FAALiYET RAPORU - Uyum

uyum.com

FAALiYET RAPORU - Uyum

FAALiYET RAPORU

2011


İçindekiler

2 Vizyonumuz / Önceliklerimiz / Ortak Değerlerimiz

4 Rakamlarla Uyum

6 Finansal Bilgiler

10 Uyum Hakkında

12 Yönetim Kurulu

20 Yönetim Takımı

26 Operasyonel Faaliyetler ve Değerlendirmeler

30 Et Ürünleri

34 Unlu Mamuller

38 Bakliyat ve Kuruyemiş

42 Uyum IT Organizasyonu

48 İnsan Kaynakları Yapısı

52 Ekonomik Değerlendirme ve Türkiye’de Perakende Sektörü

58 Yatırımcı İlişkileri

60 Yönetim Kurulu Raporu

62 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

72 Bağımsız Denetçi Raporu


Vizyonumuz

Perakende sektöründe kurumsal yapımızla

ulusal bir marka olmak.


Ortak Değerlerimiz

Uyumluluk

• Müşteri Odaklılık

• İletişim

• Takım Çalışması

• Sorumluluk

• Dayanıklılık

Önceliklerimiz

• Perakende sektöründe dürüst ve kaliteli hizmet anlayışıyla

tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak.

• Ülke ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmak.

• Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek.

• Etik değerlere önem vermek ve bu değerlerden taviz vermemek.


Rakamlarla Uyum

%33,15

Net satış tutarı

yıllık artış oranı

250.964.434

TL

Net satış

tutarı

9.073

TL/m 2

Ortalama

metrekare satış geliri / yıl

4

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


%53,48 Unlu mamuller net satış yıllık değişimi

%44,02 Kasap mamulleri net satış yıllık değişimi

%33,86 Manav ürünleri net satış yıllık değişimi

%33,33 Şube sayısı artış oranı

15.469.610

kişi

Müşteri sayısı

%21,22 Yıllık müşteri sayısı artış oranı

45 Yıl sonu satış noktası adedi

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 5


Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)

2010 2011 Değişim %

Varlıklar

Dönen Varlıklar

90.432.396

95.079.203

5,14%

Duran Varlıklar

53.005.985

92.128.893

73,81%

Toplam Varlıklar

143.438.381

187.208.096

30,51%

Yükümlülükler

Kısa Vadeli Yükümlülükler

46.649.500

91.772.721

96,73%

Uzun Vadeli Yükümlülükler

22.144.374

32.184.914

45,34%

Özkaynaklar

74.644.507

63.250.461

-15,26%

Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler

143.438.381

187.208.096

30,51%

Özet Gelir Tablosu (TL)

2010 2011

Net Satışlar

Satışların Maliyeti

Brüt Kar

Faaliyet Giderleri

Diğer Faaliyet Gelirleri/Giderleri

Net Kar/Zarar

Net Kar/Zarar Oranı

Ebitda

Ebitda Oranı

188.736.400

144.590.734

44.145.666

-42.007.230

-3.096.957

-841.723

-0,45%

5.974.740

3,17%

250.964.434

192.038.449

58.925.985

-67.150.560

-3.352.876

-11.917.931

-4,75%

-3.627.056

-1,45%

6

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 2011 yılı sonu itibariyle halka açıklık oranı %30’dur.

Hissedar

İskender Keleş

Ali Akyüz

Mehmet Akyüz

Ahmet Akyüz

Mutluuyum A.Ş.

Halka Açık

TOPLAM

Hisse Nominal Değeri (TL)

3.919.860,00

3.080.000,00

3.919.860,00

3.080.000,00

280,00

6.000.000,00

20.000.000,00

Pay Oranı (%)

19,60%

15,40%

19,60%

15,40%

0,00%

30,00%

100,00%

Finansal Rasyolar

Finansal Yapı ve Likidite Oranları

Finansal Kaldıraç (Toplam Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar)

Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar

Finansal Borçlar / Toplam Varlıklar

Cari Oran

Likidite Oranı (Asit-test)

2010 2011

0,48

0,66

0,92

1,96

0,48

0,31

1,94

1,04

1,05

0,46

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 7


8

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


Ticari Ünvanı

Kuruluş Tarihi

Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası

Vergi Dairesi

Vergi Numarası

Adres

Telefon

Faks

İnternet Sitesi

E-Posta

Sermaye

İşlem Gördüğü Borsa

Borsaya Kote Olma Tarihi

İşlem Sembolü

Uyum Gıda ve İht. Mad. San. ve Tic. A.Ş.

05.05.1998

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

394589

Marmara Kurumlar

9000081804

Adnan Kahveci Mah.Yavuz Sultan

Selim Bulvarı No: 17 Kat: 4

Beylikdüzü/İstanbul

0212 444 32 22

0212 856 10 36

www.uyum.com

info@uyum.com

20.000.000 TL

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

2010

UYUM

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 9


Uyum Hakkında

Uyum, 1998 yılının Mart ayında yedi ortak tarafından

kurulmuştur. Ortaklar arasında İskender Keleş, Ali Akyüz,

Mehmet Akyüz, Ahmet Akyüz, Erdal Tüfekçi, Yusuf Balkan

ve İsmail Çalışkan bulunmaktadır. Kurucu yedi ortak aynı

zamanda RAMTOP’un (Rami Toptancıları) ortaklarından

olup yaklaşık 30 yıllık gıda, perakendecilik ve toptancılık

alanlarında tecrübe sahibidir. Sektördeki gelişmeleri takip

eden kurucu ortaklar, modern perakendeciliğin, geleceğin

yükselen değeri olacağı ve bu alanda yatırım yapmanın kârlı

bir iş modeli oluşturacağını öngörerek, bu alana yönelip

UYUM A.Ş.’yi kurmuşlardır.

“UYUM” ismi, biraraya gelen yedi uyumlu ortağın çalışma

bütünlüğü ve perakendecilik sektörünün tüm dinamiklerine

aşılamak istedikleri ahenkten ilham alınarak seçilmiştir.

Şirket ortakları İskender Keleş, Ali Akyüz, Mehmet Akyüz,

Ahmet Akyüz ve Mutluyum A.Ş.’dir.

Şirket, yerel gıda perakendeciliği alanında ilk mağazasını 1998

yılının Haziran ayında, Başakşehir 1. Etap’ta açmıştır. Bölge

olarak İstanbul Avrupa yakası merkez alınmış ve bu bölgede

çalışmalar devam ettirilmiştir. Bu tercih ile sevkiyat kolaylığı

ve maliyet avantajı yakalanmıştır.

Mağazaların açılmasını takiben, yerel pazarlama iletişimi

çalışmaları başlatılmıştır. Burada amaç, mağazanın

bulunduğu bölgedeki tüketicilere Uyum’u ve değerlerini

anlatmak, tüketiciler ile sıcak bir birliktelik sağlamak

olmuştur.

1998 – 2001 yılları arasında dört yeni mağaza daha faaliyete

geçmiştir. 2001 yılı Uyum için önemli bir yıldır. Krize denk

gelen bu dönemde Şirket, %100 büyüme gerçekleştirmiş ve

mağaza sayısını 10’a yükseltmiştir.

Onuncu mağaza ile birlikte merkezi depo uygulamasına

geçilmiştir. Bunu takip eden dönemlerde mağazalarda üretim

merkezleri kurulmuştur. 2002 yılında Bakırköy ve Başakşehir

4. Etap mağazaları hizmete açılmış, bu mağazalar ile unlu

mamuller üretimi hizmete girmiştir.

Beylikdüzü Uyum Çarşı inşaatı 2007 yılında başlamıştır. 2009

yılında Genel Müdürlük, Uyum Çarşı’nın 4. katına taşınmıştır.

Aynı yıl, Uyum Çarşı’nın içinde 1.000 m 2 ’lik alanda Et Entegre

Tesisi ve 1.343 m 2 ’lik Unlu Mamuller Üretim Tesisleri faaliyete

geçmiştir.

2010 yılında İnciler Çarşı içinde Piliç İşleme ve Parçalama

Tesisi kurulmuştur. 2010 yılında Uyum markalı bakliyat

ürünlerinin paketlenmesi amacıyla 860 m 2 ’lik alanda

Bakliyat Paketleme Tesisi kurulmuştur. 2009 yılında Uyum

ile birlikte, 2010 yılından itibaren Uyum markalı tavuk ve balık

ürünlerinin satışına başlanmıştır.

Uyum, kurumsallaşma sürecine önem vermektedir. Özellikle

2008 yılından beri bu alanda önemli adımlar atılmıştır. 2009

yılı, aynı zamanda yeniden yapılanma sürecinin yoğun olarak

yaşandığı bir yıldır. Yeni mağazaların açılmasından ziyade,

verimsiz mağazaların yerlerinin değiştirilmesine öncelik

verilmiştir. Bu bağlamda örgüt yapısı güçlendirilmiş ve insan

kaynakları yönetimine yatırım yapılmıştır. Aynı yıl teknolojik

altyapı, stok yönetimi ve otomatik sipariş sisteminin

oluşturulması için önemli çalışmalar yapılmıştır.

Şirket, kurumsallaşma süreci için yaptığı çalışmaların

yanında, Şirket’in halka arzı için gerekli hukuki çalışmaları da

beraber yürütmüştür.

Sonuç olarak 22 Kasım 2010 tarihinde başarılı bir şekilde,

Şirket’in %30’luk bölümü halka açılmıştır.

31 Aralık 2011 itibariyle Uyum, 44 adet Süpermarket, 1 adet

Pasterya (pastane) olmak üzere toplam 45 satış noktasında

32.109 m 2 satış alanı ve 1.650 çalışanı ile faaliyetlerine devam

etmektedir.

10

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 11


Yönetim Kurulu

İSKENDER KELEŞ

Başkan

ALİ AKYÜZ

Başkan Yardımcısı

MEHMET AKYÜZ

Murahhas Üye

Ticaret hayatına 1977 yılında Perşembe

Pazarı’nda demir ticareti yaparak başladı

ve 1 yıl bu işe devam etti. 1978-1982 yılları

arasında sektör değiştirerek toptan gıda

servisçiliğine başladı. 1982-1987 yılları

arasında gıda marketciliği yaptı.

1987-1997 gıda toptancılığı alanında farklı

şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı

görevlerini yürüttü. 1998 yılından beri

Uyum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı görevini

sürdürmektedir.

Ticaret hayatına 1980 yılında baba mesleği

olan bakkal işletmeciliği ile başladı.

1986-1998 yılları arasında gıda toptancılığı

alanında faaliyet gösterdi. 1998 yılından

beri Uyum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Ticaret hayatına 1974 yılında baba mesleği

olan bakkal işletmeciliği ile başladı.

1984-1992 yılları arasında toptan gıda

servisçiliği yaptı. 1992-1997 yılları arasında

gıda toptancılığı alanında faaliyet gösterdi.

1998 yılından beri Uyum A.Ş. Yönetim Kurulu

Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak görevini

sürdürmektedir.

12

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


EROL ÇELEN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Uludağ Üniversitesi İşletmecilik ve Turizm

Yüksek Okulu’ndan lisans derecesi ile

mezun oldu. 1998 Yılında istanbul

Üniversitesi Muhasebe ve Denetim dalında

yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

1985 yılından beri mali müşavirlik-denetim

alanında sahibi olduğu ofisinde görev

yapmaktadır. 2000 Yılından beri istanbul

kültür üniversitesi’nde öğretim görevlisi

olarak çalışmaktadır. Haziran 2011 yılından

beri Uyum A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu

üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

BEKİR KAHRAMAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1958 yılında Giresun’da doğdu. Dokuz Eylül

Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun

oldu. 1993 yılından bu yana Serbest Yeminli

Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 13


14

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 15


Merkez Dışı Örgütlerimiz-

Mağazalarımız

İstanbul İli Avrupa Yakası Mağazaları

• Başakşehir ilçesinde, Başakşehir 1. Etap, Başakşehir 2. Etap mağazaları

• Arnavutköy ilçesinde, Hadımköy Toki mağazası

• Avcılar ilçesinde, Ispartakule mağazası

• Bağcılar ilçesinde, Bağcılar, Parseller, Tabya Bağcılar, Yavuz mağazaları

• Bahçelievler ilçesinde, Bahçelievler, Şirinevler, Yenibosna mağazaları

• Bakırköy ilçesinde, Çamlık Bakırköy, Yeşilköy mağazaları

• Beşiktaş ilçesinde, Fulya mağazası

• Beylikdüzü ilçesinde, Adakent, Stars, Çarşı Beykent, Pasterya, Gürpınar mağazaları

• Büyükçekmece ilçesinde, Mimaroba, Rose Marine mağazaları

• Esenler ilçesinde, Başakşehir 4. Etap, Esenler, Esenler 2 mağazaları

• Esenyurt ilçesinde, Beylikdüzü, Metropole Center, Elitkent mağazaları

• Güngören ilçesinde, Güngören mağazası

• Küçükçekmece ilçesinde, Tepeüstü, Sefaköy, Yeşilova, Atakent, Avrupa Konutları,

Avrupa Konutları 2, Soyak Sitepark, Atacity mağazaları

• Sarıyer ilçesinde, Tarabya mağazası

• Zeytinburnu ilçesinde, Zeytinburnu mağazası

16

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


Uyum, hız kesmeden,

hiç durmadan büyümeye

devam ediyor!”

