Çanakkale'de Beslenen İneklerin Sütünde Kazein Tayini

maycalistaylari.comu.edu.tr
  • No tags were found...

Çanakkale'de Beslenen İneklerin Sütünde Kazein Tayini

Çanakkale‘de Beslenen

İneklerin Sütünde

Kazein Tayini

HİLAL HİÇYILMAZ

AYŞENUR YILMAZ


PROJENİN AMACI

Çanakkale’de beslenen ineklerin

sütünden kazein elde etmek ve FTIR

spektroskopisinde analizini yapmak


Kazein,süt içerisinde fosfoprotein

yapısındaki bir kalsiyum tuzudur.


Kazein türleri;

● Maya Kazein

● Laktik Kazein


KAZEİNİN KULLANIM ALANLARI

●Kağıt yapıştırma işleri

●Yalıtkan madde yapımı

●Tekstil apreleme ve boyalar

●Hayvan besini

●Perhiz unu


Kazein saf bir protein olmayıp alfa,

beta, gama kazein diye adlandırılan

birbirine benzeyen en az üç protein

bileşeninden oluşmuştur.

Kazein, sıcaklık ile pıhtılaşmayan bir

yapıya sahiptir. kazeinin çökmesi

ortam pH ‘sına bağlıdır. Asit oranı

yükseldikçe kazeini çöktürmek için

gerekli sıcaklıkta düşer.


Kimyasal olarak kazein miseli

stabilize değildir ve bundan dolayı,

izoelektrik noktadaki izoelektrik

yükteki düşüş ile kümeleşme

gerçekleşir.


Asit ilavesiyle ortamın asitliği

minerallerin çözünürlüğünü artırır,

böylece misel yapıda bulunan

organik kalsiyumun ve fosforun

büyük kısmı sıvı fazda çözünür

duruma gelir.Kazein miselleri

parçalanır ve küme oluşumu ile

kazein çöker.


%2 HCl

%1 lik gümüş nitrat

%95 lik etil alkol

Süzgeç kağıdı

Beher

Huni

Mezur

FTIR spektroskopisi

pH metre

Taze süt

Dietil eter


YÖNTEM VE METOTLAR

0.5 lt süt + 1.5lt su

Seyreltik süt + %2lik HCl

Süzme işlemi


Çökelek + destile su + süzme işlemi


Cl iyonlarının olup olmadığı gümüş

nitrat ile kontrol edildi.

Son kez çökelek 250ml destile su

içerisinde çok şiddetli karıştırılarak

süspanse edildi ve dikkatle süzüldü.


Kazein tortusu + %95 etil alkol.

Bu alkol ekstraksiyonu + eter

Kurutulma işlemi + IR spektroskopisi


SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

● Beyaz bir çökelek elde edildi

● IR spektroskopisinde fosfor

gruplarının verdiği pikler bulanarak

kazeinin varlığı belirlendi.


3500 3000 2500 2000 1500 1000 500


IR SPEKTROSKOPİSİ


KAYNAKLAR:

Küfrevioğlu .İrfan ;(2008-2009)ders notları . İTÜ ;

biyokimya ders notları.


Van Hekken, D.L. and, DudleyR.L.(1997) Analysis of

Modified Whole Casein With Different Phosphorus Contents

Using Phosphorus-31 Nuclear Magnetic Resonance and

Fourier Transform Infrared Spectroscopy Journal of Dairy

Sci 80:2751-2759


TEŞEKKÜRLER

More magazines by this user
Similar magazines