Views
3 years ago

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011FİNANSAL İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMIProgram Dili: İngilizceProgram Türü: Tezli/TezsizProgramın AmacıDünyadaki bütünleşme ve bunun getirdiği rekabetteki artış bireyler için belli alanlardauzmanlaşmayı bir gereklilik haline getirmektedir. Türkiye özelinde gerek rekabete açılan OrtaAsya pazarları, gerekse AB ile artan bütünleşme, özellikle finans ve ekonomi alanındauzmanlaşmanın önemini ve geçerliliğini arttırmıştır. Finansal İktisat yüksek lisans programı buamaca hizmet etmek için oluşturulmuştur.Programın amacı katılımcıların kuvvetli bir iktisat altyapısına sahip, teori‐uygulama dengesikurabilen, reel kesimle finans kesimi arasındaki ilişkileri kavrayabilen yöneticiler olarakuzmanlaşmalarını sağlamaktır. Programdan mezun olanlar, sanayi ve hizmet işletmeleri, tümfinansal kuruluşlar ile finans kesimini yönlendiren ve denetleyen kamu kuruluşlarının uzman veyönetici gereksinimlerini karşılayacaklardır.Programın YapısıTezli programda öğrencilerin daha sonra doktora programına devam etmelerini sağlayacakbiçimde araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilecektir. Program 6 zorunlu ve 2seçimlik olmak üzere 24 kredi saatlik ders ve Yüksek Lisans Tezi’nden oluşmaktadır.Tezsiz program, 6 zorunlu ve 4 seçimlik ders ve projeden oluşan toplam 30 kredi saatlik birprogramdır ve 1–2 yıl arasında tamamlanabilir.Program dili İngilizcedir. Dersler standart programda haftada iki gün 19.00–22.30 saatleriarasında yapılmaktadır. 11 haftadan oluşan altı dönemli bir eğitim süresi öngörülür.Öğrencilerin mezun olabilmeleri için not ortalamalarının en az 3.00 olması gerekmektedir.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 14

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011Ders PlanıTezli ProgramHAZIRLIK PROGRAMIKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSİŞ 510 Muhasebe 4+0 0 10EKON 500 Ekonomi 4+0 0 10İSTA 500 İstatistik 4+0 0 10ZORUNLU DERSLERKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSFIN 511 Corporate Finance 4+0 3 10ECON 512 Economic Analysis 4+0 3 10ECON 513 Econometric Analysis 4+0 3 10FIN 521 Financial Markets & Institutions 4+0 3 10ECON 515 Monetary Economics 4+0 3 10FIN 531 International Finance 4+0 3 10FIN 565 Seminar 0+1 0 3FIN 570 MS Thesis 0+6 0 40SEÇMELİ DERSLER (aşağıdakilerden 2 adet seçilir)KOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSECON 514 Research Methods 4+0 3 10FIN 523 Portfolio Theory & Investment Management 4+0 3 10ECON 517 Public Finance 4+0 3 10FIN 527 Commercial Bank Management 4+0 3 10FIN 532 Financial Engineering 4+0 3 10ECON 511 Managerial Economics 4+0 3 10FIN 538 Risk Management and Insurance 4+0 3 10Zorunlu derslerin toplam kredisi/AKTS 18 103Seçmeli derslerin toplam kredisi/AKTS 6 20Mezuniyet için gerekli olan toplam kredi/AKTS 24 123DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 15

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
Yüksek İrade Mahkemesi'nin Görev
LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN - İstanbul Şehir Üniversitesi
Yüksek Kan Akım Hızı İyi midir?
Bolu'nun, yaşam kalitesi yüksek bir kent olmasını hedefliyoruz
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...
HSYK 2011 yılı faaliyet raporu - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
2012 yılı mali bütçe - Ego
2012 yılına ait "Performans Programı" - Şişli Belediyesi
Milli Eğitim Bakanlığı 2012 Mali Yılı Performans Programı - Strateji ...
C - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
2011 Yılı Faaliyet Raporu - İzmir Büyükşehir Belediyesi
AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI - Türkiye Sağlıklı ...
Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetiminde İnfeksiyon ... - Klimik
entegre katı atık yönetim çalışmaları - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
Yüksek fiyatlarla savaşmaya Ankara'da 5. kardeş ... - Media Markt
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
Yüksek Gerilim Nedir? - İstanbul Teknik Üniversitesi
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
“Çocuk radyolojisi, daha yüksek çözünürlüklü cihazlara ... - Siemens
Su Altı Akustik Temeller & Eğitim Faaliyetleri - Gebze Yüksek ...
Ar-Ge ye dayalı - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
2012 yılı faaliyet raporu - asmmmo
2012 yılı kesin hesap - Ego
14 Nisan 2011 tarihinde yüksek lisans öğrencimiz Hülya ...
2012 Yılında Dyo Boya
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Ödemiş Belediyesi