Views
4 years ago

Slayt 1

Slayt 1

TORAKS BT Toraks BT,

TORAKS BT Toraks BT, Mediyastinoskopi ile karşı şılaştırıldığında; N faktörü % 35.1 doğru % 44.6 yükseky % 20.3 düşük d k saptanmış ış. Gdeedo A et al. Eur J Cardiothorac Surg 1997; 12: 224-7. Diğer bir çalışmada; % 55 doğru % 34 yükseky % 11 düşük d k bulunmuş Sioris T et al. Eur J Cardiothorac Surg 2003; 23: 403-8.

TORAKS BT - ÖNERİLER ‣ Tedavi planlanan tüm t m akciğer kanserli olgularda Toraks BT incelemesi yapılmal lmalıdır r (Kanıt t B). ‣ BT’de patolojik boyutta lenf bezi saptanırsa rezeksiyon öncesi mediyasten için in daha ileri inceleme gereklidir (Kanıt t B). Silvestri GA et al. Chest 2003; 123: 147s-56s.

Slayt 1 - İzmir Üniversitesi
Slayt 1 - personals.okan.edu.tr - Okan Üniversitesi
Slayt 1 - Türk Nefroloji Derneği