İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

phoenix.ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ


Günün Menüsü

Görsel İletişim Tasarımı nedir?

Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden mezun olanlar

nerelerde çalışır, nerelerde iş bulur?

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım

Fakültesi’nde Görsel İletişim Tasarımı eğitimi nasıl yapılır?


Görsel İletişim Tasarımı nedir?


Görsel İletişim Tasarımı nedir?

Görsel İletişim Tasarımı, iletilmek istenilen herhangi bir mesajın, daha

anlaşılabilir, daha etkili ve daha akılda kalıcı olmasını sağlamak için, mesajları

çeşitli yöntem, araç ve teknolojilerle üretilen görsel ürünler aracılığıyla

üreten bir etkinlik alanı, bir tasarım disiplinidir.


Görsel İletişim Tasarımı nedir?

Görsel İletişim Tasarımı, iletilmek istenilen herhangi bir mesajın, daha

anlaşılabilir, daha etkili ve daha akılda kalıcı olmasını sağlamak için, mesajları

çeşitli yöntem, araç ve teknolojilerle üretilen görsel ürünler aracılığıyla

üreten bir etkinlik alanı, bir tasarım disiplinidir.

başka bir deyişle…

Görsel İletişim Tasarımı mesajları aktarabilmek ve etkili bir iletişim

kurabilmek için görsel ürünlerin tasarlanması etkinliğidir.


Görsel İletişim Tasarımı nedir?

Görsel İletişim Tasarımı

tanımı mesleğin en önemli üç özelliğini içerir


Görsel İletişim Tasarımı nedir?

Görsel

İletişim

Tasarımı

Görsel

İletişim

• Ortam

• Amaç

Gazete, Dergi, Dış Mekan, Web

Sayfası, Bilgisayar Ekranı,

Televizyon, Mobil Cihaz, Ambalaj

vb

Tasarımı

• Yöntem

Estetik ve anlaşılabilir görseller için

tasarım kurallarına uygunluğu

gözetme

Planlama, Bilgi Toplama, Yapı

oluşturma, Uygulama ve Üretim


Görsel İletişim Tasarımı nedir?

Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Görsel İletişim Tasarımcısı, kurum ve kuruluşların zihnindeki imgesini ve

iletmek istedikleri kültürel ve ticari mesajları etkili ve kalıcı bir şekilde

oluşturmakla yükümlüdür;

• hedef kitleyi saptamak

• yeni iletişim kanalları keşfetmek

• yeni anlatım dilleri oluşturmak

ve

• tüm bunları kurumsal kimliğin tutarlı bütünlüğü içinde etkili bir biçimde

kullanmak konusunda aktif rol üstlenir.


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

• 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu

• Basılı yada Ekranda Görülen

• Sabit ya da Hareketli

• Etkileşimsiz ya da Etkileşimli

görsel işler yapar


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

2 Boyutlu

Basılı

Tek

2 Boyutlu

Basılı

Sıralı

2 Boyutlu

Ekran Tabanlı

Hareketli

3 Boyutlu

Reklam Tasarımı

Görsel Kimlik

Logo

Poster

Yazı Karakterleri

Banknot / Pul

Grafik Tablo

Harita

Diyagram

El İlanı

Form

Grafik Sembol

Dergi Kapağı

Kitap Kapağı

İşaret / Tabela

Bilet

Broşür

Kitap

Dergi

Rehber

Kullanım Kılavuzu

Gazete

«Storybord»

Film

TV

Video

Web Sitesi

Mobil Uyg

İnteraktif Ekran

Animasyon

3D Görselleştirme

Hologram

Projeksiyon

Ambalaj

Satış Noktası

Yönlendirme


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?


Görsel İletişim Tasarımı nedir?

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden mezun olanlar

nerelerde çalışır, nerelerde iş bulur?


Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden mezun olanlar

nerelerde çalışır, nerelerde iş bulur?

• Grafik ve Dijital Tasarım Ajanslarında, baskı işleri, dijitlal işler ile ilgili

uygulamacı tasarımcı ya da sanat yönetmeni olarak

• Reklam Ajanslarında uygulamacı tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak

• Büyük, orta ve küçük ölçekli özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında

tanıtım ve iletişim birimlerinde tasarımcı olarak

• Serbest Tasarım Danışmanı olarak

• TV kanallarında, video ve sinema prodüksiyon ve post-prodüksiyon

ajanslarında uygulamacı tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak

• Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında faaliyet gösteren şirket ve ajanslarda

tasarımcı olarak

• Tasarım alanlarında akademik kariyer yapmak için lisansüstü öğrencisi

olarak

• Ambalaj Tasarımcısı olarak

• Arayüz ve Etkileşim Tasarımcısı olarak

• Oyun Tasarımcısı olarak uzmanlaşarak çalışabilirler


Görsel İletişim Tasarımı nedir?

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım

Fakültesi’nde Görsel İletişim Tasarımı eğitimi nasıl yapılır?


İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım

Fakültesi’nde Görsel İletişim Tasarımı eğitimi nasıl yapılır?

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde eğitim 4 yıldır

• 1 yıllık temel tasarım eğitimi + 3yıllık alan eğitimi

• Program teorik ve pratik derslerden oluşur

• Tasarım Stüdyosu dersleri programın temelini oluşturur

• Stüdyo teorik dersler ve çeşitli alanlarda uygulama dersleri ile destekelnir

• Atölye dersleri ve yaz stajları ile profesyonel hayata hazırlık sağlanır


İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım

Fakültesi’nde Görsel İletişim Tasarımı eğitimi nasıl yapılır?

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, tasarımcının rolünün esnek olması gerektiğinin

ve ortak çalışmalarının gücünün bilincinde olarak yaratıcılığı, teoriyi, iletişim

stratejilerini, profesyonel pratikleri ve tasarım etiğini odağına katar.

Görsel İletişim Tasarımı programı, temel tasarım, tasarım stüdyosu, ilüstrasyon,

tipografi, fotoğraf, medya teknikleri, video prodüksiyon ve video post

prodüksiyon, web tasarımı, ambalaj tasarımı ve ses tasarımı gibi alanları

kapsar. Öğrenciler toplumsal projeler de yürüterek, ulusal ya da uluslararası

workshop ve yarışmalara da katılırlar.


İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım

Fakültesi’nde Görsel İletişim Tasarımı eğitimi nasıl yapılır?

• 4 adet Macintosh Bilgisayar Laboratuvarı

• 4 adet PC Laboratuvarı

• Fotoğraf Atölyesi

• Baskı Atölyesi


İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım

Fakültesi’nde Görsel İletişim Tasarımı eğitimi nasıl yapılır?

Günün Yüzdeleri

2012 Yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 40 öğrencilik kontenjan açmıştır.

4 öğrenciye %100 burs

10 öğrenciye %50 burs


İzmir Ekonomi Üniversitesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü


İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım

Fakültesi’nde Görsel İletişim Tasarımı eğitimi nasıl yapılır?

Günün Kadrosu

Yrd.Doç.Dr. Fulya Ertem

Öğr.Gör.Dr. Marina Emmanouil

Öğr.Gör. Alessandro Segalini

Öğr.Gör. Gary Mcleod

Öğr.Gör. Gökhan Mura

Öğr.Gör. Nina Kertselli

Öğr.Gör. Seda Özen Tanyıldızı

Araş.Gör. Pınar Sezginalp

Araş.Gör. Artun Özgüner


İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım

Fakültesi’nde Görsel İletişim Tasarımı eğitimi nasıl yapılır?


teşekkürler

More magazines by this user
Similar magazines