

l Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Ayhan Arınık, 10 Temmuz 2001 tarihinde

yaş haddinden emekli oldu.

l Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Ömer Daregenli, 2 Temmuz 2001

tarihi itibariyla yaş haddinden emekli

oldu.

l UÜ Personel Daire Başkanı Hatice

Ağca 16.08.2001 tarihinde emekli oldu.

Bu göreve, 28.09.2001 tarihinde

Sebahattin Soğukpınar atandı.

More magazines by this user
Similar magazines