Makina Sektörü Raporu

sanayi.gov.tr

Makina Sektörü Raporu

Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi1.4. Sektörün Alt Sektörleri Ve EtkileĢim Halinde Olduğu Diğer SektörlerBelge BaşlığıMakina ve Aksamları Sektörünün bünyesinde yer alan en önemli alt sektörler “İş MakinalarıSektörü”, “Takım Tezgahları Sektörü” ve “Tarım Makinaları Sektörü”dür.AB Komisyonunca hazırlanan raporda diğer sektörlerle ilişkiler konusunda şu bilgiler yeralmaktadır: “Makina sektörü, yatırım malı ekipmanları temin etmesi bakımından bütün önemlisanayi kolları ile stratejik bir işbirliği içindedir. Makinaların ve diğer mekanik ekipmanlarınperformansı, tarım, balıkçılık, madencilik, inşaat, nakliye, proses endüstrileri ve diğerlerininverimliliğinin artmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle de ekonominin gelişmesi, tümsanayi kollarının rekabet gücünün artmasına katkı sağlamaktadır. Birliğin sanayi geleceği vesanayii gelişmiş ülkeler gurubunda Birlik sanayinin geleceği, büyük ölçüde makina sektörü ileilişkilidir”.1.5. Sektörün Bölgesel YapısıMakina imalat sanayi, bazı iller çevresinde daha fazla yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bunlar;Bursa, İstanbul, Kocaeli, Trakya dahil Marmara Bölgesi, İzmir, Eskişehir, Ankara, Konya,Gaziantep gibi illerdir. Çukurova bölgesi de bu kapsamda yer almaktadır. Takım tezgâhı imalatıise, daha çok Bursa, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Konya’da ön planda olan imalat konusudur.Gaziantep, daha çok tekstil (halı dokuma dahil) ve gıda sanayii makinaları ile inşaatmakinalarına öncelik veren bir konumdadır. Komşu ülkelere yakınlığı ve işbirliği olanağınınartması nedeni ile bu ilimizde, son yıllarda daha değişik makina türlerinin imalatı da gelişimgöstermektedir.1.6. Sektörün DıĢ Ticareti84. fasıl itibariyle dış ticaret açığımız, 2008 yılından itibaren düşüş göstermeye başlamış ve2009 yılı sonunda bu değer bir önceki yıla göre %26,9’luk bir düşüşle 9,0 milyar dolarseviyesine gerilemiştir. 2010 yılı 10 aylık verileri incelendiğinde bu açığın %13,3’lük bir artışla10,2 milyar dolara ulaştığı görülmektedir.4


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiŞekil 1. Makina ve Aksamları (84. Fasıl) Fiili İthalat ve İhracatı (ABD Doları)Belge BaşlığıKaynak: TUİK Verileri (2010 ve 2009 verileri geçicidir, 2010 yılı verileri 11 aylıktır.)Tablo 1. Makina ve Aksamları (84. Fasıl) Fiili İthalat ve İhracat Rakamları (ABD Doları)DeğişimDeğişim DIŞ TİCARETYILLAR İHRACATİTHALAT(%)(%)DENGESİ2001 1.744.971.748 -- 6.304.305.980 -- -4.559.334.232 --Değişim(%)2002 2.142.291.408 22,8 8.173.598.100 29,7 -6.031.306.692 32,32003 2.992.982.738 39,7 10.293.923.298 25,9 -7.300.940.560 21,12004 4.125.934.224 37,9 13.456.961.963 30,7 -9.331.027.739 27,82005 5.246.419.256 27,2 16.400.314.593 21,9 -11.153.895.337 19,52006 6.516.725.596 24,2 18.998.763.088 15,8 -12.482.037.492 11,92007 8.781.250.664 34,7 22.570.359.331 18,8 -13.789.108.667 10,52008 10.258.590.486 16,8 22.539.347.921 -0,1 -12.280.757.435 -10,92009 8.132.786.712 -20,7 17.131.961.889 -24,0 -8.999.175.177 -26,72010* 8.360.594.342 - 18.581.084.380 - -10.220.490.038 -Kaynak: TUİK Verileri (* 2010 ve 2009 verileri geçicidir, 2010 yılı verileri 10 aylıktır.)1.6.1. Makina Sanayi Ġhracatı84. fasıl itibariyle Türkiye’nin, 2010 yılı ilk 10 aylık döneminde en fazla makina ve aksamlarıihraç ettiği ülke Almanya olup, Almanya’yı İngiltere, Fransa, İran ve Romanya takip etmiştir.5


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiTablo 2. Ülkelere Göre Makina ve Aksamları (84. Fasıl) Fiili İhracat Rakamları (ABD Doları)Belge BaşlığıÜLKE ADI 2006 2007 2008 2009 2010*1 ALMANYA 1.059.330.016 1.510.771.879 1.593.734.703 1.100.590.689 1.109.373.9892 İNGİLTERE 498.723.164 659.528.108 665.010.648 547.715.577 583.363.6813 FRANSA 372.225.508 521.777.451 644.391.990 549.185.467 494.238.6464 İRAN 130.919.982 211.320.147 303.090.318 351.080.135 412.855.2895 ROMANYA 175.077.719 281.099.194 327.173.729 332.640.671 412.271.8896 IRAK 174.437.818 234.570.464 244.814.914 328.719.961 376.633.6407 İTALYA 381.464.078 494.911.696 520.133.753 395.708.582 369.003.8388 A.B.D. 298.652.098 368.721.569 409.974.222 273.703.555 356.529.5179 RUSYA FEDERASYONU 249.144.109 361.714.999 461.308.212 217.853.164 241.179.67410 İSPANYA 239.307.101 276.863.649 276.828.222 236.016.820 220.496.900DİĞER ÜLKELER 2.937.444.003 3.859.971.508 4.812.129.775 3.797.700.632 3.784.647.279TOPLAM 6.516.725.596 8.781.250.664 10.258.590.486 8.130.406.554 8.360.594.342Kaynak: TUİK Verileri (* 2010 ve 2009 verileri geçicidir, 2010 yılı verileri 11 aylıktır.)Şekil 2. Makina ve Aksamları (84. Fasıl) İhracatının Toplam İhracat İçerisindeki Payı (ABD Doları)TOPLAM İHRACATYIL TOPLAM İHRACAT MAKİNA İHRACATIİÇERİSİNDEKİ ORAN2005 73.476.408.143 5.246.419.256 % 7,12006 85.534.675.518 6.516.725.596 % 7,62007 107.271.749.904 8.781.250.664 % 8,22008 132.027.195.626 10.258.590.486 % 7,82009 102.142.612.603 8.132.786.712 % 8,02010* 102.122.224.254 8.360.594.342 % 8,2Kaynak: TUİK Verileri (* 2010 ve 2009 verileri geçicidir, 2010 yılı verileri 11 aylıktır.)1.6.2. Makina Sanayi Ġthalatı2010 yılı ilk 10 ayı itibariyle Türkiye’nin en fazla makina ve aksamları ithal ettiği ülke 84. fasılkapsamında ÇHC olup, bu ülkeyi sırayla Almanya, İtalya, Fransa ve A.B.D. takip etmiştir. İthalatsıralamasında yer alan ilk 10 ülkeden yaklaşık olarak 14,5 milyar dolarlık ithalatgerçekleştirilmiştir.6


