ALMANCA TEMEL SEV ĠYE VE ENTEGRASYON KURSU

vlbgwifi

ALMANCA TEMEL SEV ĠYE VE ENTEGRASYON KURSU

A L M A N C A T E M E L S E V Ġ Y E V E

E N T E G R A S Y O N K U R S U

v e Ö S D A l m a n c a d i l b e l g e s i A 2

ALMANCA DĠL SEVĠYESĠ A1 VE A2

Avusturyada uzun süre kalmak için Almanca dil seviyesi A2

veya B1 gereklidir. Bu hedefe ulaşmak için WİFİ size farklı

seçenekler sunar.

Intensive Vormittagskurse – Yoğun sabah kursları

Farklı dil seviyelerine ayrılmış olan kurslar hafta içi 3 defa

sabah saat 08:00 – 12:00 arası yapılır. Her kurs 90 seyansa

ayrılır ve bir seyans 45 dakika sürer.

Berufsbegleitende Kurse – ÇalıĢanlar için AkĢam ve

Cumartesi kursları

Akşam kursları haftada 2 defa olmak üzere saat 18:30 –

21:30 arası ve Cumartesi kursları saat 08:00 – 12:00 arasi

yapılır.

Sabah, Akşam ve Cumartesi kurslarının çalışma ve öğrenme

temposu oldukca yoğundur. Bu sebebten dolayı kurslar orta

okul veya lise mezunları için uygundur. Ayrıca evde öğrenim

gereklidir.

Integrationskurse – Entegrasyon kursları

Entegrasyon kursları hafta içi her gün saat 08:30 – 11:45

arası yapılır. Kursumuz 300 seyansa ayrılır ve 1 seyans 45

dakika sürer.

Bu kursumuzda çalışma ve öğrenme temposu daha yavaşdır

ve bu yüzden ilkokul mezunları(5 yıl) için uygundur.

Konular detaylı bir şekilde işlenir ve çok sayıda tekrar

yapılır. Evde ayrıca öğrenim gereklidir.

Sprachkenntnisnachweis – Almanca dil belgesi A2

Almanca dil belgesi A2’ye sahip olmak için gerekli hazırlık

kurslarımızda yapılmaktadır. ÖSD temel seviye A2 sınavını

(Prüfung ÖSD Grundstufe A2) veya Entegrasyon sınavını

(ÖIF-Test) kurs bitiminde yapabilirsiniz.

Maddi yardım

Avusturya Entegrasyon fonundan aldığınız bonoları

(Gutschein) A1 ve A2 seviyesinde olan her kursumuz için

kullanabilirsiniz. Bu maddi yardımdan sadece Entegrason

sınavını (ÖIF-Test) başarıyla tamamlıyanlar faydalanabilir.

Maddi yardım 300 seyansa kadar alınır ve kurs masrafların

yarısı – en fazla 750,- Euroya kadar karşılanır. Ayrıca

(Banka üzerinden) taksit ödeme imkanı sunulur.

A2 seviyesinden sonra nasıl devam edilir?

Yasal olan A2 kurslarını bitirdikten sonra, aşağıdaki Internet

sayfasından www.wifi.at/Sprachentests kendi Almanca

seviyenizi test edebilirsiniz. Eğer Almancanızı daha fazla

geliştirmek istiyorsanız WİFİ sizlere uluslararası geçerli olan

her türlü sertifikalı kurs imkanını sağlamaktadır.

HANGĠ KURS BENIM IÇIN UYGUN OLANI?

Evet

Ben çabuk ve

kolay

öğreniyorum.

Evet

Ben en azından orta okul

mezunuyum.

Hayır

Ben evde

büyük bir

azimle ders

çalışırım.

Evet

Hayır

Sabah, Akşam veya

Cumartesi kursları A1 ve

A2

Hayır

Almanca alfabesini

iyi okuyup

yazabiliyorum.

Evet

Yabancı bir dil

öğrenmekte

zorlanmıyorum

.

Evet

Hayır

Entegrasyon kursları

A1 ve A2


A L M A N C A T E M E L S E V Ġ Y E V E

E N T E G R A S Y O N K U R S U

v e Ö S D A l m a n c a d i l b e l g e s i A 2

DIL DANIġMANLIĞI WĠFĠ DORNBIRN‘DE

� Almanca veya İnglizce bilgi: Hafta içi her gün 08:00 –

16:00 arası

� Istek üzere Türkçe bilgi

Mag. Christa Tschofen, MBA

T 05572/3894-474

E tschofen.Christa@vlbg.wifi.at

DANIġMA AKġAMLARI

Almanca, Türkçe ve İnglizce bilgilendirme.

Ön kayıt gereklidir.

