Bakanlık Tanıtım - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı - Aile ve ...

aile.gov.tr

Bakanlık Tanıtım - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı - Aile ve ...

SOSYAL YARDIM


Sosyal Yardım


Sosyal Yardım


Sosyal Yardım

1 milyar 397 milyon TL gıda yardımı,

188 milyon TL barınma

15,5 milyon ton kömür yardımı!


Sosyal Konutlar


Sosyal Konutlar

Aile Destek Merkezleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da il ve ilçe merkezlerinde esas

itibarıyla kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik bir projedir. Proje çerçevesinde, yüksek

standartlı fiziki mekânlarda kadınlarımıza hobi kursları, beceri kursları, mesleki kurslar,

bilgilendirici-bilinç arttırıcı seminerler ve yoğun sosyal aktivitelerle (gezi, piknik, koro

çalışmaları vb.) zenginleştirilmiş programlar uygulanmaktadır. Temrinlik malzemelerin

karşılanması ve çocuklu kadınlarımızın hizmetine sunulan anasınıfı ve kreş imkânı

kadınlarımızın kurslara katılımını kolaylaştırıcı rol oynamaktadır.


Sosyal Konutlar

Proje Bakanlığımız Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 19 Temmuz Tarihinden bu

yana toplam 50 Aile Destek Merkezi projesinin desteklenmesine karar verilmiştir. Bazı

valilik ve kaymakamlıkların sağladığı ilave kaynaklar ile merkez sayısı 62 olmuştur. Süreç

tamamlandığında 12 tanesi il merkezleri 31 tanesi de ilçelerde olmak üzere 43 farklı

yerleşim biriminde 62 adet Aile Destek Merkezi açılmış olacaktır.

62 merkezin şu an 59’u faaliyette olup yaklaşık

12 bin kursiyere hizmet vermektedir. Projenin

bir yılı tamamlandığında bu sayının 60 ila 75 bin

olacağı öngörülmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Destek

Merkezleri projesi için 14 milyon TL kaynak

sağlanmıştır.


YOKSULLUK - İSTİHDAM

BAĞLANTISI


Yoksulluk – İstihdam Bağlantısı

21.755 kişinin istihdamı sağlandı!

İŞKUR ve SYGM yeni bir sistem geliştirerek “sosyal yardım başvurusu

yapan çalışabilir durumdaki kişileri İŞKUR veri tabanına kaydetmeye”

başlamıştır. Bu çerçevede Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce

1 milyon 88 bin kişinin İŞKUR kaydı yapılmış olup;

İŞKUR tarafından 21.755 kişi işe yerleştirilmiştir..


Gelir Getirici Proje Destekleri

Amacımız; vatandaşlarımızın kendi ayakları

üzerinde durabilmelerine yardımcı olmak.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerinden biri de Proje Destek Programıdır.

Bu programda vatandaşlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmelerine yardımcı olmak

temel amaçtır. Bu kapsamda dezavantajlı grupların rehabilitasyonlarına ve engellilere

yönelik projeleri, dezavantajlı kadınlara yönelik danışma merkezleri ve sığınma

evlerini, yaşlı ve hastaların evde bakımı ve sosyal marketleri desteklenmektedir.


Gelir Getirici Proje Destekleri

2002 yılında proje desteklerinin payı

toplam yardımlar içinde oranı sadece %1,6 iken,

bu oran 2011 yılında %15’ler seviyesine çıkarılmıştır.

2003-2012 döneminde toplam

18.080 gelir getirici projeden

89.369 ailenin faydalanması

sağlanmış, toplamda

404,3 Milyon TL

kaynak kullanılmıştır.


Gelir Getirici Proje Destekleri

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Proje destek programlarında kadınlara

yönelik pozitif ayrımcılık yapılarak

yoksulluk riski yüksek olan kadınların

desteklenmesi ile toplum hayatına “aktif”

ve “üretken” olarak katılımının sağlanması

hedeflenmektedir. Bu kapsamda;

• Vakıflara ayrılan yıllık proje kotalarının %30’u kadar ek kota, sadece kadınlara veya

ortakların yarıdan fazlasının kadın olduğu grup bazlı projelere ayrılmaktadır.

• Kadınların bireysel olarak desteklendiği projelerin veya ortakların yarıdan fazlasının

kadın olduğu grup bazlı projelerin geri ödeme döneminin son yılında yapılacak

değerlendirmelere göre başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemeleri hibe

edilmektedir.


Gelir Getirici Proje Destekleri

Tüm proje destekleri göz önüne alındığında ise;

27.059 projeden doğrudan ve dolaylı olarak

589 bin 996 vatandaşımız yararlanmış,

bu kapsamda 1 milyar 721 milyon 723 bin TL

kaynak aktarılmıştır.


Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri ve Sosyal Yardım Bilgi Sistemi

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen iki önemli proje olan

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri ve

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’dir.

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri ile Devletimiz tarafından yürütülen tüm sosyal

yardımları tek çatı altında toplamak, sosyal yardımlarla ilgili veri tabanlarını entegre

etmek, sosyal yardım başvurularını elektronik kanallar aracılığı ile yapılabilir hale

getirmek hedeflenmektedir. Bu çalışma veritabanları arasında bilgi paylaşımı,

kaynakların adil dağıtımı ve sosyal yardıma yönelik tüm faaliyetlerin bütüncül bir

biçimde gerçekleştirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Proje TÜBİTAK ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ise sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın

muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin ve tespit etmek

ve mükerrer yardımların önlenmesinin sağlanması açısından önemli bir projedir.


Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri ve Sosyal Yardım Bilgi Sistemi

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik

Düzenli Nakdi Sosyal Yardım Programı

ile bugüne kadar 239.376

kişiye ödeme yapılmıştır.


Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri ve Sosyal Yardım Bilgi Sistemi

• Hane bazlı yoksulluk tanımı getirildi

• 3294 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle

birlikte sosyal güvenlik kapsamında olmakla birlikte dönemsel olarak yoksulluk

riski taşıyan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 224.-TL’den

(net asgari ücretin 1/3’ü) az olan vatandaşlara,

3 Aralık 2012’den itibaren süreklilik arz etmeyen

çeşitli yardımlar yapılmaya başlanmıştır.


