Yüksek Kan Akım Hızı İyi midir?

tsn.org.tr

Yüksek Kan Akım Hızı İyi midir?

Yüksek Kan Akım Hızı İyi midir

Nurol Arık


% 7


Pre-diyaliz bakım kalitesi

Diyaliz mortalite


DİYALİZ SÜRESİ

DİYALİZAT

KAN AKIM HIZI

MEMBRAN

KONVEKTİF TEDAVİ


DİYALİZ SÜRESİ


RENAL TRANSPLANTASYON


• TEMEL FİZYOLOJİK PRENSİPLER

– KAN AKIM HIZI & KLERENS İLİŞKİSİ


BUN:100 mg/dl

BUN:50 mg/dl

BUN:25 mg/dl

Qb:200 ml/dak

Qb:400 ml/dak

K:200X100-25/100:150 ml/dakika

K:400X100-50/100:200 ml/dakika

% 100 % 33


KAN AKIM HIZI & KLERENS İLİŞKİSİ

Klinik çalışmalar


DOPPS 2011 VERİLERİ


DOPPS 2011 Kan Akım Hızı


DOPPS 2010/HD Süresi


DOPPS 2011/spKTV


• Düşük transplantasyon hızları

• Genel popülasyon mortalite hızları ile

korelasyon

• Düşük ‘’missing’’/erken sonlandırma oranları

• Daha iyi albumin düzeyleri


• Yüksek kan akım hızı fistül için toksik

midir


Yüksek kan akım hızı/sorunlar

• Yüksek negatif pompa öncesi basınç

• Yüksek venöz basınç

• Artmış giriş yolu resirkülasyonu


Yüksek kan akım hızı/sorunlar

• Yüksek akım sağlamak çabalar

• Daha çok hipotansiyon

• Daha kalın iğne kullanma çabaları


YÜKSEK KAN AKIM HIZI & FİSTÜL YAŞAM SÜRESİ


• KLAVUZLAR VE KAN AKIM HIZI


Hemodiyaliz Hastalarında Damar Ulaşım Yolu Değişikliğinin

Mortalite Üzerine Etkisi (HEMO Study Group)

Gruplar

AV damar ulaşım

yolu → Kateter

Kateter → AV

Damar ulaşım yolu

Kateterle Takip

Edilenler

RR %95 CI RR %95 CI RR %95 CI

Tüm Hastalar 2.38 1.76-3.23 1.37 0.81-2.32 3.43 2.42-4.86

Diyabetik Hastalar 2.40 1.57-3.86 1.12 0.48-2.60 3.96 2.32-6.77

Diyabeti

Olmayanlar

2.14 1.32-3.45 1.63 0.81-3.29 2.03 1.21-3.40


Sabrınız için teşekkürler……

More magazines by this user
Similar magazines