03.04.2015 Views

Eg05uV

Eg05uV

Eg05uV

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Q1.2015 1

Q1.2015

Mobil

Reklamın

Anatomisi

İNCELEME

MOBİL VİDEO

Mobil video reklamlarının

önlenemez yükselişi

TEKNOLOJİ

Mobil reklamın her

pikseli

Facebook Audience

Network’ün faydası kime?


Q1.2015

2015 Global & Lokal Mobil Veriler

Öne Çıkan Mobil Projeler

Mobil Kullanıcı, Akıllı Telefon ve

Mobil Reklam Aşk Üçgeni

Programatik Dünya’da Tasarımın

Yükselişi

Yaşayan Organizma:

Mobil Uygulama

Mobil Odaklı Tasarlamanın Yeni

Yolu

Facebook Audience Network:

Farklı Uygulamalarda Facebook

Reklamları Devri

Mobil Video’nun Evrimi

Yeni Televizyon İzleme

Alışkanlığımız İkinci Ekran

2015 mobilike Ajandası

4

6

12

14

20

22

26

28

30

33


Q1.2015 3

Kurucu Ortaklardan…

2015 yılının ilk çeyreğini geride

bıraktığımız bu günlerde mobilin

artık kendini etkin bir pazarlama

aracı olarak kanıtladığını

söylemek yanlış olmaz.

Pazarlama stratejilerinde yoğun

şekilde yer alan mobil reklam,

pazarının büyümesi ile birlikte

yaygınlaşıyor. Bu noktada sektörün

dinamiklerinden ve gelişmelerinden

bahsetmenin pazarlama

stratejilerini planlama aşamasında

önemli olacağına inanıyoruz.

Veriler ve grafikler sektörün

büyüdüğünü müjdeliyor ve gün

geçtikçe gelişen teknolojilere

uyumlu olan mobil reklam

gösteriminin önemi artıyor. Aynı

zamanda da, uyum aşamaları uzun

süren teknolojiler ve kısıtlı kaynaklar

mobilin daha etkin ve etkili şekilde

yürütülmesini zorlaştırdığı bir

dönemde gelişmelerin takibi zor

olabiliyor. Bunun için sektörün

güncel teknolojilerini, gerekliliklerini

ve gelişmelerini derleyerek yeni

sayımızda genişçe yer vermeye

çalıştık. Etkili mobil reklam üretimi

için gereken kreatif unsurların da

derin bir analizini yaptık.

Bu yılın ilk sayısında, tüm

dünyadan ve Türkiye’den

sektörün gelişimini gösteren

mobil rakamlar, ilham verici ve

yenilikçi mobil kampanyalar,

mobil kullanıcının mobil reklama

bakış açıları ve çözüm önerileri,

mobil video gelişimi incelemesi

ve ikinci ekran teknolojisi önemli

konular arasında. Buna ek olarak

Celtra’nın Digiday sponsorluğunda

gerçekleştirdiği “State of the

Industry” araştırmasına genişçe

yer veriyoruz ve ayrıca Facebook

Audience Network’u tanıyoruz.

Son olarak, 2015 yılının etkinlik

takvimini hazırladık, kaçırılmaması

gereken mobil sektör yarışmaları ve

etkinlikleri bu infografikte yer alıyor.

Keyifli okumalar dileriz…

Bize Ulaşın

/ mobilike

/ themobilike

/ mobilike

Volkan Biçer

Şekip Can Gökalp


asaüstü

ilgisayar

oru kullanımı

rı ziyaret etme

4

Televizyon

Bilgisayar

Mobil

Sosyal ağ servisi kullanımı

Hava durumu kontrol etmek 40%

Müzik, boş zaman ve eğlence

için araştırma yapmak

Fotoğraf yükleme

20%

2015 Video klip izleme

Sosyal ağ hesabını kontrol etme

0%

GLOBAL & LOKAL

E-posta hesabını kullanma

Anlık mesajlaşma

MOBİL VERİLER

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Tablet e-Reader Hiçbiri

Ürün/servis alımı için araştırma

Internet bankacılığı kullanımı

401m 361m 44m 248m

10% 20% 30% 40% 50%

Türkiye’deki internet

kullanıcılarının mobil

iletişim servisi

kullanım oranı

TelevizyonTablet

Bilgisayar

Mobil

%93 %74

Arama motoru kullanımı

Sosyal ağları ziyaret etme

%30

30%

%20

20% %0

10%

%10

Yaş

%73

Q2

2011

Q4

2011

Q2

2012

Q4

2012

Kaynak: Global Web Index 2014

Akıllı telefonlarda en az

haftada bir yapılan 10 aktivite

E-posta kontrolü

Oyun oynama

Online video izleme

%6 WeChat

16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64

Türkiye’deki internet

kullanıcılarının sosyal

ağ kullanım oranı

Satın alma

Q1

2013

2013

91m

2014

Yaşa göre İkinci Ekran Kullanım

%49 Whatsapp

Messenger

24m

16 - 24

%

Snapchat

WeChat

%4 %6 %49

Whatsapp

Messenger

Kaynak: Global Web Index 2014, GWI Market Report,

Turkey Q3 2014

Lokal Veriler

Ürün araştırması

%4 Snapchat

Bankacılık işlemleri

Harita ve navigasyonlara bakma

Müzik dinleme

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Kaynak: Google Consumer Barometer

yunları

Radyo

Basın

vizyon

isayar

Yaşa Göre Medya Türlerinde

Yaşa Geçirilen göre Günlük Yaşa Göre Zaman medya

Medya Oranı Türlerinde

türlerinde

Geçirilen Günlük Zaman Oranı

geçirilen günlük zaman oranı

100%

100%

Konsol oyunları

Konsol oyunları

70%

70%

Global Veriler

Android VS iOS

Android VS iOS

Mobil

60%

60%

80%

80%

Radyo

Radyo

nları

dyo

asın

60%

60%

Basın

Basın

50%

40%

50%

40%

Android vs iOS

yon

ayar

obil

40%

20%

0%

3s

2s

1s

1.80s

2.23s

2.87s

Televizyon

Televizyon

Bilgisayar

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Mobil

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

icilerinin 2009-2014 arası yaptıkları

zerinden sahip oldukları pazar payı

TC

,9

1,5

,4

1,8

,0

Sony/ Sony

Ericsson

%4,5

%2,6

%1,8

%1,8

%2,1

Micromax

40%

20%

0%

Gün içinde mobilde

geçirilen zaman

Xiaomi

Lenovo

Diğer

Bilgisayar

Mobil

Kaynak: Global

Web Index 2014

30%

20%

10%

%50Arama motoru kullanımı

Q2

2011

Q4

2011

Q2

2012

Q2

2012

Sosyal ağ servisi kullanımı

Sosyal ağları ziyaret etme

Hava durumu kontrol etmek

%40

Arama motoru kullanımı

E-posta kontrolü

Müzik, boş zaman ve eğlence

Sosyal ağları ziyaret etme

Oyun oynama için araştırma yapmak

%30

Online E-posta video izleme kontrolü Fotoğraf yükleme

%20

%10

%0

30%

20%

10%

Q2

2011

Q4

2011

Satın alma

Oyun oynama

Video klip izleme

Ürün araştırması

Online video izleme

Sosyal ağ hesabını Bankacılık kontrol etme işlemleri

Satın alma

Harita ve navigasyonlara bakma

Ürün araştırması E-posta hesabını kullanma

Müzik dinleme

Bankacılık

Anlık mesajlaşma

işlemleri

Akıllı 60% Telefon 50% 40% Dizüstü 30% 20% 10% Masaüstü0%

bilgisayar

bilgisayar

Harita ve navigasyonlara bakma

Ürün/servis alımı için araştırma

Müzik dinleme

Konsol oyunları

Radyo Sosyal ağ servisi kullanımı

Basın Hava durumu

Sosyal ağ

kontrol

servisi

etmek

kullanımı

Televizyon Müzik, boş zaman ve eğlence

için araştırma Hava durumu yapmak kontrol etmek

Bilgisayar Fotoğraf yükleme

Müzik, boş zaman ve eğlence

Mobil için araştırma yapmak

Video klip izleme

T

2011 2012 Fotoğraf 2013 yükleme 2014

Sosyal ağ hesabını kontrol etme

Video klip izleme

Konsol oyunları

E-posta hesabını kullanma

Sosyal ağ hesabını kontrol etme

Radyo

Anlık mesajlaşma

E-posta hesabını kullanma

Basın

Ürün/servis alımı için araştırma

Televizyon

Internet Anlık bankacılığı mesajlaşma kullanımı

0% 10% 20% 30% 40% 50%

BilgisayarÜrün/servis alımı için araştırma

Tablet e-Reader Mobil Internet bankacılığı Hiçbiri kullanımı

0s

%0,0 %0,0 %0,0 %16,5

Internet bankacılığı kullanımı

60% 50% 40% 30% 20% 10%

%0,0 %0,0 %0,0 %30,5

0%

%0,02012

%0,0 2013 %0,0 2014 %31,8

Q4 2014 milyon 787m

632m 401m 361m 44m 248m

%0,0 %0,0 %0,0 %31,9

Kaynak: Global Web Index Q3 - Q4 2014

%1,4 %0,7 %3,7 %32,6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kaynak: Global Web Index Q2 2011 - Q4 2014

Q4

2012

Q4

2012

Q1

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q2

2013

%93

%93

%74

%74

%73

%73

Q3

2013

Q3

2013

Q4 Q1 Q2 Q3

2013

Q4

2014

Q1

2014

Q2

2014

Q3

2013 2014 2014 2014

Kaynak: Global Web Index 2014

Televizyon izlerken hangi cihazları

kullandınız?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

İOS

İOS

,0

%2

%2

%3

%4,5

%33,4


Q1.2015 5

Akıllı

Telefon

2013 20112014

2012 ikinci 2013 ekran 2014

kullanımı

Tablet

ygulamasını ailemden ya da

Yaş

Yaş

an varsa kullanırdım

%80

İşletim sistemi

lamaları ailemle ya da

i iletişim aracım

%70

e-Reader Hiçbiri

Hiçbiri

Dizüstü

Masaüstü bazında Tablet e-Reader Hiçbiri

MS bilgisayar benim için hala

bilgisayar

%60

ı olacak

2009-2014 arası

%50

MS atmaktansa mobil

arını kullanıyorum

248m 44m

akıllı telefon

248m

%40

632m 401m 361m 44m 248m

lamalarını sosyal ağlardan daha

ğin Facebook)