EĞİTİM ve SAĞLIK

YARDIMLARI


Eğitim ve Sağlık Yardımları

Şartlı Eğitim Programı ile ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarını düzenli olarak

okula göndermeleri şartıyla yardım yapılmaktadır. Bu ödemeler annelere

verilmektedir. 2003-2012 Döneminde yıllık ortalama 2 milyon öğrenciye

yapılan toplam şartlı eğitim yardımı miktarı

2 milyar 515 milyon TL’ye ulaşmıştır.


Eğitim ve Sağlık Yardımları

1 milyonun üzerinde çocuğumuz

Şartlı Sağlık Yardımından yararlandı.

Şartlı Sağlık Yardımından 1 milyonun üzerinde çocuk bu yardımlardan

faydalandırılmış ve 2003-2012 döneminde toplamda

946 milyon TL

bu yardımlar için kullanılmıştır.

Ayrıca doğumunu hastanede gerçekleştirilmesi halinde bir defaya

mahsus 70 TL ödeme yapılmaktadır. Gebe kontrollerini düzenli

olarak yaptıran kadınlara doğumdan önce aylık 30 TL, doğumdan

sonra iki kereye mahsus 30 TL yardımda bulunulmaktadır.


Eğitim ve Sağlık Yardımları

2003-2012 döneminde

sağlık alanında yaklaşık 78 bin vatandaşımızın ihtiyaçları için

925 milyon TL harcanmıştır.

1.300 engelli vatandaşımız için

17,6 milyon TL’lik kaynak kullanılmıştır.

Yıllık ortalama 1.300 engelli vatandaşımızın protez ve diğer gereçlere

yönelik ihtiyaçlarının karşılandığı engelli yardımları programında

17,6 milyon TL’lik kaynak kullanılmıştır.


Eğitim ve Sağlık Yardımları

Özel amaçlı yardımlarımız kapsamında

49 aşevi işletilmektedir.

Yıllık ortalama 35.000 vatandaşımızın günlük sıcak yemek yediği aşevleri için

2003-2012 döneminde 75 Milyon TL’lik kaynak kullanılmıştır.

Ayrıca afetlerden zarar gören vatandaşlarımız için aynı dönemde

61,9 Milyon TL’lik kaynak kullanılmıştır.


KADININ STATÜSÜ


Kadının Statüsü

Ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, kadına

yönelik şiddet tüm dünyada ve ülkemizde 21. yüzyıla

taşınan en önemli sorunlar arasında yer almaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesindeki Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,

kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla yaşamın tüm alanlarında kadınların

konumlarının güçlendirilmesi, tüm imkânlardan eşit bir şekilde yararlanmalarının sağlanması

ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının kamu politikalarının oluşturulmasında dikkate

alınması yönünde çalışmalar sürdürmektedir.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir devlet politikası haline gelmiş olduğunun önemli

göstergelerinden birisi; temel politika belgelerinde konuya ilişkin hedeflerin yer alması ve

özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan

politika belgelerinin uygulamaya konmuş olmasıdır.


Kadının Statüsü

Şiddete “0” Tolerans

2000’li yıllarda Anayasal düzenlemeler başta olmak üzere temel kanunlarda yapılan eşitlikçi

reformlarla, Türkiye’de tüm mevzuat, kadın erkek eşitliği ilkesini gözeten ve kadına yönelik

şiddete sıfır tolerans tanıyan bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un ve

“Kadına Yönelik Şiddetle ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Önleme konusunda Avrupa

Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)”nin yürürlüğe girmesi yasal alandaki altyapıyı

güçlendirdiğimizin ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bir üst seviyeye

taşıdığımızın en önemli göstergeleridir.


Kadının Statüsü

İstanbul Sözleşmesini imzalayan

ve onaylayan ilk ülke Türkiye’dir.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Kanun’da

İstanbul Sözleşmesi dikkate alınmıştır.

Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından

Bakanlığımızca Kanunun tanıtılması amacıyla

Nisan-Haziran 2012’de 16 ilde yaklaşık 6.500

kişinin katılımıyla seminerler düzenlenmiştir.

Kanunun uygulanması hakkında yönetmeliğin yürürlüğe

girmesine kadar olan dönemde, uygulamaya açıklık getirmesi

ve uygulayıcılara yol göstermesi amacıyla Nisan 2012

tarihinde bir genelge yayınlanmış, İlgili yönetmelik ise

18 Ocak 2013 tarihinde çıkarılmıştır


Kadının Statüsü

13 ilimize KOZA Şiddet Önleme

ve İzleme Merkezi kazandırdık.

Ayrıca 6284 sayılı Kanun ile pilot illerde kurulması öngörülen KOZA Şiddet Önleme

ve İzleme Merkezleri ile Elektronik Destek Sistemi çerçevesinde

venlik butonu pilot uygulamaları başlatılmıştır.

Bakanlık olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede oldukça önemli bir yapı olacak

KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, Kanun’un iki yıl içinde pilot illerde açılmasını

öngörülmüş olup, 13 ilimizde bu merkezlerin açılışını gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddetle

mücadelede kurumsal mekanizmaları geliştirmek konusunda önemli adımlar attık.

2011 yılı Haziran ayında Bakanlığa bağlı

48 kadın konukevi toplamda 1.014 kapasite

ile hizmet vermekteyken,

bu sayı bugün 84 konukevinde 2.151 kapasiteye ulaşmıştır.


KADIN İSTİHDAMI

ve GİRİŞİMCİLİĞİ


Kadın İstihdamı ve Girişimciliği

Sürdürülebilir kalkınmanın öznesi olan kadınların güçlendirilmesinde bir diğer

önemli boyutu kadınların istihdama katılımının artırılması, girişimciliğin

desteklenmesi ve kadın yoksulluğu ile mücadeledir.

Bugün ülkemizde TÜİK tarafından yayınlanan

en son verilere göre; 2012’de

kadınların işgücüne katılma oranı

% 29,5, istihdam oranı % 26,30’dur.

Kadın istihdamının önündeki yapısal, toplumsal ve diğer sorunların ortadan

kaldırılması için devlet tarafından çeşitli tedbirler alınmakta, teşvik ve destek

programları hayata geçirilmektedir.


Kadın İstihdamı ve Girişimciliği

6111 Sayılı Kanun ile kadınlara yeni istihdam

imkanlarının sağlanması amacıyla verilen

teşvikten faydalanan kadın

sayısı Eylül 2012 itibariyle 110.426’ya ulaşmıştır.

Diğer tarafından kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanan kredi

programlarında, kadınlara daha fazla miktarda kredi verilmesi; yürütülen mesleki

eğitim ve projelerde kadın katılımının fazla olmasına yönelik pozitif önlemler,

kadınların istihdama katılımlarını artırmayı hedefleyen diğer çalışmalardır.


Kadın İstihdamı ve Girişimciliği

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Halkbank arasında

kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla

“İlk Adım Kredisi Kefalet Desteği Protokolü”

imzalanmıştır.

İlk Adım Protokolü kapsamında kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına, mali evrak

şartı aramadan, kolay başvuru yapılabilecekleri, düşük faiz ve yüksek KGF kefalet

oranına sahip kredilerle destek sunulmaktadır. Krediye, kurmak istediği işle ilgili hiçbir

tecrübesi ya da eğitimi olmayan ev kadınlarından üniversiteden yeni mezun olmuş

kadınlara kadar geniş bir yelpazedeki girişimci adayları ve ticari faaliyeti devam eden

kadın girişimciler başvurabilmektedir.


Kadın İstihdamı ve Girişimciliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ile imzaladığımız Protokoller;

• Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

• İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması,

• Ev-eksenli çalışan kadınlara yönelik proje ve destek modellerin geliştirilmesi ve

özellikle şiddet mağduru kadınların sosyal yaşama katılımlarının sağlanması,

• İŞKUR’a erişiminin sağlanması,

• Organize Sanayi Bölgelerinde kreş sayısının artırılmasını amaçlamaktadır.

Kadın kooperatifçiliğinin artırılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

ile çalışmalarımız devam ediyor ve bu çalışma sayesinde kadın

kooperatiflerinin artırılması hedeflenmektedir.


Eğitim

KADIN - EĞİTİM

Temel eğitimde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmış;

2012-2013 öğretim yılı verilerine göre ilköğretimde net okullaşma oranı

erkek çocukları için % 98,88, kız çocukları için % 98,71 olarak gerçekleşmiştir.

İlköğretimde cinsiyetler arası fark binde ikiye gerilemiştir.

Temel eğitimdeki bu başarının diğer eğitim kademelerine yansıtılması amacıyla

özellikle son yıllarda bir yandan kampanya ve bilinç artırma çalışmaları sürdürülürken,

bir yandan da kız çocuklarına yönelik yurt ve burs imkânları artırılmaktadır.


Sağlık

KADIN - SAĞLIK

Sağlık alanında yapılan çalışmalarla anne-bebek ölüm oranı da düşürülmesidir.

Hamileliğe bağlı anne ölüm oranı

2015’te yüz binde 10’a 2023’te yüz binde 6’nın altına;

bebek ölüm oranı ise 2015’te binde 7’ye 2019’da binde 6’ya,

2023’te ise binde 5’in altına indirilecektir.


ERKEN YAŞTA EVLİLİK


Erken Yaşta Evlilik

Yine önemli bir konu olan erken yaştaki evlenmelerle ilgili

verilere baktığımızda 1950’li yıllarda 18 yaş altındaki erkeklerde

evlenme oranı %34,4, kadınlarda %65,8’dir.

Bu oranlar, toplumdaki eğitim, yasal düzenlemeler vb.

çalışmalar ile azalarak erkeklerde % 0,2’ye,

kadınlarda da %7,6 gerilemiştir.


Erken Yaşta Evlilik

Aile kurumuna verdiğimiz önem, aile kurumunu güçlü tutmamıza

katkı sağlayacak, eğitici, öğretici yayın ve programlarla

ailelerimizde farkındalık oluşturacak ve ailelerin sorun çözme

kapasitelerini artıracak faaliyetlerimiz artarak sürmektedir.


AİLE


Aile

HEDEFİMİZ

Aileyi, çözüm odaklı yaklaşımla yeni ihtiyaçlara göre,

yeni bir dille, yeniden anlamak ve anlatmak…

Toplumun temeli olan aile yapısında meydana

gelebilecek her türlü değişim topluma da

yansımaktadır. Bu nedenle, aile yapısının ve

değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin

sosyal refahının arttırılması, sosyal politikalarımızın

temelini oluşturmaktadır.

İnanıyoruz ki, içinde sevgi, saygı, empati, vicdan,

merhamet, hasılı insanlık olan bir aile, her türlü soruna

çözüm üretebilecek güçtedir.


Aile

Aileye yönelik eğitim faaliyetlerimizle;

sonuçları değil süreçleri yönetmeyi hedeflemekteyiz.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nın, Türk Belediyeler Birliği ile

yapılan protokolle ülke genelinde Bakanlığımız ve

belediyeler tarafından uygulanarak yaygınlaştırılması için

2.000 eğiticinin eğitimlerini tamamlıyoruz.


Aile

Anne ve babalar başta olmak üzere ailelere kendi içinde

sorun çözme kapasitesinin artırılmasını amaçlayan

Aile Eğitim Programı bir başka çalışmamızdır.


Aile

Boşanma sürecinde ve sonrasında çiftlerin ve çocuklarının

karşılaştığı sorunlar ve bunların çözümüne yönelik aile destek

ve aile danışmanlık hizmetleri ile ailelerin desteklenmesine

yönelik pilot uygulama çalışmalarını 5 ilde başlattık.

2013 yılında ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.


AİLE SOSYAL DESTEK

PROGRAMI (ASDEP)


Aile Sosyal Destek Programı (Asdep)

Müracaata dayalı hizmet sunumunun yanı sıra, arz odaklı hizmet anlayışı ile haneye

ve kişiye özel hizmet sunmak üzere Aile Sosyal Destek Programını başlattık.