İstanbul İli Anadolu Yakası Mağazaları

• Kartal ilçesinde, Uğur Mumcu mağazası

• Çekmeköy ilçesinde, Taşdelen mağazası

• Maltepe ilçesinde, Narcity mağazası

• Tuzla ilçesinde, Dumankaya Adres mağazası

• Ümraniye ilçesinde, Şerifali mağazası

• Pendik ilçesinde, Kurtköy mağazası

• Üsküdar ilçesinde, Çengelköy ve Bağlarbaşı mağazaları

Tekirdağ İli Mağazaları

• Çorlu ilçesinde, Çorlu mağazası

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 17


18

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 19


Yönetim Takımı

SAİT KOÇ

Genel Müdür

ŞULE GÜNDOĞDU

Mali İşler Direktörü

YILMAZ ARSLAN

Satış Yönetimi Direktörü

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri

Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1980-1985 yılları arasında bakliyat

paketleme işi kurdu ve yönetti.

1985-1989 yılları arasında profesyonel

hayata Tansaş ile adım attı, Kategori

Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Teknik

Satınalma ve Teftiş Kurulu gibi farklı

birimlerde yönetici pozisyonlarında

görev aldı. 1990-1995 yılları arasında

Pehlivanoğlu’nda Genel Koordinatör

olarak görev yaptı. 1997-2000 yılları

arasında Hosta’da Genel Müdür görevinde

bulundu. 1995 yılından itibaren edindiği

tecrübeyi profesyonel hayatta paylaşmak

üzere, Kurumsal Danışmanlık yapabilmek

için Yön Yönetim Danışmanlık Şirketini

kurmuştur. 2007 yılında Kurumsal

Danışmanlığı’na başladığı Uyum A.Ş.’de

2009 yılından beri Genel Müdür görevini

yürütmektedir.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden

mezun oldu. Marmara Üniversitesi

Muhasebe-Finans bölümünde Yüksek

Lisans öğrenimini tamamladı.

1988-1992 yılları arasında Kale Porselen

A.Ş.’de Yönetim Muhasebesi ve Bütçe

Şefi, 1992-1993 yılları arasında Afşin

Şirketler Grubu’nda İç Denetim ve Bütçe

Müdürü, 1995-1999 yılları arasında

Dandy Sakız ve Şekerleme A.Ş.’de Bütçe

Planlama Müdürü, 1999-2002 yılları

arasında Has Gıda (Panda) A.Ş.’de Mali

İşler Müdürü, 2002-2008 yılları arasında

Intergum A.Ş.’de Mali İşler Finansman

Müdürü pozisyonlarında görev yaptı.

2008’den bu yana Uyum A.Ş.’de Mali

İşler Yönetimi Direktörü olarak görevine

devam etmektedir.

Atatürk Üniversitesi İşletme

bölümünden mezun oldu.

1994-1995 yılları arasında Özdilek A.Ş.’de

Mağaza Müdür Yardımcısı, 1997-2000

yılları arasında Hosta A.Ş.’de Mağaza

Müdürü, 2000-2009 yılları arasında

Real A.Ş.’de İşletme Müdürü olarak

görev yaptı. 2010’dan bu yana Uyum

A.Ş.’de Satış Yönetimi Direktörü olarak

görevine devam etmektedir.

20

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


AYŞE MİNE KÜÇÜK

Kurumsal İletişim Direktörü

İstanbul Üniversitesi Ekonometri

bölümünden mezun oldu. 1989-1991

yılları arasında Markom-Leo Burnett’te

Medya Planlama Uzmanı, 1991-1996

yılları arasında Next Pazarlama

Danışmanlığı ve Reklam Şirketi’nde

Müşteri İlişkileri ve Medyadan

Sorumlu Kurucu Ortak, 1996-1998

yılları arasında ise Mediamath Medya

Planlama Şirketi’nde Müşteri İlişkileri

ve Stratejik Planlamadan Sorumlu

Kurucu Ortak olarak görev yaptı.

1998-2000 yılları arasında Kerevitaş

A.Ş.’de Pazarlama Müdürü,

2000-2005 yılları arasında Doğan

Yayın Holding’te Reklam Stratejileri ve

Kurumsal İletişim Müdürü, 2005-

2008 yılları arasında Ströer Kentvizyon

Reklam Pazarlama’da Pazarlama

Direktörü, 2008-2011 yılları arasında

Keystra Yönetim Danışmanlığı’nda

Marka Danışmanı olarak görev yaptı.

Aralık 2011 tarihinden beri UYUM

A.Ş.’de Kurumsal İletişim Direktörü

olarak görevine devam etmektedir.

ZUHAL AKÇA

İnsan Kaynakları ve

Kurumsal Gelişim Müdürü

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler ve

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi

ve Endüstriyel İlişkiler bölümlerinden

mezun oldu. 1998-2002 yılları arasında

farklı özel okullarda bilgisayar öğretmeni

olarak görev yaptı. 2002-2006 yılları

arasında Tansaş A.Ş.’de Müşteri İlişkileri

Yönetimi, Eğitim Hizmetleri ve İnsan

Kaynakları Yönetimi birimlerinde Uzman

ve Birim sorumlusu pozisyonunda, 2006

yılında Doğan Müzik (D&R) A.Ş.’de İnsan

Kaynakları Yönetimi biriminde Müdür

Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2007

yılından bu yana Uyum A.Ş.’de İnsan

Kaynakları Yönetimi Müdürü olarak

görevine devam etmektedir.

SERKAN AKBAŞ

Lojistik Müdür

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik

Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi

İşletme bölümlerinden mezun oldu.

1994-1997 yılları arasında Anayurt

Makine A.Ş.’de Lojistik Uzmanı,

1998-1999 yılları arasında

TNT-Cargothech A.Ş.’de Lojistik

Planlama Müdürü, 2000-2004

yılları arasında Assan Gıda A.Ş.’de

Lojistik Müdürü, 2004-2007 yılları

arasında Has Gıda (Panda) A.Ş.’de

Lojistik Müdürü, 2007-2008

yılları arasında Park Bravo A.Ş.’de

Lojistik Müdürü, 2008-2009 yılları

arasında Erk Pazarlama A.Ş.’de

Lojistik Müdürü pozisyonlarında

görev yaptı. 2009’dan bu yana

Uyum A.Ş.’de Lojistik Müdürü olarak

görevine devam etmektedir.

ERDİNÇ KAYACIOĞLU

Yatırımlar Müdürü

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık

bölümünden mezun oldu.

1993-1995 yılları arasında Gelgin

İnşaat’ta, 1997-1999 yılları arasında

Dimaş-Dizayn İnşaat’ta,

1999-2004 yılları arasında İhlas

Finans Kurumu’nda, 2004-2005

yılları arasında Arçelik A.Ş.’de Mimar,

2005-2009 yılları arasında

İstikbal/ Bellona ‘da Mimari işler

Müdürü olarak görev yaptı,

2011 yılından bu yana Yatırımlar

Müdürü olarak UYUM A.Ş.’de

görevine devam etmektedir.

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 21


22

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 23


24

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 25


Operasyonel Faaliyetler ve

Değerlendirmeler

Özet Bilgiler

Net Satış Tutarı

Müşteri Sayısı

Süpermarket Sayısı

Satış Alanı

Sepet Ortalaması

2010 2011 Değişim %

188.478.170 250.964.434 33,15%

12.761.399 15.469.610 21,22%

33

44 33,33%

23.754 31.959 34,54%

14,79 16,22 9,69%

Öne Çıkan Ürün Grupları

Net Satışları (TL)

Manav Ürünleri

Kasap Mamulleri

Şarküteri Ürünleri

Unlu Mamuller

Sütlü Şarküteri

Kahvaltılık

2010 2011 Değişim %

28.121.724

21.893.422

13.464.651

11.605.685

17.564.966

3.669.471

37.642.702

31.531.692

17.549.241

17.812.549

24.718.247

5.376.964

33,86%

44,02%

30,34%

53,48%

40,72%

46,53%

Şirketimiz, 2011 yılı bütününde önceki dönemlerde olduğu

gibi satışlarını dikkate değer bir ölçüde artırmayı başarmıştır.

Bu artışta yeni açılan mağazaların katkıları yanında, varolan

mağazalarımızda yaptığımız verimlilik artırıcı çalışmalar,

özellikle taze gıda segmentinde gösterdiğimiz başarı, etkili

olmuştur.

Uyum Gıda, net satışlarını önceki yıla göre % 33,15 oranında

artırarak 188.478.170TL den, 250.964.434 TL’ye yükseltmiştir.

Taze gıda reyonlarımızda yapmış olduğumuz verimlilik ve

tüketici bağlılığını artırıcı çalışmalar sonuç vermeye başlamış

olup, 2010 yılı ile karşılaştırıldığında müşteri sayımız %21,22

oranında bir artış göstererek 2011 yılında 15.469.610 kişiye

ulaşmıştır. Müşteri sayımızda oluşan artışa parallel olarak

sepet ortalamamız önceki yıla göre %9,69 artış ile 16,22

TL’ye ulaşmıştır.

Dönem içinde; Kasap Mamulleri, Manav Ürünleri,Unlu

Mamuller, Şarküteri Ürünleri ve Kahvaltılık reyonlarında

gerçekleşen satış tutarları ve önceki yılın aynı dönemlerine

göre oluşan değişim oranlarına aşağıda yer verillmiştir.

2011

2010

%44.02

Satış Tutarı Artışı

Yaşanmıştır.

Kasap Mamülleri Satış Tutarı

21.893.422

Kasap Mamülleri Satış Tutarı

31.357.87

26

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


Öne Çıkan Ürün Grupları Net Satış Değişimleri 2011 (TL)

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Manav

Ürünleri

Sütlü

Şarküteri

Kasap

Mamulleri

Şarküteri

Ürünleri

Unlu

Mamuller

Kahvaltılık

2010 2011

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 27


Ürün Grupları Bazında

Satış Tutarı Oran Dağılımı

Gıda Grubu Satış Tutarı

Oran Dağılımı

%21

Gıda Dışı

%30

Paketli &

Kuru Gıda

%79

Gıda

%70

Taze Gıda

2011 yılı toplam satış tutarı içinde, Gıda ürünleri 197.033.730

TL’lik satış tutarı ile %79 oranında, Gıda Dışı ürünler ise

53.930.704 TL’lik satış tutarı ile %21 oranında paya sahip

olmuşlardır.

Müşterilerine her zaman en iyi kaliteye sahip ürünü sunmayı

ve dürüst çalışmayı ilke edinmiş şirketimizde büyük bir

önem ve öncelik verdiğimiz Taze Gıda reyonlarımızın, yıllık

toplam satış tutarı içindeki payı %55, Gıda ürünleri satış

tutarı içindeki payı ise %70 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen oranlar gözönüne alınarak, rakiplerimizle

kıyaslandığımızda, özellikle “Taze Gıda” reyonlarımızda

oluşturduğumuz verimlilik ve başarılı çalışmalarımızın öne

çıktığı görülmektedir.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle net satış alanı, açılan yeni

mağazalar ile 23.754 m2’den 31.959* m 2 ’ye ulaşmış

olup önceki yıla göre %34,54’lük satış alanı büyümesi

gerçekleştirilirken, satış alanı büyümesinde önemli rolü

olan şube sayısı ise, % 33,33’lük büyüme ile 44’e ulaşmıştır.

(*Pastane dahil değildir)

Uyum, faaliyette bulunduğu dönem içerisinde mağaza

sayısı artşı, satış alanı büyümesi, müşteri sayısı ve sepet

ortalamalarında oluşturduğu artışın yanında, yıl içinde

ortalama m 2 başına aylık 756 TL, yıllık olarak da 9.073 TL

satış gelirleri elde ederek, sektördeki başarısını ve farkını

öne çıkarmıştır. Satış gelirleri, 2011 yılı genelinde Nielsen

raporlarına göre; Ulusal + Yerel marketlerin oluşturduğu

kategoride ortalama m 2 başına yıllık gelir 7.200 TL

düzeylerinde oluşurken, sadece Yerel marketlerin yer

aldığı kategoride ortalama m 2 başına yıllık gelir 7.900 TL

düzeylerinde gerçekleşmiştir.