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiTablo 3. Ülkelere Göre Makina ve Aksamları (84. Fasıl) Fiili İthalat Rakamları (ABD Doları)Belge BaşlığıÜLKE ADI 2006 2007 2008 2009 2010*1 ÇHC 2.234.099.961 2.938.280.609 3.247.283.179 3.303.154.223 3.196.584.0142 ALMANYA 3.649.395.162 4.517.209.877 4.386.237.921 2.903.192.431 3.158.128.1033 İTALYA 2.655.303.682 2.980.711.379 2.730.998.034 1.859.325.667 2.166.993.5274 FRANSA 937.409.844 1.017.031.056 1.349.590.539 1.355.652.084 1.255.701.9165 A.B.D. 764.969.757 915.621.861 1.045.811.356 964.622.141 1.139.190.7146 İNGİLTERE 1.293.245.004 1.514.316.393 1.368.098.752 833.868.112 1.012.876.7327 JAPONYA 1.182.855.438 1.381.598.144 1.384.963.018 909.590.205 971.506.6948 GÜNEY KORE 820.031.213 774.697.600 677.201.447 520.691.547 701.089.9129 POLONYA 322.106.913 385.657.693 485.092.663 509.959.692 533.319.23610 İSPANYA 607.998.319 719.876.827 674.735.236 461.839.503 431.570.578DİĞER ÜLKELER 4.531.347.795 5.425.357.892 5.189.335.776 3.502.616.369 4.014.122.954TOPLAM 18.998.763.088 22.570.359.331 22.539.347.921 17.131.854.552 18.581.084.380Kaynak: TUİK Verileri (* 2010 ve 2009 verileri geçicidir, 2010 yılı verileri 10 aylıktır.)Şekil 3. Makina ve Aksamları (84. Fasıl) İthalatının Toplam İthalat İçerisindeki PayıTOPLAM İTHALATYIL TOPLAM İTHALAT MAKİNA İTHALATIİÇERİSİNDEKİ ORAN2005 116.774.150.907 16.400.314.593 % 14,02006 139.576.174.148 18.998.763.088 % 13,62007 170.062.714.501 22.570.359.331 % 13,32008 201.963.574.109 22.539.347.921 % 11,22009 140.928.421.211 17.131.961.889 % 12,22010* 164.921.703.655 18.581.084.380 % 11,3Kaynak: TUİK Verileri (* 2010 ve 2009 verileri geçicidir, 2010 yılı verileri 11 aylıktır.)7


