Views
3 years ago

(ıcam-1) değerlerinin tetkiki ve alfa-tokoferol'ün etkile - Süleyman ...

(ıcam-1) değerlerinin tetkiki ve alfa-tokoferol'ün etkile - Süleyman ...

(ıcam-1) değerlerinin tetkiki ve alfa-tokoferol'ün etkile - Süleyman

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı DENEYSEL BEYİN HASARINDA İNTERSELLÜLER ADEZYON MOLEKÜL-1 (ICAM-1) DEĞERLERİNİN TETKİKİ VE ALFA-TOKOFEROL’ÜN ETKİLERİ Dr. Nilgün ŞENOL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Aşkın GÖRGÜLÜ Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 998-TU-O5 proje numarası ile desteklenmiştir. ISPARTA-2006

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Bilgi Paylaşımının Önemi Ve Değer
ĐMĐDAZO[1,2-α]PiRĐMĐDĐN-2-ONE - Süleyman Demirel ...
tc süleyman dem rel ün vers tes fen bl mler enst tüsü ısparta-yazır ...
çocukluk çağında kronġk florozġsġn kardġyak etkġlerġ - Süleyman ...