28

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


Ortalama M 2 Başına Düşen Yıllık Gelir (TL)

10000

8000

6000

4000

2000

0

9073

Uyum

7200 7900

Yerel+

Ulusal Marketeler

Yerel

Marketler

Uyum yerel ve ulusal rakipleriyle kıyaslandığında daha yüksek yıllık ortalama m 2 başına geliri elde ederken elde ettiği geliri de

yıllar itibariyle düzenli şekilde artırmaktadır.

Ortalama M 2 Geliri Yıllık Değişimleri (TL)

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

8.400

9.073

7.997

6.538

6.876

2007 2008 2009 2010 2011

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 29


Özel tesislerde, hijyenik koşullarda

üretilen nefis et mamulleri...

Uruguay’dan ithal ederek Aydın ilinin Çine ilçesinde besiye

aldığımız Simmental, Hereford, Angus ırkından teşekkül

4000 başlık etçi dana sürümüzü ortalama 6 aylık besi

periyodu sonrası üretim programımız kapsamında Ege Et

Tesisleri’ne ait birinci sınıf ruhsatlı mezbahada veteriner

hekim kontrolünde kestirdik. Elde edilen karkasları

yine Uyum Et Entegre Tesisleri’nde ustalıkla işleyerek

müşterilerimizin beğenisine sunduk. Müşterilerimiz

tarafından beğeniyle tüketilen etlerimiz ve et mamullerimiz,

yeni müşterilerimizle de buluşmamıza bu noktada büyük

katkı sağladı. Yöresel lezzetleri doğal üretim mantığıyla

müşterilerimizle buluşturma düşüncemiz büyük beğeni

topladı. Rumeli, Tekirdağ, Sultanahmet tipi kasap ve burger

köftelerimiz ile dana fermente sucuklarımız önemli bir

satış trendi yakaladı ve tezgâhlarımızda isimleriyle aranılan

ürünlerimiz oldular.

çalışmalarımıza da geçtiğimiz yıl hız verdik. 2012 yılı içinde

sonuçlarını alacağımız birçok proje ile yolumuza devam

ediyoruz. 2011 yılını yaklaşık 1.000.000 kg kırmızı et satışı ile

noktaladık.

Uyum şarküteri reyonları da, 2011 yılını çok iyi bir yeniden

yapılanma süreci ile tamamladı. Doğal lezzetlere önem veren,

kaliteyi her zaman ön planda tutan anlayışıyla birbirinden

nefis şarküteri ürünlerini müşterilerimiz ile buluşturduk.

İtina ile seçerek müşterilerimizle buluşturduğumuz hemen

her ürün büyük beğeni topladı. Her gelir grubuna hitap eden

mağaza bazlı reyon yapımızla kaliteyi en uygun fiyatlarla ve

Uyum güvencesiyle müşterilerimizle buluşturduk.

Büyük bir itina ile seçerek Uyum Piliç Üretim Tesisleri’nde

paketlediğimiz piliç spesiyallerimiz tezgahımızda satışa

sunduğumuz diğer markalı ürünler karşısında önemli bir

pazar payına ulaştı.

2011 yılının son aylarında yapmış olduğumuz modifiye

atmosfer paketleme hattı yatırımı ile müşterilerimize kaliteyi

daha hijyenik şartlarda sunma imkânı bulduk. Çok olumlu

eleştiriler aldığımız köfte-kebap mamullerimizden sonra

Uyum kıyma çeşitlerini de daha uzun ömürlü paketler içinde

müşterilerimize sunduk. Her damak zevkine uygun bir ürün

mutlaka Uyum’da bulunur ilkesiyle yürüttüğümüz Ar-Ge

30

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 31


32

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 33


Yüzlerce çeşit ve birbirinden

doyumsuz lezzetler...

Unlu Mamuller Satış Tutarları

2010

Unlu Mamuller Satış Tutarları

2011

11.605.685 17.714.359

%53.48

Satış Tutarı Artışı

Yaşanmıştır.

1450 m 2 alana sahip merkezi üretim tesisi ve buna ek

olarak 6 ayrı noktada üretim yapılmaktadır. Merkezi üretim

tesisimizde tüm ekmek çeşitleri, galeta, yaş pasta, tatlı tuzlu

kuru pasta, sütlü tatlı, şerbetli tatlı ve mayalı ürünlerini

içermektedir.

Diğer 6 noktamızda ekmek üretimi yapılmaktadır. Amacımız,

gıda mühendisi ve gıda teknikerleri gözetiminde, gıda

güvenliğinin ön planda olduğu hijyenik ve üstün kaliteli

ürünler üreterek tüketiciye sunmaktır.

2011 yılı mağazalarımızda bulunan unlu mamuller

reyonlarının yeniden yapılandırılması, AR-GE çalışmaları

ile ürün portföyümüzün %25, üretim kapasitemizin %50

arttırılması, katkısız ve yöresel ekmek çeşitlerimizin üretimi;

şerbetli tatlılar kategorisinde “zeytinyağlı baklava ürünümüz”

ile farklı bir damak tadı oluşturulması, tüketicilerimize

daha iyi hizmet verebilmek adına yaptığımız başlıca inovatif

çalışmalardır. 2012 yılında ise bizi daha çok müşteriye

ulaştıracak ve var olan müşterilerimizi daha çok memnun

edecek projeler üreterek yolumuza devam edeceğiz.

34

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 35


36

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 37


Kaliteli Uyum bakliyat ürünleri sofralarda!

2011 yılında toplam olarak

1.500.000 kg ürün paketlendi.

Üretim kapasitemizdeki artış

%20

Bakliyat paketleme tesisimiz 900 m 2 alana sahip olup; pirinç

(Gönen, Baldo, Osmancık), şeker, bulgur (köftelik, pilavlık),

mercimek, buğday, barbunya, nohut, fasulye gibi yöresel

ürünleri paketlemektedir. Tüm ürünlerimiz en iyi yetiştirildiği

yörelerden tedarik edilmekte ve gerekli analizlerden

geçirilerek iyi hijyen koşullarında tam otomatik paketleme

makineleri ile 1000 gr / 2500 gr / 5000 gr ebatlarında

paketlenmektedir. Günlük bakliyat paketleme kapasitesi

10.000 adet olan tesisimizde 2011 yılında toplam olarak

1.500.000 kg ürün paketlenmiş olup üretim kapasitemiz

%20 artmıştır.

Kuruyemiş ürünlerimiz, bakliyat ürünlerimizde olduğu gibi en

iyi yetiştirildiği yörelerden tedarik edilmektedir. Kuruyemiş

paketleme işlemi günlük kapasitesi 1 ton olan yarı otomatik

makineler ile 200 gr ve 400 gr ebatlarında yapılmakta olup

şu anda kapasitenin %40’ı kullanılmaktadır.

2011 yılı ile birlikte tesisimizde kuru yemiş paketlenmeye

başlanmış olup ürün çeşitliliğimiz; kavrulmuş Antep

fıstığı, fındık, badem, leblebi gibi ürünler ile birlikte kuru

meyvelerden (kuru üzüm, kayısı, incir) oluşmaktadır.

“Lezzetli yemeklerin sırrı

Uyum’da!”

Ayşe Tüter

38

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 39


40

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 41


Çağı yakalayan teknolojiyle

geleceğe atılan adım!

Depo

Merkez

Mağazalar

Mağazalar

Uyum A.Ş.’nin hızlı kurumsallaşma yapısına paralel olarak

ortaya çıkan hızlı ve doğru karar alma gereksinimleri

noktasında; ürün, müşteri, pazarlama ve satın alma gibi

operasyonel veriler ve müşteri satış hareketleri tek bir veri

ambarında toplanmıştır. 200 bin aktif müşteri bilgisine sahip

olan Uyum A.Ş.’nin 4 terabyte’lık merkezi veri ambarında

kurum içi 200 ‘ün üzerinde bilgisayar kullanıcısı ve 150 adet

el terminali kullanıcısı mağazalarda ve depolarda online işlem

yapmaktadır. 200 POS cihazının hizmet verdiği mağazalarda

tüm süreçler elektronik kayıt altına alınmıştır ve gerçek

zamanlı olarak veri ambarlarına işlenmektedir.

İş süreçlerinin izlenebilmesi için her kaydın izi (Logu)

tutulmaktadır. Kurum içi ve dışında temel iş süreçlerinde

iş zekası uygulamaları yoğun olarak kullanılmakta, hızlı

çözüme ulaşmak için IT altyapısındaki modernizasyonla ve

teknolojik yatırımları, iş stratejileri ve aksiyonları ile hata

payını minimuma indirgenmiş iş kalitesini artırarak verimlilik

artışı yakalanmıştır.

Optimum Stok Yönetimi

Uyum A.Ş.’nin dahili dolaşımlar da dahil olmak üzere, her

depo giriş-çıkış noktasında elektronik tartım cihazları ve

barkod okuyuculu terminaller kullanılarak kontrollü teslim

alma yapılmaktadır. Her türlü stok kaydı depolar arası

transferler, mal kabulü, genel sayımlar, ara sayımlar, üretim

kayıtları, sarf çıkışları, fireler ve iadeler barkod okuyuculu

terminaller ile yapılmaktadır.

Uyum A.Ş. son dönemde, iş zekası platformu üzerinde

bütünleşik tedarik zinciri yönetimine geçerek stok

süreçlerinin planlanmasına uygun bir altyapı sağlamıştır.

Mağazalar ve depolarda veri ambarı analizleri yapılarak

ürünlerin lokasyon, reyon ve raf seviyesinde optimum stok

seviyeleri çalışılmış ve sisteme tanımlanmıştır.

Mağazalar, merkez depolar, üretim tesisleri, tedarikçiler

arasındaki ürün talepleri iş zekası yazılımları tarafından

dinamik olarak planlanmakta; teşhirlik ürünler de dahil

olmak üzere tüm siparişler, optimum stok seviyelerine göre

sistem tarafından otomatik olarak hazırlanmaktadır.

42

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


İş Zekası Uygulamaları

Kurum içerisinde ve kurum dışında tedarikçileri ve

müşterilerine yönelik süreçlerdeki tüm iş zekası

gereksinimlerini karşılayan Uyum, iş zekası uygulamalarını

yoğun olarak; Veri Ambarı, CRM, Kategori Yönetimi, Tedarik

Zinciri Yönetimi, B2B ve ERP sistem raporlama alanlarında

kullanmaktadır.

Uyum veri ambarından gün içinde yüzlerce rapor sorgusu

yapılmakta ve yapılan sorgulamaların %80‘i 1 dk’nın altında

gerçekleşmektedir. Bu raporlara örnek; anlık olarak

alınabilen satış, kârlılık analizleri, tedarikçi kârlılıkları,

sipariş analizleri, kıyaslamalar, karşılaştırmalar, likeforlike

metodları gösterilebilir. Alınan raporlar temel ve ileri düzey

istatistik metodları kullanılarak hazırlanmıştır. Verinin

analiz edilebilmesi ile birlikte kümülatif bilgiden detay

bilgiye inilerek verinin kolayca incelenmesi, yönetimsel

kararların daha kolay alınması ve geleceğe dair öngörülerin

daha isabetli yapılması sağlanmıştır. Kullanıcı dostu görsel

arabirimler kullanılarak hazırlanmış özet ve grafiksel raporlar

sistem tarafından otomatik olarak planlanmış zaman

dilimlerinde gönderilebilmektedir.

erişerek ortak strateji yaratılması planlanmaktadır. Ayrıca

tedarikçilerin iş zekası platformu üzerinden ürünlerini

satın alan Uyum müşterilerini, yeni, kaybedilen, sadık ve

geri kazanılan olmak üzere kategorize edilmiş bir şekilde

izleyebilmeleri planlanmaktadır.

Uyum B2C Sistemi

Günümüzde tüketicilerin bireysel istekleri ön plana çıkmış,

pazarın ve pazar dinamiklerinin sürekli izlenmesi gereği

ortaya çıkmıştır. İnternetin pazarlama alanında yarattığı

en önemli değişimlerden biri, sanal ortamda daha esnek

olmakta ve çevresel değişimlere daha hızlı reaksiyon

verebilmesidir. Bu doğrultuda online alışveriş için yapmış

olduğumuz alt yapı çalışmaları, 2011 dördüncü çeyreğinden

itibaren başlamıştır. Online alışveriş sitemiz devreye

girdiğinde, farklı ürün grupları ve farklı kampanyalara

müşterilerimiz için sitemizde yer vereceğiz. Müşterilerimiz,

online satış için alt yapı çalışmaları yapılırken, daha önce

yaptıkları gibi telefon ile siparişlerini vermeye devam

edebilmektedirler. Böylece evlerinden verdikleri sipariş

sayesinde kazandıkları zamanı, daha farklı şekilde

değerlendirebilmektedirler.

E-Ticaret

Uyum B2B Sistemi

2012 yılında hizmete girmesi planlanan B2B sistemi,

Uyum ve tedarikçilerine ait operasyonların yönetildiği ve bu

operasyonlara ait tüm bilgi akışının yönlendirildiği, elektronik

iş platformudur.

