Bilimsel Program - Türk Nöroloji Derneği

noroloji.org.tr

Bilimsel Program - Türk Nöroloji Derneği

DAVET MEKTUBU

BİLİMSEL PROGRAM

5. NÖROLOJİ YETERLİK KURSU 17-21 Eylül 2011 5. NÖROLOJİ YETERLİK KURSU 17-21 Eylül 2011

Değerli Üyemiz,

Türk Nöroloji Derneği Yeterlilik Kurulu, uzmanlık eğitimini tamamlamış ve

tamamlamak üzere olan meslektaşlarımızın, farklı merkezlerden eğiticilerle temel

nörolojik yaklaşımları paylaşabilmesine katkıda bulunmak üzere, geçen yıllarda

dördüncüsü gerçekleştirilen yeterlilik kurslarının beşincisini bu yıl (17-21 Eylül

2011-Ankara) düzenleyecektir.

Bu kursta Yeterlilik Sınav Komisyonunca belirlenen temel programın yanısıra, geçen

yıl kursa katılan meslektaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda

düzenlemeler yapılmıştır.

Yeterlilik Sınavlarının sekizincisi 47. Ulusal Nöroloji Kongresi sırasında

gerçekleştirilecektir. Bu kursun sınava hazırlanmakta olan üyelerimize de yardımcı

olması beklenmektedir.

Kursa katılmak isteyen son sene asistanları ve uzmanlık süresi altı aydan kısa

olan üyelerimizin kurs kayıt, ulaşım ve konaklamaları Türk Nöroloji Derneğince

karşılanacaktır. Giderleri dernekçe karşılanan katılımcıların 47. Ulusal Nöroloji

Kongresi’nin son gününde yapılacak 8. Yeterlilik sınavına katılması beklenecektir.

Ekteki başvuru formunu doldurarak aşağıdaki iletişim adreslerine göndermeniz

durumunda yüz katılımcı ile sınırlı tutulacak kurs için kaydınız yapılacaktır. Son

başvuru tarihi 02 Eylül 2011 olarak belirlenmiştir.

Dostluk ve dayanışma ile zenginleşecek bu eğitim aktivitemizde temel ve güncel

nörolojik bilgileri paylaşabilmek ve mesleki gelişimimizi de katkı sağlayabilmek

dileğiyle...

17 EYLÜL 2011, CUMARTESİ - 1. GÜN

GÜN SORUMLULARI : FEZA DEYMEER, UFUK CAN

09:50 - 10:00 Açılış

10:00 - 12:15 NÖROANATOMİ

10:00 - 10:30 Serebrum ve Serebellum | Sevin Balkan

10:30 - 11:00 Beyin Sapı | Feza Deymeer

11:00 - 11:15 Kahve Arası

11:15 - 11:45 Spinal Kord | Münire Kılınç Toprak

11:45 - 12:15 Periferik Sinir Sistemi | Emre Öge

12:15 - 13:15 Öğle Yemeği

13:15 - 14:45 SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR

13:15 - 14:00 Serebrovasküler Anatomi | Özcan Özdemir

14:00 - 14:45 İskemik SVH ve Tedavi | Birsen İnce

14:45 - 15:00 Kahve Arası

15:00 - 15:45 Hemorajik SVO ve Tedavi | M. Akif Topçuoğlu

15:45 - 16:30 Venöz Sistem Hastalıkları | Kürşad Kutluk

16:30 - 17:00 Kahve Arası

17:00 - 17:45 KRANİAL SİNİR HASTALIKLARI | Yaprak Seçil

17:45 - 18:30 NÖRO-OFTALMOLOJİ | Neşe Çelebisoy

18:30 - 19:30 Akşam Yemeği

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Nöroloji Board Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Tülay Kansu

Nöroloji Board Sınav Komisyon Başkanı

İletişim Adresleri:

Tel: 0(312) 435 59 92 (Dernek merkezi)

info@noroloji.org.tr

board@flaptour.com.tr


BİLİMSEL PROGRAM

BİLİMSEL PROGRAM

5. NÖROLOJİ YETERLİK KURSU 17-21 Eylül 2011 5. NÖROLOJİ YETERLİK KURSU 17-21 Eylül 2011

18 EYLÜL 2011, PAZAR - 2. GÜN

GÜN SORUMLULARI: TÜLAY KANSU, ŞEREFNUR ÖZTÜRK

08:00 - 08:30 SINAV

08:30 - 10:30 EPİLEPSİ

08:30 - 09:00 Epileptogenez | Serap Saygı

09:00 - 09:45 Nöbet Semiyolojisi |Çiğdem Özkara

09:45 - 10:30 Epileptik Sendromlar ve Status Epileptikus | Canan Aykut Bingöl

10:30 - 11:00 Kahve Arası

11:00 - 12:30 EPİLEPSİ - UYKU

11:00 - 11:45 Antiepileptikler ve Tedavi Prensipleri | İbrahim Bora

11:45 - 12:30 Uyku Bozuklukları | Derya Karadeniz

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 15:00 HAREKET BOZUKLUKLARI

13:30 - 14:15 Yürüme Bozuklukları | Şebnem Bıçakçı

14:15 - 15:00 Ataksiler | Serhat Özkan

15:00 - 15:15 Kahve Arası

15:15 - 16:00 Ekstrapiramidal Sistem Anatomi ve Fizyolojisi | Bülent Elibol

16:00 - 16:45 Parkinson ve Parkinson Plus Sendromlar | Raif Çakmur

16:45 - 17:30 Diğer Hareket Bozuklukları | A. Bora Tokçaer

17:30 - 17:45 Kahve Arası

17:45 - 18:30 Nörogenetİk | Nerses Bebek

18:30 - 19:30 Akşam Yemeği

19:30 - 21:00 PEDİATRİK NÖROLOJİ

19:30 - 20:15 Çocukluk Çağında Sık Görülen Nörolojik Hastalıklar | Zuhal Yapıcı

20:15 - 21:00 Çocukluk Çağı Epilepsileri | Füsun Erdoğan

19 EYLÜL 2011, PAZARTESİ - 3. GÜN

GÜN SORUMLUSU: ZEKİ GÖKÇİL

08:00 - 08:30 SINAV

08:30 - 10:00 NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR

08:30 - 09:15 Nöropatiler | Yeşim Parman

09:15 - 10:00 Miyopatiler | Piraye Serdaroğu

10:00 - 10:30 Kahve Arası

10:30 - 11:15 Kavşak Hastalıkları | Ersin Tan

11:15 - 12:00 Kas ve Sinir Patolojisi | Sevim Erdem

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 14:15 NÖROİMMÜNOLOJİ - MS

13:30 - 14:15 Multipl Skleroz | Belgin Koçer

14:15 - 15:00 Diğer Demiyelinizan Hastalıklar | Aslı Kurne

15:00 - 15:30 Kahve Arası

15:30 - 16:15 İmmün Mekanizmalar | Rana Karabudak

16:15 - 17:00 NÖRO-ONKOLOJİ | Erdem Tüzün

17:00 - 18:00 ALGOLOJİ - Algolojiye Genel Yaklaşım | Işın Ünal Çevik

18:00 - 19:30 Akşam Yemeği

19:30 - 20:30 SPİNAL KORD HASTALIKLARI | Hatice Mavioğlu


BİLİMSEL PROGRAM

BİLİMSEL PROGRAM

5. NÖROLOJİ YETERLİK KURSU 17-21 Eylül 2011 5. NÖROLOJİ YETERLİK KURSU 17-21 Eylül 2011

20 EYLÜL 2011, SALI - 4. GÜN

GÜN SORUMLULARI: ŞEREFNUR ÖZTÜRK, NİLGÜN ARAÇ

08:00 - 08:30 SINAV

08:30 - 10:30 BAŞ AĞRISI

08:30 - 09:00 Sınıflama ve Akut Başağrıları | Betül Baykan

09:00 - 09:45 Primer Başağrıları ve Tedavi | Mustafa Ertaş

09:45 - 10:30 Kronik Başağrıları | Mehmet Zarifoğlu

10:30 - 11:00 Kahve Arası

11:00 - 12:45 DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ VE DEMANS

11:00 - 11:30 Afaziler Apraksiler | Hakan Gürvit

11:30 - 12:00 Alzheimer Hastalığı | Ayşe Bingöl

12:00 - 12:30 Alzheimer Dışı Demanslar | Mustafa Bakar

12:30 - 13:45 Öğle Yemeği

13:45 - 15:00 BİLİNÇ BOZUKLUKLARI VE BEYİN ÖLÜMÜ

13:45 - 14:30 Bilinç Bozuklukları | Ayşe Sağduyu Kocaman

14:30 - 15:00 Beyin Ölümü | Hadiye Şirin

15:00 - 15:30 Kahve Arası

15:30 - 16:15 SSS ENFEKSİYONLAR | Yasemin Özdemir

16:15 - 17:00 NÖRO-OTOLOJİ | Gülden Akdal

17:00 - 19:30 Akşam Yemeği

19:30 - 20:15 BOS ve BOS DOLANIMI HASTALIKLARI | Şerefnur Öztürk

21 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA - 5. GÜN

GÜN SORUMLULARI: YAŞAR ZORLU, MUHTEŞEM GEDİZLİOĞLU

08:00 - 08:30 SINAV

08:30 - 10:00 SİSTEMİK HASTALIKLARIN NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARI

08:30 - 09:15 Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları | Ufuk Can

09:15 - 10:00 Vaskülitler | Gülşen Akman Demir

10:00 - 10:30 Kahve Arası

10:30 - 12:30 KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ

10:30 - 11:10 EMG | Özden Şener

11:10 - 11:50 EEG | Yaşar Zorlu

11:50 - 12:30 UP | Mehmet Demirci

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 15:00 NÖRORADYOLOJİ

13:30 - 14:30 MRI ve BT, PET, SPECT | Murat Arsava

14:30 - 15:00 Girişimsel Radyoloji | Reha Tolun

15:00 - 15:30 Kahve Arası

15:30 - 16:15 NÖROFARMAKOLOJİ | Turgay Dalkara

16:15 - 17:00 NÖROTOKSİK HASTALIKLAR | Muhteşem Gedizlioğlu

17:00 - 17:15 Kahve Arası

17:15 - 18:00 OTONOM SİNİR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI | Deniz Selçuki

18:00 - 18:30 SINAV

More magazines by this user
Similar magazines