Tablo 4. OAİB İştigal Alanı İtibariyle Makina Sektörünün Tamamına Ait Türkiye Geneli Fiili İhracat-İthalat Rakamları (ABD Doları)MAKİNE SEKTÖRÜNÜN TAMAMINA AİT TÜRKİYE GENELİ FİİLİ İTHALAT-İHRACAT RAKAMLARIDeğer ($)İHRACAT (OCAK-KASIM) İTHALAT (OCAK-KASIM) (%)Değişim2009 2010 2009 2010 İhracat İthalatREAKTÖRLER VE KAZANLAR 250.033.390 259.855.876 512.767.766 363.047.685 3,9 -29,2TÜRBİNLER-TURBOJETLER, HİDROLİK SİLİNDİR AKS.VE PRÇ. 233.567.354 220.579.332 1.064.702.251 1.089.748.360 -5,6 2,4POMPALAR VE KOMPRESÖRLER 423.107.270 525.599.551 1.173.145.937 1.511.953.442 24,2 28,9VANALAR 235.672.217 278.227.341 486.983.514 636.710.310 18,1 30,7KLİMALAR VE SOĞUTMA MAKİNELERİ 1.439.175.591 1.644.164.852 527.664.314 662.104.335 14,2 25,5ISITICILAR VE FIRINLAR 196.696.222 201.914.891 484.182.379 412.069.000 2,7 -14,9HADDE VE DÖKÜM MAK., KALIPLAR, AKS. VE PARÇ. 257.420.275 218.365.309 777.003.296 370.124.834 -15,2 -52,4GIDA SAN. MAKİNELERİ, AKS. VE PARÇ. 342.734.026 332.476.541 521.400.420 594.527.921 -3,0 14,0TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAK., AKS.,PARÇ. 270.028.100 316.622.134 205.405.983 409.854.172 17,3 99,5YÜK KALDIRMA,TAŞIMA VE İSTİFLEME MAK.,AKS.,PARÇ. 147.724.528 134.679.453 515.149.282 609.586.635 -8,8 18,3İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLAN. MAK. AKS. PARÇ. 565.850.703 736.257.225 882.729.251 1.393.316.542 30,1 57,8KAĞIT İMALİNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAK. 42.246.312 49.987.730 244.642.581 365.334.020 18,3 49,3KURUTMA, YIKAMA MAKİNELERİ AKSAM VE PARÇALARI 903.454.984 942.899.296 186.097.708 231.526.271 4,4 24,4TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ, AKS. VE PARÇ. 235.172.241 235.257.375 379.560.300 979.842.080 0,0 158,2DERİ İŞLEME VE İMALAT MAKİNELERİ, AKS. VE PARÇ. 5.112.222 7.130.772 9.948.503 18.237.322 39,5 83,3KAUÇUK, PLASTİK, LASTİK İŞLEME VE İMALİ MAK. 57.085.726 62.550.200 275.546.951 395.531.207 9,6 43,5TAKIM TEZGAHLARI 412.779.167 446.142.141 778.625.322 1.115.322.230 8,1 43,2MOTORLAR, AKSAM VE PARÇALARI 960.490.265 1.220.678.930 2.204.398.959 2.820.109.617 27,1 27,9RULMANLAR 58.738.438 76.461.209 215.296.478 310.626.163 30,2 44,3AMBALAJ MAKİNELERİ, AKSAM VE PARÇALARI 60.158.359 81.670.144 210.088.848 253.721.793 35,8 20,8DİĞER MAKİNELER, AKSAM VE PARÇALAR 451.679.217 528.465.709 1.530.707.245 1.736.401.316 17,0 13,4TOPLAM 7.548.926.607 8.519.986.011 13.186.047.288 16.279.695.255 12,9 23,5Kaynak:TÜİK verileri8


1.7. Sektörün Maliyet BileĢenleriÜlkemizde makina sektöründe işçilik en büyük maliyet kalemlerinin başında gelmektedir. Diğerbir deyişle, makina üretimi sermaye yoğun olmaktan çok işgücü yoğun bir sektördür.Dolayısıyla işçilik maliyeti ülkemiz için makina sektörü açısından hayati öneme sahip birrekabet faktörüdür.Emek yoğun karakterini koruyan ülkemiz makina sektörü, bu yapısı ile gelişmiş ülkelerde debenzer karakter göstermektedir. Çok az sayıda makina tipi hariç, seri imalat teknikleri busektörde uygulanmamaktadır. Son yıllarda dünyada müşteri istekleri doğrultusunda makinaimalatına yönelinmesi eğilimi söz konusudur. Bu talepler, ek bir mühendislik çalışmasıgerektirmektedir, artan maliyetler ise talep edildiği ülkelerde fiyatların artmasına sebepolmaktadır.Ülkemizde ise işçilik yanında, mühendislik hizmetlerinin de nispeten ucuz olması, makinaimalatçı firmalarının rekabet şansını arttırmaktadır ve bu üstünlük yakın gelecekte de devamedecektir. Müşteri istekleri doğrultusunda imalatta, mühendislik ve işçilik ücretlerinin düşükolmasının yanı sıra, oldukça emek yoğun olan bu üretim konularında firmaların teknolojikbirikimleri rekabete imkan verecek düzeydedir. Bu olumlu yapı, ülkemiz makina imalatçısının,bazı Batı firmaları ile gerektiğinde işbirliği yaparak üçüncü ülkelerde tesislerin yenilenmesiveya yeni yatırımların gerçekleştirilmesi şansını artırmaktadır.1.8. Sektöre Özgü Yatay ve Dikey Politikalar ve DüzenlemelerÜlkemizin AB Teknik Mevzuatını uyumlaştırmasıyla, makinaları konu alan başta 2006/42/ATsayılı “Makina Emniyeti Yönetmeliği” olmak üzere, 2006/95/AT sayılı “Belirli Gerilim SınırlarıDahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik”, 2005/108/ATsayılı “Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği” gibi ilgili yönetmeliklere uygun imalatyapılması ülkemizde bir zorunluluk olmakla birlikte, üreticilerimizin ürünlerini AB ve Dünyapazarlarına açmak için de bir anahtardır. İş makinalarına yönelik önem arz eden diğer biryönetmelik ise 97/68/AT sayılı “Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılanİçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz Ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara KarşıAlınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği”dir.2006/42/AT sayılı Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, 2010 yılı itibariyle yetkilendirilenulusal onaylanmış kuruluş sayısı 4 olup, bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.9


