2011 Yılı Faaliyet Raporu - Dyo

dyo.com.tr

2011 Yılı Faaliyet Raporu - Dyo

Her yeni günde,hep birlikte...Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


İçindekiler1 Dyo Boya Hakkında2 Kısaca Dyo Boya3 Dyo Boya’nın Rekabet Avantajları4 Yaşar Topluluğu6 Türkiye’nin İlk Boya Fabrikası Olan Dyo’nun Tarihinden Satır Başları7 Dyo Boya’nın “İlk”leri10 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı12 Yönetim12 Yönetim Kurulu13 Üst Yönetim ve Denetim Kurulu16 2011 Yılında16 2011 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Sektör20 2011 Yılında Dyo Boya35 Kurumsal Yönetim35 Gündem36 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı38 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu47 Finansal Bilgiler47 Denetçi Raporu48 Bağımsız Denetim Raporu50 Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar116 Yatırımcılara Bilgiler


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerHer yeni gün;yeni heyecanlar,yeni keyifler,yeni mutluluklar,yeni umutlar demek...Temelleri 1927 yılında atılan Dyo Boya, kurulduğugünden bu yana sunduğu renkler ile yalnızcamüşterilerinin ve tüketicilerinin yaşam alanlarınadeğil hayatına da renk katıyor. Dyo Boya, 60.000adet renk seçeneği ile müşterilerinin hayal ettikleriher renge ulaşmalarına olanak sağlıyor.Duvara asılan bir fotoğrafı çevreleyen, uzakdenizlere açılan bir yelkenliyi giydiren, ofisleri keyifliçalışma ortamlarına dönüştüren Dyo Boya, hayatınher anında, hayal gücünün sınırlarının ötesinderenk seçenekleriyle tüketicileri ve müşterileri ilehayatın ta kendisini paylaşıyor.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 1


Kısaca Dyo BoyaTürkiye’nin ilk yerli boya markasıDyo Boya’nın temeli, Durmuş Yaşar’ın İzmirŞeritçiler Çarşısı’nda 1927 yılında açtığıdükkan ile atılmıştır. Dürüstlük ve çalışkanlıkilkelerinden taviz vermeden sürdürdüğüticari hayatında 1941 yılında önemli biratılım yapan Durmuş Yaşar, ilk boyaimalathanesini kurarak üretime başlamıştır.Bu dönemde piyasaya sunduğu “Yaşarin”ve “Hazırlanmış Boya” markaları, Türkiye’ninilk yerli boya markası olma özelliğinitaşımaktadır.1953 yılında İzmir Bornova’da temeli atılanTürkiye’nin ilk boya fabrikası, 1954 yılındaDyo markası altında faaliyete başlamış,ülkemizin sanayileşme çalışmalarınınitici güçlerinden birisi olmuştur. Küçük birfabrika binası olarak kurulan Dyo, 1960’lıyılların ortalarına gelindiğinde 70.000 m 2alanda, 30 binayı kapsayan dev bir tesisedönüşmüştür.Yıllar içinde büyümeye devam edenDyo Boya, 1984 yılında Yasaş Yaşar Boyave Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. GebzeFabrikası’nı hizmete sokmuştur. 1997yılında ise artan talebi karşılamak amacıylaİzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeTürkiye’nin en büyük boya üretim tesisikurulmuştur.Geniş ürün portföyü, güçlü pazar konumuDyo Boya’nın lideri olduğu Yaşar BoyaGrubu, tüketicilerine 5 şirketi ile Dyo veDewilux markaları altında 1.100 değişikürün, 3.200 ambalaj ve 60.000 farklı renksunmakta, ayrıca sektöre 811 kişilik istihdamsağlamaktadır.Geliştirdiği yenilikçi ürünleri ile birçoksegmente hitap eden Dyo Boya;• inşaat boyaları• sanayi boyaları• mobilya boyaları• otomotiv boyaları• deniz boyaları• polyesteralanlarında üretim yapmaktadır.Dış pazarlarda gittikçe güçlenen markaDyo Boya, Türk boya sektörünün liderliğinisürdürürken, ihracat ile büyüdüğüyurt dışı pazarlarda da yatırımlargerçekleştirmektedir. Dyo’yu bir dünyamarkası yapma vizyonunun önemlibir aşaması olan yurt dışı yatırımlarkapsamında Dyo Boya halen Mısır,Romanya ve Rusya pazarında faaliyetlerinisürdürmektedir.Dyo Boya Mısır’da “Sipes Grubu” ilegerçekleştirdiği işbirliği çerçevesindeoto tamir ve mobilya boyaları satış vepazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.Müşteri ile bütünleşerek ihtiyaçlarınbelirlenmesi, en uygun ürününtasarlanması, satış öncesi ve kullanımsırasında teknik hizmet desteğinin doğru veeksiksiz sunulması, uygulama sonrası teknikservis güvencesi Dyo Boya’nın başarısınınyapı taşlarıdır.Dyo Boya, bir Yaşar Topluluğu üyesidir.Dyo Boya, Türkiye’nin en büyük ve en saygıngruplarından Yaşar Topluluğu’nun birüyesidir. 1945 yılında kurulan; gıda, içecekve boya başta olmak üzere kağıt, ticaret,turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyetgösteren Yaşar Topluluğu, Türk sanayininkurulmasına öncülük etmiş, Türkiyeekonomisine yön veren kuruluşlardanbiridir.Dyo Boya Ortaklık YapısıDiğer %26Yaşar Holding A.Ş.%74Ödenmiş Sermayesi: 100.000.000 TLKayıtlı Sermayesi: 300.000.000 TLHissedarlar Hisse Oranı (%) Hisse Tutarı (TL)Yaşar Holding A.Ş. 74,16 74.160.452Diğer 25,84 25.839.548Toplam 100,00 100.000.000Dyo Boya’nın hisseleri İMKB’de “DYOBY” sembolü ile işlem görmektedir.2Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya’nın Rekabet AvantajlarıDyo Boya’nın altyapı ve teknolojisi ile üretim ve satışkabiliyetine dayalı kurumsal güçleri her türlü pazar şartındarakiplerine karşı üstünlük sağlamaktadır.Dyo Boya lojistik ve dağıtım yetkinliği sayesindemüşterilerinin farklı taleplerine geniş bir ürün yelpazesiile cevap verebilmekte, sahip olduğu bilgi birikiminifırsatlarla birleştirerek mali gücünü artırma ve başarılarınınsürekliliğini sağlama yönünde emin adımlar atmaktadır.Müşterileriyle sağlam ve uzun vadeye dayalı ilişkilergeliştirmiş olan Dyo Boya, güçlü pazar konumu ve markabilinirliği ile pekiştirdiği rekabet avantajlarını en iyi şekildekullanarak, daha büyük hedeflere doğru yolculuğunakesintisiz bir şekilde devam etmektedir.Dyo Boya’nın rekabet avantajları arasında;• teknoloji liderliği• ürün geliştirme kabiliyeti• marka mirası• kaliteli boya imajı, teknolojik ürün geliştirme yetkinliği• satış sonrası teknik hizmet• pazarda marka güvenilirliğinin yüksek olması• müşteri memnuniyetini artırma kapsamındakiçalışmaları• bayi yapısında markaya olan bağlılık• geçmiş yıllardan gelen tecrübe ve bilgi birikimi• etkin ve hızlı çözüm ortaklığı• yaygın ve vefalı bayi teşkilatıbulunmaktadır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 3


Yaşar TopluluğuTürkiye’ninlider ekonomikaktörlerinden biri1927 yılında İzmir’de denizcilik malzemelerive boya satışı yapmak üzere DurmuşYaşar tarafından kurulan “Durmuş YaşarMüessesesi”, Yaşar Topluluğu’nun temelinioluşturmaktadır.İMKB’de hisseleri işlem gören 6 şirketi dahilolmak üzere toplam 20 şirketi, 18 fabrika veüretim tesisi, 2 vakfı ve yaklaşık 6.750 kişiyedoğrudan istihdamıyla Yaşar Topluluğu,Türkiye’nin lider ekonomik aktörlerindenbiridir.Gıda ve içecek ile boya, Topluluğun anaiş kollarıdır. Ayrıca tarımsal üretim, kağıt,turizm, dış ticaret ile enerji alanlarındafaaliyet gösteren şirketleri, YaşarTopluluğu’nun ekonomik ve ticari döngüdekigüçlü konumunu tamamlayıcı ve pekiştiricibir role sahiptirler.İMKB’de hisseleri işlemgören 6 şirketi dahilolmak üzere toplam20 şirketi, 18 fabrika veüretim tesisi, 2 vakfı veyaklaşık 6.750 kişiyedoğrudan istihdamıylaYaşar Topluluğu,Türkiye’nin liderekonomik aktörlerindenbiridir.Gıda ve İçecek Grubuen sevilen lezzetler,en sağlıklı ürünler,en son teknoloji• Pınar Süt• Pınar Et• Pınar Su• Çamlı Yem Besicilik• Yaşar Birleşik Pazarlama• Pınar Foods GmbH• HDF FZCOBoya Grubuteknolojik liderlik,güçlü markalar vedağıtım ağı• Dyo Boya Fabrikaları• Dyo Matbaa Mürekkepleri• Kemipex Joint-Stock Co.• S.C. Dyo Balkan SRL• Mediterranean Trade for Paints Co.(MTP Co.)4Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerTopluluğun lider markaları Pınar ve Dyo,Türkiye’de “tüketici tarafından en çok bilinenmarkalar sıralamasında” ilk sıralarda yeralmaktadır.Çevreye duyarlılık ve çevrenin korunması,Yaşar Topluluğu’nun her türlü ekonomikve ticari faaliyetinde öncelikli olarakgözettiği konuların başında gelmektedir.Bu çerçevede Yaşar Topluluğu Şirketleriçevrenin korunması konusundaki tümkanun ve yönetmeliklere uymayı, ürünlerinive üretim süreçlerini çevre etkilerinien düşük seviyeye indirecek şekildetasarlamayı esas almaktadır.Kurumsal sorumluluğu, paydaşlarınaekonomik sorumluluğu ile özdeş görenYaşar Topluluğu, 12 Kasım 2007’dedünyanın en büyük gönüllü kurumsalvatandaşlık inisiyatifi olan BirleşmişMilletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (GlobalCompact)’ni imzalamış ve “Küresel İlkelerSözleşmesi Ağı”na katılmıştır.Topluluk, 2011 yılının başında ikinci Küreselİlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi’nipaydaşlarının bilgisine sunmuştur.Yaşar Holding A.Ş. iştiraklerinden Pınar Süt,Pınar Et, Pınar Su, Dyo Boya, Viking Kağıtve Altın Yunus Çeşme’nin hisseleri İMKB’deişlem görmektedir.Toplam çalışan6.750Yaşar Topluluğu 6.750 kişiye doğrudanistihdam sağlamaktadır.Temizlik KağıtlarıGrubuTicaret ve HizmetGrubuVakıflarçevre dostu üretim,yenilikçi ürünlerüstün hizmetanlayışı ilesorumlu kurumsalvatandaş• Viking Kağıt• Altın Yunus Çeşme• Bintur• Yaşar Dış Ticaret• YADEX International GmbH• Desa Enerji• Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı• Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim VakfıDyo Boya Faaliyet Raporu 2011 5


Türkiye’nin İlk Boya Fabrikası Olan Dyo’nun Tarihinden Satır BaşlarıDyo Boya, Türkboya sanayisininöncü kurucusu olup,Türkiye’nin sanayileşmeçalışmalarının iticigüçlerinden birisiolmuştur. Bugün geriyebakıldığında, Dyo’nunarkasında başarılarladolu 85 yıl durmaktadır.• 1927 Durmuş Yaşar tarafından ilkboya mağazası açıldı.• 1941 Durmuş Yaşar tarafındanilk boya imalathanesi kuruldu,“Yaşarin” ve “Hazırlanmış Boya”markaları Türkiye’nin ilk boyamarkaları oldu.• 1953 Türkiye’nin ilk boyafabrikasının temeli Dyo Boyamarkası ile İzmir Bornova’daatıldı.• 1964 Mikronize MinerallerFabrikası açıldı ve Dyo BoyaHarris Fırça Fabrikası üretimebaşladı.• 1965 Dyosad Fabrikasıkuruldu, ilk bayiler toplantısıgerçekleştirildi.• 1967 Birinci Dyo Resim Yarışmasıyapıldı.• 1968 Dyo Boya MatbaaMürekkepleri Fabrikası açıldı.• 1977 Akril Fabrikası açıldı.• 1978 Akmaden Tesisleri kuruldu.• 1980 Satış noktalarında makineile renklendirme yapabilmekonsepti tüketiciye sunuldu.• 1984 Yasaş Gebze Fabrikasıaçıldı.• 1990 Yasaş Boyacılık Okulukuruldu.• 1993 Dyo Boya, boyacılıksektöründeki ilk ISO-9003 KaliteGüvence Belgesini aldı.• 1994 Dyo Boya TS EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim SistemiBelgesini aldı.• 1996 Kemipex, Rus pazarınayönelik çalışmalar yapmakamacıyla Moskova’da birYaşar Boya Grubu şirketi olarakkuruldu.• 1997 Yaşar Boya Grubu, 300milyon ABD dolarlık cirosu iledünyanın 27., Avrupa’nın 10. enbüyük boya grubu unvanını aldı.• 1999 Türk Yıldızları ekibiningösterilerinde kullandığı kırmızıbeyaz boyalar Türkiye’de ilk kezDyo Boya tarafından üretildi.• Sektörde ilk özgün boya satışnoktaları olan Dyo Boya RenkEvleri kuruldu ve uygulamacıbayilik sistemi faaliyete geçti.• 2000 Yaşar Basf, Oyak Renaulttarafından “Lider İkmalci”;Mercedes-Benz AksarayFabrikası’nda ise “Tek Tedarikçi”seçildi.• 2002 Yaşar Üniversitesi eğitim veöğretime başladı. Selçuk YaşarBoyacılık ve Endüstri Meslek Lisesiaçıldı.• 2003 İlk “Dünya Boya ÜreticileriZirvesi” Bahamalar’da yapıldı,konuşmacı olarak zirveyeTürkiye’den sadece Yaşar BoyaGrubu davet edildi.• 2004 Türkiye’nin ilk PTFE katkılıboyası “Teknoplast” Türk boyacılıksektörüne kazandırıldı.6Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal Bilgiler• 2005 Dyo Boya, Mısır’da üretimebaşladı, Mısır inşaat sektörününlideri Sipes Grubu ile yapılanortaklık sonucunda Kuzey Afrikaotomobil ve mobilya boyalarısektöründe yerini aldı.• Dyo Boya, Türk boya sektöründebir ilke daha imza atarakTürkiye’nin nanoteknoloji ileüretilmiş ilk boyalarını pazarasundu.• 2006 Dyo Boya, “Klimatherm”markası ile ısı yalıtım sektörünegirdi.• 2007 Dyo Boya nanoteknolojikürünleri Avrupa’ya ihraç etmeyebaşladı.• 2008 Dyo Boya, fotokatalitikboyalarda solgel yöntemiyle,nanoteknoloji alanında AvrupaPatent Ofisi’nden ve TürkStandartları Enstitüsü’ndenincelemeli patent alma başarısınıgösteren ilk ve tek Türk markasıoldu.• Dyo ve Dewilux markalarıTurquality kapsamına alındı.• 2009 Avrupa Birliğistandartlarında sertifikalı ustayetiştirmeyi amaçlayan DyoAKADEMİ açıldı.• GSM altyapısı ile oluşturulanDYOLOG usta bağlılık modelihayata geçirildi.• 2010 Rusya’da inşaat boyasıüretimi başladı.• TS 18001:2008 İş Sağlığı veGüvenliği Yönetim Sistemi, TS ENISO 14001:2004 Çevre YönetimSistemi ve TS ISO 10002:2006Müşteri Memnuniyeti YönetimSistemi Belgeleri alındı.• 2011 Boya ve boyamayla ilgiliihtiyaç duyulan bilgiye konununuzmanlarından ve ilk eldenulaşılmasını sağlamak amacıylawww.birbilenesorun.com.tr sitesihizmete açıldı.• Uzun süren araştırmalar sonucuyaratılan hibrid teknolojili ürünDyojen pazara sunuldu.• Çiğli Kampüs içerisinde DyoEğitim ve Uygulama Merkeziaçıldı.Dyo Boya’nın “İlk”leriTürkiye’nin ilk• boya markası• boya fabrikası• satış noktalarında makineile renklendirme yapabilmekonsepti• ISO-9003 Kalite GüvenceBelgesi alan boya şirketi• özgün boya satış noktaları• nanoteknoloji ile üretilmişboyaları• GSM altyapılı bağlılık sistemi• Ar-Ge merkezi belgesinesahip kuruluşu• TS ISO 10002:2006 MüşteriMemnuniyeti Yönetim SistemiBelgesi alan boya şirketiDyo Boya Faaliyet Raporu 2011 7


8Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Onun oyun arkadaşıolduğunuzda...Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 9


Yönetim Kurulu Başkanı’nın MesajıÖncülük misyonumuzile farklılaşmayıhedefliyoruz.2011 yılında olduğu gibi önümüzdeki dönemlerdede pazarın üzerinde büyüme ve pazar payınıhızla artırma, pazar lideri olunan segmentlerdelider konumunu sürdürme, faaliyet gösterilen tümülkelerde ise pazar payını artırma ana hedeflerimizdoğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.Değerli Ortaklarımız,2011 yılı, global ekonomide sıkçadalgalanmaların yaşandığı, sonuçlarınınise Türkiye ekonomisindeki parametrelerehızla yansıdığı bir yıl olmuştur.Avrupa kamu borcu krizi ve sonrasındayaşanan ekonomik, sosyal ve politikgelişmeler, 2011 yılına damgasınıvurmuş ve mega trendlerin belirleyicisiolmuştur. Uluslararası para, sermayeve ticaret piyasalarını önemli oranlardaetkisi altına alan bu gelişmelerden,sürdürülebilir büyüme performansınıkorumayı başaran ülkemiz ekonomiside dış ticaret ve yabancı fon akımlarıkanalları üzerinden etkilenmiştir. Yılınikinci yarısından itibaren kur artışlarıgözlenmiş, euro+ABD doları sepetindeyıllık kur artışı %21 olarak gerçekleşmiştir.Dyo Boya 2011 yılında da sektörortalamalarının üstünde bir büyümeoranı yakalayarak pazar payınıartırma başarısı göstermiştir.2010 yılında 98 bin ton olan satış tonajımız%24’lük artışla 121 bin ton mertebelerineyükselmiştir. 2011 yılı kapasite kullanımoranımız ise %86 olarak gerçekleşmiştir.2011 yılında net satışlarımız %39 artışgöstermiş ve 419 milyon TL seviyesindegerçekleşmiştir. Üretim ve satış anlamındason derece parlak neticeler elde ettiğimiz2011 yılında, zarar açıklamamızın başlıcanedenleri üretimimizin ağırlıklı olarak ithalve dövize endeksli girdiye dayalı olmasıve yıl boyunca uluslararası piyasalardayaşanan çalkantılar sonucunda TürkLirası’nın yabancı para birimleri karşısındaönemli oranlarda değer kaybetmesidir.Gözlenen makroekonomik belirsizliklerve kurlardaki ani dalgalanmalar,boya sektörünü genel olarak olumsuzyönde etkilemiş ve sektörde kârlılıklarındüşüşüne neden olmuştur.Etkin maliyet kontrolü yaklaşımımızDyo Boya’da verimlilik artışını süreklihale getirmemizde kilit rol oynarken,geniş ürün portföyümüz ile güçlü satışorganizasyonumuz ve dağıtım kanallarımız,satış hacimlerimizde kaydettiğimizbüyümenin temellerini oluşturmuştur.10Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerYurt dışı pazarlama faaliyetlerimizaçısından baktığımızda, 2011 yılındaihracat çalışmalarımızı başarılı birşekilde sürdürdüğümüzü görüyoruz.Zengin ürün çeşitliliğimiz ve zamanındasevkiyat konularındaki güçlü konumumuzuluslararası müşteri kitlemizi mutlu edenunsurlar olmaya devam etmektedir.2011 yılında inşaat boyalarında sektörünüzerinde büyüme sağlamış bulunuyoruz.Dyo Boya, 2010 yılında olduğu gibi2011 yılında da inşaat boyalarısektöründeki iddiasını sürdürmüşve sektör ortalamalarının üstündebir büyüme göstermiştir.İnşaat boyalarında ciro bazında %35, tonajbazında ise %25 büyüme sağlanırken %98mertebesinde ölçülen müşteri memnuniyetioranı başarımızı onaylayan unsur olmuştur.2011 yılında inşaat boyalarındaki pazarpayımız %21 olarak kaydedilmiştir.2011 yılında Dyo Boya inşaat boyalarıalanında bir ilke daha imza atmış, uzunsüren araştırmalar sonucu geliştirdiğihibrid teknolojili ürünü Dyojen’itüketicinin beğenisine sunmuştur.Dyo Boya’nın inşaat boyalarındaki hedefiyeni müşteri ve pazarlara erişereksatış ve pazar paylarını yükseltecekçalışmalar gerçekleştirmektir.Dyo Boya sanayi boyalarındamüşterilerine etkin çözümler sunmuştur.Verimlilik artırıcı yeni ürün ve süreççözümlerine odaklandığımız 2011yılında Şirketimiz, sanayi boyalarında%30,4’lük büyüme göstermiştir.Müşterilerine zamanında ve eksiksizservis sağlayarak müşteri memnuniyetinive bağlılığını pekiştiren Dyo Boya, sanayiboyalarında yeni teknik servis kadrolarıoluşturarak, müşteriye verimlilik vesorun giderme anlamında daha etkinve yerinde çözümler sunmuştur.Dyo Boya mobilya boyaları ve ototamir boyalarında da son derecegüçlü bir piyasa konumuna sahiptir.Mobilya boyalarımızda 2011 yılında subazlı ve çevreci ürünler öne çıkarken,UV ve high-solid sistem teknolojilerinkullanımı hız kazanmıştır. Mobilya boyalarısektörünün ortalama %7-8 oranındabüyüdüğü bir yılda Şirketimiz, tonajda%19, ciroda %37 gelişme sağlamıştır.Diğer taraftan, oto tamir boyalarısegmentinde yılın ikinci yarısında pazarasunduğumuz DyoMixline, bayiler vekullanıcılar tarafından büyük beğeniile karşılanmış ve bir önceki yıla göresatışlarımız %29 oranında artış göstermiştir.Yeni ürünümüz bobin boyaları hızlı birpiyasa girişi kaydetmiş ve sürdürülebilirbir performansın ilk işaretlerini vermiştir.Ar-Ge merkezimizin uzun soluklu vesabırlı çalışmalarının bir sonucu olarak2011 yılında piyasada yerini alan bobinboyalarımız özellikle inşaat ve beyazeşya sektöründe çok önemli bir talebikarşılamaya başlamıştır. Özel bir tasarımsürecinin ürünü olan bobin boyalarımızınkısa süre içinde diğer ürünlerimize paralelbaşarılara imza atacağını öngörüyoruz.Kalite konusundaki çalışmalarımızhız kesmeden devam etmektedir.Dyo Boya Türkiye’nin ilk boyaüreticisidir. 58. yılına girerken Şirketimiz,çalışmalarını ilk günkü heyecanlayürütmekte, toplam kaliteyi gözetmekteve müşterilerimize taahhüt ettiğimizdeğeri pekiştirmeye odaklı bir kurumsalvatandaş olarak hareket etmektedir.Dyo Boya, sahip olduğu TS ISO 10002:2006(Müşteri Memnuniyeti Yönetim SistemiStandardı), TS EN ISO 14001:2004(Çevre Yönetim Sistemi Standardı), TS18001:2008 (İş Sağlığı ve Güvenliği YönetimSistemleri Standardı) belgeleri ile müşterimemnuniyetinin sağlanması, çevreninkorunması ve çalışanlarının güvenliğiniiçeren tüm uygulamaları, daha sistemli biryapıya kavuşturduğunu kanıtlamaktadır.Dyo Boya, 2011 yılında müşterimemnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalargerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, müşteribaşvurularının %95’ine aynı gün içindeçözüm sunulmuş; çağrı merkezi veanketler aracılığıyla alınan geri bildirimlersonrası müşterilerin %90’ının memnunolduğu görülmüştür. Dyo Boya’nın hedefisürekli geliştirme projeleriyle müşterimemnuniyetini sektör ortalamalarınınçok üzerine taşımak ve pekiştirmektir.Dyo Boya yenilikçilik ve Ar-Ge’nin öneminikavramış ve stratejilerini buna uygunolarak belirleyen bir kurumsal vatandaştır.Dyo Boya, yenilik odaklı stratejiler belirleyip,kendi teknolojisini üreten, inovasyon veAr-Ge’nin önemini kavramış, rekabet gücüyüksek, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğeyönelik, katma değeri ve uluslararasıpazarda şansı yüksek olan ürünleringeliştirilmesini hedeflemektedir.Bu doğrultuda yenilikçiliğin en önemliaracı olan Ar-Ge çalışmalarınızenginleştirmek, araştırmacı sayısı vekalitesini artırmak ve bilgi üretmek amacıylaher yıl cirosunun belli bir bölümünüAr-Ge çalışmalarına aktarmaktadır.5746 Sayılı Kanun kapsamında Ar-GeMerkezi olarak belgelendirilen Dyo Çiğli,2009 yılından bu yana kanun ile sağlananteşvik ve muafiyetlerden faydalanmaktadır.2011 yılında Ege’nin ilk 100 firması içerisindeAr-Ge harcamalarında 2. sıraya yükselenŞirketimiz Çiğli Kampüs içerisinde Dyo Eğitimve Uygulama Merkezi’ni hayata geçirmiştir.Dyo Boya istikrarlı bir geleceğe odaklıdır.2011 yılında olduğu gibi önümüzdekidönemlerde de pazarın üzerinde büyümeve pazar payını hızla artırma, pazar lideriolunan segmentlerde lider konumunusürdürme, faaliyet gösterilen diğer ülkelerdeise pazar payını artırma ana hedeflerimizdoğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.Ayrıca geçmiş yıllarda olduğu gibi,kaliteyi artırmak ve maliyeti düşürmekamacıyla en güncel yöntemlerdenbiri olan Yalın 6 Sigma projelerini veOperasyonel Maliyet İyileştirme (OMİ)çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.Dyo ve Dewilux markaları altındasunduğumuz toplam 1.100 değişik ürün ve60.000 farklı rengimizle insanların hayatınarenk, neşe, mutluluk ve güven katmayaodaklıyız. Milyonlarca müşterimizin tercihi veteveccühü bizi hedeflerimize ulaştıracaktır.Desteğiniz için şükranlarımızı sunarız.Saygılarımla,İdil YiğitbaşıYönetim Kurulu BaşkanıDyo Boya Faaliyet Raporu 2011 11


Yönetim Kuruluİdil YiğitbaşıYönetim Kurulu BaşkanıYılmaz GökoğluYönetim Kurulu Başkan VekiliAhmet Fahri YiğitbaşıYönetim Kurulu ÜyesiMehmet AktaşYönetim Kurulu ÜyesiHakkı Hikmet AltanYönetim Kurulu Üyesiİrfan ÇimenYönetim Kurulu ÜyesiMehmet KahyaYönetim Kurulu Üyesi12Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerÜst Yönetim ve Denetim KuruluÜst YönetimAdı SoyadıSerdar OranHasan GariplerBurhan KuranMehmet Mutlu UysalErcümend Emir AtakayFahri Özgür ArısÖzlem DüzyatanÖzlem YaylalıCem GürkanBülent TomaçGörevGenel MüdürFabrikalar Direktörüİnşaat Boyaları Satış DirektörüSanayi Boyaları ve Oto Tamir Boyaları Satış DirektörüMobilya Boyaları Satış DirektörüFinans ve Mali İşler DirektörüSatınalma Direktörüİnsan Kaynakları Direktörüİhracat ve İş Geliştirme Direktörüİnşaat Boyaları Pazarlama DirektörüYönetim Kurulu Görev SüreleriAdı Soyadı Unvanı Atanma Tarihleri ve Görev Süreleriİdil Yiğitbaşı Yönetim Kurulu Başkanı 06.05.2011 - 06.05.2014Yılmaz Gökoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili 06.05.2011 - 06.05.2014Ahmet Fahri Yiğitbaşı Yönetim Kurulu Üyesi 06.05.2011 - 06.05.2014Mehmet Aktaş Yönetim Kurulu Üyesi 06.05.2011 - 06.05.2014Hakkı Hikmet Altan Yönetim Kurulu Üyesi 06.05.2011 - 06.05.2014İrfan Çimen Yönetim Kurulu Üyesi 06.05.2011 - 06.05.2014Mehmet Kahya Yönetim Kurulu Üyesi 06.05.2011 - 06.05.2014Yetki Sınırları:Gerek Yönetim Kurulu Başkanı vegerekse Yönetim Kurulu Üyeleri, TürkTicaret Kanunu’nun ilgili maddeleri veAna Sözleşmenin 11 ve 12. maddesindebelirlenen yetkileri haizdirler.Denetim Kurulu Görev SüreleriAdı SoyadıAtanma Tarihleri ve Görev SüreleriYetki Sınırları:Kamil Deveci 06.05.2011 - 06.05.2012Onur Öztürk 06.05.2011 - 06.05.2012Ana Sözleşmenin 15. maddesine göre;Denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklarıTürk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerindebelirtilen esaslar çerçevesindedir.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 13


14Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Güne zinde birbaşlangıç yaparken...Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 15


2011 Yılında Türkiye Ekonomisi ve SektörGSYİH Gelişme Hızı - Sabit Fiyatlarla (%)Sektörel yapısı ve gücü itibarıyla Avrupa’nın6. boya üreticisi konumunda bulunan Türkiyeboya sanayiinde yabancı firmaların sektöre ilgisisürmektedir.099,28,510 11(4,7)İthalat (milyar ABD doları)141185241İhracat (milyar ABD doları)102114135Türkiye ekonomisi 2011 yılında %8,5oranında büyümüştür.2011 yıl sonu itibarıyla sabit fiyatlarla %8,5oranında artış gösteren gayri safi yurtiçi hasıla cari fiyatlarla 1,3 trilyon TL’yeulaşmıştır.0910 110910 11İthalat artışı ihracatın çok üzerindegerçekleşmiştir.2011 yılında toplam ihracat %18,5 oranındaartarak 135 milyar ABD dolarına, ithalat ise%29,8 oranında artarak 241 milyar ABDdolarına çıkmıştır. 2010 Aralık ayında %57,5olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2011Aralık ayında %60,7’ye yükselmiştir.Enflasyon (%)6,535,9309ÜFE13,3310,458,876,4010 11TÜFEEnflasyonda yükselme eğilimigörülmektedir.2011 yılı Aralık ayında 2003 Temel YıllıTüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) birönceki yılın Aralık ayına göre %10,45 artışgerçekleşmiştir. 2010 yılı Aralık ayında%8,87 olan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)enflasyon oranı ise 2011 yılının sonunda%13,33’e çıkmıştır.16Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerTürkiye boya sanayiSektörel yapısı ve gücü itibarıyla Avrupa’nın6. boya üreticisi konumunda bulunanTürkiye’de boya pazarı 2011 yılında2,5 milyar TL ve 850 bin ton büyüklüğeulaşmıştır. Kişi başı boya tüketimi ise10 kg/yıldır.Türk boya sektöründe bugün 20’ye yaklaşanbüyük ölçekli ve gelişmiş üretim teknolojisiyapısına sahip işletmeler yanında, yurtgeneline dağılmış 600’e yakın küçük ve ortaölçekli işletme faaliyet göstermektedir. Yıllıkboya üretiminin yaklaşık %75’i büyük ve ortaölçekli kuruluşlar, %25’i ise (vernik ve tinerağırlıklı olmak üzere) küçük ölçekli kuruluşlartarafından gerçekleştirilmektedir.İnşaat boyaları pazarında, ağırlıklarınınfirmadan firmaya değiştiği bir kanalyapısı mevcuttur. Bununla beraberbayi kanalındaki satışların toplamsatışlar içindeki oranı ortalamada %80seviyesindedir.Sektör yatırımları özellikle inşaat boyalarıve ısı yalıtım sistemleri alanlarındayoğunlaşmakta, gelişmiş teknoloji veçevre dostu ürünler ön plana çıkmaktadır.Artan çevre bilinciyle birlikte kullanımahazır ürünler, yüksek solitli ürünler, tozboyalar ve VOC düşük ürünlere olantalepte de artış görülmektedir. Sektördeayrıca su bazlı sistemlerin payı da gittikçeartmaktadır. İnşaat boyaları pazarının %80’isu bazlı, %20’si solvent bazlı ürünlerdenoluşmaktadır.Türkiye’de boya talebi, gün geçtikçe daharenkli ve mekanlara özel projelerle birlikteartış göstermekte, sektörün büyümesindeprojelere özel tasarımlar önemli roloynamaktadır. Renklendirme sistemlerineverilen önem artmakta, renk ve örtücülüğünyanı sıra dekoratif, koruyucu amaçlı ve yeniteknikler içeren boyalara yönelik talep önplana çıkmaktadır.Giderek artan tüketici bilinci ve değişenpazar trendleri, üretici firmaların müşteriodaklı çalışmalarını, müşteri hizmetleribirimleri ve çözüm grupları oluşturmalarınızorunlu hale getirmektedir.Boya sektörünün müşteri segmentasyonuda aşağıdaki şekildedir;• Dağıtım kanalı (toptancı, perakendeci,uygulamacı bayi, alt bayi, yapı marketler,inşaat şirketleri) - fiyat, vade, kampanyaodaklıdır.• Boya ustaları - promosyon odaklıdır.• Hane halkı - ürün ve renk çeşidi odaklıdır,kitlesel reklamlara duyarlıdır.Son yıllarda Türk tüketicisi evine daha çok,harcama yapmaya başlamış, “kendinyap” kültürü, uygulamacı ücretlerininkarşılanabilir olması nedeniyle henüzyerleşmemiştir.Ülkemizde boya sektörü birçok sektör ileentegre durumdadır. İnşaat, mobilya,otomotiv, ağır sanayi ve matbaacılıkdoğrudan ilişkide olunan sektörlerdir.2011 yılında reel sanayideki artışlara paralelartışlar gösteren sanayi boyaları, 2011yılını büyüme ile kapatmıştır. Hammaddeüreticilerindeki orijin bazındaki maliyet artıştrendi devam etmiş, Uzak Doğu menşeliboya üreticileri yerel üreticiler ile birliktehareket etmeye başlamışlardır.Son 5 yılda sektöre giren veya çıkan birfirma bulunmamakla birlikte yabancıfirmaların sektöre ilgisi sürmektedir.Bu durum önümüzdeki dönemlerdepazara yeni girişler olabileceği beklentisiyaratmaktadır.Türkiye’de boya talebi,gün geçtikçe daharenkli ve mekanlara özelprojelerle birlikte artışgöstermekte, sektörünbüyümesinde projelereözel tasarımlar önemlirol oynamaktadır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 17


Hayalleriniz gerçeğedönüştüğünde...18Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 19


2011 Yılında Dyo BoyaHer yeni gündepaydaşlarımız içinsürdürülebilir büyümeyaratmak içinçalışıyoruz.Dyo Boya 2011 yılındafaaliyette bulunduğutüm segmentlerdepazar büyümesininüzerinde, yüksek satışartışları yakalamıştır.Satış Gelirleri (milyon TL)30241910 11Net satışlar%39Makro belirsizliklere rağmen Dyo Boyasatışlarını 2011 yılında 2010 yılına göre %39oranında artırmıştır.20Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerSürdürülebilir büyümePazar büyümesinin üzerinde, yüksek satışrakamları2011 yılı global ekonomide günlükdalgalanmaların çok sık gerçekleştiği,sonuçlarının Türkiye ekonomisindekiparametrelere hızla yansıdığı bir yılolmuştur. Kur artışları yılın ikinci yarısındanitibaren artmış, euro+ABD doları sepetindeyıllık kur artışı %21 olarak gerçekleşmiştir.Genel ekonomik gelişmelerdekidalgalanmalar, girdileri ithal ağırlıklı olanboya sektöründe fiyat ve maliyet baskısınınartmasına neden olmuştur.Makro belirsizliklere rağmen Dyo Boyasatışlarını 2011 yılında 2010 yılına göre%39 oranında artırmıştır. Dyo Boya yurtiçi satışlarda %40 oranında büyürken,yurt dışı satışlarda %23 oranında bir artışsağlamıştır.Toplam Varlıklar (milyon TL)4115462011 yılında faaliyette bulunduğu tümsegmentlerde pazar büyümesininüzerinde, yüksek satış artışları yakalayanDyo Boya kalite ve teknik destek alanlarındayarattığı müşteri merkezli uygulamalarile dağıtım kanallarının yönetimindekietkin organizasyonu sayesinde büyümehedeflerini yakalamıştır.İhracatta hedeflenen sonuçlarİhracat alanında 2011 yılındaki önceliği,faaliyette olduğu pazarlarda payını artırmakolan ve bu politikasını başarıyla uygulayanDyo Boya yılı hedeflediği sonuçlara ulaşarakkapatmıştır.2011 yılında gerçekleştirilen yurt dışısatışların toplam satışlar içindeki payı %6,7olmuştur.Yakın coğrafyamızda bulunan ülkelerdekiyatırım fırsatlarını değerlendiren Dyo Boya,Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler,Doğu Avrupa bölgelerindeki 30’dan fazlaülkeye ihracat yapmaktadır.ÖdülDyo Boya, 2011 yılında açıklanan veİstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından2010 yılı rakamlarına göre belirlenenTürkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşusıralamasında 40 basamak birdenyükselerek 208. sırada yer almıştır.Şirket, En Büyük 500 Sanayi Şirketiiçerisinde olması nedeniyle EkonomiBakanı Sayın Zafer Çağlayantarafından sunulan bir plaketleödüllendirilmiştir.Dyo Boya, KuzeyAfrika, Orta Doğu, TürkiCumhuriyetler, DoğuAvrupa bölgelerindeki30’dan fazla ülkeyeihracat yapmaktadır.10 11Brüt Kâr (milyon TL)879510 11Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 21


Her yeni gündemüşterilerimiz vetüketicilerimiz ileyenilik, güven ve kalitepaylaşıyoruz.Dyo markası altında oluşturulan ürün portföyü aşağıdaki gibidir:İnşaat Boyaları• Su esaslı iç cephe sonkat boyalar• Su esaslı dış cephe sonkat boya vekaplamalar• Yol çizgi boya ve tineri• Sentetik esaslı sonkat boyalar• Dr. Dyo problem çözücü ürünler• Ahşap koruyucu ve vernikler• Su bazlı ve sentetik astarlar• Macunlar• Tinerler• Boya uygulama aletleri (fırçalar, rulolarve yardımcı malzemeler)• Renk pınarı baz ve pastaları• Klimatherm ısı yalıtım sistemleriSentetik Reçineler• Doymuş polyester reçineler• Kompozit sektörüne yönelik doymamışpolyester reçineler-Termoset sistemler• Kısa, orta ve uzun yağlı Alkid sistemler• Modifiye Alkid sistemler• Termoplastik akrilik reçineler• Termoset akrilik reçineler• Akrilik polioller• Epoksi esterler• Melamin formaldehit ve üre formaldehitreçineler• Solgel-inorganik reçineler,nanokompozitler• Poliüretan reçineler• UV kürlenebilir sistemler• Macun reçineleri• Stiren akrilik kopolimerler• Saf akrilik kopolimerler• Vinil akrilikler• TerpolimerlerSanayi Boyaları• Solvent bazlı, su bazlı sonkatlar veastarlar• Yüksek katılı solvent bazlı sonkatlar veastarlar• Solvent bazlı vernikler• Solventsiz sonkatlar• Polyester esaslı macunlar• UV kürlenmeli vernikler• Yardımcı ürünler22Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya’nın lideriolduğu Yaşar BoyaGrubu, tüketicilerine5 şirketi ile Dyo veDewilux markalarıaltında 1.100 değişikürün, 3.200 ambalajve 60.000 farklı renksunmaktadır.Geniş ürün portföyüDyo Boya’nın ürün ve hizmetleriDyo lokomotif markası altındakonumlandırılmaktadır.Dyo Boya’nın lideri olduğu Yaşar BoyaGrubu, tüketicilerine 5 şirketi ile Dyo veDewilux markaları altında 1.100 değişikürün, 3.200 ambalaj ve 60.000 farklı renksunmaktadır.Segmentler Bazında 2011 Yılı Gelişmeleriİnşaat Boyalarıİnşaat boyalarında sektörün üzerindebüyümeDyo Boya, 2010 yılında olduğu gibi 2011yılında da sektör ortalamalarının üstündebir büyüme göstermiştir. Dyo Boya’nınkaydetmiş olduğu ciro bazında %35, tonajbazında %25 büyüme oranları, ulaştığı%98’lik müşteri memnuniyeti oranınıteyit eder niteliktedir. Yıl sonu itibarıylaDyo Boya’nın pazardan aldığı pay %21olmuştur.Pazarlama faaliyetlerinde yenilikçiçözümlerDyo Boya tüm müşterilerine ulaştırmaküzere şekillendirdiği pazarlamafaaliyetlerinde, ürünlerinin performansıdışındaki tüm yaklaşım ve hizmetlerde, üstdüzey müşteri memnuniyetini ve sadakatinisağlayacak bağlılık modeli uygulamalarınıön planda tutmaktadır. Buradaki hedef,müşterilerle duygusal bağ kurmak,karşılıklı mümkün olan en yüksek faydayısağlamaktır.İnşaat boyalarında hedef müşteri kitlesi;bayi kanalı, son kullanıcı (hane halkı) veprofesyonel kullanıcı (boya ustası) olmaküzere üç ana segment olarak ayrıştırılmıştır.Dyo Boya’nın yakın ticari ilişkisi olduğuve ürünü son kullanıcıya ulaştıran bayikanalı için tabela, raf, branding, POP,hediye/seyahat kampanyaları (bağlantıkampanyaları) ve promosyon uygulamalarıyapılmaktadır.Deniz Boyaları• Solvent bazlı sonkat, vernik, astar vemacunlar• Yardımcı ürünlerOto Tamir Boyaları• Solvent bazlı sonkat, vernik, astar vemacunlar• Yüksek katılı sonkat ve astarlar• Polyester esaslı macunlar• Yardımcı ürünlerMobilya Boyaları• Su bazlı vernik, sonkat, astar, macun veahşap koruyucular• Solvent bazlı vernik, sonkat, astarlar• Solvent bazlı renklendiriciler• Yardımcı ürünlerDyo Boya Faaliyet Raporu 2011 23


Müşteri memnuniyeti%98Dyo Boya’nın ulaştığı %98’lik müşterimemnuniyeti inşaat boyalarısegmentindeki güçlü konumunungöstergelerinden biridir.Son kullanıcı için imaja yönelik pazarlamafaaliyetleri ağırlık kazanmaktadır.Mass media reklamları, TV programsponsorlukları ve diğer sponsorluklar,fuarlar, web siteleri, outdoor uygulamalarıve yarışmalar bu kapsamda yer almaktadır.Ayrıca özellikle hafta sonlarında yapılanyapı market aktiviteleri ile son kullanıcıyaulaşmak hedeflenmektedir.Profesyonel kullanıcı için yapılanuygulamalar ise Dyolog Bağlılık Sistemi,promosyon malzemeleri, Dyo Akademi vebölgesel usta seminerleridir.Tüm pazarlama faaliyetlerinde rakiplerdenfarklılaşarak değer yaratmaya odaklananDyo Boya bu kapsamda;• Türkiye’nin ilk hibrid teknoloji ile üretilenboyasını pazara sunarak piyasadakiöncü algısını güçlendirmiştir.• Renkpınarı konseptini yeni bir anlayışlagüncelleyerek satış noktasındarenklendirme alışkanlığını daha dayaygınlaştırmıştır. Böylece hem tüketiciyedaha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, hemde satış noktalarındaki renk stoklarınıminimize etmek imkanı yaratmıştır.• Toptancı, perakendeci, uygulamacıbayi yapısının yeniden tanımlanmasıve bu çerçevede yapılan çalışmalar ilehem bayilerin çalışma şartlarını dahada iyileştirmiş, hem de Dyo ürünlerininpazardaki bulunurluğunu artırmıştır.• Nihai tüketicileri, özellikle genç hedefkitleyi yakalamak adına pazarlamadaalternatif mecra kullanarak ve roadshowlar düzenleyerek tüketiciye gitmiş,daha sıcak ve interaktif bir iletişimkurmuştur. Özellikle üniversite şenliklerive okul boyama sponsorlukları bu amacahizmet etmiştir.Dyo Boya tarafından 2011 yılında 3segmentte yer alan hedef müşterileri içindüzenlenen başlıca kampanya, etkinlik veeğitim aktivitesinin konu başlıkları aşağıdaverilmektedir:• Dyolog Bağlılık Sistemi• CRM Faaliyetleri• TV Reklamı ve Basın İlanları• Sponsorluklar• Bayi Toplantıları• Bağlantı Kampanyası• Kartelalar ve Promosyonlar• Dyo Akademi Eğitimleri• Bölgesel Usta Eğitimleri• Renküssü• Yapı Market Aktiviteleri• Raf ve Tabela Uygulamaları• Renksayar Renklendirme Sistemi• Otel Ziyaretleri• Outdoorİnşaat boyalarında geliştirilen ürünlerÇalışmaları 2010 yılında başlayan hibridteknolojisi kullanılarak, iki farklı yapıdakibağlayıcının formülasyonda kullanımı ilegerçek silinme ve leke tutmama özelliğinesahip, soft mat parlaklığında Dyojen ürünü2011 yılı Mayıs ayı itibarıyla seri üretimegeçilerek piyasaya sunulmuştur. İç cepheportföyüne katılan yeni ürün, toplamda10 adet softone renkleri ile pazarda yerinialmıştır.Massiveline markası altında su bazlı ahşapserisi ürün çalışması tamamlanarak 2011yılında piyasaya sunulmuştur. Solvent bazlıürünler kadar dayanımları olan su bazlıürün gruplarının da uygulama kolaylıkları veçevre dostu olmaları özellikleri ile pazardanönemli bir pay alacakları öngörülmektedir.271 seri Teknotex Grenli, 260 seri Dinamikve N04 seri Nanoipekmat ürünlerin A, Bve C formül çalışmaları tamamlanarakrenk makinelerinde müşterilerin talepleridoğrultusunda renk yapılabilir bazlaroluşturulmuştur.Özellikle ressamların tercih ettiği safterebentin ürünü gelen yoğun talep üzerineyeniden pazara sunulmuştur.Toplu konut sektörüne daha nitelikli vedoğru fiyatlı ürünler sunmayı hedefleyenDirekt Satışlar kanalındaki ürünler dahabüyük bir tüketici kitlesine ulaşmak amacıylaDyo Yapımax markası altında toplanmıştır.24Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo Boya için kalite,üretime geçilmedenönce başlayan, ürüntüketiciye ulaştıktansonra da devam edenbir süreçtir.Yıllık üretim%23Dyo Boya’nın yıllık üretimi 2011 yılında %23artış ile 120.865 tona ulaşmıştır.Yüksek teknoloji ileüretimDyo Boya faaliyetlerini Gebze Dilovası veİzmir Çiğli mevkilerinde bulunan iki üretimtesisinde sürdürmektedir.65 bin m 2 alan üzerine kurulu, yüksekotomasyon düzeyine sahip, modern birtesis olan Gebze Fabrikası’nda inşaatboyaları üretimi yapılmaktadır.Çiğli Fabrikası ise ileri teknolojisi ve genişüretim kapasitesiyle sektörünün örnektesislerden biri olarak dikkat çekmektedir.Aynı zamanda Türk boya sektörünün enbüyük tesisi olma özelliğini taşıyan, 67 binm 2 alan üzerine kurulu Çiğli Fabrikası’ndamobilya boyaları ve vernikleri, sanayiboyaları, oto tamir boyaları, deniz boyaları,polyester ve alkid üretilmektedir.Titizlikle gözetilen kalite standartlarıDyo Boya, sürdürdüğü tüm faaliyetlerinde,ürünlerinin tasarımından başlayan vekullanımına dek uzanan tüm süreçlerde,müşterilerinin beklentilerini en üst seviyedekarşılamayı hedeflemektedir. Şirket’in sürekligelişen pazarlarda ve değişen rekabetortamında gün geçtikçe sağlamlaştırdığıöncü ve lider olma vasıfları, sahip olduğuüst düzeydeki inovatif karaktere ve tümalanlarda sürekli iyileştirmeyi esas alankalite anlayışına dayanmaktadır.Dyo Boya için kalite, üretime geçilmedenönce başlayan, ürün tüketiciye ulaştıktansonra da devam eden bir süreçtir. Buanlayıştan hareketle, kurulduğu yıldan buyana sahip olduğu kalite standartlarına,yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygunhareket ederek bu konudaki öncü şirketolma iddiasını her zaman korumuştur.Dyo Boya, 2010 yılında aldığı “MüşteriMemnuniyeti Yönetim Sistemi” TS ISO10002:2006 belgesi ile sektöründe bubelgeyi alan ilk boya şirketi olmuştur.Üretim Kapasiteleri2011 2010 Değişim (%)Üretim (ton) 120.865 98.599 23Satış (ton) 120.981 97.678 24Fiili kapasite (ton) 140.543 134.569 5Kapasite kullanım oranı (%) 86 7326Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerAr-Ge MerkeziDyo, Türk boya sektörünün ilk vetek Ar-Ge Merkezi’ne sahip şirketikonumundadır. Yaşar HoldingYönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı,Dyo Boya’nın Ar-Ge Merkezi belgesini26 Şubat 2011 tarihinde İstanbul’dayapılan törende, Başbakan RecepTayyip Erdoğan’ın elinden almıştır.Üretim süreçlerindeyenilik odaklı stratejilerbelirleyen Dyo Boya,kendi teknolojisiniüreten, inovasyon veAr-Ge’nin öneminikavramış bir şirkettir.Dyo Boya 2011 yılında sahip olduğu TSISO 10002:2006 Müşteri MemnuniyetiYönetim Sistemi Standardı gereklilikleridoğrultusunda müşteri memnuniyetiniartırma yönünde çalışmalar yapmıştır.Bu kapsamda, kendisine başvuranmüşterilerinin %95’ine aynı gün içindeçözüm sunduğunu, çağrı merkezi veanketler aracılığıyla alınan bildirimlersonrası müşterinin %90’ının memnunolduğu sonucunu tüm kamuoyuna yazılıbasın yolu ile duyurmuştur.Şirket ayrıca müşteri memnuniyetiçalışmalarını bir üst seviyeye taşımak amacıile mevcut kullanılan yazılımdan daha üstünözelliklere sahip SAP CRM yazılımını devreyealmak için çalışmalar başlatmıştır.Yeniliğe odaklı Ar-Ge çalışmalarıÜretim süreçlerinde yenilik odaklı stratejilerbelirleyen Dyo Boya, kendi teknolojisiniüreten, inovasyon ve Ar-Ge’nin öneminikavramış bir şirket olarak, rekabet gücüyüksek, ileri teknolojiye sahip, katma değerive uluslararası pazarda şansı yüksek olanürünlerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bunedenle, yenilikçiliğin en önemli aracı Ar-Geçalışmalarını zenginleştirmek, araştırmacısayısı ve kalitesini artırmak, bilgi üretmekamacıyla cirosundan önemli bir oranı Ar-Geçalışmalarına fon olarak ayırmaktadır.Dyo Boya Ar-Ge çalışmaları kapsamındayurt dışı fuar ve seminerlere katılarak, gerekAvrupa gerekse Amerika boya pazarındakigelişmeleri takip etmekte, yurt dışı enstitülerve araştırma merkezleri ile işbirliğiyapmakta, pazardaki teknolojik yenilikleriyakından izlemektedir.Dyo Boya Ar-Ge merkezi;• Müşteri taleplerini ve memnuniyetini gözönünde bulundurarak çalışan,• Geliştirdiği ürünlerde çevre ve insansağlığını gözeten,• Rakip ürünleri ve performanslarınıyakından takip eden,• Piyasaya yön veren tecrübeli ve dinamikbir kadroya sahiptir.Yasal mevzuat ve kısıtlamalara karşı ürünportföyünü gözden geçirmek ve bu amaçladüzenlemeler yapmak Dyo Boya Ar-Geçalışmalarının başında yer almaktadır.Bu kapsamda 2011 yılında, Avrupa’dayürürlükte bulunan 2004/42/EC direktifineuygun olarak, ürünlerde bulunan UçucuMadde Miktarları (VOC) düşürülerek iç ve dışcephe su bazlı tüm ürünler VOC direktifineuygun hale getirilmiştir. Solvent bazlı ürüngruplarında devam eden çalışmanın2012 sonu itibarıyla tamamlanmasıhedeflenmektedir.Tüm ürünlerin üretim sonrasında firelerinindüşürülmesi amacı ile formül ve süreçiyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.İç ve dış cephe mat ürünlerde çalışmatamamlanmış olup, seri üretimler Ar-Getakibi ile yapılmaktadır.Müşterilerden gelen gerek şikayetlergerekse öneriler dikkate alınmakta, seribazında tüm ürünler iyileştirme amaçlıolarak gözden geçirilmektedir. Bunlarınyanı sıra hem dış pazarda, hem de yurtiçi pazarda rakip görülen tüm ürünleriçin en az senede bir defa olmak üzerebenchmarking çalışmaları yapılmaktadır.Böylece mevcut durum ile zayıf ve güçlüyanlar ortaya çıkarılarak iş stratejileri budoğrultuda belirlenmektedir.Kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler,ileri teknoloji kullanımı, yenilikçilik,pazarda ilk olma, pazarı ve müşteriyiyönlendirebilme, yeni pazarlar ve kullanımalanları yaratabilme Dyo Boya Ar-Ge’sininbenimsediği misyonlardır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 27


Operasyonel Maliyet İyileştirme (OMİ)projelerindeki gelişmeler1990’lı yıllarda Dyo Boya’da başlayan“En İyi Uygulamalar, Üretim VerimlilikArtırma Projeleri (ÜRVAP) gibi çalışmalar2005 yılından bu yana OperasyonelMaliyet İyileştirme (OMİ) adı altındadevam etmektedir. Hedefi maliyetleriniyileştirilmesi olan bu uygulamada bireyler,kendi fonksiyonlarıyla ilgili tespit ettikleriaksaklıkları ortadan kaldıracak fikirleriproje olarak önermekte ve yöneticilerinonayı sonrasında uygulanan çözümlerile maliyetlerde iyileşme sağlanmaktadır.Hayata geçen projeler teşvik edici biryaklaşımla ödüllendirilmektedir.Daha önceki yıllarda manuel olarakgerçekleştirilen projeler, 2003 yılındanitibaren bilgi işlem altyapısının gelişmesive SAP’ye geçişle beraber sistemsel olaraktakip edilmeye başlanmıştır.Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerTeknolojiyi iş süreçlerine mümkünolduğunca entegre etmeyi ve sunduğu tümolanaklardan azami ölçüde yararlanmayıamaçlayan Dyo Boya 2011 yılında dabilgi sistemleri alanındaki yatırımlarınısürdürmüştür.Dyo Boya’da 2010 yılında kullanımınabaşlanan SAP sisteminde ürün ve yarıürünlerde QM (Kalite Yönetimi) uygulamasıdevreye girmiştir. Bu sayede hem QMuygulaması kurumsal yapının üzerinealınmış, hem de ürün analiz sertifikalarınınsistemden otomatik alınması sağlanmıştır.Ayrıca doküman yönetimi için SAPPortal yapısı tüm Şirket’te kullanılmayabaşlanmıştır.Gebze Fabrikası ürün ambarında SAP WM(depo yönetimi) uygulaması başlatılmış,bu proje kapsamında hem el cihazlarıile otomasyon sağlanmış, hem de adresbazında stok takibi geliştirilmiştir. GebzeFabrikası, Personel Devam Kontrol Sistemi-SAP HR içine alınmıştır.İnşaat boyaları segmentinde toptancıbayilerinin tamamına yakınında SAP geçişitamamlanmıştır.2011 yılında bilgi teknolojileri konusundaDyo Boya’da gerçekleştirilen diğerçalışmalar aşağıda verilmektedir:• Sistem odaları ve sunucu disasteraltyapıları iyileştirilmiştir.• Gebze ve Çiğli fabrikaları için BakımOnarım Yönetim yazılımı devreye alınmış,planlı ve plansız bakımların takibisağlanmıştır.• Dyo Otomobil Boyaları web sitesiyenilenmiş, bayilere renk karışım yazılımıve bilgisayar alımları yapılmıştır.• İnşaat boyaları segmenti için 200Renkmix makinasının PC’leri yenilenmiştir.• Kullanıcı önyüzlerinin win.2008’e, mailsisteminin Exchange 2010’a yükseltilmesitamamlanmıştır.• Bölge data bağlantı kapasiteleri artırılmış,kesintisizlik sağlanmıştır.Teknolojiyi iş süreçlerinemümkün olduğuncaentegre etmeyi vesunduğu tümolanaklardan azamiölçüde yararlanmayıamaçlayan Dyo Boya2011 yılında da bilgisistemleri alanındakiyatırımlarınısürdürmüştür.28Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerGüçlü lojistik ve yaygındağıtım kabiliyetiRekabet avantajı sağlayan lojistikfaaliyetleriDyo Boya Çiğli Fabrikası’nda iki ayrı lojistikbirimi faaliyet göstermektedir:Mal Kabul Birimi; hammadde ve ambalajmalzemelerinin kabulünü ve stoklanmasınıgerçekleştirmektedir. Toplam 3.500 tonhammadde depolama kapasitesine sahipolan fabrikada solventlerin stoklandığıyeraltı ve yerüstü stok tanklarının toplamkapasitesi 2.000 m 3 ’tür. Nitro deposu alanı500 m 2 , kapalı depolama alanları toplam3.000 m 2 , açık depolama alanları isetoplam 1.000 m 2 ’dir. Kampüs içinde ayrıca350 m 2 alanda 400 ton kapasiteli bir fiktifsahası da yer almaktadır.Sevkiyat Birimi; iç piyasa ve ihracatürünlerinin depolanmasına olanak tanıyan1.200 tonluk bir kapasiteye sahiptir. Boyaürünleri, raflı sistemi bulunan 3.000 m 2 ’likkapalı alanda muhafaza edilmektedir.Gebze Fabrikası’nda inşaat iş ünitesi veısı yalıtım iş üniteleri için gerekli lojistikfaaliyetleri iki ayrı birim ile yürütülmektedir.Yurt geneline ve 25 farklı ülkeye dağıtımyapılan tesiste 8.000 m 2 ’lik kapalı alandakurulu 1.300 tonluk hammadde sahası,700 tonluk tank çiftliği, 3.500 tonluk mamuldeposu mevcuttur.Dağıtım600Dyo Boya ürünleri yurt içinde 62 farklı şehirde600’e yakın noktaya ulaşmaktadır.Dyo Boya lojistik faaliyetlerini tedarik zinciriiçinde kendisine rekabet avantajı sağlayanen önemli stratejik alanlardan biri olarakgörmektedir. Çiğli ve Gebze Fabrikalarındakilojistik faaliyetleri uzman kadrosu ve güçlüotomasyon alt yapısıyla destekleyenDyo Boya lojistik organizasyonununetkinliğini daha iyi hizmet seviyelerineyükseltmek için sürekli ölçmektedir.62 farklı şehirde 600’e yakın noktayaÜrünlerin yurt içinde 62 farklı şehirde600’e yakın noktaya sevkiyatınıngerçekleştirilebilmesi için dört ayrı lojistikfirmasından hizmet alınmaktadır.Dyo Boya lojistikfaaliyetlerini tedarikzinciri içinde kendisinerekabet avantajısağlayan en önemlistratejik alanlardan biriolarak görmektedir.Paylaşılan değerAB standartlarında sertifikalı ustayetiştirmeyi amaçlayan Dyo Akademiile 491 usta, Dyo Akademi-Usta BoyacıSertifikası’na sahip olmuştur.DYOLOG - Usta BağlılıkSistemi• 2009 yılından beri boya profesyonelleriylebütünleşen Dyolog Sistemi, boya ustasıve tezgahtarlardan oluşan üyeleriylebüyümeye devam etmiştir.• 2011 itibarıyla 29.116 usta ve 2.784tezgahtar olmak üzere 31.900 üyeyeulaşılan sistem kapsamında usta vetezgahtarlar yıl içinde kazandıklarıpuanları nakde çevirmeyi ve Dyologhediye kitapçığından hediye seçmeyisürdürmektedirler.• Bunun yanında, markaya olan bağlılığıgüçlendirmek amacıyla, Dyologkapsamında yarışmalar ve aktivitelerdüzenlenmeye devam edilmiştir. Artıkgeleneksel hale gelen Babalar Günüyarışması 2011 yılında da gerçekleştirilmiş,katılımcılar birbirinden değerli hediyelerleödüllendirilmiştir.• Tekno serisi ürünlere ustaların ilgisiartırmak amacıyla Aralık 2010 - Mayıs2011 tarihleri arasında bu ürün grubunaekstra puan uygulaması yapılmıştır.DYOLOG üye sayısı31.900DYOLOG 2011 itibarıyla 29.116 usta ve2.784 tezgahtar olmak üzere 31.900 üyeyeulaşmıştır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 29


Yurt Dışındaki DyoKemipex Joint-Stock Co., RusyaFederasyonuZAO Kemipex 1996 yılında Rusya’nınKrasnodar ilinde kurulmuştur. Sermayesinintamamı Dyo Boya’ya aittir. Şirket 45personeli ile merkez ofis, inşaat boyasıüretim tesisi, mürekkep üretim tesisi vedağıtım ambarı olmak üzere 4 noktadanfaaliyetlerini yürütmektedir.2010 yılında inşaat boyaları üretiminebaşlayan Kemipex’in yıllık kurulu üretimkapasitesi inşaat boyaları için 3.120 ton,mürekkep için ise 1.800 tondur.İlk aylarda 3 seri olarak yapılan üretim,2012 yılında 13 seriye ulaşmıştır. HalihazırdaDyopa, Dyo Profesyonel, Dyo Binder,Dyo Master, Dyo Tavan, Rolltex, Dyoplus,Dyosan, Dyotex, Dyosil, Texture, Teknoplast,Tiner serilerinin üretimi ve satışı Rusya’dayapılmaktadır.Rusya’nın birçok şehrine gerek bayikanalıyla gerekse direkt olarak satış yapanŞirket’in 2011 yılı satış hasılatı 5,3 milyon ABDdoları, ithalat tutarı ise 1,2 milyon ABD dolarıolarak gerçekleşmiştir.Krasnodar ve çevresindeki Soçi, Nalçik,Stavrapol, Pyatigorsk şehirlerinde billboard,otobüs, dolmuş, troleybüs, dergi, televizyonvasıtasıyla sürdürülen reklam faaliyetlerisonucunda marka tanınırlığının ve GüneyRusya’daki pazar payının artırılmasıhedeflenmektedir.Ayrıca her yıl düzenli olarak Krasnodarve Moskova’da düzenlenen boya vemürekkep fuarlarına katılımda bulunularakfirmanın tanıtımı yapılmaktadır. Krasnodar’akomşu olan Soçi ilinde 2014 yılındadüzenlenecek olan kış olimpiyatları veRusya’da 2018 yılında düzenlenecek DünyaFutbol Şampiyonası nedeniyle inşaatsektöründe büyük bir hareketlenme olmasıbeklenmektedir.2012 yılında sentetik boya grubundan bazıserilerin üretimi de planlanmaktadır.S.C. Dyo Balkan SRL, RomanyaDyo Balkan SRL 2003 yılında Bükreş’tekurulmuştur. Şirket, Dyo teknolojisi ileüretilen inşaat boyalarının, kendisineait bölge depoları aracılığıyla Romanyagenelinde satış ve pazarlamasınıyapmaktadır.2009 yılında Romanya pazarına özelürünler Dyo Boya Ar-Ge laboratuvarlarındageliştirilmiş ve AB ülkesi olan Romanyaiçin yeni bir ürün yelpazesi hazırlanmıştır.Isı Yalıtım ve Kaplama boyalar pazarınayönelik teknoloji çalışmaları yapılmıştır.ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgelerinesahip olan şirket 2010 yılında AB normlarıgereği REACH, VOC ve Etiket Bilgilendirmemevzuat çalışmalarına öncelik vermiş vegerekli düzenlemeler devreye alınmıştır.Mediterranean Trade for Paints Co.(MTP Co.), MısırMerkezi Kahire’de bulunan MTP Co.,2004 yılında Orta Doğu ve Mısır’ın inşaatboyası liderlerinden olan Sipes Grubu ileDyo Boya’nın teknolojisi kullanılarak ototamir ve mobilya boyaları üretim, satışve pazarlaması alanında yapılan işbirliğisonucu kurulmuştur.MTP Co. geçen yıllar içerisinde Mısır boyapazarında önemli bir yer edinmiş, 400müşteri ve bayiye ulaşmıştır. Şirket, mobilyaboya ve vernikleriyle oto tamir boyasısektörleri için geliştirilen pazar odaklı yeniürünler ile gerek ülke içinde gerek Mısır’akomşu ülkelerde aranan bir marka halinegelmiştir.Dyo Boya üretim teknolojisi ile üretimyapmakta olan MTP Co. 2009 yılında TSEN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemibelgesi sahibi olmuştur.2009-2010 yılları itibarıyla ihracattakietkinliğini artıran MTP Co., Libya, Fas,Nijerya başta olmak üzere Güney ve DoğuAfrika Ortak Pazarı (COMESA) üyeleri olanSudan, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika gibibüyüyen ekonomilere de ihracat yapmayabaşlamıştır.Şirket 2011 yılında yeni bayi kazanımı vedağıtım kanalının güçlendirilmesine öncelikvermiştir.30Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerHer yeni gündeçalışanlarımız ilegüçlü bir ekip olarakyeni başarılaraimza atıyoruz.Çalışan sayısı811Dyo Boya alanlarında uzman, Şirket’in yenilikçimisyonunu içselleştirmiş, profesyonel bir insankaynağına sahiptir.Yetkin insan kaynağıŞirket hedefleri doğrultusunda, 2011 yılıiçinde tüm çalışanları kapsayan kişisel,mesleki, teknik beceri eğitimlerine, çevreve sosyal sorumluluk ilkeleri de dikkatealınarak yoğun bir şekilde devam edilmiştir.Yıllık eğitimler 28 adam-saat olarakgerçekleşmiştir.Yıl içinde kurumsal değerlere ilişkinçalışmalar sürdürülmüş, mevcut yetkinliklerçalışanların katılımı ile revize edilmiştir.5746 Sayılı Araştırma ve GeliştirmeFaaliyetlerinin Desteklenmesi HakkındakiKanun çerçevesinde onaylanmış olan Ar-Ge Merkezi uygulaması Sanayi ve TicaretBakanlığı tarafından devam ettirilmiş,yasa hükmü gereği Dyo Boya teşvik vemuafiyetlerden yararlanmayı sürdürmüştür.Turquality kapsamında 2 Dyo Boya çalışanı22 hafta sürecek olan ve halen devam edenyönetici seminerlerine davet edilmiştir.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 31


Her yeni gündeçevremiz vetoplumumuz içinsürdürülebilir birgeleceğe katkıdabulunuyoruz.Dyo Boya, sektörelbaşarılarının yanı sırasosyal sorumlulukalanında da önemliprojelere imza atmayave bu konuda sürekliliğisağlamaya odaklıdır.ÖdülDyo Boya 2011 yılında ÇalışmaBakanlığı tarafından istihdama vesosyal sorumluluk projelerine katkıödülüne layık görülmüştür.32Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerSürdürülebilir birgelecekDyo Boya, kurulum çalışmalarını 2009yılında başlattığı TS EN ISO 14001:2004Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001:2008İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemibelgelerini de 2010 yılı Ekim ayında alaraksorumluluğunun bilincinde bir üreticiolduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Şirket2011 yılında detaylı olarak yaptığı iyileştirmeçalışmaları ile çevreye ve iş sağlığı vegüvenliğine verdiği önemi bir adım öteyegötürmüştür.İyileştirme çalışmalarına bağlı olarak atıkyönetim sistemi gözden geçirilmiştir. Çiğli veGebze tesislerinde Çevre ve Teknik Emniyetile ilgili Risk Değerlendirme çalışmalarıgeliştirilerek yinelenmiştir. Tüm tesislerdeatık toplama noktaları ile yağmur veendüstriyel kanal haritaları oluşturulmuştur.Çiğli ve Gebze tesislerinde üretilip AvrupaBirliği ülkelerine ihraç edilen tüm ürünlerdekimaddelerin AB REACH tüzüğüneuygunluğu kontrol edilmiş, kapsama girenmaddelerin ön kayıtları yapılmıştır. AvrupaBirliği’ne REACH kayıtlı maddelerdenyapılmış ürünlerin gönderilmesi sürecisürdürülmektedir.Emisyon teyit ölçümleri periyodik olarakdevam etmektedir. Gebze tesislerindeemisyon ölçümleri üzerinden 5 yıllık Çevreİzni alınmıştır.Çevre duyarlılığına yönelik olarak YaşarHolding’de gerçekleştirilen sürdürülebilirlikprojeleri kapsamında Karbon Ayak İziçalışmaları başlatılmıştır. Bağlı olarak enerjiverimliliği ayrı bir başlık olarak ele alınmışve yeni projeler devreye sokulmuştur.Sosyal kalkınmaya katkıDyo Boya, sektörel başarılarının yanı sırasosyal sorumluluk alanında da önemliprojelere imza atmaya ve bu konudasürekliliği sağlamaya odaklıdır.Kurumsal sosyal sorumluluk proje veyaklaşımlarını, topluma geri verme ilkesiçerçevesinde oluşturan Dyo Boya, ülkeningelişimine katkı sunacak çalışmalarlatopluma kattığı değeri sürekli olarakartırmaktadır.Dyo Boya 2011 yılında sosyal sorumlulukprojeleri kapsamında;• Salih Dede-Birsen Gümüşçay Özel Eğitimve Rehabilitasyon Merkezinin boyaihtiyacını karşılamıştır.• Ankara Yenimahalle Belediyesi 5. “BoyaBizden Dostluk Sizden” Boyama ŞenliğiProjesinin boya sponsoru olmuştur.• Özel Pendik Gündönümü Anaokulu’nundüzenlediği sokak boyama etkinliğineboya temin etmiştir.• İstanbul İl Sosyal Hizmetler MüdürlüğüKemerburgaz-Ağaçlı Koruma Bakım veRehabilitasyon Merkezinde yapılan duvarboyama şenliğine boya temin etmiştir.• UNICEF Türkiye tarafından düzenlenen“Stars of İstanbul” sosyal sorumlulukprojesine tek yıldız ile katılmıştır.• Küçükçekmece Belediyesince 140 binkatılımcı ile düzenlenen dünyanın enbüyük açıkhava sergisi olan “SokakSanatla Güzel” projesinin ana sponsoruolmuştur.Sponsorluk çalışmaları ve fuar katılımlarıSponsorluklar• Antalya Valiliği’nin Büyükşehir Belediyesive ATSO ile ortaklaşa düzenlediği 9 MayısAvrupa Gününe sponsorluk• Boğaziçi Üniversitesi Dans Festivalinesponsorluk• Ege Üniversitesi 9. Elektrokimya Kongresisponsorluğu• Yeni Mahalle Kaymakamlığı “Boya bizdendostluk sizden” kampanyası 2011 Mayısayı sponsorluğu• Mayıs ayında Dilovası’ndaki okullaraboya sponsorluğu• Ağustos ayında Gebze’deki okullara boyasponsorluğu• İzmir İnşaatçılar Çarşısı’na sponsorluk• Treyler Sanayicileri Derneği sponsorluğu• Kemerburgaz Ağaçlı RehabilitasyonMerkezi’ne boya sponsorluğu• Küçükçekmece Belediyesi’ne boyasponsorluğu• “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisponsorluğu• Gebze Kaymakamlığı “İşte Benim GüzelOkulum” projesine boya sponsorluğuFuarlar• Yapı İstanbul Fuarı - Mayıs 2011• Project Lebanon/Lübnan - 31 Mayıs-3 Haziran• Suleymaniah Build/Irak - 19-22 Ocak• Astana Build/Kazakistan - 18-20 MayısKurumsal sosyalsorumluluk proje veyaklaşımlarını, toplumageri verme ilkesiçerçevesinde oluşturanDyo Boya, ülkeningelişimine katkı sunacakçalışmalarla toplumakattığı değeri sürekliolarak artırmaktadır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 33


Kurumsal Yönetim Uygulamaları veFinansal Bilgiler35 Kurumsal Yönetim35 Gündem36 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı38 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu47 Finansal Bilgiler47 Denetçi Raporu48 Bağımsız Denetim Raporu50 Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar116 Yatırımcılara Bilgiler34Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerGündem1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,3. Yönetim Kurulu raporu, Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,4. 2011 yılı kâr/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası,5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun ve görev süresinin tasvibi,6. SPK’nın Seri: IV, No: 56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Şirket anasözleşmesinin “İdare Meclisi ” başlıklı 7., “İdare Meclisinin Müddeti” başlıklı 8., “İdare Meclisinin Ücreti” başlıklı 13., “İlan” başlıklı 22.Maddelerinin tadili ve ana sözleşmeye “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum “ başlıklı 35. madde ilavesi konusunda müzakere ve karar,7. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kuruluüyelerinin belirlenmesi,8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkındaortaklara bilgi verilmesi,9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar,10. Şirket Ana Sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca murakıp adedinin tespiti, görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılmasıve görev sürelerinin tespiti,11. Murakıplara ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar,12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olanteminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in “Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,14. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması,15. Yıl kârı konusunda müzakere ve karar,16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararı gereğince, SPK’nun Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye PiyasasındaFinansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine”/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ/UMS/UFRS) veSPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2011 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK)324’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, konunun genel kurulun bilgisine sunulması,17. Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,18. Dilekler.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 35


Ana Sözleşme Tadil TasarısıESKİ ŞEKİLİDARE MECLİSİYENİ ŞEKİLYÖNETİM KURULUMadde 7-Şirketin işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından ortaklar arasındanT.T.K hükümleri dairesinde seçilecek 3 ila 7 azadan teşkil edilecek birİdare Meclisi tarafından idare olunur. İdare Meclisi 5 kişiden teşekkületmesi halinde 3, 7 kişiden teşekkül etmesi halinde 4 üye “A” grubuhissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyelerde “B” grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasındanseçilir.İdare Meclisi karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçilebilirler.Ancak, İdare Meclisi Reisi ve Murahhas Aza “A” grubunu temsil edenüyeler arasından seçilir.İlk İdare Meclisi Azaları olarak;1. Selçuk YAŞAR2. Selman YAŞAR,3. Vacit TÜMER (Yaşar Holding A.Ş.’ni temsilen)4. Zeki NAİM (Durmuş Yaşar ve Oğulları Boya Vernik veReçine Fab. A.Ş.’ni temsilen)5. Osman AYDEMİR (Yaşar Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nı temsilen)6. Hüseyin TOSUN7. Ali Nail KUBALI seçilmiştir.Madde 7-Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından ortaklar arasındanTürk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kuruludüzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teşkil edilecek birYönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu 5 kişidenteşekkül etmesi halinde 3, 7 kişiden teşekkül etmesi halinde 4 üye“A” grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından,diğer üyeler de “B” grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylararasından seçilir.Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçilebilir.Ancak, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza “A” grubunutemsil eden üyeler arasından seçilir.Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı venitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetimİlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veyagörevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde SermayePiyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.ESKİ ŞEKİLİDARE MECLİSİNİN MÜDDETİMadde 8-İdare Meclisi azaları 3 sene müddet için seçilirler. Bu müddetinhitamında bunlar değiştirilir. Şu kadar ki çıkan azanın yenidenseçilmesi kabildir. Bu değişikliklerde “A”, “B” grubunu temsil eden azaadet ve nisbetleri aynen muhafaza edilecektir. Umumi Heyet lüzumgörürse, İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.YENİ ŞEKİLYÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİMadde 8-Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Bumüddetin hitamında bunlar değiştirilir. Şu kadar ki çıkan azanınyeniden seçilmesi kabildir. Bu değişikliklerde “A”, “B” grubunu temsileden aza adet ve nispetleri aynen muhafaza edilecektir. Bağımsızüyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ilegetirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzumgörürse, seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim KuruluÜyelerini her zaman değiştirebilir.36Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerAna Sözleşme Tadil TasarısıESKİ ŞEKİLİDARE MECLİSİNİN ÜCRETİYENİ ŞEKİLYÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİMadde 13-Yönetim Kurulu Üyeleri bu esas mukavele gereğince safi kardankendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylıkolarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespitolunur.Madde 13-Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve SermayePiyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bu esas mukavelegereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka hertoplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarıGenel Kurul kararı ile tespit olunur.ESKİ ŞEKİLİLANYENİ ŞEKİLİLANMadde 22-Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuzkalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ileasgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği taktirdeilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Nama yazılı hisse senedisahiplerine Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. maddesine uygunolarak davet yapılır.Madde 22-Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümlerimahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkanbir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişaretmediği taktirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Namayazılı hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11.maddesine uygun olarak davet yapılır.Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397. ve438. maddesi hükümleri tatbik olunur. T.T.K 368. maddesi hükmüsaklıdır.İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuathükümleri saklıdır.Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk TicaretKanunu’nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantıgünleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması lazımdır.Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397. ve438. maddesi hükümleri tatbik olunur. T.T.K 368. maddesi hükmüsaklıdır.İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgilimevzuat hükümleri saklıdır.YENİ MADDEKURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMMadde 35-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulanKurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızınyapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup,esas sözleşmeye aykırı sayılır.Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemlinitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili tarafişlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekverilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nunkurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011 37


Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum RaporuKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu1) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı:DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlardışında Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.a) Birikimli oy kullanma yöntemib) Bağımsız üyec) Azınlık paylarının Yönetim Kurulu’nda temsiliKısmen veya tamamen uyulmayan söz konusu hususların nitelikleri ve gerekçeleri raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.Tam olarak uyum sağlayamadığımız SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusunda gerekli değerlendirme ve çalışmalar yapılmakta olup,mevcut durum itibarıyla söz konusu uyumsuzlukların önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ2) Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel paysahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi göreviSermaye Piyasası Koordinatörlüğü tarafından yerine getirilmektedir.Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:Sermaye Piyasası Koordinatörü: Senem DemirkanYatırımcı İlişkileri Uzmanı: Gökhan KavurTel : (0 232) 482 22 00Faks : (0 232) 489 15 62E-posta : yatirimciiliskileri@dyo.com.trSermaye Piyasası Koordinatörü Senem Demirkan, SPK tarafından verilen tüm lisans belgelerine sahip olup,Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarındakoordinasyonu sağlamakla da görevlidir.Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır:• Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,• Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi talepleriniyanıtlamak;• Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak;• Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların Şirketin diğer birimleri ile iletişime geçerek hazırlanmasınısağlamak;• Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sağlamak,• Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek,• Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.38 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum RaporuPay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve bu birimlerle koordinasyon içerisinde pay sahiplerininve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde Şirket’infaaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişiminyönetilmesinden sorumludur.Bu görevler çerçevesinde birim 2011 yılı içerisinde pay sahiplerinden gelen 100’den fazla soruya telefon veya e-posta yoluyla cevap vermiştir.Ayrıca Şirketimizin 2010 yılı finansal sonuçlarına ilişkin olarak tüm analistlerin katılımına açık bir analist toplantısı düzenlenmiş, dönemselfaaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan “Yatırımcı Sunumları”na Şirketimizin internet sitesinde yer verilmiştir.3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında ayrım yapılmamasıdır. Pay sahipliğihaklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler web sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit birşekilde sunulmaktadır. 2011 faaliyet yılı içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi”nin gözetiminde;Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde ve geciktirilmeksizin cevaplanmasına gayret gösterilmiştir.Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, dönemsel finansal sonuçlar ve sektördeki gelişmelere ilişkin olmuştur. Tüm bilgi almatalepleri, ticari sır veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamında olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaksızın kamuyadaha önce sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılan açıklamalar paralelinde cevaplanmaktadır. TTK ve SPK düzenlemelerinin gereklikıldığı pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları, internet “Yatırımcı İlişkileri” bölümü, gazete ilanlarıve posta vasıtası ile duyurulmaktadır. Özel denetçi atanması talebi şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak tanımlanmamaklabirlikte 2011 yılı içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.4) Genel Kurul Bilgileri:2011 yılı içerisinde 06.05.2011 tarihinde 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenmiştir. Şirket ana sözleşmesinin 19. maddesine göre,Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda nisap Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabidir.2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda toplantı ve karar nisabı şirket sermayesinin %74,77’idir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten vevekaleten iştirak eden pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemiş, sorulan tüm sorulara ise genel kurul esnasında Divan heyeti tarafındancevap verilmiştir.Toplantıya menfaat sahipleri ve medya katılmamıştır. Genel Kurul Toplantısı’na davet Yönetim Kurulu tarafından yapılmıştır. Pay sahiplerininyanı sıra toplantılara bağımsız denetim şirketi yetkilileri de yazılı olarak davet edilmektedir. Şirket Genel Kurulu’nun toplantıya davetineilişkin ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantı gününden 15 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde (“TTSG”) yapılmıştır. Bununlabirlikte toplantı ilanı Web sitemizde ve mahalli gazetede de ilan edilmiş ve adresi kayıtlı pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyletoplantı günü, yeri ve gündemi bildirilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süreöngörülmemiştir. Genel Kurul Toplantısı öncesi toplantı yeri, tarihi ve gündemi, Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a sunacağı kâr dağıtım teklifi,Yönetim Kurulu’nca seçilen bağımsız denetim şirketi özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur. Şirket faaliyet raporu, şirket merkezindeve internet sitesinde Genel Kurul’dan 15 gün önce ortakların bilgisine açık bulundurulur. Genel Kurul Toplantısı’nda, gündemde yer alankonular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama vesoru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır. Ana sözleşmede bölünme, önemli tutarda malvarlığı alımı, satımı, kiralanmasıvb. önemli nitelikteki kararların Genel Kurul’da alınması konusunda bir hüküm yoktur. Bu tür kararlar Şirket faaliyetlerinin olağan akışındadevamını sağlamak amacıyla ortakların %74’ünün temsil edildiği Yönetim Kurulu tarafından SPK düzenlemeleri, TTK ve vergi mevzuatı gözönünde bulundurularak alınmakta ve kararın alınmasını takiben özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. GenelKurul Toplantıları’na pay sahiplerinin katılımının kolaylaştırılmasına yönelik olarak yukarıda bahsedilen iletişim kanallarının etkin bir şekildekullanımının yanında pay sahiplerinin Genel Kurul’un yapılacağı yere ulaşımının gerçekleşmesi için çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır. GenelKurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket’in son 3 yıla ilişkin Genel Kurul tutanaklarına,internet sitemizin (www.dyo.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nden de ulaşılabilmektedir.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201139


Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu5) Oy Hakları ve Azınlık Hakları:Yönetim Kurulu’na aday gösterme konusunda ve oy hakkında aşağıdaki imtiyazlar mevcuttur.Madde 7: “Şirket’in işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından ortaklar arasından TTK hükümleri dairesinde seçilecek 3 ila 7 azadan teşkiledilecek bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. İdare Meclisi 5 kişiden teşekkül etmesi halinde 3, 7 kişiden teşekkül etmesi halinde 4 üye ’A‘grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyeler de ’B’ grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasındanseçilir. İdare Meclisi karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçilebilirler. Ancak İdare Meclisi Reisi ve Murahhas Aza ’A‘ grubunu temsil edenüyeler arasından seçilir.”Madde 20: “Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında (A) grubu nama yazılı hisseler sahiplerine (3’er) rey bahşeder. TTK ve sair ilgilimevzuatın amir hükümleri saklıdır. (B) grubu hamiline yazılı hisseler sahiplerine (1’er) rey bahşeder. Bunların dışında herhangi bir imtiyazmevcut değildir.”Oy hakkının kullanımına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasınıengelleyen hükümler yer almamaktadır. Mevzuat ve ana sözleşmede yer alan hükümler saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı’ndaoylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli Genel Kurul tarafından belirlenir. Şirketinkarşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye bulunmamaktadır. (Yönetim Kurulu üyelerineilişkin açıklamalar için 18 no’lu maddeye bakınız.) Azınlık hakları Yönetim Kurulu’nda temsil edilmemektedir. Şirketimiz bünyesinde azınlıkhakları ve kullanımı tüm halka açık şirketlerin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu 11. maddesi ile paralel olarak uygulanmaktadır. Şirketimizana sözleşmesinde şu an için birikimli oy sisteminin kullanılmasına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.6) Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:Kâr payı hususunda, ana sözleşmenin 27. maddesinde; 1. temettü payının ayrılmasından sonra kalan safi kârın Bayraklı Boya ve VernikSanayii A.Ş.’nin kuruluş sermayesi olan 750.000 TL’ye isabet eden kısmın %10’u kurucu senet sahiplerine kurucu senetlerle orantılı olarakdağıtılmak üzere ayrılır ifadesiyle bir imtiyaz yer almaktadır. Şirket’in kâr dağıtım konusundaki genel politikası Şirket’in finansal pozisyonu,yapılacak yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve VergiMevzuatı göz önünde bulundurularak kâr dağıtımı yapılması yönündedir. Ancak her yıl itibarıyla fiili kâr dağıtım oranlarının tespiti yukarıdaanılan hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. SPK’nın 27 Ocak 2006 tarihli İlke kararı doğrultusunda, Şirketimiz kâr dağıtım politikasınıbelirlemiş ve genel kurulun da bilgisine sunarak kamuya açıklamıştır.Şirketimizin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası 14 Mayıs 2008 tarihli genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuşolup, ayrıca web sitemizde de kamuya duyurulmaktadır.Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesi veSPK’nın konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir.Kâr dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket ana sözleşmesinde yer alanhükümlerle belirlenmiştir. Belirlenen kâr dağıtım politikası paralelinde her faaliyet döneminde Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin kararavarılmasının akabinde özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyuru yapılır.Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım tutarına ilişkin kararı Genel Kurul’un onayına sunulur ve onaylanan temettü tutarının pay sahiplerine dağıtımıGenel Kurul Toplantısı’nda, SPK’nın Seri: IV, No: 27 Tebliği çerçevesinde, belirlenen süre içerisinde yapılır. Şirket’in 2010 yılına ilişkin olarakdağıtılabilir kârı çıkmaması dolayısıyla herhangi bir kâr dağıtımı söz konusu olmamıştır.7) Payların Devri:Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.40 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum RaporuBÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK8) Şirket Bilgilendirme Politikası:Şirketimiz kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasıdüzenlemelerine uyum göstermektedir.Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun onayından geçen “Bilgilendirme Politikası” 2008 yılına ilişkinOlağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş ve ayrıca web sitemiz (www.dyo.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesinden Şirketimiz Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur.Kurumsal yönetim Komitesi ve yatırımcı İlişkileri Birimi Şirketimiz Yönetim Kurulu’na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir veönerilerde bulunur.Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür veya söz konusukişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir. Sermaye piyasası katılımcıları tarafından Şirket’e yöneltilen sorular Yatırımcı İlişkileri Birimitarafından yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılır.Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar Bilgilendirme Politikamız’da yer almaktadır.9) Özel Durum Açıklamaları:Şirket tarafından 2011 faaliyet yılı içerisinde yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 13’dür. Söz konusu açıklamaların hiçbirine ilişkinolarak SPK ve/veya İMKB’den ek açıklama talebi gelmemiştir. Şirket’in kamuyu aydınlatma ihlali olmamıştır. Özel durum açıklamalarımızYatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır ve Bilgilendirme Politikamızda belirtilen yetkililer tarafından imzalanarak kamuya duyurulur. SPKdüzenlemeleri uyarınca, 2010 yılından itibaren yaptığımız özel durum açıklamaları sadece Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden elektronikortamda gönderilmektedir. Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracımız bulunmadığından ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüzbulunmamaktadır.10) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:Şirketin internet sitesi (www.dyo.com.tr) Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları Bölümü, 1.11.5 maddesindeöngörülen şekil ve içerikte Türkçe ve İngilizce olarak yapılandırılmış olup, aktif olarak kullanılmaktadır. Web sitemizin daha iyi hizmetvermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam edecektir.11) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:Hissedarlar: TL Hisse (%)Yaşar Holding A.Ş. 74.160.451,681 74,16Diğer 25.839.548,319 25,84Toplam 100.000.000,00 100,00Yukarıda görüldüğü üzere, Yaşar Holding A.Ş. sermayenin %74,16’sına sahiptir. Yaşar Holding A.Ş.’nin doğrudan/dolaylı olarak kontrolü YaşarAilesi’ne aittir.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201141


Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu12) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:Rapor tarihi itibarıyla içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda gösterilmiştir. Bu kapsamdaki kişiler her yıl faaliyet raporlarında veweb sitemizde de kamuya duyurulmaktadır.• Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar• Serdar Oran, Genel Müdür• Fahri Özgür Arıs, Finans ve Mali İşler Direktörü• Deniz G. Türkelli, Muhasebe Müdürü• Cansen Başaran Symes, Sorumlu Ortak Başdenetçi Bağımsız Denetim• Bağımsız denetim firmasının ilgili çalışanları.BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ (PAYDAŞLAR)13) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, vergi kanunları, Borçlar Kanunu çerçevesinde SPK’nın Özel Durum Açıklamalarıvasıtasıyla Şirket’in ticari sır niteliğinde bulunan bilgileri haricinde bilgilendirilmektedir.14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:Şirket çalışanlarının yönetime katılımlarını sağlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla Şirketimiz Kalite Sistemi çerçevesinde düzenlenmişÖneri Yönetmeliğimiz mevcuttur. Bu yönetmelik çerçevesinde çalışanlardan gelen öneriler değerlendirilerek yapılacak faaliyetler belirlenir.Şirketimizde öneri kaynakları şu şekilde sıralanabilir.1 Bireysel Öneriler,2 Grup Önerileri,3 Diğer Kaynaklar,3.1 İletişim Toplantıları,3.2 Çalışanların Görüşü Anketleri3.3 Müşteri Anketleri3.4 İç Kalite Tetkikleri,3.5 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ToplantılarıAyrıca çalışanlarımızla elektronik ortamda iletişimi sağlayan intranet ortamı mevcuttur.42 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu15) İnsan Kaynakları Politikası:İnsan Kaynakları’nın temel misyonu yenilikçi, toplam kalite anlayışını ilke edinmiş, değişime ve gelişime kolaylıkla ayak uydurarak Globalanlamda rekabet avantajı sağlayan İnsan Kaynakları Yönetimi’ni sürdürebilmektir. İnsan Kaynakları ile ilgili temel politikalar tüm kapsamdışı çalışanlara imza karşılığında verilen Personel Yönetmeliği’nde açıkça yer almaktadır. Personel Yönetmeliği, temel politikalar ile birlikteçalışma süreleri, işe alımdaki süreç ve prensipler, is sözleşmesinin sonlandırılması ve disiplin yönetmeliği hakkındaki bilgileri içerir. Kapsam içiçalışanlarla ilgili insan kaynakları politika ve uygulamaları Toplu İş Sözleşmesi’nde yer almaktadır.Temel politikalarımız:a) Şirket’te personel kadroları, işletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilmektedir ve onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkünolduğunu tüm çalışanlar kabul eder.b) Personelin Gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde Şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.c) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak Şirket içi personel arasından yapılır.d) Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır.e) Personelin performans değerlendirmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yetkinlik baz alınarak yapılır.f) En üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları dokümanlaştırılır ve personeldeğerlendirmesinde bu sistem baz olarak kullanılır.g) Çalışan Görüşü Anketi periyodik olarak her yıl uygulanarak çalışma koşulları, yönetim, sosyal aktiviteler, ücret, eğitim, performansdeğerlendirme, kariyer planlama, katılımcı yönetim ve Şirket memnuniyeti konularında çalışanların fikirleri alınır. Alınan geribildirimlerdoğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılır.h) Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması Şirketimizin çok önem verdiği bir konudur. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğiçerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasaltedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme çalışmaları sürekli devam eder.ı) Şirketimizde çalışanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşituygulama görmesi prensibi esastır. Çalışanların bu temel anayasal hakkının korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.Şirketimizde 3 çalışan temsilcisi bulunmaktadır. Bu temsilciler;a) İşçilerle iletişim ve koordinasyonun sağlanması,i) İşverenin mesajlarını çalışanlara ve sendikaya iletmek,ii) Sendikanın mesajlarını çalışanlara ve sendikaya iletmek,b) Disiplin Kurulu üyeliği,c) Günlük nöbet uygulamasıyla çalışanlara danışmanlık hizmeti vermekle görevlidir.Tüm çalışanlar Şirket prosedürleri, organizasyon değişiklikleri, hak ve menfaatlerdeki değişiklikler ve çalışanları ilgilendiren uygulamalar vekararlar hakkında yazılı olarak hazırlanmış Bildiri Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Yönetmelik ve Bildiriler ile intranet ve duyuru panolarıaracılığıyla çeşitli konularda bilgilendirilirler. Bugüne kadar Dyo Boya Fabrikaları yönetimine ve insan kaynakları departmanına, çalışanlardanayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201143


Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu16) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin doğru olarak anlaşılması, kuruluş içinde ilgili noktalara iletilmesi için gereken organizasyonlaryapılmış, yöntemler oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Müşteri memnuniyeti ölçülmekte ve sonuçlarına göre Kalite Yönetim Sistemi sürekliiyileştirilmektedir. Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak müşteri memnuniyetianketleri yapılmaktadır. Ayrıca periyodik olarak yaptığımız bayi toplantılarıyla müşterilerimizin öneri ve görüşleri alınmaktadır. Müşterilerleürünlere ait bilgilerin aktarılması, siparişlerin, şikayetlerin alınması, isteklerinin anlaşılması için Bölge Müdürlükleri’nde Satış Yöneticileri/TeknikServis Temsilcileri görev yapmaktadır. Müşteri şikayetlerinin bölgelerden iletilmesi ve cevaplandırılması elektronik ortamda sağlanmaktadır.Müşteri isteklerinin/şikayetlerinin, direkt olarak alınabilmesi için ücretsiz Tüketici Danışma Hattı oluşturulmuştur.17) Sosyal Sorumluluk:Şirketimiz belirlediği kalite politikası çerçevesinde yasalara, mevzuat şartlarına uyan, tüketicinin bilinçlendirilmesine önem veren, çevreyedeğer veren bir firmadır. Selçuk Yaşar Boyacılık Endüstri Meslek Lisesi 2002-2003 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Okulun en önemlibölümleri olan uygulama laboratuvarlarının oluşumunda, gerekli teknik bilgi desteği Şirketimiz tarafından verilmiş, laboratuvarlara aitekipmanların seçiminde yardımcı olunmuştur. Her Evde Hayat Var Projesi (Mardin) ile 2010 Yılı Yaz Okulu-Çalışma Atölyeleri kapsamında“çocuk hakları” ve “çocukların duygu dünyalarını özgürce anlatabilmelerine” olanak sağlayacak şekilde tematik duvar boyama etkinliğiyapılmıştır. Bu çerçevede çocuklar tarafından yapılan duvar resimleri ve boyama çalışmalarında Dyo tarafından boya desteği sağlanmıştır.2011 yılında Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği, 140 bin katılımcı ile düzenlenen dünyanın en büyük açıkhava sergisi olan “SokakSanatla Güzel” projesine ana sponsor olarak katılınmıştır. Ayrıca UNICEF Türkiye tarafından düzenlenen “Stars of İstanbul” sosyal sorumlulukprojesine tek yıldız ile katılım sağlanmıştır. Şirket hedeflerimiz arasında, tehlikeli kimyasallardan daha az tehlikeli kimyasallara geçilmesi,çalışanlarımızın sağlığının korunması ve çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi bulunmaktadır. Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik Ar-Geçalışmaları ve çevre yatırımları genel giderler arasında önemli bir kısım oluşturur.BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU18) Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler:Yönetim Kurulu, Genel Kurul’da pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu yetki doğrultusunda, mevzuat, ana sözleşme, Şirket içi düzenlemelerve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını kullanır ve Şirket’i temsil eder.Şirket Yönetim Kurulu’ndaki üyeler aşağıda yer almaktadır:İdil YiğitbaşıYönetim Kurulu BaşkanıYılmaz GökoğluYönetim Kurulu Başkan VekiliAhmet Fahri Yiğitbaşı Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet AktaşYönetim Kurulu ÜyesiHakkı Hikmet Altan Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet KahyaYönetim Kurulu Üyesiİrfan ÇimenYönetim Kurulu ÜyesiŞirket’in Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın 334 ve 335. maddelerinde belirtilen faaliyetleriyerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi birkısıtlama mevcut değildir.44 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu19) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde kurulun en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmasına özen gösterilir. Bu amaçlagenel esasları Şirket ana sözleşmesinde yer almamakla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğine prensip olarak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölümü’nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 no’lu maddelerinde belirlenen kriterlerde üyelerin seçimine özen gösterilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu’nun13.03.2006 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş olup, güncel gelişme ve değişimler paralelinde Yönetim KuruluÜyeleri için eğitim ve uyum programları uygulanmaktadır.20) Şirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:Şirket’in misyonu “yaygın satış teşkilatı ve bayilik ağı ile boya sektöründe lider ve öncü olmak”. Bu misyonun gerçekleşmesini sağlayan temelstratejiye ilişkin faaliyet ve sonuçlar, Yönetim Kurulu’nca düzenli olarak izlenip değerlendirilmektedir.21) Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması:Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerini esas itibariyle denetimden sorumlu komite vasıtasıyla gözetir. Denetimden sorumlukomite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Topluluk Denetim ve Risk Yönetim Koordinatörlüğü bağımsız denetim ve yeminli malimüşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.22) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:Yönetim Kurulu ile yöneticilerin faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür. Bunun sağlanabilmesi adına TTK’nınamir hükümleri geçerli olmakla beraber Yönetim Kurulu yetki ve sorumluluklarının esasları Şirket ana sözleşmesinde madde 11 ve madde12’de şu şekilde düzenlenmiştir:Madde 11: “Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı İdare Meclisi’ne aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza/azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan idare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayanmüdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin resmiunvanı altına konmuş ve Şirketi ilzam selahiyetli İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Aza’nın münferit veya iki İdare Meclisi Üyesi’ninmüşterek veya İdare Meclisi’nce tayin ve tespit edilecek kişilerin İdare Meclisi’nce tayin ve tespit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.”Madde 12: “İdare Meclisi, Şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olanher nev’i işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak, Şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair ayni hak tesisve fek etmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, Umumi Heyet’e arz olunacak yıllık rapor ve yıllık hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettümiktarını Umumi Heyet’e teklif etmek ve kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği vazifeleri ifa eder.”23) Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları:Yönetim Kurulu çalışma esasları Şirket ana sözleşmesi Madde 9’da aşağıdaki şekliyle düzenlenmiştir: “İdare Meclisi Şirket işleri vemuameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.”Yönetim Kurulu çalışma esasları ve 2011 yılı faaliyet dönemi çalışmalarına ilişkin detaylar şunlardır:Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek belirlenir.Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu 44 defa toplanmıştır. Toplantıya davet Yönetim Kurulu Başkanı tarafından veya herhangi bir YönetimKurulu üyesinin yazılı isteğiyle yapılır. Toplantı tarihinden asgari iki hafta evvel taahhütlü mektupla toplantı gündemi üyelere gönderilmektedir.Toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadır. 2011 yılı faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir muhalif kalınan konu olmamıştır. YönetimKurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV.2.17.4 hükümlerinde yer alan konularda toplantılara fiili katılımda bulunmuştur. Toplantı esnasındasorulan sorular zapta geçmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201145


Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu24) Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:Şirket’in 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2010 yılına ilişkin Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu’na Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335.maddesini ilgilendiren konularda yetki verilmiş olmakla beraber, dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri, kendi veyabaşkası namına bizzat veya dolayısıyla Şirket’le Şirket konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamıştır.25) Etik Kurallar:Şirket tüm Yaşar Grubu Şirketlerinde benimsenmiş olan yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, aktif politikaya girmeden ülkesorunlarına kayıtsız kalmayan, çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla hizmet ve mal üretimini benimseyen temel değerlerçerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu değerler tüm çalışanlar tarafından bilinmektedir. Bunun yanı sıra Yaşar Topluluğunun2009 yılında yayımlanan İş Etiği Kuralları Kılavuzu tüm çalışanlarımız için geçerli olmakla birlikte, Kurumsal Yönetim anlayışı çerçevesindeŞirket’in etik kurallarının oluşturulması için gerekli çalışmalara da devam edilmektedir.26) Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:Şirketimizde denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetimden sorumlu komite olmak üzere iki adet komite oluşturulmuştur.2011 faaliyet yılı içerisinde Denetim Komitesi dört defa toplanmış ve üçer aylık dönemlerde Şirket yöneticilerinden faaliyetler ve iç kontrolsistemlerine ilişkin bağımsız denetçilerden de denetim bulgularına ilişkin bilgiler alınmıştır. Komite ortaklığın muhasebe sistemi, finansalbilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar; bağımsız denetimkuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun çalışmaları komitenin gözetimindegerçekleştirilir; kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu’na bildirir.Denetim Komitesi üyeleri Sayın Mehmet Aktaş ve Sayın Mehmet Kahya’dır.Şirket Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye bulunmamasından dolayı Denetim Komitesi icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. YönetimKurulu’nun hiçbir üyesi birden fazla komitede yer almamaktadır. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi 13.03.2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ilekurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Başkanlığı’na Sayın İrfan Çimen ve üyeliğine Sayın Yılmaz Gökoğlu seçilmiştir. Kurumsal YönetimKomitesi Şirket’te Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığı ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelenolumsuzlukları belirler ve Yönetim Kurulu’na iyileştirici önlemler alınmasını önerir, pay sahipleri ile ilişkilere ilişkin çalışmaları koordine eder,Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulmasıve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar, Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusundaöneriler geliştirir.27) Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar:Şirket ana sözleşmesi Madde 13’de yer aldığı gibi Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’ca belirlenen tutarda huzur hakkı almaktadır.2011 yılı faaliyetleri için belirlenen huzur hakkı tutarı aylık brüt 650 TL’dir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için ayrıca performansa dayalı birödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır. Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarakborç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.46 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDenetçi RaporuDYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.UnvanıMerkeziSermayesiFaaliyet KonusuDYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.Şehit Fethibey Cad. No: 120 İzmir100.000.000,00 TL.Boya İmali ve SatışıDenetçilerin adı, görev süreleri, ortak olup olmadıklarıKamil Deveci (06.05.2011 - Bir yıl) Ortak değilOnur Öztürk (06.05.2011 - Bir yıl) Ortak değilKatılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı Yönetim Kurulu Toplantısı: 44Denetim Kurulu Toplantısı: 12Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeninkapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuçTürk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının 3numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımlarınsayısı ve sonuçlarıTürk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının 4numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçlarıİntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılanişlemlerHer ayın sonlarında nakit, çek, senet, makbuz sayımı yapılmış, kayıtve belgeler örnekleme yöntemiyle taranmış herhangi bir usulsüzlüğerastlanmamıştır.12 defa sayım yapılmış, herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir.Her ayın sonunda inceleme yapılmış, tereddüt edilen hususlardamütalaa verilmiş, herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir.İntikal etmemiştir.Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 01.01.2011-31.12.2011 dönemi hesap işlemlerini, Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esassözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göreiçeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2011 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2011 -31.12.2011dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.Bilanço’nun ve Gelir Tablosu’nun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.DenetçiKamil DeveciDenetçiOnur ÖztürkDyo Boya Faaliyet Raporu 201147


Bağımsız Denetim RaporuDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu’na1. Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2011 tarihi itibariylehazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklardeğişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına görehazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlüktenkaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli içkontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını veuygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsızdenetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etikilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makulbir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsızdenetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden veusulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesinide kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Grup’un iç kontrol sistemi göz önündebulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullarauygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyiortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebetahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanakoluşturduğuna inanıyoruz.48 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerBağımsız Denetim RaporuGörüş4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2011tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’ncakabul edilen finansal raporlama standartları (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.Görüşü Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus5. 2 no’lu dipnotta belirtildiği üzere ilişikteki konsolide finansal tablolar “İşletmenin Sürekliliği” ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. Bununla birlikte,31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Grup’un kısa vadeli yükümlülükleri, toplam dönen varlıklarını 13.886.348 TL tutarında aşmış, aynı tarihtesona eren yıla ait faaliyet zararı ve net dönem zararı sırasıyla 3.549.311 TL ve 57.090.022 TL olarak, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle geçmişyıllar zararları ise 121.452.048 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, 18 no’lu dipnotta açıklandığı üzere 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bağımsızprofesyonel değerleme şirketlerince değer tespitine tabi tutulan maddi duran varlıkların taşınan değeri geçen seneye oranla 38.987.193TL artmış (ertelenmiş vergi etkisinden arındırılmış) ve dolayısıyla aynı tutarda özkaynaklarını olumlu etkilemiştir. Tüm bu koşullar, Grup’unsürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemli bir belirsizliğin varlığına işaret etmektedir. Buna istinaden, Grup yönetimi, Şirket’insürekliliğini devam ettirme konusunda 41 no’lu konsolide finansal tablo dipnotunda açıklandığı üzere detaylı bir değerlendirme yapmış vekonuyla ilgili bir takım önlemler almıştır. Ayrıca, Grup’un ana ortağı durumunda olan Yaşar Holding A.Ş., Grup’un mali yapısının güçlenmesi,Grup’un mevcut olan ticari ve ticari olmayan borçlarını ödemekte herhangi bir güçlükle karşılaşmaması ve ödemelerini zamanındagerçekleştirmesi için Grup’a gerekli kaynak ve desteğin sağlanacağını taahhüt etmiştir.Diğer Husus6. Grup’un 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafındanyapılmış olup söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 31 Mart 2011 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüşbildirilmiştir.Başaran Nas Bağımsız Denetim veSerbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.a member ofPricewaterhouseCoopersCansen Başaran Symes, SMMMSorumlu Ortak Başdenetçiİstanbul, 12 Nisan 2012Dyo Boya Faaliyet Raporu 201149


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.İÇİNDEKİLERSAYFAKONSOLİDE BİLANÇOLAR..........................................................................................................................................................................................................51KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI................................................................................................................................................................................ 53KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI................................................................................................................................................................... 54KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI....................................................................................................................................................................................... 56KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR.................................................................................................................................57-115DİPNOT 1 GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU..............................................................................................................................................................57DİPNOT 2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR......................................................................................................................................57DİPNOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ................................................................................................................................................................................................................71DİPNOT 4 İŞ ORTAKLIKLARI.........................................................................................................................................................................................................................71DİPNOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...............................................................................................................................................................................................71DİPNOT 6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ....................................................................................................................................................................................................72DİPNOT 7 FİNANSAL YATIRIMLAR..............................................................................................................................................................................................................72DİPNOT 8 FİNANSAL BORÇLAR .................................................................................................................................................................................................................73DİPNOT 9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ........................................................................................................................................................................................ 77DİPNOT 10 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR............................................................................................................................................................................................. 77DİPNOT 11 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR..............................................................................................................................................................................................79DİPNOT 12 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR...........................................................................................................................................79DİPNOT 13 STOKLAR....................................................................................................................................................................................................................................80DİPNOT 14 CANLI VARLIKLAR......................................................................................................................................................................................................................80DİPNOT 15 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR .................................................................................................................................................80DİPNOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR .............................................................................................................................................................80DİPNOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER .......................................................................................................................................................................................80DİPNOT 18 MADDİ DURAN VARLIKLAR ...................................................................................................................................................................................................... 81DİPNOT 19 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR....................................................................................................................................................................................84DİPNOT 20 ŞEREFİYE.....................................................................................................................................................................................................................................84DİPNOT 21 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI.................................................................................................................................................................................................84DİPNOT 22 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER......................................................................................................................................................84DİPNOT 23 TAAHHÜTLER.............................................................................................................................................................................................................................86DİPNOT 24 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR.....................................................................................................................................................................................87DİPNOT 25 EMEKLİLİK PLANLARI..................................................................................................................................................................................................................88DİPNOT 26 DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER..................................................................................................................................................................................88DİPNOT 27 ÖZKAYNAKLAR..........................................................................................................................................................................................................................89DİPNOT 28 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ........................................................................................................................................................................................... 91DİPNOT 29 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ............................................................ 91DİPNOT 30 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER.................................................................................................................................................................................................92DİPNOT 31 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER/(GİDERLER)..........................................................................................................................................................................93DİPNOT 32 FİNANSAL GELİRLER...................................................................................................................................................................................................................93DİPNOT 33 FİNANSAL GİDERLER..................................................................................................................................................................................................................94DİPNOT 34 SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER........................................................................................................94DİPNOT 35 VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.................................................................................................................................................................................94DİPNOT 36 HİSSE BAŞINA (KAYIP)/KAZANÇ...............................................................................................................................................................................................98DİPNOT 37 İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI............................................................................................................................................................................................99DİPNOT 38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ.......................................................................................................................... 106DİPNOT 39 FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİAÇIKLAMALAR).........................................................................................................................................................................................................................114DİPNOT 40 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR.............................................................................................................................................................................115DİPNOT 41 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VEANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR................................................................................................................11550 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.31 Aralık 2011 ve 2010 Tarihleri İtibariyle Konsolide Bilançolar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)VARLIKLARDipnotReferansları 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Dönen Varlıklar 287.723.659 207.688.768Nakit ve Nakit Benzerleri 6 11.121.699 4.146.014Ticari Alacaklar 219.886.856 160.267.258- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37.i.a 1.535.170 355.225- Diğer Ticari Alacaklar 10.a 218.351.686 159.912.033Diğer Alacaklar 1.038.053 250.716- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37.i.b 347.739 204.891- Diğer Alacaklar 11.a 690.314 45.825Stoklar 13 49.039.892 37.455.122Diğer Dönen Varlıklar 26.a 6.637.159 5.569.658Duran Varlıklar 258.227.654 202.993.551Ticari Alacaklar 10.b 16.439.524 14.185.840Diğer Alacaklar 11.b 23.938 911.300Finansal Yatırımlar 7 7.394.204 1.868.404Maddi Duran Varlıklar 18 233.909.459 185.745.200Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 415.905 282.807Diğer Duran Varlıklar 26.b 44.624 -TOPLAM VARLIKLAR 545.951.313 410.682.3191 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar yayımlanmak üzere, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu tarafından 12 Nisan 2012 tarihinde onaylanmıştır.İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201151


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.31 Aralık 2011 ve 2010 Tarihleri İtibariyle Konsolide Bilançolar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)YÜKÜMLÜLÜKLERDipnotReferansları 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Kısa Vadeli Yükümlülükler 301.610.007 239.155.436Finansal Borçlar 8 31.837.562 19.345.488Diğer Finansal Yükümlülükler 8-9 2.101.094 578.899Ticari Borçlar 104.798.424 69.066.876- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37.i.c 10.728.106 10.585.452- Diğer Ticari Borçlar 10.c 94.070.318 58.481.424Diğer Borçlar 42.502.910 60.782.893- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37.i.d 42.502.910 60.782.893Borç Karşılıkları 22.a 2.117.252 1.061.350Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.c 118.252.765 88.319.930Uzun Vadeli Yükümlülükler 196.784.403 101.450.684Finansal Borçlar 8 100.725.708 28.738.000Diğer Finansal Yükümlülükler 8-9 2.599.158 -Diğer Borçlar 60.279.029 46.818.929- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37.i.e 60.279.029 46.818.929Borç Karşılıkları 22.b 105.860 65.582Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 6.164.220 5.381.686Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 26.910.428 20.446.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 498.394.410 340.606.120ÖZKAYNAKLAR 47.556.903 70.076.199Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 47.655.248 70.118.431Ödenmiş Sermaye 27 100.000.000 100.000.000Hisse Senetleri İhraç Primleri 27 48.141 48.141Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 416.144 416.144Yeniden Değerleme Fonu 18 129.676.708 93.223.138Yabancı Para Çevrim Farkları 2.3.b (1.050.393) 416.679Nakit Akımdan Korunma İşlemleri Fonu 8-9 (2.949.395) -Geçmiş Yıllar Zararları 27 (121.452.048) (125.074.339)Net Dönem (Zararı)/Kârı (57.033.909) 1.088.668Kontrol Dışı Paylar 2.3.a (98.345) (42.232)TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 5 45.951.313 410.682.319İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.52 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 2010 Hesap Dönemlerine AitKonsolide Kapsamlı Gelir Tabloları(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak -Referansları 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Satış Gelirleri 28 418.947.055 301.548.976Satışların Maliyeti 28 (323.657.499) (215.021.914)BRÜT KÂR 28 95.289.556 86.527.062Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 29.a (64.849.697) (47.095.448)Genel Yönetim Giderleri 29.b (22.750.522) (19.751.044)Araştırma ve Geliştirme Giderleri 29.c (9.413.067) (6.836.110)Diğer Faaliyet Gelirleri 31.a 2.056.824 5.087.106Diğer Faaliyet Giderleri 31.b (3.882.405) (3.379.438)FAALİYET (ZARARI)/KÂRI (3.549.311) 14.552.128Finansal Gelirler 32 25.766.141 29.689.371Finansal Giderler 33 (80.898.923) (43.915.332)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)/KÂRI (58.682.093) 326.167Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri- Ertelenmiş Vergi Geliri 35 1.592.071 734.263NET DÖNEM (ZARARI)/KÂRI (57.090.022) 1.060.430Diğer Kapsamlı (Gider)/Gelir:Yeniden değerleme fonu artışı-net 18 38.987.193 -Nakit akımdan korunma işlemleri - net 8 (2.949.395) -Yabancı para çevrim farkları 2.3.b (1.467.072) (428.625)VERGİ SONRASI DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) 34.570.726 (428.625)TOPLAM KAPSAMLI (GİDER)/GELİR (22.519.296) 631.805Net Dönem (Zararının)/Kârının Dağılımı:Ana Ortaklık Payları (57.033.909) 1.088.668Kontrol Dışı Paylar (56.113) (28.238)Toplam Kapsamlı (Gider)/Gelirin Dağılımı:(57.090.022) 1.060.430Ana Ortaklık Payları (22.463.183) 660.043Kontrol Dışı Paylar (56.113) (28.238)(22.519.296) 631.805Ana Ortaklığa Ait Dağıtılabilir (Zarar)/KârÜzerinden Hesaplanan Hisse Başına (Kayıp)/Kazanç 36 (0,5703) 0,0109İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201153


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 2010 Hesap Dönemlerine AitKonsolide Özkaynaklar Değişim Tabloları(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)Hisse Kârdan Yabancısenetleri ayrılan Yeniden paraÖdenmiş ihraç kısıtlanmış değerleme çevrimsermaye primleri yedekler fonu farkları1 Ocak 2010 100.000.000 48.141 416.144 95.995.253 845.304Transferler - - - - -Maddi duran varlık satışı - net (Dipnot 18) - - - (288.927) -Amortisman transferi (Dipnot 18) - - - (2.483.188) -Toplam kapsamlı gelir - - - - (428.625)31 Aralık 2010 100.000.000 48.141 416.144 93.223.138 416.679Transferler - - - - -Maddi duran varlık satışı - net (Dipnot 18) - - - (102.334) -Amortisman transferi (Dipnot 18) - - - (2.431.289) -Toplam kapsamlı gelir - - - 38.987.193 (1.467.072)31 Aralık 2011 100.000.000 48.141 416.144 129.676.708 (1.050.393)İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.54 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerAnaNakit akımdan ortaklığa Kontrolkorunma Geçmiş yıllar Net dönem ait toplam dışı Toplamişlemleri fonu zararları kârı/(zararı) özkaynaklar paylar özkaynaklar- (98.562.058) (29.284.396) 69.458.388 (13.994) 69.444.394- (29.284.396) 29.284.396 - - -- 288.927 - - - -- 2.483.188 - - - -- - 1.088.668 660.043 (28.238) 631.805- (125.074.339) 1.088.668 70.118.431 (42.232) 70.076.199- 1.088.668 (1.088.668) - - -- 102.334 - - - -- 2.431.289 - - - -(2.949.395) - (57.033.909) (22.463.183) (56.113) (22.519.296)(2.949.395) (121.452.048) (57.033.909) 47.655.248 (98.345) 47.556.903Dyo Boya Faaliyet Raporu 201155


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 2010 Hesap Dönemlerine AitKonsolide Nakit Akım Tabloları(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)İşletme faaliyetleri:Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak -Referansları 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Vergi öncesi (zarar)/kâr (58.682.093) 326.167Vergi öncesi (zarar)/kâr ile işletme (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:Amortisman ve itfa payları 18-19 8.150.485 7.559.356Kıdem tazminatı karşılığı 24 1.431.956 1.613.807Maddi duran varlık satış kârı/(zararı) 31 295.515 (8.781)Yabancı para çevrim farkı (1.467.072) (428.625)Stok değer düşüklüğü karşılığı 31 686.475 194.886Dava karşılıkları 31 1.235.666 -Şüpheli alacak karşılığı 31 778.027 1.392.794Faiz giderleri 33 20.289.752 16.364.838Faiz gelirleri 32 (15.153) (21.813)Finansal ve ilişkili taraflara diğer borçların gerçekleşmeyen kur farkı gideri/(geliri) 26.471.816 (1.400.786)Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit (824.626) 25.591.843Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:Ticari alacaklardaki artış 10 (61.471.364) (95.684.950)İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış 37 (1.179.945) (158.053)Stoklardaki artış 13 (12.271.245) (12.562.691)Diğer alacaklardaki azalış 11 242.873 578.180Diğer varlıklardaki artış 26 (1.112.125) (2.839.739)Ticari borçlardaki artış 10.c 35.588.894 16.809.857İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış 37 142.654 (486.565)Borç karşılıklarındaki azalış 22 (139.486) (936.917)Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 26 29.932.835 80.102.029Ödenen kıdem tazminatı 24 (649.422) (337.606)İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit (11.740.957) 10.075.388Yatırım faaliyetleri:Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 18-19 (8.881.711) (5.796.911)Tahsil edilen faiz 32 15.153 21.813Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı (81.092) 1.244.694Finansal yatırımlardaki sermaye artışı 7.a - (135.445)Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (8.947.650) (4.665.849)Finansman faaliyetleri:Banka kredilerindeki artış/(geri ödeme) 66.272.537 (54.553.933)İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış 37 (142.848) (204.891)İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki (azalış)/artış 37 (20.154.931) 71.470.179Ödenen faiz (18.319.494) (18.499.563)Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit 27.655.264 (1.788.208)Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 6.966.657 3.621.331Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi 9.028 56Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 4.146.014 524.627Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 11.121.699 4.146.014İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.56 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSUDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Dyo Boya” veya “Şirket”) ana faaliyet konusu, Kocaeli-Gebze ve İzmir-Çiğli tesislerindeüretilen her türlü boya, vernik, reçine ve sair yüzey kaplama ve yapı malzemelerinin, bunların hammaddeleri ve tatbikinde kullanılan araçve gereçler ile birlikte ticareti, pazarlaması, ithali ve ihracıdır. Şirket’in nihai müşterileri ağırlıklı olarak inşaat, mobilya ve metal boyalarısektörlerinde yer almaktadır. Şirket, yurtdışı satışlarının önemli bir kısmını Yaşar Grubu şirketlerinden Yaşar Dış Ticaret A.Ş. (“Yataş”) vasıtasıylagerçekleştirmektedir (Dipnot 37). Ayrıca, Şirket bağlı ortaklığı konumundaki ZAO Kemipex JSC (“Kemipex”) ve S.C. Dyo Balkan SRL (“DyoBalkan”) aracılığıyla, sırasıyla, Rusya Federasyonu ile Romanya’da üretim ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir (Dipnot 2.4). Şirket ve bağlıortaklıkları (bundan sonra “Grup” olarak adlandırılacaktır) Dyo markalı ürünler için net satış değerleri üzerinden değişen oranlarda DurmuşYaşar ve Oğulları Boya, Vernik ve Reçine Fabrikaları A.Ş.’ye (“Dyo A.Ş.”) ilgili şirketin sahip olduğu “Dyo” markasına istinaden marka kullanımücreti ve 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle tüzel kişiliği sona ermek suretiyle 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle tasfiyesiz infisah yoluyla, bir bütünhalinde Yaşar Holding A.Ş. (“Yaşar Holding”) altında yasal olarak birleştirilmiş olan Dyo Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (“DyoMatbaa”) ise lisans bedeli ödemektedir (Dipnot 37.ii-f).Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) işlem görmektedir. Şirket’in31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, İMKB’ye kayıtlı %25,45 (2010: %25,45) oranında hissesi mevcuttur. Şirket’in %74,16 (31 Aralık 2010: %74,16)oranında hissesine sahip olan Yaşar Holding Şirket’in ana ortağı konumundadır (Dipnot 27).Şirket Türkiye’de kayıtlı olup kayıtlı ofis adresi aşağıdaki gibidir:Şehit Fethi Bey Caddesi No: 120Alsancak- İzmirDİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR2.1 Sunuma İlişkin Temel EsaslarGrup’un konsolide finansal tabloları, SPK tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.SPK, Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecekfinansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, SPK’nın Seri:XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i yürürlükten kaldırılmıştır.Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası MuhasebeStandartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGMDSK”)tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, KGMDSK tarafındanyayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlamailkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerliolmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihindenbaşlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (“UMS 29”)uygulanmamıştır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201157


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardanfarkları KGMDSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, finansal tablolar SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getirenduyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansaltablolar ve dipnotlar, SPK’nın haftalık bültenlerindeki duyuruları ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınanbilgiler dahil edilerek sunulmuştur. SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve ona açıklama getiren duyuruları uyarınca, işletmelerin toplam dövizyükümlülüğünün hedge edilme oranı ile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlarını finansal tablo dipnotlarında sunmaları zorunludur (Dipnot 38).Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen maddi duran varlıklar grubundan arazi ve arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstüdüzenleri, makine, tesis ve cihazlar ile yine makul değerleri ile taşınan finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası bazalınarak Şirket’in fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası (“TL”) olarak ölçülmüş ve sunulmuştur. Rusya Federasyonu’nda ve Romanya’da kayıtlıolan ve konsolide edilen bağlı ortaklıklar ise finansal tablolarını bulundukları ülkelerin standart, kanun ve düzenlemelerine göre hazırlamaktaolup finansal tabloları SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak yasal kayıtlarına gerekli düzeltmeler ve sınıflandırmalaryansıtılarak yeniden düzenlenmiştir.2.2 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişikliklera) Grup tarafından uygulanmış, mevcut standartlardaki değişiklikler ile yeni standartlar:Grup, mevcut standartlardaki değişiklikler ile yeni standartları 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle uygulamıştır:• UMS 24 (Revize), “İlişkili Taraf Açıklamaları”, Kasım 2009 tarihinde yayınlanmıştır. Yeni standart 2003 yılında yayınlanan UMS 24, “İlişkiliTaraf Açıklamaları”nı ortadan kaldırmıştır. UMS 24 (Revize)’nin uygulanması 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan dönemleriçin zorunludur. Revize standart ilişkili taraf tanımını basitleştirmiştir ve tanıma açıklık getirmiştir. Ayrıca revize standart kamu iktisaditeşebbüslerinin diğer kamu iktisadi teşebbüsleri ve devlet ile olan tüm işlemlerini açıklama zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. DeğişikliğinGrup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.b) Dipnot 2.2.a’da belirtilenler dışında geçerli olan ve burada sözü edilmeyen diğer tüm yeni standartlar, mevcut standartlardakideğişiklikler ve yorumlar Grup faaliyetleriyle ilgili olmadığından veya konsolide finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olmadığındanlistelenmemiştir.c) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ve değişiklikler:• UMS 19 (Değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Değişiklikler, koridormetodunu yürürlükten kaldırmakta ve finansal giderlerin net fonlama bazında hesaplanmasını öngörmektedir.• UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”, 1 Ocak 2012 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Değişikler sonucuortaya çıkan temel gelişme, işletmelerin diğer kapsamlı gelir altında gösterdiği hesapları ilerleyen hesap dönemlerinde potansiyel olarakgelir tablosu ile ilişkilendirilecek veya ilişkilendirilmeyecek olmasına göre gruplanması zorunluluğunun getirilmesidir. Değişiklik hangihesabın veya finansal tablo kaleminin, diğer kapsamlı gelir içerisinde gösterileceğine dair bilgi vermez.• UFRS 7 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, 1 Temmuz 2011 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Değişiklikler,transfer işlemlerinde şeffaflığı arttırma ve finansal varlık transferleri ile ilgili maruz kalınan risklerin ve bu risklerin işletmenin finansal durumuüzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması amacını taşımaktadır.• UFRS 9, “Finansal Araçlar”, 1 Ocak 2015 tarihine kadar geçerli değildir, ancak erken uygulanması mümkündür. Bu standart, UMS 39“Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardının değiştirilme sürecinde ilk adımdır. UFRS 9 finansal araçların ölçümündeve sınıflandırılmasında yeni zorunluluklar getirmektedir. “Finansal varlıkların değer düşüklüğü” ve UMS 39’da yer alan riskten korunmamuhasebesi ile ilgili hükümlerin uygulanmasına devam edilmektedir.58 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)• UFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, kontrol kavramını birişletmenin konsolidasyon kapsamına alınması için belirleyici unsur kabul ederek mevcut prensipleri geliştirmektedir. Standart, kontrolünbelirlenmesinin zor olduğu durumlarda ek açıklamalar getirmektedir.• UFRS 12, “Diğer İşletmelerdeki Paylar ile İlgili Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart ortakdüzenlemeler, iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar da dahil olmak üzere diğer işletmelerde bulundurulan tüm paylarlailgili açıklama yükümlülüklerini içermektedir.• UFRS 13, “Makul Değer Ölçümü”, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, tam bir makul değer tanımıve tüm UFRS’lerde uygulanacak tek bir ölçüm ve açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın geliştirilmesi ve karmaşıklığın azaltılmasınıamaçlamaktadır.• UMS 27, “Bireysel Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, UMS 27’nin kontrol ile ilgilihükümlerinin yeni UFRS 10’da ele alınmasından sonra geride kalan bireysel finansal tablolar ile ilgili hükümleri içermektedir.Söz konusu değişikliklerin Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı beklenmektedir.d) 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren henüz geçerli olmayan ve Grup tarafından uygulanmamış mevcut standartlardaki değişiklikler, yenistandartlar ve yorumlar:• UFRS 1 (Değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”, 1 Temmuz 2011 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklik,bir işletmenin fonksiyonel para biriminin hiper enflasyona maruz kalması sebebiyle UFRS’lere uygunluk sağlayamadığı bir dönemin ardındannasıl UFRS’ye uygun finansal tablo yayınlayacağını açıklamaktadır.• UMS 12 (Değişiklik), “Gelir Vergileri”, 1 Ocak 2012 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklik, makul değeri ileölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin ölçümlemesine ilişkin mevcut prensiplere istisnagetirmektedir. Ayrıca değişiklik sonrası “21 No’lu Standart Yorumlama Komitesi’nden çıkarılan kılavuz da UMS 12’ye eklenmiştir.• UFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Standart, müşterek anlaşmalarınyasal şekli yerine düzenlemenin sağladığı hakları ve yükümlülükleri vurgulayarak müşterek anlaşmalara daha gerçekçi bir bakış açısıgetirmektedir. İki çeşit müşterek anlaşma tanımlanmaktadır: ortak faaliyetler ve iş ortaklıkları. Ortak işletmecinin düzenlemeyle ilgili olanvarlık ve yükümlülükleri üzerinde hakları olması durumunda, müşterek faaliyet söz konusu olmamakta olup hissesi oranında varlıkları,yükümlülükleri, gelir ve giderleri muhasebeleştirir. İş ortaklığı ise, müşterek işletmecinin ilgili işletmenin net varlıkları üzerinde hakkı olmasıdurumunda oluşur ve hissesi oranında özkaynak yöntemini uygular. Standart ile iş ortaklarının oransal konsolidasyon yöntemine sonverilmiştir.• UMS 28, “İştirakler ve iş ortaklıkları”, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, yeni UFRS 11’inyayınlanmasının ardından özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilecek iş ortaklıkları ve iştirakler ile ilgili yükümlülükleri içermektedir.2.3 Konsolidasyon EsaslarıKonsolide finansal tablolar ana ortalık olan Dyo Boya ve kontrolün başlamasından sona erene dek, bağlı ortaklıkların hesaplarını içermektedir.Konsolidasyon kapsamına giren şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tablo tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe politikaları esasalınarak SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmış ve konsolidasyona dahil edilmiştir.a) Bağlı ortaklıklarBağlı ortaklıklar doğrudan Şirket tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Kontrol gücü, Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak şirketlerin finansalve faaliyet politikalarını yönetmesini ve bundan fayda elde etmesini ifade eder. Bu kontrol gücünün kaynağı, Şirket’in doğrudan ya da dolaylıyoldan sahip olduğu hisse senetleri yoluyla ilgili şirkette %50’nin üstünde oy hakkına sahip olmasıdır. Kontrol gücü değerlendirilirken, mevcut vekullanılabilir olan potansiyel oy hakları da dikkate alınır. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a transferinden itibaren konsolidasyona dahil edilmekteve kontrolün ortadan kalktığı tarihten itibaren de konsolidasyon kapsamından çıkarılmaktadır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201159


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)Bağlı ortaklıkların bilançoları ve kapsamlı gelir/gider tabloları, tek tek ve finansal tablo kalemleri bazında konsolide edilmiştir. Bununla beraberGrup’un sahip olduğu iştirak değeri, ilgili özkaynak tutarıyla karşılıklı netleştirilmiştir. Grup içi şirketlerin birbirleriyle ilişkileri sonucu oluşangrup içi işlemler ve ilgili bakiyelerin etkileri, ayrıca, gerçekleşmeyen kazanç ve bir değer düşüklüğü göstergesi olmadığı sürece kayıplarkonsolidasyon sırasında karşılıklı olarak silinmiştir. Grup’un sahip olduğu hisselerin kayıtlı değeri ve bunlardan kaynaklanan temettüler,sırasıyla özkaynaktan ve dönemin gelir ya da giderlerinden silinmiştir.Kontrol dışı payların, bağlı ortaklığın net varlık ve cari dönem kapsamlı gelir ya da giderindeki payı, konsolide bilanço, konsolide kapsamlı gelirtablosu ve konsolide özkaynaklar değişim tablosunda “kontrol dışı paylar” adıyla ayrıca sınıflandırılmıştır.Grup tarafından kabul edilen muhasebe politikalarıyla tutarlı olmak adına, gerekli olduğu durumlarda bağlı ortaklıkların muhasebe politikalarıdeğiştirilmiştir.Aşağıdaki tablo, 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsamına dahil edilmiş olan bağlı ortaklıkları ve Grup’un kontrol paylarınıgöstermektedir:Şirket’in doğrudan vedolaylı kontrol payları (%)31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Kemipex (Rusya Federasyonu’nda yerleşik) 100 100Dyo Balkan (Romanya’da yerleşik) 98,39 98,39b) Yabancı para çevrimii) Fonksiyonel ve raporlama para birimiGrup’un her bir şirketinin finansal tablo kalemleri, söz konusu şirketin içinde bulunduğu ve operasyonlarını sürdürdüğü ana ekonomide geçerliolan para birimi cinsinden ölçülmüştür (“fonksiyonel para birimi”). Konsolide finansal tablolar ana şirketin fonksiyonel ve Grup’un raporlama parabirimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden hazırlanmış ve sunulmuştur.ii) İşlemler ve bakiyelerYabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından fonksiyonel para birimine çevrilmiştir. Bu işlemleringerçekleşmesinden ve yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülüklerin yıl sonu döviz kurlarından çevrilmesinden kaynaklanankur farkı gelir ve giderleri nakit akım ve net yatırımın koruması olarak değerlendirilip özkaynak kalemi altında takip edilenler dışında konsolidekapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. Tüm kur farkı kâr ve zararları konsolide kapsamlı gelir tablosunda finansal gelir ve giderler içerisindesunulmuştur.iii) Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların finansal tablolarının çevrimiYabancı ülkelerde kayıtlı bulunan bağlı ortaklıkların finansal tabloları bulundukları ülkelerin standart, kanun ve düzenlemelerine göre hazırlanmışolup, ana ortaklık finansal tabloları ile uyumlu bir sunum ve içerik için SPK Finansal Raporlama Standartları’na uyarlanmıştır. Yabancı ülkelerdefaaliyet gösteren söz konusu şirketlerin varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Bu ortaklıklarınkapsamlı gelir tablosu kalemleri ise ortalama kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların açılış netvarlıklarının yeniden çevrilmesi, ortalama kurlar ile bilanço tarihindeki kurlardan doğan farklılıklar özkaynaklar altındaki “yabancı para çevrimfarkları” içerisinde takip edilmektedir.60 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)Bilanço tarihlerindeki ve gelir tablosu kalemleri için kullanılan ilgili dönemlerdeki ortalama kurlar aşağıdaki gibidir:Dönem sonu: 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Türk Lirası/Rus Rublesi 16,8258 19,5980Türk Lirası/Rumen Leyi 1,7450 2,0781Ortalama: 1 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Türk Lirası/Rus Rublesi 17,4879 20,1660Türk Lirası/Rumen Leyi 1,8114 2,11112.4 Netleştirme/Mahsupİçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayantutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubugerekli kılması sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü düşüldükten sonrakitutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. Grup’un normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemlersonucunda, elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla, net değerleri üzerinden gösterilir.2.5 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarına Yapılan SınıflandırmalarMali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalıolarak hazırlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanmış konsolidebilançosu ile; 1 Ocak - 31 Aralık 2011 dönemine ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve konsolideözkaynaklar değişim tablosunu ise 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemi ile karşılaştırmalı olarak ve gerekli sınıflandırma değişikliklerini yaparakdüzenlemiştir.Cari dönemle karşılaştırmalı olması açısından 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle diğer ticari borçlar ve diğer ticari alacaklarda brütleştirilereksunulan 31.537.692 TL tutarındaki satıcıya ciro edilen müşteri çekleri; 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle düzeltilerek diğer ticari alacaklarda vediğer ticari borçlarda netleştirilerek sunulmuş olup ayrıca, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari borçlar içerisinde muhasebeleştirilen1.754.012 TL tutarındaki borç, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle düzeltilerek ilişkili taraflara ticari borçlar içerisinde sunulmuştur. Söz konususınıflandırma ve netleştirmelerle paralel olarak 1 Ocak - 31 Aralık 2010 hesap dönemine ait konsolide nakit akım tablosundaki işletmefaaliyetlerinden sağlanan nakit toplamı kalemleri de düzenlenmiştir.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201161


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının ÖzetiKonsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:2.6.1 HasılatSatış gelirleri, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya nakledilmiş olması, gelir tutarının güvenilir birşekilde ölçülebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Grup tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veyaalınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, satılmış ürün ya da tamamlanmış hizmetinsatış vergisi hariç faturalanmış değerinden, iadeler ve iskontoların indirilmiş şeklini gösterir (Dipnot 28).Faiz geliri etkin faiz yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir. Bir alacak için değer düşüklüğü karşılığı ayrıldığında, Grup, ilgili alacağıntaşınan değerini, söz konusu alacağın orijinal etkin faiz oranını baz alarak iskonto ettiği gelecekteki tahmin edilen nakit akışına göre, gerikazanılabilir değerine indirmekte ve bu iskontoyu faiz geliri olarak kaydetmektedir. Krediler üzerindeki faiz geliri etkin faiz oranı yöntemikullanılarak kaydedilir. Kira gelirleri dönemsel tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Temettü gelirleri, Grup’un temettüyü alma hakkınınoluştuğu tarihte gelir yazılır.2.6.2 StoklarStoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından tahminitamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. Stokların maliyetitüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleriiçerir. Stok maliyeti hesaplama sistemi safha maliyeti olup Grup stoklarını aylık ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir(Dipnot 13).2.6.3 Maddi duran varlıklar31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, araziler, arsalar, binalar ile yeraltı ve yerüstü düzenleri, bağımsız profesyonel değerleme şirketleri Elit GayrimenkulDeğerleme A.Ş. ve Güneybatı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., makine, tesis ve cihazlar ise bağımsız profesyonel değerlemeşirketi Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan değerleme çalışmalarında tespit edilen makul değeri üzerinden konsolide finansaltablolara yansıtılmıştır. Araziler, arsalar, binalar ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar dışındaki, 1 Ocak 2005 tarihinden önce eldeedilen diğer bütün maddi duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiş maliyetlerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonraelde edilen kalemler ise elde etme maliyetlerinden bilanço tarihine kadar olan birikmiş amortismanları ve varsa değer düşüklüğünün indirilmesisonrasında oluşan net değeri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır (Dipnot 18).Maddi duran varlıklarda, yeniden değerleme sonucu meydana gelen artışlar, konsolide bilançoda özkaynaklar grubunda yer alan yenidendeğerleme fonu hesabına alacak kaydedilmektedir. Aynı varlığın bir önceki dönemdeki artışlarına karşılık gelen azalışlar fondan düşülmüş; diğertüm azalışlar ise konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır.Her dönem, yeniden değerlenmiş varlık üzerinden hesaplanan amortisman (konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan amortisman) ilevarlığın elde etme maliyeti üzerinden ayrılan amortisman arasındaki fark yeniden değerleme fonundan geçmiş yıllar zararlarına transferedilmiştir.62 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)Maddi duran varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının belirlenen üretim kapasitesini karşılayacağıdurumlarda aktifleştirilir ve amortismana tabi tutulmaya başlanırlar. Maddi duran varlıkların hurda değerinin önemli tutarda olmadığı tahminedilmektedir. Maddi duran varlık alımları için verilmiş olan avanslar, ilgili varlık aktifleştirilene kadar diğer duran varlıklar kalemi altında takipedilmektedir. Her raporlama döneminde, maddi duran varlıkların hurda değeri ve yaklaşık ekonomik ömürler gözden geçirilmekte ve gereklidüzeltmeler ileriye dönük olarak yansıtılmaktadır.Yeniden değerlenmiş ya da bilanço tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş maddi duran varlıkların üzerinden doğrusal amortismanyöntemi uygulanarak amortisman hesaplanmaktadır (Dipnot 18). Arazi ve arsalar sonsuz ömre sahip oldukları varsayılarak amortismana tabitutulmamıştır. Maddi duran varlıkların yaklaşık ekonomik ömürlerine göre yıllık amortisman oranları aşağıdaki gibidir:Oran (%)Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 2-10Makine, tesis ve cihazlar (finansal kiralama yolu ile edinilmiş olanlar dahil) 4-20Taşıt araçları 20-28Döşeme ve demirbaşlar 10-20Bir maddi duran varlığın taşıdığı değerin, varlığın satışı için katlanılacak giderler düşüldükten sonraki net satış fiyatı ile kullanım değerinin yüksekolanı olarak tanımlanan varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksek olduğu durumlarda; maddi duran varlık geri kazanılabilir değerineindirilir (Dipnotlar 2.6.5 ve 18). Söz konusu değer düşüklüğüne uğrayan maddi duran varlık yeniden değerlenmişse, değer düşüklüğü öncekidönemlerdeki yeniden değerleme fonundaki artışlara karşılık gelecek tutarda fondan düşülür ve geri kalan tutar konsolide kapsamlı gelirtablosuyla ilişkilendirilir.Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasında elde edilen kâr ya da zarar, maddi duran varlığın taşıdığı değere göre belirlenir ve ilgili gelir vegider hesaplarına kaydedilir (Dipnot 31). Yeniden değerlenmiş maddi duran varlığın elden çıkarılmasında, elden çıkarılan maddi duran varlıklailgili yeniden değerleme fonu geçmiş yıllar zararlarına transfer edilir.Bakım ve onarım giderleri oluştukları dönemin konsolide kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilirler. Aktifleştirmeden sonrakiharcamalar, maddi duran varlığın, söz konusu varlıkla ilgili gelecekte ekonomik faydanın Grup’a aktarılmasının kuvvetle muhtemel olması vemaliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda maliyetine eklenir veya ayrı bir varlık olarak konsolide finansal tablolara kaydedilir. Grup,aktifleştirmeden sonraki harcamalar kapsamındaki değiştirilen parçaların diğer bölümlerden bağımsız bir şekilde amortismana tabi tutuluptutulmadığına bakmaksızın taşınan değerlerini bilançodan çıkarır. Varlığın maliyetine eklenen söz konusu aktifleştirme sonrası harcamalar,ekonomik ömürleri çerçevesinde amortismana tabi tutulurlar.2.6.4 Maddi olmayan duran varlıklarMaddi olmayan duran varlıklar bilgi işlem sistemleri, yazılımlar ve bazı diğer haklardan oluşmaktadır. Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisapedilen kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğününindirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar elde etme maliyetleriüzerinden, elde edilme tarihinden itibaren beş yıllık faydalı ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemi ile itfa edilirler. Maddi olmayan duranvarlıkların hurda değerinin önemli tutarlarda olmadığı tahmin edilmiştir. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duranvarlıkların kayıtlı değeri, konsolide kapsamlı gelir tablosuyla ilişkilendirilerek geri kazanılabilir tutara indirilir (Dipnotlar 2.6.5 ve 19).Dyo Boya Faaliyet Raporu 201163


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)2.6.5 Varlıklarda değer düşüklüğüGrup, ertelenmiş vergi varlıkları dışında kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dairherhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her birbilanço tarihinde tahmin edilir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın geri kazanılabilir değeri,ilgili varlığın, satışı için katlanılacak giderler düşüldükten sonraki net satış fiyatı ile kullanım değerinin yüksek olanıdır.Değer düşüklüğünün saptanması için varlıklar, nakit üreten birimler olan en alt seviyede gruplanırlar. Kullanıma hazır olmayan maddi olmayanduran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üretenherhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satılması için gerekli olan giderler düşüldükten sonraki satış yoluyla geri kazanılacak tutarındanyüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları konsolide kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Söz konusudeğer düşüklüğüne uğrayan varlık, yeniden değerlenmiş bir maddi duran varlık ise, değer düşüklüğü önceki dönemlerdeki yeniden değerlemefonundaki artışlara karşılık gelecek tutarda fondan düşülür ve geri kalan tutar konsolide kapsamlı gelir tablosuyla ilişkilendirilir. Bir varlıkta oluşandeğer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerdeortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir.Grup tüm finansal varlıkların değer düşüklüğü testi için aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktadır:• Borçlu tarafın önemli ölçüde finansal açıdan zorluk içinde olup olmaması,• Anaparanın veya faizin ödenmemesi veya geç ödenmesi gibi sözleşme hükümlerine borçlu tarafın uymaması,• Ekonomik veya yasal nedenlerden ötürü, borçlu olan tarafa herhangi bir imtiyazın tanınıp tanınmadığı,• Borçlu olan tarafın finansal açıdan yeniden yapılandırmaya gitmesinin beklenmesi veya gitmesi,• Bağımsız veriler kullanılarak, finansal varlıkların gelecekte Grup’a sağlayacakları nakit akışlarında önemli düşüşlerin olup olmayacağı.2.6.6 Borçlanma maliyetleri ve alınan kredilerAlınan krediler alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Alınan krediler,sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ileiskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, konsolide kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.Alınan kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti oluştuğunda konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır (Dipnot 33). Alınan kredilerinvadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, kısa vadeli yükümlülükler içerisinde, 12 aydan fazla ise uzun vadeli yükümlülükleriçerisinde gösterilmektedir (Dipnotlar 8 ve 9).Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklar özellikli varlıklar olaraktanımlanmaktadır. UMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” (Revize)’ye göre, aktifleştirilmeye başlama tarihi 1 Ocak 2009 ya da sonrasında olanözellikli varlıkların borçlanma maliyetlerine bağlı olarak, özellikli bir varlığın iktisabı, yapımı ya da üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebildiğiölçüde, söz konusu borçlanma maliyetlerinin ilgili varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir.2.6.7 Finansal varlıklarFinansal varlıkların sınıflandırılması, yatırımların hangi amaç için elde edilmesine bağlı olarak belirlenmektedir. Grup yönetimi, finansal varlığınsınıflandırılmasını ilk elde edildiği tarihte yapmakta ve bu sınıflandırmayı her bilanço döneminde tekrar değerlendirmektedir. Grup, finansalvarlıklarını aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır:64 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)a) Krediler ve alacaklarKrediler ve alacaklar, etkin bir piyasada kote olmayan ve sabit veya belirli ödemelerden oluşan türev olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır.Krediler ve alacaklar, alım-satım amacıyla tutulmadan, Grup’un herhangi bir borçluya doğrudan para, mal veya hizmet tedarik ettiğinde ortayaçıkmaktadır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, bu varlıklar dönen varlıklar içinde, 12 aydan fazla ise duran varlıklar içindegösterilmektedir. Krediler ve alacaklar, bilançoda ticari alacaklar ve diğer alacaklar içerisine dahil edilmiştir. Krediler ve alacaklar, ilgili tutarlarınişlem masrafları çıkarıldıktan sonraki değerleri ile kaydedilir. Krediler ve alacaklar sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetdeğeri üzerinden, mevcutsa değer düşüklüğü karşılığı düşülerek gösterilir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli krediler ve alacaklar,etkin faiz oranının etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmektedir.b) Satılmaya hazır finansal varlıklarLikidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizinelde tutulan ve başka bir sınıflandırmaya tabi tutulamayan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar,yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya işletme sermayesininarttırılması amacıyla satışına ihtiyaç duyulmayacaksa, ki bu durumda dönen varlıklar içine dahil edilir, duran varlıklara dahil edilmiştir. Grupyönetimi, bu finansal araçların sınıflandırmasını satın aldıkları tarihte uygun bir şekilde yapmakta olup düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözdengeçirmektedir.Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve varlıkla ilgili satın alma masrafları da dahil olmak üzere maliyet bedelleri,sonraki dönemlerde ise makul değerleri üzerinden gösterilmektedir. Şirket’in %20’nin altında sermaye payına sahip olduğu ve satılmayahazır finansal varlık olarak sınıflandırdığı finansal varlıklar, borsada işlem görmesi durumunda piyasa fiyatları üzerinden finansal tablolarayansıtılmakta olup aktif bir piyasanın bulunmaması durumlarında, Grup ilgili finansal varlığın gerçeğe uygun değerini genel kabul görmüşdeğerleme yöntemleri kullanarak hesaplamaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir rayiç değerinin olmadığı,makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun veya tatbik edilebilir olmaması nedeniyle makul bir değer tahminininyapılamaması ve makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri, 1 Ocak 2005 tarihinden önceiktisap edilen kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyeti üzerinden, 1 Ocak 2005tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyeti üzerinden, mevcutsa, değer düşüklüğünün çıkarılması suretiyledeğerlenmiştir (Dipnot 7). Grup, satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kazanç ve kalıcı (önemli tutarda uzun ve süreli olarak) olmayan kayıpları,bu varlıklar konsolide finansal tablolardan çıkarılana kadar doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirmektedir. Satılmaya hazır finansalvarlık olarak sınıflandırılmış olan menkul kıymetlerin makul değer değişikliği bu finansal varlıkların bilanço tarihindeki makul değerleri ile iskontoedilmiş maliyet bedelleri arasındaki fark olarak hesaplanmaktadır. Grup söz konusu satılmaya hazır finansal varlıklardan temettü almaya hakkazandığında, satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen temettü geliri, diğer gelirlerin altında muhasebeleştirilerek konsolide kapsamlıgelir tablosuna yansıtılır.Satılmaya hazır finansal varlıklar finansal tablolardan çıkarıldıklarında, özkaynaklarda takip edilen ilgili kazanç veya kayıplar konsolide kapsamlıgelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların elde etme maliyeti ile makul değerleri arasında oluşan olumsuz farklar isekalıcı olması halinde özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiş toplam zarar, özkaynaklardan çıkarılarak konsolide kapsamlı gelir tablosu ileilişkilendirilir. Bu durumda özkaynaklardaki makul değer kaybı, elde etme maliyeti ile mevcut makul değer arasındaki farktan, mevcutsa, dahaönce konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmış değer düşüklüğü düşüldükten sonraki tutar kadar olmalıdır. Öte yandan, söz konususatılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerinin değişimine istinaden özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiş bir makul değer değişimfonunun bulunmaması durumunda, kalıcı olan olumsuz farklar doğrudan gelir tablosuyla ilişkilendirilir. Konsolide kapsamlı gelir tablosunayansıtılmış satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmış sermaye araçlarındaki değer düşüklükleri ise konsolide kapsamlı gelir tablosuüzerinden geri çevrilemez.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201165


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)2.6.8 Hisse başına (kayıp)/kazançKonsolide kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına (kayıp)/kazanç, net dönem (zararının)/kârının, dönem boyunca bulunan hissesenetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur (Dipnot 36).Şirketler, mevcut hissedarlara birikmiş kârlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hissebaşına (kayıp)/kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına (kayıp)/kazançhesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyleelde edilir.2.6.9 Bilanço tarihinden sonraki olaylarBilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonraortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar (Dipnot 40).Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal tablolara alınan tutarları buyeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarınınekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır.2.6.10 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklarHerhangi bir karşılık tutarının konsolide finansal tablolara alınabilmesi için; Grup’un geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veyakurucu yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının kuvvetlemuhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir.Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması beklenengiderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde,ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranı vergi öncesi orandır. İskontooranı, gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili riski içermez. Dönemler itibariyle paranın zaman etkisinin önemli olduğu karşılıkların tahminedilen gerçekleşme tarihine yakınlaşılması sonucunda, karşılıklarda artış oluşurken söz konusu bu fark faiz gideri olarak konsolide kapsamlı gelirtablosuna yansıtılmaktadır.Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup’un tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayanolayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyid edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarakdeğerlendirilmekte ve konsolide finansal tablolara dahil edilmemektedir (Dipnot 22). Gelecek dönemlerde oluşması beklenen operasyonelzararlar için herhangi bir karşılık ayrılmamaktadır.2.6.11 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalarMuhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve öncekidönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğinyapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarakuygulanır.66 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)2.6.12 İlişkili taraflarBu konsolide finansal tablolar açısından, Grup üzerinde kontrolü, müşterek kontrolü veya önemli etkinliği olan ortaklar, Yaşar Grubu şirketleri,üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu üyeleri, yakın aile üyeleri ve bunlar tarafından kontrol edilen, müştereken kontrol edilen veyabunların üzerinde önemli etkinlikleri olan şirketler ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir (Dipnot 37).2.6.13 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasıFaaliyet bölümleri, Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç raporlama ve stratejik bölümlere paralelolarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansınındeğerlendirilmesi amacıyla Grup’un faaliyetlerine ilişkin stratejik karar almaya yetkili organlar ve kişiler, Grup’un üst düzey yöneticileri olaraktanımlanmıştır.Grup’un üst düzey yöneticileri Grup faaliyetlerini ana ürün grubu bazında ve yurt içi ve yurt dışı faaliyetler olarak takip etmektedir. Grup, boyave boya malzemeleri satışı ve dağıtımının tanzimi olmak üzere sadece bir ana endüstriyel alanda faaliyet göstermesinden, her bir ana ürüngrubundaki satış kanalları ile birlikte müşteri özelliklerinin ve ihtiyaçlarının, Grup’un faaliyetlerini etkileyen mevzuatın aynı olması ve Grup’unsatışlarının çok önemli bir kısmının yurtiçi satışlardan oluşmasından dolayı finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıştır.2.6.14 Kiralama işlemleria) Grup - kiracı olaraki) Finansal kiralamaHerhangi bir varlığın kiralanması sırasında bütün risk ve faydaların, Grup tarafından üstlenilmesi durumunda söz konusu işlem finansalkiralama olarak sınıflandırılır. Finansal kiralamalar gerçekleştirildikleri tarihte, kiralanan varlığın makul değeri veya minimum finansal kiralamaödemelerinin bugünkü değerinin düşük olanı üzerinden ilgili varlık aktifleştirilir. Her bir finansal kiralama ödemesi, yükümlülük ve finansalgider arasında, ödenmemiş bakiye üzerinden sabit bir orana ulaşmak için dağıtılır. İlgili finansal kiralama yükümlülüğünün finansal giderdüşüldükten sonra kalan kısmı, konsolide bilançoda finansal borçlar kalemi altında muhasebeleştirilmiştir. Faiz ödemeleri, finansal kiralamadönemi süresince konsolide kapsamlı gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar,varlığın kullanılabilir ömrü veya finansal kiralama süresinin düşük olanı üzerinden amortismana tabi tutulur.ii) Faaliyet kiralamasıMülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyetkiralaması (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) kapsamında yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ilekonsolide kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.b) Grup - kiralayan olaraki) Faaliyet kiralamasıFaaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, konsolide bilançoda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen kira gelirleri kiralamadönemi süresince doğrusal yöntem ile konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201167


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)2.6.15 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerDönemin kâr ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü,dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünüiçermektedir (Dipnot 35).Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergimatrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin bilanço tarihi itibariyle;yasalaşmış veya büyük ölçüde yasalaşmış, ilgili geçici farkların ortadan kalkacağı tarihlerde geçerli olan vergi oranları dikkate alınarakhesaplanmasıyla belirlenmektedir (Dipnot 35).Ertelenmiş vergi geliri veya gideri ertelenmiş verginin doğrudan özkaynak veya diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgiliolmadığı durumlarda, dönemin kâr veya zararına dahil edilir. Ertelenmiş vergi özkaynaklar ve diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilenbir işlemden kaynaklanıyorsa, ilgili özkaynaklar kalemi ve diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilir.Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarındayapılacağı tahmin edilen artış ve azalış oranlarında konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, tümvergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken ertelenmiş vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle indirilebilir geçicifarklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla konsolide finansal tablolara alınır. Ertelenmiş vergi varlığının bir kısmının veyatamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergivarlığının kayıtlı değeri azaltılır (Dipnot 35).Gelir vergisi ile ilgili olan ertelenmiş vergi varlığı ve borcu aynı vergi otoritesi tarafından takip edildiğinden dolayı her bir şirket düzeyindeertelenmiş vergi varlığı ve borcu karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Ancak, ana ortaklığın ve bağlı ortaklığın net ertelenmiş vergi pozisyonukonsolide finansal tablolarda netleştirilmemektedir (Dipnot 35).2.6.16 Çalışanlara sağlanan faydalar/kıdem tazminatlarıYürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sonaeren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacakyükümlülük tutarlarının aktüeryal varsayımlar uyarınca net bugünkü değerine göre indirgenmiş ve konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır(Dipnot 24).2.6.17 Nakit akım tablosuNakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansal faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakitakımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar gibi) kullandığı ve bu faaliyetlerden elde ettiği nakit akımlarınıgösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerinigösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip vevadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.68 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)2.6.18 Sermaye ve temettülerAdi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş kârlardan indirilerekkaydedilir. Alınan temettüler ise tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte gelir olarak kaydedilir.2.6.19 Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma amaçlı araçlarTürev finansal araçlar ilk olarak ilgili türev sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle makul değeri ile kayıtlara yansıtılmakta, izleyendönemlerde de makul değerleri ile değerlenmektedir. Türev araçlar makul değerleri pozitif ise varlıklar, negatif ise yükümlülükler içerisindesınıflandırılırlar (Dipnotlar 8 ve 9). Türev finansal araçlar ile ilgili kazanç ve kayıpların muhasebeleştirilme yöntemi, türev finansal aracın finansalriskten korunma amaçlı olup olmamasına ve riskten korunan aracın türüne göre değişim göstermektedir.Grup işlem tarihinde, riskten korunma aracı ile riskten korunan kalem arasındaki ilişkiyi, grubun risk yönetim amaçları ve riskten korunmaişlemleri ile ilgili stratejileri ile birlikte ilişkilendirmektedir. Ayrıca Grup, riskten korunma amaçlı kullanılan türev işlemlerin, riskten korunankalemin gerçeğe uygun değer veya nakit akımlarındaki değişiklikleri etkin ölçüde dengeleyebildiğinin değerlendirmesini de düzenli olarakgerçekleştirmektedir.a) Makul değere yönelik riskten korunmaTürev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri üzerinden değerlenmektedir.Grup’un makul değer yönelik riskten korunma işlemi olarak tanımladığı türev finansal araçlarını yabancı para swap işlemleri oluşturmaktadır(Dipnotlar 8 ve 9).Grup, türev sözleşmesi yapıldığı tarihte, kayıtlı bir varlığın veya yükümlülüğün veya belirli bir riskle ilişkisi kurulabilen ve gerçekleşmesimuhtemel olan işlemlerin rayiç değer değişikliği riskinden kaynaklanan ve kâr/zararı etkileyebilecek değişmelere karşı korunmayı sağlayanişlemleri (rayiç değer değişikliği riskinden korunma) olduğunu belirlemektedir. Sabit faizli kredilerin riskten korunması için gerçekleştirilenfaiz oranı değişim sözleşmelerinin etkin kısmı ile ilgili gelir ve giderler, konsolide kapsamlı gelir tablosunda finansal (giderler)/gelirleraltında muhasebeleştirilir. Etkin olmayan kısım ile ilgili gelir ve giderler, konsolide kapsamlı gelir tablosunda diğer (giderler)/gelirler altındamuhasebeleştirilir.Grup, her dönem sonunda türev finansal araçların makul değeri ile kayda alındığı tarihteki değeri arasında oluşan kur farkları ve faiz giderinikonsolide kapsamlı gelir tablosunda finansal gelirler (Dipnot 32) ile finansal giderler (Dipnot 33) içerisinde muhasebeleştirilmektedir.b) Nakit akıma yönelik riskten korunmaNakit akıma yönelik riskten korunma olarak belirlenen türev işlemlerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin kısmı özkaynaklarda nakitakımdan korunma işlemleri fonu içerisinde muhasebeleştirilir (bakınız konsolide özkaynaklar değişim tablosu). Etkin olmayan kısma istinadenilgili gelir ve giderler finansal gelir/gider olarak sınıflandırılıp konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Nakit akımdan korunma işlemleri fonuiçerisinde biriken tutarlar riskten korunan kaleminin gelir tablosunu etkilediği dönemlerde (örneğin riskten korunan tahmini nakit akımlarınıngerçekleşmesi veya ilgili faiz kısmının tahakkuk etmesi gibi) konsolide kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Riskten korunma aracının vadesinindolduğu veya satıldığı veya riskten korunma işleminin artık riskten korunma muhasebesi kriterlerini karşılamadığı durumlarda nakit akımdankorunma işlemleri fonunda bulunan birikmiş gelir ve giderler finansal gelir/gider olarak sınıflandırılıp konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.Grup yönetimi, riskten korunma muhasebesi kriterinin karşılanıp karşılanamadığını, her bilanço tarihi itibariyle etkinlik testi aracılığıyla gözdengeçirmektedir.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201169


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)2.7 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımlarıKonsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıklarınve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımlarınkullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasınarağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Grup’un önemli muhasebe varsayım ve tahminleri şunlardır:a) İşletmenin sürekliliğiGrup’un ilişikteki konsolide finansal tabloları “İşletmenin Sürekliliği” ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. Bununla birlikte, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyleGrup’un kısa vadeli yükümlülükleri, toplam dönen varlıklarını 13.886.348 TL tutarında aşmış, aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet zararı venet dönem zararı sırasıyla 3.549.311 TL ve 57.090.022 TL olarak, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle geçmiş yıllar zararları ise 121.452.048 TL olarakgerçekleşmiştir. Ayrıca, 18 no’lu dipnotta açıklandığı üzere 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bağımsız profesyonel değerleme şirketlerince değertespitine tabi tutulan maddi duran varlıkların taşınan değeri geçen seneye oranla 38.987.193 TL artmış (ertelenmiş vergi etkisinden arındırılmış)ve dolayısıyla aynı tutarda özkaynaklarını olumlu etkilemiştir. Tüm bu koşullar, Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemlibir belirsizliğin varlığına işaret etmektedir. Buna istinaden, Grup yönetimi, Şirket’in sürekliliğini devam ettirme konusunda 41 no’lu konsolidefinansal tablo dipnotunda açıklandığı üzere detaylı bir değerlendirme yapmış ve konuyla ilgili bir takım önlemler almıştır.Ayrıca, Grup’un ana ortağı durumunda olan Yaşar Holding, Grup’un mali yapısının güçlenmesi, Grup’un mevcut olan ticari ve ticari olmayanborçlarını ödemekte herhangi bir güçlükle karşılaşmaması ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmesi için Grup’a gerekli kaynak vedesteğin sağlanacağını taahhüt etmiştir. Buna göre, Grup yönetimi ve ana ortağı, Grup’un öngörülebilecek geleceği için faaliyetlerine devamedebileceğine inanmaktadırlar.b) Arazi ve arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazların yeniden değerlenmesi31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, arazi ve arsalar, binalar ile yeraltı ve yerüstü düzenleri, bağımsız profesyonel değerleme şirketleri Elit GayrimenkulDeğerleme A.Ş. ve Güneybatı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., makine, tesis ve cihazlar ise bağımsız profesyonel değerlemeşirketi Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan değerleme çalışmalarında tespit edilen makul değerleri üzerinden konsolidefinansal tablolara yansıtılmıştır (Dipnot 18). Çevrede emsal teşkil edebilecek bir alım/satımın gerçekleşmemesi nedeniyle ilgili makul değerhesaplamalarında arazi ve arsalar için emsal karşılaştırma yöntemi, binalar ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar için maliyetyaklaşımı yöntemi kullanılmış olup ilgili yöntem ve varsayımların detayları aşağıdaki gibidir:• Makul değer hesaplamalarında en etkin ve verimli kullanım değerlendirmesi yapılarak halihazırdaki kullanım amaçları en etkin ve verimlikullanım olarak saptanmış olup arazi ve arsalar için emsal karşılaştırma yöntemi, binalar ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlariçin maliyet yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır.• Emsal karşılaştırma yönteminde mevcut pazar bilgilerinden faydalanılmış, bölgede yakın dönemde pazara çıkarılmış benzer gayrimenkullerdikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde satış iskontosu uygulanarak fiyat ayarlaması yapılmış ve raporakonu arsa ve araziler için ortalama m 2 satış değeri belirlenmiştir. Bulunan emsaller, konum, ulaşılabilirlik, büyüklük, imar durumu, imardurumundaki değişiklikler, fiziksel özellikler gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlendirilmesi için emlakpazarlama firmaları ile görüşülmüş, ayrıca bağımsız profesyonel değerleme şirketinin mevcut bilgilerden faydalanılmıştır.• Maliyet yaklaşımı yönteminde ise arsa ve araziler üzerindeki yatırım maliyetlerinin amortize edildikten (herhangi bir çıkar veya kazanç varsaeklendikten sonra, yıpranma payının çıkartılması) sonra arsa değerine eklenmesi ile gayrimenkulün değeri belirlenmiştir. Maliyet yaklaşımıyönteminde bina maliyetlerinin değerleme tarihindeki tahmin edilen yenileme ve yeniden inşa edilme maliyetleri; eskime, plan eksiklikleri veçevresel etkilerden kaynaklanan değerdeki kayıplar da dikkate alınarak geliştirilmiştir.70 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)• Makine, tesis ve cihazların değerleme çalışmasında, söz konusu maddi duran varlıkların teknolojik durumları, ekonomik ve ticari kullanımömürleri, kapasiteleri, teknolojik ve fiili yıpranmaları, ticari özellikleri, sektörel durumları ve demonte ile monte masrafları da dikkatealınmıştır.• Değer tespiti, bir bütün olarak entegre sanayi tesisi değerlemesi olması nedeni ile makine, tesis ve cihazların değerlemesinde ikinci elpiyasa verileri yerine; entegre tesisin bütünü içerisindeki aktif ve çalışır haldeki değerler üzerinden yapılmış olup söz konusu makine, tesis vecihazlar hat bazında incelenmiştir.Alım/satım işlemlerinin gerçekleşmesi esnasında oluşabilecek değerler, bu değerlerden farklılık gösterebilir.Maliyet yaklaşımı yöntemi ile tespit edilen değerler, finansal tablolara ilk yansıtıldığı tarih ve ilgili dönem sonları itibariyle, UMS 36 “VarlıklardaDeğer Düşüklüğü” standardındaki hükümlere göre, değer düşüklüğü göstergelerinin olup olmadığı değerlendirilmiş ve değer düşüklüğününolmadığı sonucuna ulaşılmıştır.c) Makul değer değişimine ve nakit akıma yönelik risklerden korunma etkinlik testleriGrup yönetiminin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda, nakit akım riskinden korunma amaçlı olarak tanımlanan türev araçlara yöneliketkinlik testlerine göre, söz konusu araçların UMS 39’da belirtilen etkinlik sınırları içerisinde kaldığı tespit edilmiş olup buna istinaden risktenkorunma muhasebesinin ölçüm ve sınıflandırma ilkeleri uygulanmıştır. Türev araçların etkinlik testi Avro/TL kur değerlemeleri ve faiz oranlarınailişkin varsayımları içermekte olup işlemlerin gerçekleşmesi durumunda gerçekleşecek değerler, mevcut değerlerinden farklılık gösterebilir ve sözkonusu değişikliklerin etkileri oluştuğu dönemde finansal tablolara yansıtılır.d) Gelir vergileriNihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili birçok işlem ve hesaplama normal iş akışı sırasında gerçekleşmekte olup bu gibi durumlargelir vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında önemli muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Grup, vergisel olayların sonucundaödenmesi tahmin edilen ek vergilerin oluşturduğu vergi yükümlüklerini kayıtlarına almaktadır. Bu çerçevede, Grup önümüzdeki dönemlerdefaydalanabileceği mali zararlardan doğan ertelenmiş vergi alacaklarının tamamını bu varlıkların gelecekteki kullanımlarının kuvvetle muhtemelolmaması nedeniyle kayıtlarına almamıştır (Dipnot 35). Bu konular ile ilgili oluşan nihai vergisel sonuçların, başlangıçta kaydedilen tutarlardanfarklı olduğu durumlarda, bu farklar belirlendiği dönemlerdeki gelir vergisi karşılığı ve ertelenmiş vergi bakiyelerini etkileyebilecektir.DİPNOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİYoktur (2010: Yoktur).DİPNOT 4 - İŞ ORTAKLIKLARIYoktur (2010: Yoktur).DİPNOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMABakınız Dipnot 2.6.13.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201171


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 6 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Nakit 48.554 73.663Bankalar 10.617.052 4.072.351- TL vadesiz mevduat 9.543.508 2.206.236- Yabancı para vadesiz mevduat 1.073.544 296.115- TL vadeli mevduat - 1.570.000Bankalar 456.093 -11.121.699 4.146.01431 Aralık 2011 itibariyle Grup’un vadeli mevduatı bulunmamaktadır (2010: TL vadeli mevduatın vadesi bir aydan az olup etkin faiz oranı yıllık%8,25’tir). 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Grup’un 297 ABD Doları, 30.001 Avro, 14.583.458 Rus Rublesi ve 231.969 Rumen Leyi karşılığında1.073.544 TL tutarında yabancı para cinsinden vadesiz mevduatı bulunmaktadır (2010: 1.391 ABD Doları, 5.160.594 Rus Rublesi ve 63.678Rumen Leyi karşılığında 296.115 TL tutarında yabancı para cinsinden vadesiz mevduatı).Grup mevduatlarının bulunduğu bankaların kredi riskleri, bağımsız veriler dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerininpiyasa değerleri, bilanço tarihindeki tahakkuk eden faiz gelirini de içeren taşınan değerlerine yaklaşmaktadır.DİPNOT 7 - FİNANSAL YATIRIMLAR31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Satılmaya hazır finansal varlıklar 467.004 467.004Diğer finansal yatırımlar (Dipnotlar 8 ve 9) 6.927.200 1.401.4007.394.204 1.868.404a) Satılmaya hazır finansal varlıklar:31 Aralık 2011 31 Aralık 2010TL Pay (%) TL Pay (%)Mediterranean Trade for Paints Company (“MTP”) 466.729 15,00 466.729 15,00Ataer Enerji A.Ş. 275 0,01 275 0,01Dyo Matbaa - - - 0,14467.004 467.00472 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 7 - FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)Grup’un satılmaya hazır finansal varlıkları, aktif sermaye piyasalarında işlem görmediklerinden ve şirketlerin makul değerleri güvenilir bir şekildeölçülemediğinden, maliyet bedellerinden, varsa, değer düşüklüğü arındırılmış olarak taşınmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların harekettablosu aşağıdaki gibidir:2011 20101 Ocak 467.004 331.559Sermaye artışı - 135.44531 Aralık 467.004 467.004b) Uzun vadeli finansal yatırımlar:31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, 6.927.200 TL (2010: 1.401.400 TL) tutarındaki diğer finansal yatırımlar türev finansal araçlardan doğanalacaklardan oluşmakta olup Dipnot 8’de detaylı olarak açıklanmıştır.DİPNOT 8 - FİNANSAL BORÇLAR31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Kısa vadeli krediler 28.136.570 18.369.136Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları 3.607.552 498.520Kısa vadeli finansal kiralama borçları 93.440 477.83231.837.562 19.345.488Türev finansal araçlardan doğan borçlar 2.101.094 578.899Kısa vadeli finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülükler 33.938.656 19.924.387Uzun vadeli krediler 100.706.196 28.687.400Uzun vadeli finansal kiralama borçları 19.512 50.600100.725.708 28.738.000Türev finansal araçlardan doğan borçlar 2.599.158 -Uzun vadeli finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülükler 103.324.866 28.738.000Toplam finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülükler 137.263.522 48.662.387Dyo Boya Faaliyet Raporu 201173


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 8 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)a) KredilerAğırlıklı ortalamayıllık etkin faiz oranı (%) Orijinal para birimi değeri TL karşılığı31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Kısa vadeli krediler:TL krediler (1) 15,03 7,84 23.306.338 18.369.136 23.306.338 18.369.136ABD Doları krediler (2) 5,54 - 1.781.220 - 3.364.546 -Avro krediler (3) 6,14 - 599.757 - 1.465.686 -Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları:Avro krediler (4.1 ve 4.2) 5,89 6,74 813.271 243.287 1.987.472 498.520TL krediler (5) 9,99 - 1.620.080 - 1.620.080 -Toplam kısa vadeli krediler 31.744.122 18.867.656Türev finansal araçlardan doğan borçlar:Yabancı para swap işlemleri (4.1) - - 362.865 578.899 362.865 578.899Yabancı para swap işlemleri (4.2) - - 1.738.229 - 1.738.229 -Toplam kısa vadeli finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülükler 33.845.216 19.446.555Uzun vadeli krediler:Avro krediler (4.1 ve 4.2) 5,97 6,74 39.000.000 14.000.000 95.308.200 28.687.400TL krediler (5) 10,01 - 5.397.996 - 5.397.996 -Türev finansal araçlardan doğan (alacaklar)/borçlar:Yabancı para swap işlemleri (4.1) - (Dipnot 7) - - (6.927.200) (1.401.400) (6.927.200) (1.401.400)Yabancı para swap işlemleri (4.2) - - 2.599.158 - 2.599.158 -Toplam uzun vadeli finansal borçlar vediğer finansal yükümlülükler - net 96.378.154 27.286.000(1) Kısa vadeli TL krediler, sabit faizli rotatif ve spot banka kredilerinden oluşmakta olup faiz oranları yıllık %14,18 ile %15,75 arasındadeğişmektedir (31 Aralık 2010: %7,50 - %8,20).(2) ABD Doları krediler, sabit faiz oranlı rotatif ve spot banka kredilerinden oluşmakta olup faiz oranları yıllık %5,50 ile %5,75 arasındadeğişmektedir (31 Aralık 2010: Grup’un kısa vadeli ABD Doları kredisi bulunmamaktadır).(3) Kısa vadeli Avro krediler sabit faiz oranlı rotatif ve spot banka kredilerinden oluşmakta olup faiz oranları yıllık %6,00 ile %6,25 arasındadeğişmektedir (31 Aralık 2010: Grup’un kısa vadeli Avro kredisi bulunmamaktadır).(4.1) Avro krediler, faiz oranı Euribor+%5,60’a göre altı ayda bir değişen (Mart ve Eylül) faiz oranlı kredileri içermektedir (31 Aralık 2010:Euribor+%5,60).(4.2) Avro krediler faiz oranı Euribor+%3,40’a göre altı ayda bir değişen faiz oranlı krediyi içermektedir (2010: Yoktur).(5) Uzun vadeli TL krediler, sabit faizli banka kredilerinden oluşmakta olup faiz oranları yıllık %9,95 ile %10,45 arasında değişmektedir(31 Aralık 2010: Grup’un uzun vadeli TL kredisi bulunmamaktadır).74 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 8 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)Grup ile Morgan Stanley Bank International Limited, Morgan Stanley & Co. International Limited ve garantör Yaşar grubu şirketleri, YaşarHolding, Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. (“YBP”), Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Çamlı Yem”), Pınar SütMamülleri Sanayii A.Ş. (“Pınar Süt”), Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. (“Pınar Et”), Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (“Viking Kağıt”), Pınar Su Sanayive Ticaret A.Ş. (“Pınar Su”) arasında 27 Eylül 2006 tarihinde imzalanan ve 27 Eylül 2013 vadeli kredi anlaşmasına ilişkin olarak Morgan Stanley& Co. International Limited ile International Swaps and Derivatives Association (“ISDA”) master anlaşması, ekleri ve swap teyid dokümanlarınıimzalamak suretiyle, Euribor + %5,60 faiz oranına sahip 14 milyon Avro tutarındaki krediyi, TL swap eğrisi + %8,50 faiz oranına sahip aynıvadeli 27.286.000 TL ile “swap” etmiştir. Bu çerçevede, Grup döviz cinsinden finansal borçların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerindendoğan döviz riskini azaltabilmek için gerekli gördüğü ölçüde türev enstrümanlarını kullanmaktadır. Söz konusu swap ve kredi işlemlerindenkaynaklanan kayıp ve kazançlar, UMS 39’daki rayiç değer değişikliği riskinden kaynaklanan ve kâr zararı etkileyebilecek değişimlere karşıkorunmayı sağlayan işlemlerle ilgili hükümler doğrultusunda, cari dönem özet konsolide kapsamlı gelir tablosunda, finansal gelirler vefinansal giderler içerisinde muhasebeleştirilmiştir (Dipnotlar 32 ve 33). 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle swap işlemlerinin toplam kontrat tutarı61.499.200 TL’dir (31 Aralık 2010: 55.973.400 TL).Grup’un söz konusu finansal kuruluştan almış olduğu 14 milyon Avro tutarındaki kredi ile ilgili olarak; Grup’un ana ortağı olan Yaşar Holding’inuyması gereken bazı finansal oranlar bulunmaktadır. Yaşar Holding’in 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ilişkin konsolide finansaltablolarına istinaden Grup yönetiminin yaptığı ön çalışmalar neticesinde finansal oranlara ilişkin birtakım kriterlerin karşılanamama durumugöz önünde bulundurularak ilgili finansal kuruluştan alınan 23 Aralık 2011 tarihli feragat mektubuna istinaden, Grup vadesi 2013 yılı olankredilerini uzun vadeli olarak finansal tablolara yansıtmaya devam etmiştir.Öte yandan Grup, 1 Ağustos 2011 tarihinde almış olduğu 25.000.000 Avro tutarındaki krediye ilişkin uluslararası bir finans kuruluşu ile ISDAmaster anlaşması, ekleri ve swap teyit dokümanlarını imzalamak suretiyle Avro/TL üzerinden swap anlaşması yapmıştır. Grup bu anlaşmaile söz konusu kredinin yalnızca faiz ödemelerini %8,30 faiz oranı ve 2,274 Avro/TL kuru ile swap etmiştir. Grup yönetiminin yapmış olduğudeğerlendirmeler sonucunda, nakit akım riskinden korunma amaçlı olarak tanımlanan türev araçların makul değerleri ile 31 Aralık 2011 tarihiitibariyle taşınan değerleri arasındaki toplam 4.337.387 TL tutarındaki fark diğer kısa ve uzun finansal yükümlülükler içerisinde sınıflandırılmışolup tahakkuk eden 650.644 TL tutarındaki swap işleminden kaynaklanan faiz giderleri finansal giderler (Dipnot 33) içerisinde sınıflandırılarakkapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır, 3.686.744 TL tutarındaki türev işlemlerden kaynaklanan makul değer farkı ise, türev araçların etkinolması sebebiyle, 737.349 TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi (Dipnot 35) düşülerek özkaynaklarda nakit akımdan korunma işlemleri fonuiçerisinde muhasebeleştirilmiştir.Grup’un finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülükler ile ilgili vermiş olduğu teminatlar Dipnot 22’de açıklanmıştır.31 Aralık 2011 tarihi itibariyle rayiç değer değişikliği riskinden korunma amacıyla yapılmış olan türev finansal araçlardan doğan alacak veborçları içeren uzun vadeli krediler ve diğer finansal yükümlülüklerin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:31 Aralık 2011 31 Aralık 20102013 yılı 39.056.268 27.286.0002014 yılı 16.384.927 -2015 yılı 13.797.609 -2016 yılı 13.622.025 -2017 yılı 13.517.325 -96.378.154 27.286.000Dyo Boya Faaliyet Raporu 201175


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 8 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, Grup’un değişken ve sabit faiz oranlı net finansal borçları ve diğer finansal yükümlülüklerinin faiz oranıyenileme tarihlerine göre hazırlanmış vade kırılımı aşağıdaki gibidir:31 Aralık 2011:3 aya kadar ToplamDeğişken faiz oranlı finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülükler 28.294.451 28.294.451Sabit faiz oranlı finansal borçlar - 101.928.91931 Aralık 2010:130.223.370Değişken faiz oranlı finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülükler 28.363.419 28.363.419Sabit faiz oranlı finansal borçlar - 18.369.13646.732.555Grup’un yapmış olduğu faiz duyarlılık analizine göre, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, faiz oranlarında %1’lik bir artış söz konusu olsaydı ve diğertüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faiz oranlı kredilerden kaynaklanan faiz gideri sonucu net dönem zararı 30.015 TL (2010: net dönemkârı 9.739 TL daha az) daha fazla olurdu.Net finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülüklerin makul değerleri aşağıdaki gibidir:Taşınan DeğerMakul Değer31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülükler - net 130.223.370 46.732.555 129.990.006 48.182.063Finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülüklerin makul değerleri, TL, ABD Doları ve Avro krediler için sırasıyla yıllık %8,56, %0,29 ve %9,38ağırlıklı ortalama etkin faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akım yöntemi ile belirlenmiştir (31 Aralık 2010: TL ve Avro krediler içinsırasıyla yıllık %12,01 ve %14,80).b) Finansal kiralama işlemlerinden borçlar31 Aralık 2011 31 Aralık 2010ABD Doları Diğer TL karşılığı Avro ABD Doları Diğer TL karşılığıKısa vadeli 12.628 69.587 93.440 152.270 28.910 121.121 477.832Uzun vadeli 837 17.931 19.512 - 13.465 29.783 50.60013.465 87.518 112.952 152.270 42.375 150.904 528.432Finansal kiralama yükümlülükleri, Grup’un almış olduğu iş makineleri ile ilgili olup etkin ağırlıklı ortalama faiz oranları yıllık %8,20’dir. Finansalkiralama borçlarının vadesi 2012 ve 2013 yılları içerisindedir (31 Aralık 2010: %6,32 vadesi 2012 ve 2013 yılları içerisindedir).76 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 9 - DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERBakınız Dipnot 8.DİPNOT 10 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR31 Aralık 2011 31 Aralık 2010a) Kısa vadeli ticari alacaklar:Vadeli çekler ve alacak senetleri 191.825.791 131.191.436Müşteri cari hesapları 44.623.875 40.367.764236.449.666 171.559.200Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (7.099.789) (7.001.759)Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansal gelir (10.998.191) (4.645.408)218.351.686 159.912.03331 Aralık 2011 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari alacaklar için hesaplanan tahakkuk etmemiş finansal gelir için kullanılan ağırlıklı ortalama etkin faizoranı TL, ABD Doları ve Avro cinsinden ticari alacaklar için sırasıyla yıllık %10,81, %0,33 ve %1,05’tir (2010: sırasıyla yıllık %6,37, %0,14 ve %0,39).31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir:31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Vadesi geçen alacaklar 8.367.189 9.414.6240-30 gün vadeli 22.624.825 26.730.80031-60 gün vadeli 26.850.249 22.722.56661-90 gün vadeli 20.880.590 5.185.19791-180 gün vadeli 47.481.003 14.734.367181-360 gün vadeli 92.147.830 81.124.479218.351.686 159.912.03331 Aralık 2011 tarihi itibariyle 234.791.210 TL (2010: 174.097.873 TL) tutarındaki kısa ve uzun ticari alacaklar için toplam 31.447.176 TL tutarındateminat alınmıştır (31 Aralık 2010: 20.708.332 TL). 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 8.367.189TL (31 Aralık 2010: 9.414.624 TL) tutarındaki alacak için toplam 3.248.885 TL (31 Aralık 2010: 3.764.695 TL) tutarında teminat alınmış olupkonsolide finansal tabloların onaylandığı tarih itibariyle söz konusu ticari alacakların 3.515.324 TL tutarındaki kısmı tahsil edilmiştir.31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle vadesi geçen ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:0-3 ay arası 6.067.485 1.979.7393-6 ay arası 770.603 1.487.2256 aydan uzun 1.529.101 5.947.6608.367.189 9.414.624Dyo Boya Faaliyet Raporu 201177


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 10 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)Üretim, dağıtım ve çeşitli satış noktalarını kapsayan Grup’un geniş ve dağılmış müşteri yelpazesinden dolayı, ticari alacaklarınınkonsantrasyon riski sınırlıdır. Grup’un ticari alacaklarını tahsil etmedeki geçmiş deneyimi göz önünde bulundurularak gerekli karşılık ayrılmıştır.Bu nedenle, Grup yönetimi ayrılmış olan şüpheli alacakların dışında herhangi bir ek şüpheli alacak riskinin yer almadığına inanmaktadır.Şüpheli alacak karşılığının cari dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:2011 20101 Ocak (7.001.759) (7.859.992)Tahsilat 679.997 2.251.027Dönem içerisinde ayrılan karşılık tutarı (Dipnot 31.b) (778.027) (1.392.794)31 Aralık (7.099.789) (7.001.759)b) Uzun vadeli ticari alacaklar:Vadeli çekler ve alacak senetleri 17.945.875 15.087.930Müşteri cari hesapları 1.204.504 483.58819.150.379 15.571.518Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansal gelir (2.710.855) (1.385.678)16.439.524 14.185.84031 Aralık 2011 tarihi itibariyle uzun vadeli ticari alacakların büyük bir kısmı Grup’un müteakip dönemlerde yapacağı satışlara yönelik olarakbayi ve müşterilerden almış olduğu vadeli çek ve alacak senetlerinden oluşmaktadır.31 Aralık 2011 tarihi itibariyle uzun vadeli ticari alacaklar için hesaplanan tahakkuk etmemiş finansal gelir için kullanılan ağırlıklı ortalama etkinfaiz oranı TL ve Avro cinsinden ticari alacaklar için sırasıyla yıllık %11,01 ve %1,90 (2010: TL, ABD Doları ve Avro cinsinden ticari alacaklar içinsırasıyla yıllık %6,47, %0,10 ve %1,47) olup kısa vadeli ticari alacakların ağırlıklı ortalama vadesi 14 ay içerisindedir (2010: 14 ay).c) Kısa vadeli ticari borçlar:Satıcılar cari hesapları 67.986.196 44.988.399Vadeli çekler ve borç senetleri 27.050.887 13.848.92795.037.083 58.837.326Eksi: Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansal gider (966.765) (355.902)94.070.318 58.481.42478 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 10 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari borçlar için hesaplanan tahakkuk etmemiş finansal gider için kullanılan ağırlıklı ortalama etkinfaiz oranı TL, ABD Doları ve Avro cinsinden ticari borçlar için sırasıyla yıllık %10,69, %0,52 ve %1,28 (2010: %6,18, %0,28 ve %0,82) olup ticariborçların ortalama vadesi 2 aydır (2010: 2 ay).31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle vadesi geçen ticari borçların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:31 Aralık 2011 31 Aralık 20100-3 ay arası 8.363.592 8.094.2743 ay sonrası 500.585 2.124.938DİPNOT 11 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLARa) Kısa vadeli diğer alacaklar:8.864.177 10.219.21231 Aralık 2011 31 Aralık 2010Verilen depozito ve teminatlar 668.931 14.914Diğer 21.383 30.911b) Uzun vadeli diğer alacaklar:690.314 45.825Verilen depozito ve teminatlar 23.938 911.30023.938 911.300Verilen depozito ve teminatların 183.427 TL’lik kısmı, Grup’un ithal hammadde alımlarında iade almak üzere ilgili gümrük müdürlüklerinepeşin ödediği Özel Tüketim Vergisi (“ÖTV”) teminatlarından oluşmaktadır (2010: Gümrük müdürlüklerine peşin ödenen 887.363 TL tutarındakiÖTV uzun vadeli diğer alacakların içerisinde gösterilmiştir).DİPNOT 12 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR VE BORÇLARYoktur (2010: Yoktur).Dyo Boya Faaliyet Raporu 201179


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 13 - STOKLAR31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Hammaddeler - Stoklarda 11.300.592 10.941.427Hammaddeler - Yoldaki 16.918.532 9.059.865Yarı mamuller 4.800.640 3.691.255Mamuller 15.033.682 11.785.464Ticari mallar 548.537 1.498.738Diğer 437.909 478.37349.039.892 37.455.122Hammaddeler ağırlıklı olarak boya üretiminde kullanılan sentetik organik boyayıcı maddeler, sentetik polimerler ve diğer boyayıcımaddelerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle mamuller içerisinde yer alan 1.561.854 TL tutarındaki stok, 1.276.926 TL tutarındadeğer düşüklüğü ayrılmak suretiyle net gerçekleşebilir değerleriyle, geri kalan stok kalemleri ise maliyet bedeli ile değerlenmiştir (2010:875.379 TL tutarındaki stok, 590.452 TL tutarında değer düşüklüğü ayrılmak suretiyle).Cari dönem içerisinde giderleştirilen ve satışların maliyeti ile ilişkilendirilen hammadde, yarımamul, mamul ve ticari malların toplam tutarı291.518.225 TL’dir (2010: 191.212.317 TL) (Dipnot 30).DİPNOT 14 - CANLI VARLIKLARYoktur (2010: Yoktur).DİPNOT 15 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLARYoktur (2010: Yoktur).DİPNOT 16 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLARYoktur (2010: Yoktur).DİPNOT 17 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERYoktur (2010: Yoktur).80 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 18 - MADDİ DURAN VARLIKLAR1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemi içindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:Maliyet değeri/Yeniden değerlenmiş değer:Yeniden Yeniden1 Ocak 2011 değerleme değerleme 31 Aralık 2011Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler fonu çıkışı artışı KapanışArazi ve arsalar 46.673.293 - - - - 5.085.000 51.758.293Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 85.541.970 149.872 (93.426) 3.503 - 7.454.288 93.056.207Makine, tesis ve cihazlar 208.081.006 928.454 (2.648.998) 2.549.032 (288.439) 35.241.266 243.862.321Taşıt araçları 2.675.075 237.548 (97.177) - - - 2.815.446Döşeme ve demirbaşlar 37.165.328 4.720.252 (424.102) - - - 41.461.478Yapılmakta olan yatırımlar 240.266 2.609.370 - (2.552.535) - - 297.101Tenzil: Birikmiş amortisman:380.376.938 8.645.496 (3.263.703) - (288.439) 47.780.554 433.250.846Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri (38.924.120) (1.597.222) 71.751 - - - (40.449.591)Makine, tesis ve cihazlar (120.509.998) (5.124.150) 2.640.617 - 160.521 - (122.833.010)Taşıt araçları (2.328.555) (116.177) 69.867 - - - (2.374.865)Döşeme ve demirbaşlar (32.869.065) (1.209.819) 394.963 - - - (33.683.921)(194.631.738) (8.047.368) 3.177.198 - 160.521 - (199.341.387)Net defter değeri 185.745.200 233.909.459Dyo Boya Faaliyet Raporu 201181


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 18 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)1 Ocak - 31 Aralık 2010 hesap dönemi içindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:Maliyet değeri/Yeniden değerlenmiş değer:Yeniden1 Ocak 2010 değerleme 31 Aralık 2010Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler fonu çıkışı KapanışArazi ve arsalar 46.673.293 - - - - 46.673.293Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 86.000.616 33.132 (130.619) - (173.553) 85.729.576Makine, tesis ve cihazlar 206.944.432 2.183.145 (2.137.822) 1.091.251 (288.328) 207.792.678Taşıt araçları 2.880.933 310.887 (516.745) - - 2.675.075Döşeme ve demirbaşlar 36.946.186 1.989.169 (1.770.027) - - 37.165.328Yapılmakta olan yatırımlar 95.425 1.236.092 - (1.091.251) - 240.266Tenzil: Birikmiş amortisman:379.540.885 5.752.425 (4.555.213) - (461.881) 380.276.216Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri (37.284.068) (1.682.052) 42.000 - 31.778 (38.892.342)Makine, tesis ve cihazlar (117.497.575) (4.789.328) 1.776.905 - 68.944 (120.441.054)Taşıt araçları (2.754.602) (65.207) 491.254 - - (2.328.555)Döşeme ve demirbaşlar (33.328.781) (910.584) 1.370.300 - - (32.869.065)(190.865.026) (7.447.171) 3.680.459 - 100.722 (194.531.016)Net defter değeri 188.675.859 185.745.200Dönemin amortisman ve itfa payı giderlerinin 5.654.728 TL tutarındaki kısmı (2010: 5.299.555 TL) satışların maliyetine, 278.465 TL (2010:552.754 TL) tutarındaki kısmı stokların maliyetine, 1.446.116 TL tutarındaki kısmı (2010: 1.045.642 TL) pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine(Dipnot 29.a), 498.979 TL tutarındaki kısmı (2010: 447.036 TL) genel yönetim giderlerine (Dipnot 29.b); 272.197 TL tutarındaki kısmı ise (2010:214.369 TL) araştırma ve geliştirme giderlerine (Dipnot 29.c) verilmiştir.82 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 18 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle arazi ve arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazların yeniden değerlemehareket tablosu aşağıdadır:2011 20101 Ocak 93.223.138 95.995.253Makine, tesis ve cihazların yeniden değerlemesinden kaynaklanan fon artışı 35.241.266 -Arazi ve arsalar ile binalar ve yerüstü düzenlerinin Yeniden değerlenmesinden kaynaklanan fon artışı 12.539.288 -Yeniden değerleme fonundaki artış üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi (Dipnot 35) (8.793.361) -Geçmiş yıllar zararlarına sınıflandırılan yeniden değerleme fonundan doğan amortisman -net (2.431.289) (2.483.188)Maddi duran varlık satışından kaynaklanan fon çıkışı (102.334) (288.927)31 Aralık 129.676.708 93.223.138Arazi ve arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazların 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle maliyet değerleri ve ilgilibirikmiş amortismanları aşağıdaki gibidir:Arazi ve Binalar, yeraltı Makine, tesis31 Aralık 2011: arsalar ve yerüstü düzenleri ve cihazlarMaliyet 2.117.032 38.621.552 153.695.364Tenzil: Birikmiş amortisman - (20.283.178) (145.487.652)Net defter değeri 2.117.032 18.338.374 8.207.712Binalar, yeraltı Makine, tesis31 Aralık 2010: Araziler ve yerüstü düzenleri ve cihazlarMaliyet 2.117.032 38.520.804 152.840.236Tenzil: Birikmiş amortisman - (19.692.252) (147.047.704)Net defter değeri 2.117.032 18.828.552 5.792.532Dyo Boya Faaliyet Raporu 201183


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 19 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 2010 hesap dönemlerindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:1 Ocak 2011 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2011Haklar 27.524.993 236.215 (776) 27.760.432Tenzil: birikmiş itfa payları (27.242.186) (103.117) 776 (27.344.527)Net defter değeri 282.807 415.9051 Ocak 2010 İlaveler 31 Aralık 2010Haklar 27.480.507 44.486 27.524.993Tenzil: birikmiş itfa payları (27.130.001) (112.185) (27.242.186)Net defter değeri 350.506 282.807DİPNOT 20 - ŞEREFİYEYoktur (2010: Yoktur).DİPNOT 21 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARIYoktur (2010: Yoktur).DİPNOT 22 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERa) Kısa vadeli borç karşılıkları:31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Dava karşılığı 1.458.383 322.907Promosyon gider karşılığı 301.340 351.180Kıdeme teşvik karşılığı 203.479 199.645Lisans gider karşılığı 129.050 155.218Diğer 25.000 32.4002.117.252 1.061.35031 Aralık 2011 tarihi itibariyle dava karşılıklarının 1.213.395 TL’lik kısmı (2010: Yoktur) Grup bayisi tarafından, satılan malın ayıplı olması iddiasıile açılan tazminat davasından dolayı ayrılan karşılık tutarından; geri kalan 244.988 TL tutarındaki (2010: 322.907 TL) karşılık ise işten ayrılançalışanların açmış olduğu işe iade davalarına istinaden Grup yönetimi tarafından hesaplanan karşılık tutarından oluşmaktadır.84 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 22 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)Dava karşılıklarının cari dönem içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir:2011 20101 Ocak 322.907 496.281Dönem içerisinde ayrılan karşılık (Dipnot 31.b) 1.235.666 -Dönem içerisinde gerçekleşen (100.190) (173.374)b) Uzun vadeli borç karşılıkları:1.458.383 322.907Kıdeme teşvik karşılığı 105.860 65.582c) Alınan teminatlar:105.860 65.582Kefaletler 95.308.200 28.687.400İpotekler 31.433.677 23.076.397Teminat senetleri 12.384.265 11.192.428Teminat mektupları 6.116.387 8.497.790Teminat çekleri 1.164.541 1.634.841d) Verilen teminatlar:146.407.070 73.088.856Kefaletler 560.201.800 564.892.597Teminat mektupları 25.858.101 21.251.781Teminat çekleri - 512.275Teminat senetleri - 294.000586.059.901 586.950.65331 Aralık 2011 tarihi itibariyle verilen kefaletler, Yaşar Holding, Pınar Süt, Çamlı Yem, Viking Kağıt ve Pınar Et’in uluslararası piyasalardanve finansal kuruluşlardan sağlamış olduğu toplam 36.000.000 Avro ve 250.000.000 ABD Doları karşılığı 560.201.800 TL (31 Aralık 2010:87.059.000 Avro ve 250.000.000 ABD Doları karşılığı 564.892.587 TL) tutarındaki kredilere, Şirket’in sayılan grup şirketleriyle birlikte garantörolmasından kaynaklanmaktadır (Dipnot 37.ii.k).Dyo Boya Faaliyet Raporu 201185


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 22 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Grup’un teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Şirket tarafından verilen TRİ’ler:Döviz Cinsi Tutarı TL karşılığı Döviz Cinsi Tutarı TL karşılığıA. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş OlduğuTRİ’lerin Toplam Tutarı 25.858.101 22.058.056TL 25.247.151 25.247.151 TL 22.058.056 22.058.056Avro 250.000 610.950 Avro - -B. Tam Konsolidasyon KapsamınaDahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş OlduğuTRİ’lerin Toplam Tutarı - - - - - -C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin YürütülmesiAmacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu TeminAmacıyla Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - - - - - -D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı 560.201.800 564.892.597i. Ana Ortak Lehine Vermiş OlduğuTRİ’lerin Toplam Tutarı 472.225.000 542.352.497ABD Doları 250.000.000 472.225.000 ABD Doları 250.000.000 386.500.000- - - Avro 76.059.000 155.852.497ii. B ve C maddeleri Kapsamına GirmeyenDiğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş OlduğuTRİ’lerin Toplam Tutarı Avro 36.000.000 87.976.800 Avro 11.000.000 22.540.100iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen3. kişiler Lehine - - - - - -586.059.901 586.950.653Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerinGrup’un Özkaynaklarına oranı %1.178 %806e) Devam etmekte olan önemli davalar:İzmir Hasan Tahsin Vergi Dairesi müdürlüğü tarafından 2007 ve 2008 yıllarına yönelik yapılan inceleme sonucu Grup aleyhine 323.607 TLKDV aslı ile 549.410 TL vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası olmak üzere toplam 873.017 TL vergi cezası tahakkuk ettirilmiştir. Söz konusucezalar, özel usulsüzlük cezası hariç toplam 1.058.000 TL tutarında olup ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır. Grup yönetiminin vehukuki danışmanlarının görüşüne göre, benzer içtihatler ve yargı kararları doğrultusunda, hukuki sürecin Grup lehine sonuçlanması kuvvetlemuhtemel olduğu için konsolide finansal tablolarda söz konusu ceza ile ilgili herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.DİPNOT 23 - TAAHHÜTLERYoktur (2010: Yoktur).86 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 24 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Kıdem tazminatı karşılığı 6.164.220 5.381.6866.164.220 5.381.686Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran veemekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemeklemükelleftir.Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 2.731,85 TL (2010: 2.517,07 TL)ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartıbulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bilanço tarihindekideğerinin aktüeryal öngörüler doğrultusunda hesaplanır.Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranıenflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda birayarlandığı için, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 2.805,04 TL (1 Ocak 2011: 2.623,23 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.Toplam karşılığın hesaplanmasına yönelik aşağıdaki aktüeryal öngörüler kullanılmıştır:31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Yıllık iskonto oranı (%) %4,66 %4,66Emeklilik olasılığı (%) %98 %98Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:2011 20101 Ocak 5.381.686 4.105.485Faiz maliyeti 250.787 191.316Aktüeryal zarar 302.971 509.040Dönem içinde ödenen (649.422) (337.606)Dönem içindeki artış 878.198 913.45131 Aralık 6.164.220 5.381.686Faiz maliyeti, aktüeryal zarar ile yıl içindeki artış toplam 1.431.956 TL (2010: 1.613.807 TL) tutarında olup genel yönetim giderlerine dahiledilmiştir (Dipnot 29.b).Dyo Boya Faaliyet Raporu 201187


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 25 - EMEKLİLİK PLANLARIYoktur (2010: Yoktur).DİPNOT 26 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER31 Aralık 2011 31 Aralık 2010a) Diğer dönen varlıklar:Devreden KDV 4.467.865 3.731.382Peşin ödenen giderler 290.382 242.481İş avansları 256.122 424.631Peşin ödenen vergiler 236.529 262.595Diğer 1.386.261 908.569b) Diğer duran varlıklar:6.637.159 5.569.658Peşin ödenen giderler 44.624 -c) Diğer kısa vadeli yükümlülükler:44.624 -Alınan sipariş avansları 125.694.978 90.660.755Ödenecek vergi, fon ve sosyal güvenlik kesintileri 2.152.842 1.221.595Diğer 620.796 589.118128.468.616 92.471.468Eksi: Tahakkuk etmemiş finansal gider (10.215.851) (4.151.538)118.252.765 88.319.930Alınan sipariş avansları, Grup’un müteakip dönemlerde yapacağı satışlara yönelik olarak bayi ve müşterilerinden almış olduğu ödemeleriiçermekte olup söz konusu avansların bir yıl içerisinde kapanacağı öngörülmektedir. Alınan TL avanslar için hesaplanan tahakkuk etmemişfinansal gideri için kullanılan ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı yıllık %11,07’dir (2010: %6,41). Alınan avansların makul değerleri, taşınandeğerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.88 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 27 - ÖZKAYNAKLARŞirket, SPK’ya kayıtlı olan şirketlere tanınan kayıtlı sermaye sistemini uygulamakta olup, 1 TL nominal değere sahip kayıtlı hisselerini temsileden kayıtlı sermayesi için bir tavan belirlemiştir. Şirket’in onaylanmış ve ödenmiş nominal değerdeki sermayesi, 31 Aralık tarihleri itibariyleaşağıdaki gibidir:31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Kayıtlı sermaye tavanı (tarihi değeri ile) 300.000.000 300.000.000Nominal değeri ile onaylanmış ve ödenmiş sermaye 100.000.000 100.000.000Beheri 1 Kr olan 10.000.000.000 (2010: 10.000.000.000) adet hisse bulunmaktadır.Şirket’in 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:31 Aralık 2011 31 Aralık 2010TL Hisse (%) TL Hisse (%)Yaşar Holding (A, B) 74.160.452 74,16 74.160.452 74,16Halka arz (A, B) 25.452.943 25,45 25.452.943 25,45Dyo A.Ş. (A, B) 370.815 0,37 370.815 0,37Diğer (A, B) 15.790 0,02 15.790 0,02Toplam ödenmiş sermaye 100.000.000 100 100.000.000 100Şirket, sermaye artışı sırasında ihraç ettiği hisse senetlerini nominal değerinin üstünde bir bedelle ihraç ettiği için ihraç bedeli ile nominaldeğer arasında oluşan farklar hisse senetleri ihraç primleri hesabına kaydedilmiştir.Şirket sermayesi A grubu nama, A grubu hamiline ve B grubu hamiline paylardan oluşmakta olup, B grubu hamiline hisse senetleri İMKB’deişlem görmektedir. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek 3 ila 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nun 5 kişiden oluşmasıhalinde 3, 7 kişiden oluşması halinde 4 üye “A” grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyeler de “B” grubuhissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında “A” grubu nama yazılı hisselersahiplerine “3’er” oy, “B” grubu hamiline yazılı hisseler sahiplerine ise “1’er” oy hakkı verir.Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler:Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birincitertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, yasal kayıtlara göre net dönem kârından yineyasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları düşülerek bulunan matrahın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin%5’ini aşan dağıtılan kârın %10’udur. Öte yandan, net dağıtılabilir dönem kârının tamamının temettü olarak dağıtılmasına karar verilmesidurumunda, sadece bu durumda sınırlı olmak üzere; ikinci tertip yasal yedek akçe net dağıtılabilir dönem kârından ödenmiş/çıkarılmışsermayenin %5’ini aşan kısım için %9 oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediğisürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.Yukarıda bahsi geçen yasal yedeklerin, SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” içerisindesınıflandırılması gerekmektedir. Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kârdan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin nominal tutarı 11.944.818 TL (2010:11.944.818 TL) olup özleri itibariyle kısıtlanmamış olan 160.465 TL tutarındaki “Olağanüstü Yedekler” (2010: 160.465 TL), “Geçmiş Yıllar Zararları”içerisine sınıflandırmıştır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201189


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 27 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)Seri: XI No:29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve“Hisse Senedi İhraç Primleri”nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasındadeğerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklılıklar gibi):• “Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzereaçılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;• “Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kâr dağıtımı veya sermaye artırımınakonu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kâr/Zararıyla”, ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal RaporlamaStandartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli 2/51 sayılı kararı gereğince, halka açık anonim ortaklıkların faaliyetlerinden elde ettikleri kârların dağıtımıesaslarının belirlenmesine ilişkin olarak payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için herhangi bir asgari kâr dağıtım zorunluluğugetirilmemiş olup, SPK’nın Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğ’inde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketlertarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Öte yandan, Şirket AnaSözleşmesi’ne göre kâr dağıtımı sonrasında kalan birikmiş kârların %5’ine kadar olan kısmına ilişkin İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığıve İdare Meclisinin tespit ve lüzum göstereceği hususlar için ilave kâr dağıtımı veya kârın tahsisi yapılabilir. Pay sahipleri için çıkarılmışsermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olankısmın onda biri ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.Şirket’in yasal kayıtlarına göre kâr özkaynak kalemleri aşağıdaki gibidir:31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Olağanüstü yedekler 160.465 160.465Diğer kâr yedekleri 496.781 496.781Geçmiş yıllar zararları (194.515.006) (195.583.453)Net dönem (zararı)/kârı (50.775.819) 1.068.447(244.633.579) (193.857.760)90 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 28 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİSatış gelirleri:1 Ocak- 1 Ocak-31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Yurt içi satışlar:Mamul satışları 708.293.107 520.281.443Ticari mal satışları 14.119.484 8.258.808Diğer satışlar 780.800 422.085723.193.391 528.962.336Yurt dışı satışlar 27.952.722 22.797.474Toplam brüt satışlar 751.146.113 551.759.810Eksi: İndirimler (325.056.158) (242.902.129)İadeler (7.142.900) (7.308.705)Satış gelirleri 418.947.055 301.548.976Satışların maliyeti (323.657.499) (215.021.914)Brüt kâr 95.289.556 86.527.062DİPNOT 29 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİa) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:1 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Reklam ve tanıtım giderleri 14.979.421 11.630.161Personel giderleri 14.528.866 11.985.193Nakliye ve navlun giderleri 13.122.305 10.056.617Lisans giderleri 12.314.297 4.296.086Kira 2.482.409 2.020.846Seyahat giderleri 1.812.958 1.688.369Amortisman ve itfa payı 1.446.116 1.045.642Dışarıdan sağlanan hizmetler 1.162.709 1.175.788Enerji 382.121 320.475Diğer 2.618.495 2.876.27164.849.697 47.095.448Dyo Boya Faaliyet Raporu 201191


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 29 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı)b) Genel yönetim giderleri:1 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Personel giderleri 9.186.040 7.710.078Danışmanlık ve istişare 5.915.311 4.650.552Kıdem tazminatı 1.431.956 1.613.807Dışarıdan sağlanan hizmetler 1.368.955 1.398.071Seyahat 627.031 522.143Amortisman ve itfa payı 498.979 447.036Vergi, resim ve harçlar 492.002 298.299Enerji 396.833 365.746Bağış ve yardımlar 328.548 267.554Haberleşme 296.921 327.931Diğer 2.207.946 2.149.827c) Araştırma ve geliştirme giderleri:22.750.522 19.751.044Personel giderleri 6.243.472 4.737.696Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 637.233 485.730Seyahat 309.931 212.623Amortisman ve itfa payı 272.197 214.369Enerji 160.426 100.760Diğer 1.789.808 1.084.932DİPNOT 30 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER9.413.067 6.836.1101 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Stoklar 291.518.225 191.212.317Personel 43.417.388 37.990.848Reklam ve tanıtım 14.983.152 11.630.161Nakliye ve navlun 13.280.809 10.056.617Lisans giderleri 12.314.297 4.296.086Amortisman ve itfa payı 8.424.774 7.305.517Diğer 36.732.140 26.212.970420.670.785 288.704.51692 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 31 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER/(GİDERLER)1 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010a) Diğer faaliyet gelirleri:Şüpheli alacak karşılık iptali 746.905 2.251.027Hurda satış kârı 449.019 291.726Maddi duran varlık satış kârı 295.515 -İşe iade davalarının karşılık iptali 77.918 173.374Kira geliri 60.986 22.203İş devrinden elde edilen gelirler - 1.777.860Diğer 426.481 570.916b) Diğer faaliyet giderleri:2.056.824 5.087.106Dava gider karşılığı (1.235.666) -Şüpheli alacak karşılık gideri (778.027) (1.392.794)Stok değer düşüklüğü (686.475) (194.886)Ödenen iş fesih dava tazminatları (254.674) (209.490)Vergi giderleri (110.151) (140.927)Diğer (817.412) (1.441.341)DİPNOT 32 - FİNANSAL GELİRLER(3.882.405) (3.379.438)1 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Vade farkı geliri 17.321.423 6.512.871Kur farkı geliri 7.606.720 12.990.153Kefalet geliri (Dipnot 37.ii.i) 822.845 718.720Kredi anapara erken ödeme iskontosu - 9.445.814Faiz geliri 15.153 21.81325.766.141 29.689.371Dyo Boya Faaliyet Raporu 201193


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 33 - FİNANSAL GİDERLER1 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Kur farkı gideri (37.336.239) (16.408.823)Faiz gideri (20.289.752) (16.364.838)Vade farkı gideri (19.195.907) (8.109.940)Banka komisyon giderleri (2.221.816) (1.716.384)Kefalet gideri (Dipnot 37.ii.h) (1.836.597) (1.252.120)Diğer (18.612) (63.227)DİPNOT 34 - SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERYoktur (2010: Yoktur).DİPNOT 35 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(80.898.923) (43.915.332)1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 2010 hesap dönemlerine ait konsolide kapsamlı gelir tablolarında yer alan vergi geliri aşağıda özetlenmiştir.1 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Cari dönem kurumlar vergisi gideri - -Ertelenmiş vergi geliri 1.592.071 734.2631.592.071 734.263Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesivermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamınaalınan bağlı ortaklıklar için ayrı hesaplanmış olup söz konusu bağlı ortaklıkların 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle vergi karşılığı bulunmamaktadır.31 Aralık 2011 ve 2010 tarihi itibariyle cari dönemde oluşan cari vergi gideri bulunmamaktadırTürkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2011 yılı için %20’dir (2010: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğinceindirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnasıvb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergiödenmemektedir. Rusya Federasyonu’nda ve Romanya’da yürürlükte bulunan gelir vergisi oranları sırasıyla %20 ve %16’dır (2010: sırasıyla%20 ve %16).94 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 35 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kârpaylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 (2010: %15) oranındastopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz.Şirketler üçer aylık mali kârları üzerinden %20 (2010: %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadarbeyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesiüzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iadealınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisibeyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatınedeniyle vergi miktarları değişebilir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönemkurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan Grup’a ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır:5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin,rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i, 21 Haziran 2006 tarihinden başlayarak kurumlarvergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmedençekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleriile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kâr payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır.Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançlarının %75’lik kısmı ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayeleriniartırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan emisyon primi kazançları kurumlarvergisinden istisnadır.Dolayısı ile ticari kâr/(zarar) rakamı içinde yer alan yukarıda sayılan nitelikteki kazançlar/(kayıplar) kurumlar vergisi hesabında dikkate alınmıştır.Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesi ve Gelir VergisiKanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler ile birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen diğer indirimler dedikkate alınır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201195


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 35 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)Transfer fiyatlandırmasıKurumların ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarında emsallerine uygun olarak tespit edecekleri bedel veya fiyatkullanmaları gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veyabedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Kurumlar, ilişkilikişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerde uygulanacak emsaline uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen yöntemlerden işlemin mahiyetineen uygun olanını kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere ilişkinhesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak kurumlar tarafından saklanması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, kurumlar birhesap dönemi içerisinde ilişkili kişiler ile yaptıkları işlemlere ilişkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir rapor hazırlayacaklardır.Emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunulmasıhalinde kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır. Tamamen veya kısmen transferfiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç 13 üncü maddede belirtilen şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyledağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır. Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılmış kâr payınınnet kâr payı tutarı olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların hukuki niteliğine göre belirlenenoranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilecektir.Ancak, bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olmasıgerekmektedir.Örtülü kazanç dağıtılan kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate alınacak tutar, kesinleşen ve ödenen tutar olacaktır.Rusya FederasyonuRusya Federasyonu’nda yürürlükte bulunan gelir vergisi oranı %20’dir (2010: %24). Rusya Federasyonu vergi sistemine göre mali zararlar,gelecekteki vergiye tabi gelirlerden mahsup edilmek üzere 10 yıl ileriye taşınabilir. Mahsup edilebilecek tutarlar ile ilgili herhangi birsınırlama bulunmamaktadır. Öte yandan, Rusya Federasyonu’nda vergi, para ve gümrük mevzuatları çeşitli yorumlara ve sık sık ortayaçıkan değişikliklere tabidir. Şirket’in işlemlerinde ve faaliyetlerinde uygulanan mevzuatla ilgili yönetimin yorumu, ilgili bölgesel ve federalotoritelerce değişik şekillerde yorumlanabilir. Rusya Federasyonu’nda yakın geçmişte yaşanan olaylar, vergi otoritelerinin mevzuat ile ilgilideğerlendirmelerindeki yorumların neticesinde geçmişte onaylanan işlemlerin ve faaliyetlerin ileriki dönemlerde onaylanmayacağı riskininmümkün olabileceğini göstermektedir. Vergiler ile ilgili inceleme vergi incelemesine yetkili makamlarca, istisnai durumlar söz konusu olmadığıtakdirde, son incelemeden önceki üç yılı kapsar. Kimi durumlar altında bu tür incelemeler daha uzun dönemleri de kapsayabilir.96 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 35 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 2010 hesap dönemlerine ait vergi gider mutabakatı aşağıdaki gibidir:1 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Vergi öncesi (zarar)/kâr (58.682.093) 326.167Vergi öncesi (zarar)/kâr üzerinden ana ortaklık vergi oranıyla hesaplanan vergi 11.736.419 (65.233)İndirilecek gelirler 200.120 439.301Kanunen kabul edilmeyen giderler (1.370.824) (342.815)Önceki yıllarda üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmayan mali zarar mahsubu - 617.390Üzerinden ertelenen vergi varlığı hesaplanmayan mali zarar (8.984.461) -Diğer 10.817 85.620Vergi geliri 1.592.071 734.263Ertelenmiş vergilerGrup ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde taşınan değerleri ile Vergi Usul Kanunu arasındaki farklıdeğerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Müteakip dönemlerde gerçekleşecekgeçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir(2010: %20).31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibariyleyürürlükteki vergi oranları kullanılarak hesaplamalarının dökümü aşağıdaki gibidir:Birikmiş geçici farklarErtelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü)31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık2011 2010 2011 2010Maddi duran varlıkların yeniden değerlenmesi 152.791.776 108.182.722 (23.115.068) (14.959.584)Faydalı ömür düzeltmesi 28.168.075 32.170.363 (5.633.615) (6.434.073)Kıdem tazminatı karşılığı (6.164.220) (5.381.686) 1.232.844 1.076.337Nakit akımdan korunma işlemleri (3.686.744) - 737.349 -Diğer 659.690 645.835 (131.938) (129.167)Ertelenmiş vergi varlığı 1.970.193 1.076.337Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (28.880.621) (21.522.824)Ertelenmiş vergi yükümlülüğü-net (26.910.428) (20.446.487)Grup, müteakip yıllarda kullanılabilecek taşınabilir mali zararlardan kaynaklanan 36.309.900 TL (2010: 31.307.392 TL) tutarlarındaki ertelenmişvergi varlığını gelecekte faydalanılması kuvvetle muhtemel görülmediği için kayıtlarına almamıştır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201197


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem içlerinde ilişkili taraflarlayapılan önemli işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur:i) İlişkili tarafların bakiyeleri:a) İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar:31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Yataş 1.562.459 541.293Bornova Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. (“Bornova Matbaa”) 150.918 17.653Diğer 32.356 73.4521.745.733 632.398Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (208.776) (275.684)Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansal gelir (1.787) (1.489)Yataş’tan olan alacaklar ihracat amacıyla yapılan satışlardan kaynaklanmaktadır.1.535.170 355.22531 Aralık 2011 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar için hesaplanan tahakkuk etmemiş finansal gelir için kullanılanağırlıklı ortalama etkin faiz oranı TL, ABD Doları ve Avro cinsinden alacaklar için sırasıyla yıllık %10,35, %0,43 ve %0,94 (2010: TL, ABD Doları veAvro cinsinden alacaklar için sırasıyla yıllık %6,14, %0,14 ve %0,30).31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir:31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Vadesi geçen alacaklar 436.216 54.1770-30 gün vadeli 464.894 61.46531-60 gün vadeli 228.184 174.37461-90 gün vadeli 405.876 65.2091.535.170 355.22531 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle vadesi geçen ilişkili taraflardan ticari alacakların yaşlandırması ve kredi riski analizi Dipnot 38.a’dadetaylı olarak açıklanmıştır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 201199


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)Şüpheli alacak karşılığının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:2011 20101 Ocak (275.684) (694.196)Konusu kalmayan karşılıklar 66.908 418.51231 Aralık (208.776) (275.684)b) İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar:Bornova Matbaa 269.746 -Çamlı Yem 77.993 204.891c) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar:347.739 204.891Yaşar Holding 4.611.775 4.341.046Bornova Matbaa 2.579.843 1.754.012Yadex Export Import und Spedition GmbH (“Yadex”) 1.325.155 901.935Dyo A.Ş. 1.148.183 848.118Bintur Turizm ve Catering Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Bintur Turizm”) 281.066 472.595Yataş 179.283 994.831Dyo Matbaa - 813.836Diğer 614.101 471.96510.739.406 10.598.338Eksi: Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansal gider (11.300) (12.886)10.728.106 10.585.452100 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)İlişkili taraflara borçların önemli bir kısmı Yaşar Holding’den alınan danışmanlık ve istişare hizmetlerinden, Bornova Matbaa’dan yapılan ticarimal alımlarından, Yadex aracılığıyla gerçekleştirilen yurtdışı hammadde alımlarından ve Dyo A.Ş.’den yapılan lisans hizmeti alımlarındankaynaklanmaktadır.31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ilişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar için hesaplanan tahakkuk etmemiş finansman maliyeti için kullanılanağırlıklı ortalama etkin faiz oranı TL cinsinden ticari borçlar için yıllık %12’dir (2010: yıllık %6,88).31 Aralık 2011 tarihi itibariyle vadesi geçen ilişkili taraflara kısa vadeli borçların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:0-3 ay arası 3.921.9543 aydan uzun 1.048.0584.970.012d) İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar:31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Yaşar Holding 38.951.094 57.073.289YBP 2.794.171 1.207.767Pınar Süt 451.074 350.668Yataş 136.227 133.073Dyo Matbaa - 1.855.703Çamlı Yem - 69.549Diğer 170.344 92.84442.502.910 60.782.89331 Aralık 2011 tarihi itibariyle Yaşar Holding’e olan borçların 35.823.361 TL tutarındaki kısmı (31 Aralık 2010: 52.668.491 TL) Yaşar Holdingtarafından uluslararası bir finans kuruluşundan temin edilip Grup’a aynı koşullarda devredilen kısa vadeli kredi borçlarının anapara ve faiztahakkuklarından, 3.127.733 TL tutarındaki kısmı ise (2010: 4.404.798 TL) Grup’un dönem içerisinde söz konusu ilişkili taraftan temin ettiği ticariolmayan borç ve bunun üzerinden yıllık %12 hesaplanan faiz tahakkukundan oluşmaktadır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011101


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)31 Aralık 2011 tarihi itibariyle YBP’ye olan borçların 870.088 TL tutarındaki kısmı YBP tarafından uluslararası bir finans kuruluşundan temin edilipGrup’a aynı koşullarda devredilen uzun vadeli kredilerin borcunun faiz tahakkukundan, 1.729.522 TL tutarındaki kısmı ise (2010: 1.207.767TL) Grup’un dönem içerisinde söz konusu ilişkili taraftan temin ettiği ticari olmayan borç ve bunun üzerinden yıllık %12 hesaplanan faiztahakkukundan ve 194.561 TL tutarındaki kısmı kefalet ve finansman faturalarından oluşmaktadır.e) İlişkili taraflara uzun vadeli diğer borçlar:31 Aralık 2011 31 Aralık 2010YBP 52.110.100 38.650.000Yaşar Holding 8.168.929 8.168.92960.279.029 46.818.92931 Aralık 2011 tarihi itibariyle, YBP’ye olan uzun vadeli diğer borçlar bakiyesi YBP’nin çeşitli finansal kuruluşlardan temin edip Grup’aaynı koşullarda devrettiği 47.222.500 TL ve 2.000.000 Avro karşılığı 4.887.600 TL tutarındaki kredilerin anaparalarından oluşmaktadır(31 Aralık 2010: 38.650.000 TL). Sırasıyla yıllık %8,4 sabit faiz ve Euribor+%3,9’a göre altı ayda bir değişen faiz oranlarına sahip söz konusuanapara borçlarının geri ödeme vadesi 30 Eylül 2013 ve 1 Ağustos 2013 olup makul değerleri 47.728.433 TL ve 4.901.230 TL’dir (31 Aralık 2010:38.767.414 TL).31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, Yaşar Holding’e olan uzun vadeli diğer borçlar bakiyesi, Yaşar Holding’in bir finans kuruluşundantemin edip Grup’a aynı koşullarda devrettiği kredinin anaparasından oluşmaktadır. Yıllık TL swap eğrisi + %8,50’ye göre altı ayda bir değişenfaiz oranına sahip söz konusu anapara borçlarının geri ödeme vadesi 27 Eylül 2013 olup makul değeri 8.227.025 TL’dir (2010: 8.186.022 TL).ii) İlişkili taraflar ile olan işlemler:a) Mal satışları:1 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Yataş 6.349.061 2.985.401Diğer 352.524 123.8236.701.585 3.109.224102 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)b) Hizmet satışları:1 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Yataş 126.833 22.222Dyo Matbaa 35.197 61.101Yaşar Holding 13.646 176.097Diğer 51.836 27.659c) Mal alımları:227.512 287.079Yadex 3.329.343 1.098.975Bornova Matbaa 109.259 50.103Yadex’ten yapılan mal alımları ağırlıklı olarak hammadde alımlarından kaynaklanmaktadır.d) Hizmet alımları:3.438.602 1.149.078Yaşar Holding 5.503.399 4.283.623Bintur Turizm 1.797.337 1.917.704YBP 381.835 237.603Yataş 116.567 97.010Diğer 199.330 294.5627.998.468 6.830.502Yaşar Holding’den yapılan hizmet alımları kurumsal finansman ve fon yönetimi ile danışmanlık ve istişare hizmet bedellerinden oluşmaktadır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011103


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)e) Maddi duran varlık alımları:1 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Dyo Matbaa 85.240 -Pınar Süt 41.631 -Diğer 39.048 -f) Lisans bedeli:165.919 -Dyo A.Ş. 9.968.793 2.323.408Dyo Matbaa 2.067.455 1.685.54212.036.248 4.008.950Lisans bedeli, Grup’un Dyo A.Ş. ve Dyo Matbaa’dan olan lisans hizmeti alımlarından kaynaklanmaktadır. Dyo A.Ş.’nin Grup’a uyguladığılisans bedeli oranları, Dyo A.Ş.’nin 2010 yılında aldığı karara istinaden 2010 yılı için azaltılmış olup 2011 yılında yaklaşık olarak önceki yıllardakiseviyeye getirilmiştir.g) Finansal giderler:Yaşar Holding 6.531.421 3.254.212YBP 3.499.095 2.350.775Yataş 79.382 142.753Dyo Matbaa 72.745 62.950Pınar Süt 34.205 23.723Yadex 28.920 244.855Pınar Su 2.960 19.709Çamlı Yem 733 2.970.887Diğer 1.119 4.03710.250.580 9.073.901Finansal giderlerin tamamı Yaşar grup şirketlerine olan ticari ve ticari olmayan borçlara işletilen vade farkı ile devir alınan kredilerin finansalmaliyetinden oluşmakta olup söz konusu giderler dönemin finansal giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.104 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)h) Kefalet giderleri:1 Ocak - 1 Ocak -31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Yaşar Holding 614.428 283.579YBP 548.574 346.185Yataş 150.541 -Çamlı Yem 103.200 269.474Pınar Et 97.883 61.979Viking Kağıt 91.733 60.441Pınar Su 91.733 60.441Pınar Süt 91.733 60.441Dyo Matbaa - 24.613Diğer 46.772 84.9671.836.597 1.252.120Kefalet giderleri, Dipnot 22’de açıklandığı üzere Grup’un uluslararası piyasalardan ve finansal kuruluşlardan sağlamış olduğu ve Yaşar grubuşirketlerinin garantör olarak katıldığı kredilerin kefalet giderinden oluşmakta olup ilgili hesaplamalarda kullanılan finansman temini ve kefaletkomisyon oranları her bir işlem için %0,5’tir (31 Aralık 2010: %0,5).i) Kefalet gelirleri:Yaşar Holding 740.280 572.559Diğer 82.565 146.161822.845 718.720Kefalet gelirleri, Yaşar grubu şirketlerinden Yaşar Holding, Pınar Süt ve Pınar Et’in uluslararası piyasalardan ve finansal kuruluşlardan sağlamışolduğu toplam 36.000.0000 Avro ve 250.000.000 ABD doları karşılığı 560.201.800 TL tutarındaki kredilere, Grup’un sayılan grup şirketleriylebirlikte garantör olarak katılması sonucunda ilgili şirketlere kesilen kefalet bedellerinden oluşmakta olup ilgili hesaplamalarda kullanılanfinansman temini ve kefalet komisyon oranları her bir işlem için %0,5’tir (2010: %0,5).j) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:Üst düzey yöneticiler, genel müdür ve direktörlerden oluşmakta olup bu yöneticilere sağlanan faydalar ile yönetim kuruluna ödenen huzurhakları aşağıdaki gibidir:Kısa vadeli faydalar 2.550.816 2.127.803Kâr payı ve performans ikramiyesi - -İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar - -İşten ayrılma sonrası faydalar - -Diğer uzun vadeli faydalar 58.878 50.9642.609.694 2.178.767Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011105


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devamı)k) İlişkili taraflara verilen kefaletler:31 Aralık 2011 tarihi itibariyle verilen kefaletler, Yaşar Holding, Pınar Süt, Viking Kağıt, Çamlı Yem ve Pınar Et’in uluslararası piyasalardan vefinansal kuruluşlardan sağlamış olduğu toplam 36.000.0000 Avro ve 250.000.000 ABD doları karşılığı 560.201.800 TL tutarındaki kredilere,Grup’un sayılan grup şirketleriyle birlikte garantör olmasından kaynaklanmaktadır.DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİGrup, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskinemaruz kalmaktadır. Grup’un riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanmıştır.Finansal risklerin yönetim politikası Grup’un üst düzey yönetimi ve finans bölümü tarafından Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika vestratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip vepolitika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir.Grup’un finansal riskleri yönetmek için belirlediği amaçlar şu şekilde özetlenebilir;• Grup’un faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz önünde bulundurularak etkin bir şekilde,devamlılığının sağlanması,• Etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun koşullarda gerektiğinde kullanılmak üzerehazır tutulması• Karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi.a) Kredi riski:Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elindebulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmadabulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grup, bayilerindenve direkt müşterilerinden doğabilecek bu riski, belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar ile sınırlayarak ve teminat tutarlarını güncelleyerekyönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörlergöz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomikdurum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. 31 Aralık 2011ve 2010 tarihleri itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riski analizi izleyen sayfadaki gibidir:106 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)31 Aralık 2011AlacaklarTicari Alacaklar (1)Diğer AlacaklarBankalardakiİlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Mevduat ToplamRaporlama tarihi itibariyle maruz kalınanazami kredi riski (A+B+C+D+E) (2) 1.535.170 234.791.210 347.739 714.252 10.617.052 248.005.423- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 31.447.176 - - - 31.447.176A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamışfinansal varlıkların net defter değeri (3) 1.098.954 225.494.742 347.739 714.252 10.617.052 238.272.739B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirdevadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacakfinansal varlıkların defter değeri (3) - 929.279 - - - 929.279C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamışvarlıkların net defter değeri (3) 436.216 6.425.274 - - - 6.861.490- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 1.306.970 - - - 1.306.970D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - 1.941.915 - - - 1.941.915- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 208.776 9.041.704 - - - 9.250.480- Değer düşüklüğü (-) (208.776) (7.099.789) - - - (7.308.565)- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 1.941.915 - - - 1.941.915- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - -- Değer düşüklüğü (-) - - - - - --Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - -E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - -Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011107


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)31 Aralık 2010AlacaklarTicari Alacaklar (1)Diğer AlacaklarBankalardakiİlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Mevduat ToplamRaporlama tarihi itibariyle maruz kalınanazami kredi riski (A+B+C+D+E) (2) 355.225 174.097.873 204.891 957.125 4.072.351 179.687.465- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 20.708.332 - - - 20.708.332A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamışfinansal varlıkların net defter değeri (3) 301.048 164.683.249 204.891 957.125 4.072.351 170.218.664B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirdevadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacakfinansal varlıkların defter değeri (3) - - - - - -C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamışvarlıkların net defter değeri (3) 54.177 7.532.455 - - - 7.586.632- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 3.764.695 - - - 3.764.695D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - 1.882.169 - - - 1.882.169- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 275.684 8.883.928 - - - 9.159.612- Değer düşüklüğü (-) (275.684) (7.001.759) - - - (7.277.443)- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 1.882.169 - - - 1.882.169- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - -- Değer düşüklüğü (-) - - - - - -- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - -E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - -(1) Grup’un ticari alacakları temel olarak boya, vernik, reçine ve sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri satışlarından doğmaktadır.(2) İlgili tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.(3) Grup yönetimi geçmiş deneyimi göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir sorun ile karşılaşılmayacağınıöngörmektedir.108 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)31 Aralık 2011Sözleşme uyarınca vadeler:SözleşmeUyarıncaNakit Çıkışlar1 - 5 yılDefter Toplamı 3 aydan 3 - 12 ay arasıDeğeri (=I+II+III) kısa (I) arası (II) (III)Türev olmayan finansal yükümlülükler:Finansal Borçlar 132.563.270 152.025.811 31.843.480 4.672.788 115.509.543Ticari Borçlar 104.798.424 105.765.189 62.845.860 42.919.329 -Diğer Borçlar 102.781.939 112.799.987 271.695 43.492.549 69.035.743Türev finansal araçlar:340.143.633 370.590.987 94.961.035 91.084.666 184.545.286Finansal (yatırımlar)/yükümlülükler (Dipnot 8) (2.226.948) (6.323.277) (1.371.695) (1.781.621) (3.169.961)31 Aralık 2010Sözleşme uyarınca vadeler:SözleşmeUyarıncaNakit Çıkışlar1 - 5 yılDefter Toplamı 3 aydan 3 - 12 ay arasıDeğeri (=I+II+III) kısa (I) arası (II) (III)Türev olmayan finansal yükümlülükler:Finansal Borçlar 48.083.488 53.458.183 19.429.644 1.365.562 32.662.977Ticari Borçlar 69.066.876 69.422.778 48.204.005 21.218.773 -Diğer Borçlar 107.601.822 107.601.822 2.176.709 58.606.184 46.818.929Türev finansal araçlar:224.752.186 230.482.783 69.810.358 81.190.519 79.481.906Finansal (yatırımlar)/yükümlülükler (Dipnot 8) (822.500) 5.408.448 1.114.226 1.145.349 3.148.873110 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)c) Piyasa riski:i) Döviz kuru riskiGrup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruzkalmaktadır. Grup, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir. Mevcut riskler Şirket’in DenetimKomitesi ve Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmekte ve Grup’un döviz pozisyonu takip edilmektedir. Söz konusu riskten ötürü,Grup gerekli gördüğü ölçüde türev enstrümanlarını kullanmaktadır (Dipnotlar 8 ve 9).Yabancı Para Pozisyonu Tablosu31 Aralık 2011 31 Aralık 2010TL ABD Diğer (TL TL ABD Diğer (TLKarşılığı Doları Avro Karşılığı) Karşılığı Doları Avro Karşılığı)1. Ticari Alacaklar 4.891.138 2.217.804 287.228 - 1.843.513 928.907 198.830 -2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa,Banka hesapları dahil) 73.877 297 30.001 - 2.150 1.391 - -2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - -3. Diğer - - - - - - - -4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 4.965.015 2.218.101 317.229 - 1.845.663 930.298 198.830 -5. Ticari Alacaklar 288.368 - 118.000 - 483.588 - 236.000 -6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - -6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - -7. Diğer - - - - - - - -8. Duran Varlıklar (5+6+7) 288.368 - 118.000 - 483.588 - 236.000 -9. Toplam Varlıklar (4+8) 5.253.383 2.218.101 435.229 - 2.329.251 930.298 434.830 -10. Ticari Borçlar (66.163.572) (23.438.096) (8.957.915) - (20.676.917) (5.957.790) (5.595.712) -11. Finansal Yükümlülükler (7.492.759) (1.793.848) (1.679.499) - (855.233) (28.910) (395.558) -12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler (35.777.056) (5.149.557) (10.659.652) - (43.597.781) - (21.276.551) -12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - -13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) (109.433.387) (30.381.501) (21.297.066) - (65.129.931) (5.986.700) (27.267.821) -14. Ticari Borçlar - - - - - - - -15. Finansal Yükümlülükler (95.309.781) (837) (39.000.000) - (28.708.217) (13.465) (14.000.000) -16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler (52.110.100) (25.000.000) (2.000.000) - (38.650.000) (25.000.000) - -16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - -17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) (147.419.881) (25.000.837) (41.000.000) - (67.358.217) (25.013.465) (14.000.000) -18. Toplam Yükümlülükler (13+17) (256.853.268) (55.382.338) (62.297.066) - (132.488.148) (31.000.165) (41.267.821) -19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev AraçlarınNet Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - - - - - -19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz CinsindenTürev Ürünlerin Tutarı - - - - - - - -19b. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz CinsindeTürev Ürünlerin Tutarı - - - - - - - -20. Net Yabancı Para YükümlülükPozisyonu (9+18+19) (251.599.885) (53.164.237) (61.861.837) - (130.158.897) (30.069.867) (40.832.991) -21. Parasal Kalemler Net YabancıPara Yükümlülük Pozisyonu(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (251.599.885) (53.164.237) (61.861.837) - (130.158.897) (30.069.867) (40.832.991) -22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan FinansalAraçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - - - - - -23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - - - - -24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı 34.858.786 - 14.264.173 - 29.185.919 - 14.243.287 -25. İhracat 27.952.722 9.872.204 - 11.299.086 22.797.474 3.913.122 1.268.403 14.181.57326. İthalat 172.829.682 62.900.632 29.458.562 - 99.874.322 32.062.603 26.113.440 -Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011111


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)31 Aralık 2011 Döviz Kuru Duyarlılık Analizi TablosuABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:Kâr/ZararÖzkaynaklarYabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranındeğer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi1- ABD Doları net yükümlülük (10.042.193) 10.042.193 - -2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) - - - -3- ABD Doları Net Etki (1+2) (10.042.193) 10.042.193 - -Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:4- Avro net yükümlülük (15.117.796) 15.117.796 - -5- Avro riskinden korunan kısım (-) 3.485.879 (3.485.879) - -6- Avro Net Etki (4+5) (11.631.917) 11.631.917 - -Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi halinde7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü - - - -8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - -9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) - - - -TOPLAM (3+6+9) (21.674.110) 21.674.110 - -31 Aralık 2010 Döviz Kuru Duyarlılık Analizi TablosuABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:Kâr/ZararÖzkaynaklarYabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranındeğer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi1- ABD Doları net yükümlülük (4.648.801) 4.648.801 - -2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) - - - -3- ABD Doları Net Etki (1+2) (4.648.801) 4.648.801 - -Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:4- Avro net yükümlülük (8.367.088) 8.367.088 - -5- Avro riskinden korunan kısım (-) 2.918.592 (2.918.592) - -6- Avro Net Etki (4+5) (5.448.496) 5.448.496 - -Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi halinde:7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü - - - -8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - -9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) - - - -TOPLAM (3+6+9) (10.097.297) 10.097.297 - -112 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)ii) Faiz riskiGrup, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz unsuru taşıyan varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruzkalmaktadır.Faiz Pozisyonu TablosuSabit faizli finansal araçlar31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Finansal varlıklar 247.758.175 179.197.344Finansal yükümlülükler 289.947.248 178.905.600Değişken faizli finansal araçlarFinansal yükümlülükler 54.896.637 46.425.484Grup’un yapmış olduğu faiz duyarlılık analizine göre, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, faiz oranlarında %1’lik bir artış söz konusu olsaydı ve diğertüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faiz oranlı finansal araçlardan kaynaklanan faiz gideri sonucu net dönem kârı 77.723 TL (2010:42.020 TL) daha az olurdu.iii) Fiyat riskiGrup’un operasyonel kârlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, faaliyet gösterilen boya sektöründeki rekabet ve hammaddefiyatlarındaki değişime göre değişkenlik gösteren boya ve kimyasal madde fiyatlarından etkilenmekte olup, Grup yönetimi tarafından sözkonusu fiyatlar yakından takip edilmekte ve maliyetlerin fiyat üzerindeki baskısını indirgemek amacıyla maliyet iyileştirici önlemler alınmaktadır.Mevcut riskler Şirket’in Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmektedir.d) Sermaye riski yönetimi:Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermayeyapısıyla ve gerektiğinde Grup’un ana ortağı durumunda olan Yaşar Holding’in de desteğiyle faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir(Dipnot 41).Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011113


Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)Grup sermayeyi net borç/özsermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakitve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri, ticari ve ilişkili taraflara borçları içerir) düşülmesiylehesaplanır.31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Finansal borçlar 137.263.522 48.662.387Türev finansal alacaklar (6.927.200) (1.401.400)Ticari borçlar 104.798.424 69.066.876İlişkili taraflara diğer borçlar 102.781.939 107.601.822Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Dipnot 6) (11.121.699) (4.146.014)Net borç 326.794.986 219.783.671Toplam özkaynaklar 47.556.903 70.076.199Net borç/özsermaye oranı %687 %314DİPNOT 39 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutarolup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.Finansal araçların tahmini makul bedelleri, Grup tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemleri kullanılarak tespit olunmuştur.Ancak makul değer tahmini amacıyla piyasa verilerinin yorumlanmasında muhakeme kullanılır. Buna bağlı olarak burada sunulan tahminler,Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerinin tahmininde kullanılmıştır:Finansal varlıklarYıl sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakitbenzerleri makul değerleri ile gösterilmektedir. Ticari alacakların, ilgili şüpheli alacak karşılıklarının kayıtlı değerleri ile birlikte ve diğer alacaklar ileilişkili taraflardan kısa vadeli alacakların makul değerlerine yaklaşık tutarlar üzerinden gösterildiği tahmin edilmektedir.Borsaya kayıtlı olmayan satılmaya hazır finansal varlıkların genel maliyet değerlerinden değer düşüklüğü çıkarılmış değerlerinin makuldeğerlerinden önemli ölçüde farklı olmadığı kabul edilmektedir.114 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Dyo BoyaHakkındaYönetim KuruluBaşkanı’ndanYönetim 2011 Yılında KurumsalYönetimFinansal BilgilerDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)DİPNOT 39 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (Devamı)Finansal yükümlülüklerTicari borçlar ve diğer borçların iskonto edilmiş kayıtlı değerleri ile birlikte makul değerlerine yaklaşık tutarlar üzerinden gösterildiği tahminedilmekte olup yıl sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.İlişkili taraflara uzun vadeli diğer borçların makul değeri Dipnot 37.i.d’de finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülüklerin taşınan ve makuldeğerleri ise Dipnot 8’de açıklanmıştır.DİPNOT 40 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLARYoktur (2010: Yoktur).DİPNOT 41 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLARYönetim planları:i) 2010 yılında ekonomik faaliyetlerin hızlanması ve boya sektörünün krizin ilk olumsuz etkilerini atlatmasıyla, Dyo Boya sektör ortalamasınınüzerinde bir büyüme yakalamış ve büyümesini 2011 yılında da sürdürmüştür. Grup, 2010 yılına göre net satışlarını %39, brüt satış kârını %10artırarak 2011 yılını 95.289.556 TL brüt kâr ile kapatmıştır.ii) 2011 yılında olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de pazarın üzerinde büyüme ve pazar payını hızla artırma, pazar lideri olunansegmentlerde lider konumunu sürdürme, faaliyet gösterilen diğer ülkelerde de pazar payını artırma, Grup’un ana hedefleri arasında yeralmaktadır.iii) Grup, 2011 yılında piyasaya sürmüş olduğu yeni ürün serisi Dyojen sayesinde satış ve kârlılık artışı planlamaktadır.iv) Şirket’in finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2 Kasım 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar ile ödenmişsermayesi 226.027.699 TL’den 50.000.000 TL’ye indirilmiş ve hemen akabinde 50.000.000 TL tutarında nakdi sermaye artırımında bulunularaködenmiş sermayesi 50.000.000 TL’den 100.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011115


Yatırımcılara BilgiBorsaDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarı’nda DYOBY sembolü altındaişlem görmektedir.Halka Arz Tarihi: 12.08.1987 (İlk İşlem Tarihi)Olağan Genel Kurul ToplantısıDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Şirket’in Olağan Genel Kurul Toplantısı16.05.2012 Çarşamba günü saat 14:00’te Efes İşhanı 1379 Sok. No:57/1-A K:7 Alsancak/İzmir adresinde yapılacaktır.Gündemin 6. Maddesini görüşmek ve karara bağlamak üzere, A grubu nama yazılı imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı,16 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 14:30’da, A grubu hamiline yazılı imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısı da 16 Mayıs 2012Çarşamba günü saat 14:45’te, Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.Kâr Dağıtım PolitikasıDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kâr dağıtımı konusundaki genel politikası kamuya açıklanmış olup, söz konusu bilgiyeŞirket’in kurumsal internet sitesinde (www.dyo.com.tr) yer alan Yatırımcı İlişkileri sayfasından Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabilmektedir.Şirket’in 16 Nisan 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu, 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniylekâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına karar vermiştir.Yatırımcı İlişkileriDyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.Pay Sahipleri İle İlişkiler BirimiŞehit Fethi Bey Caddesi No: 120 35210 İzmirTel: (0 232) 482 22 00Faks: (0 232) 489 15 62E-posta: yatirimciiliskileri@dyo.com.trDyo Boya yatırımcıilişkileri web sayfasınaulaşmak için:Dyo Boya Hisse Senedinin 2011 Yılı Performansı (İMKB 100 Endeksi ile Kıyaslı)140120100806040202,521,510,50012/10 4/11 8/11 12/11İMKB 100’e Göre (sol eksen)DYOBY (Sağ eksen)* Grafikte geriye dönük düzeltilmiş hisse fiyatları kullanılmıştır.116 Dyo Boya Faaliyet Raporu 2011


Produced by TayburnTel: (90 212) 227 04 36www.tayburnkurumsal.com


Şehit Fethi Bey Cad. No: 120 35210 İzmirTel : 0 232 482 22 00 (10 hat)Faks: 0 232 484 17 89 - 483 46 59www.dyo.com.tr

More magazines by this user
Similar magazines