İş Etiği Kodu - Coca Cola İçecek

cci.com.tr

İş Etiği Kodu - Coca Cola İçecek

Efi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLU

STLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜST

TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULU

ÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLUL

TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK

‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLU

Efi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KA

LÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK DO⁄RULU

‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLUL

KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK

fi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK KAL‹TE SORUMLUL

STLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜST

O⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L

‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜST

‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLU

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RUL

‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLUL

Efi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK KAL‹TE

LÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L

L‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜST

Efi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLU

STLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜST

O⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L

‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜST

Efi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KA

LÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L

L‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜST

Efi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLU

STLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜST

O⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L

‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜST

Efi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KA

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RUL

‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLUL

KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK

Efi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLU

RUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KA

L‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULU

UMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK

O⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL

LÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULU

‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜST

‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLU

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RUL

‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLUL

KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK

Efi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLU

STLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜST

TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULU

O⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L

‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜST

‹fl Eti¤i Kodu

‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE SORUMLU

LULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RUL

‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLUL

Temmuz 2004

KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KAL‹TE SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK

ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KA

RUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K DO⁄RULUK KAL‹TE ÇEfi‹TL‹L‹K DÜRÜSTLÜK SORUMLULUK ÇEfi‹TL‹L‹K KA


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

De¤erli Çal›flma Arkadafllar›m›z,

Hepimiz, Türkiye ve dünyada mükemmelli¤i ile tan›nan Coca-Cola sisteminin önemli bir parças› olan

Coca-Cola ‹çecek için çal›fl›yoruz. fiirketin kazanm›fl oldu¤u bu itibar›n her gün, hepimiz taraf›ndan

korunmas› gerekir. fiirketimizin, tüm paydafllar›m›z ve iliflkide oldu¤umuz tüm üçüncü flah›slar ile

aras›nda mevcut olan güvenin korunmas› ve daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.

fiirketimizin ‹fl Eti¤i kurallar› güncellenmifl ve bir Kod olarak yeniden düzenlenmifltir. Bu metin,

Coca-Cola sisteminin birer temsilcisi olarak bizlerin davran›fllar›n› yönlendirecek de¤erli bilgileri

içermektedir. ‹lkelerimiz, daha basitlefltirilerek anlafl›lmas› daha kolay hale getirilmifl ve baz› durumlar›

aç›klayabilmek için örnekler eklenmifltir.

‹fl Eti¤i Kodu’nda yer alan ilkeler Coca-Cola ‹çecek’in tüm çal›flanlar›n› kapsamaktad›r. Sistemimiz içinde

hangi konumda çal›fl›yor olursan›z olun, ‹fl Eti¤i Kodu’nun tüm bölümlerini okuyup, anlaman›z ve s›k

s›k bu metne baflvurman›z çok önemlidir.

Sizler Coca-Cola ‹çecek’i ve tabii ki Coca-Cola sisteminin bir parças›n› temsil etmektesiniz. ‹tibar›m›z

sizlerin elindedir ve onun korunmas› konusunda hepimizin çaba göstermesi gerekir.

Deste¤iniz için hepinize teflekkür ederiz.

Tuncay Özilhan

Yönetim Kurulu Baflkan›

Ronald W. Jones

Genel Müdür

Sayfa / 1


G E L E C E ⁄ E Y Ö N E L ‹ K

‹ F A D E

Misyonumuz

En yüksek kalitede içecekler sunup, beden, ak›l ve ruh susuzlu¤unu

gidererek insan hayat›na de¤er katmak için var›z.

Vizyonumuz

Biz dünya çap›nda bir flifleleyiciyiz, çünkü :

• Bütün paydafllar›m›za de¤er katar›z,

• Dünyadaki Coca-Cola sistemi içinde,

sat›fl ve kalite s›ralamas›nda ilk 10'da yer al›r›z,

• Müflteri ve tüketici memnuniyetini sürekli olarak aflar›z,

• Piyasadaki f›rsatlar› herkesten önce biz yarat›r,

biz belirler ve biz de¤erlendiririz,

• En nitelikli profesyonel iflgücünü cezbeder,

gelifltirir ve bünyemizde yaflat›r›z.

De¤erlerimiz

Sayg›, güven, aç›kl›k ve sosyal sorumlulu¤un kurumsal bütünlü¤ü

oluflturdu¤u bir ekip ruhuna sahibiz.

Kalite, servis ve liderlikte kendimizi

mükemmeliyete ve sürekli geliflime adar›z.

Sayfa / 2


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

BU K‹TAPÇI⁄IN ‹ÇER‹⁄‹ NED‹R - BUNLAR NEDEN ÖNEML‹D‹R

Coca-Cola ‹çecek'in en de¤erli varl›¤› kullanma hakk›na sahip oldu¤u "Coca-Cola" markas› ve bu

markay› yaflatan çal›flanlar›d›r. Bu markan›n temsil etti¤i önemli niteliklerin bafl›nda flirketimizin dürüstlük

ve güvenilirlilik hususunda sahip oldu¤u itibar yer almaktad›r. Bu itibar, ortak de¤erlerimizden ve

özellikle de faaliyetlerimizi do¤ru flekilde sürdürmek hususunda gösterdi¤imiz titizlikten kaynaklanmaktad›r.

Elinizdeki "‹fl Eti¤i Kodu" iki bölümden oluflmakta olup, ilk bölümde faaliyet göstermekte oldu¤umuz

her yerde koruyaca¤›m›z de¤erleri, çal›flanlara ve topluma karfl› sorumluluklar›m›z›, ikinci bölümde

ise çal›flanlar›m›z›n flirkete karfl› sorumluluklar›n› kapsayan ifl yönetim ilkelerini sizlere aç›k bir flekilde

tan›tmay› amaçlamaktad›r. "‹fl Eti¤i Kodu", flirketin ve yan kurulufllar›n›n Yönetim Kurulu üyeleri dahil

tüm yöneticilerini ve çal›flanlar›n› kapsamaktad›r. Aksi belirtilmedi¤i sürece, bu kiflilerin tümü afla¤›da

"çal›flanlar" olarak an›lacakt›r.

‹lerideki sayfalarda sizlere baz› davran›fl biçimleri, etik de¤erler ve ahlak kurallar› aç›klanmakta ve bu

konuda flirket çal›flanlar›n›n gerçek hayatta karfl› karfl›ya kald›klar› baz› ikilemlerden örnekler verilmektedir.

Okuduklar›n›z›n pek ço¤u muhtemelen sizi flafl›rtmayacakt›r, çünkü bu Kodun ana ilkesi flu flekilde

özetlenebilir:

fiirketin temsilcisi s›fat›yla, her zaman ve her konuda dürüst ve tutarl› davranman›z gerekmektedir.

Sayfa / 3


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

KODUN ANA HATLARI

• Çal›flanlar, yasalara uygun davranmak zorundad›rlar.

• Çal›flanlar, ç›kar çat›flmalar›ndan ve ç›kar çat›flmas› izlenimini yaratacak davran›fllardan kaç›nmakla

yükümlüdürler.

• Mali kay›tlar (gerek flirket içi gerekse flirket d›fl› ifllemlerle ilgili) zaman›nda ve do¤ru olarak

tutulmal›d›r.

• fiirketin varl›klar› (çal›flma saatleri, bilgisayarlar ve ekipmanlar) kiflisel ç›karlar için kullan›lmamal›d›r.

• Müflteri ve tedarikçilerle iliflkiler adilane ve makul bir mesafe gözetilerek yürütülmelidir.

• Çal›flanlar hiçbir flart alt›nda devlet görevlisine rüflvet vermek ya da böyle bir kifliyi Koda ayk›r›

bir flekilde etkilemek girifliminde bulunmamal›d›rlar.

• Çal›flanlar flirkete ait ve kamuya aç›k olmayan bilgileri korumakla yükümlüdürler.

Kodun ihlali terimi, di¤er çal›flanlardan Kodun ihlalinin talep edilmesi, Kodun ihlalinin ilgililere

bildirilmemesi ve ihlalle ilgili bir inceleme s›ras›nda ilgililere yard›mc› olunmamas›n› da kapsamaktad›r.

Kodun ihlali disiplin cezas›na yol açmaktad›r. Disiplin cezas› suçun derecesine göre verilecektir.

Disiplin cezalar› aras›nda, çal›flana ihtar verilmesi, ücret kesimi ve hatta iflten ç›kar›lmas› da yer

almaktad›r. Bu cezalar›n biri verilebilece¤i gibi, birkaç› birlikte de verilebilir.

• Direktörler Kodda tan›mlanan ve özel izin gerektiren durumlar› incelemeli, yaz›l› olarak onaylamal›

ve ‹ç Denetim Departman›’na bildirmelidirler. Direktörünüz ba¤l› oldu¤unuz fonksiyon Direktörünüz

veya Genel Müdürünüzdür.

• Genel Müdür’e yaz›l› onaylar Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenecek komite

taraf›ndan verilecektir.

• ‹ç Denetim Departman›, Hukuk, Finans, ‹nsan Kaynaklar› ve di¤er departmanlarla iflbirli¤i içinde

Koda, flirket politika ve prosedürlerine uygunlu¤u sa¤lar. Sizin için eriflebilir olmak, sorular›n›z›

cevaplamak, e¤itim sa¤lamak ve dan›flmanl›k vermek ‹ç Denetim ekibinin görevleri aras›ndad›r.

• ‹ç Denetim Yöneticisi, Coca-Cola ‹çecek’in Denetim Komitesine do¤rudan rapor eder ve ba¤›ms›z

görüfl sunar.

• Herhangi bir durumla ilgili sorular›n›z oldu¤u takdirde mutlaka dan›fl›n. Her zaman sorun.

Bu Kod, davran›fllar›n›z› yönlendirmek hususunda size yard›mc› olacakt›r. Ancak, her durumun Kod

kapsam›nda yer almas› mümkün de¤ildir ve böyle bir fley amaçlanmam›flt›r. Bu kitapç›k bir iflyeri

kurallar› katalo¤u de¤ildir. fiirketin, iflyeri güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤›, çevrenin korunmas› gibi konularda

ayr› ilke ve kurallar› mevcuttur. Çal›flanlar gerekti¤i zaman Coca-Cola ‹çecek'in ilgili konulardaki mevcut

di¤er kurallar›na baflvurmal›d›r.

