SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZLER N N ...

sosbilens.omu.edu.tr

SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZLER N N ...

S.NoTezin Adı43 Lise Öğrencilerinin Uyum Düzeylerine Anne-Baba Tutumlarının EtkisiSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıYrd.Doç.Dr.KurtmanERSANLI44 Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle Yrd.Doç.Dr.OsmanZÜMRÜT45 Kur’an ile Tevrat’ın Kıssalar YönündenMukâyesesiProf. Dr. SüleymanATEŞ46 İslâm Eşya Hukuku Yrd.Doç.Dr.OsmanZÜMRÜT47 Hz. Peygamber’in Ehl-i Kitap’la İlişkileri-MekkeDönemiHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıYücel ÖKSÜZ 29.04.1991 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetleri)Temel ŞEN 29.04.1991 Tefsir ve Hadis(İslam Hukuku)Yaşar KURT 19.06.1991 Tefsir ve Hadis(Tefsir)Ali TÜRKMEN 19.06.1991 Tefsir ve Hadis(İslam Hukuku)Prof. Dr. Sadık CİHAN Osman GÜNER 09.07.1991 Tefsir ve Hadis(Hadis)48 XVI. Yüzyıl Başlarında Merzifon Kazası Doç.Dr.M.Ali ÜNAL Mustafa ÇOLAK 05.09.1991 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)49 Molla Fenârî ve Fatiha Sûresi Tefsiri Prof. Dr. SüleymanATEŞ50 Peyami Safa’nın Eserlerinde Eğitim-ÖğretimMeselesi51 Kur’an Kursu Öğrencilerinin Psiko-SosyalProblemleri52 Rasim Özdenören (Eserlerinin Tematikİncelenmesi)53 Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ileAkademik Başarıları Arasında İlişkiYrd.Doç.Dr.MustafaÖZBALCIMustafa TUNCER 17.09.1991 Tefsir ve Hadis(Tefsir)Ramazan GÜLENDAM 12.03.1992 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Doç.Dr.Hüseyin PEKER Yaşar YÜRÜK 13.04.1992 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Doç.Dr.Celâl TARAKÇI Şaban SAĞLIK 31.07.1992 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Doç.Dr.KurtmanERSANLILâle ARAS 14.07.1992 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)54 Cahit Zarifoğlu (Eserlerinin Tematik İncelenmesi) Doç.Dr.Celâl TARAKÇI Nazım ELMAS 14.09.1992 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)55 1518 (H.924) Tarihli Tapu Tahrir Defterine GöreSiverek Sancağı56 1530 (H.937) Tarihli Tahrir Defterine GöreDarende KazâsıDoç.Dr.M.Ali ÜNAL İlhan EKİNCİ 15.09.1992 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)Doç.Dr.M.Ali ÜNALSongül AKKOYUN(ÇOLAK)15.09.1992 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)


S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve Soyadı71 Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya Siyaseti Prof. Dr. BayramKODAMAN72 XIX. Yüzyılın Başlarında Samsun Şehri Prof. Dr. BayramKODAMANHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıRıza KARAGÖZ 17.09.1993 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)Mehmet BEŞİRLİ 17.09.1993 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)73 1487 (H.892) Tahririne Göre Kastamonu Kazası Doç.Dr.M. Ali ÜNAL Zübeyde GÜNEŞ 17.09.1993 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)74 XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-RusMünasebetleri (84/2 No’lu Rusya AhkamDefterine Göre)75 Üniversiteye Girişte Yönelme, Mesleki İlgi veAkademik Başarı76 Mûnis Faik Ozansoy-Şiir ve Nesirlerinin TematikİncelenmesiYrd.Doç.Dr.Nedim İPEK Osman KÖSE 17.09.1993 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)Doç.Dr.ReşideKABADAYIBünyamin ALKAN 25.10.1993 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Prof. Dr. Celâl TARAKÇI Ali Osman BAŞ 25.10.1993 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)77 Ondokuzuncu Yüzyıl İslâm Hukukçuları Doç.Dr.Muhsin KOÇAK Murat Paşa OK 08.11.1993 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)78 Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları (1920-1992)79 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim FakültesiÖğrencilerinin Belli Başlı Problemleri80 Yüksek Lisans Tez Sergime Bağlı OlarakEkspresyonizmde İnsan Konusunun PlastikÇözümlemesiDoç.Dr.S. KemalSANDIKÇIDoç.Dr.KurtmanERSANLIYrd.Doç.OsmanGÜNGÖR81 Kilise Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi Prof. Dr. EkremSARIKÇIOĞLU82 Çağdaş Resimde Figürün Plastik Değer OlarakKullanılması83 1590 [H.999] Tarihli Tahrir Defteri’ne Göre RevanKazası84 1727 (H.1140) Tarihli Tahrir Defterine GöreTebriz SancağıYavuz ÜNAL 18.06.1993 Temel İslam Bilimleri(Hadis)Şadiye SARAÇOĞLU 16.11.1993 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Halit Serdar ARI 25.11.1993 Resim-İş Eğitimi(Resim)Mahmut AYDIN 29.11.1993 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)Yrd.Doç.Hilmi ÖZBAY Oya BALKAN 24.01.1994 Resim-İş Eğitimi(Resim)Doç.Dr.Mehmet AliÜNALDoç.Dr.Mehmet AliÜNALHasan BABACAN 28.01.1994 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)Selim ÖZCAN 28.01.1994 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)


S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve Soyadı85 Fütûhi Divanı İnceleme-Metin Sözlük Yrd.Doç.Dr.Ali OsmanCOŞKUN86 İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Dini Tutum veDavranışları87 İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Fıkıh DersiProgramının Değerlendirilmesi88 Lise Öğrencilerinin Kendini Açma DavranışlarınıEtkileyen FaktörlerDoç.Dr.Hüseyin PEKERHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıDursun Ali TOKEL 04.02.1994 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Edebiyatı)Mustafa DoğanKARACOŞKUN17.02.1994 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Doç.Dr.Hüseyin PEKER Şuayip ÖZDEMİR 18.02.1994 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Doç.Dr.KurtmanERSANLI89 7-12 Yaş Çocukları İçin İllüstrasyon Yrd.Doç.Ahmet AydınKAPTAN90 Mehmet Vehbi Efendi’nin Hayatı, Eserleri veTefsirdeki Metodu91 Şihabuddin es-Sivasi Hayatı, Eserleri veTefsirdeki Metodu92 İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Bu OkullardanBeklentileri ve Kendilerini Nasıl Değerlendirdikleri93 XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında KastamonuŞer’iyye Sicili94 1540 (H.947) Tarihli Tahrir Defterine Göre BitlisSancağıProf. Dr. SüleymanATEŞMehmet Ali ÇAKIR 22.03.1994 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Refika KANGEL 08.04.1994 Resim-İş Eğitimi(Grafik)Remzi ATEŞYÜREK 08.04.1994 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Doç.Dr.İshak YAZICI Abdulbaki GÜNEŞ 13.04.1994 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Doç.Dr.Hüseyin PEKER95 Çağdaş İngiliz Felsefesinde Kötülük Problemi Prof. Dr. HasanKATİPOĞLU96 İnsan Figürünün Antropik Çözümlemesi Yrd.Doç.Ahmet AydınKAPTAN97 Samsun Yöresinde Yaşayan Halk İnançlarıÜzerine Bir İnceleme98 Vezirköprü Yöresinin Zirai Faaliyetleriyle İklimKoşulları Arasındaki İlişkilerAişe Sıddıka(TAŞPINAR) NAZLI20.04.1994 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Yrd.Doç.Dr.Nedim İPEK Pelin İSKENDER 22.04.1994 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)Doç.Dr.M. Ali ÜNAL Emine ALTUNAY 22.04.1994 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)Yrd.Doç.Dr.ZeynelabidinMAKASMetin YASA 08.07.1994 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)Mustafa IŞIK 14.07.1994 Resim-İş Eğitimi(Grafik)Bekir ŞİŞMAN 15.07.1994 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)Prof. Dr. Ahmet NİŞANCI Kemalettin ŞAHİN 15.07.1994 Sosyal Bilimler Eğitimi(Coğrafya)99 Turan Erol’un Resim Sanatı Anlayışı Yrd.Doç.Dr.İhsan TERZİ Metin EKER 15.07.1994


S.NoTezin Adı100 Geçmiş Şeriatların İslam Hukukunda KaynakDeğeri101 İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Hadis DersiProgramının DeğerlendirilmesiSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıDoç.Dr.Muhsin KOÇAK Ömer Faruk ALTINTAŞ 05.08.1994 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)Doç.Dr.Hüseyin PEKER Ali AKDOĞAN 05.09.1994 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)102 Şeref Bigalı’nın Resim Sanatı Anlayışı Yrd.Doç.Dr.İhsan TERZİ Sadık ŞENER 12.09.1994 Resim-İş Eğitimi(Resim)103 Nüzhet İslimyeli’nin Resim Sanatı Yrd.Doç.Zehra SENGİR Leyla AKIN 12.09.1994 Resim-İş Eğitimi(Resim)104 “Samsun Halkının Resim Sanatına Bakışı” Yrd.Doç.Dr.İhsan TERZİ Gülten İMAMOĞLU 13.09.1994 Resim-İş Eğitimi(Resim)105 Samsun’da 6-12 Yaş Arasındaki Çocuk Resimleri Yrd.Doç.Dr.İhsan TERZİ Sevinç YANBEYİ 13.09.1994 Resim-İş Eğitimi(Resim)106 Göksun’da Yaylacılık (Kar Yaylacılığı) Yrd.Doç.Dr.CevdetYILMAZ107 Çamlıca Boğazı ve Yazıtepe Depresyonu’nunJeomorfolojisi108 Osmanlı İmparatorluğu’nun Kafkas Kabileleri İleMünasebetleri109 Öğretmen ve Öğrencilere Göre Din Kültürü veAhlak Bilgisi Ders Müfredatları (İlköğretim 6.7.8.Sınıflar)Mehmet GÜRBÜZ 13.09.1994 Sosyal Bilimler Eğitimi(Coğrafya)Yrd.Doç.Dr.Ali UZUN Halil İbrahim ZEYBEK 13.09.1994 Sosyal Bilimler Eğitimi(Coğrafya)Yrd.Doç.Dr.Nedim İPEK Ali KABLAN 13.09.1994 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)Doç.Dr.Hüseyin PEKER Osman TAŞTEKİN 14.09.1994 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)110 Kur’ân’da Sünnetullah ve Helâk Edilen Toplumlar Doç.Dr.İshak YAZICI Nuri TOK 14.09.1994 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)111 1699-1736 Tarihli Ecnebi Defterine Göre XVIII.Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-AvusturyaMünasebetleri112 Okul Öncesi Çocuklarda İllüstrasyon Sorunları,Yeni bir Model Olarak İllüstrasyon KullanımıDoç.Dr.Mehmet AliÜNALNurgül BOZKURT 16.09.1994 Sosyal Bilimler Eğitimi(Tarih)Yrd.Doç.Turan BAYER Vesile KAPTAN 07.10.1994 Resim-İş Eğitimi(Grafik)


S.NoTezin Adı113 Ortaöğretim Öğrencilerinin Genel AkademikYetenek Düzeyleri ve Yönelme114 Ortaöğretim Öğrencilerinin EğitimselÖzgeçmişleri İle Uyum Düzeyleri ArasındakiİlişkilerSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıDoç.Dr.ReşideKABADAYIDoç.Dr.ReşideKABADAYI115 “Sessiz Ev” Üzerine Bir Metindilbilim Çalışması Yrd.Doç.Dr.YavuzDEMİRHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıSabriye DEMİRCİ 19.10.1994 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Hasan CemalettinGÜRPINAR19.10.1994 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Nuray GÜLLÜ 20.10.1994 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)116 İbn Abdi’l-Berr ve et-Temhid’indeki Şerh Metodu Prof. Dr. Sadık CİHAN Nevzat TARTI 20.10.1994 Temel İslam Bilimleri(Hadis)117 İslam Hukukunda Hacr Doç.Dr.Muhsin KOÇAK Mithat YAYLI 21.10.1994 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)118 Şehristânî’nin el-Milel ve’l-Nihal Adlı EserindeAristoteles Felsefesi ve Kaynakları119 Kontrast Renk Armonilerinin Resimlerde Konu vePsikoloji Bakımından İncelenmesi ve GüncelAlanlarda Kullanımı120 “Milli Tetebbular Mecmuası” Üzerine Bir İnceleme Doç.Dr.MustafaÖZBALCI121 Velilerin Orta Dereceli Okullardaki PsikolojikDanışma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentileri122 “Toplumsal Değişmeler Karşısında TavırBelirlemede Dini Gruplar” Fettullah GülenCemaati123 Çağdaş Söylem Biçimlerinin GeliştirilmesindeUygulanabilir Bir Araç Teknik Olarak Suluboya124 Behram ile Gülhendan Hikayesi Üzerine BirAraştırma ve İncelemeProf. Dr. Mehmet DAĞ Mustafa AYDIN 24.10.1994 Felsefe ve Din Bilimleri(İslam Felsefesi)Yrd.Doç.Turan BAYER Düriye YÜKSEL 24.10.1994 Resim-İş Eğitimi(Resim)Doç.Dr.KurtmanERSANLIYrd.Doç.Dr.ErkanPERŞEMBEYrd.Doç.OsmanGÜNGÖRYrd.Doç.Dr.ZeynelabidinMAKAS125 16.Yüzyıl Divan Şiiri’nde “Poetika” Yrd.Doç.Dr.Ali OsmanCOŞKUNİsa ÇOLAKER 23.01.1995 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Düriye ALP 24.02.1995 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Sevim ERKEN 13.03.1995 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)Gülay BİRBEN 12.07.1995 Resim-İş Eğitimi(Resim)Osman YAZICI 13.07.1995 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyati)Yavuz BAYRAM 24.07.1995 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Edebiyatı)


S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim Dalı126 “Dergah Mecmuası” Üzerine Bir İnceleme Prof. Dr. Celâl TARAKÇI Fikret USLUCAN 08.09.1995 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)127 Arap Dilinde Harfi Cerler Doç.Dr.Hulusi KILIÇ Ahmet YÜKSEL 08.09.1995 Temel İslam Bilimleri(Hadis)128 Samsun ve Yakın Çevresi’nin Coğrafi YöndenHava Kirliliği129 İmam-Hatip Lisesi Meslek DersleriÖğretmenlerinin Meslekî ProblemleriProf. Dr. AhmetNİŞANCI130 İslâm Hukukunda Şuf’a Doç.Dr.Muhsin KOÇAK AbdurrahmanÖZDEMİR131 İslam Hukukunda Satım Akdiyle İlgili Şartlar Doç.Dr.Muhsin KOÇAK AbdurrahmanHAÇKALI132 İslam Hukukuna Göre Satım Akdinde Mülkiyetinİntikali133 Amme Tefsiri Metin-İnceleme Yrd.Doç.Dr.MehmetAYDINTamer ÖZLÜ 12.09.1995 Coğrafya Eğitimi(Coğrafya)Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KAYA Salim KONAL 12.09.1995 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)12.09.1995 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)12.09.1995 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)Doç.Dr.Muhsin KOÇAK Şevket TOPAL 13.09.1995 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)Necati GÜL 25.09.1995 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Dili ve Edebiyatı)134 İbn-i Hişam’ın Hayatı ve Tarihçiliği Doç.Dr.M. Orhan ÜNER Seyfullah ÇORUH 13.10.1995 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)135 Atelye Donanım Elemanlarından ResimSehpası’nın Fonksiyonel BoyutlarınınGeliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma136 Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti veKonar-Göçer Aşiretlerin Yerleştirilmesi (1840-1876)137 Ebû Ubeyde b. el-Cerrah Doç.Dr.Mustafa ZekiTERZİ138 Mütercim Âsım Efendi ve Tuhfe-i Âsım İsimliEseriYrd.Doç.Memduh ERKİN Salih GEÇİMLİ 16.10.1995 Resim-İş Eğitimi(Tasarım)Yrd.Doç.Dr.Nedim İPEK Celal ERDÖNMEZ 20.10.1995 Tarih Eğitimi(Tarih)Salih Hakkı BAK 20.10.1995 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Doç.Dr.Hüseyin ELMALI Dursun Ali TÜRKMEN 20.10.1995 Temel İslam Bilimleri(Hadis)


