Kuzey Ren Vestfalya: Yeni entegrasyon fırsatlarının bulunduğu ...

zuhause.im.kreis.soest.de

Kuzey Ren Vestfalya: Yeni entegrasyon fırsatlarının bulunduğu ...

Özellikle Alman vatandaşlığına geçen kadınlar “kendi ayakları üstünde” durma

isteğiyle ortalama rakamları aşan bir girişimci eğilimi gösteriyorlar.

Göçmen erkek ve kadınlarda işsizlik oranı yüksek. Gelir yoksulluğunun

geçmişinde çoğu zaman bir göç öyküsü var.

Göç geçmişi olan insanların %17,9’a ulaşan işsizlik oranı, genel işsizlik oranı (%9,9)

ile kıyasla iki kat daha büyük. Kuzey Ren Vestfalya’da işsiz olanların neredeyse

%40'ının göç geçmişi var. Yüksek işsizlik oranı, büyük bir yoksulluk riskinin en başta

gelen nedenlerinden biridir. Kuzey Ren Vestfalya’da Almanların yoksulluk riski %11,3

iken, göç geçmişi olan insanların %29,6'sı ve hatta Türklerin %40,4'ü yoksulluğa

düşme tehlikesinde yaşıyor. Bu oranın en düşük olduğu kesim ise oranı %10,0’a

varan göç geçmişi olmayan insanlardır.

Eğitimde ve mesleki nitelik kazandırmada giderilmesi gereken büyük eksiklikler var.

Mikro sayım sonuçlarına göre 15 yaşından büyük Kuzey Ren Vestfalya nüfusunun

%49'u okul bitirmemiş. Mutlak rakam olarak bunlar 722.000 erkek ve kadın. Göç

geçmişi olan insanlar Kuzey Ren Vestfalya’da toplam nüfusun dörtte birinden azını,

474.000 kişi olmakla birlikte ise ortaokul veya lise diploması olmayan kişilerin üçte

ikisini oluşturuyor. Eğitim azlığı yabancılarda daha da belirgin. Onlar nüfusun yaklaşık

%10'unu, ama 358.000‘e ulaşan bir sayı ile okul bitirmemiş olanların yaklaşık yarısını

oluşturuyorlar.

Fakat aynı zamanda pek çok göçmenin vasatın üzerinde bir eğitime

sahip olduğu da bir gerçek.

Kuzey Ren Vestfalya’da göç geçmişi olan insanların neredeyse dörtte biri (%24,5)

üniversitede (veya “Fachhochschule” adıyla bilinen meslek yüksekokulunda) okuma

hakkını veren bir okul diplomasına sahip. Bu rakam genel Alman nüfus ortalamasının

(%27,0) sadece biraz altında. Özellikle Alman vatandaşlığına geçenlerin gösterdikleri

okul başarısı son derece etkileyici, çünkü tüm nüfus grupları arasında, üniversitede

(veya “Fachhochschule” adıyla bilinen meslek yüksekokulunda) okuma hakkını veren

bir okul diplomasına sahip olmada en yüksek oran (%30,3) onlarda! Bu da Alman

13

More magazines by this user
Similar magazines