8.9.2011

Perş. 18:30 - 20:00 arası

Kurs NO: 18068.04

6.2.2012

P.tesi 18:30 - 20:00 arası

Kurs NO: 18168.04

DEUTSCH INTEGRATIONSKURS A1 + A2

ALMANCA ENTEGRASYON KURSU A1 + A2

ĠÇERĠĞĠ

Özel ve iş hayatından konular:

� Aile, Arkadaş, boş zaman faliyetleri

� Ev, Komşuluk; İş, Eğitim

� Bilgi alış verişi

� Alış verişe gitmek

� Yol tarifi, Toplu taşıma araçları

� Kultür ve Ülke bilgileri

� Temel gramer

� Entegrason sınavı

ġARTLAR

Entegrasyon kursu ana dili Almanca olmayan veya

Almancayı çok az bilen şahıslar için geçerlidir. Almanca

alfabeyi okuyup yazabilmek mutlaka gereklidir.

KURS YETKĠLĠSĠ

Dipl.-Germ. V. Kuen / Mag. R. Schmiedberger-Angerer

Kurs Ücreti: € 1.490,- + Kitap vs.

Aldığınız bonoları (Gutschein) bu kurs için kullanabilirsiniz.

Kurs Süresi: 300 seyans (1 seyans = 45 dakika)

Yer: WİFİ Dornbirn

TARĠHLER

19.9.2011 - 26.1.2012

Hafta içi her gün, saat 8:30 - 11:45 arasi

Kurs NO: 18047.04

23.2. - 25.6.2012

Hafta içi her gün, saat 8:30 - 11:45 arasi

Kurs NO: 18147.04

DEUTSCH INTEGRATIONSKURS A2

ALMANCA ENTEGRASYON KURSU A2

ġARTLAR

Dil seviyesi A1. Özel görüşme ve Almanca seviyesi testi.

Bilgi için internet adresi www.wifi.at/sprachentests

Kurs Ücreti: € 755,- + kitaplar

Kurs Süresi: 152 seyans

Yer: WIFI Dornbirn

TARĠHLER

16.11.2011 - 27.1.2012

Hafta içi her gün, saat 8:30 - 11:45 arasi

Kurs NO: 18048.04

24.4. - 25.6.2012

Hafta içi her gün, saat 8:30 - 11:45 arasi

Kurs NO: 18148.04

DEUTSCH GRUNDSTUFE A1

ALMANCA TEMEL SEVIYE A1

Içeriği

� İletişim, telefon görüşmeleri

� Günlük yaşantı

� Bilgi edinmek; Saat ve tarih bilgileri

� Anıları anlatmak

� Fikrini beyan etmek

� Doğru telâffuz

ġARTLAR

Entegrasyon kursu ana dili Almanca olmayan veya Almancayı

çok az bilen şahıslar için geçerlidir. Almanca alfabeyi okuyup

yazabilmek mutlaka gereklidir.

Kurs Ücreti: € 442,- + Kitap (ilk kurs akşamı bizden temin

edebilirsiniz), taksitle ödeme imkanı vardır.

Kurs Süresi: 90 seyans (1 seyans = 45 dakika)


A L M A N C A T E M E L S E V Ġ Y E V E

E N T E G R A S Y O N K U R S U

v e Ö S D A l m a n c a d i l b e l g e s i A 2

Yer Yoğun sabah kursları: WİFİ Dornbirn

Yer AkĢam kursları: WİFİ Hohenems

YOĞUN SABAH KURSLARI A1 TARĠHLER

19.9. - 8.11.2011

P.tesi, Sali, Perş., saat 8:00 - 12:00 arası

Kurs NO: 18030.04

29.11.2011 - 2.2.2012

Sali, Perş., Cuma, saat 8:00 - 12:00 arası

Kurs NO: 18032.04

22.2. - 16.4.2012

P.tesi, Çarş., Cuma, saat 8:00 - 12:00 arası

Kurs NO: 18130.04

8.5. - 26.6.2012

Sali, Çarş., Cuma, saat 8:00 - 12:00 arası

Kurs NO: 18131.04

2. - 27.7.2012

Hafta içi her gün, saat 8:00 - 12:00 arası

Kurs NO: 18132.04

AKġAM KURSLARI TARĠHLER

26.9.2011 - 30.1.2012

P.tesi ve Çarş., saat 18:30 - 21:30 arası

Kurs NO: 18050.04

6.3. - 21.6.2012

Salı ve Perş., saat 18:30 - 21:30 arası

Kurs NO: 18150.04

DEUTSCH AM SAMSTAG A1 + A2

CUMARTESI KURSLARI A1 + A2

Kurs Ücreti: € 442,- + Kitap (ilk kurs akşamı bizden temin

edebilirsiniz), taksitle ödeme imkanı vardır.

