Views
3 years ago

İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Kitabına ... - Türkiye İş Kurumu

İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Kitabına ... - Türkiye İş Kurumu

İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Kitabına ... - Türkiye İş

 • Page 3 and 4: İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI
 • Page 5 and 6: GENEL MÜDÜR SUNUŞU İşsizlik d
 • Page 7 and 8: I. BÖLÜM İŞ VE MESLEK DANIŞMAN
 • Page 9 and 10: İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İş
 • Page 11 and 12: Meslek danışmanlığı hizmetleri
 • Page 13 and 14: 18. Karar verme yeteneği 19. Kişi
 • Page 15 and 16: danışanları ilgi ile dinleyerek
 • Page 17 and 18: ireyin gelecekteki başarısının
 • Page 19 and 20: faydalı olacaktır. (Aşama 1) 2.
 • Page 21 and 22: 2. Danışana karşı ön yargılı
 • Page 23 and 24: Özgeçmiş hazırlamayı bilmeyen,
 • Page 25 and 26: KAYNAKÇA Aytaç, S. (1997). Çalı
 • Page 27 and 28: İŞGÜCÜ PİYASASI İşgücü piy
 • Page 29 and 30: Piyasa aksaklıkları (market failu
 • Page 31 and 32: Pek çok görüşe göre, küresell
 • Page 33 and 34: 5.2. Değişim İçinde Güvence G
 • Page 35 and 36: vardır. Ancak, bir takım maliyetl
 • Page 37 and 38: KAYNAKÇA Agell, J. (1999). On the
 • Page 39 and 40: İSTİHDAM İLE İLGİLİ KURULUŞL
 • Page 41 and 42: Genel Kurulun görevleri Kanunun 5.
 • Page 43 and 44: - İdari ve adli merciler ile üç
 • Page 45 and 46: - Meslekler, mesleki eğitim yerler
 • Page 47 and 48: - İşsizlik Sigortası Fonu aktüe
 • Page 49 and 50: 1.4.3.1.3.2. İdarî ve malî işle
 • Page 51 and 52: Özel istihdam bürolarının, iş
 • Page 53 and 54:

  Yönetmeliğin 15.maddesinin ilk f

 • Page 55 and 56:

  D. MESLEK BİLGİ KAYNAKLARI Türki

 • Page 57 and 58:

  AVUKAT ____________________________

 • Page 59 and 60:

  AVUKAT D- MESLEK EĞİTİMİ MESLEK

 • Page 61 and 62:

  AVUKAT ____________________________

 • Page 63 and 64:

  AVUKAT ____________________________

 • Page 65 and 66:

  MAKASTAR __________________________

 • Page 67 and 68:

  MAKASTAR __________________________

 • Page 69 and 70:

  MAKASTAR __________________________

 • Page 71 and 72:

  I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 • Page 73 and 74:

  II. BÖLÜM TEMEL MEVZUAT 71

 • Page 75 and 76:

  TEMEL ÇALIŞMA MEVZUATI 1. İş Ka

 • Page 77 and 78:

  1.3.5. İşveren vekili İşveren a

 • Page 79 and 80:

  süresi yirmi saat kararlaştırıl

 • Page 81 and 82:

  1.5.4. Yabancılık 4817 sayılı Y

 • Page 83 and 84:

  1.7.3. Ücretin ödenme zamanı Üc

 • Page 85 and 86:

  aşamaz (ÇSY.m.4/III). Ancak denkl

 • Page 87 and 88:

  fazla çalışma için verilecek ü

 • Page 89 and 90:

  Ulusal bayram ve genel tatil günle

 • Page 91 and 92:

  1.10.1.2. İhbar süresine ait ücr

 • Page 93 and 94:

  irinin şeref ve namusuna dokunacak

 • Page 95 and 96:

  1.10.3.3.4. Geçerli fesih sebebi o

 • Page 97 and 98:

  1.10.5. Çalışma koşullarında e

 • Page 99 and 100:

  İşyerinin devri halinde iş sözl

 • Page 101 and 102:

  3. Petrol, kimya ve lastik, 4. Gıd

 • Page 103 and 104:

  sendikaların genel kurulda kaç de

 • Page 105 and 106:

  sorumlu olmasından başka aidatı

 • Page 107 and 108:

  2.6.3.2. Özgürlüğün güvencesi

 • Page 109 and 110:

