genetik kimliklendirme yoluyla babalık tayini - Düzen Laboratuvarlar ...

duzen.com.tr

genetik kimliklendirme yoluyla babalık tayini - Düzen Laboratuvarlar ...

GENETİK KİMLİKLENDİRME

YOLUYLA BABALIK TAYİNİ

Düzen Laboratuvarlar Grubu

&

ÖBM

Özel Bilirkişilik Merkezi

Belkıs Oruğ, PhD


Kişiyi Kimliklendirmede

20. yüzyılın başında parmak izi, sonlarında

ise DNA teknolojisi büyük bir devrim

yaratmıştır.


• Kimliklendirme/Paternity (babalık) tayini,

gelişmiş ülkelerde, resmi kuruluşların

yanısıra özel laboratuvarlarda da

yapılmaktadır.


Bu Oluşum Ne Sağlar?

• Düzen laboratuvarlar grubu ve Özel

bilirkişilik merkezi (ÖBM) ortak bir

çalışmayla bu gelişmenin içinde yerini

almıştır.

• Babalık tayini yaptırmak isteyen

kişilerin, mahkemeye başvurmaya

gerek kalmadan söz konusu hizmeti

alabilme olanakları doğmuştur.


KİMLİK BİLGİ

FORMU&PATERNITY KİTİ

– DNA profilini

çıkarabilmek için,

– Kan lekesi,

– Yanak epiteli,

–Kıl,

– Sperm v.b.

kullanılabilir.


DNA molekülü bazı özelliklere sahiptir

● Organizma var olduğu sürece

bozulmadan sabit kalması

● Dölden döle aktarılırken miktarını ve

yapısını değiştirmeden geçebilmesi

● Farklı bireylerde farklılık göstermesi


DNA Profili Kişiye Ne Sağlar?

– DNA molekülü canlının her türlü genetik

özelliğini belirlemek için gerekli genetik bilgiyi

içerir.

–Her kişi kendisi için özel olan bir genetik profil

ile doğar.

– Tek yumurta ikizleri haricinde aynı DNA

profiline sahip iki kişinin bulunması

olanaksızdır.

– DNA’ nın bu özelliğinden yararlanarak kişileri

birbirinden ayırabiliriz.


STR (Short Tandem Repeat)

polimorfizmi

● İnsan genomunun yaklaşık %25’i

tekrar eden dizinlerden oluşmuştur.


Söz konusu dizinler

Mendel kalıtım kurallarına uyarak bir

kuşaktan diğerine aktarılırlar


STR (Short Tandem Repeat)

Polimorfizmi

• STR dizilerinin sayıları

kişiden kişiye çeşitlilik

gösterir.

• Bu çeşitlilik polimorfizme

neden olur.

• Bu bölgeler kişileştirme

ve babalık tayininde

kullanılan son derece

değerli bölgelerdir.


“Babalık Tayinin” Temel

PrensibiHer insan sahip

olduğu genetik

materyalin yarısını

annesinden diğer

yarısını babasından

alır.

Anneden gelmeyen

genlerin babadan

geleceği hipotezine

dayanılarak bir dizi

genetik işarete bakılır.


– Çocuğun bir geni mutlaka anneden geldiğine

göre diğerinin OLASI babadan gelme olasılığı

araştırılır.

– Söz konusu gen için OLASI baba homozigot

ise bu geni çocuğa verme olasılığı 1 dir.

– Bu gen için baba heterozigot ise bu olasılık

0,5 dir.


–Karşılaştırma sonucunda çocuk ve babanın

DNA profilinin;

– Uyuşmaması durumda % 100 bir dışlama,

– Uyuşması durumunda baba olma olasılığı

hesaplanır. Genellikle %99.999’ dur.


•Türkiye’nin neresinde olursanız olun ÖBM ve Düzen Laboratuvarlar Grubu

ve Dış Laboratuvarları aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU SIRASINDAKİ

BİLGİ VE ÖNERİLER

• Bilgi onay formlarında yer

alan kimlik bilgilerinin

teyidinin sağlanması,

• Numune alım

prosedürünün doğru bir

şekilde gerçekleştirilmesi,

• Gerek DNA profil sonuçları

gerek ise değerlendirme

sonuçlarının gizlilik

çerçevesinde sadece

kişi/kuruma iletileceğinin

bildirilmesine özen

gösterilmelidir.

More magazines by this user
Similar magazines