Views
4 years ago

Slayt 1

Slayt 1

MR? BT? ‣ MR ile

MR? BT? ‣ MR ile ilgili çalışma sayısı çok az ‣ MR, mediyasten lenf bezi değerlendirilmesinde erlendirilmesinde önerilmiyor (Kanıt t B) Silvestri GA et al. Chest 2003; 123: 147s-56s. ‣ Hiler ve AP penceredeki lenf bezlerinin değerlendirilmesinde erlendirilmesinde BT’den üstün n olabilir ? ‣ BT’ye göre avantajı yok, maliyeti daha yükseky Kramer H and Groen HJM. Ann Surg 2003;238: 180-8.

PET ‣ Cerrahiye aday olgularda, tüm t vücud PET-FDG incelemesi önerilmektedir (Kanıt t B). ‣ PET-FDG incelemesi pozitif ise mediyastinum için in ileri değerlendirme erlendirme yapılmal lmalıdır r (Kanıt t B). Silvestri GA et al. Chest 2003; 123: 147s-56s. ‣ PET, BT’ye üstün n bir yöntemdir. y ‣ NPV yüksek y olduğu u için, i in, PET mediyasten tutulumu açısından negatif ise daha ileri mediyasten incelemesi gerekmez. ‣ PPV düşük d k olduğu u için, i in, PET mediyasten tutulumu açısından pozitif ise ileri inceleme gerekir. Pieterman RM et al. NEJM 2000; 343: 254-61.

Slayt 1 - İzmir Üniversitesi
Slayt 1 - personals.okan.edu.tr - Okan Üniversitesi
Slayt 1 - Türk Nefroloji Derneği