Views
3 years ago

Chlamydia ve infeksiyonları çalışma grubu - Türk Mikrobiyoloji ...

Chlamydia ve infeksiyonları çalışma grubu - Türk Mikrobiyoloji ...

Chlamydia ve infeksiyonları çalışma grubu - Türk Mikrobiyoloji

Chlamydia ve infeksiyonları çalışma grubuChlamydia cinsinden mikroorganizmalar genital, solunum ve göz infeksiyonlarına nedenolabilen, tedavi edilmediklerinde ciddi komplikasyonlara neden olabilen etkenlerdir. Ayrıcason yıllarda yapılan çalışmalar sonucu bu mikroorganizmalar kardiyoloji, romatoloji venöroloji gibi birçok disiplinin ilgi alanına girmiştir.1984 yılında Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology’nin 1.cildinde Chlamydiales takımıoluşturulmuş, bu takımın tek ailesi olarak Chlamydiacea’nın tek cins olarak Chlamydia’nın bucins içinde C.trachomatis ile C. psitacci olarak adlandırılan iki türün varlığı kabul edilmiştir.Son olarak, pnömoniyide kapsayan alt ve üst solunum yolları infeksiyonlarını oluşturan veTWAR adıyla anılan bir Chlamydia türü tanımlanmış olup bu isim TW-183 ve AR-39şeklinde kodlanan ilk iki izolatı tanımlamıştır.Önceleri C. psittaci’nin bir alt türü olarak kabuledilen bu organizmanın, bugün ayrı bir tür olduğu anlaşılmış ve C. pneumoniae olarakadlandırılmıştır. 1999 yılında Chlamydia iki cins ve dokuz tür olarak sınıflandırılmıştır.16S ve23 S rRNA gen sekanslama analiz çalışmaları ile yeni sınıflandırmada ‘’Chlamydiales’’sırasıyla dört aileye ayrılmaktadır. 1) Chlamydiaceae: Bu ailede iki cins bulunur a) Chlamydia(C. trachomatis, C. muridarium ve C. suis) b) Chlamydophila (C. pneumoniae, C. pecorum, C.psittaci, C. abortus, C.caviae ve C. felis) 2) Simkaniaceae: Bu ailede Simkania negevensisbulunmaktadır. 3) Parachlamydiaceae: Bu ailede Parachlamydia acanthamoeba (BN9 suşu)bulunur. 4) İsimlendirilmemiş aile: Bu da Waddlia WSU86-1044 suşunu içerir.Türk Mikrobiyolji Cemiyeti, Chlamydia ve İnfeksiyonları çalışma grubunun amaçlarıbirçok hastalıkta etken olabileceği düşünülen ve uluslarası literatürlede desteklenen neredeyse‘’her taşın altından çıkan’’ bu mikroorganizmaların ülkemizdeki prevalans durumunubelirlemek, uluslararası referans laboratuarlarında kullanılan tanı yöntemlerinin kullanımageçirilmesini sağlamak, epidemiyolojik prevalans ve insidansını belirlemek, risk faktörlerinibelirlemek, konu ile ilgili kurs, toplantı ve simpozyum düzenlemek olarak özetlenebilinir.Ayrıca çalışma grubunun ana hedefleri arasında, ulusal simpozyumların devamlılığınısağlamak ve bu konuda oluşan güncel gelişmeleri periyodik olarak yeni kitap yadakitapçıklarda toplamaktır.‘Chlamydia ve İnfeksiyonları’ çalışma grubu, ülkemizde 1. 2. ve 3. Ulusal Chlamydiainfeksiyonları Simpozyumları’nın düzenlenmesine öncülük etmiştir. Ayrıca Chlamydiakonusunda spesifik mezuniyet sonrası eğitim kursu düzenlenmiştir.Toplantılarınkonuşmacılara ait metinleri kitap olarak yayınlanmıştır Pek çok ulusal kongreye simpozyumile katkıda bulunmuştur. Hücre kültürleri ile Chlamydia izolasyonuna ve ülkemizdeChlamydia, infeksiyonlarının prevalansını belirlemek amacıyla başta genital infeksiyonlarolmak üzere bir çok çalışmaya öncülük etmiştir. Ayrıca laboratuar tanısı konusundatestlerin yerleştirilmesine ve yüksek lisans,uzmanlık ve doktora tezleriningerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur.Chlamydia ve İnfeksiyonları çalışma grubuDoç Dr Orhan Cem Aktepe Kocatepe Ü. Tıp FakültesiDr Hayati Beka İstanbul Tıp FakültesiProf Dr Ayşen Bulut İstanbul Tıp FakültesiProf Dr Ekin Ertem Ege Ü. Tıp FakültesiProf Dr Deniz Gökengin Ege Ü. Tıp FakültesiProf Dr Demir Serter Ege Ü. Tıp FakültesiDr Mustafa Önel İstanbul Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji Pratiği - Düzen Laboratuvarlar Grubu
Untitled - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Doç.Dr.Nilay Çöplü - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Mikrobiyoloji Pratiği - Düzen Laboratuvarlar Grubu
Bülent Gürler - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
15. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu - Türk Kardiyoloji Derneği
Human papillomavirus (HPV) çalışma grubu - Türk Mikrobiyoloji ...
Heamophilus Çalışma Grubu - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ TULAREMİ ÇALIŞMA GRUBU ...
türk mikrobiyoloji cemiyeti çalışma grupları yönergesi
Parazitoloji Çalışma Grubu Kuruluş Bildirgesi - Türk Mikrobiyoloji ...
türk mikrobiyoloji cemiyeti çalışma grupları yönergesi
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanlığına,
Madde 1 - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Belkıs Levent - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
2011 Çalışma Grubu Raporu - Türk Nöroloji Derneği
1. DUYURU - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Borrelia Çalışma Grubu ve 2008-2010 Bilimsel Faaliyetleri - Türk ...
Kurs Sorumlusu - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Betigül Öngen - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Sinerji Testleri - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
istanbul il çalışma grubu tarafından bölge çalışma grubuna
il çalışma grubu tarafından bölge çalışma grubuna gönderilmesi
Hazırlayan: Mevzuat Çalışma Grubu
Arzu Sayıner - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
il çalışma grubu tarafından bölge çalışma grubuna gönderilmesi
SB-01 - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Bildiri Ödülleri - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Hazırlayan: Mevzuat Çalışma Grubu
Hazırlayan: Mevzuat Çalışma Grubu