Sayfa / 4


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

I. DE⁄ERLER‹M‹Z, SORUMLULUKLARIMIZ

1. DE⁄ERLER‹M‹Z

1. DE⁄ERLER‹M‹Z:

Sayg›, güven, aç›kl›k ve sosyal sorumlulu¤un kurumsal bütünlü¤ü oluflturdu¤u bir ekip ruhuna sahibiz.

Kalite, servis ve liderlikte kendimizi mükemmeliyete ve sürekli geliflime adar›z.

A. KURUMSAL BÜTÜNLÜK

TANIM

Kurumsal bütünlük, çal›flanlar, müflteriler, tüketiciler, tedarikçiler, di¤er organizasyonlar, medya ve

kamu ile iliflkilerde tam dürüstlüktür.

AÇIKLAMA

Kurumsal bütünlük, fiirkette, tüm iliflkilerin temelidir. Do¤ru ve güvenilir olmak için duyulan kuvvetli

istektir. Kiflisel bir anlay›fl oldu¤u gibi (kendi bafl›m›za ne yapar›z) kurumsal bir vas›ft›r da (organizasyon

olarak kollektif davran›flta nas›l bulunuruz).

Kurumsal bütünlük, gerçekleri hofl olmasalar da çarp›tmadan yans›tmakt›r. Ancak neyi söyledi¤imiz

kadar nas›l söyledi¤imiz de önemlidir. Dolay›s›yla gerçekler ve do¤rular uygun dil kullan›larak

aktar›lmal›d›r. Örne¤in amirimize gerçekte ifllerin ne durumda oldu¤unu anlatabilmektir. Karfl›m›zdakilerin

duymak istediklerini de¤il fleffaf bir lisan ile do¤ruyu aç›k sözlülükle aktarmakt›r.

Bir baflka örnek verecek olursak Kurumsal Bütünlük kiflilerin kariyer ve performans beklentilerini göz

önüne alarak, onlara zaman›nda ve do¤ru izlenimler verebilmektir. Ancak her iki taraf› zedeleyebilecek

flahsi söz ve davran›fltan kaç›nmakt›r.

Dolay›s›yla Kurumsal Bütünlü¤ün var olabilmesi için sayg›, güven ve aç›kl›k ilkelerinin birarada olmas›

gerekir.

Sayfa / 5


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

A. 1. SAYGI

TANIM

Herkese, kendimize davran›lmas›n› istedi¤imiz biçimde onuru zedelemeyecek, sayg›l› tav›rlarla

yaklaflmakt›r.

A. 2. GÜVEN

TANIM

Güven, çal›flanlar›n veya organizasyonun, kifliyi, kiflinin de onlar› hiçbir zaman hayal k›r›kl›¤›na

u¤ratmayaca¤› veya yan›ltmayaca¤› inanc› ve itimat›d›r.

AÇIKLAMA

Güven tüm de¤erlerin ana dire¤idir. Onsuz, hiçbir de¤erin anlam› ve geçerlili¤i yoktur. Yaln›z Güven

yoluyla, kifli dürüstlü¤e, bütünlü¤e, baflkalar›n›n adaletine itimat eder ve baflkalar› taraf›ndan kendisine

duyulan itimad› hissedebilir.

A. 3. AÇIKLIK

TANIM

Aç›kl›k, fleffaf, aç›ksözlü ve dürüst olmakt›r.

Aç›k olmak, do¤ru olmak u¤runa kiflisel görüfl ve yarg›lar› karfl›dakini k›rarak ve rencide ederek ifade

etmek anlam›na gelmez. Ancak, gerçekler bir bütün olarak içtenlikle ve zaman›nda belirtilmelidir.

Ayr›ca, sözlerimizin/hareketlerimizin baflkalar› üzerindeki etkisini önceden bilmemiz gerekir.

Öte yandan aç›kl›k ilkeleri gizlilik ilkeleri ile çeliflmez, aksine birbirlerini tamamlarlar. Örne¤in gizli

nitelikteki flirket piyasa bilgilerinin, aç›kl›k ilkesinin bir gere¤i oldu¤u düflünülerek, flirket d›fl›nda

paylafl›lmas› do¤ru de¤ildir.

Sayfa / 6


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

B. SOSYAL SORUMLULUK

TANIM

Sosyal sorumluluk, bir organizasyon ve çal›flanlar›n›n, gerek kendilerinin gerekse toplumun refah

düzeyini, menfaat ve beklentilerini gelifltirmek amac›yla oluflturduklar› davran›fl ve eylemlerin bütünüdür.

AÇIKLAMA

‹fl dünyas›nda ahlaki ve hukuki aç›dan örnek bir organizasyon olmak, toplumun ve paydafllar›m›z›n

gereksinimleri konusunda duyarl› olmak, kalitenin ifl hayat›m›z›n her safhas›nda devaml›l›¤›n› ve

geliflmesini sa¤lamak, kamu sa¤l›¤›na ve iyili¤ine duyarl› olmakt›r.

C. EK‹P ÇALIfiMASI

TANIM

Ekip Çal›flmas› ortak bir hedefin olmas› ve etkin iflbirli¤i içinde çal›flmakt›r.

fiirket, bütün hedeflerimize ve amaçlar›m›za yaln›z Ekip Çal›flmas› ile ulaflabilece¤imize inanmaktad›r.

AÇIKLAMA

Ekip Çal›flmas›, en uygun çözümler ve sorumluluklar için kaynaklar› paylaflmay› gerektirir. Tek bir

fonksiyonun yaklafl›m› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda çeflitli fonksiyonlardan oluflan ekipler konuyu farkl› aç›dan

analiz edip de¤iflik görüfller getirerek en uygun (optimal) çözümlere ulaflabilirler. Bu nedenle, Ekip

Çal›flmas› aç›kça belirtilmifl ortak amaç ile birlikte baflkalar›yla yard›mlaflma ve iflbirli¤ini gerektirir.

D. KAL‹TE

TANIM

Kalite, müflterilerimizin/tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli karfl›layan ürünleri ve hizmetleri

sunmakt›r.

AÇIKLAMA

Kalite, spesifikasyonlara uyum sa¤lanmas› veya beklenen ve tan›mlanm›fl özelliklerin yerine getirilmesi

demektir.

Kalitedeki art›fl beklenen özelliklerden en az sapma ile baflka bir deyiflle, en az hata ile sonuca ulaflmak

demektir. Bu da maliyetlerin düflmesi anlam›na gelir. Hedef “ilk seferde do¤ruyu yapmakt›r” ve bu

tan›m›n alt›nda “yüksek kalite daha düflük maliyetlidir” gerçe¤i yatmaktad›r.

Sayfa / 7


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

E. H‹ZMETTE MÜKEMMELL‹K

TANIM

Hizmette Mükemmellik, kiflisel ifle yaklafl›m tarz› ve organizasyon olarak ifli yap›fl biçimi ile örnek

oluflturmakt›r. Ayr›ca, profesyonel baflar›n›n sa¤lanmas›na yard›mc› olur, organizasyonel de¤erleri

destekler.

AÇIKLAMA

Hizmette Mükemmellik, sonuç kadar uygulamada da kaliteye olan ba¤l›l›kt›r. Di¤er bir deyiflle, yaln›z

al›nan sonuç de¤il, ayn› zamanda sonuca ulafl›rken izlenen yollar›n da önemli oldu¤u bir anlay›flt›r.

Bu nedenle, Hizmette Mükemmellik sa¤lanan hizmet, ürün ve servislerin kusursuz olabilmesi için onlar›

sürekli gelifltirmenin yollar›n› aramay› gerektirir.

F. L‹DERL‹K

TANIM

Liderlik, bir amaç u¤runa bütün gücünü sarfetme tutkusu ve kiflileri veya gruplar› etkileyerek o amac›n

arkas›nda toplama yetene¤idir.

AÇIKLAMA

Liderlik, yaln›z organizasyonun zirvesinde bulunan kifli veya kiflilere ait bir vas›f de¤ildir. Aksine, liderlik

bütün çal›flanlar›m›z›n sahip olmas› gereken organizasyonel bir de¤er olmal›d›r. Çünkü yenilikler ancak,

baflkalar›na birfleylerin nas›l daha farkl› ve iyi olabilece¤ini görmelerine ve hissetmelerine yard›mc›

olmakla meydana gelir. Liderlik sayesinde, çal›flanlar›m›z hem ifllerinde hem de sosyal yaflamlar›nda

harekete geçerken baflkalar›n›n iflbirli¤i ve desteklerini kazan›rlar. Ayr›ca, Liderlik hedeflere ulaflabilmede

ve baflar›l› olmada baflkalar›nda heyecan ve flevk uyand›r›r. Bu nedenle, Liderlik, insanlar› cesaretlendirmek

ve onlara destek vermektir.

G. SÜREKL‹ GEL‹fi‹M

TANIM

Sürekli Geliflim yenilenme demektir. Ürünlerin, ifllemlerin ve hizmetlerin geliflmesinde ve iyilefltirilmesinde

sürekli yeni yollar aramak anlam›na gelir.

AÇIKLAMA

Sürekli Geliflim, ilerlemenin sadece yenilenme ve iyilefltirme ile gerçekleflebilece¤ine inanmakt›r. Sürekli

Geliflim için yeni yollar ö¤renmek ve onlar› uygulamak bir kiflisel sorumluluktur. Ayr›ca Sürekli Geliflimin

bir kurumsal de¤er haline gelmesi için baflkalar›n› da ifllerini daha iyi yapman›n yollar›n› aramalar› için

cesaretlendirmek gerekir. Baflar›l› kifliler ve organizasyonlar, güçlerini ve üstünlüklerini Sürekli Geliflimden

al›rlar.

Sayfa / 8


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

G. 1. Ö⁄RENEN ORGAN‹ZASYON

TANIM

Ö¤renen Organizasyon, ö¤renmeyi profesyonel olarak ele alan ve bunu paydafllar›n›n ç›karlar› için

sürekli gelifltirmede kullanan organizasyondur.