ASDEP ile kişi ve ailelerin başvurusuna gerek kalmaksızın ihtiyaç

sahibinin ayağına gidilerek yerinde durum tespiti, bilgilendirme ve

yönlendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Sosyal hizmet ve yardıma ihtiyacı olan aile ve bireylerin hem bu hizmetlerden

yararlandırılması, hem de diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması, bu suretle

yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve refah seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

ASDEP ile durum tespiti yapılan ailelerden sosyal desteğe ihtiyacı olanların,

bulundukları durumdan daha iyi bir duruma getirilmesi esas olacaktır.

Ailenin sosyal hizmet ve sosyal yardım başta olmak üzere,

sağlık, eğitim, istihdam ihtiyaçları, ilgili kurum ve

kuruluşlarla koordinasyon içinde karşılanacaktır.


Aile Sosyal Destek Programı (Asdep)

Yeni hizmet anlayışımızla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza başvurusunu

beklemeden yardım ve hizmet ulaştırmayı hedefliyoruz.

Kırıkkale ve Karabük illerinde pilot uygulama çalışması tamamlanan

Programı, ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor.

Ülkemizde meydana gelen doğal afetler ve acil durumlarda psiko-sosyal destek

çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda Van’da 700 bin vatandaşımızı etkileyen depremlerin

ardından, afet sonrası psiko-sosyal destek çalışmaları ile Suriye’de yaşanmakta olan

iç karışıklıktan etkilenerek ülkemize gelen Suriye Arap Cumhuriyeti

vatandaşlarına yönelik psiko-sosyal destek çalışmaları gerçekleştirilmiştir.


Aile Sosyal Destek Programı (Asdep)

SOSYAL HİZMET MERKEZİ

Vatandaşımızın eğitim, sağlık, güvenlik hizmetleri gibi, sosyal hizmetlere

de ulaşımını kolaylaştırmak amacı ile daha yaygın bir hizmet ağı ile faaliyet

göstermek üzere gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını tek çatı altında

birleştiren Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM)’ni oluşturduk.

Ülke genelinde kurulacak 400’e yakın Sosyal Hizmet Merkezinin

açılmasıyla ilgili çalışmaları başlattık.


Aile Sosyal Destek Programı (Asdep)

Bir diğer önemli husus ise; önümüzdeki

20-30 yıl içinde nüfus yapımızda

meydana gelecek değişimdir.

Bugün, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüksekliği gelişmiş ülkeler için önemli bir sorundur.

İstatistikler bizlere yakın vadede genç nüfusta bir sorun olmadığını söylese de;

nüfus artışının durağana geçtiği ülkemizde, uzun vadede sağlıklı politikalar üretilmesi zorunludur.

Bu nedenle aile kurumunun devamlılığını sağlamak, boşanmaları en aza indirmek ve sürdürülebilir

nüfusu sağlamak politikamız açısından büyük bir önem taşıyor.

Uzun vadede yaşlanmaya başlayacağı öngörülen Türkiye nüfusu için,

süreci tersine çevirme şansı çok zor olacaktır.

Bu nedenle Hükümetimizin nüfus politikasındaki hassasiyetini bu

noktadan değerlendirmek gerekir.


ENGELLİ ve YAŞLI

HİZMETLERİ


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Engellilerimize ve yaşlılarımıza yönelik politikaların geliştirilmesi ve

bakım hizmetlerinin verilmesi amacıyla sosyal devlet ilkesinin bir

gereği olarak Bakanlığımız bünyesinde Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri

Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

YAŞLI HİZMETLERİ

65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranı

2011 yılı sonu itibari ile

%7,34 iken, 2050 yılında

%20’yi bulması beklenmektedir.

%20!

Doğurganlığın azalması ve daha iyi yaşam şartlarının oluşması ile birlikte

yetişkin nüfus yaşlanmakta ve yaşlanan bir ülke konumuna gelmekteyiz.

Yaşlanma ile ilgili bu veriler dikkate alınarak, yaşlılarımızın her türlü engel,

ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin

biçimde katılmalarını sağlamak üzere; “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve

Yaşlanma Ulusal Eylem Planı” Uygulama Programını hazırlanmaktadır.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Bakım hizmetlerimizi öncelikle engelli ve yaşlıları

sosyal çevrelerinden koparmadan aileleri yanında desteklemek,

Bu imkân bulunmadığı takdirde

ev sıcaklığı olan ortamlarda bakım hizmeti vermek,

Bu imkânın da bulunmadığı hallerde ihtisaslaşmış ve düşük kapasiteli

bakım merkezlerinde hizmet vermek bakış açısıyla planlıyoruz.

HUZUR EVLERİ

Ülkemizin dört bir yanına yayılmış huzurevlerimizde sosyal güvencesi olan ya da

olmayan yaşlılarımıza hizmet veriyoruz. 2002 yılında 63 Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve

Rehabilitasyon Merkezlerimizde 4.952 yaşlıya hizmet verilirken Ekim 2012 itibariyle

106 huzurevinde ve 1 yaşlı yaşam evinde toplam 10.832 yaşlımız hizmet almaktadır.

Belediyeler, diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişiler, dernekler, vakıfar ve azınlıkların

işlettiği 188 huzurevinde de 8.936 yaşlıya kurumsal bakım hizmeti sunulmaktadır.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Evde yaşama destek, Gündüzlü Bakım,

Gündüzlü Dayanışma Hizmetleri!

Yaşlılarımıza yönelik yeni hizmet modellerimizden olan evde yaşama

destek, gündüzlü bakım ve gündüzlü dayanışma hizmetlerinin

sunulduğu Yaşlı Hizmet Merkezlerimizde yalnız yaşayan,

ailesinin yanında kalan ve Huzurevini tercih etmeyen yaşlılarımıza

yönelik olarak ya da Alzheimer gibi rahatsızlıklar nedeniyle evde bakımın

daha faydalı olduğu durumlarda da özel bakım gerektiren yaşlılarımızın da

bakımını sağlamaya yönelik uygulamaları yaygınlaştırıyruz.

