Ardahan Kafkaslara ve Orta Asya'ya Açılan Bir Merkez Haline ...

tid.web.tr

Ardahan Kafkaslara ve Orta Asya'ya Açılan Bir Merkez Haline ...

öportaj

Türkiye’nin Kafkasya’ya

Açılan Kapısı

Ardahan

idarecinin sesi / ocak - şubat / 2011

85


Ardahan Valisi Mustafa TEKMEN

K. TURGUT; Sayın Valim, yaklaşık bir

buçuk yılı aşkın süredir Ardahan’da

görev yapıyorsunuz. Ardahan Vilayeti

hakkında buraya atanmadan önceki

düşünceleriniz ve göreve başladıktan

sonraki düşünceleriniz öncelikle alabilir

miyiz

M. TEKMEN; Ardahan, iklim olarak

kışları sert ve kar yağışı da bol olan bir

ilimizdir. Ardahan, kar yağışında Erzurum

ile yarışmaktadır. Her coğrafi bölgenin

güzellikleri ve özellikleri olduğu

gibi Ardahan’ın da güzellikleri ve özellikleri

vardır.

Röportaj: Dr. Kasım TURGUT

Ardahan, Kafkaslara

ve Orta Asya’ya

açılan bir merkez

haline gelecektir”

Gürcistan’ın, Türkiye’ye olan sınırının

yaklaşık üçte ikisi Ardahan iline aittir.

Çok küçük de olsa Ermenistan ile sınırımız

bulunmaktır. Aktaş Gölü sınırda

bir göldür. Bu gölün yarısı Gürcistan’a

yarısı ülkemize aittir. Hakikaten Ardahan,

cismi küçük ama potansiyeli çok

büyük bir ilimizdir. Ülkemiz için bir kilit

noktasıdır.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce İçişleri Bakanlığı

Müsteşar Yardımcılığı görevini

yürütüyordum. Hükümetimizin aldığı ve

Cumhurbaşkanımızın onayladığı Bakanlar

Kurulu ile Ardahan’a vali olarak

atandım. Bir buçuk senedir de Ardahan

Valisi olarak görev yapıyorum. Az önce

bahsettiğim gibi Ardahan; Kafkaslara,

Orta Asya’ya açılan bir merkez haline

gelecektir.

İlimizden de geçen ve adeta ilimizi kucaklayan

Kura nehri, üç ülkenin (Türkiye,

Azerbaycan ve Gürcistan) manevi

bağıdır. Benim gözümde Kura Nehri

ikinci bir Tuna’dır ve “ Kura’da Buluşalım

Projesi” tamamlandığı zaman en az

on sekiz milyar dolarlık bir yatırım gerçekleşecektir.

K. TURGUT; Ardahan ilinin 2023 vizyonu

konusunda çalışmalarınız var mı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl

dönümünde Ardahan ilini nerde görmek

istiyorsunuz. Bununla ilgili bir yol

haritanız var mı

M. TEKMEN; Doğu Anadolu Bölgesinin

kuzeyinde yer alan Ardahan

ilimiz, binlerce yıllık tarihi ile uygarlıklara

beşiklik etmiştir. Ermenistan ve

Gürcistan’a komşu olan Ardahan stratejik

öneme sahiptir. Ayrıca; bakir yapısı

ve bozulmamış doğası ile organik gıda

dünyasının dikkatini çeken en önemli

adaylardan biridir. Organik tarım ve

hayvancılığın dünyada ve ülkemizde

değerlenmesi ilimizin önemini daha da

artırmıştır. Organik tarım ve hayvancılık

86 idarecinin sesi / ocak - şubat / 2011


özel dosya

sektöründe geniş mera ve yaylalara sahip

olan ilimiz her geçen gün, süt ve süt

ürünleri tesislerini geliştirmiştir. Bunun

yanında bal üretimindeki gelişmeler de

gözle görülür bir şekilde artmıştır.

Bu gelişmeler yöre insanına ekonomik

yönden büyük katkılar sağlayacaktır.

Hayvancılık, tarım, sanayi ve turizm

sektöründeki atılımların yanında eğitim

,sağlık, ulaşım altyapısı, içme ve sulama

su yatırımları ile Ardahan gelecek yıllar

için bizlere ümit vaat etmektedir.