Uyum, Tedarik Zinciri operasyonunu daha hızlı ve verimli

olarak gerçekleştirmek üzere gerekli bilgileri iş ortakları ve

tedarikçileriyle paylaşmaktadır. Tedarikçi firmaların, B2B

sistemi üzerinde kendileriyle ilgili ürünlerin, sipariş, stok

durumu, satış bilgileri, fatura ve ödeme bilgilerine kolayca

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 43


Analitik CRM 2011 Yılı

Merkez

CRM

Depo

Mağazalar

2011 yılı ilk yarısında Uyum sadakat kart müşterilerinin

verilerindeki tutarsızlıklar ayıklanmış; eksikliklerin ve

yanlışlıkların tespiti ve düzeltilmesi, veri bütünlüğünün

sağlanması gibi müşteri verilerinin sağlıklı sonuçlar

vermesine yönelik düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Veriler

arasında, bu verileri bilgiye dönüştürecek, bunlardan anlamlı

sonuçlar çıkartacak olanlar belirlenmiş, bu çalışmalar

sonucunda Uyum sadakat kartları analiz edilebilir hale

gelmiştir.

İş zekası platformuna aktarılan ürün satış bilgileri ile müşteri

profili bilgilerinin entegre edildiği, satış analizlerine müşteri

demografik özellikleri ve zaman boyutunun eklenerek

daha anlamlı bilgi edinilmesini sağlayan müşteri odaklı bir

bilgi portalı geliştirilmiştir. Uyum müşterilerinin demografik

özellikleri doğrultusunda yaş - cinsiyet dağılımları, Uyum

tarafından tespit edilmiş yaşam evresi, yaşam tarzına göre

analizlerin yapılabildiği istatiksel raporları hazırlanmıştır.

Bu raporlar sonucunda kazanılan değerler tekrar

müşterilere yansıtılmıştır. İnsert çalışmalarının yeterli

derecede etkin olup olmadığı, insert içerisine dahil edilen

ürünlerin doğru tercihler olup olmadığı, insert sonrasında

insert’ün satış cirosuna ve miktarına etkisi, kârlılığa etkisi

gözlenmektedir. Insert çalışmalarımızı analiz etmekle

beraber hangi ürünlerimizin insert çalışmalarına dahil edilip

edilmeyeceğinin keşfi yapılmaktadır. Bilinen kampanya

ölçütlerinin dışına çıkarak müşterilerin tercihlerine yönelik

kampanyalar üretmek mümkün hale gelmiştir. 2011 yılı

boyunca kampanya değerlendirmeleri, ürün portföyü

çalışmaları, mağaza performanslarının değerlendirilmesi ve

iyileştirilmesi çalışmaları gibi şirketin daha etkin ve verimli

çalışması için gerekli birçok analitik çalışma yapılmıştır.

Uyum sadakat kartı kullanan Uyum müşterileri birçok

üründe indirim avantajı elde etmiştir. Bununla birlikte Uyum

müşterilerinin her alışverişinde, alışverişinin yoğunluğu

ölçüsünde puan kazanması sağlanarak Uyum markasına

bağlılıkları artırılmıştır. Ayrıca 2011 yılında 2012 için yapılması

planlanan bireysel kampanya uygulamalarının altyapı

çalışmaları da büyük ölçüde tamamlanmıştır.

2011 yılında CRM departmanında yapılan çalışmalardan

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

Kartlı müşteri sayısındaki artış bir önceki yıla göre

%186,16 olarak belirlenmiştir. Müşterilerin kart kullanma

oranları satış tutarı bazında %61,22’dir. Kartlı müşterilerin

sepet ortalamaları kartsız müşterilere oranla %152,13 fazladır.

Kart kullanan müşterilerimizin kazandığı puanlar toplam

500.000 TL’dır. Bu rakamlara göre müşterilerimizin büyük

oranda sadakat kart kullanmaları sağlanmıştır. Sadakat

kart kullanan müşterilerimize yapılan özel promosyonlar

sebebi ile kart kullanan müşterilerimizin

yaptıkları alışverişlerin, kartsız

müşterilere göre sepet

ortalamalarının da arttığı

gözlenmiştir.

44

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 45


46

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 47


İnsan Kaynakları Yapısı

Hedef ve Amaç

Uyum İnsan Kaynakları, kurumun stratejilerini

gerçekleştirecek insan kaynağını yaratmak, sürekli

geliştirmek, motive etmek ve bu kaynağı en verimli haliyle

yönetmeyi sağlayacak argümanları geliştirmeyi ve kurumsal

hedef ve ilkeler doğrultusunda hayata geçirmeyi hedefler.

Politika

Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejilerine paralel olarak,

“Şirketi farklı kılacak çalışanlar yaratmak” temeli üzerine

kurulmuştur. Sürekli eğitim ile mesleki ve kişisel gelişime

verdiğimiz önem her zaman bu rekabetçi ortamda bir adım

önde olmamızı sağlamaktadır.

Amaç, kurumun stratejik hedeflerine ulaşması için,

organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz

etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını kurum içinde

geliştirecek sistemleri kurmaktır.

Ürün ve hizmet kalitemiz çalışanlarımızın nitelikli olmasıyla

başlar. Bundan yola çıkarak, kurumumuzun stratejilerini

de ilke edinerek disiplinlerimizin çalışma prensiplerini

oluşturuyoruz.

• En nitelikli insan gücünü kurumumuza çekmek ve istihdam

etmek,

• Gelişmelerine olanak tanımak ve desteklemek,

• Verimliliklerini ve niteliklerini arttırmak,

• İşbirliği ve dayanışmanın varolduğu huzurlu bir çalışma

ortamı sağlamak,

“En değerli varlığımız çalışanlarımızdır.” felsefesini hayata

geçirerek sürdürmek için seçtiğimiz yoldur.

İnsan Kaynakları yönetimi, insana verilen değeri, emeğe

duyulan saygıyı, insanın stratejik öneminin farkında

olunmasını sağlar. İnsan Kaynakları Stratejileri, rekabet

ortamında güvenilir, hızlı hareket eden ve öngörülü bir

örgütsel yapıyı sağlamak ve geliştirmek için yapılandırılır.

Kurumumuzun karşılaşacağı farklı durumlara hızla uyum

sağlamadaki becerisinde en önemli faktörün çalışanlarımız

olduğuna inancımız tamdır. Çalışanlarımız örgütümüzün

stratejik kaynağıdır. Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde adil,

saygılı ve iyi niyetli davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına

uymak, yükümlülüklerimizi yasal düzenlemeler çerçevesinde

yerine getirmek temel ilkemizdir.

Kurum kültürümüzün temelini ortak değerlerimiz oluşturur.

Çalışanların, kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları

disiplin kurulu yönetmeliğine uygun ve tarafsız olarak

değerlendirilir.

Öğrenim Durumu 2010 2011 Değişim %

Doktora - Lisans Üstü

5

6

20,00

Lisans

74

131

77,03

Yüksek Okul

65

100

53,85

Lise

494

734

48,58

İlköğretim

478

679

42,05

Toplam

1116

1650

4785

48

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


2011 yılında İnsan Kaynakları faaliyetlerimiz:

1. Kariyer planlamamızda tüm pozisyonlarda yaklaşık %5’lik

terfi oranımız oldu.

2. Eğitimlerimiz %85’lik artış göstererek, çalışan başına 39,36

saat olarak gerçekleşti.

4 grup Yönetici Adayı Yetiştirme Eğitim programı

gerçekleştirdik.

Programdan toplam 70 kişi mezun ederek,

Min. lisans mezunu ve işsiz olan gençlerimize %100

istihdam sağladık.

Yönetici Adayı Yetiştirme Eğitim programımız;

· Teorik ve uygulama eğitimlerinden oluşmaktadır.

· Teorik eğitimler, sektörel, mesleki ve kişisel gelişim

eğitimlerinden oluşmaktadır.

· Eğitim programı yaklaşık 600 saatlik bir programdır.

· Eğitim programı kurum içi profesyonel yöneticiler ve

kurum dışı eğitim şirketleriyle gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim programında İcra Kurulu Üyeleri’nin koaching

çalışmaları da yeralmaktadır.

3 grup Taze Gıda Okulu Eğitim programı gerçekleştirdik.

Programdan mezun ettiğimiz işsiz gençlerimize

%100 istihdam sağladık.

Taze Gıda Okulumuz;

· Teorik ve uygulama eğitimlerinden oluşmaktadır.

· Teorik eğitimler, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinden

oluşmaktadır.

· Eğitim programı yaklaşık 300 saatlik bir programdır.

· Eğitim programı kurum içi profesyonel yöneticiler ve kurum

dışı eğitim şirketleriyle gerçekleştirilmektedir.

3. Yaklaşık %48’lik bir ilave istihdam sağladık.

Eğitim Saati 2010 2011 Değişim %

Çalışan Başına Eğitim 21,26 39,36 %85

Cinsiyet

%67

Erkek

%23

Kadın

Şirket yaş ortalaması kadın çalışanlarda 28,

erkek çalışanlarda 32 olmakla beraber, genel

toplamda yaş ortalaması 31 olmaktadır.

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 49


50

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 51


Ekonomik Değerlendirme ve

Türkiye Perakende Sektörü

Küresel krizin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği

2009 yılının ardından 2010 yılı toparlanma ve yaraları

sarma yılı oldu. Gelişmiş ekonomilerde yavaş ve istikrarlı

bir toparlanma, gelişmekte olan ekonomilerde ise güçlü

büyüme gözlendi.

2011 yılında da bu ayrışma trendinin sürmesi beklenmektedir.

IMF tahminlerine göre, 2011 yılında ABD ekonomisinde

%2,8, Japonya’da %1,4, Euro Bölgesi’nde %1,6, gelişmiş

ekonomilerde %2,5, Avrupa Birliği hariç G20 ülkelerinde

%4,7, Çin’de %9,6, Hindistan’da %8,4, Endonezya’da

%6,2 ve gelişmekte olan ekonomilerde %6,5 büyüme

öngörülmektedir. Bu çerçevede, 2011 yılında dünya

ekonomisinin %4,4 oranında büyüyeceği tahmin

edilmektedir. Öte yandan, özellikle gelişmiş ülkelerdeki

yüksek bütçe açıkları, borç stokları, işsizlik oranları ile zayıf

büyüme performansı bu ülkelerin kırılganlığını artırmakta,

bu da küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikleri beraberinde

getirmektedir.

2009 yılında %4,8 oranında daraldıktan sonra, Türkiye

ekonomisi 2010 yılında güçlü tüketim ve yatırım

harcamalarının katkısıyla %8,9 oranında büyüdü.

%8,9’luk bu oran, 2004 yılından bu yana görülen en yüksek

yıllık büyüme oranıdır. 2011 yılında, özellikle baz etkisinin

tersine dönmesiyle, büyümenin hız kesmesi beklenmektedir.

Hükümet, 2010 yılı Ekim ayında yayınlanan Orta Vadeli

Program’da büyümeyi %4,5 olarak hedeflemektedir. 2011

yılında dış talebin seyrine ilişkin belirsizliğe karşın, iç talebin

gücünü korumaya devam etmesi (tüketim ve yatırım

harcamalarının artmaya devam etmesi) ve büyümeye katkı

sağlaması öngörülmektedir.

OECD, Türkiye ekonomisinin 2011 yılında %5,3 oranında

büyümesini beklerken, Dünya Bankası ve IMF sırasıyla

%4,1 ve %4,5 oranında büyüyeceğini tahmin etmektedir.

Dolayısıyla, Türkiye ekonomisinin 2011 yılında %4,5-5,5

seviyelerinde büyümesini öngörmek yerinde olacaktır.

Yine de son zamanlarda çıkan halk ayaklanmaları ve bu

ayaklanmaların petrol fiyatları üzerindeki etkisinin bu

tahminlere yönelik risk teşkil ettiği unutulmamalıdır.

Yıl ortalamalarına göre, 2009 yılında %14,0 seviyesinde olan

işsizlik oranı, iktisadi faaliyetteki toparlanma ve istihdam

koşullarındaki iyileşmenin katkısıyla 2010 yılında %11,9

seviyesine geriledi. Merkez Bankası öngörüsüne göre,

işsizlik oranı bir süre daha kriz öncesi döneme göre yüksek

seviyelerde seyredecek ve birim işgücü maliyetlerindeki

artışı sınırlamaya devam edecektir. Hükümetin 2011 yılı işsizlik

oranı tahmini ise %12’dir.

Yıllık TÜFE enflasyonu 2009 yılını %6,5 seviyesinde kapattı.