2. SEKTÖRÜN 2010 OCAK – KASIM DÖNEMĠ DEĞERLENDĠRMESĠ2.1. Sektörün Üretim Endeksi Değerlendirmesi“Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Teçhizat İmalatı” Sektöründe 2005=100 temel yıllısanayi üretim endeksi yıllık ortalama değeri 2006 yılında 109,4, 2007 yılında 115,6, 2008yılında 110,7 ve 2009 yılında 85,4 olmuştur. Endeksin 2010 yılı için 10 aylık değişimiincelendiğinde ortalama 97,3’lük bir değer elde edilmektedir. Söz konusu endeksin ortalamadeğerinin hesaplanmasında Kasım ve Aralık ayı verileri de dahil edildiğinde 2010 yılı için dahayüksek bir değere sahip olunması beklenmektedir.Şekil 5. Aylık Sanayi Üretim Endeksi (2005=100.0)Kaynak: TÜİK, * 2010 yılı Ocak-Ekim dönemi verileri kullanılmıştır (NACE Rev.2 Kod 28).2.2. Sektörün Kapasite Kullanım Oranı Değerlendirmesi“Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Teçhizat İmalatı” sektöründe 2010 yılı kapasitekullanım oranı, sanayi üretim endeksinde olduğu gibi 2009 yılına nazaran sürekli olarak artışgöstermiştir.Şekil 6. Kapasite Kullanım Oranı (İmalat Sanayi, Ağırlıklı)Kaynak: TCMB (NACE –Rev.2’ye göre, Başka yerde sınıflandırılmamış makina ve teçhizat imalatı)11


Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi2.3. Sektörün Ġhracat ve Ġthalat DeğerlendirmesiBelge Başlığı84. Fasıl itibariyle Makina ve Aksamları sektörü ihracatı, bir önceki yılın aynı aylarına göreyükseliş göstermiş ve bu artış yıl sonu itibariyle %2,8 olarak gerçekleşmiştir (söz konusu artışoranı hesaplamalarında Aralık ayı değerleri kullanılmamıştır).Tablo 5. 84. Fasıl İtibariyle İhracat DeğerleriAy 2008 2009 2010*DeğiĢim(2009-2010)*Ocak 744.799.250 570.376.039 608.904.417 6,8Şubat 851.079.014 564.731.351 682.619.482 20,9Mart 941.771.014 620.708.113 781.343.560 25,9Nisan 982.896.679 662.996.487 804.415.585 21,3Mayıs 1.027.086.270 638.509.651 748.918.254 17,3Haziran 971.902.402 716.553.690 776.179.918 8,3Temmuz 915.305.944 742.431.356 809.982.513 9,1Ağustos 846.247.746 661.682.988 756.588.409 14,3Eylül 861.018.102 686.181.408 760.615.127 10,8Ekim 727.061.696 779.499.346 883.365.032 13,3Kasım 773.217.233 730.935.359 747.662.045 2,3Aralık 616.205.136 758.180.924 - -TOPLAM 10.258.590.486 8.132.786.712 8.360.594.342 2,8Kaynak: TUİK Verileri (* 2010 ve 2009 verileri geçicidir, 2010 yılı verileri 11 aylıktır.)2010 yılı Makina ve Aksamları Sektörü, 84. Fasıl itibariyle, Haziran ayı hariç, sürekli bir biçimdeartış göstermiştir.Tablo 6. 84. Fasıl itibariyle İthalat DeğerleriAy 2008 2009 2010*DeğiĢim(2009-2010)*Ocak 1.877.838.456 1.061.831.627 1.241.136.330 16,9Şubat 1.874.012.474 1.096.012.263 1.365.742.624 24,6Mart 2.114.770.291 1.276.807.764 1.685.421.852 32,0Nisan 2.131.703.401 1.292.726.933 1.642.970.678 27,1Mayıs 2.156.436.465 1.395.540.073 1.661.592.046 19,1Haziran 2.099.915.072 1.800.087.453 1.747.467.337 -2,9Temmuz 2.207.327.291 1.519.133.369 1.853.994.163 22,0Ağustos 1.748.741.512 1.361.090.128 1.829.276.823 34,4Eylül 1.786.853.167 1.436.914.219 1.827.992.279 27,2Ekim 1.697.160.109 1.547.171.085 1.869.718.180 20,8Kasım 1.392.871.709 1.368.834.120 1.855.772.068 35,6Aralık 1.451.717.974 1.975.812.855 - -TOPLAM 22.539.347.921 17.131.961.889 18.581.084.380 8,5Kaynak: TUİK Verileri (* 2010 ve 2009 verileri geçicidir, 2010 yılı verileri 11 aylıktır.)12


Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi2.4. Sektörün Ġstihdam DeğerlendirmesiBelge Başlığı“Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Teçhizat İmalatı” sektöründe 2010 yılı ortalamasanayi istihdam endeksi 2008 yılında en yüksek değerine ulaşmış iken bu değer 2009 yılındareferans olarak kullanılan 2005 yılı değerine kadar yüksek bir oranda gerilemiştir. Endeks,2010 yılında yeniden yükselişe geçerek 103,6 puana ulaşmıştır. Endeksin 2010 yılı son çeyrekverileri ile birlikte daha da artacağı beklenmektedir.Şekil 7. Ortalama Sanayi İstihdam Endeksi (2005=100.0)Kaynak: TÜİK, * 2010 yılı 1.,2. ve 3. çeyrek verileri kullanılmıştır (NACE Rev.2 Kod 28).2.5. Son Dönemdeki Sektöre ĠliĢkin Türkiye ve Dünyadaki GeliĢmeler2.5.1. Türkiye Makina Sanayi BuluĢmasıBakanlığımız tarafından hazırlanan ve makina sektörüne yön verecek olan Makina StratejiBelgesinin görüşüldüğü “Türkiye Makina Sanayi Buluşması” 14 Nisan 2010 Çarşamba günüÇırağan Palace Kempinski Otel’de düzenlenmiştir.Ana başlıkların “Küresel Krizin Makina Sektörü Üzerine Etkileri”, “Hukuki Düzenlemeler veYapısal Tedbirler”, “Finansal Araçların Geliştirilmesi”, “İnsan Kaynakları”, “Pazarlama – DışTicaret ve Tanıtım”, “AR-GE ve İnovasyon” olarak belirlendiği çalıştayda toplam 41 eylemdenoluşan Eylem Planı oluşturulmuştur.Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı; Dünyada ve ülkemizde değişenekonomik ve sosyal koşullar, Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007–2013), Orta VadeliProgram (2010–2012), 2010 yılı programı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2011–2014 StratejikPlanı ve Türkiye Sanayi Stratejinde yer alan temel ilkeler, vizyonlar, amaçlar ve hedeflerdikkate alınarak hazırlanmıştır.13


Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi2.5.2. Türk Makina Sanayi ve Kamu Alıcıları BuluĢmasıBelge BaşlığıBaşta Kamu olmak üzere, ‘Yerli Makina’ bilincini aşılamaya yönelik olarak “Türk MakinaSanayi ve Kamu Alıcıları Buluşması” Bakanlığımız himayesinde ve Orta Anadolu Makina veAksamları İhracatçıları Birliği’nin katkısı ile 29 Mayıs 2010 tarihinde Gaziantep’tegerçekleştirilmiştir. Nüfusu 100 binin üzerinde olan 178 belediye başkanı ile 81 il valisinindavet edildiği toplantıya çeşitli illerin vali ve vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluştemsilcileri ile makina sanayinden çok sayıda sanayici katılım sağlamıştır.Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşlarının katılımı ile, bu etkinliksonuçlarından hareketle 22 Temmuz 2010 tarihinde Bakanlığımızda “Kamu Alımlarında YerliMalının Teşvik Edilmesi Toplantısı” düzenlenmiş ve yapılacak olan düzenlemeler ile ilgiliçalışmalar gerçekleştirilmiştir.2.5.3. Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem PlanıTürkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 05 Ocak 2011 tarihinde Uğur ERCANToplantı salonunda gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında ele alınmıştır.Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN’ın yönetiminde yapılan toplantıya kamu kurum vekuruluşları temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda özel sektör yetkilileri de katılmıştır. Sanayi veTicaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Niyazi İLTER’in gerçekleştirdiği sunum ile sözkonusu belgenin amaç ve hedeflerinin yanı sıra ilgili eylemler aktarılmıştır.2.5.4. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı‘Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı’, İstanbul’da gerçekleştirilen tanıtımtoplantısında Bakanımız Sayın Nihat Ergün tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Sanayi StratejiBelgesinde sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri bir bütün olarak görüldüğü, belgenin yatay vesektörel politika alanları üzerine kurgulandığını belirtilmiştir. Sanayi Stratejisi'ndeki uzundönemli vizyonumuz, orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nın üretim üssü olmakşeklinde belirlenmiştir. Bu çerçevede, 2011-2014 yıllarını kapsayan Türkiye SanayiStratejisi'nde orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payını artırmak,düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişi sağlamak ve becerilerinisürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığını artırmak şeklinde, 3 stratejik hedefbelirlenmiştir.2.5.5. Makine Sektör ToplantısıSanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün himayelerinde 8-9 Ocak 2011 tarihlerinde Makine veAksamları İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, sektör kanaat önderleri, makine ihracatçısıfirma temsilcileri, ilgili dernek temsilcileri ve akademisyenlerle Bolu Abant’ta Makine SektörToplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sektörün sorunları, ileriye dönük yol haritası, sektörderekabetçi olmanın yolları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Makine StratejiBelgesi ele alındı.14


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiEK 1: 14 Nisan 2010 - Ġstanbul Makina Sanayi BuluĢması (Çırağan Sarayı)Belge Başlığı15


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiBelge Başlığı16


EK 2: 29 Mayıs 2010 - Gaziantep Kamu Alıcıları BuluĢması17


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiBelge Başlığı18


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiBelge Başlığı19


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiBelge Başlığı20


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiEK 3: 5 Ocak 2011 – Türkiye Sanayi Stratejisi Tanıtım Toplantısı (Çırağan Sarayı)Belge Başlığı21


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiBelge Başlığı22


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiEK 4: 8-9 Ocak 2011 – Makine Sektör Toplantısı (Abant)Belge Başlığı23


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiBelge Başlığı24


Sektörel Raporlar ve Analizler SerisiKAYNAKÇABelge Başlığı1. Makina Sektörü Strateji ve Eylem Belgesi Taslağı (2011-2013)2. TCMB İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Aylık Toplu Sonuçları3. Türkiye İstatistik Kurumu Veri Tabanı4. Trademap Veri Tabanı5. Türkiye İhracatçılar Meclisi 2023 İhracat Stratejisi Sektörel Kırılımı Projesi6. INTERPRESS Medya Takip Merkezi25

More magazines by this user
Similar magazines