Koyun ve Keçi Eti - TavsiyeEdiyorum

tavsiyeediyorum.com

Koyun ve Keçi Eti - TavsiyeEdiyorum

AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi EtiAB Koyun ve Keçi i Eti Ortak Piyasa DüzeniD• Düzenleme : 1980• Son şekli : 1988• Pazar Dönemi: 1Ocak-31Aralık


AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi EtiTemel Fiyat•Koyun karkası bazında,•Topluluk pazarındakinormal mevsimseldeğişiklikleri dikkate alarakhaftalık olarak düzenlenir,


AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi EtiKalite ve Standartlar• Dereceleme Cetveli;1.-Kuzular; 12 aylıktan küçükler2.-Diğer koyunlar..../..


AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi Eti..Kalite ve StandartlarSınıflandırma;• Yağ içeriğine ve uygunluk esasınagöre,• Derecelendirme zorunlu değildir,ancak pazar fiyatı rapor etmekte olankesimhaneler fiyatları takip edebilmekiçin genellikle bu sistemiuygulamaktadırlar.


AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi EtiPiyasa Fiyatı (Temsil Fiyat)• Temsili toplulukpazarlarındaki standart kalitekoyun karkası içinağırlıklandırılmış ortalamafiyattır.../..


AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi Eti...Piyasa Fiyatı (Temsil Fiyat)• Pazar fiyatını rapor etmektekullanılan spesifikasyonlar üyeülkelerde değişmekle birlikte,pratikte temsili piyasa fiyatınınbelirlenmesinde sadece kuzularailişkin özel karkas kategorilerikullanılmaktadır.


AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi Eti...Piyasa Fiyatı (Temsil Fiyat)• Her bir üye ülkeye verilenağırlıklandırma, o ülkenintoplam topluluk üretimiiçindeki payınıyansıtmaktadır.


AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi EtiÜreticiye Yapılan Destek ve ÖdemelerYıllık Damızlık Koyun Primi;• Haftalık Topluluk pazarreferans fiyatı ile mevsimlikdüzenlenen temel fiyatarasındaki farktan %7’likindirim yapılmak suretiylebulunmaktadır,


AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi EtiÜreticiye Yapılan Destek ve Ödemeler...Yıllık Damızlık Koyun Primi;• Kiloca ağır kuzu veren (45günlükten büyük 25 kg üzerindecanlı ağırlık) dişi koyun başınaödenmektedir. Kiloca hafif kuzuveren dişi koyun ve keçiler yıllıktemel dişi koyun priminin %80’inetekabül eden bir prim hakederler.


AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi EtiÜreticiye Yapılan Destek ve Ödemeler• İthalat-İhracat• Koyun ve keçi eti ithalatı ortakgümrük tarifesinde yer alan ithalatvergisine tabidir.Topluluğa ihraçedilen ve topluluktan ithal edilenkoyun ve keçi etleri lisansa tabidir.• Halihazırda ihracat subvansiyonuuygulanmamaktadır.


AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi EtiÜreticiye Yapılan Destek ve ÖdemelerPrime Uygunluk Kriterleri• Elde Tutma süresi• Koyun ve keçilerin prime uygunluğu• Bireysel kotalar• Üye ülkeler çevre koruma önlemleri


AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi EtiÜreticiye Yapılan Destek ve ÖdemelerAzami Garanti Düzeyi• Prim ödemesi yapılacak olan dişikoyun ve keçinin toplam sayısı ABiçin 63.400.000 baştır. Bu üyeülkelere, dolayısıyla üreticilerebireysel limit (kota) olarakpaylaştırılmaktadır


AB Hayvancılık PolitikalarıKoyun ve Keçi EtiÜreticiye Yapılan Destek ve ÖdemelerKota Transferi• Üreticilerin iç varlıkları ve üretimkapasitelerinde değişiklik yapmasınaimkan sağlamak için kota transferive ulusal rezerv oluşturma imkanıverilmektedir.• Ulusal kota rezervi, öncelikliişletmelere destek imkanıvermektedir.


Avrupa BirliğiHayvancılık Politikaları2.-Koyun veSONKeçi i EtiDr.Mustafa ALTUNTAŞUzman Veteriner Hekim

More magazines by this user
Similar magazines