  2.7.3.5. İşçi - İşveren kurulu

 • Page 111 and 112:

  3.2.2. İşletme toplu iş sözleş

 • Page 113 and 114:

  3.6.2. Toplu görüşme süreci Tes

 • Page 115 and 116:

  3.8.3.2. Geçici yasaklar Savaş ha

 • Page 117 and 118:

  Ancak grev ve lokavta katılamayaca

 • Page 119 and 120:

  Hak sahibi: Sigortalının veya sü

 • Page 121 and 122:

  4.5.3. Stajyerler MEK de belirtilen

 • Page 123 and 124:

  - Gelir vergisi mükellefi olanlar

 • Page 125 and 126:

  halinde, mahkemece iflasın kapatı

 • Page 127 and 128:

  İşveren adına ve hesabına, işi

 • Page 129 and 130:

  Herhangi bir meslek hastalığını

 • Page 131 and 132:

  4/1-(a) ve 5. madde kapsamındaki (

 • Page 133 and 134:

  Sigortalıya malullük aylığı ba

 • Page 135 and 136:

  4.19.2.2. İhya Bu Kanuna göre top

 • Page 137 and 138:

  Hak sahiplerine bağlanacak aylıkl

 • Page 139 and 140:

  - Seçim kanunları gereğince gör

 • Page 141 and 142:

  Sigortalının, 4/1 (a), (b) ve (c)

 • Page 143 and 144:

  - Vatansızlar ve sığınmacılar,

 • Page 145 and 146:

  4.28.1. Başlangıcı - 4/1 (a), (b

 • Page 147 and 148:

  diş protez uygulamaları, ağız v

 • Page 149 and 150:

  4.33.1. Herhangi bir şart aranmada

 • Page 151 and 152:

  Genel sağlık sigortalısı ve bak

 • Page 153 and 154:

  4.37. Sağlık Hizmetlerinin Ödene

 • Page 155 and 156:

  4.38.2. 4/1-(b) Kapsamındaki Sigor

 • Page 157 and 158:

  4.39.5. Mesleki eğitim kanununa ta

 • Page 159 and 160:

  İşveren, bu maddeye göre tebliğ

 • Page 161 and 162:

  5.3. İşsizlik Sigortasının Kaps

 • Page 163 and 164:

  5.8.3. Ödeneğin verilmesi İşsiz

 • Page 165 and 166:

  5.10. İşsizlik Ödeneğinin Kesil

 • Page 167 and 168:

  TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞ

 • Page 169 and 170:

  İşin durdurulması veya işyerini

 • Page 171 and 172:

  Güvenlik Şartları Yönetmeliği,

 • Page 173 and 174:

  EĞİTİM/SINAV SİSTEMİ 1739 Say

 • Page 175 and 176:

  II. Yükseköğretime Sınavsız Ge

 • Page 177 and 178:

  2. Aşama: Lisans Yerleştirme Sın

 • Page 179 and 180:

  kazandırmak amacıyla verilen okul

 • Page 181 and 182:

  KAYNAKÇA http://munster.meb.gov.tr

 • Page 183 and 184:

  TEMEL ÇEVRE MEVZUATI Gerçekleşti

 • Page 185 and 186:

  gerçekleştirilmesi, yeni ormanlar

 • Page 187 and 188:

  - Bitki kirlenmesi - Katı atık ki

 • Page 189 and 190:

  isterse küresel düzeyde etkisi hi

 • Page 191 and 192:

  KAYNAKÇA 2872 Sayılı Çevre Kanu

 • Page 193 and 194:

  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Kalite

 • Page 195 and 196:

  Sürecin nihai çıktısını alan

 • Page 197 and 198:

  - Müşteri memnuniyeti artar - Ça

 • Page 199 and 200:

  Müşteri beklentilerini karşılay

 • Page 201 and 202:

  5.3. Süreç Çeşitleri Kuruluşla

 • Page 203 and 204:

  iyileştirmeye açık konuları tes

 • Page 205 and 206:

  III. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖN

 • Page 207 and 208:

  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE Gİ

 • Page 209 and 210:

  Günümüze kadar yaşanan değişi

 • Page 211 and 212:

  Örgütlerin eğitim ve geliştirme

 • Page 213 and 214:

  2.7. Kariyer Geliştirme Fonksiyonu

 • Page 215 and 216:

