Views
3 years ago

NÜFUS GÖSTERGELERİ - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

NÜFUS GÖSTERGELERİ - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

v) Bölge Planının

v) Bölge Planının Uygulanmasına Yönelik ÇalışmalarBölge Planı kapsamında, mobilya sektörü çalıştayı ve sektör analizini içeren Mobilya SektörüRaporu hazırlanmış ve Ajansın internet sitesinde yayınlanmıştır. Önümüzdeki dönemde dedemir-çelik, maden, gemi yapım sanayi ve turizm sektörlerinde çalıştaylar düzenlenmesiplanlanmaktadır. Düzenlenecek bu çalıştaylar sonrası, çalıştay sonuçlarını da içeren araştırmadokümanları hazırlanacaktır.Bölge Planında da belirtilen lojistik başlığının detaylandırılması, bunun yanında sanayi veturizm faaliyetlerinin de geliştirilmesi anlamında Filyos Vadisi Projesi büyük önemtaşımaktadır. Bölge Planında bu konuya dikkat çekilmiş ve Filyos Vadisi hakkında kapsamlıbir raporun oluşturulması gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda önümüzdeki dönemdeFilyos Vadisi analizini içeren bir raporun oluşturulması planlanmaktadır.vi) Kapasite Geliştirmeye Yönelik FaaliyetlerAjansın temel amaçlarından olan kurumsal koordinasyonun sağlanmasına, kurumsal yapı vetoplumsal örgütlenmenin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak sektörel toplantılardayerel ve ulusal düzeyde farklı kurumların bir araya getirilmesi planlanmaktadır. Bunların yanısıra, yerel aktörlerin sürece daha kolay adapte olabilmesi amacıyla, kurumlara yönelik projeyapma, AB, dış ticaret konularında da eğitimler düzenlenmesi planlanmaktadır.Ajans, bölgede tanınırlığını arttırmak ve kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda dabulunacaktır. Bu kapsamda, Ajansın faaliyette bulunduğu fiziksel mekanın iyileştirme vedüzenleme çalışmalarına devam edilecek, Ajansın bölgede daha aktif görev almasınısağlamak amacıyla da KOSGEB, Başbakanlık Yatırım Destek Ofisi, MFİB gibi kurumlarlakoordinasyon ve iletişimini güçlendirecek çalışmalarda bulunulacaktır.2011 ve 2012 yıllarında ilgili makamlarca uygun görülmesi ve onaylanması durumundateknik destek programları uygulaması öngörülmektedir. Programlar kapsamında Ajans; eğitimverme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman görevlendirme,danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli vekapasite geliştirici faaliyetlere teknik destek sağlayacaktır. Ayrıca bölgedeki yerel aktörlerinstratejik planlama, iş planı, kalite yönetimi ve markalaşma, proje yazma, uygulama veyönetimi, kurumsal kimlik oluşturma gibi ihtiyaç duydukları eğitim ve faaliyetler teknikdestek kapsamında değerlendirilmeye alınacak, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak olanfaaliyetler desteklenecektir.Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı34

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek programlarına talebin fazla olması, yoğunluk vebaşka sebeplerden dolayı, teknik desteklerin uygulama süresinin, Ajansın iş yükü, uzmanprofili ve çalışma programı göz önünde bulundurularak, en fazla iki ay olmasıplanlanmaktadır.EK: 1- FAALİYET TAKVİM ÇİZELGESİ2- ÖZET FAALİYET TABLOSUBatı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı35

2012 YILI - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Tamamını PDF olarak kaydet - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Fırat Kalkınma Ajansı'ndan Destek Programları - Türkiye Belediyeler ...
Karabük İli Ekonomik Kalkınma Strateji Analizi - Batı Karadeniz ...
Mücahit Yasir KINALI, Mevlana Kalkınma Ajansı - ICCI
31 aralık 2011 - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
2011 yılı faaliyet raporu - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
2012 yılı altı aylık faaliyet raporu - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
2011 Kobi Başvuru Rehberi - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
OSB Mevcut Durum Analizi - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
kalkınma ajansı kalkınma kurulu sonuç bildirgesi - Batı Karadeniz ...
td rehberi - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
dosya - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Faruk TEZEL CV - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Linkten ulaşabilirsiniz - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
ĠÇĠNDEKĠLER - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Untitled - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Gelişme Eksenleri ve Stratejiler - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
bölüm - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Japonya Teknik Gezi Raporu - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Turizm Sektör Çalıştay Raporu - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
31 aralık 2012 - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Bakka TR81 OSB Raporu - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
2009 yılı çalışma programı - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Sözleşme Belge Açıklamaları - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
ÇKA Çalışma Programı - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Bartın İli Turizm Eylem Planı - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
i-) sözleşme belgeleri açıklama - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Maliyetlerin Uygunluğu - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Sözleşme Belgeleri Açıklamaları - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı