Views
4 years ago

solungaç ağları

solungaç ağları

SOLUNGAÇ AĞLARI

SOLUNGAÇ AĞLARI Uzunluk ve yükseklikleri avlanacak balığın cinsine göre değişir. Mantar yakaya 4-5 donamda bir mantar, kurşun yakaya da yine 4-5 donamda bir kurşun takılır.

Solungaç Ağlarının Çalışma Prensibi Balık ağı önceden görmez ya da öyle yerleştirilmiştir ki balığı tuzağa düşürür. Ağın gözleri geniş bir şekilde açık durur. Balık ağa yaklaştığında gözlerden birisine kafasını sokar. Balık gözden kurtulmak için kafasını çektiğinde balığın solungaçları ve yüzgeçleri göze takılır. Balıklar çıkarılıp alınıncaya kadar da ağda takılı kalır.

Meyve Ağaçlarında Budama - Samsun Tarım İl Müdürlüğü
Yerleşke Ağlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ile 802.1 ... - Ulakbim
Dyo Boya'nın 86 Yıllık Tarihinden Satırbaşları
MEKSİKA - Seçim sonuçları ve Oaxaca direnişi ... - Arşiv - YDİ Çağrı
Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetiminde İnfeksiyon ... - Klimik
İklimlendirme Sistemlerine Yapay Sinir Ağları Uygulanarak ... - jestech
İkili Ağaç Yapıları (Binary Tree Structures)
Bilgisayar Ağlarında Güvenlik Politikalarının Uygulanması
nivelman ağlarında uyuşumsuz noktalamn belirlenmesi - Harita ve ...
Lojistik Regresyon ile Bilgisayar Ağlarında Anomali Tespiti
Migren ve Gerilim Tipi Başağrılarında Ağrı ve Sosyoekonomik ...
jeodezik gps deformasyon ağlarının skaler amaç fonksiyonları ve
turizm talebinin yapay sinir ağları ile tahmini ve zaman serisi ...
Müşteri Memnuniyeti Tahmininde Yapay Sinir Ağları, Lojistik
Döviz Kuru Tahmininde Parasal Model ve Yapay Sinir Ağları ...
Erişim Ağlarında WIMAX'ın Optik Ağlarla Kullanımı - Akademik ...
08 Ağustos 2011 - 22 Ağustos 2011 ilan sonuçları - ERÜ Personel ...
üre ağları illi arkı zun evreli elişme lanı Halkın atılımı oplantıları ...
Veri İletişimi Dersi Final Sınavı Cevapları 1-) Virtual circuit ağları ...
Küresel Ticarette Üretim Ağlarının Rolü, Ekonomik Kriz ve ... - EAF
IP Çokluortam Ağlarına Genel Bir Bakış ve Hareketlilik Yönetimi
Bel ağrıları - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ağustos 2009 Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Birinci Sınıf ...
Ağustos 2009 İdarî Yargı Hâkimlerine Ait Birinci Sınıf Olma Sonuçları
Ege Bölgesindeki Toprak Sıcaklıklarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi
Kablosuz Yerel Alan Ağlarında Güncel Gelişmeler: IEEE 802.11ac ...
tedarik zinciri yönetiminde dağıtım ağlarının tasarımı ve optimizasyonu
Alcatel-Lucent Veri Ağları ve Güvenlik Çözümleri Adil Can
deprem tehlike ve risk çalışmalarında sismolojik gözlem ağlarının ...