  KAYNAKÇA Acar, A. C. (2008). İnsa

 • Page 217 and 218:

  Zeffane R., Geoffrey M. (1994). Pla

 • Page 219 and 220:

  PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ Perso

 • Page 221 and 222:

  İK planlama süreci ile İK temin

 • Page 223 and 224:

  PDO=(İşten çıkarılanlar / Orta

 • Page 225 and 226:

  Ancak başarılı olmasının şart

 • Page 227 and 228:

  KAYNAKÇA Acar, A.C. (2008). İnsan

 • Page 229 and 230:

  İŞE ALIM SÜRECİ Bir işletmenin

 • Page 231 and 232:

  yerleşme sorunları yaşanmayacakt

 • Page 233 and 234:

  getirilecektir. Böylece personel s

 • Page 235 and 236:

  testleri, kişilik testleri, dikkat

 • Page 237 and 238:

  Personel seçiminin bu klasik süre

 • Page 239 and 240:

  D. EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ Y

 • Page 241 and 242:

  doğru ve etkin bir şekilde yerine

 • Page 243 and 244:

  Eğitim ihtiyacının farklı düze

 • Page 245 and 246:

  elirlemedir. Dolayısıyla bir eği

 • Page 247 and 248:

  Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim f

 • Page 249 and 250:

  Örgütün keşfe başlaması ile b

 • Page 251 and 252:

  ‣ Arzu edilen performansı göste

 • Page 253 and 254:

  Yerine getirilmesi gereken görevle

 • Page 255 and 256:

  KAYNAKÇA Abdullah, H. (2009). Trai

 • Page 257 and 258:

  E. KARİYER YÖNETİMİ Prof. Dr. N

 • Page 259 and 260:

  unların sonuçlarının farkında

 • Page 261 and 262:

  Şekil 1: Gelişimsel Model Olarak

 • Page 263 and 264:

  3.1. Eşleştirme Süreci Olarak Ka

 • Page 265 and 266:

  3.2. Kariyer Kararı Verme Kariyer

 • Page 267 and 268:

  Benlik tasarımının oluşması ve

 • Page 269 and 270:

  ÖRGÜTSEL İHTİYAÇLAR Gelecek ik

 • Page 271 and 272:

  Tablo 1.Örgütsel Kariyer Gelişti

 • Page 273 and 274:

  5.1. Kariyer Alanını Etkileyen De

 • Page 275 and 276:

  arası dolaşımda iş bulma sıkı

 • Page 277 and 278:

  KAYNAKÇA Aldemir, C., Ataol, A., S

 • Page 279 and 280:

  Hotchkiss L., Borow. H. (1990). Soc

 • Page 281 and 282:

  IV. BÖLÜM DANIŞAN PSİKOLOJİSİ

 • Page 283 and 284:

  İNSAN ve İŞSİZ PSİKOLOJİSİ 1

 • Page 285 and 286:

  kendisine gelen bilginin bazı kıs

 • Page 287 and 288:

  Şekil 2: Algı Yasaları Değişme

 • Page 289 and 290:

  İnsanlar başarılarını iç sebe

 • Page 291 and 292:

  KAYNAKÇA Arnold, J., Cooper, C. L.

 • Page 293 and 294:

  üzerinde bıraktığı etkidir. Te

 • Page 295 and 296:

  Freud, insanın doğuştan getirdi

 • Page 297 and 298:

  Mantığa Bürüme Kaygı ve anksiy

 • Page 299 and 300:

  insan doğasının bütünlüğüne

 • Page 301 and 302:

  2.5. Ayırıcı Özellik Yaklaşım

 • Page 303 and 304:

  301

 • Page 305 and 306:

  içinde çatışma yaşayabilmekted

 • Page 307 and 308:

  3- Görsel Zeka: Uzaysal sorunları

 • Page 309 and 310:

  3.5. Bilişsel Stil Bilişsel stil,

 • Page 311 and 312:

  3.5.1.2. Bütüncül - Analitik (ho

 • Page 313 and 314:

  Gözlem ve deneyim: Günlük hayatt

 • Page 315 and 316:

  Tutumların bireylerin çevrelerine

 • Page 317 and 318:

  KAYNAKÇA Arnold, J., Cooper, C. L.