Kurs Süresi: 80 seyans

Yer: WIFI Dornbirn

TARIH

15.10.2011 - 14.4.2012

Cumartesi, saat 8:00 - 12:00

Kurs NO A1: 18031.04

Kurs NO A2: 18034.04

DEUTSCH GRUNDSTUFE A2

ALMANCA TEMEL SEVĠYE A2

Ġçeriği

� Kişileri tarif etmek

� Metinlerdeki bilgileri anlamak

� İş hayatı ve meslek

� Metin yazmak ve anlamak (mektup, kısa bilgi, gazete yazısı)

� Bilgileri duymak, anlamak, karşılaştırmak ve uygulamak

� Bir olayı anlatmak

� Gazete okumak

� Yeni metin yazmak, Serbest konuşmak

ġARTLAR

Almanca dil seviyesi A1 ve Almanca dil seviyesi testi. Gerekli bilgi

için internet adresi: www.wifi.at/sprachentests.

Kurs Ücreti: € 442,- + Kitap (ilk kurs akşamı bizden temin

edebilirsiniz), taksitle ödeme imkanı vardır.

Kurs Süresi: 90 seyans (1 seyans = 45 dakika)

Yer Yoğun sabah kursları: WİFİ Dornbirn

Yer AkĢam kursları: WİFİ Hohenems

YOĞUN SABAH KURSLARI A2 TARĠHLER

20.9. - 9.11.2011

Salı, Çarş., Cuma günleri, saat 8:00 - 12:00 arası

Kurs NO: 18033.04

28.11.2011 - 30.1.2012

P.tesi, Salı, Perş. günleri, saat 8:00 - 12:00 arası

Kurs NO: 18035.04

23.2. - 13.4.2012

Salı, Perş., Cuma günleri, saat 8:00 - 12:00 arası

Kurs NO: 18133.04

7.5. - 27.6.2012

P.tesi, Çarş., Cuma günleri, saat 8:00 - 12:00 arası

Kurs NO: 18134.04

2. - 27.7.2012

Hafta içi her gün saat 8:00 - 12:00 arası

Kurs NO: 18135.04

AKġAM KURSLARI A2 TARĠHLER

27.9.2011 -268.1.2012

Salı ve Perş. günleri, saat 18:30 - 21:30 arası

Kurs NO: 18051.04


A L M A N C A T E M E L S E V Ġ Y E V E

E N T E G R A S Y O N K U R S U

v e Ö S D A l m a n c a d i l b e l g e s i A 2

5.3. - 20.6.2012

P.tesi ve Çarş. Günleri, saat 18:30 - 21:30 arası

Kurs NO: 18151.04

DEUTSCH PLUS A2

ALMANCA ARTI A2

Bu kursda Almanca dil bilginizi A2 seviyesinde derinletip

ÖSD sınavına hazırlanabilirsiniz. Kurs konuları ihtiyaca göre

seçilir.

ġARTLAR

Almanca dil seviyesi A2 ve Almanca dil seviyesi testi. Gerekli

bilgi için internet adresi: www.wifi.at/sprachentests.

Kurs Ücreti: € 110,-

Kurs Süresi: 20 seyans

Yer: WIFI Dornbirn

TARĠHLER

14. – 18.11.2011

Hafta içi her gün, saat 08:00 – 12:00

Kurs NO: 18036.04

23. – 27.4.2012

Hafta içi her gün, saat 08:00 – 12:00

Kurs NO: 18136.04

WIFI Dornbirn

Susanne Ilmer

Bahnhofstraße 24

6850 Dornbirn

T 05572/3894-464

F 05572/3894-172

E ilmer.susanne@vlbg.wifi.at

SINAV: ALMANCA TEMEL SEVIYE A2

ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)

Bu sınav 14 yaş üzeri yeterince Almanca bilgisine sahip olan

kişiler için yapılmaktadır. Özel ve iş hayatında iletişim kurmayı

kolaylaştırır.

Almanca Temel seviye A2 sertifikasi Avusturya vatandaşlığı ve

oturum müsadesi için geçerli bir belgedir. Sınav dört bölümden

oluşmaktadır: okuma ve duyma anlayışı, yazmak ve konuşmak.

International Certificate

SINAV TARĠHLERĠ ÖSD

Pazartesi, 21.11.2011

Son kayıt tarihi: 24.10.2011

Pazartesi, 6.2.2012

Son kayıt tarihi: 9.1.2012

ÇarĢamba, 2.5.2012

Son kayıt tarihi: 4.4.2012

ÇarĢamba, 4.7.2012

Son kayıt tarihi: 6.6.2012

Özel kayıt formu gereklidir!

Sınav ücreti: € 110,-

Yer: WIFI Dornbirn

Minimum katılım: 4 kişi

SINAV TARĠHLERĠ ÖIF-TEST

Ofisimizden öğrenebilirsiniz

More magazines by this user
Similar magazines