2013 yılında 1.581 kapasiteli 16 huzurevinin hizmete açılması

planlanmakta olup, amacımız 2013 yılı sonu itibari ile toplam 13.393 kapasiteli

121 huzurevi sayısına ulaşmaktır.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

ENGELLİ HİZMETLERİ

Evde bakım hizmetlerinden 2007 yılı sonunda 30.638 kişi yararlanırken

2012 Ekim ayı itibariyle bu sayı 395.821’e ulaşmıştır.

Engelli vatandaşlarımız açısından reform niteliği taşıyan Evde Bakım Ücreti uygulamasına

2007’de başladık. Bakıma muhtaç engellilerimizin akrabası tarafından evde

bakımı karşılığında, engellimize bakan kişiye bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme

yapıyoruz. Böylece engellilerimiz ailelerinin yanında sağlıklı, huzurlu veven içinde

yaşamlarını sürdürüyorlar. Evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlarımız isterlerse

bakım ücretlerini devletten alarak özel bakım merkezlerinde yatılı bakımı tercih

edebiliyor. Bu kuruluşlara her bir engelli için aylık iki net asgari ücret miktarı kadar

ödeme yapıyoruz.

Bu kapsamda Ekim 2012 itibariyle 147 Özel Bakım Merkezinde

9.104 engellimizin bakım ücretlerini karşılıyoruz.

Bu uygulamalar ile resmi kurum bakımına olan talebin azalması ve engelliye aile

ortamında bakılması hedefenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 2002 yılında 2.647

engelli kurum bakımı için sıra beklerken şu anda bakım için sıra bekleyen engelli

bulunmamaktadır.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

YATILI HİZMETLER

Engellilerimize temel bakım hizmetlerinin yanı sıra sportif etkinlikler, sanatsal ve

kültürel aktiviteler ve sosyal faaliyetler de sunulmaktadır.

2002 yılında 21 Bakım ve Rehabilitasyon

Merkezi’nde 1.843 engellimize hizmet verilirken Ekim

2012 itibariyle 92 merkezde 5.065

engellimize yatılı hizmet sunulmaktadır.

Engellilerimize hizmet sunan resmî kuruluşların fziki

şartlarının iyileştirilmesine yönelik olarak Engelsiz

Yaşam Merkezleri oluşturduk. Engellilerimizin

tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleri ile rahatça

dolaşabilecekleri üçer kişilik 4 yatak odası olan

toplam 12 kişilik müstakil, tek katlı ve bahçeli

evlerde bakımını yapıyoruz.

2012’de 22 Engelsiz Yaşam Evi açtık,

bugün 146 Yaşam Evimiz var.

2012 yılı sonuna kadar 15 Evi daha hizmete sokmayı planlıyoruz.

2013 yılı içinde de 40 Yaşam Evi açmayı planlıyoruz.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

UMUT EVLERİ

Bir diğer modelimiz Umut Evleri, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engellilerimizi

toplu yaşamın getirdiği olumsuzluklardan korumak ve toplumsal hayata katılımlarını

arttırmak amacı doğrultusunda geliştirildi. Engellilerimiz bir apartman dairesinde ya da

müstakil bir evde diğer komşuları ile birlikte yaşamlarını sürdürüyorlar.

Ekim 2012 itibariyle 14 Umut Evi hizmet sunuyor, yıl sonuna kadar 4 Umut

Evini hizmete sokmayı planlıyoruz. 2013 yılında bu hizmeti yurt çapında

yaygınlaştıracağız.

Engelli çocuklarımızı kendine yeter düzeye getirmek için hem bu çocuklarımıza hem

de ailelerine hizmet sunan 7 Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezinde Ağustos

2012 tarihi itibariyle 475 engellimize ve ailelerine gündüzlü bakım, rehabilitasyon ve

danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

UMUT EVİ


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Engelli ailelerinin hastalık, ölüm, düğün ve seyahat gibi nedenlerle ihtiyaç

duydukları kısa süreli bakım ihtiyaçlarını gidermek üzere resmi bakım

ve rehabilitasyon merkezlerimizde yıl içinde otuz güne kadar ücretsiz olarak

Geçici ve Misafir olarak bakım hizmeti veriyoruz.

Ailelerimizi rahatlatmak için, evinde ailesi tarafından bakılan ancak evde bakım ücreti veya

kurumsal bakım hizmeti gibi hizmetlerimizden yararlanmayan bakıma muhtaç engellilere

yönelik olarak, kuruluşlarımızdan görevlendirilecek bakıcı personel tarafından verilen

evde bakıma destek hizmetini de yaygınlaştırıyoruz.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

2022 MAAŞI

Yapılan mevzuat düzenlemeleri, yürütülen projeler ve politikalarla engelli vatandaşlarımızın

hayatlarına somut bir şekilde yansıyan sonuçlarını rakamlarla ifade etmek istiyorum:

2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alanların sayısı 2002 yılı sonunda 1.008.846 iken, 2012

yılı Eylül ayı itibariyle maaştan yararlanan kişi sayısı 1 Milyon 232 Bin 972 olmuştur.

2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alanlara ödenen toplam tutar 2002 yılında 311 Milyon

TL iken 2012 Ocak-Eylül döneminde 2 Milyar 184 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

ENGELLİLERİN İSTİHDAMI

Kamu kurumları ile özel sektörde istihdam edilen özürlü işçi sayısı 2002 yılı sonunda 10.883

iken, 2011 yılı Eylül ayı itibariyle 30.020 özürlü birey kamu kurumlarında ve özel sektörde

işçi olarak istihdam edilmiştir.

2002 yılında kontenjan kapsamında 5.777 engelli memur istihdam edilirken sayı yeni

yerleştirmelerle birlikte bu sayı 25.000’i aşmıştır.

Resmi özel eğitim kurumlarına devam eden engelli öğrencilere evlerinden okullarına ücretsiz

taşıma hizmeti verilmektedir.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

ENGELLİ MEMUR SEÇME SINAVI (ÖMSS)

Hem ülke ekonomisine katkısı hem de engellilerimizin toplumsal

hayata tam ve etkin katılımı açısından değerlendirdiğimiz

istihdam 2012’nin öncelikli gündemlerinden biri olmuştur.