 • Page 319 and 320:

  KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE TİPL

 • Page 321 and 322:

  Kişilik araştırmaları, kalıtı

 • Page 323 and 324:

  edilmektedir. Süperego, idin istek

 • Page 325 and 326:

  Erik Erickson, Freud’un karamsar

 • Page 327 and 328:

  ilişkin zihinsel temsilleri nasıl

 • Page 329 and 330:

  Kişiliği inceleyen psikolojik yak

 • Page 331 and 332:

  etmektedir. Kendini gerçekleştire

 • Page 333 and 334:

  Her insanın yaşamda zorluklara na

 • Page 335 and 336:

  C. KİŞİSEL GELİŞİMDE ÖĞRENM

 • Page 337 and 338:

  Performans (Edim): Öğrenilenlerin

 • Page 339 and 340:

  incelemektedir. Davranışçılar

 • Page 341 and 342:

  Zil sesi sürekli verilip et verilm

 • Page 343 and 344:

  niteliğini ve performansını etki

 • Page 345 and 346:

  aktarılarak süreci kolaylaştıra

 • Page 347 and 348:

  Sembolleştirme: İnsanlar yaşant

 • Page 349 and 350:

  Bandura’nın gözlem yoluyla öğ

 • Page 351 and 352:

  Kısa Süreli Bellek: Sınırlı bi

 • Page 353 and 354:

  KAYNAKÇA Bandura, A. (1989). Socia

 • Page 355 and 356:

  MOTİVASYON 1. Motivasyonun Tanım

 • Page 357 and 358:

  Fizyolojik gereksinimlerin giderilm

 • Page 359 and 360:

  2.2.1. Beklenti teorisi Beklenti te

 • Page 361 and 362:

  gereksinimlerini dikkate aldığı

 • Page 363 and 364:

  hazırlanmış ve sınav konuların

 • Page 365 and 366:

  olumlu hayal kurma, iletişim kurma

 • Page 367 and 368:

  V. BÖLÜM DANIŞANLA GÖRÜŞME S

 • Page 369 and 370:

  GÖRÜŞME HAZIRLIKLARI Danışmanl

 • Page 371 and 372:

  ortalamaları göz önüne alması

 • Page 373 and 374:

  B. GÖRÜŞME AŞAMALARI Doç. Dr.

 • Page 375 and 376:

  1. Problemin Aydınlatılması Aşa

 • Page 377 and 378:

  C. GRUP GÖRÜŞMESİ TEKNİKLERİ

 • Page 379 and 380:

  etkileşimleri, iyileştirme grupla

 • Page 381 and 382:

  Yapılan çalışmalar (Hall ve Hal

 • Page 383 and 384:

  D. GÖRÜŞME UYGULAMALARI Doç. Dr

 • Page 385 and 386:

  tanımlamıştır. Bu tanımlarda p

 • Page 387 and 388:

  5. Psikolojik Danışmanın Temel P

 • Page 389 and 390:

  İletişimde en zor becerilerden bi

 • Page 391 and 392:

  açma becerisi danışmanın ilerle

 • Page 393 and 394:

  KAYNAKÇA Gordon, T. (1993). Etkili

 • Page 395 and 396:

  A. TEMEL ANALİZ YÖNTEMLERİ Prof.

 • Page 397 and 398:

  SWOT analizi bir bakıma bireyin fo

 • Page 399 and 400:

  Güçlü Taraflar İyi insan ilişk

 • Page 401 and 402:

  B. ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Page 403 and 404:

  1. Beden gelişimi: Beden ölçüle

 • Page 405 and 406:

  tanımaya yeterli değildir. Bu ned

 • Page 407 and 408:

  Soruları açık, anlaşılır ve n

 • Page 409 and 410:

  Testi alan bireyin sağlık durumu,

 • Page 411 and 412:

  KAYNAKÇA Abacı, R. (2008). Psikol

 • Page 413 and 414:

  TESTLER Bireyi tanıma amacıyla ku

 • Page 415 and 416:

  2. Başarı Testleri Genel yetenek

 • Page 417 and 418:

  İlgiler zamanla ve yaşla birlikte

 • Page 419 and 420:

  şekilde silik, kapalı ve sembolik

 • Page 421 and 422:

  Şizofreni (Se), Hipomani (Ma) ve S

 • Page 423 and 424:

  Likert Ölçeği: Osgood Ölçeği:

 • Page 425 and 426:

  KAYNAKÇA Akkoyun, F. (1994). Proje

 • Page 427 and 428:

  VERİ VE BİLGİ TOPLAMA TEKNİKLER

 • Page 429 and 430:

  Dolaylı belgeler; araştırma konu

 • Page 431 and 432:

  Herhangi bir konuda geniş bilgi ed

 • Page 433 and 434:

  Cevap alınmama hatası(non-respons

 • Page 435 and 436:

  gidermek amacıyla, pilot anketlerd

 • Page 437 and 438:

  Genellikle anketin ilk sayfasında

 • Page 439 and 440:

  - Anket gönderilen kişiler genell

 • Page 441 and 442:

  VII. BÖLÜM DANIŞANI YÖNLENDİRM

 • Page 443 and 444:

  İŞ ARAMA TEKNİKLERİ VE ÖZGEÇM

 • Page 445 and 446:

  odaklanmak, bireyin geliştirdiği

 • Page 447 and 448:

  105). Bu beklentilerin iş arayan a

 • Page 449 and 450:

  Tecrübeli ve eğitimli adaylar baz

 • Page 451 and 452:

  Hobiler, sosyal yeteneklerin ve tak

 • Page 453 and 454:

  Sarılar,Ö. (2006). Bankalarda uyg

 • Page 455 and 456:

  ETKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ TEKNİK

 • Page 457 and 458:

  Dinlemek İyi dinleme görüşülen

 • Page 459 and 460:

  Bozuk diksiyon Aşırı yüksek vey

 • Page 461 and 462:

  Stres altında çabuk ve isabetli k

 • Page 463 and 464:

  görüşmelerinde adayın kendisini

 • Page 465 and 466:

  Adaylar bu yöntemle sahip olduklar

 • Page 467 and 468:

  KAYNAKÇA Acar, A. C. ve diğerleri

 • Page 469 and 470:

  PROBLEM ÇÖZME/KARAR VERME TEKNİK

 • Page 471 and 472:

  Kişisel kararlar genel olarak önc

 • Page 473 and 474:

  İçsel faktörler ise (Sağır, 20

 • Page 475 and 476:

  D8: Ekibi Tebrik Etme (Katkı sağl

 • Page 477 and 478:

  9.8. PUKÖ Döngüsü Bu yöntem es

 • Page 479 and 480:

  D. TEMEL GİRİŞİMCİLİK Prof. D

 • Page 481 and 482:

  Girişimciliğin sosyal, ekonomik v

 • Page 483 and 484:

  - Hatalardan ders alabilme - İyims

 • Page 485 and 486:

  3. İş planının geliştirilmesi:

 • Page 487 and 488:

  Yerel düzeylerde girişimci kuluç

 • Page 489 and 490:

  Yeni bir iş kurma, avantaj ve deza

 • Page 491 and 492:

  KAYNAKÇA Arıkan, S. (2002). Giri

 • Page 493 and 494:

  A. DEZAVANTAJLI GRUPLAR Türkiye İ

 • Page 495 and 496:

  taleplerinde, işin niteliği gerek

 • Page 497 and 498:

  İkinci Liste Gönderme Yasağı: D

 • Page 499 and 500:

  Kapsama giren işyerlerinin denetim

 • Page 501 and 502:

  Listelerin Kamu Kurum ve Kuruluşun

 • Page 503 and 504:

  uzun süren yapısal işsizliğe ze

 • Page 505 and 506:

  Grafik 3:Aradıkları İşin Türü

 • Page 507 and 508:

  gidilmemesine sebep olarak Türkiye

 • Page 509 and 510:

  Birleşmiş Milletlerin tanımına

 • Page 511 and 512:

  işçiliği esas itibariyle kırsal

 • Page 513 and 514:

  Mesleki eğitim sisteminin, kamusal

 • Page 515 and 516:

  4.8.2. Projeler İŞKUR, Türkiye

 • Page 517 and 518:

  Hanehalkı İşgücü Anketi istati

 • Page 519 and 520:

  Kadınların işgücüne katılım

 • Page 521 and 522:

  Kaynak: TÜİK *Ocak-Mart Dönemi

 • Page 523 and 524:

  Avrupa Eğitim Vakfı’nın finans

 • Page 525 and 526:

  KAYNAKÇA Alabaş, A. (2007). Uzun

 • Page 527 and 528:

  DEZAVANTAJLI GRUPLARDA DANIŞMANLIK

 • Page 529 and 530:

  gerektirdiği nitelik ve şartlara

 • Page 531 and 532:

  KAYNAKÇA İŞKUR, İşlemler El Ki

 • Page 533 and 534:

  A. ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLER

 • Page 535 and 536:

  2. İletişim Süreci İletişim s

 • Page 537 and 538:

  olabilmektedirler. İletişimin sa

 • Page 539 and 540:

  İletişim sürecini engelleyen fiz

 • Page 541 and 542:

  6.1. Sözlü İletişim Sözlü ile

 • Page 543 and 544:

  Etkili bir iletişim süreci için

 • Page 545 and 546:

  Dikey İletişim Hiyerarşideki iki

 • Page 547 and 548:

  Bu modelde, grup üyelerinin birbir

 • Page 549 and 550:

  Bu modelin bir dezavantajı hem bil

 • Page 551 and 552:

  KAYNAKÇA Adair, J. (2006). Etkili

 • Page 553 and 554:

  B. BEDEN DİLİ Dr. Esra Dinç Özc

 • Page 555 and 556:

  ÖZEL ALAN 15-46 cm KİŞİSEL ALAN

 • Page 557 and 558:

  Elin yüzü kapatması genel olarak

 • Page 559 and 560:

  Kısmi Kol Kavuşturma Engelleri Bu

 • Page 561 and 562:

  Gözlerin kısılıp küçülmesi

 • Page 563 and 564:

  İnsanların tüm davranışları k

 • Page 565 and 566:

  Şekil 2’de görülen bu pozisyon

 • Page 567 and 568:

  KAYNAKÇA Baltaş, A., İlhan, Ü.,

 • Page 569 and 570:

  İMAJ YÖNETİMİ 1. İmaj Kavramı

 • Page 571 and 572:

  Şirketler 90’lardan itibaren ça

 • Page 573 and 574:

  1999, s. 220). Dış görünüş hi

 • Page 575 and 576:

  Ter kokusu, ağır parfüm veya deo

 • Page 577 and 578:

  KAYNAKÇA Akça, M. (2007). Renkler

 • Page 579 and 580:

  SUNUM TEKNİKLERİ ve UYGULAMA Bu b

 • Page 581 and 582:

  3.2. Dinleyicilerin Analizi Dinleyi

 • Page 583 and 584:

  tamdır. Her ne nedenle olursa olsu

 • Page 585 and 586:

  istatistiklerden yararlanma, örnek

 • Page 587 and 588:

  Konuşma” tasarlanmış anlamsal

 • Page 589 and 590:

  E. ETKİLİ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

 • Page 591 and 592:

  Ölçme ve değerlendirme süreci,

 • Page 593 and 594:

  İnsan kulağı kendi dışında ol

 • Page 595 and 596:

  farklı olarak sadece kulaklarımı

 • Page 597 and 598:

  Cümle, bir düşünceyi, bir fikri

 • Page 599 and 600:

  Her şeyden önce şunu belirtmek g

 • Page 601 and 602:

  KAYNAKÇA Adalı, O. (2003). Anlama

 • Page 603 and 604:

  ZAMAN YÖNETİMİ Zaman geri dönü

 • Page 605 and 606:

  çelişen bu durum, nedenlerle sonu

 • Page 607 and 608:

  Haftalık ve günlük programlar ha

 • Page 609 and 610:

  olması gereken ile karşılaştır

 • Page 611 and 612:

  Bireyin iş yaşamı, aile yaşamı

 • Page 613 and 614:

  G.PLANLAMA TEKNİKLERİ Doç. Dr. C

 • Page 615 and 616:

  Planlama kavramının özelliklerin

 • Page 617 and 618:

  1.2.2. Zaman boyutu açısından pl

 • Page 619 and 620:

  Bu modelleme tekniği; üretim ve t

 • Page 621 and 622:

  olmaktan çıkararak, iç ve dış

 • Page 623 and 624:

  X. BÖLÜM İŞ VE MESLEK DANIŞMAN

 • Page 625 and 626:

  EĞİTİM KURUMU ZİYARETLERİ 1. E

 • Page 627 and 628:

  Şubat ayı toplantısında; eğiti

 • Page 629 and 630:

  2.1.3. Bireysel görüşmeler Hem s

 • Page 631 and 632:

  Kişinin o alanda iş bulma olasıl

 • Page 633 and 634:

