Views
3 years ago

SEÇİMDEN ÖNEMLİ KONU YOK MÜDÜR?

SEÇİMDEN ÖNEMLİ KONU YOK MÜDÜR?

SEÇİMDEN ÖNEMLİ KONU YOK

EY TÜRK KENDİNE DON... Sunay; "Şer kuvvetlerinin fesat ve melanet ocağı sönmemiştir" diyerek meclis içi ve dışı çalışmalar hakkında şunları söyledi : Milliyetçi Siya* Haftalık Gazete Pazartesi g&üeri çıkar. Fiatı: 250 Kuruş 22 Ocak 1973 (Yazısı Sayfa 5 de) Cumhurbaşkanı Sunay'ın bayram mesajı-Bir bildirinin başından geçenler Türk Denizciliğine verilmeyen kıymet - Atatürk Akademisine karşı çıkan Ecevit Osmanlı Bankasının çalışma süresi. SEÇİMDEN ÖNEMLİ KONU YOK MÜDÜR Bay Süleyman Demirel'den Bay Bülent Ecevit'e, Bay Ferruh Bd/beyli'den Bay Turhan Feyzioğlu'na kadar, siyaset dünyamızın çok bilinen bütün isimleri hemen her konuda çekişirken, son aylarda, ortak bir hedef bulmuşlardır. Seçimlerin tam zamanında yapılmasını istiyorlar. Haklarıdır, kimsenin bir diyeceği olamaz. Ancak, seçim konusuna verdikleri değerde, memleketimizin en büyük dâvalarını bile arka plâna iten saklanamayacak bir mübalağa vardır. Diyorlar ki; «Seçimler tam zamanında yapılmazsa demokratik rejim tehlikeye girer.» Tamamen yanlış bir hüküm; üstelik böyle olduğunu kendileri de biliyorlar. Şartlar gerektirdiği zaman seçimlerin öne alınması da, geriye bırakılması da mümkündür. Demokratik rejimin sırf bu yüzden yıkıldığı da henüz görülmemiştir. Siyasetçilerin görmekten kaçındıy «ana dâva» değişik bir kaynağa bağlıdır. Türkiye, defalarca izah edildiği gibi, yurt dışından yönetilen büyük bir komplo ile karşı karşıyadır. Komplonun hedefi, vatanımızın bütünlüğünü parçalamak, milletimizin birliğini bozmak, kısacası son bağımsız Türk Devleti'nl yıkmaktır. Düşman kuvvetlerin kökü hâlâ kazınamamıştır. Böyle bir ortamda, seçimlerin tam zamanında yapılmasını memleketimizin temel dâvası imiş gibi takdirn etmek, Türk Milliyetçileri'ne ters gelen bir davranıştır. Yanlış anlaşılmasın: Seçimlerin tam zamanında yapılmasını biz de isteriz. Ama, herhangi bir sebeple ertelenmesinin de büyük bir kayıç sayılacağına inanmayız. Bir an için, seçimlerin gecikmesi halinde, demokratik rejimin tehlikeye gireceğini kabul etsek bile, siyasetçilerin haklı çıkacağı sonucuna varamayız. Çünkü "îürk Devleti'nin her türlü tehlikeden uzak tutulması demokrasinin yaşamasından daha önemlidir. Demokrasisiz deylet vardır, ama, devletsiz demokrasi yoktur. Seçimlerden, reformlardan, hattâ Anayasa değişikliklerinden önce şu sorunun kesin esvabını vermek şarttır: Olağanüstü durum sona erip, sivil bir parti iktidarı kurulunca, devletin düşmanları ile yapılan mücadele aksayacak mıdır, aksamayacak mıdır Eğer aksamayacaksa, mesele yoktur. Yalnız, geçmiş yılların acı denemelerini unutmamak zorundayız. 12 Mart'a benzer bir müdahaleye yol açmayacak bütün tedbirlerin alınması, kanunlaşıp yürürlüğe girmesi gerçekleşmelidir. Siyasi Partiler, seçimlerin tam zamanında yapılması konusundaki anlaşmalarını, devletin varlığı konusunda da gösterebilirlerse, haklarındaki şüpheleri gidermek imkânına kavuşurlar. Seçimin faziletini anlatan nutukların hızını biraz kesmeli, milletin temel dertlerine eğilme- (Devamı Sayfa 11 de)

GenelBilgi - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üniversitelerde Verimlilik Çalışmaları - Verimlilik Genel Müdürlüğü ...
Öğr. Gör. Hüseyin BAYRAKTAR - kaynaşli myo - Düzce Üniversitesi
BURKİNA FASO - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
KAZAKİSTAN - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
mersin halk sağlığı müdürlüğü insan kaynakları şube müdürlüğü ...
Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Cumhurbaşkanlığı - Türkiye Barolar ...
GenelBilgi - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
entegre havza ıslahı - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
FÄ°KÄ°R - SANAT - SÄ°YASET DERGÄ°SÄ°
Galip ERDEM* Cemil MERİÇ • Ayvaz GÖKDEMİR • Osman Yüksel ...
GENEL MÜDÜR SUNUŞU - Türkiye İş Kurumu
Ocak 2012 Sayı - Verimlilik Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve ...
Hamamlar T.C. Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
haber - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
n.unuvar - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Gündem - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Ek-5 - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
DSİ TEKNİK BÜLTENİ - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
a.demir - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE'DE ... - REC Türkiye
düşün ve sanat dergisi ocak - şubat 2009 - Ankara Ağın Derneği
Aralık 2012 Sayı:288 - Verimlilik Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve ...
KISA - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
DSİ Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
DSİ Genel Müdürlüğü 2005 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
DSİ Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
samtim 37.qxd - Samsun Tarım İl Müdürlüğü
AK?YBL3K31 - Samsun Tarım İl Müdürlüğü
haber - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü