Views
3 years ago

NÜFUS GÖSTERGELERİ - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

NÜFUS GÖSTERGELERİ - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Ajans bölgedeki

Ajans bölgedeki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki işbirliğiniteşvik ederek ortak çalışmalarla bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik vesosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapacakveya yaptıracaktır. Bu işbirliği ile hem farklı kesimler arasında ortak çalışma kültürügeliştirilecek hem de ortaya çıkacak sonuçların çözümü doğrultusunda atılacak adımlarkonusunda fikir birliği yaratılmış olacaktır.İşbirliğini Geliştirme FaaliyetleriAjans, TR81 Düzey 2 (Zonguldak- Karabük-Bartın) Bölgesinde ve diğer bölgelerde bulunanbirçok kurum, kuruluş, örgüt ve inisiyatif ile ilişki kurmuştur ve önümüzdeki dönemde builişkilerini kuvvetlendirerek devam ettirecektir. Bu ilişkinin, aşağıda belirtildiği şekilde, dörtboyutu söz konusudur;a) İşbirliğib) Yardımc) Veri, enformasyon ve bilgi değişimiç) Yerel kalkınma inisiyatiflerinin kurulmasına öncülükAjans daha önce de vurgulandığı gibi, yerel potansiyeli ve dinamikleri harekete geçirmeksuretiyle bölgenin kalkınmasında önemli roller üstlenecektir. Ancak Ajansın bu hareketi tekbaşına başlatması oldukça zordur. Bu zorluğu aşmak için Ajans gerek bölgedeki gerekseülkemizdeki diğer kurum ve kuruluşlar ile temas halinde olacaktır. Bu temaslar sayesindeAjans işbirliği yaparak kaynakları etkin ve verimli kullanacaktır.Ajans önümüzdeki dönemlerde, ihtiyacı olan kurumlara uzman personeli aracılığıyla teknikdesteklerde bulunacaktır. Böylece var olan ancak kaynak yetersizliği yüzünden atıl kalanpotansiyel harekete geçirilecektir. Bu kapsamda, Karabük Ticaret ve Sanayi Odasından gelendış ticaret başlıklı eğitim talebi Ajans tarafından değerlendirilmiştir. 2010 Kasım Ayıiçerisinde Karabük’te bir dış ticaret eğitim programı düzenlenerek bölgedeki firmalarınihracat kapasitelerinin arttırılması için çalışmalara başlanacaktır. Ajans koordinasyonundaoluşturulacak ve içerisinde Ajans uzmanları ile bölgedeki yerel aktörlerin olacağı çalışmagrupları 2 ayda bir düzenli olarak toplanıp durum değerlendirmesi yapacaktır. Böylece dışticaret konusunda gelinen nokta ve hedefler düzenli olarak ortaya konulup gerekli adımlaratılabilecektir. Örnek olarak bölgemizdeki TSO’ların Ajanstan talep ettiği dış ticareteğitimleri gösterilebilir. Ajans kuruluşlara dış ticaret eğitimlerinin verilmesini sağlayarakBatı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı17

2012 YILI - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Tamamını PDF olarak kaydet - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Karabük İli Ekonomik Kalkınma Strateji Analizi - Batı Karadeniz ...
Mücahit Yasir KINALI, Mevlana Kalkınma Ajansı - ICCI
Fırat Kalkınma Ajansı'ndan Destek Programları - Türkiye Belediyeler ...
31 aralık 2011 - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
2011 yılı faaliyet raporu - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
2012 yılı altı aylık faaliyet raporu - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
2011 Kobi Başvuru Rehberi - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
kalkınma ajansı kalkınma kurulu sonuç bildirgesi - Batı Karadeniz ...
OSB Mevcut Durum Analizi - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Faruk TEZEL CV - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Untitled - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
td rehberi - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
dosya - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Linkten ulaşabilirsiniz - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
ĠÇĠNDEKĠLER - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
31 aralık 2012 - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Gelişme Eksenleri ve Stratejiler - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
bölüm - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Japonya Teknik Gezi Raporu - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Bakka TR81 OSB Raporu - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Turizm Sektör Çalıştay Raporu - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
2009 yılı çalışma programı - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
i-) sözleşme belgeleri açıklama - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Bartın İli Turizm Eylem Planı - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Maliyetlerin Uygunluğu - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Sözleşme Belge Açıklamaları - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
ÇKA Çalışma Programı - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Sözleşme Belgeleri Açıklamaları - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı