Öksürük İle İlişkili Kaburga Kırığı - Yeni Tıp Dergisi

yenitip.org

Öksürük İle İlişkili Kaburga Kırığı - Yeni Tıp Dergisi

Yeni Tıp Dergisi 2012;29(4):243-244

2012;29(4):242-243

Olgu sunumu

Öksürük İle İlişkili Kaburga Kırığı

Serdar KALEMCİ 1 , Çağdaş CAN 2

1 Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Göğüs Kliniği, GAZİANTEP

2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı, İZMİR

ÖZET

Basit kaburga kırıklarının en sık sebebi göğüs kafesine

alınan künt travmalardır. Bu kırıklar kendi başlarına

nadir olarak hayati tehlike oluştururken karın ve göğüs

kafesi içindeki organların daha ağır yaralanmasının dış

göstergeleri olabilirler. Öksürük ile ilişkili kaburga kırığı

birincil olarak kronik öksürük yakınması olan kadınlarda

görülmektedir. Göğüs kafesinin orta yan kısmını oluşturan

kaburgalar sıklıkla etkilenen bölgelerdir. Azalmış

kemik dansitesi risk oluştursa da, öksürük ile ilişkili

kaburga kırıkları genellikle normal kemik dansitesi zemininde

oluşmaktadır. Bu yazıda öksürük sonucu kaburgada

stres kırığı gelişen vakayı bildirdik.

Anahtar Kelimeler: Kaburga; öksürük; kırık

ABSTRACT

Cough-induced rib fractures

Simple rib fractures are the most common injury

sustained following blunt chest trauma. These fractures

are rarely life-threatening in themselves but can be an

external marker of more severe visceral injury inside the

abdomen and the chest. Cough-induced rib fractures

occur primarly in women with chronic cough. Middle ribs

along the lateral aspect of the rib cage are affected most

commonly. Although reduced bone density is likely a risk

factor, cough-induced rib fractures can occur in the

presence of normal bone density. Here, we report a case

of a patient with stress fractures of the rib induced by

coughing.

Key Words: Rib; cough; fracture

GİRİŞ

Öksürük tıbbi yardım arayan hastaların en sık

tanımladığı semptomlardan biridir 1 . Öksürük genellikle

kendiliğinden geçer ancak kronikleşme

durumunda komplikasyon oluşturabilir. Bu komplikasyonlardan

biri kaburga kırığıdır 2 . Göğüs kafesinin

orta yan bölümünü oluşturan kaburgalar en

çok etkilenen alanlardır. Kırığın bu bölgede saptanmasının

nedeni öksürük sırasında kaburganın

en fazla bu alanda gerilime uğramasıdır 3 .

Kaburga kırıkları genellikle kış aylarında

görülmektedir. En sık saptanan sporcu grubu kano

yarışlarındaki kürekçilerdir. Bunun nedeni kaburga

iç yan kesimindeki kasların anlık ve şiddetli çekim

kuvveti ile stres altında kalmasıdır 4 .

Öksürük ile ilişkili kaburga kırıklar sıklıkla

kadınlarda görülmektedir. Bu durum cinsiyetle

değişen kemik dansitesi ile açıklanabilir. Osteoporoz,

öksürük ile ilişkili kaburga kırıklarında risk

faktörü olarak görülmektedir. Ancak yapılan

çalışmalarda normal kemik dansitesine sahip kişilerde

de öksürük ile ilişkili kırıkların görülebileceği

ortaya konulmuştur 5 .

Öksürük ile ilişkili kaburga kırıklarını saptamada

kullanılan akciğer grafisi kırıkları atlayabilmektedir.

Radyonüklid kemik görüntülemesi ve

kontrastsız toraks

tomografisi kırıkları saptamada direkt akciğer

grafilerine oranla daha etkindir 6 .

Bu olgu sunumunda genç erkek hastada

öksürük sonrası gelişen kaburga kırığını bildirdik.

OLGU SUNUMU

Yirmi iki yaşında erkek hasta acil servise

öksürük sonrası gelişen göğüste batma şikâyeti ile

başvurdu. Şikâyetlerinin geçmemesi üzerine acil

servise başvuran hastanın çekilen PA-Akciğer

grafisi (Resim 1) normal saptanması üzerine,

hastaya ayırıcı tanı amaçlı bilgisayarlı toraks

tomografisi çekildi. Tomografide sağ 7. kaburgada

non-deplase kırık izlendi (Resim-2).

Yazışma adresi:

Dr. Çağdaş CAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı, İzmir

e-mail: drcagdascan@yahoo.com

Yazının geldiği tarih : 14.05.2011

Yayına kabul tarihi : 30.09.2011

Resim 1. PA-Akciğer grafisi

242

243


Yeni Tıp Dergisi 2012;29(4):243-244

S. Kalemci ve Ç. Can

Sigara ve alkol kullanma alışkanlığı olmayan

hastanın göğüs kafesine yönelik travma öyküsü

yoktu. Özgeçmişinde bir hafta önce geçirilmiş gribal

enfeksiyon öyküsü olan, soy geçmişinde özellik

bulunmayan hastanın yaşamsal bulguları; kan

basıncı 120/75 mmHg, ateş 36.5 derece, solunum

sayısı 18/dakika, kalp hızı 90/dakika olarak ölçüldü.