S.NoTezin Adı139 Ailenin Bazı Özelliklerinin Çocuğun SuçaYönelmesinde EtkisiSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıDoç.Dr.KurtmanERSANLI140 Menopoz Dönemi Kadınların Uyum Düzeyleri Doç.Dr.KurtmanERSANLI141 Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Kadar TürkResim Sanatında Dokunun UygulanışıYrd.Doç.OsmanGÜNGÖR142 1960 ve Sonrası Çağdaş Türk Resmi Yrd.Doç.OsmanGÜNGÖR143 Lise Öğretmenlerinin Öğrenci Kontrol EğilimininTükenmişlik ve Çeşitli Değişkenler İle İlişkisiHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıHülya ÖZKAN 27.10.1995 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Sahime ÇAĞLI 27.10.1995 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Tahsin GÜNGÖREN 27.10.1995 Resim-İş Eğitimi(Resim)Serap SEVİNÇ 16.02.1996 Resim-İş Eğitimi(Resim)Doç.Dr.Ramazan ABACI Melek KALKAN 01.03.1996 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)144 Teknolojinin Çağdaş Heykel Sanatına Etkileri Yrd.Doç.Necati KIVRAK Ali ŞEN 19.03.1996 Resim-İş Eğitimi(Heykel)145 Grafik Tasarımına Altyapı Oluşturmak ÜzereTemel Tasarım Eğitimine Bir Yaklaşım Tarzı146 Alaaddin es-Semerkandî Hayatı, Eserleri veTefsirdeki Metodu147 İletişimin Kitlesel Etkisi Bağlamında Türkiye’deBasının Dine Bakışı (1990-1994 Yılları ArasındaYayınlanan Nokta Dergileri Örneği)148 İbn Tayfur es-Secâvendî, Hayatı, Eserleri veTefsirdeki Metodu149 Hâfız Mehmet Sebâtüddin Hayatı ve EserlerininİncelenmesiYrd.Doç.Turan BAYER Önder TOPDAŞ 22.03.1996 Resim-İş Eğitimi(Grafik)Doç.Dr.İshak YAZICI Osman GENÇ 22.03.1996 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Yrd.Doç.Dr.ErkanPERŞEMBEUlviyeEZERBOLATOĞLU29.03.1996 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)Doç.Dr.İshak YAZICI Şahin NAS 21.06.1996 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Prof. Dr. Ceâl TARAKÇI Adem ÇALIŞKAN 28.06.1996 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)150 Tanzîmat’ın Bosna Hersek’te Uygulanması Yrd.Doç.Dr.Nedim İPEK Zafer GÖLEN 17.07.1996 Tarih Eğitimi(Tarih)151 Şeyhulislâm Mollā Gürâni Hayatı, Eserleri veTefsirdeki Metodu152 55 Numaralı Mühimme Defteri Prof. Dr. Dursun AliAKBULUTDoç.Dr.İshak YAZICI Abdulcebbar ALTUN 19.07.1996 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Musa GÜNAY 22.07.1996 Tarih Eğitimi(Tarih)


S.NoTezin Adı166 Değirmendere-I İle Engiz Çayı Arası KıyıKesiminin Jeomorfolojisi167 Mehmet Rauf’un Edebi Makaleleri Üzerine Birİnceleme168 Üniversite Öğrencilerinin Dinî Yasaklarla İlgiliTutumları169 Hz. Ebû Bekir Döneminde DiplomatikMünasebetler ve Andlaşmalar170 Mehmed Emîn Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri veTasavvufî Görüşleri171 Depresyon ve Mutlulukta Otomatik DüşüncelerinRolüSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıYrd.Doç.Dr.Ali UZUN Faruk AYLAR 12.09.1996 Coğrafya Eğitimi(Coğrafya)Doç.Dr.MustafaÖZBALCIProf. Dr. HüseyinPEKERAhmet Cüneyt ISSI 12.09.1996 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Halil APAYDIN 12.09.1996 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Doç.Dr.M.Zeki TERZİ İsrafil BALCI 12.09.1996 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Yrd.Doç.Dr.Erhan YETİK Halil İbrahim ŞİMŞEK 12.09.1996 Temel İslam Bilimleri(Tasavvuf Tarihi)Doç.Dr.KurtmanERSANLISezai KALAFAT 12.09.1996 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)172 Öz-Biçim İlişkisi Açısından Takvim Tasarımları Yrd.Doç.Turan BAYER Mustafa Burhan ESEN 12.09.1996 Resim-İş Eğitimi(Grafik)173 Abay’ın Kara Sözler Adlı Eseri Üzerine Birİnceleme (Gramer-Metin-Sözlük)174 İlköğretim I. Kademe (4-5) Öğrencilerinin DinHakkında Sordukları Sorular ve Bu SorularAçısından Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi DersKitaplarının Değerlendirilmesi175 Farabi’nin Eylemsel Felsefesinde Ahlak veSiyaset İlişkisiYrd.Doç.Dr.K.MehmetGECEProf. Dr. HüseyinPEKER176 Ruh Sağlığı Açısından Kur’an-ı Kerim Prof. Dr. HüseyinPEKER177 Kur’an-ı Kerim’deki Nefs Kavramına PsikolojikAçıdan Bir Yaklaşım178 Samsun Küçük Sanayi Sitesinin Sosyo-EkonomikYapısı İçinde Dinin Konumuİlknur KARAGÖZ 12.09.1996 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Dili)Hasan DAM 12.09.1996 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Prof. Dr. Mehmet DAĞ Fatih TOKTAŞ 13.09.1996 Felsefe ve Din Bilimleri(İslam Felsefesi Tarihi)Prof. Dr. HüseyinPEKERYrd.Doç.Dr.ErkanPERŞEMBEYusuf MACİT 13.09.1996 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Muammer CENGİL 13.09.1996 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Osman EYÜPOĞLU 13.09.1996 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)179 Darüleytamlar Yrd.Doç.Dr.Nedim İPEK Yasemin OKUR 20.09.1996 Tarih Eğitimi(Tarih)


S.NoTezin Adı180 Kur’an ve Hadislerde Bilgi Kavramı ve İlk Dönemİnanç Mezheplerinde Tarihsel Gelişimi181 Cumhuriyet Döneminden Günümüze TürkSinema Afişlerinin Grafiksel Sorunları Üzerine BirAraştırmaSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıProf. Dr. Mehmet DAĞ Hasan AYDIN 23.09.1996 Temel İslam Bilimleri(Kelam)Yrd.Doç.SevgiKOYUNCUŞaduman BESLİ 18.10.1996 Resim-İş Eğitimi(Grafik)182 Hz. Peygamberin Hadislerinde Dua Metodu Prof. Dr. Sadık CİHAN Cengiz ÇELİK 30.10.1996 Temel İslam Bilimleri(Hadis)183 Tanıtım Grafiğinde Tipografik Sorunlar Yrd.Doç.Ahmet AydınKAPTAN184 Gösteri-Sanat İlişkisi Şeklinde BakıldığındaHappeningler’in Çağdaş Sanat İçindeki Yeri185 Lozan Görüşmeleri Ara Döneminde AnkaraBasınında İç HaberlerYrd.Doç.ErtuğrulGÜNDOĞDUProf. Dr. Dursun AliAKBULUTYavuz YÜCEL 21.02.1997 Resim-İş Eğitimi(Grafik)Gülbin ZEREN 26.02.1997 Resim-İş Eğitimi(Resim)Özgül AKSOY 28.02.1997 Tarih Eğitimi(Tarih)186 Çağdaş Türk Resminde Çizgi Yrd.Doç.Hilmi ÖZBAY Tülay DOĞAN 11.04.1997 Resim-İş Eğitimi(Resim)187 Soyut Resimde Plastik Düzenleme Unsurlarından“Çizgi ve Leke”188 İbn Berrecan’ın Hayatı, Eserleri ve TefsirdekiMetodu189 Şiir ve Öykü Kitaplarında Kapak TasarımlarınınGöstergebilimsel Analizi ve Öneriler190 Gravür Tekniğinin Resimsel Anlatımındaki TemelZorlukları ve Avantajları Üzerine Düşünceler191 Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıklarını BelirlemeyeYönelik Bir Envanter Geliştirme Geçerlik veGüvenirlik Çalışması192 Anadolu’nun Bir Taşra İlçesindeki İnsanlarınDindarlık Boyutları Üzerine Sosyolojik BirAraştırma (İskilip Örneği)Yrd.Doç.Hilmi ÖZBAY Tülay SENGİR 04.07.1997 Resim-İş Eğitimi(Resim)Prof. Dr. İshak YAZICI Hamza KÜÇÜK 07.07.1997 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Yrd.Doç.Turan BAYER Ali TOMAK 17.09.1997 Resim-İş Eğitimi(Grafik)Doç.Sevgi KOYUNCU Mehmet Hakan KILIÇ 18.09.1997 Resim-İş Eğitimi(Grafik)Doç.Dr.KurtmanERSANLIYrd.Doç.Dr.ErkanPERŞEMBEMüge YILMAZ 18.09.1997 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Mustafa ARSLAN 18.09.1997 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)


S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve Soyadı193 Çırak ve Kalfalarda Dini İnanç ve Davranışlar Prof. Dr. HüseyinPEKER194 Mehmet Kaplan (Hayatı-Fikirleri) Doç.Dr.MustafaÖZBALCI195 Din Eğitimi Açısından Din Görevlilerinin MeslekiYeterlilikleri ve Cemaatle Olan İlişkileri196 1411 No’lu Giresun Şer’iyye Sicil Defteri H.1306-1307 (M.1889)197 Çıraklık Eğitim Merkezine Devam EdenÇırakların Benlik Algısını Etkileyen Faktörler198 Algılanan Anne-Baba Tutumlarının DurumlukMizah Tepki Düzeyine Etkisi199 Bronz Heykelde Kalıplama; Döküm Teknikleri veYüzey İşleme TeknikleriHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıHasan ARSLAN 18.09.1997 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Şeyma BÜYÜKKAVAS 14.11.1997 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KAYA Mehmet YILGIN 14.11.1997 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Doç.Dr.Osman ZÜMRÜT Ali YILMAZ 18.11.1997 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Yrd.Doç.Dr.YaşarBARUTYrd.Doç.Dr.YaşarBARUT200 Özgün Baskı Tekniklerinin Yaratıcılığa Etkileri Yrd.Doç.Ahmet AydınKAPTAN201 Ebu’l Hasen el-Bekrî Hayatı, Eserleri veTefsirdeki Metodu202 Kavak İlçesinde Şehir Fonksiyonlarının Gelişimive Samsun-Kavak İlişkileri203 Pastel Boya Resim Tekniği ve UygulamaBiçimleri204 Sun Myung Moon ve Birlik Mezhebi Prof. Dr. EkremSARIKÇIOĞLUMehmet BünyamiÖZMEN05.12.1997 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Semiha ÖZENÇ 27.02.1998 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Yrd.Doç.Necati KIVRAK Turan BAŞ 13.03.1998 Resim-İş Eğitimi(Heykel)Nur BALAMİR 13.03.1998 Resim-İş Eğitimi(Grafik)Prof. Dr. İshak YAZICI Abdullah ERÇİN 20.03.1998 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ Mehmet DÖŞ 27.03.1998 Coğrafya Eğitimi(Coğrafya)Yrd.Doç.Dr.Ali BOĞA Hürrem ÖZERDEN 10.07.1998 Resim-İş Eğitimi(Resim)Mustafa BIYIK 04.09.1998 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)205 Muhasibî’nin Marifet Anlayışı Doç.Dr.Erhan YETİK Ali BOLAT 08.09.1998 Temel İslam Bilimleri(Tasavvuf Tarihi)206 Kuran ve Hadisler’de Şefâat Doç.Dr.İsa DOĞAN Mehmet Kenan ŞAHİN 08.09.1998 Temel İslam Bilimleri(Kelâm)207 Dini Epistemolojide Eleştirel Akılcılık Yrd.Doç.Dr.Cafer SadıkYARANMünteha YASA 10.09.1998 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)


S.NoTezin Adı208 Temel Belirleyicileri Bağlamında TakvimTasarımlarının Problematikleri ve ÇözümÖnerileri209 H.1325-1330 Tarihli Ordu Kazası Şer’iyye SicilDefteri210 15. Fırka’nın Samsun’daki Faaliyetleri (1919-1921)SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıYrd.Doç.Turan BAYER Ali SEYLAN 11.09.1998 Resim-İş Eğitimi(Grafik)Yrd.Doç.Dr.M.EminYOLALICIDoç.Dr.MustafaBALCIOĞLU211 Nihâd Sâmi Banarlı Doç.Dr.MustafaÖZBALCI212 Din-Bilim İlişkisi Bağlamında Evrenin Yaratılışı Yrd.Doç.Dr.Cafer SadıkYARAN213 Eğitim Açısından Kur’ân-ı Kerim’de Ceza veMükâfatProf. Dr. HüseyinPEKER214 İslâm Kitâbet Dairesinin Doğuşu ve Gelişmesi Prof. Dr. Mustafa ZekiTERZİ215 1772 No’lu Samsun Şer’iyye Sicili Defteri’ninDeğerlendirilmesi216 İlk Dönem Hâricîlerinin Doğuşunu EtkileyenSosyo-Kültürel Faktörler217 el-Hîtî’nin es-Seyfü’l-Bâtir Adlı Eseri veMezhepler Tarihindeki Yeri218 Muvaffakuddin el-Kevaşi Hayatı, Eserleri veTefsirdeki MetoduProf. Dr. OsmanZÜMRÜTİzzet Bahri ATEŞLİ 11.09.1998 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Bünyamin KOCAOĞLU 11.09.1998ÜmmügülsümTARAKÇITarih(T.C. Tarihi)11.09.1998 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Şahin EFİL 11.09.1998 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)Nuray (ORDU)KUKULA11.09.1998 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Metin YILMAZ 11.09.1998 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Abdurrahman OKUYAN 11.09.1998İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Prof. Dr. Ahmet TURAN Harun YILDIZ 11.09.1998 Temel İslam Bilimleri(İslam Mezhepleri Tarihi)Prof. Dr. Ahmet TURAN Cenksu ÜÇER 11.09.1998 Temel İslam Bilimleri(İslam Mezhepleri Tarihi)Prof. Dr. İshak YAZICI Mustafa ÖZTÜRK 11.09.1998 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)219 İslâm Boşanma Hukukunda Üç Talâk Problemi Prof. Dr. Muhsin KOÇAK Ali YÜKSEK 14.09.1998 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)220 Yükleme Biçimlerinin Depresyon ve KendiniAyarlamadaki RolüYrd.Doç.Dr.YaşarBARUT221 Samsun Çevre Yolu Yrd.Doç.Dr.CevdetYILMAZRecep KOÇAK 14.09.1998 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Mesut YILDIRIM 02.10.1998 Coğrafya Eğitimi(Coğrafya)


S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim Dalı222 İnebolu Çayı Havzasının Jeomorfolojisi Doç.Dr.Ali UZUN Akın ALARCIN 02.10.1998 Coğrafya Eğitimi(Coğrafya)223 Maârif Salnâmelerine Göre, 20. YüzyılBaşlarında (1898-1903) Amasya’da Eğitim veEğitim KurumlarıYrd.Doç.Dr.MehmetEVSİLETurgut İLERİ 09.10.1998 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)224 Ahmed Şuayb’ın Tenkidçiliği Prof. Dr. Celâl TARAKÇI Ruhi İNAN 09.10.1998 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)225 Osmanlı Dönemi Mahkeme Kayıtları (TrabzonŞer’iyye Sicilleri) 42/2081 No’lu Deftere GöreYöre Araştırması226 Osmanlı Dönemi Mahkeme Kayıtları TrabzonŞer’iyye Sicilleri 42/2079 (1322-1325) No’luDeftere Göre Yöre AraştırmasıProf. Dr. OsmanZÜMRÜTProf. Dr. OsmanZÜMRÜT227 Vâkıdî’nin Hayatı ve Tarihçiliği Prof. Dr. Mustafa ZekiTERZİ228 Camilerde Görev Yapan İmam-Hatiplerin Hizmetİçi Eğitim İhtiyaçları229 İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Tefsir DersiProgramının Değerlendirilmesi230 Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinin DilbilimAçısından İncelenmesiYrd.Doç.Dr.MevlütKAYAYrd.Doç.Dr.MevlütKAYAYrd.Doç.Dr.K.MehmetGECEİmdat GÜNEY 09.10.1998 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Süleyman EŞİT 09.10.1998 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam TarihiAhmet KAYA 09.10.1998 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Osman AYAS 23.10.1998 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Nuri KÖSE 23.10.1998 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Sevda YÜKSEL 30.11.1998 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)231 İlk Kaderîler ve Görüşleri Doç.Dr.İsa DOĞAN Muammer TURAN 16.12.1998 Temel İslam Bilimleri(Kelâm)232 Milletvekillerinin Kişilik Özelliklerini Etkileyen BazıDış Etmenlerin İncelenmesiProf. Dr. KurtmanERSANLIFatmagül KELLECİ 14.01.1999 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)233 Hadislere Göre Cennet ve Cehennem Prof. Dr. Sadık CİHAN Rahmi SEKME 19.02.1999 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)234 Cebriye Mezhebinin Doğuşu ve Kelami Görüşleri Doç.Dr.İsa DOĞAN Ali ASLAN 26.02.1999 Temel İslam Bilimleri(Kelâm)


S.NoTezin Adı235 Çağdaş Resimde Biçimselliğin Ritim ve HareketEstetiğine Dönüşüm Süreci236 Çağımız Resminde Biçimselliğin DengeEstetiğine Dönüşüm Süreci237 Zeitkritische Aspekte in Hermann Sudermannsfrüheren Dramen238 2034 No’lu Trabzon Şeriyye Sicil Defterinin (Vr70-142 Arası) Değerlendirilmesi239 2091 No’lu Trabzon Şer’iyye Sicil DefterininDeğerlendirilmesiSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıYrd.DoçAli BOĞAHazırlayanınAdı ve SoyadıSiyabe GÜRBÜZAYRANCIKabulTarihiAnabilim Dalı11.06.1999 Resim-İş Eğitimi(Resim)Yrd.Doç.Ali BOĞA Osman ÖZEL 11.06.1999 Resim-İş Eğitimi(Resim)Prof. Dr. MustafaÇOLAKProf. Dr. Mustafa ZekiTERZİProf. Dr. Mustafa ZekiTERZİNevzat BAKIR 14.06.1999 Yabancı Diller Eğitimi(Alman Dili ve Edebiyatı)Kadir ALBAYRAK 25.06.1999 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Ahmet YAZICI 25.06.1999 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)240 Konstrüktivizm ve Türk Resmine Yansımaları Yrd.Doç.Zehra SENGİR Rabia ERSEZEN 15.07.1999 Resim-İş Eğitimi(Resim)241 Resimde Objenin Çizgi Diliyle PlastikÇözümlemesi242 İslam Aile Hukukuna Göre Kadının Nikah YetkisiProblemi243 Toplumsallaşma Sürecinde Dinin Fonksiyonu Yrd.Doç.Dr.ErkanPERŞEMBE244 Çağdaş Türk Resim Sanatında “At”lar Yrd.Doç.OsmanGÜNGÖR245 Les Images des Femmes dans les Oeuvres deSaint-ExuperyYrd.Doç.Ali BOĞA Hasan BALTACI 16.07.1999 Resim-İş Eğitimi(Resim)Prof. Dr. Muhsin KOÇAK Burhan ERKUŞ 16.07.1999 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)Yrd.Doç.Dr.MehmetATALARİbrahim ALTUNDAL 16.07.1999 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)Kerim DİNCEL 16.07.1999 Resim-İş Eğitimi(Resim)Tülay TÜTÜNCÜ 16.07.1999 Yabancı Diller Eğitimi(Fransız Dili ve Edebiyatı)246 Martin Luther ve Reform Hareketi Doç.Dr.Şinasi GÜNDÜZ Hakan OLGUN 19.07.1999 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)247 İlköğretim 6-7-8. Sınıflarda Okutulan Din Kültürüve Ahlak Bilgisi Dersinin AmaçlarınınGerçekleşme Düzeyi248 Doktorların Hastalarına Karşı TutumlarınıBelirlemeye Yönelik Bir Envanter GeliştirmeGeçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıDoç.Dr.Mevlüt KAYA Kamuran ÇELİK 20.07.1999 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Hüdayar CİHAN 22.07.1999 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)


S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim Dalı249 Hadislerde Meseller Prof. Dr. Sadık CİHAN Ali ARSLAN 23.07.1999 Temel İslam Bilimleri(Hadis)250 Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan ÖğretmenlerinEmpatik Eğilim Düzeyleri İle İletişim ÇatışmaEğilim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısındanİncelenmesi251 Hicrî İlk Üç Asırda Kur’an Filolojisine Dair EserVeren İlim Adamları ve Eserleri252 Selim İleri’nin Romanları Üzerine “Okur Merkezli”Bir YaklaşımYrd.Doç.Dr.YaşarBARUTYrd.Doç.Dr.OsmanKESKİNERMurat GÜNAYDIN 23.07.1999 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Ali BULUT 26.07.1999 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belâgatı)Doç.Dr.Yavuz DEMİR Alpay Doğan YILDIZ 30.07.1999 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)253 Bilge Karasu’nun Hikâyelerinde Anlatı Yapısı Doç.Dr.Yavuz DEMİR Dinçer EŞİTGİN 30.07.1999 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)254 Yetiştirme Yurdu İle Ailesi Yanında KalanÖğrencilerin Kişisel ve Sosyal Uyum DüzeylerininOkul Başarılarına Etkisi255 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına GöreÜniversiteyi Kazanan Öğrenciler İle, ÖğrenciYerleştirme Sınavı Sonuçlarına Göre ÜniversiteyiKazanan Öğrencilerin, Kendini KabulDüzeylerinin Karşılaştırılması256 7-9 Yaş Çocuklarının Dini Bilgi ve DuyguGelişimleri Üzerinde Ailenin Etkisi257 Ovit Yöresindeki (Rize-İkizdere) GeçiciYerleşmelerYrd.Doç.Dr.YaşarBARUTYrd.Doç.Dr.YaşarBARUTTekin BALCI 23.09.1999 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Murat BAYHAN 23.09.1999 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Doç.Dr.Mevlüt KAYA Semiha YILMAZ 08.10.1999 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.SebahatUZUNİsak DAĞCI 08.10.1999 Coğrafya Eğitimi(Coğrafya)258 Bafra (Samsun) Ovasında Kır Yerleşmeleri Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ Necati TOMAL 08.10.1999 Coğrafya Eğitimi(Coğrafya)259 Borabay’da (Amasya-Taşova) Arazi Kullanımı Prof. Dr. AhmetNİŞANCIEren ŞENOL 15.10.1999 Coğrafya Eğitimi(Coğrafya)


S.NoTezin Adı260 Osmanlı Mahkeme Kayıtları (Şer’iyye Sicilleri)1788 No’lu Deftere Göre Samsun261 Lütfullah bin Muhammed Erzurûmî’nin “Râmûzu’t-Tahrîr ve’t-Tefsir”i262 Une Etude Thematique et Artistique Sur leRecueil “Romances Sans Paroles” de PaulVerlaine263 Lise Öğrencilerinde Algılanan Sosyal DestekDüzeyi İle Problem Çözme Becerileri Arasındakiİlişki264 Resimde Metamorfoz ve Türk ResmindeMetamorfik EtkilerSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıProf. Dr. OsmanZÜMRÜTYrd.Doç.Dr.MehmetOKUYANYrd.Doç.Dr.AtillaKUTLUÖZENYrd.Doç.Dr.YaşarBARUT265 Arap Dilinde İstifham Edatları Yrd.Doç.Dr.OsmanKESKİNER266 Sibeveyh’in Bedel İsm-i Fail Mastar ve Sıfat-ıMüşebbehe Konularını İşleme YöntemiHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıFikret EKMEKÇİ 15.10.1999 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Faruk ÖZDEMİR 29.11.1999 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Hasan ÖZDUMAN 10.12.1999 Yabancı Diller Eğitimi(Fransız Dili ve Edebiyatı)Bülent BUDAK 17.01.2000 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Yrd.Doç.Zehra SENGİR Kevser TÜRKOĞLU 11.02.2000 Resim-İş Eğitimi(Resim)Mehmet GÜLER 25.02.2000 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belâgatı)Doç.Dr.Mehmet ÇAKIR Metin YANARATEŞ 25.02.2000 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belâgatı)267 İslam Hukuk Usûlünde Emir Prof. Dr. Muhsin KOÇAK Ali SERENLİ 01.03.2000 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku))268 Osmanlı Dönemi Mahkeme Kayıtları (SamsunŞer’iyye Sicilleri) 1769 Nolu Deftere Göre YöreAraştırması269 Kronik Bir Hastalığın Çocuklar ÜzerindekiPsikolojik Etkisi270 Lise Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfadeDüzeylerinin Bazı Değişkenler Açısındanİncelenmesi271 İlköğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DersininBaşarısını Etkileyen Faktörler272 Grafik Tasarım Sürecinde Bilgisayar Destekli BirOrtamın Tasarımcının Yaratıcılığına YansımalarıProf. Dr. OsmanZÜMRÜTAhmet ELMAS 03.03.2000 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Rahime KURU 24.04.2000 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Yrd.Doç.Dr.YaşarBARUTİsmail KILIÇARSLAN 29.06.2000 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Doç.Dr.Mevlüt KAYA Mehmet AYAS 21.07.2000 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Yrd.Doç.Ahmet AydınKAPTANSuzan Duygu YILMAZ 25.07.2000 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)


S.NoTezin Adı273 Kır Yerleşmelerinde Sosyo-Ekonomik YapınınOluşmasında Coğrafi Çevre Şartlarının EtkisiÜzerine Bir Araştırma: Eynegazi ve KuşçularKöyleri Örneği274 II. Meşrutiyet Döneminde Tanin’deki SiyasiYazıların Muhteva Analizi275 Ateizmin Psikolojik Gerekçeleri ve TeizminCevapları276 Ateizmin Sosyolojik Gerekçeleri ve TeizminCevapları277 Kitāb-ı Feżāil-i Mekke ve’l-Medine ve’l-Kudsü’ş-Şerif (Metin-İnceleme-Sözlük)SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıYrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ Sevgi DÜŞÜNEN 04.08.2000 Coğrafya Eğitimi(Coğrafya)Yrd.Doç.Dr.Fahri SAKAL Erkal AYKAÇ 04.09.2000 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Doç.Dr.Cafer SadıkYARANDoç.Dr.Cafer SadıkYARANYrd.Doç.Dr.MehmetAYDINHasan ATSIZ 04.09.2000 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)Ferhat AKDEMİR 04.09.2000 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)Münteha GÜL 04.09.2000 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)278 Arnavut Ortodoks Kilisesi Doç.Dr.Şinasi GÜNDÜZ Kani NESİMİ 06.10.2000 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)279 Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin ÇeşitliDeğişkenlere Göre İncelenmesi280 Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Yetenek-Öğrenme Stilleri İle Benlik Saygısı ve SürekliKaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki281 The Lack of Communication and the Alieanationin Virgina Woolf''s Novels; Mrs.Dalloway, to theLighthouse, the Waves282 Unheroic Heroes in Kingsley Amis's Novels; TheFolks that Live on the Hill, The Russian Girl, YouCan't Do Both283 Birliktelikleri Devam Eden Ailelerin Yapı veİşlevleri İle Boşanmış Ailelerin Yapı ve İşlevlerininKarşılaştırılmasıDoç.Dr.Ramazan ABACI Yasemin SARAÇOĞLU 06.10.2000 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Doç.Dr.Ramazan ABACI Aynur BARAN 06.10.2000 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Yrd.Doç.Dr.Zerrin EREN İsrafil AKSAN 13.10.2000 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili ve Edebiyatı)Yrd.Doç.Dr.Zerrin EREN Ferit BERÇİN 13.10.2000 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili ve Edebiyatı)Yrd.Doç.Dr.YaşarBARUTSeniha AY 13.10.2000 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)


S.NoTezin Adı284 Lise Öğrencilerinin Olumsuz OtomatikDüşünceleri İle Savunma MekanizmalarıArasındaki İlişki285 İslâmi Anlatım ve Uygulamalarda Kişileri RahatsızEden HususlarSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıYrd.Doç.Dr.Seher BALCI Hatice KUMCAĞIZ 20.10.2000 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Prof. Dr. HüseyinPEKERRıza ALTUN 12.01.2001 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)286 İslâm’da İman-Amel İlişkisi Prof. Dr. İsa DOĞAN Mustafa TEKİN 21.02.2001 Temel İslam Bilimleri(Kelam)287 Ateizmin Etik Boyutu ve Teizmin Verdiği Cevaplar Doç.Dr.Cafer SadıkYARAN288 Geleneksel Türk Resminin Çağdaş SanatAnlayışında Plastik YorumlamasıÖmer İPEK 26.07.2001 Felsefe ve Din Bilimleri(Felsefe Tarihi)Yrd.Doç.Ali BOĞA Ali ÖZCAN 17.08.2001 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)289 Asarcık Ağzı Doç.Dr.Mehmet AYDIN Mehmet Dursun ERDEM 29.08.2001 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)290 II.Abdülhamid Dönemi Osmanlı Askerî Sanayii Doç.Dr.Nedim İPEK Necip BOLAT 03.09.2001 Tarih(Yakınçağ Tarihi)291 İmam-ı Evzâî ve Sünenindeki Metodu Yrd.Doç.Dr.Yavuz ÜNAL Nevzat AYDIN 03.09.2001 Temel İslam Bilimleri(Hadis)292 Sosyal Bütünleşme ve Din İlişkisi Yrd.Doç.Dr.ErkanPERŞEMBE293 Servet-i Fûnûn Nazmında Vezin, Şekil ve Kâfiye Prof. Dr. MustafaÖZBALCIAlparslan KOÇ 03.09.2001 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)Hüsrev AKIN 03.09.2001 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)294 Ortadoğu Dinlerinde Eskatoloji Mitosları Doç.Dr.Şinasi GÜNDÜZ Cengiz BATUK 03.09.2001 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)295 Esseniler ve Ölü Deniz Yazmaları Doç.Dr.Şinasi GÜNDÜZ İsmail KAZEZ 04.09.2001 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)296 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun’un Ekonomisi Prof. Dr. Dursun AliAKBULUT297 Çekirdek ve Geniş Ailelerde Aile FonksiyonlarınınÇeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesiCoşkun TOPAL 04.09.2001 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Serpil TOPÇUOĞLU 16.11.2001 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)


S.NoTezin Adı298 İmamiye Mezhebinin İlk Ortaya Çıkışı ve BelliBaşlı İddiaları299 1866/52 (H.1113-1114/M.1702-1703) No’luTrabzon Şeriyye Sicil Defterine Göre YöreAraştırması300 42/2034 No’lu Şer’iyye Sicil Defterine (Vr.1-70)Göre Trabzon’un Sosyo Ekonomik ve KültürelYapısı301 6-12 Yaş Çocuklar İçin Yapılmış İllüstrasyonlarınDeğerlendirilmesi ve Yeni İllüstrasyon ÖnerileriSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıProf. Dr. Ahmet TURAN Yakup KESKİN 22.11.2001 Temel İslam Bilimleri(İslam Mezhepleri Tarihi)Prof. Dr. Mustafa ZekiTERZİYrd.Doç.Dr.KenanAYAR302 Needs Assessment of the Students In ELT Yrd.Doç.Dr.NalanKIZILTANAynur UYGUN 23.11.2001 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Nihat ALBAYRAK 26.11.2001 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Yrd.Doç.Turan BAYER Kadriye ÇAKIR 27.11.2001 Resim-İş Eğitimi(Grafik)Mehmet OnatCİHANOĞLU28.11.2001 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili ve Edebiyatı)303 İnce Memed I-IV Üzerinde Bir İnceleme Prof. Dr. Celâl TARAKÇI Zekiye KAYA 29.11.2001 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)304 Web Sayfalarında Ana Sayfaların (Home Pages)Estetik Belirleyicileri305 1941/127 No.lu Trabzon Şeriye Sicili (Transkripve Tahlili)Doç.Sevgi KOYUNCU Ali Erdal YILMAZ 14.12.2001 Resim-İş Eğitimi(Grafik)Yrd.Doç.Dr.RızaKARAGÖZMehmet EYNALLI 01.04.2002 Tarih(Yeniçağ Tarihi)306 Fâik Âli’nin Şiiri Prof. Dr. Celâl TARAKÇI Hüseyin ÖZDEMİR 02.04.2002 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)307 Hamile Kadınların Kaygı Düzeyleri Prof. Dr. KurtmanERSANLI308 Testing Techniques for Elementary SchoolChildren309 Sosyal Beceri Eğitiminin İlköğretim ÖğrencilerininÖz Kavramı Düzeylerine Etkisi310 Öğretmenlerin Etki ve İlgi Alanı Alışkanlıkları İleTükenmişlik Düzeyleri ve Serbest ZamanlardaYaşanılan Duygular Arasındaki İlişkiYrd.Doç.Dr.NalanKIZILTANDudu GENEZ 03.04.2002 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Mustafa CANER 05.04.2002 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili ve Edebiyatı)Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Selcen CERRAHOĞLU 15.04.2002 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)Prof. Dr. KurtmanERSANLIAysel AKBULUT 16.04.2002 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)


S.NoTezin Adı311 Plastik Sanatlar Kapsamında Heykel EğitimiAracılığıyla Plastik ve Rekonstrüktif CerrahiUzmanlarında Konstrüksiyon ve BoyutsallıkKavramlarının GeliştirilmesiSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıYrd.Doç.Necati KIVRAK Sinan TUNCER 16.04.2002 Resim-İş Eğitimi(Heykel)312 Basında Mondros Mütarekesi Yrd.Doç.Dr.Fahri SAKAL Nurgül ÇİM 17.04.2002 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)313 İslami Temelleri Işığında Aklın Dindeki Yeri Prof. Dr. İsa DOĞAN Ergün AYDIN 18.04.2002 Temel İslam Bilimleri(Kelam)314 I. Dünya Savaşı Sırasında Orta ve DoğuKaradeniz Bölgesinde Ermeni Terör FaaliyetleriProf. Dr. Dursun AliAKBULUTÖnder DUMAN 08.07.2002 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)315 İmamiyye Şiası’nda İmamet Anlayışının Doğuşu Prof. Dr. Ahmet TURAN Ali AVCU 22.08.2002 Temel İslam Bilimleri(İslam Mezhepleri Tarihi)316 İngiltere’de Reform Hareketi ve AnglikanKilisesi’nin Teşekkülü317 Servet-i Fûnun Romanında Yabancı Unsurlar veKişiler318 Kitāb-ı Gunyā ve Mecmū’atu’n-Nezā’ir’de ÜnlüDeğişmeleriYrd.Doç.Dr.MahmutAYDINYrd.Doç.Dr.ŞabanSAĞLIKYrd.Doç.Dr.K.MehmetGECE319 Dini Epistemolojide Fideizm Doç.Dr.Cafer SadıkYARAN320 Saltuknâme’de Küçük Ünlü Uyumu Yrd.Doç.Dr.K.MehmetGECEMehmet Ziya AKSU 29.08.2002 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)Selçuk ÇIKLA 02.09.2002 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Gamze DOĞAN 02.09.2002 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Dili)Recep ALPYAĞIL 03.09.2002 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)Mediha AKSU 03.09.2002 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Dili)321 Hadislere Göre Cuma ve Toplumsal Boyutu Doç.Dr. Osman GÜNER Mehmet Akif DEMİR 04.09.2002 Temel İslam Bilimleri(Hadis)322 17-25 Yaş Gençlerde Görülen Bazı Dini Şüphelerve Din Eğitimi Açısından DeğerlendirilmesiDoç.Dr.Mevlüt KAYA Kadir AK 04.09.2002 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)323 Hadis Alma Yöntemi Olarak İcazet ve Münavele Doç.Dr.Yavuz ÜNAL Muhittin DÜZENLİ 05.09.2002 Temel İslam Bilimleri(Hadis)324 Eski Uygur Türkçesinde İkilemeler Yrd.Doç.Dr.K.MehmetGECESerkan ŞEN 05.09.2002 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Dili)


S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve Soyadı325 I. TBMM’nde Dahiliye Vekaleti Yrd.Doç.Dr.Kaya TuncerÇAĞLAYAN326 İlköğretim ve Ortaöğretimdeki Din EğitimiÖğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları327 John Hick’in Din Felsefesinde Dinsel DışlayıcılığaYöneltilen EleştirilerHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıSadettin YÜCEL 06.09.2002 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Doç.Dr.Mevlüt KAYA Bilal GÜN 01.11.2002 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Doç.Dr.Cafer SadıkYARAN328 Kutlukent’te (Samsun) Arazi Kullanımı Prof. Dr. AhmetNİŞANCI329 1876/62 (H.1128-1129/M.1716-1717) No’luTrabzon Şer’iyye Sicil Defterine Göre YöreAraştırmasıYrd.Doç.Dr.KenanAYARMustafa ÇAKMAK 01.11.2002 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)Merve Görkem BİLGİ 24.01.2003 Coğrafya(Bölgesel Coğrafya)İsmet SEZGİN 24.02.2003 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)330 Evlenme Engeli Olması Açısından Süt Akrabalığı Prof. Dr. Nihat DALGIN İsmail KAYIŞ 03.02.2003 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)331 İhap Hulûsi Görey ve Harf İnkılabı’ndanGünümüze Afiş Sanatının Gelişim Süreci332 III. Mustafa Devri Asayiş Olayları İle Mücadele(1757-1774)333 Üniversite Öğretim Elemanlarının Duygusal ZekaDüzeyleri334 Ebu’l Abbas Ahmet b.Ammar el-Mehdevi, Hayatı,Eserleri ve Tefsirdeki Metodu335 Lozan Anlaşmasından Sonra Ordunun YenidenDüzenlenmesi336 Nev’izâde Atâî’nin Nefhatü’l-Ezhâr AdlıMesnevisinin Metin, Biçim ve İçerik BakımındanİncelenmesiYrd.Doç.Ahmet AydınKAPTANYrd.Doç.Dr.MehmetYavuz ERLERYrd.Doç.Dr.YaşarBARUTEmine DANACI 31.03.2003 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Siyami DÜZGÜN 14.04.2003 Tarih(Yeniçağ Tarihi)Ercümend ERSANLI 27.06.2003 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Prof. Dr. İshak YAZICI Aslan HABİBOV 17.07.2003 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Prof. Dr. Dursun AliAKBULUTProf. Dr. TurgutKARACAN337 Küreselleşme Kapsamında Din Yrd.Doç.Dr.ErkanPERŞEMBEİsmail Enis ERGİN 21.07.2003 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Muhammet KUZUBAŞ 24.07.2003 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Edebiyatı)Yakup ÇOŞTU 31.07.2003 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)338 Bertrand Russell’in Teolojiye Bakışı Yrd.Doç.Dr.Metin YASA Küçük Ali KAHVECİ 25.08.2003 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)


S.NoTezin Adı339 II. Abdülhamid Döneminde Orta ve DoğuKaradeniz’de Ermeni Tedhişi340 Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bu Konuylaİlgili Dini Tutumları341 Trabzon Valisi Canikli Tayyar Mahmut Paşaİsyanı342 2093/279 (H.1327-1329, M.1909-1911) TrabzonŞer’iyye Sicil Defterine Göre Yöre Araştırması343 Ahlaki Düşünce ve Yargıları Etkileyen BazıFaktörlerin İncelenmesi344 Rudolf Bultmann’ın Mitolojiden ArındırmaYöntemi345 Havza Yöresi Anonim Halk Edebiyatı ÜrünleriÜzerine Bir AraştırmaSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıDoç.dr.Nedim İPEK Tuğrul ÖZCAN 29.08.2003 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Prof. Dr. HüseyinPEKERElif KARA 29.08.2003 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Doç.Dr.Nedim İPEK İbrahim SERBESTOĞLU 29.08.2003 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Prof. Dr. OsmanZÜMRÜTHüseyin VehbiİMAMOĞLU01.09.2003 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Doç.Dr.Mevlüt KAYA Mustafa ŞENGÜN 01.09.2003 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Doç.Dr.Mahmut AYDIN Emir KUŞCU 02.09.2003 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)Yrd.Doç.Dr.BekirŞİŞMANCafer ÖZDEMİR 22.09.2003 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)346 Vezirköprü’de Şehiriçi Arazi Kullanımı Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ Hatice ÇEKER 13.10.2003 Coğrafya(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)347 Enhancing Reading Comprehension in EFLThrough Some Brain-based TeachingTechniquesYrd.Doç.Dr.NalanKIZILTAN348 Ergenlik Döneminde Dua Yrd.Doç.Dr.Ali RızaAYDIN349 13. Yüzyıl Anadolu Halk Sufizminde DinselÇoğulculuk: Mevlana Örneği350 Ebū’l-Fedâil Yūsuf b.Hilâl es-Safedî’nin Keşfu’l-Esrar ve Hetkü’l-Estâr Adlı Tefsirinin İncelenmesiGül UZAL 14.10.2003 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)İsa ÖZEL 14.10.2003 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Doç.Dr.Mahmut AYDIN Halil YANBUL 15.10.2003 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)Doç.Dr.MehmetOKUYANMurat YILDIZ 16.10.2003 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)351 İslam Hukukunda Taklit Prof. Dr. Muhsin KOÇAK İhsan ŞENOCAK 16.10.2003 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)352 Gazâli Felsefesinde Dini Hakikat Sorunu Doç.Dr.BurhanettinTATARAynur ÇEŞME 17.10.2003 Felsefe ve Din Bilimleri(İslam Felsefesi)


S.NoTezin Adı353 Necmuddin et-Tufi Hayatı, Eserleri ve TefsirdekiMetodu354 Kitab-ı Mukaddesle İlgili Rivayetlerin Tahlil veTenkidi355 Yakup Afvî’nin Hayatı, Eserleri ve TasavvufAnlayışı356 Asker Kaynakları ve Asker Alma Hizmetleri(1920-1923)SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıProf. Dr. İshak YAZICI Abdurrahman TAŞ 17.10.2003 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Doç.Dr.Osman GÜNER Abdullah AKSU 17.10.2003 Temel İslam Bilimleri(Hadis)Doç.Dr.Erhan YETİK Ahmet ATEŞYÜREK 20.10.2003 Temel İslam Bilimleri(Tasavvuf)Yrd.Doç.Dr.MehmetEmin YOLALICIAhmet GÜL 30.01.2004 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)357 Ailenin Dini Eğitimi Doç.Dr.Mustafa KÖYLÜ Osman GÜL 09.02.2004 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)358 Das Portfolio als Alternative Prüfungsform BeimDeutschlernen der Schüler in den Grundschulen359 Tasavvuf Hareketi İçinde Yer Alan BayanMutasavvıflar (h.I-V./m.VII-XI. Yüzyıllar)360 ABD el-Kâhir el-Bağdâdî ve YöntembilimineEleştirel Bir Yaklaşım361 H.1267-1270 (1850-1854) Tarihli (Nr.1759)Samsun Şer’iye Sicili’nin Transkrip ve Tahlili362 Üniversite Öğrencilerinin Antisosyal DavranışÖlçeği Puanlarının Çeşitli Değişkenler Açısındanİncelenmesi363 18. Yüzyılın Sonlarında Kastamonu (ŞeriyeSicillerine Göre)364 2039/225 No’lu Trabzon Şer’iyye Siciline (Vr.1-70) Göre Şehrin İdari Ekonomik Sosyal veKültürel Yapısı (H.1301-1305/M.1883-1888)365 The Use of Role Play in Teaching English toStudents in the Department of Tourism and HotelManagement of Ondokuz Mayıs UniversityProf. Dr. Hasan BOLAT Günay KAYHAN 18.02.2004 Yabancı Diller Eğitimi(Alman Dili Eğitimi)Doç.Dr.Erkah YETİK Hatice ÇUBUKCU 19.02.2004 Temel İslam Bilimleri(Tasavvuf Tarihi)Prof. Dr. Mehmet DAĞ Hüseyin DOĞAN 02.04.2004 Temel İslam Bilimleri(Kelam)Doç.Dr.Mehmet YavuzERLERYrd.Doç.Dr.MehmetEmin SARDOĞANYrd.Doç.Dr.RızaKARAGÖZProf. Dr. Mustafa ZekiTERZİYrd.Doç.Dr.NalanKIZILTANArzu TİRYAKİ 18.06.2004 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Alper ÇUHADAROĞLU 14.07.2004 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Fahri MADEN 26.07.2004 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Mustafa GANGAL 16.08.2004 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Fatma GEDİZ 05.11.2004 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)


S.NoTezin Adı366 Hadisin Tahammül ve Edasında Sema, Arz veKıraat Yolları367 Fenomenolojik Açıdan Kutsalın Anlamı veToplumsal İşlevi368 Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Ana-BabalarınınAyrılık Kaygısı Düzeyleri369 Türkiye’de 7-12 Yaş Seviyesi Masal Kitaplarıİllüstrasyonlarına Eleştirel Bir Bakış ve Öneriler370 Türkiye’deki Sanat Eğitiminin Küresel EtkilerBağlamında İncelenmesi371 İlköğretimde Kullanılan Etkileşimli CD’lerin GörselAçıdan Çözümlenmesi ve ÖnerilerSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıDoç.Dr.Yavuz ÜNAL Mehmet Nazım ŞİRAZ 10.11.2004 Temel İslam Bilimleri(Hadis)Yrd.Doç.Dr.ErkanPERŞEMBEFatih EROĞLAN 10.11.2004 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Eray DEMİRDİŞ 11.11.2004 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Yrd.Doç.Ata YakupKAPTAN372 Sevinç Çokum’un Eserlerinde Aile Kurumu Prof. Dr. MustafaÖZBALCI373 1982 ve 2000 Yıllarında Kabul Edilen İlköğretimDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖğretimProgramlarının Amaçları ve Konuları YönündenKarşılaştırılması374 Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin DağılmaSüreci375 A.Turan Oflazoğlu’nun Üç Trajedisinde DilselYapı ve Eğitim UnsurlarıKader SÜRMELİ 22.11.2004 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Metin EKER Asuman BAHADIR 22.11.2004 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.İ.Halil TÜRKER Mahir YERLİKAYA 23.11.2004 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Aysun ÖZKAN 23.11.2004 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Doç.Dr.Mevlüt KAYA Tûba Özlem ÖZEN 24.11.2004 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Doç.Dr.Mehmet YavuzERLERYrd.Doç.Dr.MustafaKIRCIMevlüde (ÇEBİ)BAYRAKTAR25.11.2004 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Bekir Şakir KONYALI 25.11.2004 Türkçe Eğitimi376 Kırıkkale Şehir Coğrafyası Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ Yusuf GÜLYAZI 25.11.2004 Coğrafya(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)377 Tekkeköy Şehir Coğrafyası Doç.Dr.Cevdet YILMAZ Gülhan ÖZGÜR 26.11.2004 Coğrafya(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)378 Muhammed ibn Abdurrahman el-îcî ve TefsirdekiMetodu379 Teaching English Through Content-basedInstruction in Elemantary SchoolsProf. Dr. İshak YAZICI Celal EKER 26.11.2004 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Yrd.Doç.Dr.NalanKIZILTANCeylan YANGINERSANLI11.02.2005 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)


S.NoTezin Adı380 Effects of Drama Practices upon Learning andRetaining World Pairs in EFL Classes381 Dört Halife Döneminde Yönetim ve ToplumsalSınıflar382 Ebûbekir el-Haddâd’ın Tefsirinde UyguladığıYöntemSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıYrd.Doç.Dr.Gülay ER Bilgi OK 17.02.2005 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Prof. Dr. OsmanZÜMRÜT383 Fazlur Rahman’da Tanrı Kavramı ve İşlevi Yrd.Doç.Dr.Fethi KerimKAZANÇ384 İlköğretim 6-7-8. Sınıflarda Resim-İş ProgramınınUygulanmasında Öğretmenin Rolü385 1923-1938 Türk Polis Teşkilatı Yrd.Doç.Dr.MehmetEmin YOLALICISultan Neval ŞİMŞEK 23.02.2005 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Prof. Dr. İshak YAZICI Yavuz KOÇAK 25.02.2005 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Fatih ARSLAN 21.03.2005 Temel İslam Bilimleri(Kelam)Yrd.Doç.İ.Halil TÜRKER Şahin GÜZEL 24.06.2005 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Eşref ERTÜRK 27.06.2005 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)386 İstikbâl Gazetesinde Milli Mücadele ve İnkılâplar Yrd.Doç.Dr.Fahri SAKAL Mustafa AKBULUT 11.07.2005 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)387 Bulancak İlçesi’nin Nüfus Özellikleri Doç.Dr.Cevdet YILMAZ Zühal ZEREN 29.07.2005 Coğrafya(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)388 Hadisin Güvenilirliğini Tespitte Lafız ve ManaBozukluğunun Fonksiyonu389 Erbaş ve Erlerin Aldıkları Askeri Eğitimin“Tolerans Düzeyini” Geliştirmeye Etkisi390 Some Suggested Brain-Based Techniques forTeaching Writing Skills in Prep-Classes atOndokuz Mayıs University391 Coursebook Evaluation in Foreign LanguageTeaching: A Case Study on “Easy English”392 Metinlerarası Evrensel Öğeler Bağlamında ÇocukEdebiyatında Çocukluk Felsefesi393 Çağdaş Sanat Eğitiminde Etki OlanaklarıAçısından Postmodern Sanat PostmodernPedagoji İlişkisiDoç.Dr.Yavuz ÜNAL Behljulj KANACEVIC 21.09.2005 Temel İslam Bilimleri(Hadis)Prof. Dr. KurtmanERSANLIYrd.Doç.Dr.NalanKIZILTANFatih MehmetDEMİRTÜRK03.10.2005 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Ayşegül KUŞ 03.10.2005 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Gülay ER Mustafa Kerem KOBUL 03.10.2005 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Ali BULUT Zehra AYDIN YARDIM 04.10.2005 Türkçe EğitimiYrd.Doç.Metin EKER Temel Şükrü TÖRE 05.10.2005 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)


S.NoTezin Adı394 Rıfat Ilgaz’ın “Sarı Yazma” ve “Karartma Geceleri”Adlı Romanlarında 1940’ların Eğitim-ÖğretimAnlayışı ve Aydın Yaşayışını Yansıtan AnlamBirimleriSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıYrd.Doç.Dr.MustafaKIRCI395 Türk Emniyet Teşkilatı (1945-1955) Doç.Dr.Kaya TuncerÇAĞLAYAN396 18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlılarda Kölelik Yrd.Doç.Dr.MehmetEmin YOLALICI397 Evanjelik Hıristiyanlığın Misyon Anlayışı veMisyonerlik Yöntemleri398 Psiko-Sosyal Değişkenlere Göre OrtaöğretimÖğrencilerinin Dini Tutumları399 Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Anlam Sapmaları Yrd.Doç.Dr.BekirŞİŞMAN400 2110/296 Numaralı Trabzon Şer’iyye SicilininTranskribi ve Değerlendirilmesi (H.1332-1334/M.1914-1916)401 İlgili Hadisler Bağlamında, Çeşitli İnançGuruplarının Arap Yarımadası’ndan Sürülmesi402 Resim-İş Eğitimi Bağlamında Anadolu GüzelSanatlar Liselerinin Kuruluş Amaçları, BugünküDurumu, Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler403 18. ve 19. Yüzyıl Türk Halk Şiirinde ToplumsalEleştiri404 Türkiye’nin Çağdaşlaşmasında Dini HareketlerinStratejik ve Jeopolitik Açıdan Olumsuz Rolü405 Osmanlı Döneminde Makedon OrtodoksKilisesinin DurumuHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıOya AŞKIR 05.10.2005 Türkçe EğitimiHasan Alparslan İLTER 06.10.2005 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Civan ÇELİK 06.10.2005 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Doç.Dr.Mahmut AYDIN Şener Faruk BEDİR 06.10.2005 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)Doç.Dr.Mustafa KÖYLÜ Semra KONTBAY 06.10.2005 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.KenanAYARYılmaz IRMAK 07.10.2005 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)AbdurrahmanLATİFOĞLU07.10.2005 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Doç.Dr.Osman GÜNER Salih KESGİN 07.10.2005 Temel İslam Bilimleri(Hadis)Yrd.Doç.GültenİMAMOĞLUYrd.Doç.Dr.BekirŞİŞMANProf. Dr. OsmanZÜMRÜTSerdar SEVİNÇ 14.10.2005 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Gülsevim YILMAZ 14.10.2005 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)Celal EMANET 26.10.2005 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Doç.Dr.Mahmut AYDIN Nevzat JUSUFOSKI 06.01.2006 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)


S.NoTezin Adı406 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal BeceriDüzeylerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve BazıKişisel Özelliklerine Göre İncelenmesi407 Kabilecilik Anlayışının Hz.Ali Dönemi SiyasiGelişmelerine Etkisi408 Arap Kabilecilik Anlayışının Hz.Osman DönemiSiyasi Gelişmelerine Etkisi409 Aile Mutluluğunu Etkileyen Sosyo-KültürelDeğişkenlerin Din Eğitimi AçısındanDeğerlendirilmesi: Samsun İli Örneği410 Ortaöğretim Öğrencilerinin Resim Dersi BaşarıDüzeyi ve İlgilerinin İncelenmesiSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıYrd.Doç.Dr.MügeYILMAZYrd.Doç.Dr.KenanAYARHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıAbdullah Nuri DİCLE 23.01.2006 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Yasemin BARLAK 23.01.2006 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Yrd.Doç.Dr.İsrafil BALCI Hasan BARLAK 23.01.2006 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Doç.Dr.Mustafa KÖYLÜ Kübra VAROL 23.01.2006 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Yrd.Doç.GültenİMAMOĞLUEngin GÜNEY 24.01.2006 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)411 Muhammed İkbal’de Tanrı Anlayışı Doç.Dr.Metin YASA Alim YAYA 30.01.2006 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)412 İlköğretim Okulu Programında İş ve TeknikEğitimi Dersi Kapsamında 3 BoyutluUygulamaların Öğrencilerin El Becerilerine veYaratıcılığına Yaptığı Katkılar413 Dramanın İlköğretim Birinci KademeÖğrencilerine Yönelik Resim-İş DerslerininUygulanmasındaki Önemi Üzerine Bir Araştırma414 16. ve 17. Yüzyıl Türk Halk Şiirinde ToplumsalYergi415 Multiple Strategies for Multiple IntelligencesbasedPortfolio Assessment in ElementarySchools416 The use of Poetry to Teach English inIntermediate Level for EFL StudentsYrd.Doç.İ.Halil TÜRKER Şenol AYAR 01.02.2006 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Ata YakupKAPTANYrd.Doç.Dr.BekirŞİŞMANYrd.Doç.Dr.NalanKIZILTANFatma KÜÇÜK 01.02.2006 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Ömer SARAÇ 07.02.2006 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)Deren Başak AKMANYEŞİLEL08.02.2006 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Zerrin EREN Dalga ÖZAL 08.02.2006 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİS.NoTezin Adı417 Teaching Vocabulary Through theCommunicative Activities of Language TeachingApproaches418 Teaching English to Young Learners ThroughFairy Tales419 Tügölbay Sıdıkbekov’dan Seçme MetinlerÜzerinde Kökenbilgisi Çalışması420 Sokratesçi Öğretme Yaklaşımının İlköğretimTürkçe Eğitim Programına Yansıması veUygulamadaki Durum421 İlköğretim İkinci Kademe Resim DersleriKapsamında Kolaj Tekniğinin YaratıcılığıGeliştirmesindeki Yeri ve Önemi422 Dini İçerikli Televizyon Programlarının YetişkinlerÜzerine Etkisi423 İbn Kayyım el-Cevziyye’nin İ’lāmū’l-Muvakkıînİsimli Eserindeki Hukukî Görüşleri424 Eine Untersuchung im Rahmen der MultiplenIntelligenz Theorie zur Erweiterung derSchreibfertigkeit der Vorbereitungsstudenten derDeutschsprachenabteilung425 Adbilim Açısından Samsun, Ordu ve SinopAğızlarında Armut, Elma ve Erik Adları426 Anlambilimsel Bağlamıyla Divânü Lûgat-it Türk’teMutfak Kültürü427 1990-2000 Yılları Arası İlköğretim II. KademeTürkçe Ders Kitaplarındaki Halk Şiiri Metinlerinin“Çoklu Zeka Teorisi” Açısından İncelenmesi428 Yazılı Anlatım Biçimlerinin Yazma BecerisiEdinimindeki İşlevleriDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıYrd.Doç.Dr.Müfit ŞENEL Burcu YAMAN 09.02.2006 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Zerrin EREN İlknur ÖZGÖNENEL 09.02.2006 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Prof. Dr. TurgutKARACANYrd.Doç.Dr.MustafaKIRCIYrd.Doç.Ata YakupKAPTANVildan KARABULUT 10.02.2006 Türk Dili ve Edebiyatı(Çağdaş Türk Dilleri ve Edebiyatları)Belgin ÇEBİ 10.02.2006 Türkçe EğitimiÖzlem SÖZEN 13.02.2006 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Doç.Dr.Mustafa KÖYLÜ İbrahim TURAN 13.02.2006 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Doç.Dr.Nihat DALGIN Ahmet DEBEROĞLU 14.02.2006 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)Prof. Dr. Hasan BOLAT Canan UZUN 14.02.2006 Yabancı Diller Eğitimi(Alman Dili Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.ÖzenYAYLAGÜLYrd.Doç.Dr.SalihDEMİRBİLEKYrd.Doç.Dr.ŞahinKÖKTÜRKYrd.Doç.Dr.MustafaKIRCINuh DOĞAN 15.02.2006 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)Mehmet Fatih YILMAZ 16.02.2006 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Dili)Ahmet DAĞLI 23.02.2006 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)Sıddık AKBAYIR 24.02.2006 Türkçe Eğitimi


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİS.NoTezin Adı429 İlköğretim İkinci Kademedeki Türkçe DersiKitaplarında Yaratıcı Drama Yoluyla İşlenebilecekMetinlerin Çözümlenmesi430 Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar EğitimiBölümleri Anasanat Atölye Resim DersiKapsamında Soyutlama YöntemlerindenBiçimbozumun Kullanımı431 Çarşamba İlçe Merkezinde Şehiriçi AraziKullanımı432 İlköğretim Programında Okutulmakta Olan HayatBilgisi Derslerinin, Öğrencileri Fen BilgisiDerslerine Hazırlamadaki Etkileri433 Sanat Eğitimi Kapsamında Resim-İş EğitimininÇocuk Esirgeme Kurumlarındaki ÇocuklarınGelişim Süreçlerine Katkıları434 Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar EğitimiBölümleri, Grafik Atölye Derslerinde AfişKonusunun Ele Alınış Biçimleri Üzerine BirAraştırma435 Şevket Rado’nun Eşref Saat ve Sözün Gelişi AdlıEserlerinde Eğitimle ilgili Konularda Etkin DilYapıları436 Kavramsal Sanatın Resim Sanatı TanımınıEtkileyişi ve Resim-İş Eğitimine GetireceğiKatkılar437 İlköğretim Okullarında (9-12 Yaş) Görsel SanatlarDersi Kapsamında Renk Bilgisi’ninKavratılmasındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri438 42/1769 No’lu Samsun Şer’iyye Sicili’ninTranskrip ve TahliliDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıYrd.Doç.Dr.Ali BULUT Kamil SÖNMEZ 24.02.2006 Türkçe EğitimiYrd.Doç.FüsunÇAĞLAYANÜmit GÜVENDİ 27.02.2006 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ Kerem GÜREL 02.03.2006 Coğrafya(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)Doç.Dr.Tohit GÜNEŞ Sibel DEMİR 21.06.2006 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)Yrd.Doç.Hilmi ÖZBAY Selda GÜNAYDIN 26.06.2006 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Ahmet AydınKAPTANYrd.Doç.Dr.MustafaKIRCIYrd.Doç.FüsunÇAĞLAYANTezcan BAHAR 26.06.2006 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Sami BASKIN 26.06.2006 Türkçe EğitimiEbru SÜSOY ŞİMŞEK 27.06.2006 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Doç.Gülten İMAMOĞLU Fatih Mehmet AKYILDIZ 27.06.2006 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.İsrafil BALCI Gürcan YAZICI 29.06.2006 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)


S.NoTezin Adı439 Türkiye’de 1946 Genel Seçimlerinde İzlenenStratejiler ve Seçim Sonuçları440 Tokat Merkez Sancağı’nın Sosyo-EkonomikKonumu (1800-1850)SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıYrd.Doç.Dr.RızaKARAGÖZDoç.Dr.Mehmet YavuzERLER441 Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları Yrd.Doç.Dr.ŞahinKÖKTÜRKHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıHalit OLGAÇ 06.07.2006 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Harun ÇİÇEK 06.07.2006 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Rahime ÖZDOĞAN 07.07.2006 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)442 İslâm Özürlüler Hukuku Prof. Dr. Nihat DALGIN Şevket PEKDEMİR 10.07.2006 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)443 2004 Hayat Bilgisi Pilot Programının, 1998 HayatBilgisi Programıyla KarşılaştırılmasıProf. Dr. ErdoğanBAŞARYeşim ÖZDEN 14.07.2006 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)444 Tasavvufta Sabır ve Şükür Anlayışı Prof. Dr. Erhan YETİK Yakup YÜKSEL 21.07.2006 Temel İslam Bilimleri(Tasavvuf)445 Lise Öğrencilerinin Saldırganlık PuanlarınınKendini Açma Davranışı, Okul Türü, Cinsiyet,Sınıf Düzeyi, Anne-Baba Öğrenim Düzeyi446 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri SınıfıPersonelinin İletişim Becerilerinin BazıDeğişkenler Açısından İncelenmesiYrd.Doç.Dr.Tevfik FikretKARAHANYrd.Doç.Dr.MügeYILMAZTurabi AĞLAMAZ 24.07.2006 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Musa KÖROĞLU 25.07.2006 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)447 John Hick’in Diriliş İnancına Bakışı Doç.Dr.Metin YASA Hatice MERAL BİLEN 28.07.2006 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)448 Üniversite Öğrencilerinin İyimserlik Düzeyleri İleKişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi449 Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık DüzeylerineGöre Stresle Başa Çıkma Stratejilerininİncelenmesi450 İlköğretim Okullarında Uygulanan ResimDerslerinin Sanat Eğitimi Açısından İncelenmesi,Görülen Temel Sorunlara Uygun Yöntem Önerisi451 Fatsa (Ordu)’nun İklim Özellikleri ve HavaŞartlarının Fındık Verimine EtkisiYrd.Doç.Dr.Seher BALCI Cem GENÇOĞLU 08.11.2006 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Yrd.Doç.Dr.Tevfik FikretKARAHANYrd.Doç.ErtuğrulGÜNDOĞDUProf. Dr. AhmetNİŞANCIHatice EPLİ KOÇ 15.11.2006 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Ayşe KARACA 15.11.2006 Resim-İş Eğitimi(Resim)Timuçin ŞENSU 15.11.2006 Coğrafya(Fiziki Coğrafya)