%30

lamalarının kullanımı

daha kolay

Yaşa göre

pazar payı

263m

%70

%60

Akıllı

%50

Telefon

%40

%30

%20

Tablet

%10

%0

16 - 24

%20

262m

25 - 34

263m

%70

262m

%60

152m

152m

%50

Akıllı

%40

Telefon

67m

67m

138m

2011 %30 2012 2013 2014

91m

77m

91m

24m

24m 37m

%20

%10

Tablet

%0

35 - 44 45 16 - 54 - 24 5525 - 64 - 34 35 - 1644

- 24 45 25 - 54- 34 55 35 - 64- 44 45 16 - 54 - 24

Yaşa göre İkinci Ekran Yaşa Kullanımı göre İkinci Ekran Kullanımı

138m

18m

5525 - 64 - 34

%60

%60

351m 437m

Cinsiyete

%50 263m

%70

%50

262m

%60 %40

%40

göre 152m

%50

%30

%30

%40

156m

77m

%30 %20

%20

37m

18m

%20

%10

%10kullanımı

%0

%0

35 -%0

44 45 - 54 55 - 64 Erkek Kadın

ikinci ekran

Kadın

Kadın

İşletim sistemi bazında 2009-2014

16 - 24

arası

25 - 34

akıllı

35 - 44

telefon

45 - 54 55

pazar

- 64

payı

16 - 24

Kaynak: Global Web Index 2014

Yaş

Cinsiyet

204m

67m

Erkek

351m

24m

437m

Erkek

156m

91m

Kadın

Cinsiyet

Yaşa göre İkinci Ekran Kullanımı

204m

138m

Erkek

25 - 34

77m

35 - 44

37m

45 - 54

%

%

%

%

%

%

elen SMS yerine tamamen

lamaları kullanacağım

ajlaşma uygulaması

rum

raf ve video paylaşımı yapmak

laması ile yapmaktan daha iyi

ı telefon pazar payı

%49

73

Q2

2012

Akıllı telefon

üreticilerinin

2009-2014

arası yaptıkları

satış üzerinden

sahip oldukları

pazar payı

Diğer

%6,10

%3,80

%1,00

%0,52

%0,90

Q4

%0,50

2012

Q1

2013

Q2

2013

%10

%0

2009

%6 WeChat 2010

2011

2012

2013

2014

%35

%30

%25

%20

%15

%10

%5

%0

2009

2010

2011

Samsung

%19,5

%17,6

%17,7

2012 %22

Q3

2013 %24,6

2013

2014 %20,9

%49 Whatsapp

Android

Messenger

%3,90

%22,70 %6 WeChat

%46,66

%66,40

%78,50

%80,70

%4 %6 %49

Nokia/

Microsoft

%36,4

%28,9

%23,8

%19,1

Q4%13,9

2013

%9,9

Apple

%2,1

%2,9

%5

%7,5

%8,3 Q1

2014

%10,2

ZTE

%1,3

%1,9

%3,2

%3,9

%3,3 Q2

2014

%2,9

Top 10 mobil etkinlik

%49 Whatsapp

iOS RIM Symbian Microsoft Diğer

Messenger

%49 Whatsapp Messenger %49 %49 Whatsapp Whatsapp Messenger

%14,40

%19,90

%46,90

%8,70 Messenger

%6,10

%15,70

%16,00

%37,60

%4,20

%3,80

%6 WeChat

%18,88

%10,90

%18,70

%1,85

%1,00

%4 Snapchat

%4 Snapchat

%19,10

%5,00

%4,22

%2,50

%4 %0,52 Snapchat

%6 WeChat

%6 WeChat

%15,50

%1,90

%15,40

%0,60

LG

Huawei

İOS

%10,1 %1,1

%7,1 %1,5

%4,9 %2,3

%3,3 %2,7

%3,8 Q3 %2,9

2014

%4 %3,8

Sosyal ağ servisi kullanımı

TCL

Communication

%0,0

%0,0

%1,9

%2,1

%2,7

%3,4

Akıllı telefon %0,00 üreticilerinin %3,20 2009-2014 arası %0,90 yaptıkları

%0,00

%2,80

%0,50

satış üzerinden sahip oldukları pazar payı

Kaynak: Gartner, Mart 2015

RIM

%2,8

%3,1

%2,9

%2

%0,0

%0,0

Motorola

%4,8

%2,4

%2,3

%1,9

%0,0

%0,0

16%

84%

65%

56%

54%

84%

Bir mobil mesajlaşma uygulamasını ailemden %40 ya da

arkadaşlarımdan kullanan varsa kullanırdım

%30

Mobil mesajlaşma uygulamaları ailemle ya da

arkadaşlarımla öncelikli iletişim aracım %20

Önümüzdeki bir yılda SMS benim için hala

önemli bir iletişim aracı olacak

%0

Neredeyse her zaman SMS atmaktansa mobil

mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorum

HTC Sony/ Sony MicromaxMobil Xiaomi mesajlaşma Lenovouygulamalarını Diğer sosyal ağlardan d

53% Ericsson

çok kullanıyorum (örneğin Facebook)

%0,9 %4,5

%0,0 %0,0 %0,0 %16,5

%1,5 %2,6

%0,0 %0,0 %0,0 %30,5

Mobil mesajlaşma uygulamalarının kullanımı

%2,4 49% %1,8

%0,0 %0,0 %0,0 %31,8

Q4 2014 mil

SMS servislerininkinden daha kolay

%1,8 %1,8

%0,0 %0,0 %0,0 %31,9

%0,0 %2,1

%1,4 %0,7 %3,7 %32,6

Gelecek sene, muhtemelen SMS yerine tamamen

%0,0 40% %2

%2

%3 %4,5 %33,4

mobil mesajlaşma uygulamaları kullanacağım

Kaynak: Gartner, Mart 2015

SMS atmayı mobil mesajlaşma uygulaması

26%

kullanmaya tercih ediyorum

Mobil mesajlaşma davranışları

%6 WeChat

MMS servisleri ile fotoğraf ve video paylaşımı yapm

Bir mobil mesajlaşma uygulamasını ailemden ya da

mobil mesajlaşma uygulaması ile yapmaktan daha i

arkadaşlarımdan kullanan varsa kullanırdım

%50

%10

2

2

2

2

2

%93

Hava durumu kontrol etmek

Müzik, boş zaman ve eğlence

için araştırma yapmak

Fotoğraf yükleme

65%

56%

Mobil mesajlaşma uygulamaları ailemle ya da

arkadaşlarımla öncelikli iletişim aracım

Önümüzdeki bir yılda SMS benim için hala

önemli bir iletişim aracı olacak

Video klip izleme

54%

Neredeyse her zaman SMS atmaktansa mobil

mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorum

1

alma

işlemleri

Q2

2012

Q4

2012

Q1

2013

%74

Q2

2013

Q3

2013

Q4

2013

Q1

2014

Q2

2014

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sosyal ağ hesabını kontrol etme

E-posta

İOS

hesabını kullanma

Anlık mesajlaşma

Q3

Ürün/servis 2014 alımı için araştırma

Internet bankacılığı kullanımı

26%

53%

49%

40%

Mobil mesajlaşma uygulamalarını sosyal ağlardan daha

çok kullanıyorum (örneğin Facebook)

Mobil mesajlaşma uygulamalarının kullanımı

SMS servislerininkinden daha kolay

%93 %74

Gelecek sene, muhtemelen SMS yerine tamamen

mobil mesajlaşma uygulamaları kullanacağım

SMS atmayı mobil mesajlaşma uygulaması

kullanmaya tercih ediyorum

%73

% 10% 0%

%73

Sosyal ağ servisi kullanımı

16%

MMS servisleri ile fotoğraf ve video paylaşımı yapmak

mobil mesajlaşma uygulaması ile yapmaktan daha iyi

%93

Kaynak: Global Web Index 2014 Kaynak: Global Web Index 2014

Hava durumu kontrol etmek

Müzik, boş zaman ve eğlence

için araştırma yapmak


6

ÖNE ÇIKAN

MOBiL PROJELER

Mobil reklamın yaygınlaşması ile birlikte

reklamverenlerin ve ajansların yaygın display

formatlarının dışına çıkıp kullanıcıyla yüksek etkileşim

sağlayan ve tasarımına önem verilen rich media

reklamlara olan ilgileri de arttı. seamless platformu

ile geliştirilen etkileşim özellikli ve TargetSense

hedefleme becerili reklam kampanyalarında yeni

teknolojilerin inovatif kullanımları ile sizlere bu

çeyreğin öne çıkan mobil projelerini sunmak istedik.

Turkcell Dijital Akademi

Mobil reklamda yeni

teknoloji: Ses Tanıma

Yaratıcı Fikir

Günümüz iletişim dünyasında dil

en önemli ve etkili aracımız. Gerek

iş hayatı gerek sosyal yaşamda

küreselleşen dünya içinde

İngilizce’nin yeri giderek artıyor.

Bunun için Turkcell, yarattığı

Turkcell Akademi Kampanyası’nda

İngilizce’nin önemi ve gerekliliğini

vurgulamak istedi.

Strateji ve Yaratıcı Fikrin Medyaya

Uygulanması

İngilizce’nin önemi ve gerekliliğini

vurgulamak amacıyla, mobilike

ve Open işbirliği ile, Turkcell

Akademi’nin insanların günlük

konuşma İngilizcesi’ni geliştirmek

için sunduğu Hollywood

İngilizce’si paketini öne çıkarmak

için bir mobil reklam kampanyası

hazırlandı.

Buna göre, kullanıcılara Turkcell

Akademi İngilizce Kursu’nda

sunulan hizmetlerin, ön

izlemesi niteliğinde bir rich

media reklam gösterimi yapıldı.

Amaca yönelik olarak, marka

tarafından kullanıcıya mobil

platformda İngilizce konuşmayı

kolaylaştıracak simultane çeviri

imkanı sunuldu.

Hazırlanan rich

media kampanyasında kullanıcılara

İngilizce konuşmak zorunda

kaldıkları durumda ne yapacakları

soruldu. Ardından, kullanıcılardan

cihazlarının mikrofonlarına

konuşmaları istendi ve kullanıcılar

İngilizce’sini merak ettikleri

kelime veya cümleleri mikrofona

seslendirdi. Mobil reklamda

media first olarak kullanılan ses

tanıma teknolojisi sayesinde

kullanıcıların seslendirdikleri

cümle veya kelimeler hem

Türkçe hem de İngilizce olarak

ekranda görüntülendi. Bu şekilde

İngilizce konuşmakta zorluk çeken

kullanıcılara anında çeviri imkanı

sunularak Turkcell Akademi’nin

sağladığı servislerin etkinliğinin altı

çizildi.


Q1.2015 7

Vodafone Beşiktaş -

Formaya Ruhunu Kat

Binlerce taraftar ile aynı anda etkileşim

Yaratıcı Fikir

Vodafone, sadece bir GSM operatörü olmadığını,

aynı zamanda milyonları birleştiren bir ruh temsil

edebileceğini göstermek için bir reklam kampanyası

yaratmak istedi. Rakip GSM operatörlerinin farklı

alanlarda sunduğu telekomünikasyon ayrıcalıklarının

yanı sıra Vodafone, Vodafone Arena projesinin devamı

olan Beşiktaş forma sponsorluğu ve yeni sezon

forma tanıtımını kapsayan milyonlara erişebileceği

bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu sponsorluk

kapsamında bir mobil rich media kampanyası

yaratıldı.

banner ile karşılaştılar. Taraftarlar saat 19.03’te mobil

sitedeyken tam sayfa reklamdaki formanın altındaki

parmak izine dokunarak beklemeye başladılar. Aynı

şeyi yapan taraftar sayısı 1903 kişiye ulaştığında

ekranda açılan formu dolduran taraftarlar yeni formayı

kazanma şansı yakaladı. Kullanılan media-first mobil

websocket teknolojisi ile, taraftarların ekranda bulunan

formaya aynı anda dokunarak ruhlarını katmaları

beklendi. Yalnızca aynı anda dokunan kullanıcıların

sayımı yapıldı. Beşiktaşlı kitleyi harekete geçirmeyi

hedefleyen uygulama, oluşturulan mobil site üzerinde

o anda forma görseline telefon ekranları üzerinden

temas eden taraftarların takibini sağladı.

