5-6 Şubat 2011 İstanbul Düzenleme Kurulu - Klinik Psikofarmakoloji ...

psikofarmakoloji.org

5-6 Şubat 2011 İstanbul Düzenleme Kurulu - Klinik Psikofarmakoloji ...

PSİKİYATRİDE

ARAŞTIRMA VE

İSTATİSTİK

TEKNİKLERİ

KURSU

5-6 Şubat 2011

İstanbul

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Mesut ÇETİN

Prof. Dr. Haluk SAVAŞ

Doç. Dr. Numan KONUK

Doç. Dr. Selim KILIÇ

Doç. Dr. Cengiz Han AÇIKEL

TAP-MooDS

TURKISH ASSOCIATION FOR

PSYCHOPHARMACOLOGY

MOOD DISORDERS SECTION

PSĐKOFARMAKOLOJĐ DERNEĞĐ

MĐZAÇ BOZUKLUKLARI ŞUBESĐ

Psikofarmakoloji Derneği

Bagdat Caddesi Veli Guneysu Apt.

No:453/ 3 Suadiye-Kadıköy 34074 Đstanbul

psikofarmakoloji@gmail.com

http://www.psikofarmakoloji.org/dernek

Psikofarmakoloji Derneği

Mizaç Bozuklukları Şubesi

editor@jmood.org

http://www.tapmoods.jmood.org

http://www.jmood.org


Kurs İçeriği:

Kurs psikiyatrik araştırmalarda sık kullanılan epidemiyolojik yöntemler ve bunların

analizinde kullanılan biyoistatistik tekniklerini kapsamaktadır.

Kurs Eğiticileri:

Doç.Dr. Selim KILIÇ (GATA Epidemiyoloji B.D.) drselimkilic@gmail.com

Doç.Dr. Cengiz Han AÇIKEL (GATA Epidemiyoloji B.D.) chacikel@gmail.com

Kurs Hakkında Temel Bilgiler:

Kurs iki gün süre ile devam edecektir. Epidemiyoloji, biyoistatistik temel konularını

içerecektir. Biyoistatistik uygulamalarında SPSS for Windows paket programı esas olarak

alınacaktır. Katılımcıların temel SPSS kullanım bilgisine sahip olmaları gereklidir. Biyoistatistik

dersleri uygulamalı olarak yapılacağı için katılımcıların kişisel dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri

uygun olacaktır.

Kurs Yeri: İstanbul

Kurs Programı:

Saat 5 Şubat 2011 6 Şubat 2011

09:00-09:30 Tanışma, beklentilerin alınması

Ön test

09:30-10:30 Temel araştırma teknikleri ve doğru

tasarım seçimi

10:30-10:45 ARA

SPSS paket programı ve kurs içeriği hakkında genel

giriş

Veri düzenleme (Veri seçme, veri tabanını bölerek

çalışma, yeniden kodlama ve hesaplama)

10:45-11:30 Temel istatistik kavramlar Tanımlayıcı istatistikler, istatistik yöntem seçimi

11:30-12:15 Araştırmalardaki temel eksikler ve

hatalar

12:15-13:15 YEMEK ARASI

Kesikli değişkenlerin analizi, iki grup arası

karşılaştırmalar

13:15-14:00 Örnekleme İkiden fazla grup arası karşılaştırmalar, bağımlı

grupların analizleri

14:00-14:45 Yöntemsel araştırmalar Korelasyon analizleri, ROC analizi

14:45-15:00 ARA

15:00-16:00 Ölçek araştırmaları (Ölçek geliştirme,

çeviri, geçerlilik analizi)

Kurs son değerlendirmesi, tartışma

Son test


Önerilen Kaynaklar:

1. Sabahat TEZCAN; Epidemiyoloji - Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi; Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı

2. Martin Prince, Practical Psychiatric Epidemiology, Oxford Publishing

3. Murat HAYRAN; Bilgisayar, Đstatistik ve Tıp

4. Gazanfer AKSAKOĞLU; Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri; Dokuz Eylül

Üniversitesi Yayınları

5. Aziz AKGÜL; Tıbbi Araştırmalarda Đstatistik Analiz Teknikleri, Yeni Mustafa Kitabevi

6. Robert H. Friis; Epidemiology for Public Health Practice, Aspen Publishers Inc.

7. Raymond S. Greeenberg; Medical Epidemiology, Lange Medical Books.

8. Beth Dawson, Robert G.Trapp; Basic and Clinical Biostatistics, Lange Medical Books/McGraw- Hill

Medical Publishing Division.

9. Leon Gordis; Epidemiology, W:B Saunders Company, ABD, 2004.

10. Joseph Ingelfinger, Frederich Mosteller; Biostatistics in Clinical Medicine, Mc Graw Hill, Inc.

11. Kazım Özdamar, SPSS ile Biyoistatistik, Kaan Kitapevi, Eskişehir, 2001

12. Kirkwood BR, Sterne AC, Medical Statistics, Blackwell Pub.Avustralya, 2003

Eğiticilerin Özgeçmişleri

Doç.Dr. Selim KILIÇ

Gülhane Askeri Tıp

Fakültesi’nden 1994 yılında

mezun oldu. Halk Sağlığı

uzmanlık ve Epidemiyoloji

yandal uzmanlık eğitimi aldı.

Halen GATF Halk Sağlığı

A.D.’nda öğretim üyesi olarak

görev yapmaktadır. TSK

Koruyucu Hekimlik Bülteni editörlüğü, Klinik

Psikofarmakoloji Bülteni, Türk Anestezi ve

Reanimasyon Derneği Dergisi ve Gülhane Tıp

Dergisi’nde istatistik ve epidemiyoloji editörlüğü

görevlerini yürütmektedir. Dr. KILIÇ, evli ve bir

çocuk babasıdır.

Doç.Dr.Cengiz Han AÇIKEL

Gülhane Askeri Tıp

Fakültesi’nden 1994 yılında

mezun oldu. Halk Sağlığı

uzmanlık ve Epidemiyoloji

yandal uzmanlık eğitimi aldı.

Halen GATF Halk Sağlığı

A.D.’nda öğretim üyesi olarak

görev yapmaktadır. TSK

Koruyucu Hekimlik Bülteni editörlüğü, Klinik

Psikofarmakoloji Bülteni ve Gülhane Tıp

Dergisi’nde istatistik ve epidemiyoloji editörlüğü

görevlerini yürütmektedir. Dr. AÇIKEL, evli ve iki

çocuk babasıdır.


Destekleyenler:

More magazines by this user
Similar magazines