VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve ...

www2.ormansu.gov.tr

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve ...

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN

BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(6. KAT)

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

1.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Emisyon Konulu)

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

30 Gün

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

1/44


4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. İl Müdürlüğü uygunluk yazısı,

10. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

2.

Çevre İzni

(Emisyon Konulu)

1. Emisyon Ölçüm Raporu

2. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

3.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Gürültü Kontrolü Konulu)

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

30 Gün

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

2/44


taahhütname,

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

4.

Çevre İzni

(Gürültü Kontrolü Konulu)

1. Akustik Rapor,

2. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

5.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Atıksu Deşarjı Konulu)

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

30 Gün

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

3/44


taahhütname

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı

başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge

(27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu

arıtma tesisleri için),

10. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

6.

Çevre İzni

(Atıksu Deşarjı Konulu)

1. Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi.

2. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

7.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı

Konulu)

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

30 Gün

4/44


) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf

olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı

başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge

(27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu

arıtma tesisleri için),

10. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

8.

Çevre İzni

(Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı

Konulu)

1. Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi,

2. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

12 Ay

9.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Derin Deniz Deşarjı Konulu)

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

30 Gün

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

5/44


Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı,

10. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

10.

Çevre İzni

(Derin Deniz Deşarjı Konulu)

1. Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi,

2. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

11.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Konulu)

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

30 Gün

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

6/44


a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),Dilekçe,

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Sanayi Sicil Belgesi,

12. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

12.

Çevre Lisansı

(Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Konulu)

1. Teknik Uygunluk Raporu,

2. Fizibilite Raporu,

3. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

7/44


1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

13.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Konulu)

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

30 Gün

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),Dilekçe,

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Sanayi Sicil Belgesi,

8/44


12. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

14.

Çevre Lisansı

(Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Konulu)

1. Teknik Uygunluk Raporu,

2. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

15.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Atık Yağ Geri Kazanım

Konulu)

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

30 Gün

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

9/44


açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Sanayi Sicil Belgesi,

12. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

16.

Çevre Lisansı

(Atık Yağ Geri Kazanım

Konulu)

1. Teknik Uygunluk Raporu,

2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı,

3. Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları,

4. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

17.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım

Konulu)

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

30 Gün

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

10/44


muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil),

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Sanayi Sicil Belgesi,

12. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

18.

Çevre Lisansı

(Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım

Konulu)

1. Teknik Uygunluk Raporu,

2. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

19.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Atık Pil ve Akümülatör Geri

Kazanım Konulu)

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

30 Gün

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

11/44


taahhütname,

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),Dilekçe,

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil),

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Sanayi Sicil Belgesi,

12. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

20.

Çevre Lisansı

(Atık Pil ve Akümülatör Geri

Kazanım Konulu)

1. Teknik Uygunluk Raporu,

2. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

21.

Geçici Faaliyet Belgesi

(ÖTL Geri Kazanım Konulu)

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

30 Gün

12/44


) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil),

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Sanayi Sicil Belgesi,

12. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

22.

Çevre Lisansı

(ÖTL Geri Kazanım Konulu)

1. Teknik Uygunluk Raporu,

2. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

23.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm

Konulu)

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

30 Gün

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

13/44


Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),Dilekçe,

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil),

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Sanayi Sicil Belgesi,

12. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

24.

Çevre Lisansı

(Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm

Konulu)

1. Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün

satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi,

2. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

25.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Atık Yakma ve Birlikte Yakma

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

30 Gün

14/44


Konulu)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil),

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

26.

Çevre Lisansı

(Atık Yakma ve Birlikte Yakma

1. Deneme Yakması Planı,

2. Deneme Yakması Sonuç Raporu,

12 Ay

15/44


Konulu)

3. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A)

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

27.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Düzenli Depolama Konulu)

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

30 Gün

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

10.İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

16/44


11. Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi,

12. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

28.

Çevre Lisansı

(Düzenli Depolama Konulu)

1. İzleme Raporları,

2. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

29.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Tehlikeli Atık Ara Depolama

Konulu)

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

30 Gün

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

17/44


açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),Dilekçe,

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol,

12. Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi,

13. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

1. Teknik Uygunluk Raporu,

Çevre Lisansı

2. Tesise kabul edilen atıkların analizi,

30.

(Tehlikeli Atık Ara Depolama

Konulu)

3. Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve

sorumlu kişiler,

12 Ay

4. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

31.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Tıbbi Atık Sterilizasyon

Konulu)

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

30 Gün

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

18/44


5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri,

12. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

32.

Çevre Lisansı

(Tıbbi Atık Sterilizasyon

Konulu)

1. Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir

rapor,

2. Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks

numaraları ve sorumlu kişiler,

3. Biyolojik indikatör analiz raporu,

12 Ay

4. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

33.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Ömrünü Tamamlamış Araç

İşleme Konulu)

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

30 Gün

19/44


imzalanmış taahhütname,

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil),

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

34.

Çevre Lisansı

(Ömrünü Tamamlamış Araç

İşleme Konulu)

1. Teknik Uygunluk Raporu

2. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

35.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Ambalaj Atığı Toplama ve

Ayırma Konulu)

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

30 Gün

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

20/44


a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),Dilekçe,

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı.

11. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

36.

Çevre Lisansı

(Ambalaj Atığı Toplama ve

Ayırma Konulu)

1. Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı

2. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

37.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Tanker Temizleme Konulu)

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A)

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

30 Gün

21/44


yazı.

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

10.İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı.

11. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

38.

Çevre Lisansı

(Tanker Temizleme Konulu)

3. Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler

4. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

22/44


1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

39.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Hurda Metal Konulu)

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

30 Gün

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil),

10.İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

23/44


40.

Çevre Lisansı

(Hurda Metal Konulu)

1. Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve

sorumlu kişiler,

2. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

41.

Geçici Faaliyet Belgesi

(Atık Kabul Tesisi Konulu)

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname

30 Gün

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil),

24/44


10. Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi

11. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

42.

Çevre Lisansı

(Atık Kabul Tesisi Konulu)

1. Faaliyet Raporu,

2. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde

12 Ay

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),

2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için)

veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir

yazı,

3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri

bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra

yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından

imzalanmış taahhütname,

43.

Geçici Faaliyet Belgesi

(PCB Arındırma Konulu)

b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir

belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su

faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış

taahhütname,

30 Gün

4. Ticaret Sicil Gazetesi,

5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan

muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim

planları),

8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden

başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı

25/44


açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),Dilekçe,

9. Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil),

10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,

11. Belge Bedelinin Dekontu.(Başvurunun uygun bulunması halinde)

44.

Çevre Lisansı

(PCB Arındırma Konulu)

1. Teknik Uygunluk Raporu,

2. Belge Bedelinin Dekontu. (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 Ay

Başvurular elektronik ortamda mobil imza veya elektronik imza ile

yapılır.

1. Diploma,

45.

Çevre Görevlisi Belgesi

(ÇGB)

2. Çalışma Belgesi,

3. Çevre Görevlisi eğitiminin alınması,

4. Çevre Görevlisi eğitim bedeli dekontu,

15 Gün

5. Adli sicil kaydı,

6. Sınav Sonucu( en az 70 puan),

7. Çevre Görevlisi Belge Bedeli Dekontu.

Başvurular elektronik ortamda mobil imza veya elektronik imza ile

yapılır.

1. Diploma,

46.

Çevre Görevlisi Eğiticisi

Belgesi

(ÇGEB)

2. Çalışma Belgesi,

3. Çevre Görevlisi eğiticisi eğitiminin alınması,

4. Çevre görevlisi eğiticisi eğitimi bedeli dekontu,

15 Gün

5. Adli sicil kaydı,

6. Sınav Sonucu( en az 90 puan ),

7. Çevre Görevlisi Eğiticisi Belge Bedeli Dekontu.

26/44


Başvurular elektronik ortamda mobil imza veya elektronik imza ile

yapılır.

47.

Çevre Danışmanlık Yeterlik

Belgesi

(ÇDYB)

1. Ticaret Sicil Gazetesi,

2. Adres ve iletişim bilgileri,

3. Çevre görevlisi veya çevre görevlisi eğiticisi olarak istihdam edilen

personelin sosyal güvenlik numarası, TC kimlik numarası ve çevre

konusunda iki yıl çalıştığını gösterir belge,

15 Gün

4. Yeterlik Belgesi Dekontu.

Başvurular elektronik ortamda mobil imza veya elektronik imza ile

yapılır.

48.

Çevre Eğitimi Yeterlik

Belgesi

(ÇEYB)

1. Ticaret Sicil Gazetesi,

2. Adres ve iletişim bilgileri,

3. Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesi olan en az bir personeli istihdam

ettiğini belgelendirmek,

15 Gün

4. Yeterlik Belgesi Dekontu.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin

belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya

da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İzin ve Denetim Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

İsim : Veysel ASLAN İsim : Eyüp YAHŞİ

Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Müdür Yardımcısı

Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe/ANK. Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe/ANK.

Telefon : 0 312 207 66 78 Telefon : 0 312 207 66 19

Faks : 0 312 287 38 27 Faks : 0 312 498 21 66

e-Posta : vaslan@cob.gov.tr e-Posta : eyahsi@cob.gov.tr

27/44


VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN

BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(21. KAT)

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1. Mühendislik ve mimarlık firmalarının 6235 Sayılı Türk Mühendis ve

Mimar Odaları Birliği Kanunu gereklerini yerine getirmiş olmaları

2. İş bitirme belgesi,

3. Ticaret veya sanayi odası belgesi,

49.

Derin Deniz Deşarjı Proje

Onayı

4. Büro tescil belgesi veya çevre mühendisleri odasından alınan SMM

belgeleri,

5. Proje ekibinin noter tasdikli imza sirküleri,

15 Gün

6. Sigorta belgeleri,

7. Özgeçmişleri,

8. Proje raporu,

9. Proje onay ücretinin yatırıldığına dair para makbuzu.

50.

Acil Müdahale

(Risk Değerlendirmesi ve Acil

Müdahale Planlarını

1. Başvuru dilekçesi*,

2. Kurum/kuruluşların mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme,

etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularını belgeleyen

15 Gün

28/44


Hazırlayacak

Kurum/Kuruluşlar)

Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya

ana sözleşmesi veya tüzüğünün aslı veya noter onaylı örnekleri,

3. Başvuru yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası

veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak sicil belgesi veya sicil

kaydı,

4. Mühendislik-müşavirlik belgesi veya büro tescil ve benzeri belgesi,

5. Kurum/kuruluşu temsilen yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan, kurum amiri tarafından

yetkili kılındıklarına ilişkin yazı,

6. İstihdam edilen ve bünyesinde bulundurulan personelin diploma

örnekleri, aldığı eğitim, tatbikatlar ile çalıştığı yerlerle ilgili

belge/belgeler, imza sirküleri, oda sicil kaydı ve sigorta giriş

belgeleri (emekli olmuş personel için sigorta destek primi belgeleri),

söz konusu personel ile yapılan anlaşma metni örneği,

7. Plan koordinatörünün diploma örneği, imza sirküleri ve konu ile ilgili

tecrübe belgeleri (risk değerlendirmesi, acil müdahale ve plan

hazırlama konularında yapmış olduğu çalışmalar, projelerin isimleri,

tarihleri ve benzeri),

8. Risk değerlendirmesi yapılmasında ve acil müdahale planlarının

hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak ölçüm, analiz ve laboratuvar

cihazları gibi teknik donanımın bulunup bulunmadığına ve ölçüm ve

analizleri yapacak/yaptıracak imkân ve kabiliyetine ilişkin belgeleri

(Ölçüm ve analizler akredite olmuş ve/veya Bakanlıkça

yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır.),

9. Kurum/kuruluşun risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını

hazırlama konusunda;

1. Denizcilik ve/veya denizle ilgili çevre sektöründe dünya veya ülke

ölçeğinde yapılmış ayrıntılı analiz etütlerinde veya sabit yatırım

projelerinde yer aldıkları çalışmalara dair;

2. Denizcilik ve/veya denizle ilgili çevre sektöründe dünya veya ülke

ölçeğinde yapılmış petrol ve diğer zararlı maddelerin taşınması,

bunların çevreye etkileri konularında ayrıntılı etütler veya sabit

29/44


yatırım projelerinde yer aldıkları çalışmalara dair belgeleri,

10. Bakanlıkça her yıl belirlenen ücretin Bakanlığın döner sermaye

işletmesi müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair belge,

11. Risk değerlendirmesi yapılmasında ve acil müdahale planlarının

hazırlanmasında bu başvuruyu yapacak kurum/kuruluşlar ile

Üniversiteler ve TÜBİTAK'ın ilgili uzman birimleri arasında işbirliği

yapıldığına dair imzalanan protokolün örneği.

* Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler EK-1’de yer alan değerlendirme

formu dikkate alınarak tanzim edilir; kapalı bir zarfın içine konularak,

zarfın üzerine "RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

PLANLARINI HAZIRLAMAK İÇİN BAKANLIK UYGUNLUK GÖRÜŞ

BELGESİNE BAŞVURUDUR" ibaresi yazılmak suretiyle Bakanlığa

gönderilir veya elden teslim edilir.

Acil Müdahale

Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak

Kurum/Kuruluşları bir dosya hazırlayarak Bakanlığımıza sunması

gerekmektedir.

51.

(Kıyı Tesisi Acil Müdahale

Planları)

Bu dosyada; Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını

Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ'in 5.

ve 6. maddesinde bulunan personel ve kurum ve Kuruşlarda bulunan

asgari özellikleri sağlaması gerekmektedir.

1 Ay

1. Atık kabul tesisi proje raporu ve atık yönetim planı formatı,

2. ISPS Belgesi

52.

Atık Kabul Tesisleri Lisans

Belgesi

3. Deşarj İzin Belgesi,

4. Yapı Kullanma İzin Belgesi,

6 Ay

5. Bertaraf tesisleri ile yapılan sözleşmeler, harita, kroki, resim, belge,

liman kullanıcıları için bilgiler.

53.

Atık Alma Gemileri Lisans

Belgesi

Atık alma gemilerine ilişkin idari ve teknik düzenleme.

6 Ay

30/44


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin

belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya

da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Bşk. İkinci Müracaat Yeri : Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

İsim

Unvan

: Afire SEVER

: Daire Başkan V.

İsim

Unvan

: Dr. Aydın YILDIRIM

: Genel Müdür Yardımcısı

Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe/ANK. Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe/ANK.

Telefon

Faks

: 0 312 207 66 40

: 0 312 207 66 95

Telefon

Faks

: 0 312 207 65 33

: 0 312 207 64 46

e-Posta : asever@cevreorman.gov.tr e-Posta : ayildirim40@gmail.com

31/44


VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN

BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(20. KAT)

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1. Dilekçe,

2. Vergi Levhası,

54.

Ozon Tabakasını İncelten

Maddeler

(İthalatçı Kayıt Belgeleri)

3. Ticaret Sicil Gazetesi,

4. Taahhütname,

10 İş Günü

5. İmza Sirküleri,

6. Dekont.

1. Dilekçe,

2. Kontrol Belgesi,

Kontrol Belgesi

3. Proforma Fatura,

55.

(Ozon Tabakasını İncelten

Maddelerin İthali İçin)

4. Analiz Sertifikası,

5. İthalat Lisans Belgesi,

10 İş Günü

6. Dekont,

7. Etiket.

32/44


1. Kayıt talebi yazısı,

56.

Ozon Tabakasını İncelten

Maddeler

(Dağıtıcı Kaydı)

2. Vergi Levhası,

3. Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi,

4. İmza Sirküleri,

10 İş Günü

5. Dekont.

1. Kayıt talebi yazısı,

57.