Samsung Galaxy Note 4 Kampanyası

Gelişmiş S Pen ile dijital el yazısı deneyimi

Strateji ve Yaratıcı Fikrin Medyaya Uygulanması

mobilike ve Mindshare’in birlikte gerçekleştirdiği mobil

rich media kampanyasında amaç, mobil sitelerde

web-socket teknolojisi kullanılarak, taraftarları yan

yana olmasalar da birlikte hareket ettirmek ve

taraftarların Besiktaşlılık

ruhunu ortaya

koymalarını sağlamaktı.

Beşiktaş Kulübü’nün

sponsoru Vodafone,

takımın yeni sezon

forma lansmanını

mobil medyada da

ses getirecek şekilde,

taraftarları da dahil

edeceği bir kurgu

ile gerçekleştirdi.

Oluşturulan kurguda

taraftarların sadece

tribünlerde bir arada

olmadığını, mobil

mecra üzerinde

de bir arada

olmanın sevincini

hissedebileceklerini

gösterdi.

Mobil sitelere gelen

kullanıcılar lansman

günü saat 19:03’e geri

sayan bir tam sayfa

Yaratıcı Fikir

El yazısı bir kişi hakkında çok şey anlatabilir. Bazı

durumlarda kişiyi tanımak için yazısına bakmak

yeterlidir. Bu fikirden yola çıkan Samsung, kullanıcılara

Galaxy Note 4’ün gelişmiş S Pen özellikleri sayesinde

kağıda yazı yazar gibi telefonlarına yazı yazma imkanı

sunduğunu vurgulamak amacıyla mobil platformlarda

bir kampanya kurguladı.


8

Strateji ve Medya Uygulaması

mobilike ve Vivaki’nin hazırladığı mobil rich

media kampanyasında, kullanıcılar reklamı

görüntülediklerinde karşılarına kalem ile

yazı yazabilecekleri bir alan çıktı. Bu alan

içerisine belirtilen harfi yazmaları istendi. Bu

iki aşamadan geçtikten sonra girilen veriler

yazı tanıma teknolojisi sayesinde popüler yazı

fontlarıyla karşılaştırıldı ve kullanıcının yazısına

en çok uyan font ile eşleştirildi. Hedef kitleye

uygun mobil sitelerde kullanıcı içerikleri kendi el

yazısının fontunda görüntüledi. Bu kampanyayla

beraber Samsung, yeni ürünü Galaxy Note 4’ün

“Hayatı Not Et” mesajını mobil mecralardan

iletmeyi başardı.


Q1.2015 9

Uno Ekmeğime Dokunma Kampanyası

Titreşim Etkileşimli Rich Media

Yaratıcı Fikir

Unlu mamüller sektörünün önde giden isimlerinden

UNO sık sık karşılaştığımız ‘Ekmeğime Dokunma’

mesajını bu kampanya kapsamında mobilde vermek

istedi. Kampanyanın amacı, üretilen ekmeklerin el

değmeden üretildiğinin altının çizilmesiydi.

Strateji ve Yaratıcı Fikrin Medyaya Uygulanması

mobilike ve Open’ın ortak çalışması olan rich media

kampanyasında, kullanıcılara UNO Fabrikası’nda

üretilen ekmeklerin bantlarda akarken bir görüntüsü

gösteriliyordu. Kullanıcılar ekrana dokundukları

anda seamless SDK’sı ile telefonlarının titreşim

özellikleri aktive edildi ve UNO Fabrikası’nın alarmları

çalmaya başladı. Cihazın native özellikleriyle beraber

fabrika içerisindeki alarm durumu mobil ortamda

canlandırıldı. Bu alarm durumundan sonra kullanıcılar

UNO tarafından arandılar ve el değmeden

üretim mesajını içeren bir bant kaydını dinlediler.

Ekrana dokunmayan kullanıcılar ise belirli bir süreden

sonra form doldurma ekranına yönlendirildiler.

Doldurulan formlar karşılığında ekmeklerine

dokunmadıkları için UNO onlara ekmek gönderimi

yaparak teşekkür etti. Kampanya sayesinde

tüketicilerin en çok önem verdiği el değmeden üretim

mesajı bir canlandırmayla etkili bir şekilde kullanıcılara

iletildi.


10

Birlikte Hayata Kampanyası

Cihaz Eşleştirme Teknolojisi

Yaratıcı Fikir

‘Birlikte Hayata’ markası adına, fiziksel olarak

birbirlerine yakın kullanıcıların ileri düzey hedefleme

teknolojileriyle online platformda bir araya gelmeleri

sağlandı. Kampanya etkileşimi yüksek rich media

formatı ile kurgulanarak, mobil mecralarda yüksek

trafikli haber siteleri ve popüler siteler üzerinden

kullanıcılara ulaşıldı. Twitter ile kullanıcıların aktif

rol alması sağlanarak marka ile kullanıcı arasındaki

etkileşimin arttırılması amaçlandı.

içeren banner gösterildi. Bannera dokunan

kullanıcılar, üzerinde buton olan başka bir ekrana

yönlendirildiler. Ekranda beliren buton, sadece aynı

ekranı görüntüleyen kullanıcılarla beraber aktive

edilebiliyordu. Bu şekilde kullanıcılar aynı anda

butona basarak beraber tweet yazma ve otomatik

mention özelliğiyle birbirlerinin kullanıcı isimlerini

mention’layarak profillerinde paylaşma imkanı

buldular.

Bu kullanım ile “Birlikte Hayata” söylemi vurgulanırken,

kullanıcılar ve marka arasındaki etkileşimin de artması

sağlandı.

Strateji ve Yaratıcı Fikrin Medyaya Uygulanması

mobilike ve neodigital’in ortak çalışması olan

kampanyanın en önemli özelliği; aynı anda yan yana

bulunan iki kullanıcının seamless teknolojisi sayesinde

hedeflenmesi ve onlara arkadaşları ile ortak tweet

atma imkanı sunan bir platformun sağlanmasıydı.

Hedeflenen kullanıcılara belirlenen mecralarda

‘Tweet’ini Yaz Arkadaşın Tamamlasın’ mesajını


Q1.2015 11

Yeni nesil mobil reklam

platformu seamless’ın

yetenekleri artıyor.

seamless TargetSense sensör tabanlı

hedefleme özelliklerine cihaz sıcaklığı

hedeflemesi eklendi. Samsung’un yeni

modelleri ile yapılabilen cihaz sıcaklığı

hedeflemesi ile kişinin bulunduğu

ortamın sıcaklığına uygun olarak

reklam gösterme fırsatı

sizleri bekliyor.

seamless,

hedef kitleniz ile daha interaktif bir

iletişim sunmak için Samsung’un

yeni modellerine entegre edilen

motion/uzaktan komut özelliğini

gelişmiş mobil reklam teknolojisine

katarak ekrana dokunmadan elinizin

hareketi ile komut alan mobil reklam

kampanyaları geliştirmenizi sağlıyor.


12

MOBiL KULLANICI,

AKILLI TELEFON

VE MOBiL REKLAM

AŞK ÜÇGENi

Akıllı telefonlar bizim için sadece birer cihaz ya da

basit bir “üçüncü ekran” değiller. Onlarla daha samimi

ve yakın ilişkiler kuruyoruz. Tamamen bize ait ve bir

başkasını değil bizim isteklerimiz doğrultusunda

şekilleniyorlar. Daha önce hiçbir cihazın olmadığı

kadar bize özeller ve özneller. Biz onları seviyoruz ve

şaşıracaksınız ama onlar da bizi seviyorlar.

Yalnız mı kaldınız? Akıllı telefonunuz sizin için bir

çöpçatanlık uygulaması sunar. Acıktınız mı? Hemen bir

yemek sipariş eder. Araca mı ihtiyacınız oldu? Hemen

sizin için bir taksi çağırır. Akıllı telefonunuz neredeyse

şimdiye kadar anneniz dışında size kimsenin

göstermediği özeni gösterir ve hatta size kazak mı

giymeniz yoksa güneş kremi mi sürmeniz gerektiğini

bile söyler.

Bir de tabii mobil reklamlar

var. Davetsiz misafirler...

Birden akıllı telefonunuz, tamamen size ait olan,

bir dokunuşunuzla dünyayı önünüze seren, sizin

isteklerinizi yerine getiren telefonunuz, başka birinin

aracısı olur. Planı olan birinin. Sizin ilginizi ve paranızı

isteyen birinin. Bu sadece rahatsız edici değil, bu

resmen ihanet! Sen de mi akıllı telefonum?

Parmaklarınız “şişmanlar”, nereye dokunacağınızı

şaşırırsınız; parmaklarınız artık size itaat etmez.

Kendinizi aslında istemediğiniz yerlere dokunur

bulur, açmayı amaçlamadığınız web sitelerinin

açılmasını izlersiniz. Gözleriniz şaşkın şaşkın ekrana

bakarken küfredersiniz, açılan pencereleri ve videoları

çarpılayarak yapmak istediğiniz işe bir an önce

geri dönmeye çabalarsınız. Ve tabii, telefonunuzun

aidiyetini tekrar kendinize almaya çalışırsınız.

Mobil reklam “Nerede olduğunu saniye saniye

biliyoruz.” diye bas bas bağırırken aynı zamanda “Ama

seni takip etmiyoruz. Sadece senin ne istediğini daha

iyi anlamaya çalışıyoruz. Seni tanımamıza izin ver.

Senin için ardı ardına özel fırsatlar sunmamıza izin

ver. Seni neredeysen takip edeceğiz. Seni gerçekten

tanımak istiyoruz, bizimle ilgili bir şey istemesen bile...”

söylemini sürdürürken bu sözler sadece birer yakarış

gibi geliyor.


Q1.2015 13

Hayır, mobil reklam üzgünüz ama gerçekten hayır,

eğer gerçekten bize değer sağlamazsan seninle

bir ilişkimiz olamaz ve seni çarpılamaya devam

ederiz. Kendi istek ve amaçlarını bizimkilerin önüne

koyacak ve bizi bütün marka mesajlarıyla ardı ardına

bombalayacaksan seninle bir ilişkimiz olamaz. Eğer

gerçekten akıllı telefonumuzla aramızdaki bağ kadar

kuvvetli bir ilişki ve sadakat istiyorsan, bize en az

akıllı telefonlarımızın verdiği kadar değer vermelisin.