AÇIKLAMA

Birçok organizasyon devaml› ö¤rendi¤inin bilincindedir; ancak bunun ne kadar etkin oldu¤u, ö¤renmeyi

destekleyen ve yöneten bir kültür oluflturmada ne kadar iyi olduklar›na ba¤l›d›r. Bireysel seviyede

ö¤renme, yeni bilgi elde etme tutkusudur. Organizasyonel seviyede ö¤renme, yaln›z yeni bilgi elde

etmek de¤il ayr›ca bunu paylaflmak, hayata geçirmek ve destekleyerek gelifltirmektir. Ö¤renen

Organizasyonlar, ö¤renmeyi herkesin eriflebilece¤i hale getirirler. Ayr›ca yerel ve uluslararas› bilgi ve

deneyimlerin karfl›l›kl› de¤ifl tokufl edildi¤i bir ortam yaratarak ö¤renmeyi s›n›rlar ötesine tafl›rlar.

Ö¤renen Organizasyonlar, ö¤renmeyi baflar›lar›ndan oldu¤u kadar hatalar›ndan da sa¤larlar. Uygulamal›

ö¤renmenin kiflisel geliflim ve ilerleme için öneminin fark›ndad›rlar; bu nedenle ö¤renmeyi koflulsuz

desteklerler.

2. SORUMLULUKLARIMIZ

A. fi‹RKET‹N ÇALIfiANLARINA KARfiI SORUMLULUKLARI

fiirketimiz yukar›da aç›klanan de¤erlerine sahip ç›kaca¤›n› ve koruyaca¤›n› kabul eder.

fiirketimiz,

‹fle al›mlarda ve ücretlendirme/terfi gibi uygulamalarda ›rk, renk, din, cinsiyet, fiziki özür gibi

özelliklerinden dolay› çal›flanlar aras›nda ay›r›m yapmaz.

‘Aç›k Kap›’ politikas› gere¤i, tüm çal›flanlar›n›n fiirket Üst Yönetimine kolayl›kla ulaflabilmelerini sa¤lar.

Çal›flma koflullar›nda eflitlik ilkesini benimsemifltir. fiirketimiz çal›flanlar›n niteliklerine, performans›na

dayal› ücretlendirme ve terfi politikas›n› izlemektedir.

Çal›flanlar›na ait flahsi bilgilerin korunmas› için gereken özeni gösterir.

Sürekli geliflim nedeniyle, çal›flanlar›n›n istenilen performans seviyesine ulaflabilmeleri için, ihtiyaç

duyaca¤› e¤itimleri verir.

‹flyeri güvenli¤ini ve çal›flanlar›n sa¤l›¤›n› korumak amac›yla gereken önlemleri al›r.

Sayfa / 9


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

B. ÇEVREN‹N KORUNMASI ‹Ç‹N fi‹RKET ve ÇALIfiANLAR OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

fiirketimiz tüm faaliyetlerinde, sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde, çevre mevzuat› hükümlerine

uygun olarak hareket eder. Konuyla ilgili uyulacak fiirket prosedürlerini belirler ve çal›flanlar›n›n bunlara

uymalar›n› sa¤lar.

Çal›flanlar, flirketin çevre korumas›na iliflkin politika ve prosedürlerine uymakla ve bu konudaki ihlalleri

en k›sa sürede amirlerine bildirmekle yükümlüdürler.

Amac›m›z, tüm faaliyetlerimizde sürekli geliflmeyi ilke edinerek çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimizi

gerçeklefltirmek, çevre konusunda liderlik yapmak, toplum sa¤l›¤›n› korumak, çevreye zarar vermemek

ve bu düflünceleri yaymakt›r.

C. ‹fi SA⁄LI⁄I ve GÜVENL‹⁄‹ ‹Ç‹N fi‹RKET ve ÇALIfiANLAR OLARAK

SORUMLULUKLARIMIZ

fiirketimiz, iflyeri güvenli¤ini ve çal›flanlar›n sa¤l›¤›n› korumak amac›yla gereken önlemleri al›r. T.C.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤ine kati suretle uyar ve

uyulmas›n› sa¤lar.

fiirketimiz, ayr›ca çal›flanlar›na konuyla ilgili e¤itimler verir, tatbiki çal›flmalar yapar.

Çal›flanlar flirketin politika ve prosedürlerinin yan› s›ra ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤inin

gerekliliklerine uymakla yükümlüdürler. Çal›flanlar, fiirketimizin düzenledi¤i bilgilendirme toplant›lar›na

ve e¤itim çal›flmalar›na kat›l›rlar.

Sayfa / 10


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

D. S‹Z‹N SORUMLULUKLARINIZ

• " ‹fl Eti¤i Kodu" nu okumak ve anlamak sizin

sorumlulu¤unuzdad›r. Bu Kodun metnine ve

içeri¤ine uymakla yükümlüsünüz. Kodu

bilmemeniz, bunlar› yerine getirmemeniz için

bir mazeret teflkil etmeyecektir.

• Nerede ve her ne flart alt›nda olursan›z olun

yasalara uygun hareket etmelisiniz. Hukuka

ayk›r› davran›fllar›n kiflisel oldu¤u kadar,

kurumsal olarak da yasal takip ve dava konusu

olaca¤› unutulmamal›d›r.

• ‹flinizle ilgili kanunlar›, düzenlemeleri ve flirket

politika ve prosedürlerini ö¤renmeli ve bunlara

uymal›s›n›z.

• Hiçbir flart alt›nda fiirketimizin itibar›n›

zedeleyecek davran›fllarda bulunmamal›s›n›z.

Ailenize veya yak›nlar›n›za bahsetmekten

kaç›naca¤›n›z ya da gazetede okumaktan

hofllanmayaca¤›n›z herhangi bir hareketi

yapmamal›s›n›z.

• Baz› durumlarda tereddüte düflebilirsiniz.

“Herkes yap›yor”, “Sadece bir kereye mahsus”,

“Kimse bilmeyecek” veya "Sonucu etkilemez

ki.." gibi bahaneler bulmaya bafllad›¤›n›zda

veya baflkalar› size bu tür sözler söyledi¤inde

dikkatli olun. Bunlar durup iyice düflünmeniz

gerekti¤ini veya baflkalar›na dan›flman›z›n flart

oldu¤unu gösteren iflaretlerdir. Her fleyden

önemlisi, sa¤duyunuza güvenin.

• Dan›flma konusunda birçok seçene¤iniz var.

Tereddüt etti¤iniz hususlarda Yöneticinize veya

‹ç Denetim Ekibine dan›flabilirsiniz. Öncelikle,

yöneticinize baflvurman›z tavsiye olunur.

• Önemli olan kural fludur: Konuflun! Kendinizi

koruyun, fiirketinizi koruyun: sorular sorun,

e¤er ikna olmazsan›z bildirimde bulunun.

Bildirimde bulunmak veya dan›flmak için

öncelikle yöneticinizi tercih edin. Ancak, ‹ç

Denetim Yöneticisine de her zaman dan›flabilir

ve bildirimde bulunabilirsiniz. Yöneticiler

kendilerine gelen potansiyel Kod ihlalleri ile

ilgili bildirimleri, en k›sa sürede ‹ç Denetim

Departman›’na bildirmekle yükümlüdürler.

• Çal›flanlar, Kodun ihlalini veya flüpheli ihlal

durumlar›n› ilgili kiflilere bildirmekle

yükümlüdürler. Bu yükümlülü¤e herhangi bir

yöneticinizin veya meslektafl›n›z›n sizden Kodu

ihlal etmenizi istedi¤i durumlar›n rapor edilmesi

de dahildir. Bu gibi durumlar›n sizin aç›n›zdan

olumsuz sonuçlar yaratmamas› ve gizlili¤in

korunmas› için gereken her türlü çaba

gösterilecektir.

• Yöneticilerin, Kod kapsam›nda önemli

sorumluluklar› vard›r. Yöneticilerin Kodu

anlamalar›, gereken durumlarda yönlendirilmeyi

talep etmeleri ve flüpheli ihlal durumlar›n›

ilgililere bildirmeleri gerekmektedir.

Çal›flanlardan birinin Kod ihlaline yönelik bir

davran›flta bulunmay› planlad›¤›n› veya

düflündü¤ünü bilen ve bu hususta herhangi bir

harekette bulunmayan yönetici, çal›flanla birlikte

sorumlu olacakt›r.

• fiirket ‹ç Denetim Yöneticisinin bilgisi olmadan

soruflturma yapmay›n. ‹ç Denetim Yöneticisi

gerekli gördü¤ü taktirde Hukuk ve ‹nsan

Kaynaklar› Departman› ile iflbirli¤i yapacakt›r.

• Bütün soruflturmalarda iflbirli¤i içinde olmal›s›n›z.

Kod ihlalini bildiren veya soruflturmada bilgi

sa¤layan kiflilere müdahale etmemeli veya

misilleme yapmamal›s›n›z. Soruflturman›n

gizlili¤ini korumal›s›n›z.

• Bilgi veya evrak talep eden adli ve idari

görevlilere, fiirketimizin iflbirli¤i içinde olaca¤›,

ancak konunun öncelikle Hukuk Departman›’na

iletilmesi gerekti¤i bildirilmelidir. fiirket avukat›

en k›sa zamanda aranmal›d›r. Ancak yetkililerin

yasal incelemeleri ve giriflleri kesinlikle

engellenmemelidir.

• Bas›na aç›klama yapmak, demeç vermek için

yetkilendirilmedikçe, medyadan gelen sorular›

uygun kifli veya departmana yönlendirmelisiniz.

• Yönetim Kurulu, Direktörler ve Yöneticiler

Kodun fiirketin ticari baflar›s› ve süreklili¤i için

önemini vurgulamal› ve Kodu sahiplenme

konusunda tüm çal›flanlara model olmal›d›rlar.

• En önemli mesaj fludur: Herhangi bir davran›fl›n

do¤ru olup olmad›¤›ndan emin de¤ilseniz,

ilgililere baflvurun ve sizi yönlendirmelerini

isteyin.

Sayfa / 11


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

II. ‹fi YÖNET‹M ‹LKELER‹M‹Z

1. ÇIKAR ÇATIfiMALARI

GENEL

Kiflisel faaliyetleriniz ve iliflkileriniz ile flirket menfaatleri aras›nda bir çat›flma olmamal›d›r -- veya bir

çat›flma oldu¤u izlenimi yarat›lmaktan kaç›n›lmal›d›r --. Kod kapsam›nda her türlü muhtemel ç›kar

çat›flmas›n›n tek tek belirtilmesine imkan olmad›¤›n› akl›n›zdan ç›karmay›n, ve bu nedenle vicdan›n›za

ve sa¤duyunuza güvenin. Herhangi bir tereddüdünüz oldu¤u zaman, dan›fl›n.

