Views
4 years ago

Spor 5 Temmuz 2013

Spor 5 Temmuz 2013

Spor 5 Temmuz

GAZETEM‹Z‹ www.facebook.com/YarinGazetesi www.twitter.com/YarinGazetesi06 ’dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara-‹stanbul YHT hatt› h›zla tamamlan›yor 5 TEMMUZ 2013 CUMA F‹YATI: 25 Kr HABER‹ 16’DA Ankara ve ‹stanbul aras›ndaki demiryolu ulafl›m›n› 7 saatten 3 saate indirecek yüksek h›zl› tren (YHT) hatt›n›n 29 Ekim Cumhuriyet Bayram›'nda hizmete aç›lmas› için bin 500 kiflilik ekip aral›ks›z çal›fl›yor. Memura %1 enflasyon fark› ödenecek HABER‹ 18’DE Engellilerden Melih Gökçek’e teflekkür HABER‹ 18’DE HABER‹ 16’DA YERL‹ SANAY‹C‹DEN NANO TEKNOLOJ‹YE BÜYÜK ‹LG‹ Haberi 17’de S‹NCANLI KADINLAR KONA⁄INA KAVUfiTU Haberi 15’de Ö⁄RETMENLER‹ U⁄UR’U YALNIZ BIRAKMADI Haberi 19’da

Esgündem Eylül 2018 Sayısı
Baflkent ›fl›l ›fl›l oluyor
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Temmuz - Ağustos 2007
5 Temmuz 2009 - Youblisher.com
Kültür Sanat 27 Temmuz 2013
1 Temmuz - 5 Temmuz 2013 - TSKB