Hayatımızı kolaylaştırıp, deneyimlerimizi daha iyi hale

getirmelisin.

Peki, mobil reklam bunu

bizim için yapabilir mi?

Tabii ki evet, tasarım ve içeriği ile doğru zamanda

karşımıza çıkan hedeflemeli ve özelleştirilebilir boyutlu

yeni nesil mobil reklamlar artık bunu mümkün kılıyor.

Artık mobil reklamların bizi rahatsız etmesine gerek

yok. Çünkü mobil reklamlar bizi bizim iyiliğimiz

için çeşitli davranışsal ve sensör tabanlı hedefleme

seçenekleri ile hedefleyip en doğru anda ve en doğru

içerikle marka mesajını gösterdiklerinde bizim için

olmazsa olmaz hale gelecekler. Yeni nesil mobil

reklamların daha da yaygınlaşması ve gelişmesi ile

birlikte, onlar bizim için birer reklam olmaktan çıkıp

akıllı telefonlarımızın öneri aracı olarak fonksiyonlarını

sürdürüp hayatlarımızı kolaylaştıracaklar. Böylece akıllı

telefonlarımızın bize sağladıkları rahatlık ve kolaylığın

devamı bir unsur olarak devamlılıklarını sürdürecekler.

Şimdiden sık sık karşımıza çıkmaya başlayan içeriğe

uygun native reklamlar ve yapılan çeşitli hedeflemeler

bu senaryonun gerçekleşmesinin yakın olduğunu

müjdeliyor. Mobil reklamın amacını sadece markayı

ön planda tutmak değil de mobil kullanıcıyı rahatsız

etmeden marka mesajını ihtiyaç duyduğu anda

iletmek olarak belirlemek, mobil reklamın rahatsız

edici olduğu algısını kıracaktır. Teknolojinin nimetleri

sadece cihazlarımızın “akıllanması” ile sınırlı değil aynı

zamanda sağladığı sonsuz esneklik ve mobiliteyle

hayatlarımızı kolaylaştırmaktır.


14

Programatik

Dünya’da

Tasarımın

Yükselişi

Henüz büyümekte olan mobil pazarlama sektörünün

son birkaç yılda öncelikli hedefi medya alım satımlarını

daha kaliteli ve etkili hale getirmekti. Son yıllarda

medya alımındaki büyük yenilikler ve gelişmeler

doğrultusunda pazarlamacılar sanki “doğru hedef

kitleye doğru mesaj” olan en eski mottolarını

unutmuşlardı.

Celtra’nın Digiday sponsorluğunda gerçekleştirdiği,

379 dijital medya ve pazarlama profesyonelinin

katıldığı “State of the Industry” araştırmasında

pazarlamacıların bu durumu değiştirmek için

büyük istek duydukları gözlemleniyor. Araştırmaya

katılanların yüzde 28’i medya ajanslarında, yüzde

18’i kreatif ajanslarda çalışan profesyoneller. Bu

profesyonellerin yüzde 78’i pazarlama, medya

planlama ve operasyon ve analiz alanlarında direktör

seviyesi veya üstü pozisyonlardaki yöneticilerden

oluşuyor. Çalışmaya katılanların profili de araştırmanın

mobil pazarlamanın trendlerinin nasıl şekilleneceği

konusundaki söylemine ayrı bir kredi sağlıyor.

Araştırmanın genelini incelediğimizde yüksek kalitede

reklam tasarımının pazarlamacılar için gitgide

önemli hale gelen bir öncelik olduğunu görüyoruz.

Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğunun

da marka mesajının en az satın aldıkları medya

kadar önemli olduğunu belirttiklerini de söylemeden

geçmemeliyiz.

Daha da önemlisi, pazarlamacılar reklam tasarımı

ve medya alımının ortak ve uyumlu bir strateji ile

yürütülmesi gerektiğine inanıyorlar. Tabii bu da onları,

bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtmemek için

2015’te kreatif kaynaklar için daha çok bütçe ayırmaya

teşvik ediyor.

Kreatif kaynaklara bütçelerinden daha çok pay

vermek için bazı konuların çözümlenmesi gerektiğine

de inanıyor pazarlamacılar. Listelerinin en başında

display reklamların kullanıcı deneyimini rahatsız

etmemesi geliyor ve bunu reklam kreatifi kalitesinin

yüksek olması ve reklam servisinin kolaylılığı

yakın şekilde takip ediyor. Medya alımı ve kreatif

platformların entegrasyonu mobil reklamın kalitesini

de kullanıcı deneyimini de daha kesintisiz bir hale

getireceği aşikar. Hal böyleyken entegrasyonların

sadece reklam servisini değil aynı zamanda medya

alımını tasarım zekasıyla birleştirerek daha etkin

hale getireceğini söyleyebiliriz. Pazarlamacıların

display reklamları için kullandıkları platformda aradığı

özelliklerin de bu yönde şekillendiği görülüyor.

Neredeyse bütün pazarlamacılar

için (%92), dijital display reklamları

için bile, kreatif mesaj hiçbir zaman

olmadığı kadar önemli.

Pazarlamacıların 4’te 1’inden fazlası

için, marka bilinirliği çalışmaları

şimdiden dijital display bütçelerinin

5’te 2 ya da 3’ünü oluşturuyor.

Yıldan yıla, reklam tasarımı için

ayrılan display bütçeleri artıyor.

Yeni display reklam formatları

için, pazarlamacılar gelişmiş

kullanıcı deneyimi ve daha çok

ölçeklendirme arıyorlar.


Q1.2015 15

Farklı envanterlerle hangi tasarımların

daha uyumlu olduğu gibi bilgilerle medya

alımını ve tasarımını optimize edebilen

platform özellikleri pazarlamacıların en

çok ihtiyaç duyduğu beceriler.

Peki durum böyle iken neden

pazarlamacılar kreatife daha çok

yatırım yapmıyorlar? Çoğu durumda,

ölçeklendirilebilir ve ROI olarak geri

kazanım sağlayan kreatif kaynak ve

ürünlerin kısıtlı olması engeli karşımıza

çıkıyor. Bu da açıkça programatik

kreatif zamanının şimdi olduğunu

gözler önüne seriyor.

Marka display reklamında hangisi daha önemli:

kreatif mesaj mı konumlandırma mı?

%3 Hiçbiri

%5 Kanal/mecra

mesaj & kreatiften

daha önemli

%14 Mesaj & kreatif

kanal/mecradan

daha önemli

%78 Mesaj & kreatif

kanal/mecra ile eşit

derecede önemli

%8

tim servislerinin

uygunluğu

gın

nmiş

tıcı

ması

olması

%2

Diğer

Display denilince tasarımın önemi artıyor.

%41

Sanıyoruz ki, kimse reklam

30%

Ekranlar arası geçiş becerisi

konumlandırmalarının önemini tartışmaz.

Ajanslar her zaman 20% display reklam

gösterimlerinin yeri hakkında titizlenirler.

Hatta bu bir süre reklam kreatifinin

%100

%34

gölgede kalmasına neden oldu. Artık bu

Yenilikçi ve etkili reklam

durum değişmiş görünüyor. Katılımcıların

%78 Mesaj & kreatif

ürünleri %80 bulundurması

yüzde 78’i reklam kreatifinin reklam

kanal/mecra ile eşit

konumlandırması ile eşit derecede önemli

derecede önemli

%60

olduğunu düşünüyor.

Ve eğer katılımcılar bir tercih yapmak

%34%40

durumunda bırakılırsa reklam kreatifinin

Kullanım kolaylığı

daha önemli olduğunu söylemeye eğilimli

%20

olduklarını görüyoruz.

%24

Dahili kreatif

mizasyon araçlarına

sahip olması

50%

40%

%28

Fiyatlandırma

%53

Güçlü analiz ve öngörü

becerisi

%34

Ölçeklendirilebilirlik

2015’te display reklamın kreatif kaynakları

için yatırımlarınızı nasıl şekillendireceksiniz?

%12

Daha fazla

video formatı

Artacak Aynı Kalacak Azalacak

%18

Standardizasyon

%20

Kesintisiz video deneyimi

%2

Diğer

%51 %42 %7 %38 %53 %9

%24

%38 %58 %4

Kreatif için daha geniş

Bütçe İnsan kaynağı reklam Başka kaynaklar alanı

50

40

30

20

%

Dah

özelleş

%2

%52

Daha iyi


16

Display reklam ile marka bilinirliğine yönelik

reklam çalışmaları yapmak!

Kreatife olan odağın genişlemesiyle pazarlamacılar

display reklamın amaçlarını gözden geçirerek geleneksel

amaçlarının dışında kullanımlarına destek vermeye

başlıyor. Bu mobil display’in yeni kullanımlardan en

önemlisi de marka bilinirliği çalışmaları. Katılımcıların

yüzde 74’ü marka bilinirliği çalışmaları için display

reklamları kullandıklarını belirtiyor. Display reklamın en

popüler kullanımı ise yüzde 77 oranla marka sitesine veya

uygulamasına trafik sağlamak.

Display kampanyalarınız için temel

hedefleriniz neler?

%80

%60

%40

%20

%74 %77 %41 %31 %53 %20 %21 %11 %13

Bilinirlik

yaratmak

markalar ve

ürün ya da

servisler için

Trafik

sağlamak

siteye ya da

uygulamaya

yönlendirme

E-ticaret

gerçekleştirmek

bilgisayarda

veya mobilde

Mağaza içi

satış

sağlamak

Müşteri Diyalog kurmak

yaratmak tüketiciler ile

ya da yeni

kullanıcı elde

etmek

Diyaloğu

geliştirmek

tüketiciler ile

Geri

bildirim almak

kullanıcılardan

Veri toplamak

AKQA Medya Direktörü Scott Symonds’a göre bu

dağılımın daha da yüksek olması gerekir. Symonds

yüksek kalitede geniş deneyimler sağlayan dijital reklam

öğeleri için yeterli oranda yatırım yapılmadığını belirtiyor

ve bunun da mobili geride tutan neden olduğunu

sözlerine ekliyor.

1 %53 %20 %21 %11 %13

za içi

tış

mak

Müşteri Diyalog kurmak

yaratmak tüketiciler ile

ya da yeni

kullanıcı elde

etmek

Diyaloğu

geliştirmek

tüketiciler ile

Geri Veri toplamak

bildirim almak

kullanıcılardan

Dijital display bütçenizin ne kadarını

doğrudan %3 Diğer satış yerine marka bilinirliği

çalışmaları için ayırıyorsunuz?

%12 Reklamda geçirilen süreyi arttırmak

%19 Daha uyumlu içerik sağlamak

%10

%27

Yüzde 81-100 %27 CTR’ı arttırmak Yüzde 41-60

%17 %29 Satın alma niyetini arttırmak

Yüzde 61-80

%52 Dönüşleri arttırmak

%20 %58 Etkileşimi arttırmak

Yüzde 0-20

%25

Yüzde 21-40

Gele

ön

Var o

p

o


%78 Mesaj & kreatif

Q1.2015 kanal/mecra ile eşit

17

derecede önemli

%80

%60

Farklı reklam ürünleri ile farklı hedefler.

Display reklamın rolü yeniden tanımlandıkça

programatik, display dünyanın panoramasını

değiştiriyor ve pazarlamacıların artık display

reklama bakış açısı da değişiyor. Uyumluluğun

gitgide öneminin arttığı bu noktada sürükleyici,

veri tabanlı HTML kreatifler ön plana çıkıyor. Katılan

pazarlamacıların yüzde 52’sinin istek listesinin en

üstünde display reklamların kullanıcı deneyimini

iyileştirmesi yer alıyor.

%40

%20

%51 %42 %7 %38 %53 %9

Bütçe

İnsan kaynağı

Yeni display reklam formatında en

önemli beceri hangisidir?

%2

Diğer

%52

Daha iyi

kullanıcı deneyimi

%12

Daha fazla

video formatı

50%

40%

30%

20%

%43

Ölçeklendirilebilirlik

%18

Standardizasyon

%40

Native bir kullanıcı

deneyimi sağlaması

%20

Kesintisiz video deneyimi

%40

Servis edilmesi/satımının kolay

olması

%24

Kreatif için daha geniş

reklam alanı

%25

Native özellik ile içerik

uyum sağlaması

%25

Daha fazla

özelleştirilebilirlik


18

Display reklam oluşturmak için kullandığınız araçlardaki en

önemli beceri ne olmalıdır?

%15

Sektörde yaygın

olarak benimsenmiş

olması

%8

Yönetim servislerinin

uygunluğu

%2

Diğer

50%

40%

30%

20%

%53

Güçlü analiz ve öngörü

becerisi

%41

Ekranlar arası geçiş becerisi

%15

Dahili diğer yaratıcı

araçlara sahip olması

%34

Yenilikçi ve etkili reklam

ürünleri bulundurması

%15

Self-servis olması

%34

Kullanım kolaylığı

%24

Dahili kreatif

optimizasyon araçlarına

sahip olması

Daha keskin

araçlar gerekebilir.

Programatik geliştikçe kreatif

yönlere odaklanma eğilimi çeşitli teknoloji

ve platformların ortaya çıkmasını da beraberinde

getirdi. Bu araçlardan azami değeri almak için

özellikle de konu yeni formatlara gelince inovasyon

hızlı adaptasyon için en çok talep edilen özelliklerin

başında geliyor. Katılımcıların yüzde 40’ı ekranlar

arası geçiş becerisinin bir display reklam platformu

için şart olduğunu düşünüyor. Yüzde 35 oranında

platformun kullanım kolaylığı öne çıkarken yüzde 34

oranıyla yenilikçi ve etkili format becerilerine sahip

olmak bir platformun en önemli özellikleri arasında

yerini alıyor. Neyse ki, bu teknolojilerin hepsi mevcut

ve pazarlamanın öncülerinin bu teknolojilere adapte

olduklarını gözlemleyebiliyoruz.

%28

Fiyatlandırma

%34

Ölçeklendirilebilirlik

Daha çok veri ile

daha fazla optimizasyon

gereksinimi. Kreatifin

optimizasyonu derken söylenmek istenen

kullanıcıya uyumlu veriler doğrultusunda geliştirilmiş

kreatif elemanlar ile entegre olmuş bir platform ya da

teknolojinin daha iyi sonuçlar vermesidir. Kampanya

mesajını hava durumu, lokasyon veya demografik

veriye göre şekillendirmek her pazarlamacı için

önemlidir. Kreatif optimizasyona pazarlamacıların

daha çok adapte olmasını bekleyin çünkü 2015’te

pazarlamacıların yüzde 60’ının kreatif optimizasyonu

display reklam planlarına standart bir unsur olarak

ekleyecekleri araştırmanın önemli sonuçlarından biri.


Q1.2015 19

Neden kreatif optimizasyon yapıyorsunuz?

%12

Gelecekteki kampanyalar için

öngörü ve bilgi sağlamak

>%1

Diğer

Celtra araştırmasının göstergesi daha fazla

pazarlamacının display reklamı, eskiden display’in

kapasitesini aştığı düşünülen marka bilinirliği

yaratmak gibi çeşitli ve çok amaçlı doğrultuda

kullanmaya başladıklarına işaret ediyor.

%33

Var olan kampanyaların

performanslarını

optimize etmek

%80

%60

%40

%20

%55

Hem gelecekteki kampanyalar

için öngörü ve bilgi sağlamak

hem de var olan

kampanyaların performanslarını

optimize etmek

Başarı denklemlerine marka mesajına daha fazla

dikkat ve tasarım uygulaması gibi parametreler de

ekleyen pazarlamacıların çoğalması için hala biraz

daha farkındalık gerekiyor.

Sadece yeni ve gelişmiş etkili interaktif formatlar

yeterli değil. Display reklamların kontrolü ele

aldıkları reklam dünyasında iyi işler başarabilmek

için günümüz öngörülü pazarlamacıları her adımda

önem taşıyan programatik kreatife yöneliyorlar. Geri

kalanların takibiyle birlikte sektörün kazandıkları

hızlanacak ve ölçümlenebilir olacaktır.

Yüz

%74 %77 %41 %31 %53 %20 %21 %11 %13

Müşteri Diyalog kurmak Diyaloğu Geri Veri toplamak

yaratmak tüketiciler ile geliştirmek bildirim almak

ya da yeni

tüketiciler ile kullanıcılardan

kullanıcı elde

Bilinirlik Trafik E-ticaret Mağaza içi

Kreatif yaratmak kampanyalarınızı sağlamak gerçekleştirmek optimize

satış

markalar ve siteye ya da bilgisayarda sağlamak

ederken

ürün

öncelikli

ya da uygulamaya

hedefleriniz

veya mobilde

nelerdir?

servisler için

yönlendirme

etmek

%3 Diğer

%12 Reklamda geçirilen süreyi arttırmak

%19 Daha uyumlu içerik sağlamak

%27 CTR’ı arttırmak

%29 Satın alma niyetini arttırmak

%52 Dönüşleri arttırmak

%58 Etkileşimi arttırmak

Gelecek

öngör

Var olan

perfo

optim


20

YAŞAYAN ORGANiZMA:

MOBiL UYGULAMA

Arayüzünüz güncel trendlere ne kadar uygun?

Mobil arayüz tasarımında mazisi uzun bir geçmişe dayanan Skeuomorphism ile başlayan akım Windows’un

radikal Metro UI evrimi ile devam ederek günümüzde Google’ın geç bile kalınmış atılımı ile son haline ulaşan

Material Design’la evriminin son aşamasında.

SKEUOMORPHISM FLAT DESIGN MATERIAL DESIGN

Skeuomorphism arayüzler

için fiziksel metaforları, grafik

arayüzler olarak kullanmaktan

oluşuyor.

Flat design’ı öne çıkaran en

büyük özelliklerden biri texture

ve gradient kullanımının sıfır

noktasına yaklaşmasıydı.

Material design, algıyı artırabilmek

adına kağıdı bir metafor olarak

kullanıyor ve katmanlar arası

düzen içerisinde öne çıkarılmak

istenen parçayı en üst katmanda

kullanıyor.

Kullanıcılar sürekli yenilenen işletim sistemleri ve güncel uygulamalardan her gün yeni alışkanlıklar ediniyorlar bu

durumda uygulamanızın güncel akım ve trendleri takip etmesi kullanıcı alışkanlıklarının evrimiyle paralel giden

bir konu. Bu durumda var olan mobil uygulamanızı yaşayan bir organizma olarak kabul etmek kaçınılmaz bir

durum. Uygulamanız yerinde sayan statik bir etkileşim olamaz ve her zaman tek bir doğruyu kabul edemez.


Q1.2015 21

Uygulamanız mobil/native

reklama uygun mu?

Facebook ve Twitter ile mobil ve web’te kullanıcı

alışkanlıklarını kökten değiştiren infinite scroll, reklam

modellerini de ciddi ölçüde etkilemiş durumda.

İçerik bazlı uygulamalar da yapıyı infinite scroll’a

döndürmek, oldukça kemikleşmiş bir kullanıcı

alışkanlığını kendi uygulamanıza taşımanız anlamına

gelecektir. Ayrıca native reklam modellerinin kolay

uygulanabilmesi adına da akılcı bir adım olacaktır.

Yeni bir uygulama yaratırken pazarın büyük

oyuncularını örnek almak hiç de yanlış bir davranış

olmayacaktır. Zira kullanıcıların süregelen zarfta

edinmiş oldukları alışkanlığı kendi uygulamanıza

taşıyarak son kullanıcıyı yabancı olmadığı bir

deneyime adapte etmek, sıfır noktasından

oluşturulmuş bir deneyime adapte etmekten

çok daha kolay bir durum.

Henüz uygulamanın bilgi mimarisi, arayüz tasarımı

gibi konularında hiç yol almadığınız bir varsayımı ele

alalım. Yapacağınız geliştirme, ar-ge, kullanılabilirlik

testleri gibi çalışmaların sonuçları ne kadar geniş

çapta ve ne kadar bilimsel verilere dayanıyor olursa

olsun zihinlerde çoktan oturmuş ve milyonlarca

insanın kullandığı bir uygulamanın önüne geçmesi,

halihazırda var olan alışkanlıkların bir anda

değişmesi gerçekten de uzak bir ihtimal. Teorinin

kulağa despot geldiğini ve hayal gücünü

kısıtlayan bir tarafı olduğunu kabul etmekle

beraber önerimiz adımların yavaş ve

sırayla atılmasının başlangıç için çok

daha akılcı bir yol olduğudur. Bir

örnekle durumu daha açıklayıcı

bir hale getirmek gerekirse

oluşturacağınız herhangi bir

video içeriği ne kadar iyi ve

bilimsel verilere dayanıyor

olursa olsun milyonlarca

insanın kullanıyor olduğu

YouTube’un kullanıcı

alışkanlıklarını bir kalemde

yıkamayacaktır.

Kullanıcıların uygulama

içerisinde geçirdiği süre =

Reklam gelirlerinin artışı

Kullanıcıyı uygulamanın içerisinde daha uzun

tutmak, daha fazla aksiyon almasını sağlamak

reklam gelirlerinizin artışına en önemli katkıyı

sağlayacak konulardan bir tanesi. Geliştirdiğiniz mobil

uygulamanın teknik olarak ne kadar doğru olduğunu

düşünürseniz düşünün, hedef kitlenizi oluşturan

8-12 kişilik test gruplarıyla yapılan kullanılabilirlik

testleri kullanıcıların nerelerde hangi aksiyonları

beklentilerinize kıyasla nasıl aldıklarını görmenizde

tartışmasız bir katkı sağlayacaktır.

Ayrıca anlık hata raporlarını size bildiren, eş zamanlı

olarak kullanıcıların hangi senaryolar sonunda nasıl

aksiyonlar aldıklarını gösteren hizmetler de mevcut.

Bu gibi yöntemleri de kullanarak uygulamanızı sürekli

takip edebilir, hatalara anında müdahale ederek

uygulamanızı sürekli güncel tutabilirsiniz.