GENEL ‹LKELER

• Kiflisel ç›karlar›n›z›n flirket ç›karlar›yla çat›flt›¤› -- veya çat›flma izlenimini verebilece¤i -- durumlardan

kaç›n›n.

• Direktörünüzden önceden izin almak zorunda olmaks›z›n, herhangi bir rakip flirkette veya bir

müflterinin veya tedarikçinin flirketinde en fazla yüzde bir (%1) oran›nda bir hisseye sahip olabilirsiniz.

Ancak söz konusu hissenin kamuya aç›k bir flirkete ait olmas› ve sizin bu flirketle yap›lan ifllemlerde

takdir yetkisine sahip olmaman›z flartt›r. Herhangi bir rakip flirkette veya bir müflterinin veya

tedarikçinin flirketinde yüzde birden (%1) fazla hisse sat›n almak istedi¤iniz takdirde, veya söz

konusu hissenin kamuya aç›k olmayan bir flirkete ait olmas› veya sizin bu flirketle yap›lan ifllemlerde

takdir yetkisine sahip olman›z durumunda, önceden Direktörünüzün onay›n› alman›z gerekmektedir.

• Yönetim kurulu üyeleri herhangi bir rakip flirketin veya bir müflterinin veya tedarikçinin flirketinin

hisselerine sahip olabilirler. Ancak bu gibi durumlarda söz konusu yönetim kurulu üyesi, hisselerine

sahip oldu¤u flirket ile mevcut iliflkiyi do¤rudan do¤ruya etkileyen yönetim kurulu kararlar›n›n

oylamas›na hiçbir flekilde kat›lmaz.

• fiirket ile herhangi bir üçüncü flah›s aras›nda yap›lan bir ifllemde mali bir ç›kar›n›z oldu¤u takdirde,

-- örne¤in aile üyelerinizden biri kanal›yla sa¤lanabilecek dolayl› bir ç›kar bile olsa -- söz konusu

ç›kar iliflkisinin ifllem yap›lmadan önce Direktörünüz taraf›ndan onaylanmas› gerekmektedir. Ancak,

sadece aile üyelerinizden biri orada çal›flt›¤› için herhangi bir tedarikçi veya müflteri flirketiyle

maddi bir iliflkiniz olmas› durumunda, sizin söz konusu tedarikçi veya müflteri ile çal›flmaman›z

veya söz konusu aile üyenizin flirket ile çal›flmamas› kayd›yla, önceden izin alman›z gerekmemektedir.

• SPK Kurallar› çerçevesinde rapor edilmesi gereken ifllemler için Coca-Cola ‹çecek'in Direktörleri,

öngörülen ifllemin flirket aç›s›ndan adil oldu¤u hususunda Yönetim Kurulundan veya Yönetim

Kurulunca belirlenen komiteden yaz›l› teyit almak zorundad›rlar.

• Kendi bofl zaman›n›zda baflka bir ifl yerinde yönetim kurulu üyesi veya dan›flman olarak görev

yapmak istedi¤iniz takdirde, önceden Direktörünüzden yaz›l› onay alman›z gerekmektedir.

Direktörünüzün de¤iflmesi veya flirket d›fl›ndaki iflinizin flartlar›nda önemli bir de¤ifliklik meydana

gelmesi halinde, onay› tekrar alman›z gerekmektedir. (Ancak, çal›flanlar›n flirket faaliyetleriyle

ilgili olmayan hay›r kurumlar›nda veya aile ifllerinde çal›flmalar›na izin verilmektedir.) Bu kural

flirket çal›flan› olmayan yönetim kurulu üyelerine uygulanmayacakt›r.

• fiirket yöneticilerinden birini ilgilendiren muhtemel bir ç›kar çat›flmas› durumu, önceden ‹ç Denetim

Yöneticisi taraf›ndan onaylanmal›d›r. fiirket yönetim kurulu üyelerinden veya Genel Müdür dahil

üst düzey yöneticilerden birini ilgilendiren muhtemel bir ç›kar çat›flmas› durumu, önceden Yönetim

Kurulu veya Denetim Komitesi taraf›ndan onaylanmal›d›r.

Sayfa / 12


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

GERÇEK YAfiAMDAN ÖRNEKLER

Davran›fl: Bir idari ifller asistan›n›n efli büro malzemeleri tedarikçisidir ve bu firman›n sat›fl fiyatlar›

tüm di¤er firmalardan daha düflüktür. Asistan›n flirketteki görevleri aras›nda büro malzemesi siparifllerini

vermek de bulunmaktad›r ve dolay›s›yla bunlar›n sipariflini eflinin firmas›na vermifltir. Ancak kendi

ailesinin bireylerinden biriyle yap›lan bu ifllem için Direktörünün yaz›l› onay›n› almam›flt›r.

Karar: Çal›flan, "‹fl Eti¤i Kodu"nu ihlal etmifltir. Çal›flan›n herhangi bir maddi menfaati olan tüm

ifllemlerin önceden Direktörü taraf›ndan onaylanmas› gerekmektedir. Söz konusu kifli disiplin kuruluna

verilmifltir.

Davran›fl: Bir Sat›fl Müdürü, kendi müflterilerinden biri olan Ulusal Market zincirinde hisse sat›n almay›

düflünmüfl ve müdürüne dan›flarak bunun Kodu ihlal edip etmeyece¤ini sormufltur.

Karar: Müdür konuyu incelemifl ve Direktörünün onay› al›nmadan müflterinin ifl sahas›na yat›r›m

yap›lmas›n›n Koda ayk›r› olaca¤›n› izah etmifltir. Bunun nedeni söz konusu sat›fl müdürünün bu müflteri

ile olan iliflkilerde takdir yetkisine sahip olmas›d›r, çünkü çal›flan›n kiflisel maddi ç›kar› olan bir durumda

müflteri ile olan iliflkilerde mesafeli davranmas› zor olabilir.

Davran›fl: Bir sat›fl flefinin bölgesinde kuzenine ait bir market bulunmaktad›r. Sat›fl flefi bu iliflkinin

özel bir durum olup olmad›¤›n› ö¤renmek istemektedir.

Karar: Evet, bu özel bir durumdur. Tüm müflterilerin adil ve dürüst bir muamele görmeleri gerekmektedir.

Çal›flan›n kuzenine ait olan markete ayr›cal›kl› bir muamele yap›lmasa bile, mevcut iliflki böyle bir

izlenim yaratabilir. Dolay›s›yla, sat›fl flefi müdürüne bu iliflkiden söz etmelidir. Müdür bu marketi baflka

bir sat›fl flefinin görev alan›na dahil etmeyi düflünebilir.

Davran›fl: Kalite Güvence çal›flanlar›ndan birinin efli flirketin tedarikçilerinden olan büyük bir kuruluflta

çal›flmaktad›r. Çal›flan›n eflinin flirketle ilgili herhangi bir görevi bulunmamakta, çal›flan da söz konusu

kuruluflla ilgili ticari ifllemler yapmamaktad›r. Çal›flan›n bu iliflkiyi aç›klamas› gerekmekte midir

Karar : Hay›r. Ancak, çal›flan›n iflinin de¤iflmesi ve bu kuruluflla herhangi bir iliflki içine girmesi veya

eflinin iflinde meydana gelen bir de¤ifliklik nedeniyle flirketle ilgili ifllemlere kat›lmas› halinde, Direktörünün

onay› al›nmal›d›r.

Sayfa / 13


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

2. MAL‹ KAYITLAR

GENEL

fiirkete ait tüm mali kay›tlar›n – fazla mesai çizelgeleri, sat›fl raporlar› ve masraf raporlar› da dahil --

do¤ru olmas›, zaman›nda tutulmas› ve yasalara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. fiirket

faaliyetlerinin yürütülmesinde ve flirketin hissedarlar›na, çal›flanlar›na, müflterilerine, tedarikçilerine ve

resmi mercilere karfl› yükümlülüklerini yerine getirmesinde, bu kay›tlar temel teflkil etmektedir.

Baflkalar›n›n ihlalinden haberdar oldu¤unuz takdirde durumu rapor etmeniz gerekmektedir. Unutmay›n

ki, aksi takdirde siz de Kodu ihlal etmifl olarak kabul edilirsiniz. Do¤ru ve düzgün kay›tlar tutulmas›ndan

herkes sorumludur. Kay›tlar›n ikinci bir kez kontrol edilmesinde her zaman yarar vard›r.

GENEL ‹LKELER

• ‹fllemleri her zaman belirlenen muhasebe dönemi içinde, ilgili hesaplara ve flirket departmanlar›na

göre s›n›fland›rarak kayda geçirin. Bütçe hedeflerine ulaflabilmek amac›yla fatura ödemelerinin

geciktirilmesi veya faturalar›n önceden ödenmesi Kodun ihlalini teflkil edecektir.

• Hiçbir flart alt›nda herhangi bir belgeyi ya da ifllemin gerçek niteli¤ini tahrif etmeyin.

• Tüm ifllemlerin ilgili belgelerle desteklenmesi gerekmektedir.

• Resmi mercilere sunulan tüm raporlar›n tam ve gerçek olmas›, zaman›nda verilmesi ve anlafl›l›r

flekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

• Mali kay›tlar›n do¤rulu¤u ve zaman›nda tutulup tutulmad›klar› konusunda yap›lacak incelemelerde

çal›flanlar›n yard›mc› olmas› gerekmektedir.

• fiirket rapor ve kay›tlar›nda yer almas› gereken tahminlerin ve tahakkuklar›n, uygun belgelerle

desteklenmesi ve iyi niyet kurallar› çerçevesinde düzenlenmesi gerekmektedir.

• Önceden ‹ç Denetim Yöneticisi ve Hukuk Direktörü taraf›ndan aksi onaylanmad›¤› sürece, ödemeler

sadece mal veya hizmetleri fiilen sa¤layan kifliye veya firmaya ve tedarikçinin faaliyet gösterdi¤i

kendi ülkesinde ya da mallar›n sat›ld›¤› ve hizmetlerin sa¤land›¤› yerde yap›labilir.

Sayfa / 14


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

GERÇEK YAfiAMDAN ÖRNEKLER

Davran›fl: Y›l sonu yaklafl›rken, bir sat›fl müdürü, y›ll›k pazarlama bütçesini aflt›¤›n›n fark›na vard›

ve finans müdürüne, tedarikçileri arayarak o tarihten sonra al›nacak hizmet faturalar›n› bir sonraki y›la

ertelemelerini talep edip edemeyeceklerini sordu.