2010 yılının ilk çeyreğinde akaryakıt ürünleri ile alkollü

içecekler ve tütün ürünlerini kapsayan vergi düzenlemeleri

ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlara

bağlı olarak TÜFE enflasyonu %9,6’ya yükseldi. Hizmet

grubu ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gerileme ve

enerji fiyatlarındaki yatay seyrin etkisiyle enflasyon yılın

ikinci çeyreğinde %8,4’e geriledi. Fakat işlenmemiş gıda

fiyatlarındaki artışlarla birlikte enflasyon, yılın üçüncü

çeyreğinde yeniden %9,2’ye yükseldi.

Yılın son çeyreğinde ise, özellikle işlenmemiş gıda

fiyatlarındaki aşağı yönlü düzeltmenin etkisiyle düşüş

trendine giren enflasyon yılı %6,5’lik hedefe paralel olarak

%6,4 seviyesinde kapattı. 2011 yılında gıda, enerji ve diğer

emtia fiyatlarının seyrinin yanı sıra talep koşulları ve döviz

kuru gelişmeleri enflasyon üzerinde belirleyici yönde etkili

olacaktır. 2011 yılı için resmi enflasyon hedefi %5,5 olup, Orta

Vadeli Program’da verilen enflasyon tahmini %5,3, Merkez

Bankası’nın 2011 yılı Ocak ayı Enflasyon Raporu’nda verdiği

enflasyon tahmini ise %5,9’dur.

52

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 53


Küresel krizin etkisiyle ihracat ve ithalattaki düşüşün yanı

sıra gerileyen emtia fiyatlarıyla birlikte cari açık 2009 yılını

2004 yılından bu yana görülen en düşük seviye olan 14 milyar

dolar ile (GSYH’nın %2,3’ü seviyesinde) kapattı. 2010 yılında

ise, dış talepteki zayıf görünüme karşın, güçlü iç talep ve

yükselen emtia fiyatlarıyla birlikte tablo tersine döndü ve

cari açık hızla genişleyerek yılı 48,6 milyar dolar (GSYH’nın

%6,6’sı seviyesinde) kapattı. 2011 yılı için hükümetin Orta

Vadeli Program’da verdiği cari açık hedefi 39,3 milyar dolarlık

2010 yılı tahminine göre %7 artışla 42,2 milyar dolardır

(GSYH’nın %5,4’ü). Yine de iç talepteki canlılığın devam

edeceği, dış talebe ilişkin belirsizliğin süreceği ve enerji

fiyatlarının yükseleceği varsayımı altında, cari açığın 2011

yılında da yüksek seviyelerde seyretmesi ve yılı 50-55 milyar

dolar seviyelerinde (GSYH’nın %7’si seviyelerinde) kapatması

beklenebilir.

2009 yılında küresel krizin etkisiyle gelirlerin, özellikle vergi

gelirlerinin düşmesi ve buna karşılık, hükümetin ekonomiyi

canlandırmak adına uygulamaya koyduğu tedbirlerin

harcamaları artırıcı yönde etki yapmasıyla birlikte bütçe açığı

52,8 milyar TL (GSYH’nın %5,5’i) ile rekor seviyeye ulaşırken,

bütçede sadece 0,4 milyar TL faiz dışı fazla verilebildi. 2010

yılında ekonomideki canlanmayla birlikte vergi tahsilatı

ve gelirler tarafında güçlü bir performans elde edilirken,

mali disiplinin korunmasıyla birlikte harcamalar kontrol

altına alındı. 2010 yılı için hükümetin revize tahminleri 44,2

milyar TL’lik bütçe açığı (GSYH’nın %4’ü) ve 5,3 milyar TL’lik

faiz dışı fazla (GSYH’nın %0,5’i) verileceği yönündeydi.

2010 yılı gerçekleşmelerine göre ise, 39,6 milyar TL bütçe

açığı (GSYH’nın %3,6’sı) ve 8,7 milyar TL faiz dışı fazla

(GSYH’nın %0,8’i) verildi. Diğer bir deyişle, 2010 yılında

bütçe performansı beklentilerden daha iyi oldu. 2011 yılı

için bütçe performansındaki iyileşmenin devam etmesi

öngörülmektedir. Gelirlerdeki artışın süreceği ve mali

disiplinin devam ettirilmesiyle birlikte harcamalardaki artışın

kontrol altında tutulacağı varsayımı altında, 2011 yılında 33,5

milyar TL bütçe açığı (GSYH’nın %2,8’i) ve 14,0 milyar TL faiz

dışı fazla (GSYH’nın %1,2’si) verileceği tahmin edilmektedir.

IMF tahminlerine göre, 2011 yılında bütçe açığı/GSYH oranı

ABD ekonomisinde %10,8, Japonya’da %9,1, Euro Bölgesi’nde

%4,7, gelişmiş ekonomilerde %7,0, Avrupa Birliği hariç

G20 ülkelerinde %6,3, Çin’de %2,1, Hindistan’da %9,2,

Endonezya’da %1,4 ve gelişmekte olan ekonomilerde %2,3

seviyesinde gerçekleşecektir.

Maastricht Kriterleri çerçevesinde hesaplanan AB tanımlı

genel yönetim nominal borç stoku GSYH’ya oran olarak

2002-2007 yılları arasında düşüş trendi içerisindeydi. Bu

dönemde GSYH’ya oran olarak %73,7’den %39,4’e gerileyen

AB tanımlı borç stoku 2008 yılında %39,5 ile yatay bir seyir

izledi. 2009 yılında ise, küresel krizin etkisiyle AB tanımlı

54

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


orç stoku GSYH’nın %45,5’ine yükseldi. 2010 yılında ise,

uygulanan mali disiplinin etkisiyle borç stokunun GSYH’ya

oranı %41,6 seviyesine geriledi. Ayrıca, 2004 yılından bu yana

Türkiye’nin borç stoku / GSYH oranının %60’ı geçmediği,

diğer bir deyişle, Maastricht Kriteri’ne uyum sağladığı

unutulmamalıdır. Hükümetin Orta Vadeli Program’da verdiği

tahminlere göre, borç stoku / GSYH oranının 2011 yılında

%40,6’ya gerilemesi öngörülmektedir.

Türkiye Perakende Sektörü

AMPD verilerine göre organize perakende sektörü 2011

yılında %9 büyüdü. Bu rakam geçen yıl %3 olan büyümenin

üstünde gerçekleşti. Alt segmentler bazında baktığımızda

2011 yılında gıda tarafında %3 büyüme elde edilirken,

Tüketici Güven Endeksi aralık ayında aylık yüzde 11 oranındaki

gerilemeyle 79,67 seviyesine, Tüketim Eğilimi Endeksi

ise benzer bir şekilde %18 oranındaki gerilemeyle 62.98

seviyesine inmişlerdir. Perakende sektörü ciroları 2011 yılını

%9 büyüme ile kapatırken, tüketici eğilim endekslerinin

hem aylık hem de yıllık bazda düşüş göstermesi iç talepteki

yavaşlama eğiliminin çok güçlü olmasa da azalmaya devam

ettiğine işaret etmektedir. Organize gıda perakendesi

cirolarında artış oranı %3 olurken, satış alanı metrekare

gelişimine bakıldığında, yıllık bazda %14 oranında bir artış

gerçekleştiği görülmektedir. Gıda metrekaresi gelişimine

bakıldığında ise, Aralık 2011’de aylık değişim %1 iken,

yıllık %7’lik artış göze çarpmaktadır. Artan satış alanı

metrekarelerine paralel olarak mağaza sayısı da artış

göstermiş olup, yıllık bazda %15’lik bir büyüme elde etmiştir.

2011 yılı metrekare başına ciroları incelendiğinde, organize

perakende sektörünün, yıllık %7 oranında bir büyüme

gösterdiği, alt sektörler bazında inceleme yapıldığında ise,

gıda perakendeciliğinde aynı dönemde büyüme oranının %16

olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Sektörün istihdamında 2011 yıl sonunda %12’lik artış

gerçekleşmiş olup, toplam olarak 600 bin çalışana

ulaşılmıştır. Gıda perakendeciliğinde ise istihdam oranında

%16’lık artış gerçekleşmiştir. Yıllık %12 istihdam gelişimi ile

organize perakende, Türkiye genelindeki işsizlik oranlarının,

özellikle genç ve kadın işsizliğinin, 10 yılın en düşük

seviyesine inmesinde önemli bir rol oynamıştır. Hazır giyim

perakendesinde yaşanan mevsimsel dalgalanma, genel

seyri etkilemeyecek düzeyde kalmıştır. Organize perakende

sektörü fiş sayılarında, 2011 yılı sonunda %9’luk bir artış

gerçekleşmiştir. Gıda perakendesindeki 12 aylık fiş sayısı artışı

%7 olurken, aylık değişim ise %9 olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılında perakende sektöründeki ciro gelişimi fiş

sayılarına da yansımıştır. Bu durum kayıtlı ekonomide gelişim

ve vergi gelirlerinde artışa sebebiyet vermiştir.

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 55


56

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 57


Yatırımcı İlişkileri

Uyum hisseleri 22 Kasım 2010’da İstanbul Menkul Kıymetler

Borsası’nda işlem görmeye başlamıştır. Uyum hisseleri,

İMKB’de UYUM kodu ile işlem görmektedir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 20.000.000 TL nominal

değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve

20.000.000 adet hisseyi içermektedir.

Uyum 31.12.2011 itibariyle 133.200.000 TL piyasa değeri ile

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.

Uyum’un İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören

hisse senedinin ve İMKB-100 Endeksinin 03.01.2011/30.12.2011

dönemine ait performansları aşağıdaki grafikte yer

almaktadır.

UYUM (TL) 2010 2011

En Düşük 7,00 6,44

En Yüksek 8,32 10,50

Kapanış 8,14 6,66

*Kapanış verileri göz önüne alınmıştır.

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

03.01.2011

03.02.2011

03.03.2011

03.04.2011

03.05.2011

03.06.2011

03.07.2011

03.08.2011

03.09.2011

03.10.2011

03.11.2011

03.12.2011

İMKB-100

Uyum

58

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


Bu çalışmalarımız doğrultusunda halka arz tarihinden bugüne ilke

edindiğimiz kamuya eşanlı ve adil bilgi paylaşımını esas alan şirket

politikamız, şeffaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve dürüstlük

ilkelerimizden taviz vermeksizin yatırımcı ilişkileri konusunda hem

şirketimize hem de paydaşlarımıza maksimum faydayı sağlamaya

gayret etmektedir.

Bu bağlamda 2011 yılında yurtiçinde ve yurtdışında konferanslara

katıldık, kurumsal yatırımcılarımızı yerinde ziyaret ettik ve

toplamda yıl boyunca yaklaşık 400 yatırımcı ile görüştük.

Uyum Şirket haberlerine ve finansal verilerine internet sitesinden

ulaşılabilir veya aşağıda yer verilen bilgiler ile Yatırımcı İlişkileri

Birimi’nden bilgi alınabilir.

Bu gayretlerimiz paralelinde strateji ve faaliyetlerimize ilişkin

gelişmeleri, faaliyet gösterdiğimiz sektör ve pazarları, tabi

olduğumuz yasal düzenlemeleri; düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz

toplantılar, yurtiçinde ve yurtdışında katıldığımız konferanslar,

düzenlediğimiz analist günleri ve telekonferanslarla yatırımcılara

ve analistlere düzenli olarak aktarmaya 2011 yılında da devam ettik.

Tel : +90 (212) 444 32 22

Faks : +90 (212) 856 10 36

E-posta : yatirimci@uyum.com

Web : www.uyum.com

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 59


Yönetim Kurulu Raporu

Bağımsız Denetim

2011 yılı hesap dönemi için Sermaye Piyasası Kurulu

tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış

Denetleme hakkındaki yönetmelik 14. maddesi gereği,

Yönetim Kurulu’nca seçilmiş Elit Bağımsız Denetim ve

Yeminli Müşavirlik A.Ş.‘nin Bağımsız Denetçi olarak görev

yapmasına, 12 Mayıs 2011 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul

toplantısında onay verilmiştir.

En Son Yapılan Sermaye Artırımı

2011 yılı içinde herhangi bir sermaye artışı işlemi

gerçekleştirilmemiştir.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan

Değişiklikler

Dönem içinde Şirket Esas Sözleşmesi’nde değişiklik

yapılmamıştır.

Şirket Kâr Dağıtımı Politikası

Uyum Esas Sözleşmesi’nde yer alan “Kârın Tespiti ve

Dağıtımı” başlıklı 18. maddesi uyarınca şirketin kârı,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel

kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri

gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar

ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler

hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten

sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net) kâr, varsa

geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda

gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a. Türk Ticaret Kanunu‘nun 466. maddesi hükümlerine göre

%5 nispetinde yasal yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b. Kalandan Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak

Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarlarda birinci

temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c. Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin

ayrılmasından sonra kalan kısımdan Şirket personeline

Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Genel Kurul kararı

ile belirlenecek nispette kâr payı ödenebilir. Kalan kâr, Genel

Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü

pay olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak fevkalade

yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d. Pay sahipleriyle, kâra iştirak eden diğer kimselere

dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş

sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra

bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466.

maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni

yedek akçe olarak ayrılır.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler

ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için

belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde

dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla

kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay

sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine,

Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere,

çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/

veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

f. Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne

bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit

olarak dağıtılır.

g. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci

temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği

Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Sermaye Piyasası

Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak

Genel Kurul tarafından tespit olunur. Uyum, son üç yılda

ortaklarına temettü dağıtmamıştır.

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikamız amacı, ticari sır kapsamı dışındaki

bilgilerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler,

kreditörler ve ilgili diğer taraflara tam, zamanında, doğru,

anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit

koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Uyum A.Ş. tarafından

oluşturulmuş olan Bilgilendirme Politikası çerçevesinde,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumların

60

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine (Seri: VIII,

No: 54) uygun olarak SPK ve İMKB aracılığı ile kamuya bilgi

aktarılmakta, buna ek olarak belirli dönemlerde medya

araçlarına bülten gönderimi yapılmaktadır.

Bu bilgilendirmenin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Birimi, üç aylık

kâr açıklaması ve bilanço açıklama tarihlerini takiben, bu

bilgileri yerli, yabancı yatırımcılarla yüz yüze veya telefon/

e-posta yolu ile paylaşmaktadır.

Zorunlu açıklamalar dışında kalan ve Uyum A.Ş.’nin ürün,

hizmet ve stratejileri ile ilgili genel bilgi aktarımı ise ilgili

birimlerin yaptığı çalışmalar ile koordineli olarak Kurumsal

İletişim Birimi tarafından yürütülmektedir. Uyum’a, medya

kuruluşları tarafından yöneltilen soruların koordinasyonu

ve cevaplandırılması, soru içeriğine göre ilgili birimler veya

Kurumsal İletişim Birimi tarafından verilerek şirketin hedef

ve stratejilerine uygun bir şekilde Kurumsal İletişim Birimi’nin

süzgecinden geçirilerek gerçekleştirilmektedir.

Risk Yönetim Politikası

Uyum Gıda A.Ş 2011 yılı başında, Teftiş Kurulu Birimi›ni kurma

çalışmalarını tamamlamıştır. Bu çerçevede Uyum Gıda A.Ş

Teftiş Kurulu›nun çalışma amacı, denetimini yaptığı süreç

ya da birimlerin operasyonel ve finansal performansları

sonucunda, bağımsız ve objektif görüşlerini bildirerek, tespit

edilen ve olası riskler hakkında öneride bulunarak gerekli

kontrol mekanizmasının sistematik bir şekilde kurulmasını

sağlamaktır. Kurul, bir plan çerçevesinde yapmış olduğu

finansal ve operasyonel denetimlerde faaliyetlerini şu

esaslara göre gerçekleştirmektedir.

• Şirket varlıklarının etkin ve ekonomik kullanılması,

• Operasyonlar ve faaliyetler üzerindeki iç kontrol

mekanizmalarının etkinliği,

• Mali tabloların güvenilirliği,

• Şirket varlıklarının teyidi,

• Operasyonların verimliliği ve etkinliği,

• Şirket yönetimince onaylanmış süreç dokümanlarına ve

idari talimatlara uyulması,

tekrarlanmaması için gerçekleştirilmesi gereken süreç

değişiklikleri bu çalışmaların temel odaklarındandır.

Önceden tespit edilmiş ve raporlanmış risk unsuru içeren

faaliyet ve işlemlerin, yönetimce uygun görülmüş öneriler

çerçevesinde ne derecede bertaraf edildiğini ya da kontrol

altına alındığını, araştırma ve inceleme, gerekli durumlarda

denetim faaliyetini tekrarlama, Teftiş Kurulu’nun temel

faaliyetleri arasında yer almaktadır. Çeşitli denetim

çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan usulsüz işlemler, gerekli

tedbirlerin alınmasına olanak sağlamak üzere detaylı olarak

araştırılmakta, tespit edilen şirket kaybının giderilmesine

yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Benzer olayların

tekrarlanmaması için gerçekleştirilmesi gereken süreç

değişiklikleri bu çalışmaların temel odaklarındandır.

Bu bağlamda, 2011 yılında faaliyetlerine başlayan Teftiş

Kurulu, yapılan risk analizi ve yıllık iç denetim planı

doğrultusunda çeşitli departmanları ve süreçleri içeren

finansal ve operasyonel denetimler gerçekleştirmiştir.

Denetimler sonucu ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler,

hazırlanan denetim raporları ile şirket üst yönetimine

sunularak, sürekli gelişme felsefesiyle iyileştirme noktaları

işaret edilmiştir. Teftiş Kurulu, finansal ve operasyonel

denetimlerin yanında, önceden tespit edilerek üst yönetime

bildirilen ve alınacak tedbirler hakkında mutabakata varılmış

hususların kontrol denetimlerini de gerçekleştirmiştir.

Ayrıca Şirketimizde Risk Yönetimi’nin daha etkin hale

getirilmesi amacıyla 2012 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim

İlkeleri ışığında kurulmuş olan Denetim Komitesi’ne bağlı

olarak görev yapacak Risk Birimi’nin kurulması işlemlerinin

tamamlanması planlanmaktadır.

Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Ortaya Çıkan

Önemli Olaylar

Mali tablolardaki bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar

ve dipnotlarda, konu ile ilgili gerekli açıklamalar dipnotlarda

yapılmıştır. (Not 40)

Denetimler sonucunda tespit edilen ve öngörülen risk

unsurlarını içeren faaliyet ve işlemlerin, denetim birimi

tarafından önerilen, yönetim tarafından uygun bulunan ve

yönetimin geliştirdiği öneriler çerçevesinde riskli faaliyet

ve işlemlerin ne kadar iyileştirildiğini takip etmek denetim

biriminin faaliyetleri arasında yer almaktadır. Benzer olayların

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası

Araçlarının Niteliği ve Tutarı

6.000.000 (Altı milyon) adet hisse senedi çıkarılmıştır.

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 61


62

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


Uyum Gıda A.Ş.

Kurumsal

Yönetim İlkelerine

Uyum Raporu

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 63


1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Halka arz sonrasında performans kadar Kurumsal Yönetim

İlkeleri’ne uygun davranmanın bilincinde olan Şirketimiz,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne prensip olarak uyum kararı

almıştır. Uygulamada ortaya çıkan eksiklikler, sürekli gelişim

bakış açısıyla gözden geçirilerek giderilmeye çalışılmaktadır.

Kurumsal Yönetim’in temel prensipleri olan:

• Adillik

• Sorumluluk

• Şeffaflık

• Hesap Verebilirlik

İlkeleri Şirketimiz tarafından benimsenmiştir. Pay sahipleri,

yatırımcılar ve menfaat sahiplerinin Uyum’un faaliyetleri

hakkında bilgilendirilmelerini teminen internet sitemiz

düzenlenerek içeriği genişletilmiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri

Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgi taleplerini

karşılamaya yönelik olarak Mali İşler Direktörlüğü’ne bağlı

Yatırımcı İlişkileri Birimi görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Adres : Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı

No: 17 Kat: 4 Beylikdüzü-İstanbul

E-Posta: yatirimci@uyum.com

Faks : (212) 856 10 36

Şule Gündoğdu

Mali İşler Direktörü

Tel: 444 32 22 (1210)

sule.gundogdu@uyum.com

Önder Mutlu Bulut

Yönetici

Tel: 444 32 22 (1251)

onder.bulut@uyum.com

Yatırımcı İlişkileri Birimi yıl içinde özel durum açıklamaları,

internet sitesinin oluşturulması ve güncellenmesi, yıllık

ve ara dönem faaliyet raporu hazırlanması, Genel Kurul

toplantılarının yapılması, yatırımcı ve analistlerle toplantılar

yaparak gelen soruların cevaplanması, sermaye artırımının

yapılması ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum hususunda

çalışmaların yapılması faaliyetlerini yürütmektedir. Uyum

Yatırımcı İlişkileri, konusuyla ilgili yasal düzenlemelerin

ve SPK tebliğlerinin takibini yaparak Şirket’in uyum

göstermesi gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst

yönetimi bilgilendirir. 2011 yılında 400’ün üzerinde yatırımcı

ile görüşme yapılmış, telefon ve e-posta ile gelen bilgi

taleplerine cevap verilmiş, yurtdışında 1 adet roadshow

katılımı gerçekleştirilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket hakkında gelen sorulara ticari

sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler

hariç olmak üzere hissedar ayrımı yapmadan en hızlı ve

en doğru biçimde cevap vermektedir. Hissedarların Şirket

hakkındaki bilgilere aynı anda ulaşabilmesinin sağlanması

amacıyla pay sahiplerinin bilgi edinme hakları göz önünde

bulundurularak, Şirketimiz ile ilgili yapılan tüm açıklamalar,

internet sitemizde de yayınlanmaktadır.

Pay sahipleri yıl içinde, Uyum’un sahip olduğu mağaza

sayısı, bedelsiz sermaye artışı, yabancı yatırımcı ortaklığı vb.

konularda bilgi taleplerinde bulunmuşlardır. Yatırımcı İlişkileri

Birimi, birebir görüşme, toplantılar, internet, telefon vb. tüm

iletişim fırsatlarıyla Uyum yatırımcılarını ve Şirket’e raporunu

hazırlayan analistleri bilgilendirmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye

Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik

gereği, Yönetim Kurulu’nca seçilmiş Elit Bağımsız Denetim

ve Yeminli Müşavirlik A.Ş., 2011 yılı hesap döneminde de

bağımsız denetçi olarak görev yapmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanması

talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakla

beraber, Şirketimize dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili

bir talepte bulunulmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizde Genel Kurul toplantıları TTK ile Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan 22720 sayılı “Sermaye

Şirketleri Genel Kurul Toplantıları ve Toplantılarda Bulunacak

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki

Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilir.

12 Mayıs 2011 tarihinde Şirketimiz olağan Genel Kurulu

64

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


toplanmıştır. Genel Kurul’da nisap oranı %70 olarak

gerçekleşmiş olup medya toplantıda yer almamıştır. Genel

Kurul toplantımız Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından

görevlendirilen Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu

(TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Mukavelesi

hükümlerine göre, Yönetim Kurulu’nca yapılmaktadır. Genel

kurulun yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda

KAP aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu

bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantı ilanı, gerekli hukuki mevzuat

çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine

ulaşmayı sağlayacak şekilde, www.uyum.com adresinde yer

alan internet sitemizde en geç Genel Kurul toplantısından

21 gün önce yapılmakta, ayrıca günlük yayınlanan yüksek

tirajlı gazetelerden ikisinin tüm Türkiye baskılarında

yayınlanmaktadır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile

ilgili olarak gerekli dökümanlar kamuya duyurularak, tüm

bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır.

Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde; yıllık faaliyet

raporu, finansal tablolar, kurumsal yönetim uyum raporu,

bağımsız denetim raporu ve yasal denetçi raporu, esas

mukavelede değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve

yeni şekillerini içeren tadil tasarıları, SPK ve Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı’ndan alınan ön izinler genel kurul toplantısına

davet için yapılan ilan tarihinden itibaren şirket merkezinde,

şubelerimizde ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay

yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.

Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü, internet

sitesi ve gazete ilanlarıyla pay sahiplerinin bilgisine

sunulmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızda gündem

maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama

yöntemi kullanılmaktadır.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini

temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği

internet sitemizde ve gazete ilanı ile pay sahiplerinin

kullanımına sunulmaktadır.

Hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak

isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin “Genel Kurul

Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde Genel

Kurul Blokaj Listesi’deki kayıtları dikkate alınır. MKK nezdinde

kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın

toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız,

vekâletlerini şirket merkezimizden, gazete ilanı ile

www.uyum.com adresindeki şirket internet sitesinden

temin edebilecekleri vekâlet formu örneğine uygun olarak

hazırlayıp, bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun

Seri: IV, No: 8 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine

getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini

Şirket merkezimize ibraz ederek Genel Kurul’da temsil

edilebilmektedirler.

Genel Kurul toplantılarımız şirket merkezinde yapılmaktadır.

Esas mukavelemiz gerekli olduğu hallerde toplantıların

pay sahiplerinin istekleri doğrultusunda şehrin başka bir

yerinde yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Genel Kurul

toplantılarımızın yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin

katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular

tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir

yöntemle aktarılarak; pay sahiplerine eşit şartlar altında

düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir.

Genel Kurul tutanakları kurulun yapıldığı gün özel durum

açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmakta, Şirket internet

sitesinde yayınlanmakta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde

ilan edilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Payları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır

bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir

oyu vardır. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür.

Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar

şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile

kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde

şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi

hakkında muteber olur.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı

intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden

fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı

sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm

uygulanır.