Ozon Tabakasını İncelten

Maddeler

(Sanayici Kaydı)

2. Kapasite raporu,

3. Ticaret Sicil Gazetesi,

4. İmza Sirküleri,

10 İş Günü

5. Vergi Levhası.

1. Kayıt talebi yazısı,

58.

Ozon Tabakasını İncelten

Maddeler

(Son Kullanıcı Kaydı)

2. Vergi Levhası,

3. Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi,

4. İmza Sirküleri.

10 İş Günü

Kurumsal kayıt için;

Tebliğin Ek-1’inde verilen formun imzalı ve kaşeli aslı

Proje Kayıt Onay Belgesi için;

59.

Sera Gazı Emisyon Azaltım

Sağlayan Projeler İçin Kayıt

Onay Belgesi

(Yerel yönetimler ve kamu

kurumları için)

a) Onaylanmış projeler için;

1) Proje künyesi (Ek-2),

2) Sürdürülebilir Kalkınma Kıstasları (Ek-3),

3) Onaylanmış proje tasarım belgesi,

40 İş Günü

4) Başka bir dilde ise onaylanmış proje tasarım belgesinin proje

sahibi tarafından onaylanmış Türkçe özeti,

5) Onaylama raporu,

33/44


6) Başka bir dilde ise onaylama raporlarının Bağımsız Denetleyici

Kuruluş tarafından hazırlanmış Türkçe özeti veya noter tasdikli

Türkçe çevirisi.

b) Doğrulanmış projeler için;

1) Proje künyesi (Ek-2),

2) Sürdürülebilir Kalkınma Kıstasları (Ek-3),

3) Onaylanmış proje tasarım belgesi,

4) Başka bir dilde ise onaylanmış proje tasarım belgesinin proje

sahibi tarafından onaylanmış Türkçe özeti,

5) Onaylama raporu,

6) Doğrulama raporu,

7) Başka bir dilde ise onaylama ve doğrulama raporlarının

Bağımsız Denetleyici Kuruluş tarafından hazırlanmış Türkçe

özetleri veya noter tasdikli Türkçe çevirisi.

Kurumsal kayıt için;

1) Tebliğin Ek-1’inde verilen formun imzalı ve kaşeli aslı,

2) Noter tasdikli ticaret sicil belgesi,

3) İmza sirküleri.

60.

Sera Gazı Emisyon Azaltım

Sağlayan Projeler İçin Kayıt

Onay Belgesi

(Firmalar için)

Proje Kayıt Onay Belgesi için;

a) Onaylanmış projeler için;

1) Proje künyesi (Ek-2),

2) Sürdürülebilir Kalkınma Kıstasları (Ek-3),

40 İş Günü

3) Onaylanmış proje tasarım belgesi,

4) Başka bir dilde ise onaylanmış proje tasarım belgesinin proje

sahibi tarafından onaylanmış Türkçe özeti,

5) Onaylama raporu,

6) Başka bir dilde ise onaylama raporlarının Bağımsız Denetleyici

34/44


Kuruluş tarafından hazırlanmış Türkçe özeti veya noter tasdikli

Türkçe çevirisi.

b) Doğrulanmış projeler için;

1) Proje künyesi (Ek-2),

2) Sürdürülebilir Kalkınma Kıstasları (Ek-3),

3) Onaylanmış proje tasarım belgesi,

4) Başka bir dilde ise onaylanmış proje tasarım belgesinin proje

sahibi tarafından onaylanmış Türkçe özeti,

5) Onaylama raporu,

6) Doğrulama raporu,

7) Başka bir dilde ise onaylama ve doğrulama raporlarının

Bağımsız Denetleyici Kuruluş tarafından hazırlanmış Türkçe

özetleri veya noter tasdikli Türkçe çevirisi.

Kurumsal kayıt için;

1) Tebliğin Ek-1’inde verilen formun imzalı ve kaşeli aslı

2) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü

3) Yetki belgesi

61.