  • Birey aileden uzakta bir başka

 • Page 635 and 636:

  Bir meslek dışarıdan çekici gö

 • Page 637 and 638:

  • Ders çalışma konusunda yapı

 • Page 639 and 640:

  KAYNAKÇA AİTP II. (2009). Aktif

 • Page 641 and 642:

  İŞYERİ ZİYARETLERİ 1. Danışm

 • Page 643 and 644:

  önemlidir. Bu aşamada danışanı

 • Page 645 and 646:

  nedeni ile sürece başlaması ya d

 • Page 647 and 648:

  KAYNAKÇA Akçay, C. R. (1994). Ça

 • Page 649 and 650:

  ZİYARET RAPORU HAZIRLAMA İşyerle

 • Page 651 and 652:

  İŞGÜCÜ İSTEKLERİ Meslekler Sa

 • Page 653 and 654:

  TANITIM ve İŞBİRLİĞİ FAALİYE

 • Page 655 and 656:

  2. İş ve Meslek Danışmanlığı

 • Page 657 and 658:

  Kurumca hayat boyu öğrenim ve reh

 • Page 659 and 660:

  kuruluşlar ile sanayici ve işletm

 • Page 661 and 662:

  RAPORLAMA TEKNİKLERİ ve FAALİYET

 • Page 663 and 664:

  Sonuçların İyi Değerlendirilmes

 • Page 665 and 666:

  arasında, iki satır, bir tanım i

 • Page 667 and 668:

  yazılırken anlatıma yardımcı o

 • Page 669 and 670:

  listesi, araştırma raporunun değ

 • Page 671 and 672:

  ölümde önemle üzerinde durulmas

 • Page 673 and 674:

  EKLER EK-1: Çalışma Şartların

 • Page 675 and 676:

  5.2 Günlük saat sayısı ile çal

 • Page 677 and 678:

  EK-2: İş Arayan Çalışma Kabili

 • Page 679 and 680:

  normal kısıtlı 6 Kişisel etkinl

 • Page 681 and 682:

  EK-4:Çalışma Grubu Raporu (Form

 • Page 683 and 684:

  Temel Esaslar Madde 4- Meslekî bil

 • Page 685 and 686:

  6.6.1. Meslekî bilgi, rehberlik ve

 • Page 687 and 688:

  EK-5:MBM-A1Meslek Liseleri Hakkınd

 • Page 689 and 690:

  EK-7: İş ve Meslek Danışmanlı

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığında Paradigma Değişimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:El kitabı - Türkiye İş Kurumu
Danışmanlık, Eğitim Firmaları, Özel İstihdam Büroları, Otel ve ...
Vizyon Dokümanı.pdf - Türkiye İş Kurumu
GENEL MÜDÜR SUNUŞU - Türkiye İş Kurumu
TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri Proje Danışmanlığı Eğitimi ...
2010 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye İş Kurumu
ISO 17025 - Fırat ÖZEL - Pars Eğitim & Danışmanlık
2009 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye İş Kurumu
ŞANLIURFA - Türkiye İstatistik Kurumu
YİBO ÖĞRETMENLERİ Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı
BARTIN - Türkiye İstatistik Kurumu
Kamu Görevlileri Etik Rehberi - Türkiye İstatistik Kurumu
Meslek Eğitimi Macerası - CGIL-Bildungswerk eV
KOCAELİ - Türkiye İstatistik Kurumu
ARDAHAN - Türkiye İstatistik Kurumu
BATMAN - Türkiye İstatistik Kurumu
SİNOP - Türkiye İstatistik Kurumu
KÜTAHYA - Türkiye İstatistik Kurumu
NİĞDE - Türkiye İstatistik Kurumu
“Proje Kültürü ve Proje DanıĢmanlığı Eğitimi ‟‟
ISPARTA - Türkiye İstatistik Kurumu
GAZİANTEP - Türkiye İstatistik Kurumu
MANİSA - Türkiye İstatistik Kurumu
ÇANKIRI - Türkiye İstatistik Kurumu
VAN - Türkiye İstatistik Kurumu
2011 Yılı Ocak- Haziran Donemi Performans ... - Türkiye İş Kurumu
eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz ülke ... - Türk Eğitim-Sen
YSÖP öğretmen el kitabı - Milli Eğitim Bakanlığı
GÜMÜŞHANE - Türkiye İstatistik Kurumu