Views
2 years ago

00Trilye sayi30_Layout 1 - Trilye Restaurant

00Trilye sayi30_Layout 1 - Trilye Restaurant

ÖDÜLLÜ ÇEVRECİ

ÖDÜLLÜ ÇEVRECİ OTELDalyan ResortMuğla İli sınırlarında yer alan, Dalyan ve Köyceğiz çok iyi korunmuş,doğal, nadir güzelliklerden biri… Köyceğiz Gölü, Dalyan ve Dalyan Çayı,deltası ile İztuzu kumsalının oluşturduğu lagün, el değmemiş kıyıları,içinde barındırdığı biyolojik çeşitlilik; Yalı Çapkını başta olmak üzereonlarca kuş türü ve zengin endemik bitki çeşidi ve 5 bin yıllık tarihi ilebırakın ülkemizi, dünya üzerinde benzeri olmayan bir turizm cenneti….Bu benzersiz güzellikler buketinin merkezinde,Kaya Mezarları ile Antik Kaunos Akropolününkarşısında, Dalyan Çayının hemen kenarındauzanan Otel Dalyan Resort tarihi ve doğal çevreyeuyumun güzel bir örneği…Kalite ve çevre konularında devamlı ödülleralan otel, dünyanın en büyük seyahat sitesiolan tripadvisor.com adresini ziyaret eden üyelertarafından verilen oylarla Otel DalyanResort 2012 yılı “Rahatlama ve Spa” kategorilerindeTürkiye’nin en iyi 25 oteli arasında 6.sırayı alıp, haklı bir ödül kazandı.48

Sürdürülebilir turizm güçlü bir doğal ve tarihiçevre koruma bilinci ile sağlanabilir. OtelDalyan Resort bu konuda da öncülüğünü sürdürüyor.Otelin mimarisi hemen karşısındaki KaunosKaya Mezarlarının günümüze yansımış çizgileri.Bir botanik park zenginliğinde olan bahçe kanalkıyısındaki yemyeşil sazlar ve zakkumlarlamükemmel bir peyzaj bütünlüğü sağlamakta.Otelin sahibi, turizmci Yücel Okutur tutkulu birçevre korumacı. Dalyan Resort mutfağındaki yağsüzücüsünden, cam, plastik, kağıt ve alüminyumgibi katı atıkların geri dönüşümü için kullanılanfarklı renklerde poşetlere kadar çevre korumayısağlayacak bütün donatımları titizlikle kullanıyor.Milli Prodüktivite Merkezi’nin bir yıllık bir çalışmasıiçinde doğaya daha az katı atık, minimumenerji ve su tüketimi ile ilgili proje ile “Verimlilik”ödülü alan Yücel Okutur aynı zamanda Dalaman,Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelcileri ve Turizmİşletmecileri Birliği Derneği (DOKTOB)’nin kurucusuve başkanı.Onun, çöp ayrıştırılması, bitkisel yağ atıklarınıntoplanması, kentsel mimari ve peyzaj alanlarındagönüllü hizmetlerinin yanı sıra bu amaçla kurduğuSTK’lar doğal çevrenin korunması ve bölgeninalternatif turizm potansiyellerinin uluslararasıtanıtımı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu projelerdenbiri Dalyan Çayı ve deltasının petro kimyaatıkları ile doğal yaşamı tehdit eden gürültü kirliliğindenkorunması için bu alanda günübirlikturist taşıyan teknelerin dizel motorlarının şarjedilebilen elektrik motorları ile değiştirilmesi.Etütleri üç yıl içinde gerçekleştirilen bu teknelerinilk örnekleri bugün kullanılmakta.Arkeolog Altan Türe’nin Köyceğiz-Dalyan ekosisteminitarih ve doğası ile tanıtmak için kalemealdığı “Doğanın Dehlizlerinde Tarihe Yolculuk”adlı rehber kitap Dalyan Resort Otelin sponsorluğundaKöyceğiz ve Ortaca Belediyelerinin katkılarıile basıldı.Nüfus artışı ve kırsal kesimden kentsel kesimeyaşanan göç, şehirleşmenin hızlı gelişmesi, nüfusunartması, tarımı ve tarım alanlarını daha önemlihale getirdi. Muğla ilinde kentsel dönüşüm vekırsal turizm konularında incelemeler yapmaktaolan Yücel Okutur’un en önemli projem dediğiorganik tarım ve organik köy projeleri konusundaçalışmaları devam etmekte.49

Big Bite Restaurant Menu
oba restaurant - Antalya Rehberler Odası
TEGEP_Bilgi_Serisi_2_Kurumsal_Akademilere_Bakis-1
1._kademe_yardimci_antrenorluk_kursu_temel_etm_dersler