Soest ve Çevresindeki Okullarda Köken Dil Dersleri - Zuhause im ...

zuhause.im.kreis.soest.de

Soest ve Çevresindeki Okullarda Köken Dil Dersleri - Zuhause im ...

Soest ve Çevresindeki Okullarda

Köken Dil Dersleri

Türkisch


Herausgeber:

KREIS

SOEST

Hoher Weg 1-3 59494 Soest

Erdgeschoss, Raum: E182 – E184

Telefon: 0 29 21 30-0

Telefax: 0 29 21 30-3493

E-Mail: integrationszentrum@kreis-soest.de

www.zuhause-im-kreis-soest.de

www.kreis-soest.de

Weitere Informationen finden Sie in dem Erlass „Unterricht für Schülerinnen und Schüler

mit Zuwanderungsgeschichte, insbesondere im Bereich der Sprachen“ des Ministeriums

für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (BASS 13 – 63 Nr. 3) unter

www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Erlasse/Herkunftssprache.pdf.


Değerli ebeveynler,

değerli veliler,

Bu broşür ile sizi Soest Bölgesinde gelinen ülkenin dilindeki

dersler hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Bu sayede

olası sorularınızın bir kısmını yanıtlayabilmeyi umut ediyoruz.

Burada yer verilen soruların dışında sorularınız

olduğunda bu broşürde belirtilen iletişim görevlilerine

başvurabilirsiniz.

Ihr Kommunales

Integrationszentrum Kreis Soest


Gelinen ülkenin dilinde ders ne demektir?

Gelinen ülkenin dilinde derslerde göçmen ailesi çocuklarına anavatanlarında

konuşulan resmi dilde eğitim verilir. Bu dersler normal dersleri tamamlayıcı

özelliktedir. Bu derslere katılım mecburi değildir. Kayıt yapıldıktan sonra derslere

düzenli olarak katılım mecburidir.

Gelinen ülkenin dilinde derslere kimler katılabilir?

Gelinen ülkenin dilinde derslere katılım için gerekli olan dil koşullarını yerine

getiren, 1. sınıftan 10. sınıfa kadar tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Bu derslere

katılmak isteyen öğrencilerin hangi ülke vatandaşlığına sahip olduklarının

önemi yoktur.

Gelinen ülkenin dilinde dersi kim vermektedir?

Gelinen ülkenin dilinde ders veren öğretmenlerimizin hepsi bu dili anadilleri

olarak kullanmaktadırlar ve kısmen yabancı ülke vatandaşı kısmen de Alman

vatandaşıdırlar. Bu öğretmenler gelinen ülkenin dilinde ders verme yetkisi

almışlardır. Öğretmenlerimizin çoğu gelmiş oldukları ülkelerde geçerli olan

eğitim yasalarına uygun eğitmenlik eğitimi almışlardır. Ve geldikleri ülkenin

çalışanı durumundadırlar.

Hangi diller gelinen ülkenin dilinde ders kapsamındadır?

Soest bölgesinde şu an İtalyanca,

İspanyolca, Portekizce, Sırpça, Yunanca, Türkçe ve Rusça dillerinde eğitim

verilmektedir.

Diğer dillerde yeterli talebin oluşması ve gelinen ülkenin dilinde ders verilmesi

için yeterli uzman eğitmenin mevcut olması ve Kuzey Ren Vestfalya Okul ve

Eğitim Bakanlığı’nın onay vermesi durumunda diğer dillerde de gelinen ülkenin

dilinde ders imkanı sunulabilmektedir.


Gelinen ülkenin dilinde ders nasıl organize edilir?

Alman Devleti gelinen ülkenin dilinde dersi imkanlara sunuyor, müfredatını

belirliyor ve okutulacak kitapları temin ediyor. Dersler haftada beş saate varabilen

kapsamdadır. Bu dersler ilkokullarda 15 ve orta dereceli olkullarda 18

öğrencinin ilgili dersi almak için başvurması durumunda verilmektedir. Yeterli

öğrenci katılımının olması durumunda yalnızca bir okulda öğleden önce bir

ders verilir. Ancak birçok durumda birden fazla farklı okul türü ve adedi ve yaş

grubu için ortak sınıfların kurulmasına mecbur kalınmaktadır. Bu durumda

eğitim genelde öğleden sonra gerçekleştirilmektedir. Talep edilmesi durumunda

okullar gelinen ülkenin dilinde dersin nerede verileceğini bildirmektedirler.