Hisse sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve füru ile şirket

arasındaki kişisel bir iş veya davaya ait görüşmelerde oy

kullanamazlar.

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 65


Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Sermaye

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Merkezi Kayıt Kurulu

düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten

tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket’te

pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil

ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya

yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy

kullanılmasına ilişkin hususlar Sermaye Piyasası Kurulu

Tebliğlerine uygun olarak belirlenir.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir.

Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil

ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi

üzerine gizli oya başvurulur.

6. Kar Dağıtımı Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz hisse senetlerine ilişkin kâr dağıtım esaslarına

internet sitesinde bulunan Şirket Esas Sözleşmesinde

ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Uyumun kar dağıtım politikası

bu şekilde pay sahipleriyle paylaşılmaktadır. Kâr dağıtımına

ilişkin esas sözleşmede yer alan düzenleme dışında bir

politika oluşturulmamıştır.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan hükümler

bulunmamaktadır. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu

itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay

sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen

sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan Bilgilendirme

Politikası; TTK hükümlerine, SPK, İMKB düzenlemelerine ve

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu olarak oluşturulmuş

olarak Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek

ve şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı

İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir. Birim, Şirket Bilgilendirme

Politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz bir şekilde, eşitlik

ilkesini gözeterek, sorulan soruları cevaplamaya çalışır.

Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, yıllık ve ara dönem

faaliyet raporları, mali tablo ve raporlar, internet sayfası,

Ticaret Sicil Gazetesi, Resmi Gazete, günlük gazete ilan ve

duyuruları, basın bültenleri aracılığı ile yapılmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Özel Durumların Kamuya

Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Şirketimizce

2011 yılında 44 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na 08.02.2011

tarihinde “Sığır Besiciliği Hakkında” ve 20.04.2011 tarihinde

Uyum A.Ş. Ortaklarından Yaşar Balkanlı hakkında” yapılan

açıklamalar için SPK tarafından ek açıklama talep edilmiştir.

Gerekli işlemler, gelen talepler sonucunda yapılarak KAP

güncellemeleri /düzeltmeleri ivedilikle sağlanmıştır. Uyum’a,

özel durum açıklamaları nedeniyle 2011 yılı içinde SPK’nın

uyguladığı herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

Şirketimiz hisselerinin yurtdışı borsalara kote olmaması

sebebiyle, yurtdışı borsalara herhangi bir bildirimde

bulunulmamıştır.

Şirketimiz özel durum açıklamalarını yapmaya, Yatırımcı

İlişkileri Birim Yöneticisi Önder Mutlu Bulut ve Muhasebe

Müdürü Erol Alkan yetkilidir. Özel durum açıklamalarına

internet sitemizden ulaşılabilmektedir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

2009 yılında tasarımı yenilenen ve içerik zenginleştirmesi

yapılmış olan şirket internet sitemiz, “Kurumsal, Yatırımcı

İlişkileri, Kampanyalar, Mağazalar, Uyum Dünyası ve İletişim“

ana bölümleri ve bunlara bağlı alt bölümlerle hizmet

verirken, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan

hususları (II. Bölüm, Madde 1.11.5) ve daha birçok konuyu

bünyesinde barındırmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri başlığı altında “Kurumsal Yönetim, Finansal

Raporlar, Kar Payı ve Sermaye Artırımı Bilgileri, Halka Arz

Bilgileri, Özel Durum Açıklamaları, Genel Kurul Bilgileri,

Ortaklarımıza Duyurular, Sık Sorulan Sorular ve Yatırımcı

İletişim” ana bölümleri bulunmaktadır. Bu ana bölümlere

bağlı alt bölümlerde yatırımcılarımız Uyum hakkında detaylı

bilgilere ulaşabilmektedir. Yatırımcı İlişkileri sayfamız düzenli

olarak güncellenmektedir.

2012 yılında Şirket internet sitemizde yapılması düşünülen

yenileme çalışmalarına paralel olarak Yatırımcı İlişkileri

sayfasının, uluslararası yatırımcılara da ulaşılabilmesi

66

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


amacıyla, İngilizce olarak da düzenlenmesi planlanmaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin

Açıklanması

Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklık

yapısı aşağıda yer almaktadır. Şirket ortaklık yapısı internet

sitemizde ve faaliyet raporunda yayımlanmaktadır.

Hissedar Hisse Nominal Değeri (TL) Pay Oranı (%)

İskender Keleş 3.919.860,00 19,60%

bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin

idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından

ilişkili kişiler hesabına yapılan işlemlerin toplam miktarı son

on iki ay içinde 10.000 TL tutara ulaşmadıkça bildirimde

bulunulmaz. İşlemlerin toplam miktarı idari sorumluluğu

bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından

gerçekleştirilen tüm işlemler toplanarak hesaplanır.” hükmü

çerçevesinde işlem yapılması zorunludur.

İçeriden öğrenebilecek durumda olan yönetim kurulu

üyeleri, üst yönetim kadrosu ve bilginin paylaşılmasında

görev alan kişilerin listesi aşağıda verilmektedir.

Ali Akyüz 3.080.000,00 15,40%

Mehmet Akyüz 3.919.860,00 19,60%

Ahmet Akyüz 3.080.000,00 15,40%

Mutluuyum A.Ş. 280,00 0,00%

Halka Açık 6.000.000,00 30,00%

TOPLAM 20.000.000,00 100,00%

2011 yılı Nisan ayında Şirketimiz ortaklarından ve yönetim

kurulu üyemiz Yaşar Balkanlı, %8,40 oranındaki paylarını,

Şirket ortaklarımızdan İskender Keleş ve Mehmet Akyüz’e

eşit oranlarda devrederek Şirketimizden ve Yönetim

Kurulumuzdan ayrılmıştır. Yapılan işlemler hakkında yapılan

bilgilendirmelere KAP ve Şirket internet sitemizde yer

verilerek yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Yukarıda hisse devir işlemi sonucu oluşan ortaklık yapısı yer

almaktadır.

SPK’nın Seri: VIII No: 54 tebliği kapsamında, Şirketimizin

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, üst yönetim kadrosu,

ortaklıkta önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer

kişiler ve sermayenin veya toplam oy haklarının doğrudan

veya dolaylı olarak %5 veya daha fazlasına sahip ortaklarının

veya söz konusu kişilerle birlikte hareket edenlerin Uyum

hisse senetlerini almaları yada satmaları durumunda İMKB’ye

bildirim yapmaları gerekmektedir.

Adı Soyadı

İskender Keleş

Ali Akyüz

Mehmet Akyüz

Ahmet Akyüz

Bekir Kahraman

Erol Çelen

Sait Koç

Şule Gündoğdu

Yılmaz Arslan

Ayşe Mine Küçük

Erol Alkan

Olcay Akcan

Erdinç Kayacıoğlu

Birgül Atasayar

Zuhal Akça

Serkan Akbaş

Levent Çetinkaya

Önder Mutlu Bulut

Asuman Kuş

Ali Yüksel

Ünvanı

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Mali İşler Direktörü

Satış Direktörü

Kurumsal İletişim Direktörü

Muhasebe Müdürü

Bütçe ve Raporlama Müdürü

Yatırımlar Müdürü

Müfettiş

İ.K. Kurumsal Gelişim Müdürü

Lojistik Müdürü

Finansal Raporlama Müdürü

Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

Yönetim Kurulu Asistanı

Avukat

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin

Kamuya Duyurulması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII No: 54 sayılı “Özel

Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin

“İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermaye piyasası

araçlarına ilişkin işlemlerinin açıklanması” başlıklı 19’uncu

maddesinde belirtilen “Sermayeyi temsil eden paylar ve

A. Zafer Karaca Danışman

Hilmi Özalp

Avukat

Tuğba Balıklı

Denetçi

Sait Öcal

Yeminli Mali Müşavir

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 67


BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLER

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda Şirket

tarafından Genel Kurul tutanakları, özel durum açıklamaları,

basın bültenleri, toplantılar, e-posta ve internet sitesi ile

bilgilendirilmektedir. Çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla

kurum içi e-posta gönderimi yapılmaktadır. Ayrıca menfaat

sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu

tarafından kullanılan bir duyuru modeli oluşturularak İnsan

Kaynakları Departmanı’nın kullanımına sunulmuştur.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Uyum’da personelin yönetime katılımı her zaman teşvik

edilmekte, personelin işin iyileştirilmesine yönelik önerileri

yöneticiler tarafından dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Çalışanlar yeni fikir, öneri ve taleplerini Şirket’in üst düzey

yöneticilerine ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne doğrudan ya da

şirket içinde kurulan istek-iletişim noktaları sayesinde iletme

imkanına sahiptirler.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Ürün ve hizmetlerin kalitesinin çalışanlarının kalitesi ile

başladığının bilincinde olan Uyum, ”En Değerli Varlığımız

Çalışanlarımızdır.” felsefesiyle en iyi personeli ve yetişmiş

insan gücünü kuruma çekmek ve istihdam etmek

istemektedir. Bu sayede insanımızın yeteneklerinden,

gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlayarak,

verimliliklerini artırabilir ve gelişmelerine imkan sağlayabiliriz.

Uyum, çalışanlarının eğitimine çok büyük önem vermektedir.

Kendi bünyesinde kurduğu Eğitim Birimi ve uzman eğitim

kadrosuyla; Yönetici Yetiştirme eğitim programı ve Taze

Gıda Okulları eğitim programı ile şirket merkez kadrosunda

veya mağazalarda görev alacak yeni yöneticilerini ve

mağazalarında görev alacak personelini en iyi şekilde seçip

yetiştirme imkanını bulmaktadır.

Türkiye’de büyük önem taşıyan sivil savunma, yangın, ilk

yardım gibi faaliyet ve konularda, sorumlu kamu kuruluşları

ile işbirliği içinde tatbikat ve eğitim organizasyonları

gerçekleştirilir.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Şirket ihtiyaç ve beklentilerini

karşılamak üzere İşe Alım, Özlük & Bordro, Eğitim, İş Analizi

ve Süreç Yönetimi birimleriyle hizmet vermektedir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

1998 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana içinde

bulunduğu Yerel Perakende sektöründe ilkleri gerçekleştiren

Uyum’un, bu başarısının arkasında deneyimi ve değişen

koşullarda öncü hareket ile dinamik bir şirket kültürü

oluşturması yatmaktadır. Pazarı ve müşterisini çok iyi tanıyıp

proaktif davranması ve değişime ayak uydurması Uyum’un

sektörde başarılı olmasındaki en önemli nedenlerdir.

2007’de tüketicilerinin kullanımına sunduğu sadakat kart

programı “Mutluyum Kart”, 2010 yılı içinde tüketicilerin ve

sektörün özellikleri göz önüne alınarak, “Uyum Kart” adıyla

yapısı ve özellikleri tamamen değiştirilerek müşterilerimizin

kullanımına sunulmuştur. 2011 yılında aylık ortalama 1 milyon

500 bin müşterinin ziyaret ettiği Uyum’da, sadakat kart

kullanım oranı ve müşterilerin kampanyalara katılım oranları

giderek artmaktadır.

Farklı bölgelerde bulunan mağazalarında, farklı tüketici

segmentlerine hitap eden Uyum, müşteri segmentine ve

mağaza büyüklüğüne bağlı olarak; A, B, B+, C, C+ şeklinde

kategori ve ayrıma gittiği mağazalarında tüketicilerine en iyi

ve kaliteli hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

2010 yılında otomasyon altyapısını yenileyen ve geliştiren

şirket, 2011 yılında otomatik sipariş sistemi ile çalışmaya

başlamış olup B2B için gerekli çalışmaları yerine

getirerek tedarikçileri ile daha başarılı çalışmalar yapmayı

hedeflemektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Uyum, kendi gelişiminin yanı sıra perakende sektörünün

ve ekonominin büyümesine de katkı sağlamayı hedefler.

Çalışanlarına ve stratejik işbirlikçilerine verdiği değer,

müşterilerine sunduğu güler yüzlü ve üstün servis, dengeli

fiyat politikası ve sosyal sorumluluk bilinci ile geliştirdiği

toplumsal projeler, Uyum için öncelik teşkil eder. Son

zamanlarda geliştirdiği organizasyonel ve operasyonel

dönüşüm projeleri ile gıda perakendeciliğinde adı “Yenileşim”

ile özdeşleşen Uyum, tüm iş yapış şeklini, gıda ve gıda

dışı tüm ürün standartlarını müşteri memnuniyetini en

üst seviyeye çıkarmak amacıyla oluşturur. Uyum, kalite

standartları çerçevesinde iş ortaklarıyla olan ilişkilerini,

güven, dürüstlük ve kaliteli hizmet anlayışını ilke edinmiş bir

kurumdur.……………………………………………….………………………….

68

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


Uyum, Sosyal Sorumluluk anlayışının odağında, geleceğe

yatırım yaparak, “Zorunluluk Değil Gönüllülük İlkesi”yle

hareket eder. Her bireye ve perakende sektörüne fayda

yaratacak etkin, verimli uygulamaları hayata geçirerek

sürekliliği sağlamak ilkesini benimser. Sosyal Hizmetler

Çocuk Esirgeme Kurumu, Bahçelievler Çocuk Esirgeme

Kurumu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği gibi sosyal

oluşumlara sürekli destek veren Uyum, sektörel başarılarının

yanına manevi değerler eklemeyi kendine görev bilir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve

Bağımsız Üyeler

İskender Keleş

Ali Akyüz

Mehmet Akyüz

Bekir Kahraman

Erol Çelen

Y. K. Başkanı

Y. K. Başkan Yardımcısı

Murahhas Üye

Bağımsız Üye

Bağımsız Üye

Uyum Gıda Esas Sözleşmesi Md. 7’de yer verilen bilgiye

göre; şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri

dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek 5 (beş) üyeden

oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu

Üyeleri’nin 4 (dört)’ü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği

adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir, en çok üç yıl için

seçilir. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden

seçilebilirler. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu

Üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu sürenin sonunda

görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Üyeler,

aralarından bir başkan seçerler. Bir üyeliğin herhangi bir

nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret

Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni

şartları haiz bir kimseyi geçici olarak boşalan üyeliğe seçer

ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski

üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıllık süre için seçilmişlerdir ve

görev süreleri devam etmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin

Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin

bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle üyelerin iş

deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu’na

önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç

duyulmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal

Yönetim İlkeleri”nin IV. bölüm madde 3.3.5.’te belirtilen

bağımsızlık kriterleri çerçevesinde; Bekir Kahraman ve

Erol Çelen bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev

yapmaktadırlar.

2011 yılı içinde mevcut bağımsız üyelerimiz için bağımsızlığını

ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim

Kurulu Üyeleri’nin seçildiği genel kurul toplantılarını

müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle

Yönetim Kurulu Başkan ve Vekilleri tespit edilmektedir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak

şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri’nde

aranan temel nitelikler SPK ilkelerinde yer verilen IV.

Bölüm’ün 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 maddelerinde geçen

niteliklere uygundur. Uyum Gıda Yönetim Kurulu üyeliğine

her zaman yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli,

belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler seçilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin öz geçmişleri faaliyet

raporunda kamuya duyurulmaktadır.

20. Şirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Uyum’un vizyonu ,”Perakende sektöründe kurumsal

yapımızla ulusal bir marka olmak” olarak belirlenmiş ve

kurulduğu günden bu yana belirlenen vizyon doğrultusunda

gelişimini sürdürmüştür.

Perakende sektöründe yüksek standartlara ulaşarak,

yenilikçi ve çağdaş bir anlayışla tüketicilerimize daha kaliteli

hizmetler sunmak, misyonu ile gelişimine hız veren ve halka

arz süreciyle daha da fazla motivasyon yakalayan şirket,

başarısını misyonu, vizyonu ve hedefleri ile pekiştirmiştir.

Uyum strateji planı dahilinde, artan toplu konut projeleri

içinde yer alarak “Site Marketçiliği” konseptiyle başarılı

ve kalıcı bir büyüme hedefi bulunmaktadır. Üst yönetim

tarafından hazırlanan stratejik hedefler ve bütçe yönetim

kurulunun onayına sunulur. Uygun görülen planlar, onaylanan

hedefler ve bütçe, Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak

takip edilir. Hedef ve bütçe ile ilgili oluşan sapmalar hakkında

yönetim kuruluna detaylı bilgi verilir. Gerekli görülmesi

durumunda hedefler ve bütçe yılda bir kez revize edilir.

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 69


21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Uyum Gıda A.Ş. 2011 yılı başında Teftiş Kurulu Birimini kurma

çalışmalarını tamamlamıştır. Bu çerçevede Uyum Gıda A.Ş.

Teftiş Kurulu’nun çalışma amacı, denetimini yaptığı süreç

ya da birimlerin operasyonel ve finansal performansları

sonucunda, bağımsız ve objektif görüşlerini bildirerek, tespit

edilen ve olası riskler hakkında öneride bulunarak gerekli

kontrol mekanizmasının sistematik bir şekilde kurulmasını

sağlamaktır. Kurul, bir plan çerçevesinde yapmış olduğu

finansal ve operasyonel denetimlerde faaliyetlerini şu

esaslara göre gerçekleştirmektedir.

• Şirket varlıklarının etkin ve ekonomik kullanılması

• Operasyonlar ve faaliyetler üzerindeki iç kontrol

mekanizmalarının etkinliği

• Mali tabloların güvenilirliği

• Şirket varlıklarının teyidi

• Operasyonların verimliliği ve etkinliği

• Şirket yönetimince onaylanmış süreç dokümanlarına ve

idari talimatlara uyulması

Denetimler sonucunda tespit edilen ve öngörülen risk

unsurlarını içeren faaliyet ve işlemlerin, denetim birimi

tarafından önerilen yönetim tarafından uygun bulunan ve

yönetimin geliştirdiği öneriler çerçevesinde riskli faaliyet

ve işlemlerin ne kadar iyileştirildiğini takip etmek, denetim

biriminin faaliyetleri arasında yer almaktadır. Benzer olayların

tekrarlanmaması için gerçekleştirilmesi gereken süreç

değişiklikleri bu çalışmaların temel odaklarındandır.

Bu bağlamda, 2011 yılında faaliyetlerine başlayan teftiş

kurulu, yapılan risk analizi ve yıllık iç denetim planı

doğrultusunda çeşitli departmanları ve süreçleri içeren

finansal ve operasyonel denetimler gerçekleştirmiştir.

Denetimler sonucu ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler

hazırlanan denetim raporları ile şirket üst yönetimine

sunularak, sürekli gelişme felsefesiyle iyileştirme noktaları

işaret edilmiştir. Teftiş kurulu, finansal ve operasyonel

denetimlerin yanında, önceden tespit edilerek üst yönetime

bildirilen ve alınacak tedbirler hakkında mutabakata varılmış

hususların kontrol birimi denetimlerini de gerçekleştirmiştir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve

Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri›nin görev ve yetkilerine Ana

Sözleşmenin 11’nci maddesinde yer verilmiştir. Yönetim

Kurulu Üyeleri icracı ve icracı olmayan üyelerden

oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu’nun bilgi birikimi iç

ve dış düzenlemelerle uyumlu olup iç ve dış denetçilerin

yaptığı yorumlar dikkate alınarak gereği yapılmaktadır.

Halka açıklanan mali tablolar büyük bir titizlikle hazırlanarak

yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu’nca

onaylandıktan sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu

vasıtasıyla halka açıklanır.

Yönetim Kurulu, Bankamızın Kurumsal Yönetim Politikaları

ve Bilgilendirme Politikası gibi belli başlı Kurumsal Yönetim

İlkeleri ile ilgili politikalarına yön verir ve bunlara uyulmasını

sağlar. Yönetim kurulu, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi

gereğince genel kurulun devredemeyeceği yetkilere bağlı

hususlar dışında tüm kararları almaya yetkilidir.

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği zamanlarda

ve / veya başkanın daveti ile toplanır. Her üye toplantı

yapılmasını başkandan yazı ile talep edebilir. Ancak

Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yönetim

Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır ancak üyelerin

çoğunluğunun tasvibi ile başka bir şehirde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları üyelere daha önceden başkanca

belirlenerek dağıtılan gündeme göre yapılır. Yönetim Kurulu

toplantılarında toplantı nisabı dört üyedir. Kararlar mevcut

üyelerin çoğunluğu ile verilir. 2011 yılında Yönetim Kurulumuz

çeşitli konularda 35 adet karar almıştır. Dönem içinde

kararlar oy birliğiyle alınmış ve karşı görüş bildiren bir karar

olmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’nin, Şirket faaliyet

konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları

ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda

TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan

onay alınmaktadır. Dönem içinde bu konularda Yönetim

Kurulu Üyeleri’ne verilen onayla ilgili herhangi bir sorun

yaşanmamıştır.

70

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


25. Etik Kurallar

Uyum Gıda A.Ş.’nin 14 yıllık tarihinde dürüstlük, saygınlık, etik

davranış ve yasalara ve düzenleyici kurallara uyum kültürü

her zaman ön planda olmuştur.

Çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlayarak

sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve

hizmetler sunmayı amaçlayan, bu suretle ülkesi, müşterileri,

tedarikçileri için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi

olmayı hedefleyen Uyum Gıda, 2011 yılı sonunda hazırlığına

başladığı etik ilkelerini, 2012 yılında hayata geçirmeyi

planlamaktadır.

Bu değerlerimizin tüm çalışanlarımıza aynı etkinlikle

yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının teminat

altına alınması amacıyla “Uyum Etik Kuralları (UYUM-ETIK)”

2012 yılında şirketlerimize duyurulup yazılı hale getirildikten

sonra tüm Uyum Gıda çalışanlarına konu hakkında bilgi

verilmesi planlamaktadır.

26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı,

Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulu›nun görev ve sorumluluklarını

sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş

komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini belli

prosedürler çerçevesinde yürütmektedirler.

Komitelerimizde yürütülen çalışmalar düzenli olarak kayıt

altına alınmaktadır. Komitelerimiz tarafından bağımsız

olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim

Kurulu’na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim

Kurulu tarafından alınmaktadır.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda Denetim

Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir.

Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal

bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve

ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin

gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun

seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak

bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim

kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu

komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem

finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine,

gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın

sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini

alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na

yazılı olarak bildirmek zorunda olup, yılda en az dört defa ve

gerektiğinde daha sık toplanır.

Denetim Komitesi’nin, Şirket yönetimi ile birlikte

sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi

ve kayıtların prosedürlerin ve raporlamaların ilgili kanun,

kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine

uygunluğunun sağlanmasıdır. Bu komite, birisi başkan

olmak üzere, iki bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşur.

Denetim Komitesi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Bekir Kahraman Bağımsız Y. K. Üyesi Yeminli Mali Müşavir

Erol Çelen Bağımsız Y. K. Üyesi SMMM

Denetim Komitesi’ne bağlı olarak çalışması düşünülen,

Risk Birimi Başkanlığı ve Etik Kurulu Başkanlığı için

çalışmalar devam etmekte olup, 2012 yılı içinde birimlerin

yapılandırılmalarının tamamlanması ve görevlerine

başlamaları planlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri›ne uyumunu izlemek,

bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim

Kurulu’na öneriler sunmak için kurulması düşünülen,

Kurumsal Yönetim Komitesi için çalışmalarımız sürmekte

olup, komitenin ve komiteye bağlı olarak çalışması planlanan

birim başkanlıklarının kurulumunun 2012 yılı içinde

tamamlanması planlanmaktadır.

27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Maddi Haklar

Ana Sözleşme’nin 12’nci maddesinde, “ücret ve huzur

hakkının miktarı, ödeme şekil ve zamanı Genel Kurul

kararıyla belirlenir” denilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne

sağlanan huzur hakkı genel kurulda kararlaştırılmakta ve

düzenlenen toplantıların tutanakları vasıtasıyla kamuya

açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimize veya

yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi

kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar

çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 71


72

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Aralık 2011

Tarihinde Sona Eren Hesap

Dönemine Ait Finansal

Tablolar ve

Bağımsız Denetçi Raporu

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 73


74

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


İçindekiler

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 77

BİLANÇO 78-79

KAPSAMLI GELİR TABLOSU 80

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 82

NAKİT AKIM TABLOSU 83

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 84-139

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 75


Sorumluluk Beyanı

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN

KARAR TARİHİ: 16 Mart 2012

KARAR SAYISI: 272

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİ’NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ

SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”

hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Muhasebe Standartları/

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 16 Mart 2012 tarih ve 272 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

ile onaylanan, 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren mali yıla ait faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tabloların

ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması

sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına

göre hazırlanmış konsolide olmayan finansal tabloların ve faaliyet raporunun şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve

zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan

ederiz.

Saygılarımızla,

Şule Gündoğdu

Mali İşler Direktörü

Sait Koç

Genel Müdür

76

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU


Bağımsız Denetçi Raporu

Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu ve Ortakları’na

Giriş

1. Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu,

önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu

2. Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve

dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli

yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin

tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe

politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz,

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere

uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir

güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız

denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden

ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk

değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol

sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim

tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile

yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak

oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2011 tarihi

itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca

yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Elit Bağımsız Denetim ve

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

A member of CPA Associates International

Mehmet Sait ÖCAL, YMM

Sorumlu Ortak, Başdenetçi

16 Mart 2012

İstanbul, TÜRKİYE

UYUM 2011 FAALİYET RAPORU 77

More magazines by this user
Similar magazines