S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve Soyadı452 Yeşilkent’in (Samsun) Beşeri ve Ekonomik Etüdü Yrd.Doç.Dr.SemraGÜNAY ERGÜN453 Using the Role-Play Technique in TeachingEnglish Idioms to Enhance CommunicativeEffectiveness of EFL Learners454 Eine Untersuchung im Rahmen der MultiplenIntelligenz Theorie zur Erweiterung derSprechfertigkeit der Vorbereitungsstudenten derDeutschsprachenabteilung455 Die Psychosoziale Wirkung der Zielkultur aufStudenten/Innen beim Daf-Unterricht456 Ömer Seyfettin’in Hikayelerinde Çocuğa GörelikAçısından Olumluluklar ve Olumsuzluklar457 İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde “de”, “ki”Bağlaç ve Eklerinin Öğretimi458 Et-Tenbih ve’l-Bida’da Malatî’nin İslamMezheplerine Bakışı459 Ahmet Hamdi Tanpınar ve Nurettin Topçu’nunEserlerinin Kültür ve Uygarlık KavramlarıAçısından Karşılaştırılması460 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖğretimProgramlarındaki Ahlaki DavranışlarınGerçekleşme Düzeylerini Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörlerin İncelenmesi461 Muhammed ibn Arafe, Tefsirindeki Kaynakları veUyguladığı Metod462 Muhammed b.Eyyûb et-Tâzâfî’nin TefsirindekiMetodu463 Muhammed el Bulkînî’nin Tefsirindeki Kaynaklarıve Uyguladığı YöntemHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıNeslihan KAYA 15.11.2006 Coğrafya(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)Yrd.Doç.Dr.Gülay ER Canan ÖZCAN 15.11.2006 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Prof. Dr. Hasan BOLAT İlkay AYVAZ BİR 15.11.2006 Yabancı Diller Eğitimi(Alman Dili Eğitimi)Prof. Dr. Hasan BOLAT Nesrin OFLAZ 15.11.2006 Yabancı Diller Eğitimi(Alman Dili Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Ali BULUT Pervin USTAOĞLU 15.11.2006 Türkçe EğitimiYrd.Doç.Dr.Ali BULUT Ezgi ALKAN 15.11.2006 Türkçe EğitimiProf. Dr. Ahmet TURAN Orhan ÇEBİTÜRK 15.11.2006 Temel İslam Bilimleri(İslam Mezhepleri Tarihi)Doç.Dr.Şaban SAĞLIK Ümit APAYDIN 06.12.2006 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Prof. Dr. Mevlüt KAYA Raif ÖZCAN 06.12.2006 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Prof. Dr. İshak YAZICI Cemal SANDIKÇI 10.01.2007 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Prof. Dr. İshak YAZICI İsmail DURSUN 10.01.2007 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Prof. Dr. İshak YAZICI Adem KILIÇ 23.01.2007 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)


S.NoTezin Adı464 İlköğretim Öğrencilerinin Resim-İş Dersine Olanİlgi Düzeyleri465 The Effect of the use of Body Language andFacial Expressions in Vocabulary Teaching onLearners’ Level of Success466 170 No’lu Mühimme Defteri (H.1185-1188/M.1771-1774)’nin Transkribi veDeğerlendirmesi467 Osmanlı-Karadağ Sınır Anlaşmazlıkları veÇözümü (1878-1912)468 1964/150 No’lu Trabzon Şer’iyye Sicili’ninTranskripsiyonu ve Tahlili469 Desen Dersinde, Anatomik ÖzelliklerinKavranabilmesi Bağlamında Üç Boyutlu ObjelerinKullanılmasının Önemi470 Öfke Kontrolü İle Tolerans Düzeyi Arasındakiİlişki471 Psikolojik Yardımın Dıştan Denetimli İnsanlarınİçten Denetim Düzeyini Yükseltmeye EtkisiSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıDoç.Gülten İMAMOĞLU Emire ÖZTÜRK 02.02.2007 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Müfit ŞENEL Gülçin OĞUZASLAN 02.02.2007 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.RızaKARAGÖZYrd.Doç.Dr.MucizeÜNLÜTuğba KARA 02.02.2007 Tarih(Yeniçağ Tarihi)Abidin TEMİZER 02.02.2007 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Yrd.Doç.Dr.İsrafil BALCI Ayşegül ŞAHİNER 07.03.2007 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Doç.Ata Yakup KAPTAN Ramazan TİLKİ 21.03.2007 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Prof. Dr. KurtmanERSANLIYrd.Doç.Dr.YaşarBARUT472 Divân-ı Hikmet’te Sözcük Gruplarının İncelenmesi Yrd.Doç.Dr.SalihDEMİRBİLEK473 2039/225 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicilinin(Vr.71-123) Transkribi ve Değerlendirilmesi(H.1303-1305/M.1886-1888)474 Türkiye’de Çocuk Yazını Ürünlerinde EğitbilimselGöstergeler475 Kendini Denetleme Becerileri EğitimininÜniversite Öğrencilerinin Öğrenilmiş GüçlülükDüzeyine EtkisiYrd.Doç.Dr.KenanAYARSelçuk YAZGAN 21.03.2007 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Gülhan YILAN 21.03.2007 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Filiz GÜNER 21.03.2007 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)Mustafa BÜLBÜL 21.03.2007 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇEBİ Eda ÖZÇELİK 21.03.2007 Türkçe EğitimiYrd.Doç.Dr.Seher BALCIÇELİKÖzlem MENTEŞYALÇIN21.03.2007 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)


S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim Dalı476 Bogomilizm ve Bosna-Hersek Bogomilleri Doç.Dr.Mahmut AYDIN İsmajil HODZIC 21.03.2007 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)477 Anasınıfı Çocuklarında Konuşma Temel DilBecerisinin Üstlendiği İşlevler478 İlköğretim Birinci Kademede BirleştirilmişSınıflardaki 4. Sınıf Öğrencilerinin, Sosyal BilgilerDersinin Kazanımlarına Erişim Düzeyleri479 Divanü Lûgat-it-Türk’teki AtasözlerininAnlambilimsel Açıdan İncelenmesi480 Avrupa’nın Türk Aydınları Üzerindeki Sosyal veSiyasal Etkileri (1876-1914)481 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim BölümüÖğrencilerinin Özel Yetenek SınavlarındakiBaşarı Düzeyleri482 Cumhuriyet Dönemi Samsun Emniyet Teşkilatı(1923-1945) ve Emniyet Hizmetlerinde KurumsalKimliğin Gelişimine Katkısı483 Sümbülzâde Vehbî’nin Şevk-Engîz MesnevisininKarşılaştırmalı Metni ve Konularının İncelenmesi484 Suggested Verbal-Linguistic and Visual-SpatialIntelligence Based Activities Designed ThroughReading Texts for Teaching English to Prep-Class Students in High Schools485 The Effects of the Reading Texts with Visual Aidson Improving the Young Learners’ Level ofEnglish486 The Techniques for the Use of Popular Culture inTeaching Englih at Primary Schools487 Birleştirilmiş Sınıflarda Sosyal BilgilerÖğretimindeki SorunlarYrd.Doç.Dr.Ahmet ÇEBİ Elif MERCAN 04.04.2007 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)Prof. Dr. ErdoğanBAŞARYrd.Doç.Dr.SalihDEMİRBİLEKYrd.Doç.Dr.MehmetEmin YOLALICIÖzcan PALAVAN 11.04.2007 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)Hatice KORKMAZ 23.05.2007 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Dili)Cüneyt MUMCU 06.06.2007 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Yrd.Doç.Hilmi ÖZBAY Özcan KANDEMİR 27.06.2007 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.MucizeÜNLÜProf. Dr. TurgutKARACANMustafa KARABAL 27.06.2007 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Mehtap YALIN 27.06.2007 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Edebiyatı)Yrd.Doç.Dr.Müfit ŞENEL Demet Betül GÜLER 27.06.2007 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Müfit ŞENEL İlknur KAYA 27.06.2007 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Zerrin EREN Meltem ERKEN 27.06.2007 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Prof. Dr. ErdoğanBAŞARSevilay ABAY 12.07.2007 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)


S.NoTezin Adı488 Suggested Reading Activities for DevelopingReading Considering Learners’ Cognitive Factors489 Bosna-Hersek’in İslamlaşma Süreci (XV. Ve XVI.y.y.)SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve Soyadı490 Terme Yöresi Halk Edebiyatı Örnekleri Yrd.Doç.Dr.BekirŞİŞMANHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıYrd.Doç.Dr.Müfit ŞENEL Sevil UĞURLU 18.07.2007 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.İsrafil BALCI Kemal NURKIC 18.07.2007 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)İsa SEMİZ 23.08.2007 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)491 Bir Tarih Kaynağı Olarak Emel Dergisi Yrd.Doç.Dr.Fahri SAKAL Neslihan ADIGÜZEL 23.08.2007 Tarih(Yakınçağ Tarihi)492 Osmanlı Devleti’nde Sultaniler ve İdadiler Yrd.Doç.Dr.MehmetEmin YOLALICI493 Hadisleri Tedvin ve Tasnif Düşüncesinin TarihselSeyri494 Milli Mücadele’de Samsun Doç.Dr.Kaya TuncerÇAĞLAYAN495 Oğuz Grubu Türk Lehçelerindeki HareketFiillerinde Yalancı Eşdeğerlikler496 Needs Assessment of the Prep-Class Students inthe Faculty of Engineering at Ondokuz MayısUniversity497 Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarındaki ÇocukKarakterlerin Çocuğa Görelikler AçısındanDeğerlendirilmesiDerya DEMİREL 23.08.2007 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Doç.Dr.Yavuz ÜNAL Salih ŞENGEZER 03.10.2007 Temel İslam Bilimleri(Hadis)Yrd.Doç.Dr.ÖzenYAYLAGÜLYrd.Doç.Dr.NalanKIZILTAN498 Märchen im Fremdsprachenunterricht Prof. Dr. MustafaÇOLAK499 1797-1798 Yıllarına Ait Tokat Şer’iyye SicilindeYer Alan Belgelerin Sosyal ve Ekonomik YöndenTahliliHanife GÜMÜŞ 24.10.2007 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Sadiye ERTUĞ 24.10.2007 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)Evrim KEŞMER 24.10.2007 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Ali BULUT Fatma TAŞÇI 24.10.2007 Türkçe EğitimiYrd.Doç.Dr.KenanAYAR500 Avut Köyünün Halkbilimi Açısından İncelenmesi Yrd.Doç.Dr.BekirŞİŞMANFatma ALTUN 24.10.2007 Yabancı Diller Eğitimi(Alman Dili Eğitimi)Ömer YILDIRIM 24.10.2007 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Ali Osman AKTAŞ 24.10.2007 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)


S.NoTezin Adı501 Samsun ve Çevresi İşlemelerinin GelenekselTürk-İslam İşleme Sanatındaki Yeri502 1924/110 No’lu Trabzon Şer’iyye Sicil DefterininTranskripsiyonu ve Tahlili503 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik vePsikolojik Danışma Bölümü Öğrencilerine VerilenDuygusal Zeka Düşünme Becerileri EğitimininEmpatik Beceri Düzeylerine Etkisi504 1982 ve 2005 Ortaöğretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Öğretim Programlarının Karşılaştırılarak2005 Öğretim Programının Değerlendirilmesi505 Hıristiyanlıkta Şiddet Eylemlerini MeşrulaştıranTeolojik Söylemler506 Samsun Sağlık Ocakları Planlamasına MekansalYaklaşım507 İlköğretim II. Basamak Fen Bilgisi DersKitaplarında Kullanılan Görsellerin Biçim ve İçerikYönünden İncelenmesi508 Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı ÖğrenmeKuramı İle İlgili Bilgi Düzeyleri509 Taflan Deresi İle Gelemen Deresi Arasının KıyıKullanımı510 Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarına İlişkinÖğretmen GörüşleriSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıYrd.Doç.Dr.RecepGÜNYrd.Doç.Dr.İsrafilBALCIYrd.Doç.Dr.MügeYILMAZHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim Dalıİlknur ALGÜL 24.10.2007 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Musa UZUN 24.10.2007 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Güncem KURT 24.10.2007 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Prof. Dr. Mevlüt KAYA Canan ÖZBAY 31.10.2007 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Doç.Dr.Mahmut AYDIN Fatıma Gül ÖZ 31.10.2007 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)Yrd.Doç.Dr.SemraGÜNAYİlknur SARAÇ 31.10.2007 Coğrafya(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)Doç.Gülten İMAMOĞLU Evren TURAL 31.10.2007 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.KasımKIROĞLUDoç.Dr.KemalettinŞAHİNYrd.Doç.Dr.MustafaKIRCIYusuf ÖZDEMİR 28.11.2007 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)Mücehit YILDIRIM 05.12.2007 Coğrafya(Fiziki Coğrafya)Kadir YALINKILIÇ 12.12.2007 Türkçe Eğitimi511 İslam Hukuk Usulünde Nehiy Prof. Dr. Muhsin KOÇAK Yusuf İbrahim YÜCEL 09.01.2008 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)512 Kindererziehung bei Christine Nöstlinger undGülten Dayıoğlu (am Beispiel der Werke “Konradoder das Kind aus der Konservenbüchse” und“Fadiş”)Prof. Dr. MustafaÇOLAKEvrim KADIOĞLU 18.01.2008 Yabancı Diller Eğitimi(Alman Dili Eğitimi)


