Views
4 years ago

Slayt 1

Slayt 1

Bölgesel Lenf

Bölgesel Lenf Bezlerinin Değerlendirilmesi erlendirilmesi Nx: : Değerlendirme erlendirme yapılmam lmamış N0: Metastaz yok N1: Aynı taraf peribronşiyal iyal ve/veya hiler LB’de met ve intrapulmoner LB’e direkt tümör t r yayılımı N2: Aynı taraf mediyastinal ve /veya subkarinal LB’ne met N3: Karşı taraf mediyastinal, , karşı taraf hiler , aynı veya karşı taraf skalen-supraklavikuler supraklavikuler LB’ne met Mountain CF. Chest 1997; 111: 1710-7. 7.

Slayt 1 - İzmir Üniversitesi
Slayt 1 - personals.okan.edu.tr - Okan Üniversitesi
Slayt 1 - Türk Nefroloji Derneği