Faaliyet Raporu 2005.indd - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

mobilsiad.org.tr

Faaliyet Raporu 2005.indd - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

İÇİNDEKİLER

Şekiller Listesi .....................................................................................................................................V

Çizelgeler Listesi ............................................................................................................................... VI

Simgeler ve Kısaltmalar ..................................................................................................................VII

1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI ............................................................................1

1.1. Kurumsal Yapı ..........................................................................................................................2

1.1.1. İnsan Kaynakları ......................................................................................................................... 4

1.1.2. Mali Yapı ...................................................................................................................................... 4

1.1.3. Fiziki Altyapı, Kurum Hizmet Binası ...................................................................................... 6

1.1.4. Kurumsal E-Dönüşüm Çalışmaları ......................................................................................... 7

1.2. Telekomünikasyon Kurumu Hizmet Sunum İlkeleri ............................................................7

1.2.1. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ........................................................................ 7

1.2.2. Kurumun Kalite Politikası ......................................................................................................... 8

1.2.3. Kurumun Misyonu ..................................................................................................................... 8

1.2.4. Kurumun Vizyonu ...................................................................................................................... 8

2. TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ....................................................................10

2.1. İşletmeciler ve Sunulan Hizmetler ........................................................................................10

2.2. Telekomünikasyon Göstergeleri ............................................................................................12

3. EKONOMİK, HUKUKÎ VE TEKNİK DÜZENLEME, YETKİLENDİRME, DENETLEME VE

UZLAŞTIRMA FAALİYETLERİ .......................................................................................................22

3.1. Düzenlemeler .........................................................................................................................22

3.1.1. Tarife Düzenlemeleri ................................................................................................................ 22

3.1.2. Erişim ve Arabağlantı Düzenlemeleri ................................................................................... 23

3.1.3. Numaralandırma Düzenlemeleri ........................................................................................... 25

3.1.4. Tüketici Hakları Düzenlemeleri ............................................................................................. 27

3.1.5. Rekabetin Sağlanmasına Yönelik Düzenlemeler .................................................................. 29

3.1.6. Devam Eden Düzenleme Çalışmaları ................................................................................... 30

3.1.7. Elektronik İmza Kanunu ve İkincil Düzenlemeler ............................................................. 30

3.1.8. Spektrum Yönetimi .................................................................................................................. 31

3.1.9. Teknik Düzenleme ve Standardizasyon ................................................................................ 37

III

More magazines by this user
Similar magazines