Karar : Kendisine böyle bir fleyi “akl›ndan bile geçirmemesi!” tavsiye edildi. Tüm gelir ve giderlerin

fiilen tahakkuk ettikleri dönemde kay›tlara geçirilmeleri flartt›r.

Davran›fl: Çal›flanlardan biri hafta sonu fazla çal›flma yapt›¤›n› iddia ederek bir fazla mesai çizelgesi

düzenledi. Amiri fazla çal›flma yap›p yapmad›¤›ndan emin olamad› ve hafta sonu binaya girifl kay›tlar›n›

inceledi.

Karar : Kendisine hafta sonu flirkete geldi¤ine iliflkin bir belge olmad›¤› bildirildi¤i zaman ilgili çal›flan,

fazla mesai çizelgesini tahrif etti¤ini itiraf etti. Bu kifli disiplin kuruluna verildi.

Davran›fl: ‹fl seyahatine ç›kan iki eleman bir restoranda yemek yediler. Bunlardan biri yemek paras›n›

ödedi ve flirket bu masraf› karfl›lad›. Di¤eri bu faturan›n ikinci kopyas›n› sunarak harcamad›¤› para

karfl›l›¤›nda flirketten masraf talebinde bulundu.

Karar : ‹kinci çal›flan iflten ç›kar›ld›; çünkü yemek paras›n› ödememifl oldu¤u için bu davran›fl› flirketten

para çalma giriflimi olarak de¤erlendirildi.

Davran›fl: Bir müflteri sat›fl eleman›ndan bir faturay› tahrif etmesini istedi. Ödedi¤inden yüksek bir

fiyat yaz›lmas›n› ve sevkiyat yerinin de de¤iflik gösterilmesini talep etti. Müflteri ayr›ca sat›fl eleman›na

bu sahte faturay› düzenlemedi¤i takdirde ileride flirketten al›flverifl yapmayaca¤›n› söyledi.

Karar : Bu talebin Kodun ihlali oldu¤unu bilen sat›fl eleman›, müflterinin talebini geri çevirdi ve daha

sonra amirini durumdan haberdar etti. Yap›lmas› gereken do¤ru hareket buydu.

Sayfa / 15


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

GENEL

3. fi‹RKET VARLIKLARININ KULLANILMASI

fiirketin varl›klar› flirket kullan›m› içindir ve kiflisel amaçlarla kullan›lamaz. fiirket varl›klar›na, sizin

iflyerinde harcad›¤›n›z zaman ve çal›flman›z›n ürünleri, flirkete ait ekipman ve tafl›t araçlar›, bilgisayarlar

ve bilgisayar yaz›l›mlar›, flirkete ait bilgiler ve flirketin ad› da dahildir.

Her konuda oldu¤u gibi burada da sa¤duyu her fleyden önemlidir. Örne¤in iflyerinizden ara s›ra

yapaca¤›n›z kiflisel telefon görüflmeleri kaç›n›lmazd›r; ancak uzun süren ve s›k yap›lan konuflmalar

yanl›fl davran›flt›r. Önemli olan, flirket varl›klar›ndan kas›tl› olarak kiflisel amaçlarla yararlanman›n veya

bunlar› çalmak girifliminde bulunman›n Koda ayk›r› oldu¤unun bilincinde olmakt›r.

GENEL ‹LKELER

• fiirket varl›klar›n› kiflisel yarar›n›z veya flirket d›fl›nda herhangi bir di¤er kiflinin yararlanmas›

amac›yla kullanamazs›n›z.

• fiirketteki göreviniz nedeniyle sahip oldu¤unuz bilgiler veya flirket varl›klar›n›n kullan›lmas›

suretiyle kendinize veya yak›nlar›n›za maddi bir ç›kar sa¤layamazs›n›z.

• fiirket varl›klar›n›n usulsüz kullan›m› h›rs›zl›k olarak de¤erlendirilebilir ve iflinize son verilmesiyle

veya aleyhinizde bir ceza davas› aç›lmas›yla sonuçlanabilir.

• Herhangi bir flirket varl›¤›n› (bilgiler ve çal›flma ürünleri de dahil) flirketle ilgili sorumluluklar›n›z

d›fl›nda kullanmadan önce Bölüm Direktörünüzün onay›n› alman›z gerekmektedir.

• fiirket veya fiirketteki ifliniz ile ilgili olarak d›flar›da herhangi bir kuruluflta, konferansta, konuflma

veya sunum karfl›l›¤›nda bir ödeme yap›lmas›n› kabul etmeden önce, Direktörünüzün onay›n›

alman›z gerekmektedir.

• fiirket bilgisayar sistemleri ve donan›m› sadece flirket kullan›m› içindir. Bunlar›n hiç bir zaman

flirket d›fl›ndaki ifller için kullan›lmamas› gerekmektedir.

Sayfa / 16


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

GERÇEK YAfiAMDAN ÖRNEKLER

Davran›fl: fiirket Bilgi ‹fllem çal›flanlar›ndan biri bofl zamanlar›nda, flirketteki çal›flmalar› kapsam›nda

haz›rlad›¤› malzemeleri kullanarak uzmanl›¤›n› pazarlamaya ve ücret karfl›l›¤›nda baflka flirketlerde

konuflmalar yapmaya bafllad›.

Karar : Bu faaliyetleri için Bölüm Direktörünün onay›n› almam›flt›. fiirket d›fl›ndaki faaliyetleri

ö¤renildi¤i zaman disiplin kuruluna verildi.

Davran›fl: Bir finans müdürü flirkete ait telefonu ve kendisine verilen cep telefonunu kiflisel amaçla

afl›r› derecede kullan›yordu.

Karar : Bu çok önemli bir olay olarak görülmeyebilir; ancak flirketteki zaman kayb› ve telefon masraflar›

önemli tutarlara ulaflt›. Bu kifli de disiplin kuruluna verildi.

Davran›fl: Bir bölüm asistan› bilgisayar›n› iflyerinde sürekli olarak di¤er çal›flanlar›n parti davetiyelerini

ve kiflisel duyurular›n› haz›rlamak için kullan›yordu. Bu ifller için para almad›¤›ndan, bu flekilde

davranmakta bir sak›nca görmemiflti.

Karar : fiirket bilgisayarlar›n›n bu boyutta kiflisel projeler için kullan›lmas› Koda ayk›r›d›r. ‹lgili kifli

disiplin kuruluna verildi.

Davran›fl: Bir ‹nsan Kaynaklar› Uzman›n›n arkadafl› flirketteki çal›flanlar›n e-posta adreslerini almak

istedi. Amac› flirket çal›flanlar›na e-posta yoluyla ifliyle ilgili tekliflerde bulunmakt›.

Karar : ‹nsan Kaynaklar› Uzman› bunun flirket varl›klar›n›n usulsüz kullan›m› olaca¤›n› bildi¤i için

durumu arkadafl›na anlatt› ve adresleri vermedi. Yap›lmas› gereken do¤ru hareket buydu.

Davran›fl: Bir müdür, ifl saatleri içinde asistan›ndan sürekli olarak kiflisel ifllerini halletmesini talep

ediyordu: kuru temizleyiciden eflyalar›n› almas›, döviz almas›, kiflisel hediyeler için al›flverifle ç›kmas›

gibi… Bu durum asistan›n flirketteki görevini yerine getirmesini engelliyordu.

Karar : Çal›flan›n zaman› flirket varl›klar›ndan biridir. Müdür, varl›klar› usulsüz kullanmas› nedeniyle

disiplin kuruluna verildi.

Sayfa / 17


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

4. MÜfiTER‹LERLE VE TEDAR‹KÇ‹LERLE ‹L‹fiK‹LER

GENEL

Müflterilere ve tedarikçilere hediye verilmesi ve bu gibi kiflilerden hediye kabul edilmesi veya bunlar›n

a¤›rlanmas› genellikle kabul gören al›fl›lm›fl bir uygulamad›r. Bu gibi faaliyetlerde önemli olan gerekli

mesafeyi korumakt›r. Amac›n›z›n müflterileri ve tedarikçileri gereksiz yere etkilemek oldu¤u izlenimi

yaratabilecek büyük ve gösteriflli hediyeler vermekten kaç›nmal›s›n›z. Müflteriler ve tedarikçilerle kiflisel

maddi iliflkilere de giriflmemelisiniz. Bunlar da iflinizi gereken flekilde yapman›z› olumsuz yönde

etkileyebilir.

Devlet memurlar›yla yapt›¤›n›z ifllemlerde ise özel k›s›tlamalara tabi oldu¤unuzu bilmelisiniz. Bu konuda

daha ayr›nt›l› bilgiler bir sonraki "Devlet Daireleriyle ‹liflkiler" bölümünde yer almaktad›r. Tereddüte

düfltü¤ünüz tüm durumlarda, yard›m istemekten kaç›nmamal›s›n›z.

GENEL ‹LKELER

• Koda göre çal›flanlar›n gösteriflli hediyeler ve ikramlar kabul etmeleri yasakt›r. Bu konuda sizin

karar›n›z son derece önemlidir. Örne¤in, bayram/y›lbafl› gibi özel zamanlarda verilen mütevazi

bir hediyenin kabul edilmesi mümkünse de, bir hafta sonu seyahatini kabul etmek muhtemelen

uygun olmayacakt›r. Karars›zsan›z, önceden Direktörünüzün yaz›l› onay›n› almal›s›n›z.

• Müflterilere, muhtemel müflterilere ve tedarikçilere teklif edilecek hediye ve ikramlar, flirketin

menfaatleri aç›s›ndan bir anlam tafl›mal› ve içinde bulunulan koflullar çerçevesinde makul ve uygun

olmal›d›r. Müflterilerin ve tedarikçilerin hediye ve ikram kabul etme konusundaki kurallar›n› her

zaman göz önünde bulundurmal› ve bunlara karfl› daima hassas olmal›s›n›z.

• Hiçbir flart alt›nda flirket hisse senetleri üçüncü flah›slara flirket nam›na hediye olarak verilemez.

• Hepimizin her zaman dürüst ve tutarl› davranmak zorunda oldu¤umuzu göz önünde bulundurmal›

ve flirketin tüm müflterilerine, tedarikçilerine, rakiplerine ve çal›flanlar›na adil davranmal›s›n›z.