Sera Gazı Emisyon Azaltım

Sağlayan Projeler İçin Kayıt

Onay Belgesi

4) Dernek kuruluş bildirgesi

Proje Kayıt Onay Belgesi için;

a) Onaylanmış projeler için;

40 İş Günü

(Vakıflar, Dernekler ve diğer

Sivil Toplum Kuruluşları için)

1) Proje künyesi (Ek-2),

2) Sürdürülebilir Kalkınma Kıstasları (Ek-3),

3) Onaylanmış proje tasarım belgesi,

4) Başka bir dilde ise onaylanmış proje tasarım belgesinin proje

sahibi tarafından onaylanmış Türkçe özeti,

5) Onaylama raporu,

35/44


6) Başka bir dilde ise onaylama raporlarının Bağımsız Denetleyici

Kuruluş tarafından hazırlanmış Türkçe özeti veya noter tasdikli

Türkçe çevirisi.

b) Doğrulanmış projeler için;

1) Proje künyesi (Ek-2),

2) Sürdürülebilir Kalkınma Kıstasları (Ek-3),

3) Onaylanmış proje tasarım belgesi,

4) Başka bir dilde ise onaylanmış proje tasarım belgesinin proje

sahibi tarafından onaylanmış Türkçe özeti,

5) Onaylama raporu,

6) Doğrulama raporu,

7) Başka bir dilde ise onaylama ve doğrulama raporlarının

Bağımsız Denetleyici Kuruluş tarafından hazırlanmış Türkçe

özetleri veya noter tasdikli Türkçe çevirisi.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin

belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya

da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

İsim : Fulya SOMUNKIRANOĞLU İsim : Dr. Mustafa ŞAHİN

Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Müdür Yardımcısı V.

Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe/ANK. Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe/ANK.

Telefon

Faks

: 0 312 207 66 10

: 0 312 287 65 35

Telefon

Faks

: 0 312 207 66 17

: 0 312 207 65 35

e-Posta : fsomunkiranoglu@cevreorman.gov.tr e-Posta : m.sahin@cevreorman.gov.tr

36/44


VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN

BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(21. KAT)

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1. İş bitirme belgeleri,

2. Noter tasdikli imza sirküleri ve beyannamesi,

3. Ticaret veya sanayi odası belgesi,

4. Büro tescil belgesi (btb) veya smm,

62.

Atıksu Arıtma Tesisi Proje

Onayı

5. Projede imzası bulunan şirket çalışanlarına ait sigorta belgeleri,

2 Ay

6. Teknik personele ait oda kayıtları

7. Teknik personele ait özgeçmiş

8. Teknik personele ait diploma

9. Proje onay ücretinin yatırıldığına dair para makbuzu

63.

Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı

olan kurum, kuruluş ve

işletmeler için Çevre İzni

1. Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi.

Çevre Kanununca

Alınması gereken izin ve

lisanslar hakkında

yönetmelik gereği

belirlenen süreler

37/44


içerisinde.

64.

Alıcı Ortama tehlikeli madde

Deşarjı olan kurum, kuruluş

ve işletmeler için Çevre İzni

1. Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi.

Çevre Kanununca

Alınması gereken izin ve

lisanslar hakkında

yönetmelik gereği

belirlenen süreler

içerisinde.

1. Kuruluş veya işletmenin ölçekli hazırlanmış ve resmi makamlarca

onaylanmış Genel Vaziyet Planı,

2. İşletmenin ve arıtma tesislerinin Blok Akım Şeması ve arıtma tesisi

projesi,

65.

Arıtma Tesisi Belgesi

3. Arıtma tesisi çıkışı su kalitesini gösterir analiz sonuçları,

4. Yerinde inceleme tutanağı,

20 Gün

5. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen Döner

Sermaye Fiyat Listesine göre belge ücretinin bankaya yatırıldığına

dair makbuz,

6. Arıtma tesisi bilgi formu.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin

belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya

da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

İsim

Unvan

: Ahmet YAKUT

: Daire Başkanı

İsim

Unvan

: Recep ŞAHİN

: Genel Müdür Yardımcısı

Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe/ANK. Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe/ANK.

Telefon

Faks

: 0 312 207 66 50

: 0 312 207 66 95

Telefon

Faks

: 0 312 207 70 12

: 0 312 207 65 35

e-Posta : ayakut@cevreorman.gov.tr e-Posta : rsahin@cevreorman.gov.tr

38/44


VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN

BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(6. KAT)

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

66.

Çevre Ölçüm ve Analiz Ön

Yeterlik/Yeterlik Belgesi

Verilmesi

A.Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi veya ilk başvurusunda

Çevre Ölçüm ve analizleri Yeterlik Belgesi almak isteyen

laboratuarlar örneği Ek-5’de verilen başvuru dilekçesine, örneği Ek-

6’da verilen dosya içeriği kontrol listesini içeren dosya ile birlikte

aşağıdaki belge ve dokümanları kapsar:

1. Örneği Ek-7A’da verilen laboratuvarın tanıtım yazısı,

2. Laboratuvarın faaliyet alanı bildirimi,

3. Laboratuvarın Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmış

akreditasyon başvurusunu ve parametre/metot listesini gösterir

belge veya akreditasyon belgesi ile ekleri,

4. Laboratuvar Yöneticisinden başlamak üzere tüm laboratuvar

personelini içerecek şekilde hazırlanmış organizasyon şeması,

5. Analiz raporlarına imza atmaya yetkili personelin isimlerini ve

unvanlarını da içeren yetkili kişi tarafından onaylanmış imza

sirküleri,

6. Örneği Ek-7B’de verilen çalışanların görev, yetki ve

Başvuru yapan

laboratuvara dosyadaki

eksikliklerin

tamamlanması için

eksikliğin bildirilmesini

takiben iki ay süre verilir.

İnceleme programına

alınan laboratuvarda en

geç üç ay içerisinde

yerinde inceleme yapılır.

Yerinde inceleme

eksiklikleri ve

uygunsuzlukları gidermek

için eksiklik ve

uygunsuzluk bildirim

tarihinden itibaren en

fazla üç ay süre verilir.

39/44


sorumluluklarının tanımlandığı belgeler,

7. Özel laboratuvarların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Ticaret

Odasından alınan faaliyet belgesi, kamu laboratuvarlarının Resmi

Gazete’de yayımlanmış tüzel kişiliğini gösterir belgesi,

8. Özel laboratuvarlardan, bildirilen adreste laboratuvar faaliyetlerinin

yürütülebileceğine dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile

laboratuvar yerinin tapusu veya kira sözleşmesinin noter onaylı

örneği,

9. Örneği Ek-7C’de verilen ve çevre mevzuatında yer alma koşulu

dikkate alınarak hazırlanmış parametre listesi,

10. Örneği Ek-2’de verilen ölçüm ve analizlerde kullanılan cihaz, alet ve

ekipman listesi,

11. Örneği Ek-3’te verilen cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon

planı,

12. Bu Yönetmeliğin 20 nci Maddesinde belirtilen eğitim sertifikaları,

13. Çalışılan ölçüm ve analiz metotlarına ait Türkçe olarak hazırlanmış

deney talimatları,

14. Laboratuvardan çıkan her tür kimyasal madde ve atıkların bertaraf

edilmesi için ilgili kuruluş ile yapılan sözleşme,

15. Ölçüm ve analizlerde taşeron laboratuvar kullanılıyor ise taşeron

laboratuvarların listesi ve yapılan sözleşme örneği,

16. Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin

ödendiğine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu

B.Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi süresi bitip Çevre

Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak isteyen laboratuarlar

örneği Ek-5’de verilen başvuru dilekçesine örneği Ek-6’da verilen

dosya içeriği kontrol listesini içeren bir dosya ekleyerek Genel

Müdürlüğe müracaat eder. Başvuru dosyası aşağıda yer alan belge

ve dokümanları kapsar:

1. Bu maddenin birinci fıkrasında istenen belgelerden değişiklik

40/44


olanları,

2. Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi sürecinde katılım

sağlanan yeterlik ve karşılaştırma testleri sonuçları,

3. Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin

ödendiğine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu.