ÖMSS yöntemi, felsefesi ve sonuçları itibarıyle dünyada bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Sınav, soruların hazırlanmasından sınav süresinin belirlenmesine, sınav salonlarının dizaynına

kadar adayların engel gruplarını dikkate alarak ve adayların durumuna özel tedbirler alınarak

gerçekleştirilmiştir. Sınav, Devlet Personel Başkanlığı, ÖSYM, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Valilikler ve Belediyeler başta olmak

üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların başarılı koordinasyonu ile sorunsuz bir şekilde

gerçekleştirildi.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

60.375 adayın başvurusu İl Müdürlüklerimizde alındı. Kura için 65.800 engelli için İl

Müdürlüklerimizce Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlendi. Sınavın yürütülmesinde

41.756 personel görev aldı. ÖMSS 29 Nisan 2012 tarihinde 81 il merkezinde, 968 sınav

binasında ve 12.128 sınav salonunda sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Sınavda

personellerimiz refakatçi olarak görevlendirildi. Tekerlekli sandalye kullanan adaylar talep

halinde evlerinden sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Sınavın aday başına 100 TL olan ücretinin 75 TLsi

Bakanlığımızca karşılandı ve toplamda 4.500.000 TL ödendi.

Sınav sonuçlarıyla 2.174 ortaöğretim, 1.093 ön lisans ve 999 lisans mezunu aday

tercihleri doğrultusunda yerleştirildi. Engelli kontenjanlarının tümünün en kısa

zamanda doldurulması amacına yönelik kararlılığımızı 2013 yılında da sürdüreceğiz.

Diğer taraftan, kamuda ve özel sektörde istihdamında zorluk yaşanan, kendi işini

kurmak konusunda da sıkıntı yaşayacak nitelikteki engellilerimizin istihdamına yönelik

olarak, Korumalı İş Yerlerine ilişkin mevzuatın revizyonuna ilişkin

çalışmalara da devam etmektedir.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

ÖMSS YERLEŞTİRMELER

9 Ağustos 2012 yılında sınav sonucuna göre 6.758 engelli aday kadrolara

yerleştirilmiştir. Yerleştirilen bu kadrolarım % 50,9 ‘u ortaöğretim, %25,7’si

önlisans ve % 23,5’i lisans mezunudur.

14 Mart 2013 tarihinde yapılan yerleştirme ile ÖMSS puanı ile başvuran

5.335 engelli aday açılan kadrolara yerleştirilmiştir. ÖMSS puanına göre

yerleştirmesi gerçekleştirilen kişilerin eğitim durumlarına bakıldığında yaklaşık %

51 ‘i orta öğretim, % 26’sı ön lisans ve %24’ü lisans mezunudur.

Toplamda 2012-2013 ÖMSS ve Kura için

126.175 kişi başvuruda bulunmuş olup,

13.867 kadro açılmıştır ve

11.171 kişi açılan kadrolara yerleştirilmiştir.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

ULAŞILABİLİRLİK

Yapılı çevrede ve hizmetlerde ulaşılabilirlik düzeyinin standart bir biçimde

belirlenmesi için Açık Alanlar ve Binalar Tespit Formları hizmete sokuldu.

Standartların geliştirilmesi ve mevcut standartların revizyonu için TSE ile işbirliği

içinde çalışılmıştır.

Ulaşılabilirlik konusunda bilgi ve bilinç düzeyini

artırmak ve standartların uygulamaya dönüşmesini

sağlamak için, yerel yönetimlerin üst düzey

yöneticileri ve teknik elemanları için Türkiye

Belediyeler Birliği işbirliği ile yurt genelinde 15

adet geniş katılımlı Bölgesel Paylaşım Toplantısı

düzenlenmiştir.

Ulaşılabilirlik Bilgilendirme

Toplantıları kapsamında

6.000’den fazla üst yönetici ve teknik

personele bilgilendirme yapılmıştır.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

2012 yılında 6353 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle ulaşılabilirlikte etkin

bir denetim ve izleme mekanizmasının kurularak uygulamaların daha

hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu değişiklikle,

ulaşılabilirlik düzenlemelerinin yerine getirilmesi için;

Öngörülen sürenin 1 yıl uzatılması,

Standartların uygulanmasının izlenmesi ve denetiminin illerde Aile ve Sosyal

Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlıkları ile engelliler ile ilgili konfederasyonların temsilcilerinden

oluşan komisyonlarca yapılması, Öngörülen süre içinde yükümlülüklerini

yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanması, İdari para cezalarının

ulaşılabilirlikle ilgili çalışmalarda kullanılması hükme bağlanmıştır.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan Ulaşılabilirlik Destek

Projesi (UDEP) ile, farklı kentsel kullanımları içeren pilot alanlar için bilimsel ölçütlere

ve TSE standartlarına uygun projelerin 7 ilde valilikler aracılığı ile desteklenmesi ve

ulaşılabilirliğin kent ve ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nde ve diğer

insan hakları belgelerinde “özürlü” ibaresi yerine “engelli” ibaresi tercih edilmektedir. Bu

nedenle tüm kanun ve kanun hükmünde kararnameleri tarıyarak mevzuatta yer alan

bu ibarelerin “engelli” ibaresiyle değiştirilmesine yönelik tasarımızı Başbakanlığa

iletilmiştir.

Orta ve Doğu Karadenizdeki 11 ilde, engellilerle ilgili duyarlılık

ve farkındalığın geliştirilmesine ve engelliliğin önlenmesine

katkıda bulunmayı amaçlayan ÖDES çerçevesinde,

2011 yılında 158 projeden finansmanı uygun bulunan 33’ü

için valiliklere kaynak aktardık.

ÖDES için ayrılan kaynağı 2012 yılında iki katına çıkardık.

Şu an projeler değerlendiriliyor.

ÖDES Programına 2013 yılında da devam edilecektir.


ÇOCUK HİZMETLERİ


Çocuk Hizmetleri

Bakanlığımızın kurulmasıyla çocuklara yönelik hizmetler

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altına toplanmıştır.