Hiçbir yönetim kurulu üyesi, yönetici veya çal›flan, yanl›fl beyanlarda bulunmak ya da adil olmayan

uygulamalar yapmak suretiyle herhangi bir menfaat sa¤lamamal›d›r.

Sayfa / 18


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

GERÇEK YAfiAMDAN ÖRNEKLER

Davran›fl: fiirketle çok yo¤un faaliyetleri olan bir tedarikçi, sat›nalma müdürüne p›rlantal› bir saat

gönderdi. Sat›nalma müdürü ile tedarikçi iyi arkadaflt›lar. Sat›nalma müdürü, flirketin büyük hediyelere

izin vermedi¤ini izah ederek saati kibarca iade etti ve durumu amirine bildirdi.

Karar : Yap›lmas› gereken do¤ru hareket buydu. Hediye teklif edilen eleman bunun sat›nalma

kararlar›n› etkileyebilece¤inin -- ya da baflkalar›n›n böyle düflünebilece¤inin -- bilincindeydi.

Davran›fl: Bir üst düzey yönetici, flirket tedarikçilerinden birinden $15,000 tutar›nda kiflisel bir borç

istedi. Önceden bu konuda onay almad›.

Karar : Borç hiçbir zaman geri ödenmedi¤inden tedarikçi durumu flirket yetkililerine bildirdi ve

tedarikçi ile bu tür bir iliflkiye giren yöneticinin ifline son verildi.

Davran›fl: Bir muhasebe müdürü iflle ilgili bir turnuvada golf oynad›. Turnuvay› kazand› ve Karayip

Adalar›na bir gezi olan ödülü kabul etti. Bunu yapmadan önce müdürünün onay›n› ald›.

Karar : Ödülün al›nmas›nda herhangi bir sak›nca yoktu. Bu asl›nda bir yetenek veya flans oyunuydu

ve turnuvaya pek çok kifli kat›lm›flt›.

Davran›fl: Bir tesis müdürü flirkette yenileme iflleri yapan bir müteahhidi kontrol etmekteydi.

Müteahhit bofl zaman› oldu¤unu ve müdürün evinde de büyük bir indirimle baz› ifller yapabilece¤ini

söyledi. Müdür bu teklifi geri çevirdi ve durumu amirine bildirdi.

Karar : Müdürün karar› do¤ruydu. Söz konusu teklifin normal nezaket kurallar›n› aflan bir iltimas

oldu¤unun ve sadece müteahhide flirket iflini verdi¤i için kendisine teklif edildi¤inin bilincindeydi.

Sayfa / 19


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

5. B‹LG‹LER‹N KORUNMASI

GENEL

fiirkete ait olup kamuya aç›k olmayan bilgileri korumak sizin sorumlulu¤unuz alt›ndad›r. Görevinizle

ilgili olarak gerekmedi¤i sürece, bu gibi bilgileri flirket d›fl›ndaki herhangi bir üçüncü flah›sla paylaflmaman›z

gerekmektedir.

Gizli bilgiler terimi kamuya aç›klanmam›fl olan ve herkesin vak›f olmad›¤› bilgileri ifade etmektedir.

Kamuya aç›k olmayan bilgilerden yararlanmak suretiyle hisse senedi ifllemleri yapman›z ya da bu gibi

bilgileri baflkalar›na vermek suretiyle onlar›n ifllem yapmas›na yard›mc› olman›z yasalara ayk›r›d›r ve

hakk›n›zda cezai soruflturma aç›lmas›yla sonuçlanabilir.

Kamuya aç›k olmayan bilgiler aras›nda, mali ve teknik veriler, sat›nalma veya elden ç›karma planlar›,

yeni ürünler, icatlar veya pazarlama kampanyalar›, çal›flanlara iliflkin kiflisel bilgiler, önemli sözleflmeler,

bütçe, büyüme planlar›, finansman ifllemleri, yönetimdeki önemli de¤ifliklikler ve flirketle ilgili di¤er

geliflmeler yer almaktad›r.

GENEL ‹LKELER

• Bilgilerin aç›klanmas› ifl için flart olmad›¤› ve bunlar›n kötüye kullan›m›n›n engellenmesi için gerekli

önlemler al›nmad›¤› sürece, gizli bilgileri flirket d›fl›nda hiç bir kimseye aç›klamaman›z flartt›r.

• Bas›na aç›klama yapmak, demeç vermek için yetkilendirilmedikçe, medyadan gelen sorular› uygun

kifli veya departmana yönlendirmelisiniz.

• Çal›flanlar›n flirketteki görevleri nedeniyle vak›f olduklar› ve kamuya aç›k olmayan bilgilere

dayanarak hisse senedi al›p satmalar› yasakt›r.

• Kamuya aç›k olmayan bilgilerin aile bireyleri ve arkadafllar da dahil olmak üzere, üçüncü flah›slara

aç›klanmas› Kodun ihlalini teflkil etmektedir ve yasalara da ayk›r› olabilir.

• Kendi gizli bilgilerimize verdi¤imiz de¤eri di¤er flirketlerin gizli bilgilerine de vermeli ve onlar›n

da korunmas› hususunda ayn› çabalar› göstermeliyiz. Di¤er flirketlere ait gizli bilgileri elde etmek

ya da kullanmak hususunda bir tereddüdünüz oldu¤u takdirde, sizi yönlendirmesi için flirketin

Hukuk Direktörüne dan›flmal›s›n›z.

• Kay›tlar, flirketin bu konudaki politikalar›na uygun olarak muhafaza edilmeli veya silinmelidir.

fiirketin Hukuk Direktörüne dan›flarak fiili veya muhtemel yasal soruflturma veya resmi soruflturmalarla

ilgili olarak kay›tlar›n ne flekilde muhafaza edilmesi gerekti¤ini ö¤renmelisiniz.

Sayfa / 20


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

GERÇEK YAfiAMDAN ÖRNEKLER

Davran›fl: Bir pazarlama müdürü flirketle ilgili yeni bir tan›t›m faaliyetinde yapaca¤› konuflmay›

haz›rl›yordu. Büyük bir hevesle haz›rlamakta oldu¤u plan›n› flirket d›fl›nda bir arkadafl›yla tart›flmak

istedi. Bunun Kodu ihlal edip etmeyece¤inden emin olmad›¤›ndan müdürüne dan›flt›.

Karar : Müdüre dan›flmas› do¤ru bir davran›flt›. Müdür kendisine flirkete ait gizli bilgilerin baflkalar›yla

tart›fl›lmas›n›n, bu kifliler herhangi bir rakip flirkette ya da müflteri veya tedarikçinin flirketinde çal›flmasalar

bile, Koda ayk›r› oldu¤unu izah etti.

Davran›fl: Bir yönetici asistan›, iflyerinde flirketin küçük ve kamuya aç›k bir içecek firmas›n› sat›nalmay›

planlad›¤›na iliflkin söylentiler duydu. Söz konusu içecek flirketinin hisselerini sat›n almas›n›n do¤ru

olup olmayaca¤›na karar veremedi. Müdürüne dan›flt›.

Karar : Müdürü, fiirket Hukuk Direktöründen de bilgi alarak, kendisine bu hisseleri almamas›n›

söyledi. Bunun Koda ve menkul k›ymetler yasalar›n›n “içeriden bilgilenme” ile ilgili hükümlerine ayk›r›

oldu¤unu izah etti. Hapse girmek veya iflini kaybetmek riskiyle karfl› karfl›ya bulundu¤unu anlayan

kifli, hisseleri sat›n almaktan vazgeçti.

Davran›fl: Bir müdür, flirkete inflaat hizmetleri verecek bir tedarikçi ar›yordu ve bu ifl için üç adet

kapal› teklif ald›. Bunlar aras›nda bir flirkete di¤er iki rakip flirketin tekliflerinin ayr›nt›lar›n› vererek

ifli tercih etti¤i bu flirkete yapt›rmak istedi.

Karar : Bu davran›fl kesinlikle yanl›flt›. Müdür fiirketin gizli bilgilerini bir üçüncü flahsa vermekle teklif

sürecinin kurallar›n› çi¤nedi. Disiplin kuruluna verildi.

Davran›fl: fiirket avukatlar›ndan biri bir meslektafl›yla birlikte yasal bir konuyu çözümlemek amac›yla

seyahate ç›kt›. Uçakta konunun ayr›nt›lar›n› tart›flmaya bafllad›lar. Biri, koridorun di¤er taraf›ndaki bir

yolcunun kendilerini çok ciddi bir flekilde dinlemekte ve not tutmakta oldu¤unu farketti.

Karar : Avukatlar konuyu derhal kapatmaya karar verdiler. fiirket konular›n›n genel yerlerde konuflulmas›

ve üçüncü flah›slara bunlar› duyma ve bunlardan yararlanma f›rsat› verilmesi do¤ru bir davran›fl de¤ildir.

Davran›fl: Önemli rakiplerden birinin bir otelde yapt›¤› toplant›dan sonra, otelin güvenlik görevlisi

flirket çal›flan›na toplant›n›n bant üzerindeki kay›tlar›n› vermeyi teklif etti. fiirket çal›flan› ne yapmas›

gerekti¤ine karar veremedi, band› ald› ve müdürüne verdi.

Karar : fiirket çal›flan›n›n söz konusu band› hiç bir flekilde almamas› gerekiyordu. Bu yanl›fl bir

davran›flt›. Müdür, band› kimse dinlemeden derhal iade etti. Ancak yine de, durumdan haberdar olan

rakip firma flirkete karfl› dava açt›.

Sayfa / 21


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

6. DEVLET DA‹RELER‹YLE ‹L‹fiK‹LER

GENEL

Devlet daireleriyle ifl iliflkileri yürütmek özel kiflilerle yürütülen iliflkilerden farkl›d›r. Bu ifllemler

genellikle özel yasalarla belirlenmifl kurallara tabidir. Bu gibi kurallar› bilip bilmedi¤inizi ö¤renmek

için fiirket Hukuk Direktörü ile görüflmeniz ve herhangi bir devlet dairesi ile önemli bir konuyla ilgili

olarak temas edece¤iniz zaman Hukuk Direktörünün görüfllerini ve onay›n› alman›z gerekmektedir.