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİS.NoTezin Adı513 2032 No’lu Trabzon Şeriye SicilininTranskripsiyonu ve Tahlili514 Türk Basınında II. Dünya Savaşı KonuluHaberlerin Sosyal Teknolojik Analizi515 Needs Assessment of the Prep-Class Students inthe Faculty of Medicine at Ondokuz MayısUniversity516 Young Language Learners’ Attitude TowardsEnglish Lessons inTurkish Elemantary Schools517 Terme Çayı İle Akçay Arasında Kalan SahanınKıyı Morfolojisi ve Kıyı Kullanımı518 Muzaffer İzgü’nün “İçimde Çiçekler Açınca”,“Kaçak Kız” ve “Bütün Sabahlarım Senin Olsun”Adlı Romanlarında Soyut İşlemler DönemiÇocuklarına Yönelik Eğitim Amaçlı İletiler519 Dindarlık ve Mutluluk İlişkisi (İlk YetişkinlikDönemi)520 Okul Öncesi Dönem 4-6 Yaş Grubu ÇocuklarınMüziksel Yaşantılarına Popüler Müziklerin Etkisi521 Cumhuriyet Dönemi Kadın Sanatçıların ResimÖğretimindeki Rolü522 Zihinsel Engelli Öğrencilerin Kavram ÖğretimindeKullanılan Etkileşimli Eğitim CD’lerinin GörselTasarım İlkelerine ve İçeriğe Uyumu523 Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları İlePsikolojik Doğum Sırası Arasındaki İlişki524 Yeni Bir Doğa Koruma Kavramı: UNESCOJeoparklar Çerçevesinde Çamlıdere (Ankara)Fosil Ormanı Fizibilite ÇalışmasıDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıYrd.Doç.Dr.RızaKARAGÖZDoç.Dr.Mehmet YavuzERLERYrd.Doç.Dr.NalanKIZILTANYrd.Doç.Dr.NalanKIZILTANDoç.Dr.Halil İbrahimZEYBEKYrd.Doç.Dr.MustafaKIRCIDoç.Dr.Ali Rıza AYDINYrd.Doç.Dr.CanKARAHANHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıHakan AKDEMİR 31.01.2008 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Muharrem SelçukÖZKAN05.03.2008 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Özlem YENİÇERİ 19.03.2008 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Işıl ATLI 19.03.2008 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Neslihan ALTUNOĞLU 19.03.2008 Coğrafya(Fiziki Coğrafya)Duygu HasibeBAYRAKTARRüveyda EfdalAYDEMİR19.03.2008 Türkçe Eğitimi19.03.2008 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Melis OKUMUŞ 02.04.2008 Güzel Sanatlar Eğitimi(Müzik Eğitimi)Doç.Çağatay KARAHAN Esen KARADAĞ 02.04.2008 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Doç.Ata Yakup KAPTAN Sevda YILMAZ 02.04.2008 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.MelekKALKANProf. Dr. AhmetNİŞANCISelda KARADENİZ 02.04.2008 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Erdal GÜMÜŞ 30.04.2008 Coğrafya(Fiziki Coğrafya)


S.NoTezin Adı525 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin SesProblemleri ve Nedenleri526 Türk Dilinde Edilgen Çatı (Tarihî-KarşılaştırmalıBir Durum Çalışması)527 Gümrük Kayıtlarına Göre Samsun’da Ticaret(1935-1940)528 Bafra’nın İki Köyünde (Sarıçevre-Türbe)Karşılaştırmalı Arazi KullanımıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıDoç.Dr.SüleymanTARMANYrd.Doç.Dr.ÖzenYAYLAGÜLDoç.Dr.Mehmet YavuzERLERDoç.Dr.KemalettinŞAHİN529 Atatürk Dönemi Türk Tarih Kongreleri Yrd.Doç.Dr.PelinİSKENDERHazırlayanınAdı ve SoyadıBilgen ÖZCANCOŞKUNSOYKabulTarihiAnabilim Dalı04.06.2008 Güzel Sanatlar Eğitimi(Müzik Eğitimi)Mehmet Özgür DURU 18.06.2008 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)Bora ALKAN 05.09.2008 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Sibel KURUCU SİPAHİ 12.11.2008 Coğrafya(Fiziki Coğrafya)Kenan PALA 12.11.2008 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)530 Türkiye’deki Dinlerarası Diyalog Çalışmaları Prof. Dr. Mahmut AYDIN Emine BATTAL 12.11.2008 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)531 Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitiminde VektörelÇizim Programlarının Amblem ve LogoTasarımlama Sürecine Katkısı532 İlköğretim İngilizce Ders Kitaplarındaki (11-14Yaş) Resimlerin Çocukların Yaş GrubunaUygunluğuYrd.Doç.Ahmet AydınKAPTAN533 Obez Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Yrd.Doç.Dr.YaşarBARUT534 İlköğretim 3. Sınıf Türkçe Dersinde BuluşYaptırarak Öğretme Yaklaşımının Etkililiği535 İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe DersindeDrama Yönteminin Etkililiği536 Emevi Dönemi İsyanlarında Tarafların İzledikleriStrateji ve Taktikler537 Anasınıfı Türkçe Dil Etkinliklerinde YaratıcıDrama Yönteminin EtkililiğiAdem YÜCEL 21.11.2008 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Doç.İ.Halil TÜRKER İlter KILIÇOĞLU 21.11.2008 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Serpil AKSAKAL 21.11.2008 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇEBİ Elif ÇIRAKLI 21.11.2008 Türkçe EğitimiYrd.Doç.Dr.Ahmet ÇEBİ İlknur KAYA GÜLER 21.11.2008 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)Prof. Dr. Mustafa ZekiTERZİAli İhsan ŞAHİN 01.12.2009 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇEBİ Bilgen ÇAKIR 01.12.2009 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)


S.NoTezin Adı538 Syntaktische Probleme bei den Schreib-undSprechfertigkeiten der Vorbereitungsstudentender Deutschlehrerabteilung539 İstavloz Çayı Yukarı Havzasında Doğal ÇevreFaktörleri İle Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler540 Grafik Tasarım Atölye Derslerinde AfişKonusunun Uygulama ve ÇözümlemeSüreçlerinde Göstergebilimsel ÇözümlemeYönteminin Kullanımı541 An English Language Needs Assessment of thePreparatory-class Students of the Faculty ofDivinity and the Department of the TeacherTraining for the Culture of Religion and Ethics forPrimary School at Ondokuz Mayıs University542 İlköğretim Birinci Sınıfa Erken Okuryazar OlarakBaşlayan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Tutumve Yaklaşımları543 Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmede Akpınar KöyEnstitüsünün Yeri ve Önemi544 Gebelik ve Gebelik Sonrası DönemdekiKadınların Uyum Düzeyleri545 İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde ProjeTabanlı Öğrenme Yönteminin Uygulanması İleİlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri546 Ercüment Ekrem Talu’nun Hikayelerinde Kadın-Erkek İlişkilerinin Mizahi Dille Eleştirisi547 Yetişkin Bireylerin Algılanan Duygusal İstismarDüzeyleriSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıProf. Dr. Hasan BOLAT Adnan OFLAZ 01.12.2009 Yabancı Diller Eğitimi(Alman Dili Eğitimi)Doç.Dr.KemalettinŞAHİNYrd.Doç.Ata YakupKAPTANSeyfullah GÜL 26.01.2009 Coğrafya(Fiziki Coğrafya)Aytaç ÖZMUTLU 04.02.2009 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Zerrin EREN Aydan ERMİŞ 11.03.2009 Yabancı Diller Eğitimi(İngiliz Dili Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.ZeynepALATProf. Dr. ErdoğanBAŞARYrd.Doç.Dr.MehmetEmin SARDOĞANYrd.Doç.Dr.ŞafakÖZTÜRKSezgin ASLANERKENET11.03.2009 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)Ayça TURAN 11.03.2009 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)Teslime KARABULUTDOYURGAN25.03.2009 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Melek ŞAHİN 25.03.2009 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)Doç.Dr.Şaban SAĞLIK Esra KARA 25.03.2009 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Prof. Dr. KurtmanERSANLI548 7-13 Yaş Çocuklarının Duygusal Zeka Düzeyleri Yrd.Doç.Dr.MügeYILMAZKemal ÖZCAN 25.03.2009 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Nuray KÖSE 08.04.2009 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)


S.NoTezin Adı549 Rönesans Resminin Plastik Anlayışının GüzelSanatlar Eğitimi Bölümlerindeki Resim AtölyeDerslerine Katkısı550 Çocuk Sahibi Olan ve Olmayan Ailelerin ProblemÇözme Becerilerinin ve Yaşam DoyumlarınınKarşılaştırılmasıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıDoç.Gülten İMAMOĞLU Engin ÜMER 08.04.2009 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.YaşarBARUT551 Engelli Öğrencilerin İhmal ve İstismar Düzeyleri Yrd.Doç.Dr.YaşarBARUT552 Lise Öğrencilerinde Gözlenen SaldırganlıkDüzeylerinin Otomatik Düşünceler, Cinsiyet veSınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi553 İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okulun ParasalKaynaklarını Yönetme Yeterlikleri (Ordu İliÖrneği)554 Cumhuriyet’in İlk Beş Yılında Kadın Dergileri: BirDeğişimin Kadınca Hikayesi555 Edebiyatımızda Pozitivist Düşüncenin Gelişmesive “Güneş Mecmuası”556 Medya Okuryazarlığının Görsel Kültür ve SanatEğitimi Ekseninde Çözümlenmesi557 Varlık Dergisi’nin Düşün ve Edebiyat DünyamızaKatkıları (1938-1941 Dönemi)558 Din Psikolojisi Açısından Yunus Emre’de Allahİnancı ve Din Duygusu559 Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme ProgramınınÇiftlerin İlişki Doyum Düzeylerine EtkisiYrd.Doç.Dr.Tevfik FikretKARAHANYrd.Doç.Dr.SelahattinÖZYURTYrd.Doç.Dr.MucizeÜNLÜZehra BİLİCİ 06.05.2009 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Rumeysa HOŞOĞLU 06.05.2009 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Eray KURTOĞLU 27.07.2009 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)Aydan GÖNDELENYOZGAT27.07.2009 Eğitim Bilimleri(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)Melike KARABACAK 27.07.2009 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Doç.Dr.Şaban SAĞLIK Kadir Can DİLBER 27.07.2009 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Doç.Dr.Metin EKER Hasbi ASLAN 26.08.2009 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Doç.Dr.Şaban SAĞLIKProf. Dr. HüseyinPEKERYrd.Doç.Dr.MelekKALKANKezban HabibeBÜYÜKBAYRAKTAR26.08.2009 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Fatih ERGİN 26.08.2009 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Tuğba YILMAZ 30.09.2009 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)560 2006 Yılı Türkçe Öğretim Programına GöreHazırlanan 6. ve 7. Sınıf Türkçe DersKitaplarındaki Dil Yanlışları ve AnlatımBozukluklarıYrd.Doç.Dr.İlknurKARAGÖZNuriye DEMİRCİ 21.10.2009 Türkçe(Türkçe Eğitimi)


S.NoTezin Adı561 6,7,8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki ÖykülerinÇocuğa Görelikler Açısından İncelenmesi562 Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlerin ÖrgütselBağlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması563 Sözleşmeli Öğretmenlik UygulamasınınÖğretmenler Üzerindeki EtkilerininDeğerlendirilmesi (Trabzon İli Örneği)564 İlköğretim 7.Sınıf Türkçe DersindeDramatizasyonla Yaratıcı DramanınKarşılaştırılması565 Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Kayıtlarına GörePolis Teşkilatı Kadro Hareketleri (1909-1938)566 Yapılandırmacı Yaklaşım Temelli Yeni İlköğretimProgramı Kılavuzluğunda GerçekleştirilenÖğretim Etkinlikleri Sonrası Yaz Tatili ÖğrenmeKayıplarıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıYrd.Doç.Dr.İlknurKARAGÖZYrd.Doç.Dr.SabitMENTEŞEYrd.Doç.Dr.SabitMENTEŞEHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıPınar ÇAKIR 21.10.2009 Türkçe(Türkçe Eğitimi)Seçil SAVGUNDOĞRUÖZZübeyde ÖLMEZ(ÇOLAK)21.10.2009 Eğitim Bilimleri(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)04.11.2009 Eğitim Bilimleri(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇEBİ Kahraman KOÇ 04.11.2009 Türkçe(Türkçe Eğitimi)Doç.Dr.Kaya TuncerÇAĞLAYANYrd.Droç.Dr.M.ÇağatayGÜVEN567 Yüz Temel Eserde Dini ve Ahlaki Değerler Prof. Dr. MustafaKÖYLÜ568 Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar EğitimiBölümlerinde, Teknolojik Gelişmeye ParalelOlarak Duvar Resmi Tekniklerinin Eğitimi569 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DerslerindeKullanılan Drama Yönteminin Öğrencilerin AhlakiKazanımları ve Derse Yönelik TutumlarıÜzerindeki Etkisi570 İslami Popüler Romanlarda Müslüman KimliğininDeğişimi571 Devlet Okulları İle Özel Okullarda Öğrenim Görenİlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersindeki Başarı Düzeylerinin KarşılaştırılmasıYrd.Doç.Dr.ErtuğrulGÜNDOĞDUGökhan TANIŞIK 04.11.2009 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Eğemen Umut ŞEN 04.11.2009 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)Ayşe İNAN KILIÇ 04.11.2009 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Durmuş BAHAR 04.11.2009 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Prof. Dr. Mevlüt KAYA Hacer AKYÜZ 04.11.2009 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.OsmanEYÜPOĞLUProf. Dr. ErdoğanBAŞARNagihan DÖNMEZ 11.11.2009 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)Tuğba DURMUŞ 24.11.2009 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)


S.NoTezin Adı572 Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkinYeterlikleri (Sinop İli Örneği)573 Beşinci Bölge Anadolu Güzel Sanatlar LiseleriniMüzik Bölümlerinde Okuyan 9, 10, 11 ve 12. SınıfÖğrencilerinin Beklentileri Arasındaki Farklar574 Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Türkiye’deki SanatEğitimine Resim-Şiir İlişkisi Bağlamında KatkılarıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıYrd.Doç.Dr.Cevat ELMA Selman ALMIŞ 21.01.2010 Eğitim Bilimleri(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)Yrd.Doç.Dr.CanKARAHANYrd.Doç.Dr.ÇağatayİNAM KARAHANKadir ÖZAL 21.01.2010 Güzel Sanatlar Eğitimi(Müzik Eğitimi)Ece KIVRAK(ERTİKMAN)02.02.2010 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)575 Kur’an-ı Kerim’e Göre Hüsün Kubuh Problemi Prof. Dr. Nihat DALGIN Muzaffer BARLAK 02.02.2010 Temel İslam Bilimleri(Kelam)576 Nevbahtî’nin Fıraku’ş-Şia’sında Şiî MezheplereYaklaşımı577 İlköğretim Okul Yöneticilerinin LiderlikDavranışlarının Öğretmenlerin İş DoyumuDüzeylerine Etkisi (Samsun İli Örneği)578 Atatürk Dönemi Türkiye Büyük Millet MeclisiGörüşmelerinde Emniyet Teşkilatı (1920-1938)579 “Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi” ve Yeni TürkEdebiyatında Edebiyat Tarihçiliği580 Eski Ahit ve Kur’an Bağlamında Karizmatik BirLider Olarak Hz. Musa581 İslam Aile Hukukunda Kocanın NafakaYükümlülüğü582 Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Dil ve AnlatımYönünden Değerlendirilmesi583 İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin360° Performans Değerlendirme Sistemine İlişkinGörüşleri (Samsun İli Örneği)584 Özel ve Kamuya Ait İlköğretim KurumlarındaÇalışan Öğretmenlerin Yaşam ve İş DoyumuDüzeyleriDoçDr.Harun YILDIZ Adem ÖZKURT 02.02.2010 Temel İslam Bilimleri(İslam Meshepleri Tarihi)Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ Çiğdem BOĞA 10.03.2010 Eğitim Bilimleri(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)Prof. Dr. Dursun AliAKBULUTKenan SAYIN 10.03.2010 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Doç.Dr.Şaban SAĞLIK Salih NURDAĞ 10.03.2010 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Yrd.Doç.Dr.OsmanEYÜPOĞLUVarol ÖZTÜRK 10.03.2010 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)Doç.Dr.Osman ŞAHİN Zahit KÖSEOĞLU 10.03.2010 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)Yrd.Doç.Dr.M.KasımKIROĞLUYrd.Doç.Dr.Cevat ELMAProf. Dr. KurtmanERSANLIBetül EROL(BABAOĞLU)Yurdanur ŞENGÜL(YİĞİT)24.03.2010 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)09.04.2010 Eğitim Bilimleri(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)Çiçek TOMRUKÇU 09.04.2010 Eğitim Bilimleri(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)


S.NoTezin Adı585 Cumhuriyet Döneminde Samsun İlinde İlköğretim(İlkokul) Kurumlarının Tarihsel Gelişimi (1923-1960)SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıProf. Dr. ErdoğanBAŞAR586 1919 Yılında İstanbul’un Asayişi Doç.Dr.Kaya TuncerÇAĞLAYAN587 Şehname ve Köroğlu Destanlarında BaşKahraman Tiplerinin Karşılaştırılması588 Din Dili Bağlamında 73 Fırka HadisininDeğerlendirilmesi589 Nesnel Gerçekçilik Gelişim BasamağındakiÇocukların Üç Boyutlu Modelleme TeknikleriniÖğrenmelerini Kolaylaştıracak ÖğretimYöntemlerinin Araştırılması590 Arap Dilinde Mastarlar ve Kur’ân-ı Kerîm’dekiKullanılışları591 Avrupa Birliği’nin Çok Dillilik Politikası veTürkiye’de İkinci Yabancı Dil ÖğretimiYrd.Doç.Dr.ŞahinKÖKTÜRKHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıCemalettin KÖMÜRCÜ 09.04.2010 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)Ayfer Aydemir KARA 21.04.2010 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Yurdagül KIYAK 21.04.2010 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)Prof. Dr. Yavuz ÜNAL Davut Gazi BENLİ 02.06.2010 Temel İslam Bilimleri(Hadis)Yrd.Doç.Dr.Ali TOMAK Gürkan ŞAHİN 02.06.2010 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Doç.Dr.Ali BULUT Şuayip GÜLLÜ 09.06.2010 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belagatı)Yrd.Doç.Dr.RıfatGÜNDAYÖzgür KARADEMİR 22.06.2010 Yabancı Diller Eğitimi(Fransız Dili Eğitimi)592 İslâm’da Kumar Yasağı Prof. Dr. Nihat DALGIN Kemal TEMİZ 22.06.2010 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)593 Akçaabat Yöresindeki Osmanlı Dönemi MezarTaşları594 Sayısal Ortamda Yapılan Resimlemelerin(İllüstrasyon) Güzel Sanatlar Eğitimi GrafikAnasanat Atölye Dersi Eğitimine Katkısı595 Osmanlı İmparatorluğunda Padişah HuzurundaYapılan Tefsir Dersleri596 71 No’lu (D.No:71, S.No:2254) AmasyaŞer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu veDeğerlendirmesiProf. Dr. Yılmaz CAN İsmail GEDİKLİ 29.06.2010 İslam Tarihi ve Sanatları(Türk İslam Sanatları Tarihi)Doç.İbrahim HalilTÜRKERProf. Dr. MustafaÜNVERProf. Dr. Mustafa ZekiTERZİRarim SARIKAYA 26.07.2010 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Salih ÇAVUŞOĞLU 26.07.2010 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Ahmet ERDOĞAN 26.07.2010 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)


S.NoTezin Adı597 Türkçe Dersine Karşı Tutumun OkuduğunuAnlamaya Etkisi598 İlk ve Orta Öğretim Kurumlarımızda SanatEğitiminin Değişen Paradigmalarının GörselSanatlar Dersi Bağlamında İncelenmesi599 Medya Okuryazarlığı Dersine İlişkin Öğretmen,Öğrenci ve Veli Görüşleri (Samsun İli Örneği)600 Çanakkale Muharebelerinin AvustralyaBasınındaki Yeri601 Kam-Şaman Tipi ile Alevilikteki Dede Tipi ÜzerineKarşılaştırmalı Bir İnceleme (Sivas-YıldızeliÖrneği)602 Öğretmen Adaylarının Bilgisayar TeknolojileriniKullanımı ve Bilgisayar Teknolojilerine YönelikTutumları603 Kızılırmak Deltası’nda Aktüel Kıyı ÇizgisiDeğişiklikleri ve Sonuçları604 Klasik İslam Filozoflarında Şehir-Felsefe İlişkisiSorunu605 62 No’lu (H.1200-1201/M.1785-1787) AmasyaŞer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu veDeğerlendirmesi606 Papa’nın Yanılmazlığı Sorunu ve Hans Küng’ünYanılmazlık Doktrinini Eleştirisi607 Hz.Peygamber Döneminden Günümüze KadınFıkıhçılar608 Dirayet Tefsirleri Geleneğinde Kur’an’daki KevnîAyetlerin Yorumlanma BiçimleriSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıYrd.Doç.Dr.ZekiAPAYDINHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıUtku KARA 26.07.2010 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)Yrd.Doç.Ali SEYLAN Tayfur ÇİĞDEM 28.08.2010 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.AlperKESTENEda BÜTÜN 29.09.2010 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)Doç.Dr.Osman KÖSE Emine BOL YAZICI 20.10.2010 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Yrd.Doç.Dr.BekirŞİŞMANYrd.Doç.Dr.ZeynepALATDoç.Dr.Halil İbrahimZEYBEKProf. Dr. BurhanettinTATARProf. Dr. Mustafa ZekiTERZİMelike ESEN 03.11.2010 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)İbrahim HakanÇOBANOĞLUSemaÖZDEMİR(GÜRBÜZ)03.11.2010 İlköğretim(Sınıf Öğretmenliği)11.11.2010 Coğrafya(Beşeri Coğrafya)Fatme SAYIN 11.11.2010 Felsefe ve Din Bilimleri(İslam Felsefesi)Ahmet ŞAHİN 11.11.2010 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Prof. Dr. Mahmut AYDIN Hatice ÇİÇEK 01.12.2010 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)Prof. Dr. Muhsin KOÇAK Havva DEMİRCİ 01.12.2010 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)Prof. Dr. MehmetOKUYAN609 Mu’tezile Kelâmında Teklîf Anlayışı Doç.Dr.Fethi KerimKAZANÇAsım DURAN 30.03.2011 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Özlem YILMAZ 30.03.2011 Temel İslam Bilimleri(Kelam)


S.NoTezin Adı610 Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarının OrtaöğretimGençliği Üzerindeki Etkileri (Samsun Örneği)SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıDoç.Dr.ErkanPERŞEMBEHazırlayanınAdı ve Soyadı611 Mevlana’nın Mesnevi’sinde Doğa Bilinci Doç.Dr.Metin YASA FatmaKARAKAŞ(BENGİ)612 Kurmaca Anlatıda Anlatabilirlik’in StilistikTezahürü Olarak Anlatıcı Özne Üzerine BirMukayese: “Küçük Ağa ve Yorgun Savaşçı”613 İslam Hukuk Tarihinde Para Vakıfları ve FinansKaynağı Olarak KullanılmasıKabulTarihiAnabilim DalıÖzgür KIRAN 15.06.2011 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)08.07.2011 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Doç.Dr.Şaban SAĞLIK Aysun ASLANER 08.07.2011 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Prof. Dr. Nihat DALGIN Betül AŞAR (GENÇ) 20.07.2011 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)614 Eski Anadolu Türkçesinde İkilemeler Yrd.Doç.Dr.Serkan ŞEN Hasan TUNCA 17.08.2011 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Dili)615 Doğu-Batı Arasındaki İdrak Kavşağı Orhan OKAY Doç.Dr.Erdoğan ERBAY Ömer Faruk KARATAŞ 17.08.2011 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)616 Türk-İslam Minyatürlerinde Simurg Tasviri veİkonografisiProf. Dr. Yılmaz CAN Hayrunnisa ÇAKMAKÇI 17.08.2011 İslam Tarihi ve Sanatları(Türk İslam Tarihi Sanatları)617 İslam Fıkhında Yemin Prof. Dr. Muhsin KOÇAK Recai ÖĞÜK 07.08.2011 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)618 Türkiye’nin İlk Sanayi Kasabalarından Biri:Ayancık/Sinop619 Meclis-i Ayan Zabıtlarına Göre Ahmet Rıza Bey Yrd.Doç.Dr.MucizeÜNLÜ620 Cumhuriyet’ten Bugüne Türk EdebiyatındaCezaevi Hikâyeleri621 Özbek Türkçesi – Türkiye Türkçesi YalancıEşdeğerli SözcüklerProf. Dr. Cevdet YILMAZ Mutlu KAYA 26.08.2011 Coğrafya(Beşeri Coğrafya)Savaş BARIŞ 26.08.2011 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Doç.Dr.Şaban SAĞLIK Canan OLPAK KOÇ 26.08.2011 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Yrd.Doç.Dr.ÖzenYAYLAGÜL622 Midyat Taşı ve Coğrafi Çevre Arasındaki İlişkiler Doç.Dr.KemalettinŞAHİN623 Kur’an’da Fiillerin Zamanını Belirleyen Unsurlar Doç.Dr.SonerGÜNDÜZÖZEda GÜL 26.08.2011 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)Asiye GÜREL 13.09.2011 Coğrafya(Fiziki Coğrafya)Fatih YEDİYILDIZ 06.10.2011 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belegatı)


S.NoTezin Adı624 Bafra Ovasında Yer Altı Suyundan Yararlanmave Doğal Çevre İlişkisiSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıDoç.Dr.KemalettinŞAHİNHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıHüseyin MERTOL 27.10.2011 Coğrafya(Fiziki Coğrafya)625 Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun Ziyaretleri Doç.Dr.Osman KÖSE Dürdane ŞAHİN 17.11.2011 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)626 Sinop Seyyid Bilal Türbesi Haziresindeki MezarTaşları627 Sarıçiçek Dağı’nda (Alacura/Giresun) Karstlaşmave Karstik Şekiller628 Geciktirilmiş Öykü Tekniği Üzerine BirKarşılaştırma: Tristram Shandy Beyefendi’ninHayatı ve Görüşleri/Karı Koca Masalı629 1888-1889 Yıllarına Ait Samsun Şer’iyye SicilindeYer Alan Belgelerin TahliliYrd.Doç.Dr.Recep GÜN Fatma TÜRKER 17.11.2011 İslam Tarihi ve Sanatları(Türk İslam Sanatları Tarihi)Prof. Dr. Ali UZUN İnci DEMİRAĞ 24.01.2012 Coğrafya(Fiziki Coğrafya)Prof. Dr. Şaban SAĞLIK Atiye Gülfer KAYMAK 22.03.2012 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Yrd. Doç. Dr. KenanAYARMehmet ZORLU 12.04.2012 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)630 Kur'an-ı Kerim'de Da'vet Kavramı Doç. Dr. Yaşar KURT Özkan ÇELİK 12.04.2012 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)631 Terceme-i Şir'atü'l İslâm (Metin-Gramatikal Dizin) Yrd.Doç.Dr.SalihDEMİRBİLEK632 Fakir Baykurt’un Romanlarında HalkbilimUnsurları633 Mehmed Memdûh Paşa'nın Hayatı, Sanatı,Eserleri ve Divân-ı Eş'âr'ı Üzerine Bir İnceleme634 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DersindeDua Öğretiminin Öğrencilerin Dua DavranışlarıÜzerindeki EtkisiSeyfullah ÖZTÜRK 22.05.2012 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Dili)Doç.Dr.Bekir ŞİŞMAN Altuğ ORTAKÇI 04.06.2012 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)Yrd.Doç.Dr.AdemÇALIŞKANNilay ŞAHİN 27.07.2012 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Prof.Dr.Mevlüt KAYA Osman TAŞKIN 27.07.2012 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)


S.NoTezin Adı635 21. Yüzyılda Kentli Hayat Tarzı ve DindarlıkİlişkisiSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıDoç. Dr. OsmanEYÜPOĞLUHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıIşıl ÖZSEVİNÇ 27.07.2012 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)636 Tokat Yöresi Dini Musikisi Doç.Dr.Ahmet ÇAKIR Emre PINARBAŞI 27.07.2012 İslam Tarihi ve Sanatları(Türk Din Musikisi)637 Arap Dilinde Sıfat-ı Müşebbehe ve Kur'ân-ıKerîm'deki Kullanımı638 İsrail'in Kuruluş Sürecinde Türk-İngiliz İlişkileri(1947-1948)Prof.Dr.Ahmet YÜKSEL Doğan FIRINCI 27.07.2012 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belagatı)Prof.Dr.Kaya TuncerÇAĞLAYANFürkan ÇAKIR 27.07.2012 Tarih (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)639 Hicâbî Abdülbâkî Efendi'nin Tasavvufi Görüşleri Doç.Dr.Ali BOLAT Mehmet UYAR 27.07.2012 Temel İslam Bilimleri (Tasavvuf)640 Kurmaca Anlatının Zamansal Dizilişi Üzerine BirKarşılaştırma: Ulysses ve Huzur641 Ahlak Eğitimi Bağlamında Kohlberg'in AhlakGelişim Teorisi ve Sorunları641 19. Yüzyılın İlk Yarısında Samsun KazasınınNüfusuProf.Dr.Şaban SAĞLIK Servet GÜNDOĞDU 27.07.2012 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Prof.Dr.Mustafa KÖYLÜ Semra ÇİNEMRE 03.08.2012 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Prof.Dr.Nedim İPEK Cihat USLUCAN 17.08.2012 Tarih (Yakınçağ Tarihi)642 19. Yüzyılın İlk Yarısında Bafra Kazası Nüfusu Doç.Dr.Rıza KARAGÖZ Tancan ÖZKAN 17.08.2012 Tarih (Yakınçağ)643 Kur'an Kursu Öğreticilerinde Empati (KastamonuÖrneği)644 Bafra ve Çevresindeki Halk İnançları veUygulamaları645 Turnasuyu ile Melet Irmağı Arası Kıyı BölgesininJeomorfolojisi, OrduProf.Dr.Ali Rıza AYDIN Sündüz TOZKOPARAN 17.08.2012 Felsefe ve Din Bilimleri (DinPsikolojisi)Prof.Dr.ErkanPERŞEMBEZekeriya ÖZKAN 17.08.2012 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)Prof.Dr.Ali UZUN İlter Kutlu HATİPOĞLU 29.08.2012 Coğrafya (Fiziki Coğrafya)646 Engiz Çayı Havzası'nın Jeomorfolojisi Prof.Dr.Ali UZUN Ali İMAMOĞLU 29.08.2012 Coğrafya (Fiziki Coğrafya)647 Cinsel Kimlik Gelişiminde Din Eğitiminin Rolü Prof.Dr.Mustafa KÖYLÜ Emine KÜREK 29.08.2012 Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi)


S.NoTezin Adı648 Muhammed b.Abdurrahman El-Bekri Es-Sıddıkî'nin MetoduSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabulTarihiAnabilim DalıProf.Dr.İshak YAZICI Bilal TOPUZ 01.11.2012 Temel İslam Bilimleri (Tefsir)649 Sevinç Çokum’un Romanlarında Kültür Aktarımı Doç.Dr.Bekir ŞİŞMAN Meral ALIÇ 01.11.2012 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)650 Türkiye'de Yeri Değiştirilen Şehirlere Bir Örnek:Erbaa/TokatDoç.Dr.Ali YILMAZ Mahmut Hazım ŞAHİN 01.11.2012 Coğrafya(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)651 Samsun'da Şehir İçi İkametgah Hareketliliği Prof.Dr.Cevdet YILMAZ Nurcan DÜBÜŞ KOÇ 01.11.2012 Coğrafya(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)652 Sevinç Çokum’un Romanlarında Kültür Aktarımı Doç.Dr. Bekir ŞİŞMAN Meral ALIÇ 01.11.2012 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)653 Muhammed b.Abdurrahman El-Bekri Es-Sıddıkî'nin Metodu654 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DersininÖğrencilerin Batıl İnançları Üzerindeki Etkisi655 Kur'an Kurslarında Bayanlara Yönelik Din Eğitimi(Samsun Örneği)656 Yazma Mani Geleneği ve Âşık Gümanî (İmsekKılıç)Prof.Dr.İshak YAZICI Bilal TOPUZ 01.11.2012 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Prof.Dr.Mevlüt KAYA İshak AŞAR 08.11.2012 Felsefe ve Din Bilimleri(İslam Felsefesi)Yrd.Doç.Dr.Hasan DAM Selma ÇINAR 22.11.2012 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Doç.Dr.Bekir ŞİŞMAN Halis ALÇIN 06.12.2012 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)657 Yaz Kur'an Kurslarında Kur Sistemi Yrd.Doç.Dr.Hasan DAM Sevgi SEL 13.12.2012 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)

More magazines by this user
Similar magazines