Bakanlığımız, bir taraftan korunma ve bakım ihtiyacı olan ve

mahkemelerce haklarında korunma veya tedbir kararı verilen

0-18 yaş grubunda bulunan ve gerektiğinde 25 yaşına kadar

kararları uzatılabilen çocukların; korunması, bakımı, eğitimi,

bir iş ve meslek sahibi yapılarak topluma yararlı bireyler haline

getirilmeleri ile ilgili hizmetleri sunarken, bir taraftan da 0-18

yaş grubunda yer alan yaklaşık 24 milyon çocuğa da hizmet

götürmek ve politika üretmekten sorumlu hale gelmiştir.

Çocuk haklarına yönelik çalışmaların uyumlu olarak ele alınabilmesi,

eşgüdüm ve denetim faaliyetlerini merkezi ve yerel düzeyde güçlendirilmesi

için Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

Kurulun ilk yaptığı çalışma Çocuk Haklarının ulusal strateji haline getirilmesi

olmuştur.


Çocuk Hizmetleri

Çocuk Hakları Sözleşmesine İlişkin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

koordinatörlüğünde; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve

sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile hazırlanan birleştirilmiş ikinci ve üçüncü periyodik

raporumuz BM Çocuk Hakları Komitesi’nin 60. Oturumunda 1 Haziran 2012 tarihinde

Cenevre’ de ele alınmıştır. Oturumda söz alan komite üyeleri tarafından Türkiye’de

çocuk hakları konusundaki gelişmelerin takdir edildiği memnuniyetle ifade edilmiştir.

Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek uygulaması ile 2005

yılından bu yana ekonomik yoksulluk içindeki çocukların

aileleri yanında desteklenmelerine öncelik verilmektedir.

Gerekli koşullar sağlandığında çocukların yetişebileceği en uygun ortam,

kendi öz ailelerinin yanıdır. Bu nedenle daha önce ekonomik nedenlerle kurum

koruması altına alınan çocuklar aileleri yanına döndürülmüş; çocuklar kendi öz aileleri

yanında gerekli şartlar sağlanarak desteklenmeye başlanmıştır.


Çocuk Hizmetleri

AİLE YANINDA DESTEK

Çocuğuna maddi nedenlerden dolayı bakamayan ailelere verilen ekonomik

destek 2002 yılında toplam 12.075 kişi iken Ekim 2012 itibariyle 36.352

kişiye ulaşmıştır. Kişi başına yapılan ödeme miktarı da 2002 yılından

2012’e değin 62 TL’den 501 TL’ye çıkarılmıştır.

Bununla birlikte Ekim 2012 tarihi

Itibariyle 8.712 çocuk ailesi

yanına döndürülmüş, aileler ekonomik

ve sosyal olarak desteklenmiştir.


Çocuk Hizmetleri

ÇOCUK EVİ

Bakanlığımızın korunmaya muhtaç çocuklar için

temel hizmet politikası; kuruluş bakımında bulunan çocukların;

• Öncelikle ailesi yanına döndürülmesi,

• Evlat edinme, koruyucu aile hizmetinden yararlandırılması,

• Bunun mümkün olmadığı durumlarda çocuk evine ve sevgi evine

yerleştirilmesidir.

Aile yanında bakımın mümkün olmadığı durumlarda kuruluş bakımı

son seçenek olarak zorunlu hale geliyor. Ancak bu konuda da çağdaş

dönüşümler söz konusu olmaktadır. Örneğin; 5-6 çocuğun ev sıcaklığını

hissedebilecekleri, toplum içinde ve toplumsal hayatı yaşayarak

öğrenebilecekleri ev ortamının oluşturulduğu yapılarda

bir arada kaldıkları Çocuk Evleri uygulamamız mevcuttur.


Çocuk Hizmetleri

2014 yılı sonuna kadar koğuş tipi bakımdan ev ortamında bakıma,

kuruluş tipi bakımdan aile yanında bakıma geçilmiş olacaktır.

Söz konusu dönüşüm; Çocuk Hakları Sözleşmesinde ifadesini bulan

“Çocuğun Üstün Yararı” ilkesinin de bir gereğidir.


Çocuk Hizmetleri

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün

korunmaya muhtaç çocuklar için temel hizmet politikası;

• Çocukların kuruluş bakımına alınmadan aile odaklı hizmet modellerinden

yararlandırılması,

• Kuruluş bakımında bulunan çocukların ise; öncelikle ailesi yanına

döndürülmesi, evlat edinme, koruyucu aile hizmetinden yararlandırılması,

bunun mümkün olmadığı durumlarda çocuk evine ve sevgi evine

yerleştirilmesidir.


Çocuk Hizmetleri

Kuruluş Hizmet Dönüşümüne İlişkin Hedefimiz;

• Kuruluşlarımızda fiilen bakılan çocuklardan uygun olanların aile odaklı

hizmetlerden yararlandırılması,

• Suça sürüklenen ve suç mağduru çocukların durumuna uygun hizmet

modellerinden faydalandırılması,

• Kuruluşlarımızın yeni hizmet modeli olan sevgi evleri ve çocuk evlerine

dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda ülke genelindeki kuruluşların 2011-

2013 hizmet dönüşüm

hedef tablosu aşağıda verilmektedir.


Çocuk Hizmetleri

KURULUŞ HİZMET DÖNÜŞÜM TABLOSU (2011-2013)

2011A çılan Ev Tipi Kurulu

KURULU SAYILARI

Hizmeti

Dönü türülen

2013 (Nisan)

Sevgi Evleri 36 96 15 0

Çocuk Evleri 448 324 772

ÇY-YY 142 23 119

2011

Hizmet

Dönü üm Oranı

ÇOCUK SAYILARI

Sevgi Evi/Çocuk

Evine Nakledilen

2013 (Nisan)

Hizmet

Dönü üm Oranı

Sevgi Evleri 3004 22% 328 31322 4%

Çocuk Evleri 2494 18% 1220 37142 8%

Ara Toplam 5498 40% 1548 68465 2%

ÇY-YY 8066 60% 62534 8%

TOPLAM 13564 13099

Koruyucu Aile1 183 21738 3%


EĞİTİM


Eğitim

Gençlerimizin geleceği açısından hayati önem taşıyan konulardan biri de

akademik başarı ve üniversite öğrenimidir. 2012 ÖSYS yerleştirme sonuçlarına

göre Kurum koruması altında olan ve Lisans yerleştirme sınavına giren 363

gencimizden 238’i Yüksek Öğrenim Programlarına girmeye hak kazanmıştır.

