Yukarılara doğru güverc nler g b kanat çırpalım ve çok ... - Yeni Ümit

yeniumit.com.tr

Yukarılara doğru güverc nler g b kanat çırpalım ve çok ... - Yeni Ümit

YENi ÜMiT

İdris AKYOL *

Ekim / Kasım / Aralık - 2009 / 86

Hocaefendi, insanları

ümitsizlikten ve bezginlikten

kurtarmak, tığımızda karşımıza çıkan

1970’lerin Türkiye’sine bak-

görüntü, yağmurdan önce

onları bohem bir havadaki karanlık bulutları andırır

mahiyette kasvetlidir. Bu yazıda hedeflenen

de zamanın Türkiye’sinin

hayattan ve durağanlıktan

uzaklaştırmak siyasî ve içtimâî durumu ile Fethullah

Gülen Hocaefendi’nin o günlerdeki

karmaşada halkı teskin etmek

için, aşk ve şevk içerisinde,

didinircesine için sergilemiş olduğu yumuşatıcı

tavırlardır. Bir insanın neredeyse 40

çalışır. Bu çalışma yıldır söylediklerinin ve yazdıklarının

-ortamın gereklerine göre me-

sözlü olduğu kadar,

todolojik şekillenmesi mahfuz- yörüngesinde

yön değiştirme bir yana,

yazılıdır da.

küçücük bir kaymanın bile olmaması

onun düşünce yapısının ne derece güçlü olduğunun, zamanın

şartlarını çok iyi değerlendirmesindeki hünerinin, problemleri

ve çözümlerini tespitteki maharetinin ayrı bir göstergesidir. İdeolojilerin

sık sık rötuşlanmaya ihtiyaç duyduğu; önde gelen ideologların,

fikirlerinde zamanla değişik oynamalarda bulunduğu;

söylenenlerin çok sık renk ve biçim değiştirdiği hareketli bir çağda,

Hocaefendi’nin söylediklerinin bütün bu oynaklıklardan çok

beride olduğunu tasdik etmek yanlış olmayacaktır.

Modern Türkiye’de, Osmanlı Devleti’nin son dönemleri

bir yana bırakılacak olursa, 60’larda başlayan ve 2000’lere

kadar varlığını açık veya kapalı hissettiren sun’î problem ağlarının

kimi zaman kıyılardan ve köşelerden çıkıp merkeze

taşındığı olmuştur ve olmaktadır. Hattâ bu tür oluşumların,

tarih çizelgesine baktığımızda periyodik bir tarzda cereyan

ettiği bile söylenebilir. 70’ler de böyle boğuşmaların yaşandığı

bir zaman dilimiydi; ilk değildi ve elde edilen tecrübelere

rağmen içtimâî idrak yeterli ölçüde müteyakkız bu-

30

More magazines by this user
Similar magazines