Kamu görevlilerine rüflvet verilmesi yasalara ayk›r›d›r ve suç oluflturur. “Kamu Görevlileri” terimi

dünyan›n herhangi bir yerindeki herhangi bir devletin memurlar›n› ifade etmekte olup, bu terime her

pozisyondaki kamu görevlisi ve devlet kontrolünde olan kurulufllar›n görevlileri de dahildir. "Kamu

Görevlileri" terimi ayn› zamanda siyasi partileri ve herhangi bir politik pozisyona aday olan kiflileri

de kapsamaktad›r. ‹fl iliflkiniz olan bir kiflinin kamu görevlisi olup olmad›¤›n› bilmeniz gerekmektedir.

Bu konuda herhangi bir tereddüdünüz oldu¤u takdirde Hukuk Direktörüne dan›flman›zda yarar vard›r.

GENEL ‹LKELER

• Rüflvet verme yasa¤›, tüm müteahhitler ve dan›flmanlar da dahil olmak üzere, flirket ad›na hareket

eden tüm üçüncü flah›slar› da kapsamaktad›r. Herhangi bir müteahhidin veya dan›flman›n bir kamu

görevlisine rüflvet verme girifliminde bulunabilece¤i hususunda bir kuflkusu olan çal›flanlar, bu

gibi müteahhitleri veya dan›flmanlar› görevlendirmemelidir.

Sayfa / 22


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

III. KODUN UYGULANMASI

DA⁄ITIM

Tüm flirket çal›flanlar›na bu Kodun bir nüshas› flirkette ifle bafllad›klar› zaman ‹nsan Kaynaklar› Departman›

taraf›ndan verilecek, daha sonra kendilerine düzenli olarak yenilenen bask›lar gönderilecektir. fiirket

taraf›ndan görevlendirilen temsilciler, dan›flmanlar ve flirket ad›na ifl yapan 3. flah›slar da bu Koda sahip

olmal› ve bu Kod çerçevesindeki yükümlülüklerini bilmelidirler.

B‹L‹NÇLEND‹RME PROGRAMI

Direktörler, tüm çal›flanlar›n Kod konusunda yap›lan “Bilinçlendirme Program›” na kat›l›m›n› ve e¤itim

almas›n› sa¤lamal›d›r.

ONAYLAR

‹lgili Direktörler, Kodda tan›mlanan özel izin gerektiren durumlar› incelemeli, yaz›l› olarak onaylamal›

ve ‹ç Denetim Departman›’na bildirmelidirler. Bu onaylar herhangi bir denetim ya da soruflturma

s›ras›nda ilgililere gösterilmek üzere saklanmal›d›r.

Bu Kodun herhangi bir hükmünden bir çal›flan›n hariç tutulmas› durumu, Yönetim Kurulu taraf›ndan

onaylanmal› ve yasalar ya da yönetmelikler çerçevesinde gereken ölçüde derhal aç›klanmal›d›r.

KODA UYUMUN KONTROLÜ

Çal›flanlar, Kodun herhangi bir flekilde ihlalini önlemek için gereken tüm önlemleri almal›d›rlar.

Çal›flanlar, Kod ihlalinden flüphelendikleri zaman durumu yöneticilerine ya da ‹ç Denetim Departman›’na

bildirmelidirler.

‹ç Denetim Departman›, Hukuk, Finans, ‹nsan Kaynaklar› ve di¤er departmanlarla iflbirli¤i içinde Koda,

flirket politika ve prosedürlerine uygunlu¤u sa¤lar. Sizin için eriflebilir olmak, sorular›n›z› cevaplamak,

e¤itim sa¤lamak ve dan›flmanl›k vermek ‹ç Denetim ekibinin görevleri aras›ndad›r.

‹ç Denetim Yöneticisi, Coca-Cola ‹çecek’in Denetim Komitesi’ne do¤rudan rapor verir ve ba¤›ms›z

görüfl sunar.

Sayfa / 23


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

SORUfiTURMALAR

Kanunlara ya da fiirket politikalar›na ayk›r› hareketleri ‹ç Denetim Departman›’na bildirmelisiniz. Kod

ihlallerinin soruflturulmas›, oldukça hassas ve uzmanl›k gerektiren bir konu oldu¤undan, buradaki

sorumluluk ‹ç Denetim Yöneticisine aittir. ‹ç Denetim Yöneticisi, Kodun uygulanmas›, düzeltici ifllemlerin

ve disiplin cezalar›n›n belirlenmesi konusunda yönetime dan›flmanl›k hizmeti verir.

‹ç Denetim Yöneticisi Kod ihlallerini ve al›nan düzeltici, önleyici faaliyetleri düzenli olarak Denetim

Komitesine bildirir.

fiirketimizin ‹ç Denetim Departman›, gerekli soruflturmalar› ‹ç Denetim Yöneticisi ad›na uygun görülen

flekilde yürütmek hakk›na sahiptir. ‹ç Denetim ekibi, soruflturma esnas›nda gereken uzmanlara

baflvurarak, Kodun ihlal edilip edilmedi¤i ile ilgili nihai karar›, ve düzeltici ve önleyici tavsiyelerini

‹ç Denetim Yöneticisine bildirir. ‹ç Denetim Yöneticisi, disiplin cezalar›n›n belirlenmesi için ilgili

komiteye soruflturma raporunu sunar.

Çal›flana iliflkin iddialar suç teflkil eder nitelikte oldu¤u takdirde, ‹ç Denetim Departman›, Hukuk

Departman› ile birlikte hareket eder, soruflturmay› birlikte yürütürler.

D‹S‹PL‹N CEZALARI

fiirketimiz, Kodun ihlali durumunda Disiplin yönetmeli¤i çerçevesinde, ihlalin niteli¤ine ve özelliklerine

en uygun disiplin cezas›n›n belirlenmesi hususunda çaba gösterecektir. Disiplin cezalar›nda giderek

a¤›rlaflan bir sistem takip edilmektedir. Genel olarak ilk defa ifllenen ve a¤›r olmayan bir suç için bir

ihtar yaz›s› gönderilmektedir. Daha ciddi ihlallerde ücret kesimi veya ifl sözleflmesinin feshi gibi cezalar

söz konusu olabilir.

Disiplin cezalar› sadece bu Kodun ihlali durumunda verilmez. fiirketin davran›fllara iliflkin baflka

politikalar› ve usulleri de mevcuttur.

‹MZA VE KABUL

fiirkete yeni girenlerin Kodu okuduklar›n› ve içeri¤ini anlad›klar›n› teyit eden bir kabul belgesi

imzalamalar› gerekmektedir. Ancak, Kodu okumamak ya da kabul belgesini imzalamamak, çal›flan›n

Koda uymamas› konusunda bir mazeret teflkil etmeyecektir.

UYGULAMADAN SORUMLUSUNUZ

Kodun uygulanmas›ndan herkes sorumludur. Do¤ru davran›fllar› sergilemeniz hususunda size yard›mc›

olacak meslektafllar›n›z vard›r. Dürüst davran›rsan›z ve tereddüt etti¤iniz konularda size yol gösterebilecek

kiflilere baflvurursan›z, do¤ru hareket etmifl olursunuz.

Bu Kod herhangi bir z›mni veya aç›k ifl sözleflmesi oluflturmamaktad›r.

Coca-Cola ‹çecek’in, bu Kodu istedi¤i zaman ve herhangi bir nedenle yenilemek, de¤ifltirmek veya

sona erdirmek hakk› sakl›d›r.

Sayfa / 24


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

Bu bölümde yer alan soru ve cevaplar ‹fl Eti¤i Kodu’nun ihlaline

iliflkin usullere aç›kl›k getirmektedir. Usul veya talimat

düzenlemeleri her türlü durumu kapsayamayaca¤› için, bu usuller

belirli durumlarda gereken flekilde, yasalara veya sözleflmelere

uygun olarak de¤ifltirilebilir.

Sayfa / 25


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

‹ZLENECEK USULLER

‹HBARLAR

S Kodun ihlal edildi¤inden flüphelenen kifli durumu kime bildirmelidir

C Kodun ihlalini Yöneticinize veya ‹ç Denetim Departman› Yöneticisine bildirebilirsiniz. Bildirimde

bulunmak veya dan›flmak için öncelikle yöneticinizi tercih edin. Ancak, ‹ç Denetim Ekibine de

her zaman dan›flabilir ve bildirimde bulunabilirsiniz. Yöneticiler kendilerine gelen potansiyel Kod

ihlalleri ile ilgili bildirimleri, en k›sa sürede ‹ç Denetim Departman›’na bildirmekle yükümlüdürler.

S Herhangi bir çal›flan, Kodun ihlaline iliflkin flüphesini gizli olarak bildirebilir mi

C Kodun ihlalinden flüphelendi¤ini bildiren kiflinin kimli¤inin gizli tutulmas› için gerekli tüm çabalar

gösterilecektir.

S Kodun ihlalini rapor eden kiflinin “olumsuz bir durum” ile karfl›laflma olas›l›¤› var m›d›r

C Kesinlikle hay›r. Herhangi bir misillemeden korkmadan Kod ihlallerini bildirebilirsiniz. Kodla ilgili

tavsiye isteyen veya uygunsuzlu¤u bildiren kiflilere karfl› asla misilleme yap›lmaz. Önemli olan

kural fludur: Konuflun! Kendinizi koruyun, flirketi koruyun: sorular sorun, e¤er ikna olmazsan›z

bildirimde bulunun.

SORUfiTURMA

S Kodun ihlalinden flüphelenilen bir durumda soruflturmay› kim bafllatmal›d›r

C Kod ihlallerinin soruflturulmas›, oldukça hassas ve uzmanl›k gerektiren bir konu oldu¤undan,

buradaki sorumluluk ‹ç Denetim Departman›’na aittir. Soruflturma ‹ç Denetim Departman› taraf›ndan

bafllat›l›r ve yürütülür. Çal›flana iliflkin iddialar suç teflkil eden nitelikte oldu¤u takdirde, ‹ç Denetim

Departman›, Hukuk Departman› ile birlikte hareket eder, soruflturmay› birlikte yürütürler.

S Hakk›nda soruflturma yap›lan kifli soruflturmadan haberdar edilir mi

C Bu, mevcut flartlara ve ön soruflturman›n sonuçlar›na ba¤l›d›r. Kodun ihlaline iliflkin deliller

yetersizse, soruflturma ilgili kifliye bildirilmeden de sona erdirilebilir. ‹hlale iliflkin delillerin mevcut

oldu¤u belirlendi¤i takdirde, ilgili kifliye bu hususta bilgi verilecektir. Ancak, bu bildiri tüm kay›tlar›n

incelenmesi tamamlanmadan ve flahitlerin ifadeleri al›nmadan önce yap›lmayabilir.

