Views
4 years ago

(ıcam-1) değerlerinin tetkiki ve alfa-tokoferol'ün etkile - Süleyman ...

(ıcam-1) değerlerinin tetkiki ve alfa-tokoferol'ün etkile - Süleyman ...

i ÖNSÖZ Uzmanlık

i ÖNSÖZ Uzmanlık eğitimim boyunca ve tez çalışmamın tüm aşamalarında bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım değerli hocam Prof. Dr. Aşkın Görgülü’ye, ihtisas sürem boyunca bana emeği geçen Yrd. Doç Dr Tamer Karaaslan, Yrd. Doç. Dr. Kudret Türeyen, Yrd. Doç. Dr. Baki Albayrak’a teşekkür ederim. Tezimin hazırlanmasındaki katkılarından dolayı biyokimya A.D.’dan Prof. Dr. Namık Delibaş’a, Yrd. Doç. Dr. Recep Sütçü’ye, Dr. Onur Aktürk’e teşekkür ederim. Mesai arkadaşlarım Dr. Turgay Köse’ye, Dr. Berkant Şahin’e, Dr. Gönül Aydın’a, Dr. Deniz Kara’ya, Dr. İsmail Gülşen’e, Dr. Muhammed Borcak’a, Dr. Serhat Küçükcoşkun’a, sabır ve destekleri için sevgili eşime ve kızıma teşekkür ederim. Dr. Nilgün Şenol

ii KISALTMALAR AA ATP BOS CAM DI EH GKS H 2 O 2 ICAM IL INF IP IV KIB KBB LT NMDA NO O 2 - PG PMN SF SKA SOR SPB SSS TBY TNF TX : araşidonik asit : adenozin trifosfat : beyin omurilik sıvısı : hücre yapışma molekülü : diabetes insipitus : endotel hücresi : glaskow koma skalası : hidrojen peroksid : intersellüler (hücre içi) adezyon molekülü : interlökin : interferon : intraperitoneal : intravenöz : kafa içi basınç : kan beyin bariyeri : lökotrien : N-methyl-D-aspartate : nitröz oksid : süperoksid : prostoglandin : polimorfo nükleer lökosit : serum fizyolojik : serebral kan akımı : serbset oksijen radikalleri : serebral perfüzyon basıncı : santral sinir sistemi : travmatik beyin yaralanması : tümör nekrotizan faktör : tromboksan

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Bilgi Paylaşımının Önemi Ve Değer
ĐMĐDAZO[1,2-α]PiRĐMĐDĐN-2-ONE - Süleyman Demirel ...
tc süleyman dem rel ün vers tes fen bl mler enst tüsü ısparta-yazır ...
çocukluk çağında kronġk florozġsġn kardġyak etkġlerġ - Süleyman ...