Diğer bir deyişle gençlerimizin %66’sı bir Yüksek Öğrenim Programına

yerleşmiştir. Son beş yılda 1.308 gencimiz üniversiteli olmuştur.


Eğitim

ÖZEL OKUL DESTEĞİ

Kurum bakımındaki çocuklarımızın akademik başarılarını arttırabilmek için Milli

Eğitim Bakanlığı ile protokol yapılmış ve ilk defa ücretsiz olarak özel okullara

gitmelerinin yolu açılmıştır.

Bu çerçevede;

2011-2012 eğitim öğretim döneminde 157 çocuk,

2012-2013 eğitim öğretim yılında ise bu oran

yüzde 125 artırılarak 358 çocuğumuz özel okullara yerleştirilmiştir.

Bu oranın arttırılması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Ayrıca 219 çocuğumuz SBS’de başarılı olarak

Anadolu ve Fen Liselerine yerleşmişlerdir.


DİĞER ÇALIŞMALAR


Diğer Çalışmalar

2011-2012 yıllarında yapılan

diğer önemli çalışmalar şunlardır:

• Çocuk hizmetlerine ilişkin strateji oluşturulmuş ve uygulanmaya

başlanmıştır.

• Koruyucu ve önleyici politikalar birinci öncelik haline getirilmiştir.

• “Yeni Anayasa Çalışmasında Çocuk Görüşü Çalıştayı” yapılarak

TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

• Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik etkin mücadele

verilmektedir.


Diğer Çalışmalar

2013 yılında Gerçekleştirilmesi planlanan

projeler ise şunlardır:

• Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sistemi (ÇETUS) Projesi

• Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

• Çocuklar için Adalet Projesi

• Suç Mağduru Olan Çocukların ifade ve beyanlarının “Tek Bir

Merkezde”her türlü travma ve örselenmeye karşı gerekli önlemlerin

alınmasına yönelik ÇİM lerin oluşturulma süreci Bakanlığımızca

desteklenmiş, yaygınlaştırılma çalışmaları Sağlık Bakanlığınca

yürütülmektedir.

• Çocuğun yararının üstün tutulduğu; bireyin, ailenin, toplumun ve

Devletin tam katılımına dayalı “Çocuk Hakları Kültürü” temelinde

çocuk ombudsmanlığı sistemini de içeren “Kamu Denetçiliği Kurumu”

yasallaşmıştır.


ŞEHİT YAKINLARI

ve GAZİLER


Şehit Yakınları ve Gaziler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesinde şehitlerimizin

hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet

ve mahrumiyetten korunması amacıyla;

Ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek,

Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini

yürütmek üzere

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

oluşturulmuştur.

43 Ayrı mevzuatta düzenlenen Şehit Yakınları ve Gaziler ile ilgili düzenlemeler incelenmiş, mevcut

aksaklıkların giderilmeye çalışıldığı ve yeni hakların getirildiği 26 maddelik kanun teklif Aile ve Sosyal

Politikalar bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklarla birlikte hazırlanmış olup, TBMM’de grubu

bulunan tüm partilerin uzlaşısı ile 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 12.07.2012 tarihinde kanunlaşmıştır.


Şehit Yakınları ve Gaziler

Kabul edilen Kanunla;

• Şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkı birden ikiye çıkarılmıştır.

• Şehit olan er ve erbaşların anne ve babalarına aylık bağlanmasında aranan malullük ve muhtaçlık şartı

kaldırılmış, aylıkları asgari ücretin net tutarında bir alt taban getirilmiştir.

• Şehit veya gazi olmuş er ve erbaşların kendilerine veya yakınlarına aylık bağlanırken eğitim durumuna

bakılmaksızın üniversite mezunu gibi aylık bağlanmıştır.

• 6353 sayılı yasa ile şehit yakınları ve gaziler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfarından yardım

yapılabilmesi sağlanmıştır.

• Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak derecede ağır malul olan gazilerimize sağlanan

bakım desteğinin köy korucuları ile sivil vatandaşlara da verilmesi sağlanmış olup, bu destek asgari ücretin

net tutarının iki katına çıkarılmıştır.

• Terörle eylemlerinin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinde etkin rolünden

ötürü hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımızın yakınlarına, sakat kalanların kendilerine iş hakkı sağlanmıştır.

• Terör eylemleri sebebiyle veya terörle mücadele esnasında malul olan sivillerin kendilerine, hayatını kaybeden

sivillerin yakınlarına aylık bağlanmıştır.

Uygulamanın nasıl gerçekleştirileceği konusunda yönetmeliK 11 Aralık’ta yürürlüğe girmiştir.

Yurt içinde Sarıkamış şehitliği ve anma alanı ile Gazi evi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca

yurt dışında Myanmar’da Meikthila ve Thayet şehirlerinde bulunan şehitliklerin bakım ve

onarımı yapılmaktadır.


Şehit Yakınları ve Gaziler

YENİ HAKLAR

İSTİHDAM HAKKI KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu vevenlik görevlilerinden

hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam hakkı sağlanacaktır.

Ayrıca, vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını

kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara bir istihdam hakkı sağlanacaktır.

TERÖR MAĞDURU SİVİL VATANDAŞLARA İSTİHDAM VE MAAŞ HAKKI

Ayrıca bunlardan sosyal güvencesi olanların da maaş hakkından yararlanmasına imkan

sağlanacaktır. Terör mağduru sivil vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya

malul olanlara bir istihdam hakkı verilmesi sağlanacaktır.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

Vazife ve harp malulü kapsamında olup faizsiz konut kredisinden yararlanamayanlara

da bu imkân sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede hak sahipleri 73.000 TL yirmi yıl vadeli

faizsiz konut kredisi kullanabileceklerdir.

More magazines by this user
Similar magazines