Solunum sistemi muayenesinde dokunmakla

göğüste minimal hassasiyet mevcuttu. Diğer sistem

muayeneleri normal olarak saptandı. Laboratuar

sonuçlarında anormallik olmayan hastada

klinik ve radyolojik olarak öksürük ile ilişkili

kaburga kırığı düşünüldü.

Resim 2. Kontrastsız toraks tomografisinde 7. kotta

non-deplase fraktür

TARTIŞMA

Öksürük genellikle kendiliğinden geçen bir

yakınmadır ancak kronikleşme durumunda komplikasyon

riski taşır. Bu komplikasyonlardan biri

kaburga kırığıdır 2 .

Göğüs kafesinin orta yan kısmını oluşturan

kaburgalar sıklıkla etkilenen alanlardır. Kırığın bu

bölgede saptanmasının nedeni öksürük sırasında

kaburganın en fazla bu alanda gerilime uğramasıdır.

Kırık en sık beşinci ve dokuzuncu kaburgalar

arasında görülür. Kasların aşırı kasılması ile kemik

üzerinde oluşan stres kırık nedenidir. Pnömotoraks

ve kanama çok nadir bildirilen komplikasyonlardır

7 .

İleri yaş, kronik alkol kullanımı, boğmaca enfeksiyonu

geçirmek, hipogonadizm, osteoporoz ve

malnütrisyon öksürük sonucu görülen kaburga

kırığında kolaylaştırıcı faktörler olarak bilinmektedir.

İleri yaş ile beraber kemik mineral dansitesi

azalır. Kronik alkol kullanımı ve malnütrisyon

ise D vitamini düzeyini düşürerek kemik mineral

dansitesini azaltır. Hipogonadizmin ise osteoporoza

neden olarak kırık riskini arttırır 8 .

Literatürde ilk kez boğmaca enfeksiyonu geçiren

11 yaşında çocukta, öksürük ile ilişkili kaburga

kırığı bildirilmiştir. Daha sonra ileri yaş, ek

hastalığı bulunmayan, boğmaca enfeksiyonu geçiren

olguda öksürük ile ilişkili kaburga kırığı

bildirilmiştir. Boğmaca enfeksiyonunun hastada

oluşturduğu kronik öksürük nedeniyle, kemik

üzerinde uzun süreli strese yol açarak kırık riskini

arttırdığı düşünülmektedir 9 .

Hanak ve ark. yaptıkları çalışmada öksürük ile

ilişkili kaburga kırıklarını incelemişlerdir. Kadın

cinsiyet, kronik öksürük (3 hafta ve üzeri), ileri

yaş (50 yaş ve üstü) ve sigara kullanımı kolaylaştırıcı

faktörler olarak saptanmıştır 10 . Olgunun

genç erkek oluşu, akut öksürük ile kaburga

kırığının oluşması, ek hastalığının bulunmaması,

sigara ve alkol kullanma öyküsünün olmaması ilgi

çekicidir.

Öksürüğün tek başına kaburga kırığı nedeni

olabileceği unutulmamalı; genç, ek hastalığı olmayan

hastalarda kronik öksürük sonrası geçmeyen

göğüs ağrısı olması durumunda akla öksürük ile

ilişkili kaburga kırığı getirilmeli ve kırık saptanması

durumunda olası komplikasyonlar açısından erken

tedaviye başlanmalıdır.

REFERANSLAR

1. Irwin RS, Madison JM. The diagnosis and treatment of cough. N

Engl J Med 2000;343(23):1715-21.

2. De Maeseneer M, De Mey J, Debaere C, Meysman M, Osteaux M.

Rib fractures induced by coughing: an unusual cause of acute chest pain.

Am J Emerg Med 2000;18(2):194-7.

3. Karlson KA. Rib stress fractures in elite rowers: a case series and

proposed mechanism. Am J Sports Med 1998;26(4):516-9.

4. Connoly LP, Connoly SA. Rib stress fractures. Clin Nucl Med

2004;29(10):614-6.

5. Jamard B, Constantin A, Cantagrel A, Mazieres B, Laroche M.

Multiple rib fractures caused by coughing in a young woman without bone

loss. Rev Rhum Engl Ed 1999;66(4):237-8.

6. De Maeseneer M, De Mey J, Lenchik L, Everaert H, Osteaux M.

Helical CT of rib lesions a pattern-based approach. Am J Roentgenol

2004;182(1):173-9.

7. Wynn-Williams N, Young RD. Cough fracture of the ribs including

one complicated by pneumothorax. Tubercle 1959;40(1):47–9.

8. Santori C, Ceccanti M, Diacinti D. Skeletal turnover bone mineral

density and fractures in male chronic abusers of alcohol. J Endocrinol Invest

2008;31(4):321-6.

9. Prasad S, Bauer LA. Fracture of the first rib as a consequence of

pertussis infection. J Paediatr Child Health 2001;37(1):91-3.

10. Hanak V, Hartman TE, Ryu JH. Cough indused rib fractures. Mayo

Clin Proc 2005;80(7):879-82.

244

243

More magazines by this user
Similar magazines