Ardahan - Kars, Ardahan - Erzurum,

Ardahan-Artvin bölünmüş otoyolları ve

uluslararası transit İpek Demir Yoluyla

ulaşım alanında; önümüzdeki beş

yıl sonunda on binin üzerinde öğrenci

potansiyeline sahip olacak olan Üniversitesi

ve orta öğretimdeki yeni liselerin

açılmasıyla eğitim alanında; temelini

Sanayi ve Ticaret Bakanımızın iştirakiyle

attığımız Organize Sanayi Sitesiyle

sanayi alanında; sınır komşumuz olan

devletlerle bölgesel işbirliği ve Gürcistan

sınır kapısı işbirliği projeleriyle ihracat

ve sınır ticareti alanında; büyük ve

orta ölçekli et ve süt ürünleri üretim girişimleriyle

hayvancılık sektöründe; Bölgesel

Rekabet Edilebilirlik Operasyonel

Programı çerçevesinde, Avrupa Birliği

ve Sanayi Bakanlığı ortak fonlarından

on milyon Euro tutarında hibe almaya

hak kazanan “ Yalnızçam Uğurludağ

Kayak Merkezi Projesi” ile kış spor turizmi

alanlarında olmak üzere hayati öneme

sahip yatırımlarımız vardır.

Hayvancılık ve tarım bakımından organik

üretimle dikkatleri çekerek önemli

bir cazibe merkezi oluşturmak; Gürcistan,

Azerbaycan, Nahcivan bölgesel

işbirliği ve sınır ticaretinin merkezi olmak;

bölünmüş otoyollar ve İpek yolunun

sınırlarımızdan geçmesinin yanında

havayoluyla ulaşım kolaylığını daha da

ileri taşımak; üretilen organik ve kaliteli

ürünleri tüketim pazarlarına en kolay

şekilde ulaştırmak ve değerinde satmak

gelecekteki başlıca hedeflerimiz arasındadır.

Ermenistan) sınır, iki devlete de en yakın

iletişim merkezi olmamız (Ermenistan,

Nahcivan), iki büyük enerji nakil hatlarının

sınırlarımızdan geçmesi, Londra’dan

kalkan trenin kesintisiz bir şekilde Çin’e

ulaşacağı “Kars-Bakü-Tiflis Uluslararası

İpek Demir Yolu Projesinin” yine

sınırlarımızdan geçiyor olması ve yılda

1 milyon insanın, 6 milyon ton eşyanın

taşınacak olması ilimizin geçmişte olduğu

gibi; Asya-Avrupa arasında önemli

ve kilit bir rol oynayacağını görür gibi

oluyorum.

Dolayısıyla Ardahan Vilayetinin, 2023

yılına kadar, yukarda bahsettiğim uygulanmakta

olan ve geliştirilmeye devam

edilen projeler ile uluslararası transit

ticaret ve enerji merkezi, bir üniversite

şehri, özellikle kış sporları alanında

uluslararası bir merkez, tarım ve büyükbaş

hayvancılık alanında da merkez

olacağına inanıyorum. Dolayısıyla Hükümetimizin

hedeflediği “Cumhuriyetimizin

Kuruluşunun 100. Yılındaki” ülkemizin,

dünya devletleri arasında alacağı

en önlerdeki yerine paralel olarak; Ardahan

İlimiz de bu bölgedeki rolünü

oynar hale gelecektir.

K. TURGUT; Ardahan için simgesel

kent tanımlaması yapılmak istenirse Ardahan

ilini tanımlayan cümle ne olurdu

M. TEKMEN; Serhat şehri Ardahan için

simgesel tanımlama yapmak gerekirse

bu “Ardahan, ülkemizin Kafkaslara

Açılan Kapısı” olurdu. Bu kapının kilidi

de şu anda yapılan ve yapımı devam

eden projelerdir. Her bir proje tamamlandığında

kilidin açılması için anahtar

bir kez daha dönecek ve sonunda kapı

tamamen açılacaktır. Anahtarı döndürecek

güç ise Ardahan halkının azmi ve

inancıdır.

K. TURGUT; Ardahan ilinde sizin başlatmış

olduğunuz ve özellikle önem verdiğiniz

bir proje var mı Bu projelerden

bahseder misiniz

M. TEKMEN; 1992 yılında il olan serhat

şehrimiz Ardahan modern dünyanın

bütün imkanlarından yararlanan önemli

bir il olmak için hızlı ve emin adımlarla

yoluna devam etmektedir. Ardahan’ın

Gürcistan ve Ermenistan’a komşu olmasının

yanı sıra Bakü-Tiflis-Ceyhan

Boru Hattının Ardahan’dan geçmesi ve

iki tane sınır kapısı olması Ardahan’ı ülkemiz

ve bölgemiz için çok önemli bir il

yapmaktadır.

Ardahan’ın coğrafi yönden birçok

önemi vardır. İlimizin en büyük özelliği

Bakü-Ceyhan-Tiflis Boru Hatlarının

geçtiği büyük bir enerji kapısına sahip

olmasıdır. Avrupa’yı ısıtacak olan ve 11

milyar dolarlık, yıllık 31 milyar metreküp

kapasiteye sahip Nabucco Projesi;

AB’nin, doğalgazda kaynak çeşitliliğini

ve enerji güvenliğini artırmak için en

ciddi alternatifi ve “Doğu-Batı Enerji

Koridoru”nun en önemli ayağıdır. Öte

yandan; Sınır ilçemiz olan Posof’ta,

Türkgözü Sınır Kapımız bulunmaktadır.

Bu güzergahtan petrol ve doğalgaz hat-

İlimiz jeopolitik konumu itibarıyla sürekli

tarihi kırılma ve kesişme merkezi olmuştur.

Bu gün de iki devlete (Gürcistan,

idarecinin sesi / ocak - şubat / 2011

87


tı geçtiği için Ardahan, Türkiye için çok

büyük bir önem arz etmektedir.

Diğer bir sınır kapımız ise yakında açılacak

olan Aktaş Sınır Kapısıdır. Açılması

için çalışmalar sürdürülen Aktaş Sınır

Kapımızın 2011 yılında açılması planlanmaktadır.

Eğer bu sınır kapımız da

açılırsa, enerji girişinin yanı sıra, sınır ülkelerimiz

arasındaki ticaret Ardahan’da

başlamış olacak ve yatırım yönünden

ilimize çok büyük katkı sağlayacaktır.

Kars-Tiflis Demiryolu hattı, Çıldır’ın

Aktaş bölgesinden, yani sınır kapımızın

olduğu yerlerden geçmektedir. Bu da

tarihi İpek Yolu’nun bağlantısını yapmış

olacak ve bu hat Asya ile Küçük Asya

hatta Avrupa arasında en büyük ulaşım

ağını oluşturacaktır. Bunlar; hükümetimizin

yaptığı makro yatırımlardır.

Yapılan tespitlerde, Ardahan’ın iki konuda

büyük eksikliğinin olduğu anlaşılmıştır.

Bunlardan birisi eğitimdir. Yıllardır

Ardahan, üniversiteye giriş sınavında

hep sonuncu olmuştur. Buna razı olmamız

mümkün değildir. Bu sebeple

Milli Eğitim Teşkilatını yeniden harekete

geçirerek “Eğitime Destek Projesi”

başlatılmıştır. Bu proje dış katkılarla da

desteklenecek ve öğrencilerimizin eğitim

seviyesini yükseltmek için elimizden

ne geliyorsa yapılacaktır. Nitekim bu

proje ilk meyvesini vermiş; 2010 yılında

ilimizi sonuncu olmaktan kurtarmıştır.

Ayrıca şunun da altını çizmek istiyorum.

İlimizde okul öncesi okullaşma oranımız

% 85 olarak gerçekleşmiştir.

İkinci eksiklik ise, imar-şehirleşme durumudur.

Güzel ve medeni bir şehirde

yaşamak kesinlikle herkesin arzusudur.

Ardahan coğrafi yapı olarak doğu illerine

benzememektedir. Buraya Doğu

Karadeniz demek belki daha uygun

olacaktır.

Bütün yıl boyunca yeşilliği olan bir ilimiz

olarak coğrafi şekil ve iklim bakımından

İngiltere’nin İskoçya’sına benzetmek

mümkündür. Dağlık, yeşillik ve serin

bir bölgedir. Hayvancılık bu bölge için

çok büyük bir gelir kaynağıdır. Hayvan

üretiminin çoğalması halkın ekonomik

seviyesinin de yükselmesine neden

olacaktır. Halkın ekonomik seviyesi

yükseldikçe de biraz önce bahsetmiş

olduğumuz eğitim ve imar konusundaki

eksiklikler ortadan kalkacaktır.

Ardahan’da kış çok çetin geçtiği için

bölgede hayvanların barınaklarında

beslenmesi gerekmektedir. Buradaki

barınakların sağlık şartları çok kötü

durumdadır. Hayvanlar daracık barınaklarda

kalmakta, bu barınaklarda

terleyen hayvan eksi 30 dereceye düştüğünde

ise hastalanmaktadır. Bu yüzden

hayvanlardan yeterli derecede verim

elde edilememektedir. Verimin arttırılması

için hayvan ıslahının, beslenmesinin

ve barınma şartlarının iyileştirilmesi

gerekmektedir. Bu sayede hayvan hastalıklarını

azaltarak et ve süt üretimini

daha da arttırabilmek mümkündür. Bu

yapılmazsa bölge halkının ekonomik

seviyesini yükseltmek ve Ardahan’ı kalkındırmak

mümkün olmayacaktır.

Daha ileriye yönelik olarak sınır kapıları,

tren yolları, enerji hatları gelecekte

herkesi ve ülkemizi ilgilendiren önemli

hususlardır. Fakat hayvancılık ve otlakların

ıslahı, insanlarımızı direkt ilgilendiren,

doğrudan gelir sağlayacak iş alanları

olduğu için bu yöndeki çalışmalar

hızlandırılmıştır. Üretimin geleneksel

usullerinden kurtarılıp, bilimsel materyallerle

yapılması, organik hayvansal

ürünlerin üretim merkezi olabilmesi için

entegre projelerin üretilerek bu projelerin

hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan; Ardahan Balı’na patent

alma çalışmalarımız da başlatılmıştır.

İlimizdeki “Kafkas Arıcılığı Gen Merkezi

Müdürlüğü” ile “Arıcılar Birliği”nin birlikte

harekete geçmesi ile Ardahan balına

patent alma çalışmalarımızda son

noktaya gelinmiştir. Bunun tahakkuku

halinde Kafkas Arılarının sadece ilimize

has bitkilerden elde ettiği balın fiyatında

en az 10 kat artış olacaktır.

Valiliğimizce Ardahan’ı geliştirmek için

neler yapılabilir arayışı içinde bazı AR-

GE çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu

önemli çalışmalardan biri de “Kura’da

Buluşalım Projesi” ile Gürcistan ve

Azerbaycan ile ortak yapabileceğimiz

yatırımdır. Milyar dolarlık bir yatırım

ağı ile ilimizi yeni baştan inşa edeceğimiz

kaynak da özellikle Azerbaycan’da

mevcuttur. Bize düşen; bu ülkelerle ikili

ilişkileri geliştirmek ve yatırım politikaları

konusunda anlaşma sağlamak olacaktır.

Bu yönde komşu ülkelerle sorunsuz

ilişki hedefleyen hükümetimizin politikası

önümüzdeki yıllarda Ardahan’ın

kaderini değiştirecek ve sınır ülkelerin

Ardahan’a yatırım yapmasına vesile

olacaktır.

Kura Nehri Türkiye topraklarından doğuyor,

Gürcistan üzerinden giderek

Azerbaycan’da denize dökülüyor. “Neden

bir nehir ekonomik işbirliği için bir

köprü oluşturmasın” düşüncesiyle projenin

ismi “Kurada Buluşalım” olarak

seçilmiştir. Bu proje tarım, hayvancılık

ve arıcılık alanlarında yatırımı içeren

büyük bir projedir. “Kura’da Buluşalım

Projesi”ni gerçekleştirebilirsek bölgemizin

tüm güzelliklerini dünyaya tanıtabileceğiz.

Dostluk bağları ile bu proje

ileride hayata geçecektir. İlgili ülkelerle

temaslarımız devam etmektedir. Türkiye-

Suriye Bölgesel Ekonomik İşbirliği

Projesi’nin bir örneğini de bu bölgede “

Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Bölgesel

Ekonomik İşbirliği” olarak gerçekleştirilmesi;

bu bölgenin ve ülkemizin tarihi

misyonunu canlandıracaktır. Çünkü; bu

üç ülkenin 300 sene (1500-1800’lü

yıllarda) birlikte yaşanmış medeniyet ve

kültür birliği vardır.

Olaya bu vizyonla bakmaktayız. Bir ay

önce; Ardahan Sanayi ve İşadamları

Derneğimizle, Gürcistan Genç Ekonomistler

Birliği’ni bir dernek altında

toplamayı başardık. Bu dernek, ortak

projeler üreterek hedeflediğimiz bölgesel

ekonomik işbirliğinin ilk adımlarını

atmaya başlamıştır. Bundan

başka Ardahan’ın tarihi zenginliğinin

tanıtılması ve korunması amacıyla bütün

hazırlıkları tamamlanan “Ardahan

Eski Kongre Binasının Kültür ve Kongre

Merkezine Dönüştürülmesi Projesi” için

Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli

kaynak sağlanmak üzeredir.

2009 senesinde, üniversitemizi tam teşekküllü

olarak hizmete açarken; bölgemizde

merkez il olma çabalarımızın

bir ürünü olarak, “Kafkas Üniversiteler

Birliği” kurulmuştur. Ayrıca, Valiliğimizin

88 idarecinin sesi / ocak - şubat / 2011


özel dosya

himayesi altında misyonumuzun bir örneği

olarak; 13-14 Şubat 2010 tarihinde

Ardahan Üniversitesinde “Uluslararası

Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu”

düzenlenmiştir.

Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh”

sloganının bu hükümet döneminde gerçek

anlamda tahakkuk ettiği bir dönemi

yaşıyoruz. Bu dönemde Ardahan ilimizin,

Gürcistan ile en büyük sınırının olmasından

dolayı bunu fırsat bilip ilişkilerimizi

bu yönde yoğunlaştırmalıyız. Sınır

ötesi ekonomik ve sosyal ilişkilerimizin

iyileştirilmesi için projeler üretmek ve

uygulamalıyız. Başta Ardahanlı iş adamları

olmak üzere, bütün yatırımcıları geç

kalmadan bu bölgeye yatırım yapmaya

davet ediyorum. Bunun için de Valiliğimizce

hazırlanan “Yatırım Rehberi” ile

tüm yatırımcılarımıza her türlü kolaylığın

sağlanacağı anlatılmıştır.

Sivil toplum kuruluşlarımızın ve başta bu

dergiyi çıkaran sizlerin bu konuda halkımızı

ve işadamlarımızı aydınlatmada

büyük rol oynayacaklarına inanıyorum.

K. TURGUT; Bir sınır ilinde görev yapmanın

zorlukları nelerdir

M. TEKMEN; Bir sınır ilinde Vali olarak

görev yapmanın nevi şahsına münhasır

özellikleri vardır. Ülke sınırında görev

yapan Valiler aynı zamanda devletimiz

adına “hudut komiserliği” görevini de

yürütürler. Ben de Ardahan Valisi olarak

Gürcistan ile ilişkilerimizde; SSCB

ile yapılan 15.07.1937 tarihli Moskova

Mukavelenamesi, Gürcistan Devleti

ile Ülkemiz arasındaki 30.07.1992

tarihli Ekonomik İşbirliği Anlaşması,

10.03.2005 tarihli Azerbaycan, Gürcistan

Devletleri ve Ülkemiz arasında

“Türkiye Cumhuriyeti, Gürcistan ve

Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Terörizm,

Örgütlü Suçlar ve Diğer Önemli

Suçlarla Mücadele Anlaşması” nın 9.

Maddesinin uygulanmasına dair protokol

hükümleri ve diğer mer’i mevzuat

hükümleri uyarınca “hudut komiserliği”

görevini de ifa etmekteyim.

Hudut komiseri olarak Devletimiz adına

sınırda huzur ve emniyetin sağlanması;

uluslararası anlaşma ve protokollerde

ve hükümet politikamızda öngörülen

hususların uygulanması için Gürcistan

makamları ile görüşmeler yapıp; mevzuat

hükümleri ve hükümet programımız

doğrultusunda ortak projelere imza

atmaktayız.

Uluslararası enerji ve transit yol hatlarının

üzerinde bulunan İlimizde Vali ve

aynı zamanda hudut komiseri olarak

yaptığım görev ancak titiz, özenli ve yorulmak

bilmeyen bir yönetim anlayışı ile

başarıya ulaşabilir. Biz de bu misyon ile

hareket etmekteyiz.

K. TURGUT; ÖSS sınavlarında Ardahan

ilinin başarı sıralaması oldukça düşük.

Bu durum Ardahan için bir Kader

midir Bu sıralamanın değişmesi için

çalışmalarınız var mıdır

M. TEKMEN; Başarısızlık bir kader değildir.

İnanıyorum ki; geliştirdiğimiz ve

geliştireceğimiz projelerle Ardahan‘ın

eğitim kaderi değişecektir. Daha önce

de adını zikrettiğim “Ardahan İli Eğitime

Destek Projesi” atılan en büyük adımlardan

birisidir. Uygulamaya başlar

başlamaz meyvelerini hemen veren bu

proje;

İlimizdeki ilköğretim öğrencilerinin

SBS’de, ortaöğretim öğrencilerinin de

YGS ve LYS’de başarılarını artırmak

amacıyla 2009-2010 eğitim-öğretim

yılında başlatılmış ve 3 yıllık olan bu

proje halen devam etmektedir. Bu

proje kapsamında merkezi Ankara’da

bulunan Sınav Dergisi Dershaneleri ile

işbirliği yapılmış olup, öğrencilerimize

ücretsiz deneme sınavları uygulanmaktadır.

Ayrıca ilimiz Halk Eğitimi Merkezleri

bünyesinde SBS, YGS ve LYS hazırlık

kursları tamamen ücretsiz olarak verilmektedir.

Ardahan; sorunuzda bahsettiğiniz makus

talihini geçen sene yenmeyi başarmış

ve sonuncu olmaktan kurtulmuştur.

Uyguladığımız projeler ile dönmeye

başlayan bu tekerlek, ivme kazanacak

ve daha da başarıya ulaşacaktır.

21 Ocak 2011 tarihinde ilimize teşrifleri

ile Sayın Başbakanımızın ve beraberindeki

Sayın Bakanlarımızın açılışını bizzat

yaptıkları ve Ardahan İlimiz için çok

önem arz eder nitelikteki yatırımlara;

özellikle de son bir buçuk yılda, ilimizde

eğitim alanında gerçekleşen yatırımlara

baktığımızda bu gerçek açıkça

görülmektedir. İlimize teşrif eden, Sayın

Başbakanımızın ve beraberindeki Sayın

Bakanlarımızın açılışını bizzat yaptıkları

bu 27 ayrı tesis; ilimizin adeta kabuk

değiştirdiğini göstermektedir.

K. TURGUT; Sayın Valim, şimdi biraz

mülki idare mesleğine dönelim. Mülki

idarede başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz

Yine bu kapsamda Türkiye mülki idare

amirleri genel yönetim yapısı içinde yeterince

başarılı mı Mesleğin zorlukları

ve ileride alacağı mahiyetini nasıl görüyorsunuz

M. TEKMEN; Mülki İdare Amirlerinin

geleneksel misyonu; sorumluluk alanlarında

asayişin temini ve/veya devamını

sağlamaktır. İkinci misyonu da kalkın-

idarecinin sesi / ocak - şubat / 2011

89


manın ve refahın sağlanmasıdır. Bu iki

fonksiyonlarını icra ederlerken yasal

erklerini kullanırlar; ayrıca sahip oldukları

bilgi ve tecrübe birikimleriyle bu

yetkilerini taçlandırırlar. Hepimizin çok

iyi bildiği gibi; günümüze yöneticilerin

gücü bilgisini ve tecrübesini kullanma

yetileriyle ölçülmektedir.

Bir mülki idare amiri başarısını ölçerken

öncelikle şu sorulara yanıt vermelidir:

Görev bölgesinin ve o bölgede yaşayanların

ihtiyaçlarını nesnel olarak tespit

edip kendi vizyonunu ve misyonunu belirleyebiliyor

mu Temsil kabiliyeti; içinde

bulunduğu topluma örnek ve önder

olabilecek seviyede midir Avrupa Birliği,

SODES ve benzeri fon kaynaklarına

yönelik projeler üretmedeki kapasitesi

yeterli midir Asayiş ve huzurun devamını

temin için önleyici güvenlik hizmetlerindeki

başarısı nedir Hükümetimizin

uyguladığı ve yerel yönetimlere yönelik

en büyük imkanları seferber eden KÖY-

DES Projesinde ihtiyaçların tespiti ve uy-

gulamadaki takip başarı oranı nedir

Emri altında bulunan memurların ve

diğer kamu görevlilerini sevk ve idaresindeki

performansı ne kadar yüksektir

Bütün bu soruların cevabı bir mülki idare

amirinin başarısını belirleyen temel

faktörlerdir. Öte yandan; Ardahan İli

ölçeğinden bakılacak olursak; sınır ilinde

görev yapan Mülki İdare Amirlerinin

yukarda bahsettiğim fonksiyonlarının

yanında diplomatik yöntemler ve uluslararası

ilişkiler konularında da yeterli

donanıma ve vizyona sahip olmaları da

gerekmektedir. Nitekim; ülke sınırında

görev yapan mülki idare amirleri (hudut

komiseri), sınır güvenliği ve hükümet

politikaları konusunda komşu devlet

makamları ile devletimiz adına diplomatik

temaslarda bulunup kararlar da

almaktadırlar.

Bütün bu kaideler çerçevesinde görev

yapan mülki idare amirlerinin, öncelikle

asayişin temini ve/veya devamı konusunda;

öte yandan; KÖY-DES, Avrupa

Birliği Fonları, SODES gibi birçok başlıkta

bulunan projelerinin hazırlanıp,

uygulanması ve takibi konularında yeni

fonksiyonlar da üstlendiğini ve kendisine

verilen her görevi ifa etme konusunda

da son derece başarılı olduğunu

söylemek gerekir. Bilim ve teknolojideki

ilerlemenin hızına paralel olarak yönetişim

gibi çağdaş dünyanın gereği olan

unsurları kamu yönetiminde uygulamaya

başladık. Bütün bu gelişmelere bağlı

olarak; mesleğimize yeni fonksiyonlar

da kazandırılabilir. Ancak; Mülki İdare

Amirleri kendilerine ne görev verilirse

verilsin, sahip oldukları donanımları ile

çağın gereklerine uyum sağlayarak; yönettikleri

mülki sınırları kalkındırmak ve

daha ileriye götürmek için başarılı olacaklarına

inancım tamdır.

K. TURGUT; Sayın Valim dergimiz

aracılığı ile mülki idare mesleğine yeni

giren arkadaşlarımıza neler söylemek

istersiniz

M. TEKMEN; Mülki İdare Amirliği Mesleğine

yeni atanan Mülki İdare Amirleri;

bu sorunuzdan önce yer alan iki sorunuza

verdiğim cevaplardaki hususları

hakkaniyetle yerine getirmeye çalıştıkları

takdirde mesleklerinde başarısız

ve mutsuz olacaklarına hiçbir zaman

ihtimal vermiyorum. Derginiz aracılığı

ile mesleğe yeni atanan mülki idare

amirlerini tebrik ediyor; kendilerine ve

ailelerine sağlıklı, başarılı ve mutlu bir

gelecek temenni ediyorum.

Ardahan Valisi Mustafa TEKMEN’in Özgeçmişi

1952 Yılında Kütahya’nın Altıntaş İlçesinde doğdu. İlkokulu Kütahya’da bitirdi. Ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı.

1976-1977 öğrenim yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden mezun oldu. 1978-

1981 yılları arasında Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nda Tekel Müfettişi olarak görev yaptı.

1981 yılında Kütahya’da Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği mesleğinde sırası ile, Tavşanlı, Bayramiç

ve Yenice Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. 1983 yılında Kahramanmaraş Türkoğlu, 1987 yılında Ordu Akkuş, 1989

yılında da Denizli Acıpayam Kaymakamlıklarına atandı. 1989 yılında kazandığı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’ne,

1990 yılında da Mülkiye Başmüfettişliği’ne atandı.

2003–2005 yıllarında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ocak 2006-Eylül 2009 tarihleri arasında

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 4 Eylül 2009 tarihinden bu yana Ardahan Valiliği görevini

yürütmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olup Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

90 idarecinin sesi / ocak - şubat / 2011

More magazines by this user
Similar magazines