Views
4 years ago

(ıcam-1) değerlerinin tetkiki ve alfa-tokoferol'ün etkile - Süleyman ...

(ıcam-1) değerlerinin tetkiki ve alfa-tokoferol'ün etkile - Süleyman ...

35 doku örneklerinin

35 doku örneklerinin ortalama ve standart derivasyon değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (paryetal p=0,033, frontal p=0,041). Kesi ardından travma oluşturulan denekler ile kesi ardından travma oluşturulup, yarım saat sonrasında İP alfa-tokoferol verilen deneklerin paryetalden ve frontalden alınan doku örneklerinin ortalama ve standart derivasyon değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (paryetal p=0,034, frontal p=0,050). Kesi ardından travma oluşturulup, yarım saat sonrasında İP SF verilen denekler ile kesi ardından travma oluşturulup, yarım saat sonrasında İP alfa-tokoferol verilen deneklerin paryetalden ve frontalden alınan doku örneklerinin ortalama ve standart derivasyon değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Grup A n=7 (sham) Grup B n=8 (kesi +travma) GrupC n=9 (kesi+travma+SF) Grup D (n=9) (kesi+travma+alfatokoferol) Paryetal Frontal 148,39 ± 45,44 111,82 ± 26,82 160,86 ± 64,93 124,03 ± 44,53 118,92 ± 24,74 96,16 ± 37,24 107,26 ± 23,48 90,79 ± 16,6 Tablo-1: Tüm deneklerin paryetalden ve frontalden alınan doku örneklerindeki ICAM-1 düzeylerinin ortalama ve standart derivasyon değerleri

36 ICAM – 1 değeri pg/ mgprotein (sham) (kesi +travma) (kesi+travma+SF) (kesi+travma+alfatokoferol) Şekil – 1: a p

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Bilgi Paylaşımının Önemi Ve Değer
ĐMĐDAZO[1,2-α]PiRĐMĐDĐN-2-ONE - Süleyman Demirel ...
tc süleyman dem rel ün vers tes fen bl mler enst tüsü ısparta-yazır ...
çocukluk çağında kronġk florozġsġn kardġyak etkġlerġ - Süleyman ...