Views
3 years ago

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 20113. Genel Not Ortalaması (GNO):• Yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması en az3.00/4.00• Lisans mezunları için lisans mezuniyet not ortalaması en az 2.50/4.004. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalamasına % 10,mülakata % 40 ağırlık verilecektir. Alınacak öğrenci sayısı her yarıyıl 5’tir.Program Ücreti2011–2012 Akademik Yılı’nda Finansal İktisat Doktora Programı kredi ücreti 450 TL’dir.Doktora programına kabul edilen yüksek lisans mezunu öğrenciler için toplam ücret 18.000TL’dir. Bu ücret; tamamlanması gereken 30 kredi değerindeki dersleri ve 10 kredi değerindekitez çalışmasını kapsamaktadır. Bütünleşik doktora programına kabul edilen lisans mezunuöğrenciler için toplam ücret 24.750 TL’dir. Bu ücret; tamamlanması gereken 45 kredideğerindeki dersleri ve 10 kredi değerindeki tez çalışmasını kapsamaktadır.Her dönem için belirlenmiş sabit bir ders ücreti yoktur, ilgili dönemde alınan kredi sayısına göreödeme yapılmaktadır. Bu durum öğrencilere, ders programlarını, dolayısıyla ödeme planlarınıbelirleme esnekliği tanımaktadır. Bir dönem içinde ödenmesi gereken toplam ücret 3 taksitebölünebilmektedir. Öğrenciler toplam program ücretini bir seferde peşin olarak ödemelerihalinde %6 indirimden faydalanabilmektedir. Yukarıda belirtilen ücretlere KDV dâhildir.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 12

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011YÜKSEK LİSANSPROGRAMLARIDOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 13

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
HSYK 2011 yılı faaliyet raporu - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Yüksek Gerilim Nedir? - İstanbul Teknik Üniversitesi
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
Su Altı Akustik Temeller & Eğitim Faaliyetleri - Gebze Yüksek ...
Ar-Ge ye dayalı - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
14 Nisan 2011 tarihinde yüksek lisans öğrencimiz Hülya ...
2012 Yılında Dyo Boya
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Ödemiş Belediyesi
Zımpara taşları ve segmanları En yüksek talepler için ... - ATLANTIC
En yüksek hız, uzun kullanım ömrü - Bosch elektrikli el aletleri
sağlıklı şehir planlama ve yerel yönetimler
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Açılım Sayı:22 Aralık 2011/Ocak 2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi ...
2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ... - Yatırımcı İlişkileri
Nüfus projeksiyon yöntemleri - Halk Sağlığı AD, Ege Üniversitesi Tıp ...
Antibiyotik Duyarlılığı İçin Fenotipik Yöntemler Kursu - Klimik
G. S. A. Yüksek Mimarlık şubesi D i p l o m a m ü s a b a k a s ı
Kurumsal Hizmet Yönetimi/Abdurrahman Atlı - Sağlıkta Kalite ve ...
2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi - Arkitera
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 - Yapı Kredi
2008 mali yılı kesin hesabı - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetiminde İnfeksiyon ... - Klimik
SİYÖS Rehberi için tıklayınız. - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire ...
2006 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu için tıklayınız.
Bulaşıcı Hastalıkların Bildirilmesi Yönergesi - Mersin Sağlık Müdürlüğü
C - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yüksek İrade Mahkemesi'nin Görev