22

MOBiL ODAKLI

TASARLAMANIN

YENi YOLU

Native reklam ivme kazanıyor

Henüz 1956 yılında David Ogilvy’nin de dediği gibi;

“Bir reklam ne kadar az reklama benziyorsa, o kadar

editoryale benziyor ve okuyucular durup bir o kadar

bakıyor ve okuyorlar. Editörler tarafından kullanılan

grafikleri inceleyin ve onları taklit edin. Reklamlarda

kullanılan grafikleri inceleyin ve onlardan kaçının.”

Native reklam günümüzde mobil cihazlarda iyiden

iyiye ivme kazanmaya devam ediyor. Facebook’un

özellikle hedefleme kırılımlarını gitgide daraltmasıyla

zirve yapan akım diğer mobil uygulama ve mobil

siteler için bir avantajın çok ötesinde olmazsa olmaz

bir zorunluluk haline gelmeye başlıyor.

Rich Media’nın native sınavı

Rich media’nın native reklam formatına ayak

uydurabilme durumunu ele alırken konuyu çok daha

derine inerek incelemekte fayda var. Facebook ve

Twitter’la hayatımıza giren infinite scroll birçok

platformu etkilemiş durumda. Kendi mobil uygulama

içeriğiniz de bu denli popüler bir yapıya evrilmeye

müsait ise gerek kullanıcıların Facebook, Twitter gibi

uygulamalardan edinmiş oldukları alışkanlık, gerekse

native reklam modellerinin kendi platformunuza

uyarlanması konusundaki kolaylığını gözden

geçirmenizde fayda var.

In-feed rich media konusuna dönecek olursak,

standart rich media kullanımı ile kullanıcı deneyimini

bölmek yerine akış içerisine rich media’yı istediğiniz

boyutta entegre etmenizde hiç bir sakınca yok. Aksine

reklamın her kullanıcıya ulaşmasındansa gerçekten

reklamla ilgisi olan kullanıcının dikkatini çekebilmek

doğru hedef kitleye ulaşılabilmesi adına önemli bir

çözüm olacaktır.

Zengin içerik kullanımı

Mobil rich media’lar kullanıcı etkileşiminin doygunluğa

ulaştırılabildiği, statik görsellerin monotonluğundan

uzak, reklamın ulaşacağı hedef kitle üzerinde

kullanıcıyı reklamın içerisinde tutan ve reklamverenin

yaratıcılığını en üst seviyede gösterebileceği mobil

reklamın havalı oyuncusu konumunda bulunuyor.

Kullanıcı etkileşiminin ve animasyonların elverişli

olduğu rich media’larda düşülen en büyük hatalardan

biri ise maymun iştahlı davranarak cihazın tüm

özelliklerini, yüksek dosya boyutlu animasyonları

ve onlarca mesajı tek bir rich media içerisinde

kullanmaya çalışmak olacaktır.


Q1.2015 23

Bir önceki sayfada yer alan Akbank örneğini ele

alacak olursak, Akbank in-feed rich media olarak

adlandırdığımız reklam modelini doğru bir şekilde

çözümlemiş durumda. Milliyet Mobil’de anasayfada

yer alan güncel finans bilgilerinin yer aldığı alanın

üzerinde oluşturulan alanda oluşturulan reklam,

standart bir rich media kullanımında da yer alabilecek

tüm öğelere sahip. Ayrıca finans alanı gibi spesifik bir

alanı kullanarak hedefleme konusunda da başarılı bir

örnek sunulmuş.

Mobil reklamın yapı taşı:

Hedefleme

Şüphesiz ki mobil reklamı basılı reklamcılığın

önüne geçirecek en önemli adım doğru hedefleme

kriterleri olacaktır. 21. yüzyılın en önemli icadı, çağın

yeni oyuncusu akıllı telefonlar reklamveren ile son

kullanıcıyı doğru şartlarda bir araya getiriyor.

Konuyu detaylandırmadan önce Duracell örneğine

bakmakta fayda var. Eldeki ürün, ulaşması gereken

kullanıcı ve zamanlama konularının işlenişinin

başarılı bir örneğini sunan bir kampanya olduğunu

söyleyebiliriz.

Çalışma alanını tanımak

Tasarımcı mobil cihazlar için tasarlarken çalışma

alanının farkında olmalı. Bu durumda abartılmış

senaryolardan, kullanıcıyı sürekli aksiyon almaya

zorlayan karışık, yazılarla dolu ekranlardan, birbirini

takip eden etkileşim ve kurgulardan kaçınmak gerek.

Tek bir hikayesi olan, tek bir aksiyon barındıran,

kullanıcının algısını bölmeyen çalışmaların geri

dönüşleri karışık, anlaşılması zor, abartılmış rich

medialara göre daha iyi dönüş sağlayacağı bir gerçek.

Gene de aynı reklam için çalışılmış iki farklı rich

media’yı basit A/B testlere tabi tutarak, geri dönüş

oranlarını takip etmek mümkün.

Özetle reklam, gücünü hedeflemeyle birleştiren

yaratıcılıktan aldığı noktada amacına en iyi şekilde

hizmet ediyor. Hedefleme ve cihazın özellikleri

tasarımcıyı sınırlamaktan ziyade, bu kriterlere

yaratıcılığını ekleyerek parçaları birleştirebilme ve

doğru kişiye doğru reklamı iletebilme becerisini

sunuyor.

Örnekte uygulamanın içerisine entegre edilmiş bir

SDK (Software Development Kit) ile kullanıcıların

şarj durumları anlık olarak bilinebiliyor. Reklam, şarjı

%20’nin altında olan kullanıcıları Duracell’in harici şarj

aletini satın almaya yönlendiriyor.

Doğru hedefleme rich media’yla birleştirildiği zaman

kullanıcıyı bağlayan, ilgisini çeken çalışmalar ortaya

çıkıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir kaç

husustan bahsetmekte fayda var.


24

Call to Action

CTA butonunda yer alacak yazı çok şeyi

değiştirebilecek bir güce sahip. Burada “Hemen indir”,

“Şimdi indir” gibi monoton ifadeler yerine kullanıcıya

daha samimi bir yolla hitap eden içeriklerin denenmesi

önemli. Bu noktada ise hedeflemenin gücü aşağıdaki

örnekte tekrar karşımıza çıkıyor.

Kullanıcının telefonuna verdiği isme, şarj hedeflemesi

örneğindeki aynı SDK ile erişebilmek mümkün.

Bu noktada kullanıcıya daha samimi bir ifadeyle

yaklaşmak bir yana kullanıcıya tamamen ismiyle hitap

etmek gerçekten de etkiyi ciddi biçimde artıracaktır.

Neden kreatif ajanslar

mobil özelinde çalışmalı?

Mobil reklam yatırımlarının, 2014 yılının ilk yarısında,

geçen yılın yarısıyla karşılaştırdığımızda %37,1* [EV4]

oranında büyüdüğünü göz önüne alırsak mobilin

artık televizyon, basılı veya web özelinde hazırlanan

kampanyaların mobile entegre edilmesinden çok

daha fazlasına ihtiyacı var. Doğru hedeflemeyi, doğru

kurguyu yaratıcılıkla en doğru şekilde birleştirecek

olanlar ise reklam ajanslarının yaratıcılarından başkası

değil.

Her CTA üzerindeki hitap, her reklam ve durumda

başlı başına çözümlenmesi gereken bir problem. Bu

işin tek bir doğrusu olduğunu varsaymaktan ziyade

en iyi çözüm her fırsatta alternatif metin önerilerini

aynı reklam modelinde gerçek zamanlı A/B teste tabi

tutmak ve daha verimli geri dönüşlere sahip olan ile

yola devam etmek olacaktır.

Harekete geçme zamanı

Mobil odaklı tasarlarken cihaz özelliklerinden

faydalanmak kullanıcıların hali hazırda edinmiş

oldukları alışkanlıklardan faydalanmak anlamına

geliyor. Bir rich media çalışmasında birden fazla cihaz

hareketini kullandırıyor olmak kullanıcıyı uğraştırmakla

eş anlama gelecektir. Fakat içerikle bağdaştırılabilen

el hareketi, reklamın amacına ulaşmasında oldukça

yararlı bir çözüm yolu olacaktır.

*Kaynak:

iab Türkiye


Q1.2015 25

Ne yapmamalı?

Crappy mobile ads tramvatik boyutlara ulaşmış mobil reklam gösterimlerini bir blog altında toplamış. Ne

yapılması gerektiğinden bu kadar bahsettikten sonra ne yapılmaması gerektiğini görmek de bir o kadar etkili bir

yöntem olacaktır. Daha fazlası için;

crappy-mobile-ads.tumblr.com


26

FACEBOOK

AUDIENCE NETWORK:

Farklı uygulamalarda

Facebook reklamları devri

Mobil reklam ağını 2014 Nisan ayında f8

Konferansı’nda duyurmasının ardından

Facebook, Ekim 2014’te resmen “Audience

Network”ü başlattı.

Peki Facebook Audience

Network (FAN) nedir?

FAN, Facebook hedefleme verilerinin desteklendiği

tüm üçüncü parti uygulamalar üzerinde,

reklamverenlerin en uygun içerikli reklamı doğru

hedef kitleye iletimini sağlarken yayıncıların uygulama

trafiklerinden gelir elde etmesine katkıda bulunuyor.

Aynı zamanda, yayıncıların kullanıcı deneyimini

rahatsız etmeyen mobil reklam yayınlanmasını

sağlıyor. Önemli bir detay da, Audience Network’ün;

Facebook’un kendi uygulamalarının ve sitelerinin

direkt satın alma arayüzünün kullanıldığı ayrı bir

envanter olmamasıdır. Aksine Audience Network

Ürün Müdürü Sriram Krishnan’a göre; Facebook’un

tüm demografik, ilgi alanı ve aktivite hedeflemelerinin

kullanıldığı Network, Facebook reklamlarının

uygulamalar üzerinden de ayrıca gösterimini

sağlayarak reklamverenler için başarılı reklam

kampanyaları, yayıncılar içinse bir gelir kaynağı

sağlamakta.

Audience Network, özel, çekirdek ve benzer

audiencelar olmak üzere Facebook’un tüm

hedefleme verilerini kullanmakta. Ayrıca, Network

pazarlamacılara Facebook reklamları için kullanılan

tüm ölçümleme araçlarının kullanmalarına olanak

sağlıyor. Halihazırda Facebook feed üzerinde

reklamlarını yayınlayan reklamverenler için yalnızca

bir tık yeterli oluyor. Bir kampanya Audience Network

üzerinde yayınlanmaya başlayınca Facebook sistemi

tüm optimizasyon ve reklam gösterimini kendi ele

alıyor.

Facebook’un 1.32 milyar kullanıcısı olmasına rağmen;

reklamverenler için en büyük sorun, yapılan özel

hedeflemeli gösterimlerde kitlelere ulaşımda sayının

kimi zaman yetersiz kalmasıydı. Örneğin; “30 – 40

yaşları arası evli, üniversite mezunu ve Samsung’u

beğenmiş kadın kitlesi” hedeflemesi gibi ince


Q1.2015 27

kırılımlı hedeflemelerde erişim sınırlı hale geliyor ve

Facebook’ün kendi envanteri yeterli olamayabiliyordu.

Tüm hedeflemeleri kullanırken, reklamverenler bu

kısıtlı gösterim içinde Facebook içerisinde birbiriyle

yarışıyorlar ve daha çok envantere sahip olmak

istiyorlardı.

Audience Network bu envanter artışını sağlıyor.

Facebook hesabı olan kullanıcıyı, Facebook üzerine

bağlanmadan da reklamverenlerin yakalamasına ve o

gösterimi almalarına olanak sağlıyor. Zaman geçtikçe

Audience Network envanter artışı ile beraber çok

daha geniş kitlelere de yayılıyor.

Facebook’un en üst seviye hedefleme yetenekleri

ile desteklenmesi ile beraber Audience Network

yaklaşık 1.5 milyon aktif reklamverene sahip durumda.

Yayıncılar için uygulamaları özelinde Facebook reklam

gösterimlerini başlatmak ve gelir kapılarını açmak için

Facebook SDK entegrasyonunu yapmaları gerekiyor.

mobilike grup şirketlerden seamless ile FAN’a katılmak için

tek bir seamless SDK’sını uygulamanıza entegre etmeniz

yeterli. seamless SDK entegrasyonu sağlandığında

seamless’ın tüm hedefleme kabiliyetlerine sahip olmakla

beraber, en önemli özelliklerinden biri olan DSP ve SSP’leri

bağlamasıyla yalnızca Facebook Audience Network’e

ulaşmakla kalmayıp bunun yanında programatik ile

trafiğinizi değerlendirmek için Admob (Google) ve Mopub

Networkleri’ne bağlanabilirsiniz.


28

MOBİL VİDEO’NUN

EVRiMi

Henüz Türkiye özelinde bir mobil video kullanımı verisi

veya araştırması olmasa da, mobil internet kullanımının

hızlı artışı, Ooyala gibi global firmaların mobil video

verileri veya lokal mobil video network’lerinin trafik

verilerine göz atıldığında dahi, mobil videoların, hem

tüketim, hem de reklam yatırımı anlamında yükselişini

görmezden gelmek olanaksızlaşıyor.

Bundan birkaç yıl önce mobil video tüketiminin

önündeki en büyük bariyer mobil internetin

yetersizliği ve kullanıcılardaki data tüketimi

korkusuydu. Türkiye’de mobil internet kullanıcı sayısı

2014’ün 3. çeyreğinde bir önceki yılın 3. çeyreğine göre

yüzde 36 artarak son BTK raporuna göre 31 milyon

kullanıcıya ulaşmış durumda. Bu artışın altında yatan

nedenleri, artan mobil internet kalitesi, operatörlerin

çoğalan ve nispeten ucuzlayan internet paketleri,

kablosuz internet erişiminin artması, akıllı telefon

kullanımının yaygınlaşması ve mobilin yeteneklerinin

gelişmesi şeklinde listeleyebiliriz. Türkiye’de artan

mobil internet kullanımının içindeki mobil video

kırılımını gösteren bir veriye henüz ulaşamasak da,

global veriler ve lokal mobil kullanım verileri bize

kayda değer sonuçlar sunabiliyor.

Global’de 2014 3. çeyrekteki tüm video izlenmelerinin

%30’u akıllı telefon ve tabletlerden yapıldı.*

Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, akıllı telefon

ve tablet video izlenmeleri %200’lük bir artış gösterdi.*

2012’nin 3. çeyreğinde mobil video izlenmeleri, toplam video

izlenmelerinin %6’sını kapsarken, 2014’ün 3. çeyreğine kadar

geçen 8 çeyrekte toplam %400’den fazla büyüdü.*

Facebook üzerinde son 2 yıl içinde mobil cihazlarda video

izlenme oranı %532 arttı.**

2004 yılı içinde Facebook’ta kişi başına yapılan video

paylaşımları dünya genelinde %75 arttı.**

Tüm dünyada Facebook video izlenmelerinin %65’i mobil

cihazlardan gerçekleşmekte.**

Global veriler mobil video

tüketiminin bu denli artışının

ardındaki içgörüleri bize

sunarken; Türkiye’de

özellikle son birkaç yılda

gelişen mobil video reklam

teknolojileri, bu reklam

modeline artan yatırımların

da en büyük açıklayıcısı

diyebiliriz.

Kaynak:

*Ooyala

**Facebook


Q1.2015 29

Türkiye’de Mobil Video

Reklamları

Kullanımın bu denli arttığı bir platformu markaların

görmezden gelmesi beklenemezdi. IAB Raporları’nda

henüz mobil video kırılımında bir reklam yatırımı

verisi olmasa da, popüler mobil video envanterlerinin

reklamlı trafiklerini analiz ettiğimizde bu ilgi artışının

sayısal görünümüne de ulaşmış oluyoruz. 2013-2014

yılları arasında, premium mobil video envanterindeki

reklamlı trafik yüzde 500’den fazla artmış görünüyor.

Bu, bu platforma artan ilginin yanı sıra, gelişen mobil

video reklam teknolojilerinin bir sonucu aslında.

Ölçümleme, Etkileşim,

Hedefleme, Konumlandırma

Mobil video reklamlarının, özellikle online video

ile karşılaştırıldığında, 2013 yılındaki en büyük

dezavantajı, şeffaf ve gelişmiş ölçümleme imkanı

sunan VAST kodlu yayın yapılamamasıydı. 2014

yılında, mobil video tüketiminin yoğun olduğu TV

uygulamalarının video oynatıcıları, bu dezavantajı yok

etmek amacıyla geliştirilerek, online video ile savaşta

eşit şartlara gelinmesini sağladı. Yine de, yalnızca

bu veri 5 kat büyümeyi tek başına açıklayabilir

büyüklükte değil.

Büyümenin nedenleri arasına mobilin doğası gereği

sunduğu bazı özelliklerin, mobil video reklamlarına

da entegre edilmesini eklesek hiç de yanlış bir şey

söylemiş olmayız. Mobil interaktivitenin kullanıcılarla

daha derin etkileşim sağlaması bu entegrasyonun en

önemli özelliği. Ekrana dokunma, ekranı sürükleme,

yakınlaştırma, cihazı sallama gibi, hem kullanıcıların

hali hazırda alışkın olduğu, hem de yalnızca mobile

özgü etkileşim hareketleri, en kişisel mecrada en

etkili görsel ve işitsel reklam deneyimini yaşatmayı

başarıyor.

Mobil video reklamlarında etkileşimin çeşitliliği ve

kişiselliğinin yanında, mesajın doğru insana, doğru

yerde ulaşması yönünde gelişen mobil video reklam

teknolojilerini, 5 kat büyümenin motivasyonlarının

sonuncusu olarak ele alabiliriz. Mobil display

yayınlardaki hedefleme imkanlarının tamamı, artık

mobil videolarda da yapılabilmekte. TV veya online

videodaki program/dizi bazlı veya demografik

hedeflemelerinin yanında; mobilin en kişisel

mecra olmasından kaynaklanan çok daha gelişmiş

hedeflemelerinden örnek vermek gerekirse, batarya

durumu, hafıza doluluğu, cihaz modeli, bağlantı şekli,

bağlantı hızı, hatta cihaz sıcaklığı hedeflemeleri,

reklam videosunu en doğru kullanıcıya sunmayı

başarıyor.

Günümüzdeki popüler uygulamaların native

reklama uygun tasarımları, mobil video reklamlarının

konumlandırmalarını da bu yönde değiştirdi. Pop-up

reklamlardan ziyade, video içeriği tüketen kullanıcıya

in-stream video reklamları, veya haber kaynağı içinde

içerikle çok benzer native video seeding reklam

formatlarıyla, kullanıcıyı rahatsız etmeden sunulan

reklamlar çok daha fazla geri dönüş getirmekte. Bu

da haliyle video reklamlarında mobil video tercihini

arttırmaktadır.


30

Yeni televizyon

izleme alışkanlığımız

iKiNCi EKRAN

İzleyicinin evrimi

İzleyiciler artık sadece izlemekle yetinmiyor, aynı

zamanda izledikleri içerik hakkında konuşuyor,

başka insanların içerik hakkında görüşlerini

öğreniyor, kendi fikirlerini paylaşıyor, içeriğin

doğruluğunu kontrol ediyor, araştırıyor, yani içerik

ile interaktif bir iletişim kuruyor. İkinci ekran kavramı

da bu eğilim ile birlikte hayatımıza girmiş bulunuyor.

İkinci ekran, basit anlamda aynı anda iki ekran

kullanımını ifade ediyor. İzleyiciler birinci ekranda

- ki bu genelde televizyon, outdoor gibi büyük bir

ekran oluyor - bir içerik tüketirken, ikinci ekranda

da - daha küçük ekranlı akıllı telefon, tablet gibi

cihazlarda - tüketilen içerik ile ilgili veya ilgisiz vakit

geçiriyorlar. İkinci ekranlar üzerinden erişilebilen

tamamlayıcı içeriklerin markalara yeni fırsatlar

sundukları aşikar bu da ikinci ekranı pazarlama

dünyasının yeni gözdesi haline getirdi. Üstelik

internet üzerinde tamamlayıcı içerikleri bulunan

televizyon programlarının seyredilme oranlarının

diğer programlara göre daha yüksek olması da

ikinci ekranın yayıncılar tarafından da sevilmesini ve

desteklenmesini sağladı.

tekelinde değil yaşlı-genç demeden ikinci ekran

alışkanlığı hızla artıyor. Gençler ve yaşlılar arasındaki

temel fark, ikinci ekran olarak tablet veya akıllı

telefon seçimi konusunda. 55-64 yaş arası internet

kullanıcıları televizyon izlerken daha çok tablet

kullanımını tercih ediyorlar. * 18-24 yaş internet

kullanıcıları ise yüzde 33 oranında ikinci ekranı

deneyimlerken yüzde 88 gibi bir oranla ikinci ekran

deneyimi için akıllı telefon kullanımını seçiyorlar. *

MillwardBrown’nın AdReaction araştırmasındaki

veriler de bunlara paralel olarak ikinci ekran

deneyiminin arttığına işaret ediyor. MillwardBrown’a

göre Türkiye’de günümüzün ortalama 132 dakikasını

akıllı telefonlarımıza ayırıyoruz ve bu rakamlar

sadece medya tüketimimizi oluşturuyor. Bu

132 dakikanın 46 dakikasında ise televizyon ile

ikinci ekran deneyimi yaşıyoruz. Tüm bu oranlara

bakıldığında ikinci ekran alışkanlığının medya

tüketimimizi giderek evireceğini ve pazarlama için

yeni bir kanal oluşturacağını öngörebiliriz.

