Türk Kültür Tarihi

sosbilens.omu.edu.tr

Türk Kültür Tarihi

DERS PLANI

Hafta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ana Temalar ve Konular

Türk Kültür Tarihi’nin kaynakları hakkında genel bir değerlendirme

Türk Kültür Tarihi araştırmalarının hakkında genel bir değerlendirme

Türklere ait en eski arkeolojik merkezler

Orta Asya ve Uzakdoğu’daki prehistorik kültürler ve Türk kültürü

Türk kültürüyle çevre kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıklar

Konar-göçer bozkır kültürünün ortaya çıkmasında etkili olan faktörler

Türk Konar-Göçerliği ve Göçebelik

Ara Sınav Haftası

Türk Yazıtları ve Türk Kültür Tarihindeki Yeri

Destan ve Efsaneler

Tarih Boyunca Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türklerin Tarih Boyunca Mensup Olduğu Dinler

Türkçenin Tarihi Gelişimi

Türklerde Şehircilik

More magazines by this user
Similar magazines