Avrupa'da HBÖ Yaklaşımları-Proje Kilit Uzmanı Lewis Kerr

meb.gov.tr

Avrupa'da HBÖ Yaklaşımları-Proje Kilit Uzmanı Lewis Kerr

Lewis Kerr

Kilit Uzman 3: Politika ve Mevzuat

Avrupa’da HBÖ Yaklaşımları


Kilit Kavram

• Yetki Devri


• Yetki Devri

• Yetki devri, işlerin en küçük, en alt

düzey ya da en fazla adem-i

merkeziyete sahip otorite

tarafından yürütülmesini öngören

bir idari ilkedir.

• Üye devletler eğitimden ayrı ayrı

sorumludur.


• Lizbon Süreci

• HBÖ Politikaları

• HBÖ Stratejileri

• HBÖ Öncelikleri


• Lizbon Süreci’nin Hedefi

• Bir Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Alanı oluşturulması


• Strateji Unsurları

Kamu idaresinin tüm seviyelerinde

olduğu kadar eğitim hizmeti

verenler ve genel anlamda sivil

toplum arasında da ortaklıklar

kurulması.


• Strateji Unsurları

Bilgi toplumu kavramı kapsamında,

öğrenenlerin ve işgücü piyasasının

ihtiyaçlarının belirlenmesi.


• Strateji Unsurları

Kamu yatırımları ile özel

yatırımların artmasını ve yeni

yatırım modellerini teşvik ederek

yeterli kaynakları belirlemek.


• Strateji Unsurları

(Potansiyel) Öğrenicileri motive

etmek için bir öğrenme kültürü

yaratılması, katılım düzeylerinin

artırılması ve her yaşta öğrenme

ihtiyacının ortaya konulması.


• Strateji Unsurları

Değerlendirme ve kalite kontrol

mekanizmalarının kurulması.


• Stratejik Öncelikler

• Öğrenmeye değer verilmesi

• Bilgi ve rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin

güçlendirilmesi

• Öğrenmeye daha çok zaman ayrılması

• Öğrenme fırsatlarının öğrenenlere yaklaştırılması

• Herkese temel beceriler verilmesi

• Yenilikçi pedagoji araştırmalarının desteklenmesi


• Ortak Yaklaşımlar

• HBÖ için stratejiler geliştirilmesi

• Mevcut araçların AB standartlarıyla uyumlu hale

getirilmesi ya da bu araçların bulunmadıkları yerlerde

yeni araçlar hazırlanması

• Öğrenme programlarının işgücü piyasası ihtiyaçlarına

daha duyarlı hale gelmesi

• Sosyal ortakların HBÖ faaliyetlerine daha çok

katılması

• Dezavantajlı grupların hedef alınması

• Öğrenme birimleri – öğrenme çıktılarına

odaklanılması


• Yaklaşımda Görüş Ayrılıkları

• Yöneltici / Yöneltmesiz

• Hükümet tarafından yürütülen / Sosyal ortaklar

tarafından yürütülen

• Sosyal diyaloğun gücü


Birleşik Krallık Danimarka Güney Kore Macaristan Almanya Türkiye

Mevzuat Hiçbir yasa Ön MEÖ /

Sürekli MEÖ

HBÖ Ön MEÖ /

Sürekli MEÖ

Ön MEÖ /

Sürekli

MEÖ

Ön MEÖ /

Sürekli

MEÖ

Finans

Ön MEÖ:

Kamu Sürekli

MEÖ: Özel

Ön MEÖ:

Kamu

Sürekli MEÖ:

Kamu ve Özel

Kamu ve

Özel

Kamu

Ön MEÖ:

Kamu ve

Özel

Sürekli

MEÖ: Özel

Ön MEÖ:

Kamu

Sürekli

MEÖ:

Kamu ve

Özel

Strateji

Ortaklıklar Güçlü Güçlü Güçlü Zayıf Güçlü Orta

Rehberlik ve

Danışmanlık

Güçlü Güçlü Güçlü Zayıf Güçlü Zayıf

Katılım oranı 27.5% 27.4% 29.8% 3.9% 7.7% 1.7%

More magazines by this user
Similar magazines