Göçmen ailesi çocuklarının ailelerinin geldiği ülkenin dilini öğrenmeleri

neden önemlidir?

Göçmen kökenli çocuk ve gençlerin geldikleri ülkenin dili ve kültürü kimliklerinin

bir parçasıdır; bunlar kişilik gelişimi için özel bir önem taşımaktadır.

Bunun yanısıra çok dillilik giderek kaynaşan bir dünyada bir zenginliktir.

Gelinen ülkenin dilinin eğitimi sınıf geçme ve mezuniyetler için ne ifade

eder?

Gelinen ülkenin dilinde alınan ders, normal derslerle aynı sınıf geçme ve mezuniyet

etkisine sahip değildir. Ancak bir öğrencinin toplam gelişimi konusunda

verilen pedagojik değerlendirme çerçevesinde olumlu performanslar sınıf

geçme karalarında dikkate alınır.

Ortaokul’da (5 ila 10. sınıflar) düzenli olarak gelinen ülke dili derslerine katılan

öğrenciler, tüm Ortaokul diplomaları seviyesinde bulunan tüm dil sınavlarına

katılabilir. Elde edilen not tıpkı düzenli derslerde alınan notlar gibi karnelere

geçirilir. Bazı durumlarda elde edilen not başka bir dilde alınan başarısız notun

düzeltilmesine katkı sağlayabilir.


Gelinen ülkenin dili herhangi farklı bir yabancı dilin yerine geçebilir mi?

Gelinen ülkenin dili ikinci ve üçüncü yabancı dilin yerine seçilebilir. Bu durumda

herhangi yabancı bir dil ile eşdeğer kabul edilir. Burada, her türlü okul türü

Ortaokul I öğrencileri için ortak sınıflar da kurulabilir. Bu grupların herbiri iki

farklı sınıfı (7/8 ve 9/10) kapsayabilir. Bunun yanısıra gelinen ülkenin dili ilk

yabancı dil olarak da kabul edilebilmektedir. Liselerde yabancı başka bir dil

yerine seçilen gelinen ülkenin dili bitirme sınıflarına kadar devam ettirilebilir.

Çocuğumu nerede kayıt ettirebilirim?

Başvuru formlarını okul sekreterliklerinde bulabilirsiniz.

Daha geniş bilgi için:

Kreis Soest

Schulaufsicht

Schulrat Winfried Ebert

Hoher Weg 1-3

59494 Soest

2.OG, Raum: 2.064

Telefon: 02921 30-2464

Telefax: 02921 30-2494

E-Mail: winfried.ebert@kreis-soest.de

www.kreis-soest.de


Gelinen ülke derslerini veren öğretmenler:

Türkçe

Celal Kilic

Telefon: 0176 96168877

Nail Yazar

Telefon: 02924 5387

Griechisch

Christina Mokou

Telefon: 02941 1508472

E-Mail: mokou-tsitsios@live.de

Italienisch

Dr. Marco de Angelis

Telefon: 0172 5818461

E-Mail: msu-italienisch@web.de

Fiona Sechi

Telefon: 0175 3860838

E-Mail: fiona-sechi@t-online.de

Gerlando Vaccaro

Telefon: 02381 444581

E-Mail: favarait@aol.com


Portugiesisch

Ana-Maria da Cruz Simões

E-Mail: anamaslowski@web.de

Russisch

Leo Klass

Telefon: 02304 22822

E-Mail: l.klass@hotmail.de

Serbisch

Gordana Predic

Telefon: 02331 881157

Spanisch

Patricia Montiel

E-Mail: p.montiel@web.de

More magazines by this user
Similar magazines