5-6 nisan duyuru - İstanbul Üniversitesi

www2.istanbul.edu.tr

5-6 nisan duyuru - İstanbul Üniversitesi

Düzenleyenler:

Marie-Christine Pheulpin

Tevfika İkiz

İstanbul Üniversitesi

Paris 13 Üniversitesi

Konuşmacılar:

İrem Erdem Atak: Yakın Doğu Üniversitesi

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Marianne Baudin: Paris 13 Üniversitesi

Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji Bölümü

Enlemsel Çalışma Birimi Öğretim Üyesi

Jean-François Chiantaretto: Paris 13

Üniversitesi Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji

Bölümü Enlemsel Çalışma Birimi

Başkanı

Bengi Düşgör: İstanbul Üniversitesi Psikoloji

Bölümü Öğretim Üyesi

Tevfika İkiz: İstanbul Üniversitesi Psikoloji

Bölümü Uygulamalı Psikoloji

Anabilim Dalı Başkanı

Vladimir Marinov: Paris 13 Üniversitesi

Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji Bölümü

Enlemsel Çalışma Birimi Öğretim Üyesi

Marie-Christine Pheulpin: Paris 13

Üniversitesi Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji

Bölümü Enlemsel Çalışma Birimi

Öğretim Üyesi

Neslihan Zabcı: Maltepe Üniversitesi

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Yer: Cemil Bilsel Konferans Salonu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Vezneciler-İstanbul

Katılım Ücreti: 150 TL, Öğrenci 100 TL

15 Mart’tan sonra 180 TL, Öğrenci 130 TL

Katılım ücretinin Yapı Kredi Bankası

Bahariye Şubesi IBAN NO TR22 0006

7010 0000 0062 6772 22 no’lu

Rorschach ve Projektif Testler Derneği

hesabına “Nisan etkinliği” ibaresiyle yatırılması

gerekmektedir.

Etkinlik Dili: Türkçe ve Fransızcadır.

5 Nisan günü ardıl çeviri, 6 Nisan günü

eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

İletişim: tevfikai@yahoo.com

Resim: Split Tree, A. Milke, 2010

Laboratoire UTRPP

Sorbonne-Paris-Cité

P S İ K A N A L İ T İ K

P S İ K O PATO L O J İ D E

S I N I R L A R S O R U N U

5-6 Nisan 2013

İÜ Fen Fakültesi

Cemil Bilsel

Konferans Salonu


T A R T I Ş M A

M a r i e - C hr i s t i n e P h e ul p i n

T e v f i ka İ k i z

Histeri ve bununla beraber Ödipal

çatışmanın temel alınması, psikanalizin

ilk modelini oluştururken, bugün sınır

durumlar ve buna yönelik “arkaik” olana

yapılan göndermeler, kuramın yeni

unsurları haline gelmiştir. Şüphesiz bu

durum, çağdaş psikososyal ve kültürel

değişimlerin ağırlığı altında kısmen gerçekleşmiştir.

Kökeni itibariyle, tedavinin çerçevesi

içerisinde nevrotik olduğu varsayılan

hastaların kalıcı psikotik işleyişlerini

saptayan analistlerce ortaya atılan sınır

durum kavramı, son yıllarda ciddi şekilde

gelişmiştir. Yerleşik psikopatolojik

sınıflamaları altüst edip, yeni

metapsikolojik önermeleri teşvik ederek

ve eşzamanlı olarak yeni teknik

düzenlemeleri zorunlu kılarak, sınır durumlar

psikanalitik psikopatolojide yenilenmeye

de olanak sağlamıştır.

Bu yeni keşfedilmiş ve farklı kuramsal

akımlar tarafından çalışılan sahada,

Fransız yaklaşımının özgünlüğü,

depresif çatışmalar ve narsisistik kırılmaların

yanı sıra dürtüsel boyuta da

-saldırganlık ve yıkım düzeyinde olduğu

kadar çocuksu cinsellik ve ödipal çatışmalar

düzeyinde de- önemli bir yer

ayırmasındadır.

Sonuç olarak tarihsel, kuramsal ve

klinik açılımları, bu toplantı dolayısıyla

Fransız meslektaşlarımızla tartışmayı

hedeflemekteyiz.

15.00-15.30 Kayıt

5 Nisan 2013

15.30-16.00 Açılış konuşmaları:

Tevfika İkiz, Ayşe Ayçiçeği Dinn

16.00-17.00 Marie-Christine Pheulpin:

"Psikanalitik Psikopatolojide Sınırlar Sorunu"

Tercüme: Tevfika İkiz

17.00-17.30 Tartışma

9.00-9.30 Kayıt

9.30-10.30

Marianne Baudin:

6 Nisan 2013

"Psikopatolojik Tabloların Çerçevesi, Sınırları

ve Bölümlendirilmeleri"

Tevfika İkiz:

"Yaşamın Kıyısındaki Hastalarla Çalışmanın

Zorluğu"

10.30-11.00 Tartışma

11.00-11.30 Kahve arası

11.30-12.30

Vladimir Marinov:

"Analizde ve Aracı Tekniklerde Kesme ve

Yırtma"

Bengi Düşgör:

PROGRAM

"Bedenin Sınırında Bir Eylem: Bulimik Ritüel"

12.30-13.00 Tartışma

13.00-14.30 Öğle yemeği

14.30-16.00

İrem Erdem Atak:

"Kadınlığın Sınırında Anneliğin

Kıyısında: Kısır Kadınlar”

Jean-François Chiantaretto:

"Negatif Travmalar ve Sınır

Patolojiler"

Neslihan Zabcı:

"Sınır Patolojide Nesneye Yönelen

Yıkıcılık: Saldırı, Ele Geçirme

ve Denetim"

16.00-16.30 Kahve arası

16.30-17.00 Tartışma

17.00 Kapanış konuşmaları

More magazines by this user
Similar magazines