C.Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesine sahip olan ve süre

sonunda belgesini yeniletmek isteyen laboratuvarlar, örneği Ek-5’de

verilen başvuru dilekçesine, örneği Ek-6’da verilen dosya içeriği

kontrol listesini içeren bir dosya ekleyerek Genel Müdürlüğe belge

süresinin bitiminden önce müracaat eder. Başvuru dosyası aşağıda

yer alan belge ve dokümanları kapsar:

1. Belge yenilemeden dolayı bu maddenin birinci fıkrasında

istenenlerden değişiklik olan ve eklenen belgeleri,

2. Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi sürecinde katılım

sağlanan yeterlik ve karşılaştırma testleri sonuçları,

3. Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin

ödendiğine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu.

D.Kapsam genişletmek için örneği Ek-5’de verilen başvuru dilekçesine,

örneği Ek-6’da verilen dosya içeriği kontrol listesini içeren bir dosya

ekleyerek Genel Müdürlüğe müracaat eder. Başvuru dosyası

aşağıda belirtilen;

1. Kapsam genişletilen parametrelerden dolayı bu maddenin birinci

fıkrasında istenenlerden değişiklik olan ve eklenen belgeleri,

2. Kapsam genişletilen parametrelerin Akreditasyon Kurumu tarafından

onaylanmış akreditasyon başvurusu ve parametre/metot listesini

gösterir belge veya akreditasyon belgesi ve ekleri,

3. Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin

ödendiğine dair banka dekontu ve fatura bilgi formunu kapsar.

67.

Analiz ve Ölçüm Hizmeti

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Numune Alma Tutanağı,

1 Ay

41/44


3. Banka Dekontu,

4. Fatura Bilgi Formu.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin

belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya

da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

İsim

Unvan

: Kemal ÜNSAL

: Daire Başkanı

İsim

Unvan

: Eyüp YAHŞİ

: Genel Müdür Yardımcısı

Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe/ANK. Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe/ANK.

Telefon

Faks

: 0 312 222 64 46

: 0 312 498 21 66

Telefon

Faks

: 0 312 207 66 19

: 0 312 498 21 66

e-Posta : kunsal@cevreorman.gov.tr e-Posta : eyahsi@cob.gov.tr

42/44


VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN

BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(20. KAT)

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1. Tip Emisyon Belgesi düzenlenmesi ile ilgili başvuru dilekçesi,

68.

Tip Emisyon Belgesi

2. Akredite olmuş veya Bakanlığın izin verdiği laboratuvarlarda

yaptırılan emisyon ölçüm sonuçları.

6 Ay

1. TS 12047 ye göre alınan Hizmet Yeterlilik Belgesinin veya TS EN

ISO/IEC 17020 Belgesi

69.

Egzoz Gazı Emisyonu Yetki

Belgesi Düzenlenmesi

2. Ulaştırma Bakanlığının verdiği yetki belgesinin verildiği kurumca

onaylanmış bir sureti

1 Ay

3. İl müdürlüğü ile yapılan protokol

4. Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi ücreti dekontu

1. Ticaret Sicil Gazetesi,

70.

Yakıt İthalatçısı Kayıt

Belgesi

2. Vergi Levhası,

3. İmza Sirküsü,

10 Gün

4. İlgili DTS Tebliği Taahhütnamesi

43/44


1. Analiz Belgeleri (Yükleme, Uygunluk)

71.

Yakıt Uygunluk Belgesi

2. Uygunluk Belgesi

25 Gün

3. Dekont

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin

belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya

da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

İsim

Unvan

: Abdurrahman ULUIRMAK

: Daire Başkanı

İsim

Unvan

: Dr. Mustafa ŞAHİN

: Genel Müdür Yardımcısı V.

Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe/ANK. Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe/ANK.

Telefon

Faks

: 0 312 207 64 64

: 0 312 207 65 35

Telefon

Faks

: 0 312 207 66 17

: 0 312 207 65 35

e-Posta : auluirmak@cevreorman.gov.tr e-Posta : m.sahin@cevreorman.gov.tr

44/44

More magazines by this user
Similar magazines