İkinci ekranı, televizyon, laptop, tablet ve akıllı

telefon kullanımlarının birli ve ikili kombinasyonları

şeklinde düşünecek olursak günümüzün büyük bir

çoğunluğunu bu ekranlara bakarak geçiriyoruz. Öyle

ki, Türkiye’de televizyon izlerken ikinci bir ekran

kullananların oranı internet kullanıcılarının yüzde

24’ü! Üstelik ikinci ekran deneyimi sadece gençlerin

*Kaynak:

Nielsen


Q1.2015 31

ev halkının birer üyesi haline geldiler. Nesnelerin

‘akıllanması’ olarak da görebileceğimiz bu değişimin

sonucu olarak televizyonlarımızın da sadece

görüntü ve mesajı ileten birer ‘kutu’ olmaktan çıkıp

bizimle interaktif bir iletişime giren bireyler haline

gelmeleri kaçınılmaz bir sonuç oldu.

“Aptal Kutusu” Akıllanıyor mu?

İkinci ekranın geleceğini 1999 yılında ilk defa

kullanılan ‘nesnelerin interneti’ kavramını temel

alarak yorumlamak daha doğru olacaktır. İlk çıktığı

zamanlarda, bu kavram kurumsal haberleşme

nesnelerini kapsıyordu. Şimdi ise neredeyse

kullandığımız her eşyanın bir nesnelerin interneti

türevi var. Cihazlar bizi daha çok tanır oldu ve

Global Web Index araştırmasının 2011 ve 2013 yılları

arasındaki değişimi anlamlandırdığı çalışmasında

öngördüğü gibi televizyon başında geçirilen

süre ve pasif izleyicilik zaman içerisinde azalıyor.

Televizyon izlerken çoklu ekran kullanma oranları

da yıllara göre artış gösteriyor. Televizyonların

sosyalleşmesi ile birlikte gelecekte daha çok

ekran etrafımızı çevreleyecek. Tüm bu gelişmelere

pazarlamacılar ve reklamverenler açısından bakacak

olursak teknolojinin tüketiciye sağladığı hızlı

tüketim alışkanlıklarını bu alanda da yakalamaları

gerektiğini görüyoruz. Gerçek zamanlı pazarlama

ile artık markaların da konuşabildiği ve birer birey

haline geldiği iletişim çağında markaların insanlara

kulak verdiğini göstermesi daha da önemli hale

geldi. Markaların ikinci ekran destekli gerçek

zamanlı pazarlama kullanımındaki en önemli

motivasyonları ‘markanın o an olan herhangi bir

olay ile ilgili ilgi çekebilecek nitelikte konuşması.’

Çünkü artık tüketiciyle birebir etkileşime giren


32

ve onun ihtiyaçlarını giderebilen markalar

değer kazanıyor. Önceleri, geleneksel olarak

konumlandırabileceğimiz televizyon, radyo ve yazılı

basınla iletişim sağlanırken mobilleşme birlikte

geleneksel kanalların da ikinci ekran ve benzeri

kanallarla daha da mobilize edilerek tüketici

hatta hedef kitle ile azami etkileşim sağlama fikri

yaygınlaşıyor.

İkinci ekran deneyimleri

2014 Nisan ayında gerçekleştirilen Turkey Twitter

Survey araştırmasını derleyen Vivaki’nin verilerine

göre Türkiye’deki izleyicilerin yüzde 91’i programı

izlerken tweet atmayı tercih ederken reklamları

bekleyenlerin oranı yüzde 9 olarak belirtiliyor. İkinci

ekran olarak kullanılan Twitter’ın izleyiciler için

tavsiye aracı olarak da görüldüğünü söylemek yanlış

olmaz çünkü her 4 kişiden 3’ü Twitter’da gördüğü

bir diziyi izlemeye başlıyor. Televizyon izlerken

kullanıcı davranışlarının 3 kalemi televizyon yayını

hakkındayken en büyük payı anlık mesajlaşma ve

iletişim uygulamaları alıyor. Televizyon izlerken

yapılan anlık mesajlaşmalar yayın hakkında kulis

yapmak olarak da yorumlanabilir.

Genellikle ikinci ekran mecrası olarak anlık

etkileşimin yüksek ve hızlı olmasından dolayı sosyal

medya mecraları ön plana çıkıyor olsa da ikinci

ekranın önemini anlayan yayıncılar çeşitli ikinci

ekran deneyimleri sunan farklı mecralar geliştirmeye

başladılar.

İkinci ekranlar üzerinde alınan aksiyonların izlenilen

içerikle ilişkilerinin oldukça kuvvetli olması akıllı

cihazları televizyonun bir uzantısı haline getiriyor.

Böylece yayında geçen ürünü satın almak için

son derece interaktif bir yol sunan ikinci ekranlar

pazarlamanın döngüsünü tamamlayarak markalara

yeni bir satış kanalı oluşturuyor.

İkinci ekran uygulamalarının doğrudan pazarlamaya

temas ettiği noktada Ekranda uygulaması karşımıza

çıkıyor. Doğan Grubu’nun geliştirip Lidyana

ortaklığında hayata geçen uygulama, beğendiğiniz

Doğan Grubu televizyon kanallarında yapılan dizi

yayınları sırasında sevdiğiniz yıldızın üzerindeki

kıyafetleri satın almanızı sağlıyor. mobilike ağına

yeni katılan Ekranda uygulaması, ikinci ekran

teknolojisi ile yeni dönem televizyon yayıncılığında

büyük ses getireceğe benziyor.

Ekranda uygulaması Android ve iOS cihazlarınıza

indirebilir ve televizyon izlerken ikinci ekran

deneyimini yaşayabilirsiniz.


Q1.2015 33

2015 mobilike ajandası

14 Nisan 2015 - İstanbul 4-8 Mayıs 2015 - New York

Mayıs 2015 - New York

8 Mayıs 2015 - New York

10-12 Mayıs 2015 - Roma

12 - 13 Mayıs - İstanbul

21 - 27 Haziran 2015 - Cannes

Eylül 2015 // TBA - New York

Global

16-17 Eylül 2015 - Köln

Eylül 2015 // TBA - İstanbul

28-29 Eylül 2015 - New York

Eylül 2015 // TBA - İstanbul

6-8 Ekim 2015 - İstanbul

21-22 Ekim 2015 - İstanbul

Kasım 2015 // TBA - Londra

Kasım 2015 // TBA - İstanbul

Turkey

Kasım 2015 // TBA - İstanbul

Kasım 2015 / TBA / İstanbul

19 - 20 Kasım 2015 - İstanbul 9-10 Aralık 2015 - İstanbul

EMEA


34

AUDIENCE CLUSTERS

Üst düzey hedefleme becerisi

Türkiye’de 80 milyon insan var. Hepsinin zevkleri

ve istekleri farklı, siz onlara hala kitlesel pazarlama

ile mi ulaşmayı düşünüyorsunuz? Peki, kimin sizin

kampanyalarınıza ve ürünlerinize ilgi duyduğunu

biliyor musunuz? Biz biliyoruz.

seamless platform’un aylık 1.5 milyar gösterim

alan reklam ağında, gelişmiş hedefleme teknolojisi

TargetSense ile hedef kitlenize doğrudan

ulaşabilirsiniz.

TargetSense davranışsal hedefleme seçeneklerinden

biri olan uygulama hedeflemesi ile hedef kitleye

kullanıcıların akıllı cihazlarındaki uygulamalarla ulaşılır.

Yapılan hedeflemeden sonra kullanıcıda yüklü olan

uygulamalara göre cluster oluşturulur. Örnek vermek

gerekirse bir kullanıcıda Shazam, Spotify, Fizy ve

benzeri uygulamaların yüklü olduğu TargetSense

uygulama hedefleme seçeneğimiz ile belirlenirse o kişi

için müzikseverler clusterı’na giriyor diyebiliriz.

Mobil reklam pazarlamasına en çok yatırım yapan

sektörler için seçtiğimiz altı cluster ile markalarınızı

potansiyel müşteriler ile buluşturuyoruz. İnşaat &

emlak, telekomünikasyon, finans, ulaşım, otomotiv

ve kişisel bakım sektörleri için oluşturduğumuz

altı cluster’ın her biri için farklı uygulama türleri

hedefleyerek doğru hedef kitleyi tam on ikiden vuran

sAC, mobil reklam kampanyalarınız için promosyonlu

satış fiyatlarıyla mobilike, woodo.tv ve WONK satış

evlerinde!

İnşaat & Emlak Telekomünikasyon Finans Otomotiv Ulaşım Kişisel Bakım


Q1.2015 35

seamless Retargeting &

Reengagement Kampanyaları

seamless Retargeting

Uygulamanızı indiren mobil kullanıcılar uygulama

içeriğinizle bir zamanlar etkileşimde bulunmuştu ama

potansiyel müşterinizle etkileşiminiz üzerinden çok mu

zaman geçti?

seamless TargetSense uygulama hedefleme

teknolojisi ile uygulamanızı indiren kullanıcıları

hedefleyerek onlara uygun uygulama içeriği

sunabilirsiniz. Buna seamless Retargeting kampanyası

denir.

seamless Retargeting kampanyaları ile uygulamanızı

indirmiş ve markanızla ilgilenmiş potansiyel

müşterilerinizle tekrar etkileşime geçme fırsatı

yakalayın ve kendinizi hatırlatın!

seamless Reengagement

Mobil kullanıcılar uygulamanızı indiriyor ama

uygulamanızın aktif kullanım oranı hala çok mu

düşük? Uygulamanızla ilgilenen insanları, bir daha

uygulamaya girmeye ikna edemiyor ve tabii potansiyel

müşterilerinizi kaybetmek istemiyorsunuz.

seamless TargetSense uygulama hedefleme

teknolojisi ile uygulamanızı indiren mobil kullanıcıları

hedefleyerek onlara uygun indirim ve özel teklifler

sunabilirsiniz. Buna seamless Reengagement

kampanyası denir.

seamless Reengagement kampanyaları ile

uygulamanızı indirmiş fakat varlığını unutmuş

potansiyel müşterilerinize özel kampanya ve teklifler

sunarak uygulamanızın geri dönüş oranını artırın ve

kendinizi hatırlatın!


Conferences & Events

22-23 Nisan 2015

Apps World Germany

Berlin / Almanya

12-13 Mayıs 2015

Apps World

North America

San Francisco / ABD

12-13 Mayıs 2015

The Mobile Show

Middle East

Dubai / BAE

19-21 Mayıs 2015

Interact Berlin

Berlin / Almanya

29-30 Haziran &

1-2 Temmuz 2015

13th Annual International

Conference on Marketing

Atina / Yunanistan

15-17 Temmuz 2015

Mobile World

Congress Shangai

Şanghay / Çin

27-30 Temmuz 2015

12th Annual International

Conference on SMEs,

Enterpreneurship and

Innovation

Atina / Yunanistan

16-17 Eylül 2015

dmexco - Digital Marketing

Exposition & Conference

Köln / Almanya

3-4 Kasım 2015

Advertising and

Marketing Expo

Valensiya / İspanya

4-5 Kasım 2015

ad:tech

New York / ABD

18-19 Kasım 2015

Apps World Europe

Londra / İngiltere

4 Aralık 2015

e-volution Awards

Atina / Yunanistan

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!