Sunum 6

sdu.edu.tr
  • No tags were found...

Sunum 6

MESLEKİ ÖRGÜTLENMENİN N DEĞERERVE ÖNEMİ• 1968 yılından yitibaren Ziraat Fakülteleri altında başlayan eğitim esüreci ile birlikte 1973 yılında yilk olarak mesleki yaşama ama başlayanPeyzaj Mimarlarının n diploma karşışılığıığı hepimizin de bildiği i gibi”Ziraat Mühendisi Münvanı ile Peyzaj Mimarı lisansı ile” mezunoldukları ve 1990 yılında yise Orman Fakültelerinde başlayaneğitim sonrasında nda ise hangi fakülteden mezun olunursa olunsundiploma ünvanlarındanda “Peyzaj Mimarı”olmasıhususundakiönemli gelişmenin, kamu kurum ve kuruluşlarlarındaçalışanmeslektaşlarlarımızın n yaşamamınaçok fazla yansımadmadığı, , meslekitanımlama ve yer alışıışında diploma unvanının n karşışılığınıbulamadığıığı,diğer planlama ve tasarım m meslek disiplinleri kadarşanslıçalışma ortamlarıbulamadıklarkları konusu tüm t m meslekcamiamızca bilinmektedir.

More magazines by this user
Similar magazines