S Hakk›nda soruflturma yap›lan kifli kendisi hakk›ndaki iddialara cevap verme f›rsat›na sahip olacak

m›d›r

C Evet, hakk›nda soruflturma yap›lan kifliye, kendisi hakk›ndaki iddialar› cevapland›rma hakk›

tan›nacakt›r.

S Kodu ihlal etti¤inden flüphelenilen kiflinin ifli soruflturma devam etti¤i sürece ask›ya al›nacak

m›d›r

C Evet, ‹ç Denetim ve Hukuk Departmanlar›n›n takdirine ba¤l› olmak kayd›yla, Direktörünün onay›

ile Kodu ihlal etti¤inden flüphelenilen kiflinin ifli soruflturma devam etti¤i sürece ücretli veya ücretsiz

olarak ask›ya al›nabilinir.

Sayfa / 26


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

KARAR

S Herhangi bir kural›n ihlal edilip edilmedi¤ine kim karar verecektir

C ‹ç Denetim Departman› taraf›ndan karar verilecektir. Bu karar›n Kodu ihlal etti¤i iddia edilen

kiflinin Yöneticisine, Direktörüne ve Hukuk Direktörüne bildirilmesi gerekir.

D‹S‹PL‹N

S Herhangi bir kifli uygun disiplin cezas› hakk›nda bir öneride bulunabilir mi

C Hay›r, Disiplin Komitesi’nin, çal›flan›n Direktörü, Hukuk ve ‹nsan Kaynaklar› Departmanlar›yla

birlikte uygun disiplin cezas› hakk›nda bir öneride bulunmas› gerekmektedir. Bu öneri ‹ç Denetim

Yöneticisine bildirilmelidir.

S Uygun cezan›n belirlenmesinde hangi faktörler dikkate al›nacakt›r

C fiirketimiz kademeli disiplin cezalar› sistemi uygulamaktad›r. fiirket bu cezalar› verirken gerek

ihlalin niteli¤ini gerekse ilgili kiflinin geçmiflteki davran›fllar›n› dikkate almak hususunda büyük

bir çaba göstermektedir.

S fiirketimiz ne tür disiplin cezalar› vermektedir

C fiirketimiz, Kodun ihlali durumunda Disiplin yönetmeli¤i çerçevesinde, ihlalin niteli¤ine ve

özelliklerine en uygun disiplin cezas›n›n belirlenmesi hususunda çaba gösterecektir. Disiplin

cezalar›nda giderek a¤›rlaflan bir sistem takip edilmektedir. Genel olarak ilk defa ifllenen ve a¤›r

olmayan bir suç için bir ihtar yaz›s› gönderilmektedir. Daha ciddi ihlallerde geçici süreyle görevden

uzaklaflt›rma veya ifl sözleflmesinin feshi gibi cezalar söz konusu olabilir.

S Disiplin konusundaki nihai karar› kim verir

C Uygun disiplin cezas›na iliflkin nihai karar› Disiplin Komitesi verir ve Genel Müdür onaylar.

Onaylanan karar kesindir.

S Nihai disiplin cezas› kim taraf›ndan bildirilir

C Bu karar Disiplin Komitesi veya ‹nsan Kaynaklar› Departman› taraf›ndan çal›flana bildirilir.

B‹LD‹R‹MLER VE KAYITLAR

S ‹ç Denetim Yöneticisi, ihlali ve verilen disiplin cezas›n› kimlere bildirir

C ‹ç Denetim Yöneticisi tüm Kod ihlallerini ve Disiplin Komitesince verilen disiplin cezalar›n› ve

Genel Müdür’ün onaylad›¤› tüm nihai kararlar› Denetim Komitesine bildirmekle yükümlüdür.

S Çal›flan›n kay›tlar›nda ihlalle ilgili olarak hangi belgeler yer al›r

C Nihai karar›n bir özeti ile kendisine gönderilen ihtar mektuplar› veya kendisiyle yap›lan di¤er

iletiflim, ilgilinin kiflisel dosyas›nda saklan›r.

Coca-Cola ‹çecek bu Kodu istedi¤i zaman ve herhangi bir nedenle de¤ifltirmek hakk›n› sakl› tutmaktad›r.

Sayfa / 27


: ‹fi ET‹⁄‹ KODU

CC‹ Etik Kod - EK

Yay›nlayan Operasyon Merkez Ofis

Yay›nlayan Departman Yat›r›mc› ‹liflkileri

Onaylayan

CC‹ Yönetim Kurulu

Yay›n Tarihi 30 Haziran 2009

Geçerlilik Tarihi 30 Haziran 2009

Uygulama

Tüm Lokasyonlar

7. ‹ÇSEL B‹LG‹LER VE

YASAK DÖNEM UYGULAMASI

AMAÇ

Etik Kod’un eki olarak yer alan iflbu belgenin oluflturulmas›ndaki amaç, fiirketimiz dahilindeki

flirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve tüm çal›flanlar›na afla¤›da belirtilen mevzuattan

kaynaklanan mükellefiyetlerini hat›rlatmak, ayr›ca flirketlerin, halka aç›k flirketler için getirilmifl

hükümlere ayk›r› davranmalar›nda ortaya ç›kabilecek cezai yapt›r›mlarla ilgili ilave düzenlemeler

konusunda bilgilendirme sa¤lamakt›r.

KAPSAM

‹flbu belge uyar›nca öngörülen hususlar›n yerine getirilmesi mükellefiyeti, fiirketimiz dahilindeki

flirketlerin tüm yönetim kurulu üyeleri, yasal denetçileri ile çal›flanlar›n› kapsar.

HUHUK‹ DAYANAK

‹flbu belgede yer alan kurallar seti, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK) halka aç›k anonim ortakl›klar

için yürürlü¤e koydu¤u Kurumsal Yönetim ‹lkelerine, di¤er ilgili SPK mevzuat›na, fiirketimiz Etik

Kod’una ve kurum kültürüne dayanmaktad›r.

GÖREV VE YETK‹LER‹N MENFAAT SA⁄LAMAK AMACIYLA KULLANILMASI, SIR SAKLAMA

Henüz kamuya aç›klanmam›fl bilgileri kendisine veya üçüncü kiflilere menfaat sa¤lamak amac›yla

kullanarak sermaye piyasas›nda ifllem yapanlar aras›ndaki f›rsat eflitli¤ini bozacak flekilde mameleki

yarar sa¤lamak veya bir zarar› bertaraf etmek fleklinde tan›mlanan “‹çeriden Ö¤renenlerin Ticareti”,

Sermaye Piyasas› Kanunu Madde 47 ve 47(A)1’de cezai sorumluluk tafl›yan bir fiil olarak

tan›mlanm›flt›r.

Söz konusu cezai hükümler, iki y›ldan befl y›la kadar hapis ve beflbin günden onbin güne kadar adli

para cezas› ile onbeflbin Türk Liras›’ndan yüzbin Türk Liras›’na kadar idari para cezas›ndan

oluflmaktad›r.


Bu çerçevede, sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erinin etkilenmesine iliflkin (içerden ö¤renenlerin

ticareti) ve yapay flekilde sermaye piyasas› araçlar›n›n arz ve talebine iliflkin (manipülasyon) suçlar› ile

sair sermaye piyasas› suçlar›ndan do¤an sorumluluklar›n›n bilinci içinde, çal›flanlar, her seviyede

kendileri, yak›nlar› veya üçüncü kifliler lehine maddi veya manevi menfaat sa¤layan ifllemlerde -ve

arac›l›kta- bulunamazlar. Bu tür davran›fllar yasal suç olarak ilgili mercilere ihbar zorunlulu¤u d›fl›nda,

ayr›ca flirket taraf›ndan idari kararlara da tabi tutulur.

Yönetim kurulu üyeleri, yasal denetçiler ve tüm çal›flanlar elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki

bilgileri, kendilerine, yak›nlar›na veya üçüncü kiflilere do¤rudan veya dolayl› olarak ekonomik,

siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etme için kullanamazlar, yetkili makamlar d›fl›nda hiçbir

kurum, kurulufl veya kifliye aç›klayamazlar; Sermaye Piyasas› Kanunu’nun öngördü¤ü yasaklar dahil

tüm yasal s›n›rlamalara uyarlar; tüm ilgili mevzuata uygun davran›rlar.

YASAK DÖNEM

Yukar›da özetlendi¤i flekilde, söz konusu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yan› s›ra

fiirketlerimizde, içsel bilgiye eriflimi olanlar listesinde yer alan yönetim kurulu üyeleri, yasal denetçiler

ile çal›flanlar için fiirketimizin hisselerini al›p satamayacaklar› bir “Yasak Dönem” uygulamas›

yürütülür.

Yasak Dönem, 3,6 ve 9 ayl›k ara dönemlerde finansal sonuçlar›n aç›klanmas›ndan üç hafta önce, y›ll›k

mali tablolar›n aç›klanmas›ndan ise dört hafta önce bafllar ve her dönemde finansal tablolar›n

aç›klanmas›yla sona erer.

Yasak Dönem uygulamas›n›n bafllang›ç ve bitifl tarihlerinin mali tablolar›n aç›klanma tarihlerinin

kesinleflmesiyle birlikte ilgili fiirketimiz internet sitesinde “Yat›r›mc› Takvimi” bafll›¤› alt›nda

yay›mlan›r.

Mali tablolar›n aç›klanma tarihleri ve ilgili Yasak Dönemin, mali tablolar aç›klanmadan en az dört

hafta önce kesinlefltirilip “Yat›r›mc› Takvimi” vas›tas›yla ilgililere duyurulur.

fiirketimizde, içsel bilgiye eriflimi olanlar listelerinde yer alan yönetim kurulu üyeleri, yasal denetçiler

ile çal›flanlar Yasak Dönem uygulamas› ile ilgili iflbu döküman› al›p okuduklar›na dair imzal› bir

bildirimde bulunurlar.

YÜRÜRLÜK

‹flbu belgede yer alan kurallar, Yönetim Kurulu’nun 358 no’lu 30.06.2009 tarihli karar› ile yürürlü¤e

konulmufltur.

More magazines by this user
Similar magazines